Web invitation temadag medicinråd højformat.indd

Comments

Transcription

Web invitation temadag medicinråd højformat.indd
Invitation
Tema-eftermiddag i Lif
Økonomivurderinger i det
kommende Medicinråd
Danske Regioner har varslet, at KRIS og RADS i 2017 skal sammenlægges til det nye Medicinråd. Som
noget nyt skal økonomien inkluderes i vurderingen af nye sygehuslægemidler.
Lægemiddelvirksomhederne står derfor over for den opgave, at de inden længe skal levere dokumentationen for både den behandlingsmæssige værdi og de økonomiske forhold til de fremtidige vurderinger.
Det er på nuværende tidspunkt uklart, hvorledes den ”endelige model” kommer til at se ud, men Lif
finder det vigtigt med en grundlæggende og bred diskussion af den fremtidige model, herunder hvilke
krav lægemiddelvirksomhederne kan forvente.
Lif inviterer derfor til tema-eftermiddag om økonomivurderinger i det kommende Medicinråd
Temadag i Lif den 14. september 12.00 – 16.00
På temadagen giver landets førende sundhedsøkonomer deres bud på, hvordan en sammenkobling
mellem værdi og økonomi kan foretages i Medicinrådet under hensyntagen til bl.a. Folketingets principper for prioritering.
Tilmeld dig her
Program
12.00 - 12.30
Let frokost
12.30 - 12.45
Velkomst og baggrund for mødet:
Ved koncernchef Ida Sofie Jensen, Lif
12.45 - 13.10
Hvad handler det om: Prioritering eller redskaber for godt købmandskab?
Ved professor Jakob Kjellberg KORA
13.10 - 13.35
Hvad er de relevante omkostninger? Totalomkostninger versus lægemiddelrelaterede omkostninger
Ved professor Jan Sørensen, COHERE,
Pause
14.00 - 14.25
Hvordan sammenholdes værdi- med økonomivurderingen? Som i Tyskland eller er der helt
andre muligheder?
Ved professor Jes Søgaard afdelingschef, Kræftens Bekæmpelse
14.25 - 14.50
Prioritering og den (sundheds-)økonomiske metode – idealet versus virkeligheden
Ved professor Kjeld Møller Petersen, COHERE
14.50 - 15.15
Sundhedsøkonomisk input fra virksomhederne – hvad er muligt og realistisk?
Ved Customer Development Manager Peter Bo Poulsen, Pfizer
Pause
15.30 - 16.00
Plenumdiskussion – hvordan skal projekt ”Medicinråd” lykkes?
Indlægsholdere

Similar documents