Eksempel på kursinnhold

Comments

Transcription

Eksempel på kursinnhold
Eksempel på kursinnhold
Kursholdere: Tove Settem og Veronica Skjønberg
Sanserom
• Hva kjennetegner
sanserom
• Definisjon
• Våre erfaringer av
effekten av sanserom
Sansestimulering
• Sansestimulering i
sanserom og i
hverdagslivet
• Sammenheng mellom
sansestimulering og
våkenhet
• Sammenhengen
mellom sansestimulering og følelser
Med «sansebrillene» på
• Perspektiv for å
forstå atferd,
behov og hvilken
sansestimulering
som kan passe.
• Egenlek og samspill
Unike opplevelser
• Betydningen av glede
og felles opplevelser
(herunder også lek)
• Muligheter i
sanserommene
Sansene
• Kort presentasjon som
er vinklet mot
hverdagssansning og
sansestimulering i
sanserommene
Muliggjøreren
• Ledsager eller foreldres
rolle
• Hvordan hjelpe til i
sanserom
• Hvilken hensyn må man
ta
• Perspektiver på egen
sansning
Omvisning og prøving av
sanserommene
• Omvisning i
sanserommene
• Praktisk innføring via
eksempler på
sansestimulering og
tilrettelegging
• Prøve utstyret

Similar documents