לוח פעילות שנתית

Comments

Transcription

לוח פעילות שנתית
‫תשע“ז ‪2016-2017‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫"‬
‫"‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫"‬
‫"‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1‬‬
‫'‬
‫‪-‬‬
‫‪2‬‬
‫'‬
‫‪3‬‬
‫'‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫'‬
‫‪2‬‬
‫'‬
‫‪3‬‬
‫'‬
‫‪4‬‬
‫'‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫'‬
‫‪2‬‬
‫'‬
‫'‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫'‬
‫‪2‬‬
‫'‬
‫'‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫'‬
‫‪4‬‬
‫'‬
‫‪5‬‬
‫'‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫'‬
‫‪7‬‬
‫'‬
‫'‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫'‬
‫‪3‬‬
‫'‬
‫‪6‬‬
‫'‬
‫'‬
‫‪8‬‬
‫'‬
‫‪5‬‬
‫'‬
‫‪5‬‬
‫'‬
‫‪9‬‬
‫"‬
‫‪6‬‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫‪6‬‬
‫'‬
‫‪10‬‬
‫"‬
‫‪7‬‬
‫"‬
‫‪7‬‬
‫'‬
‫'‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪10‬‬
‫'‬
‫'‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫'‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫'‬
‫‪2‬‬
‫'‬
‫‪3‬‬
‫'‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫'‬
‫'‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫'‬
‫'‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫'‬
‫"‬
‫'‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫"‬
‫‪9‬‬
‫"‬
‫‪10‬‬
‫"‬
‫‪8‬‬
‫"‬
‫‪9‬‬
‫'‬
‫"‬
‫"‬
‫‪9‬‬
‫"‬
‫‪10‬‬
‫‪13‬‬
‫"‬
‫‪10‬‬
‫"‬
‫)‬
‫'‬
‫‪9‬‬
‫'‬
‫‪12‬‬
‫"‬
‫‪5‬‬
‫'‬
‫'‬
‫‪11‬‬
‫'‬
‫‪11‬‬
‫"‬
‫"‬
‫‪10‬‬
‫'‬
‫‪14‬‬
‫"‬
‫‪11‬‬
‫"‬
‫‪11‬‬
‫"‬
‫‪-‬‬
‫'‬
‫'‬
‫‪3‬‬
‫'‬
‫‪4‬‬
‫'‬
‫‪5‬‬
‫"‬
‫‪6‬‬
‫"‬
‫"‬
‫"‬
‫‪11‬‬
‫"‬
‫‪15‬‬
‫"‬
‫‪12‬‬
‫"‬
‫‪12‬‬
‫"‬
‫'‬
‫‪10‬‬
‫'‬
‫"‬
‫"‬
‫"‬
‫"‬
‫"‬
‫"‬
‫"‬
‫"‬
‫"‬
‫'‬
‫"‬
‫"‬
‫"‬
‫"‬
‫"‬
‫"‬
‫"‬
‫‪11‬‬
‫'‬
‫‪14‬‬
‫"‬
‫‪12‬‬
‫"‬
‫‪16‬‬
‫"‬
‫‪13‬‬
‫"‬
‫‪13‬‬
‫"‬
‫'‬
‫‪15‬‬
‫"‬
‫‪13‬‬
‫"‬
‫‪17‬‬
‫"‬
‫‪14‬‬
‫"‬
‫‪14‬‬
‫"‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫'‬
‫"‬
‫"‬
‫"‬
‫"‬
‫"‬
‫"‬
‫"‬
‫"‬
‫"‬
‫'‬
‫"‬
‫"‬
‫"‬
‫"‬
‫"‬
‫"‬
‫"‬
‫"‬
‫"‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫"‬
‫‪14‬‬
‫"‬
‫‪18‬‬
‫'‬
‫‪15‬‬
‫"‬
‫‪15‬‬
‫"‬
‫"‬
‫‪15‬‬
‫"‬
‫‪19‬‬
‫"‬
‫‪16‬‬
‫'‬
‫‪16‬‬
‫"‬
‫"‬
‫‪16‬‬
‫"‬
‫‪20‬‬
‫"‬
‫‪17‬‬
‫"‬
‫‪17‬‬
‫"‬
‫"‬
‫‪17‬‬
‫"‬
‫‪21‬‬
‫"‬
‫‪18‬‬
‫"‬
‫‪18‬‬
‫'‬
‫"‬
‫‪18‬‬
‫"‬
‫‪22‬‬
‫"‬
‫‪19‬‬
‫"‬
‫‪19‬‬
‫"‬
‫'‬
‫‪19‬‬
‫"‬
‫‪23‬‬
‫"‬
‫‪20‬‬
‫"‬
‫‪20‬‬
‫"‬
‫"‬
‫‪20‬‬
‫'‬
‫‪24‬‬
‫"‬
‫‪21‬‬
‫"‬
‫‪21‬‬
‫"‬
‫"‬
‫‪21‬‬
‫"‬
‫‪25‬‬
‫"‬
‫‪22‬‬
‫"‬
‫‪22‬‬
‫"‬
‫"‬
‫‪22‬‬
‫"‬
‫‪26‬‬
‫"‬
‫‪23‬‬
‫"‬
‫‪23‬‬
‫"‬
‫"‬
‫‪23‬‬
‫"‬
‫‪27‬‬
‫"‬
‫‪24‬‬
‫"‬
‫‪24‬‬
‫"‬
‫"‬
‫‪24‬‬
‫"‬
‫‪28‬‬
‫'‬
‫‪25‬‬
‫"‬
‫‪25‬‬
‫"‬
‫"‬
‫‪25‬‬
‫"‬
‫‪29‬‬
‫'‬
‫‪26‬‬
‫'‬
‫‪26‬‬
‫"‬
‫"‬
‫‪26‬‬
‫"‬
‫‪30‬‬
‫'‬
‫‪27‬‬
‫'‬
‫‪27‬‬
‫"‬
‫"‬
‫‪27‬‬
‫"‬
‫"‬
‫‪28‬‬
‫"‬
‫‪29‬‬
‫"‬
‫‪30‬‬
‫'‬
‫‪31‬‬
‫'‬
‫‪31‬‬
‫'‬
‫‪28‬‬
‫'‬
‫‪28‬‬
‫'‬
‫‪29‬‬
‫'‬
‫‪30‬‬
‫'‬
‫‪31‬‬
‫'‬
‫(‬
‫‪6‬‬
‫'‬
‫‪11‬‬
‫"‬
‫‪7‬‬
‫"‬
‫‪12‬‬
‫"‬
‫‪8‬‬
‫"‬
‫‪13‬‬
‫"‬
‫"‬
‫‪7‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪8‬‬
‫"‬
‫‪9‬‬
‫"‬
‫‪10‬‬
‫"‬
‫‪9‬‬
‫"‬
‫‪14‬‬
‫"‬
‫‪10‬‬
‫"‬
‫‪15‬‬
‫"‬
‫‪11‬‬
‫"‬
‫‪16‬‬
‫'‬
‫‪12‬‬
‫"‬
‫‪13‬‬
‫"‬
‫‪14‬‬
‫"‬
‫‪15‬‬
‫"‬
‫‪16‬‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫"‬
‫"‬
‫"‬
‫"‬
‫"‬
‫‪17‬‬
‫"‬
‫‪22‬‬
‫"‬
‫‪18‬‬
‫"‬
‫‪23‬‬
‫"‬
‫‪19‬‬
‫"‬
‫‪24‬‬
‫"‬
‫‪20‬‬
‫"‬
‫‪25‬‬
‫"‬
‫‪21‬‬
‫"‬
‫‪26‬‬
‫'‬
‫‪22‬‬
‫"‬
‫‪27‬‬
‫'‬
‫‪23‬‬
‫"‬
‫‪28‬‬
‫'‬
‫‪24‬‬
‫"‬
‫‪29‬‬
‫'‬
‫‪25‬‬
‫"‬
‫‪30‬‬
‫'‬
‫‪26‬‬
‫'‬
‫‪27‬‬
‫'‬
‫‪28‬‬
‫'‬
‫‪29‬‬
‫'‬
‫‪30‬‬
‫'‬
‫‪31‬‬
‫'‬
‫"‬
‫‪11‬‬
‫"‬
‫‪12‬‬
‫"‬
‫‪13‬‬
‫"‬
‫‪14‬‬
‫'‬
‫‪15‬‬
‫"‬
‫‪16‬‬
‫"‬
‫‪17‬‬
‫"‬
‫‪18‬‬
‫"‬
‫‪19‬‬
‫"‬
‫‪20‬‬
‫"‬
‫‪21‬‬
‫"‬
‫‪22‬‬
‫"‬
‫‪23‬‬
‫"‬
‫‪24‬‬
‫'‬
‫‪25‬‬
‫'‬
‫‪26‬‬
‫'‬
‫‪27‬‬
‫'‬
‫‪28‬‬
‫'‬
‫‪29‬‬
‫'‬
‫‪30‬‬
‫'‬
‫* ייתכנו שינויים‬
‫‪16:30 - 12:45‬‬
‫‪16:00 - 08:00‬‬
‫מפעלי בית עמנואל )חל“צ(‬
‫ט‪.‬ל‪.‬ח‬

Similar documents