Konditioner

Comments

Transcription

Konditioner
Konditioner:
Hver spiller må deltage i en række per blok. Der kræves licens for at
deltage.
Det er ratinglisten per 29. december 2016, som er bestemmende for
indplaceringen i rækkerne.
Bolde:
Der spilles med *** plastikbolde i alle rækker.
Spilleformer:
SINGLE = Der spilles der i puljer med 3-4 deltagere.
De 2 bedste i hver pulje går videre til Cup.
I alle B+C+D+E rækkerne spilles der B-slutspil.
DOUBLE = Der Spilles i puljer med 3 par, hvor vinder parret går til Cup.
Ved under 3 deltagere i en række gennemføres rækken ikke.
Hvis 2 rækker med 3 eller 4 spillere slås sammen for at spillerne for
flere kampe, tæller alle kampe med i puljeregnskabet,
Tilmelding:
Senest søndag den 1. januar 2017 via Bordtennisportalen.
Alle tilmeldinger skal ske via Bordtennisportalen.
Ratinggrænser ekstrarækker:
U21D = 0-1299, Dame U21B = 0-1349
Lodtrækning:
Seedning foretages på baggrund ratinglisten pr. 29. december 2016.
lodtrækningen på stævnedagen.
Check Inn:
Alle spillere skal checke ind senest 35 min. før start ved
STÆVNEINFO.
Jyske Mesterskaber 2017
Ungdom
Den 14. – 15. januar 2017.
EFI - Hallerne
Sportsvej 21, 6705 Esbjerg Ø.
Præmier:
Lørdag Blok 2 – Double kl. ca. 1300.
Der uddeles præmie til nr. 1+2+3 i alle rækker.
Ved mere end 32 deltagere i et slutspil, vil der være præmie til
nummer 5-8.
Herre U21A – Herre U21B – Herre Junior C – Herre Junior D – Drenge A –
Drenge B – Drenge E – Yngre Dr. C – Yngre Dr. D – Puslinge A – Puslinge B –
Puslinge E – Mini A – Mini D – Mini E – Dame U21A – Dame Junior B –
Dame Junior D – pige A – Pige C – Yngre Pige B – Yngre Pige C –
Puslinge Pige A – Puslinge Pige C
Startpenge:
Ungdoms Single = 80 kr. Ungdoms Double = 90 kr. pr. par.
Incl. 10 kr. i Mikrogebyr til DBTU.
Drive-in:
Der vil være et ganske begrænset Drive-in pladser, tilmelding til
disse rækker til [email protected] – der tillægges et gebyr på
20 kr. pr, tilmelding.
Tilmeldingen er først registreret ved tilbagemelding.
Betaling for Drive-in pladserne skal ske ved stævnet.
Lørdag Blok 3 Single – klokken ca. 14.30
Herre U21B (1500-1999) – Herre Junior D (1000-1149) – Drenge B (1150-1449)
Yngre Dr. D (0900-0949) – Puslinge B (0975-1049) – Mini A ( 1000 )
Mini E (0000-0899) – Dame U 21A – Dame Jun. D (0000-0949),
Pige A (1150 ) – Yngre Pige C (0875-0924) – Puslinge Pige C (0800-0849)
Søndag Blok 4 Single – Søndag klokken 09.00
Afbud:
Herre U21 C (1300-1499) – Herre Junior A (1700 ) – Herre Junior E (00000999)- Drenge C (1050-1149) – Yngre Dr. A (1200 ) – Yngre Dr. E (00000899) – Puslinge C (0925- 0974)– Mini B (0950-0999) - Dame Junior A (1250
) – Pige B ( 1000-1149) – Yngre Pige D ( 0000-0874) – Puslinge Pige B (08500899)
Ved afbud efter den 6. januar 2017 – refunderes gebyr ikke.
Søndag Blok 5 Double – Søndag klokken ca. 1300.
Program:
Herre U21C – Herre U21D – Herre Junior A – Herre Junior B – Herre Junior E –
Drenge C – Drenge D – Yngre Dr. A – Yngre Dr. B – Yngre Dr. E – Puslinge C –
Puslinge D – Mini B – Mini C – Åben Række A – Dame U21 B – dame Junior A –
Dame Junior C – Pige B – Pige D – Yngre Pige A – Yngre Pige D – Puslinge Pige
B – Puslinge Pige D.
Kan downloades fra JBTU´s Hjemmeside fra den 9. januar 2017.
(Tilmeldte spillere og starttidspunkter for rækkerne)
Ændringer efter denne dato offentliggøres på JBTU´s officielle
Facebook side.
RÆKKEINDDELING:
Lørdag Blok 1 – Single klokken 0900:
Herre U21A (2000) – Herre Junior C (1150-1299) – Drenge A (1450 ),
Drenge E (0000-0974) - Yngre Dr. C (0950-1024) – Puslinge A (1050 ),
Puslinge E (0000-0874) – Mini D (0850-0899) – Dame Jun. B (1050-1249),
Pige C (0900-0950) – Yngre Pige B (0925-1049) – Pus. Pige A (0900 )
Søndag Blok 6 Single – Søndag klokken ca. 1430
Herre U21 D ( 0000-1299) – Herre Junior B (1300-1699) – Drenge D (09751049) – Yngre Dr. B (1025-1199) – Puslinge D (0875-0924) – Mini C (09000949) – Åben Række A (1700 ) – Dame U21 B (0000-1349) – Dame Junior C
(0950-1049) – Pige D (0000-0924) – Yngre Pige A (1050 ) – Puslinge Pige D
(0000-0799)
Overnatning og Bespisning: Se oplysninger om dette på særligt
bilag om Overnatning/forplejning.

Similar documents