Tai lataa lehti pdf

Comments

Transcription

Tai lataa lehti pdf
Kirkkotie 11
www.evl.fi
17.8.2016
Veikko Luomi, Eija Nummela ja Tuija Rantula ovat Rantakylän seurakunnan messuavustajia. Joensuun seurakuntiin koulutetaan syksyllä lisää messuavustajia. / Kari Tanskanen
JO ENSU U / PI ELIS ENSU U / RANTAKYLÄ / PYHÄS ELKÄ / ENO / VA ARA-KARJALA / KONTIOLAHTI
mielessäx5 Kolehdinkerääjä,
tekstinlukija,
kirkkokahvinkeittäjä
– avustajapaikkoja avoinna,
nyt tarjolla koulutusta
4
3
Bloggaava
opettaja
Oman lapsen
kouluun lähtö
on iso asia
opettajallekin
Sana 6
Toisessa
näet itsesi
Ensi sunnuntain
aiheena on
Lähimmäinen
tärppi2
Metsä
on ollut
ja on
edelleen
monen
suomalaisen
kirkko.
Tapahtuma Jäikö kaste
antamatta...
12
Joensuun srk
järjestää jäsenilleen
kastepäivän 4.9.
pääkirjoitus
kolumni
Tiina Reinikainen
Yhteisen
seurakuntatyön johtaja
[email protected]
Vihreä syli
Olen liikkunut lapsesta asti metsässä. Joka kesä ja
syksy vanhemmat veivät sinne mukanaan poimimaan marjoja ja sieniä. Siksi menen metsään nytkin.
Ero on vain siinä, että se mikä lapsena ja nuorena
maistui usein pakkopullalta, on muuttunut sielun
lääkkeeksi. Metsästä marja- ja sieniretkineen ja patikkapolkuineen on tullut minulle sielun lepopaikka.
Metsän terveysvaikutuksista on kirjoitettu viime
vuosina paljon. Jo varttitunti metsän sylissä rauhoittaa: verenpaine laskee, stressi vähenee ja mieli
tyyntyy. Luontomatkailun löytäneet ulkomaalaiset
arvostavat täältä löytyvää hiljaisuutta ja kauneutta.
Ympäristö ja maisema vaikuttavat enemmän kuin
tulemme ajatelleeksikaan siihen, millaisia ihmisiä
meistä ylipäätään kasvaa.
Metsästä aukeaa sen tarjoaman aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin lisäksi kolmaskin ulottuvuus.
Metsä on ollut ja on edelleen monen suomalaisen
kirkko, vaikka siitä ei tohtisi itse edes niin ajatella. Jotkut menevät metsään tietoisesti kohtaamaan
Luojaansa, hiljentymään ja rukoilemaan. Toiset taas
kokevat Jumalan koskettavan heitä luonnon kauneudessa. Luontoa onkin sanottu tienviitaksi, joka osoittaa Jumalaa kohti. Samasta asiasta puhuvat monet
Raamatun psalmit ja erämaaisien kirjoitukset.
17.8. 2016
Kari Tanskanen
viestintäpäällikkö
Yhteys ja osallisuus
J
oensuun ev.lut. seurakuntien yhteisessä
tulevaisuuden toimintasuunnitelmassa
”Meidän kirkko Joensuussa” on keskeisiksi arvoiksi nostettu yhteys ja osallisuus.
Käytännössä nämä arvot toteutuvat mm.
vapaaehtoistoiminnan kautta.
Kaikille
vapaaehtoisten
taidoille löytyy käyttöä
Joensuun seurakunnat ovatkin viime
vuosina panostaneet vapaaehtoistoimintaan mm.
liittymällä valtakunnalliseen vapaaehtoistoiminnan
nettipalveluun, joka löytyy nykyisin osoitteesta www.
vapaaehtoistyö.fi/joensuu. Lisäksi on palkattu osa-aikainen vapaaehtoistyön koordinaattori. Toki ovat
edelleen käytössä myös perinteiset kontaktikanavat
vapaaehtoisten ja seurakuntien työntekijöiden välillä.
Tehtäviä on siis hyvin moninaisia, eikä rimaa
tarvitse nostaa omalla kohdalla korkealle; kaikille
taidoille löytyy käyttöä. Tarjolla olevien tehtävien
lisäksi voi seurakuntalainen itsekin ehdottaa ja tarjota apua. Vapaaehtoistyöstä saa todistuksen, jolla
voi olla jatkossa olla merkitystä työelämään hakeutumisen tai opiskelun kannalta.
Joensuun seurakuntien vapaaehtoistyön sivuilla etsitään tällä hetkellä esimerkiksi arkunkantajia heille,
joilla ei ole lähisukulaisia sekä kirkkokahvinkeittäjiä.
Tänä syksynä koulutetaan myös lisää vapaaehtoisia
messuavustajiksi mm. kolehdinkantoon ja ehtoollisavustajiksi. Syyskuussa käynnistyvä maakunnallinen kuukauden mittainen Mahdollisuus Muutokseen
–mediamissio etsii sekin omien kanaviensa kautta
auttavia käsiä evankeliumin sanoman levittämiseen.
Vapaaehtoistoiminnan suuri voimannäyttö oli
viime syksynä turvapaikanhakijoiden auttamiseksi
toteutettu Operaatio Samarialainen, johon osallistui
yli 200 vapaaehtoista. Se osoitti, että meissä seurakuntalaisissa on paljon auttamishalua. Tärkeää myös
rauhallisemmissa oloissa on, että kukin vapaaehtoinen löytää mielekkäitä tehtäviä, mikä taas auttaa
niukkenevista talousresursseista kärsiviä seurakuntia
pitämään toimintansa vireänä.•
lukunurkka
Jo varttitunti
metsän sylissä
rauhoittaa.
Minulle metsästä on tullut paikka, joka ei syvimmiltään vaadi mitään. Siellä olen hyväksytty sellaisena kuin olen. Siinä mielessä luonto voi olla puhdasta armoa. Kun suuri vihreys ympäröi ja kantaa,
siitä syntyy samalla hyvää tekevä pienuuden kokemus. Jumala pitää huolta pienestä ihmisestä. Sen
kautta, kun muistan pienuuteni, muistaa myös
elämän arvokkuuden. Arjen kiireessä hukatut mittasuhteet alkavat asettua takaisin paikoilleen.
Metsä tarjoaa lepoa ja virkistystä, kokemuksen pyhästä. Se antaa meille haasteen. Meitä kutsutaan varjelemaan ja kunnioittamaan metsiämme, jotta vihreä
syli säilyy seuraavillekin sukupolville. Kannamme
omassa perinteessämme myös sellaisia asenteita, jotka pitävät yllä etäistä ja ylhäältä päin lähtevää suhdetta luontoon. Se johtaa helposti kulutuskeskeiseen
elämäntapaan ja tavoittelemaan yksipuolisesti luonnosta saatavaa taloudellista hyötyä.
Kristillisen ajattelun mukaan kaikki luotu - ihmiset, puut ja eläimet - ja Luoja kuuluvat yhteen.
Vanhassa suomalaisessa kulttuurissa ihmiset kokivat itsekin olevansa osa metsää. Metsään täytyy jollakin tavalla kasvaa. Siksi olen kiitollinen vanhemmilleni, että he veivät minut metsään.•
80 % suomalaisista on melko tai hyvin onnellisia. 17 % kokee itsensä onnettomaksi. Onnellisten osuus ei ole muuttunut vuosituhannen alkuvuosista. Onnettomuuden kokemukset tiivistyvät toimeentulovaikeuksista kärsiviin ryhmiin. Työttömistä jopa 40% kokee itsensä onnettomaksi. Myös maanviljelijät ja alle 25-vuotiaat
nuoret kokevat itsensä aiempaa onnettomammiksi. EU-maat kattavassa vertailussa
suomalaiset sijoittuvat onnellisuudessa viidensiksi.
EVA:n (Elinkeinoelämän Valtuuskunnan) teettämä arvo- ja asennetutkimus 2016
2 \ Kirkkotie
J a nn e R i i h e l ä i n e n
mielessäx5
– Yövalvominen ei
tällä iällä enää ole
vailla seurauksia,
joten ihan niin tiiviisti
en olympiakisoja
seuraa kuin joskus
aiemmin, kertoo
Jaakko Sivonen.
1
Koulu
Tähän kouluvuoteen halusin
lähteä uudelta pohjalta ja sellainen vaatii huomattavasti perusteellisempaa valmistautumista.
Siksi mummo sai hoitaa lapsiamme
koulunalkamisen alusviikon ajan.
Nuorempamme astuu nyt myös koulutielle ja se on aina iso asia. Vaikka
olisit kuinka kokenut opettaja, niin
vanhempana sitä on koulun suhteen tietyllä tavalla täysin amatööri.
Kokemus vanhempana on antanut
syvyyttä myös opettajan työhön.
2
Opetussuunnitelma
Meillä tulee nyt käyttöön
uusi opetussuunnitelma.
Se on tärkein työtämme
määrittävä paperi. Tämä
antoi minulle kimmokkeen lähteä
toteuttamaan jo muutaman vuoden
hautunutta ajatusta uudistaa myös
omaa opetustapaa. Kun kaikki tieto
on kaikkien saatavilla koko ajan, on
koulun tehtävä yhä enemmän opettaa hyödyntämään tietoa, ei laittaa
opettelemaan ulkoa sitä. Omalle tekemiselle ja sen mielekkyydelle on
myös tärkeää pistää välillä palikoita
uuteen järjestykseen.
3
Sivistys
Olen ajatellut sivistystä
hyvinkin paljon viime aikoina. Sivistys tarkoittaa
minulle viisautta, jolla on
rakastava sydän. Tai voi sitä kutsua
tietoon ja harkintaan perustuvaksi
hyväntahtoisuudeksi. Viime vuosina
meillä ja muualla on ollut paljon sivistymättömiä tekoja ja puheita. Sen
takia maailma on alkanut näyttäytyä turhan vihamieliseltä paikalta.
Elämme moninaista murroskautta,
mutta toivottavasti vuosien mittaan
meno rauhoittuu. Tätä minä pyrin
omassa työssäni edistämään.
4
Koulu alkaa
kahdessa roolissa
Jaakko Sivonen Luokanopettaja Jaakko Sivonen on pitkän linjan
urheilumiehiä. Nuoruuden kestävyysjuoksuharrastuksen jälkeen hän
on myös valmentanut uusia juoksijapolvia. Niittylahden koulussa
melkein koko opettajauransa tehneelle Jaakolle koulun alku on nyt
ajankohtainen asia sekä ammatillisesti että perhe-elämässä.
Blogi
Olin kymmenisen vuotta
sitten opettajavaihdossa
Yhdysvalloissa. Kirjoittelin
sieltä kuulumisia sähköpostilla tutuille ja ne lipsahtivat usein
ihan luontaisesti humoristisiksi tarinoiksi. Monet kehottivat jo silloin
jatkamaan harrastusta, mutta se jäi
lasten tuloon ja muihin kiireisiin. Nyt
olen vuoden alusta pitänyt blogia,
jossa humoristisesti käsittelen erilaisia asioita. Kirjoitan jaakkosi.blogspot.
fi-blogia omaksi ilokseni, mutta toki
hienoa, jos iloa saavat niistä muutkin.
5
Olympialaiset
Oma taustani on kestävyysjuoksussa, joten yleisurheilu on minulle tärkein
asia olympialaisissa. Myös
koripallo kiinnostaa. Aikuisella iällä
olen ihastunut telinevoimisteluun.
Sitä ei voi kuin ihmetellä, miten
telinevoimistelijat tekevät vaikeita
asioita helpon näköisesti.
Janne Riiheläinen
Kirkkotie / 3
ajassa
Kiitos Herra etteivät nuo
muut ole niin kuin minä.
#twaarna
Markku [email protected] 7.8.2016​
K a r i Ta n s k a n e n
Sosiaalinen media
> www.facebook.com/luterilainenkirkkojoensuussa
>Twitter: @Joensuuevl
Joensuun ev.lut. seurakunnat järjestävät laajan
messuavustajakoulutuksen tänä syksynä.
Maksuttomaan koulutukseen voivat osallistua
kaikki avustamisesta kiinnostuneet.
Messuavustajaksi ?
Koulutuksessa perehdytetään erilaisiin
tehtäviin kirkkokahveista ja kolehdinkannosta tekstinlukuun ja ehtoollisella avustamiseen. ”Koulutukseen ovat tervetulleita niin
uudet kuin kokeneemmatkin messuavustajat. Kokeneemmat avustajat voivat halutessaan osallistua vain valitsemilleen kerroille”,
kertoo Joensuun ev.lut. seurakuntien uusi
vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, teol.
kand. Ulla Kangas.
Pielisensuun kirkkoherra Tapani Nuutinen
pitää avustajien tehtäviä ja merkitystä messussa tärkeinä. ”Kirkkomme jumalanpalvelusuudistuksessa korostettiin sitä, että messu ei
ole pappien eikä kanttorien pidot vaan Jumalan kansan juhla. Jokaisella on oma palvelijan
rooli. Ja ensisijaisesti Kolmiyhteinen Jumala
itse palvelee seurakuntaa. Eli avustajat eivät
ole vain apuhenkilöitä vaan tärkeä osa kokonaisuutta”, korostaa Nuutinen.
4 \ Kirkkotie
Joensuun seurakunnan pastori Kaija Santti
on samoilla linjoilla: ”Messu ei ole pappien
tai työntekijöiden esitys, vaan kristittyjen
yhteinen juhla. Järjestyksen vuoksi on papin
virka, mutta helposti unohdetaan yleinen
pappeus - jokainen kristitty kuuluu tämän
piiriin. Messussa avustaminen toteuttaa mielestäni osaltaan tätä yleistä pappeutta.”
Pielisensuussa kuten monessa muussakin
seurakunnassa vapaaehtoiset ovat olleet avustamassa jo pitkään eri tehtävissä. ”Kokemukset ovat oikein hyviä. Meillähän on ollut jo pari vuotta myös messuryhmät, jotka vuorollaan
toteuttavat messua valmistautuen osin myös
itsenäisesti tiettyihin messuihin. Monet ovat
valmistaneet esim. esirukouksen, jotkut kokevat ehtoollisen jaon itselle tärkeänä tehtävänä,
osa lukee mielellään Raamatun sanaa, jotkut
ovat omistautuneet kirkon koristamiselle, jotkut musiikkiin”, kertoo Nuutinen.
”Avustajat
eivät
ole vain
apuhenkilöitä
vaan tärkeä
osa messun
kokonaisuutta.”
”Myös lapset ja nuoret ovat olleet mielellään mukana esim. Raamatunluvussa tai
kolehdinkannossa. Kaikki tämä luo yhteisöllisyyden tuntua ja kokemuksen siitä, että messu on yhteinen tärkeä palvelupaikka.
Kyllähän monia tehtävä jännittääkin, siksi on
valmentaminen ja valmistautuminen tärkeää
”, jatkaa Nuutinen.
Koulutussarjan aloittavat su 25.9. Tapani
Nuutinen aiheenaan ”Messun teologia” sekä Rantakylän seurakunnan vapaaehtoinen
pienryhmäohjaaja Ilona Suojama aiheenaan
”Kohtaaminen ja vieraanvaraisuus.”
”Ihmisen kohtaaminen henkilökohtaisesti
on tärkeä osa vieraanvaraisuutta. Nähdyksi
tuleminen seurakunnassa edesauttaa sitoutumista seurakuntaan. Minkälaisia lähestymistapoja voin käyttää, minkälaisia kohtaamistapoja on, mitä on vuorovaikutus - näistä
aion puhua,” kertoo Suojama.
Jos kaikki kuluttaisivat kuten
suomalaiset, tarvittaisiin peräti
3,4 maapalloa.
Maaseudun Tulevaisuus 8.8.2016
Niin ikään sienestys tarjoaa
mainion syyn kuljeskella
syksyisessä metsässä ilman
aikojaan. Ei ole ihminen silloin
joutavan jäljillä vaan tulossa ja
menossa ja vakaasti elossa.
Eino Maironiemi Heilissä 27.7.2016
Kirkkokahvien valmistaminen on yksi
messuavustajien tehtävistä. Rantakyläläiset
Eija Nummela (vas.), Veikko Luomi ja Tuija
Rantula laittavat pöytää koreaksi.
Koulutus
• Paikka: Rantakylän kirkko
• Su 25.9. klo 13-17 Messun teologia (Tapani
Nuutinen) ja Kohtaaminen ja vieraanvaraisuus (Ilona Suojama)
• To 29.9. klo 17.30-19.30 Kolehdinkanto, kirkkokahvit ja muut käytännön tehtävät (Satu
Laakkonen ja Anna Holopainen)
• To 6.10. klo 17.30-19.30 Tekstinluku (Tiina
Reinikainen)
• To 13.10. klo 17.30-20.00 Esirukous messussa, ehtoollisella avustaminen (Anna Holopainen ja Kaija Santti)
• Koulutus on maksuton.
• Ilmoittautuminen koulutukseen 15.8.15.9. www.joensuunevl.fi/ilmoittaudu tai
vapaaehtoistoiminnan koordinaattorille ulla.
[email protected] tai p. 050 593 5736
Kolehdinkannosta, kirkkokahveista ja
muista käytännön tehtävistä puhutaan to
29.9. ”Ajattelin kertoa mm. kolehdinkantajan paikalle saapumisesta ja pukeutumisesta
sekä millaisiin muihin tehtäviin seurakuntamestarit toivoisivat apua. Niitä ovat lähinnä
messun jälkityöt, esim. pikarien pesu”, sanoo
seurakuntamestari Satu Laakkonen.
Yhteisen seurakuntatyön johtaja Tiina
Reinikainen alustaa to 6.10 tekstinluvusta:
”Tekstinluku on hyvin konkreettinen messuavustajan tehtävä, joten koulutuksessakin
lähestymme sitä käytännön harjoitusten
kautta. Harjoituksissa annetaan eväitä muun
muassa lukutapaan ja äänenkäyttöön liittyvissä asioissa. Käsittelemme koulutuksessa
myös sitä, miten tekstinluku niveltyy messun
sanaosan kokonaisuuteen”.
”Esirukous messussa ja ehtoollisella avustaminen” ovat aiheina to 13.10. ”Tutustumme
kirkkokäsikirjan esirukouksiin sekä opettelemme ehtoollisavustajan tehtäviä; esim.
milloin avustajat tulevat alttarille ja miten
viinikannua pidetään. Tarkoitus on rohkaista
näihin tehtäviin”, kertoo Kaija Santti.
– Koulutukseen ovat tervetulleita niin uudet
kuin kokeneemmatkin messuavustajat,
kutsuu Joensuun ev.lut. seurakuntien uusi
vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Ulla
Kangas.
Rantakyläläinen Eija Nummela aikoo
lähteä mukaan koulutukseen. Hän on toiminut messuavustajana jo noin neljän vuoden
ajan. Tehtävä löytyi vapaaehtoistoiminnan
nettisivujen kautta. ”Olen saanut tästä iloa
ja energiaa elämään, ja uusia ystäviäkin on
löytynyt”, hän kertoo.•
Kari Tanskanen
lyhyesti
Jokisunnuntai
jo 17. kerran
Jokisunnuntai –tapahtumaa
vietetään 28.8. Joensuussa.Tapahtuma pidetään jo 17. kerran. Jokisunnuntaita on viime vuosina kehitetty
ekumeeniseksi pyhiinvaellussouduksi, mihin sisältyy venevaelluksen
lisäksi ortodoksinen rukoushetki Kuhasalossa ja jumalanpalvelus Utran
ev.lut. kirkossa sekä kirkkokahvit.
Souturetki tehdään Pielisjokea
pitkin Hasanniemestä Utraan vanhan ajan kirkkomatkatyyliin kirkkoveneillä. Soutamaan lähdetään klo
9 Hasanniemestä, klo 9.30 on ortodoksinen rukoushetki Kuhasalon
ikonikatoksessa, mistä matka jatkuu
Utraan. Utran kirkossa pidetään
puolilta päivin jumalanpalvelus,
minkä jälkeen nautitaan kirkkokahvit kirkon pihalla.
Kirkkoveneisiin soutamaan voi
ilmoittautua Rantakylän srk-toimistoon 013-2635 510 (ma-pe klo 9-12).
Tapahtuman järjestävät Meripartiolippukunta Jokisuun Kipparit ry, Joensuun ort. seurakunta, Utran asukasyhdistys ja Rantakylän seurakunta. •
Piispat koolle Joensuuhun
Suomen ev.lut. kirkon piispat kokoontuvat elokuun lopulla 29. - 31.8.
kolmipäiväiseen kokoukseen Joensuuhun. Piispainkokous käsittelee
kirkon uskoa, julistusta ja työtä koskevia asioita; tällä kertaa asialistalla
on mm. selonteko kirkon avioliitto-opetuksesta.
Piispat kokoontuvat nykyään
jopa kuusi kertaa vuodessa yhteiseen istuntoon. Kokoukset pidetään
yleensä Helsingissä; yksi tapaaminen vuodessa on kuitenkin ”maakunnassa”, eri hiippakunnissa vuo-
rotellen. Joensuussa piispainkokous
pidettiin viimeksi 20 vuotta sitten
Matti Sihvosen ollessa isännöivän
Kuopion hiippakunnan piispana.
Istunto on suljettu lukuun ottamatta istunnon virallista avausta ti
30.8. klo 9 Joensuun seurakuntakeskuksessa. Avauspuheen pitää
piispa Jari Jolkkonen. Toinen kaikille avoin tilaisuus on ma 29.8. klo 18
Joensuun kirkossa pidettävä viikkomessu, jonka toimittavat kirkkoherra Petri Rask, past. Salla Romo
ja kantti. Matti Turunen.•
Vapaaehtoisia
koulutetaan missioon
Vapaaehtoisia koulutetaan
Mahdollisuus Muutokseen –mission avustajiksi ja toteuttajiksi la
3.9. klo 10-17 Pielisensuun kirkolla.
Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat välittää evankeliumin
sanomaa läheisilleen ja missioon
yhteyttä ottaville ihmisille. Koulutus on tarkoitettu myös heille, jotka
tahtovat ottaa puhelimitse vastaan
yhteydenottopyyntöjä sekä tehdä
missiokyselyä puhelimitse.
Koulutustilaisuuten voi ilmoittautua sähköpostitse osoitteeseen
[email protected] tai missiokoordinaattori Essi Viljaselle p.
040 6463 996, [email protected] – häneltä myös lisätietoja. Missiosta
löytyy lisätietoja netistä: http://
koemuutos.fi/pohjois-karjala/
Missio järjestetään 12.9. -9.10.
Pohjois-Karjalassa ja siinä on mukana yli 20 kristillistä seurakuntaa
ja yhteisöä.•
Kirkkotie / 5
sana
Kastetut
Joensuu
Eevi Onerva Kesti
Mila Eevi Multanen
Emma Ilona Latja
Kalle Petter Lehikoinen
Sara Jasmin Parjanen
Helli Neela Sofia Juurelma
Inka Salome Rimpiläinen
Milla Elena Johanna Vartiainen
”Mitä
toisessa
näet, sitä
sinä olet
itse.”
”Niin kuin kasvot kuvastuvat vedessä, niin ihmisen sydän toisessa ihmisessä. Mitä toisessa näet, sitä sinä
olet itse.”
Tämä ajatus on tallentunut runokirjaani ja se saa minut näin lähimmäisen sunnuntain edellä miettimään,
mitä minä näen, kun katson toista
ihmistä. Oikeastaan haluaisin kääntää ajatelman ympäri ja miettiä, mitä
minä näen, kun katson peiliin. Välillä
tuntuu, että toisessa ihmisessä on
omaa itseä helpompaa nähdä varsinkin hyvää ja kaunista.
Jos siis pysähdyn katsomaan itseäni peilistä, niin käänteisesti ajatellen
näen siinä kuvan lähimmäisestäni.
Mitä peilistä oikein näkyy? Huomaan syvät rypyt otsallani. Ne kertovat huolista, jotka painavat mieltäni
ja sydäntäni. – Tunnistanko raastavan
huolen, jota lähimmäiseni kantaa?
Näen myös tummat pussit silmieni
alla. Takana on monta valvottua yötä
sairauden aiheuttamien kipujen kanssa. – Näenkö elämänhaasteet, joiden
Pielisensuu
Väinö Uljas Oskari Karppanen Siiri Edith Aurora Hirvonen
Tyyne Matilda Pussinen
Lilli Ada Siviä Karhunen
Noel Eliel Judin
Mikael Valtteri Loijas
Lenni Eemeli Tapio Asikainen
Aava Nea Niskanen
Hilda Lea Anneli Rautiainen
keskellä lähimmäiseni kamppailee?
Vielä huomaan ilontuikahduksen
silmissäni ja pienen hymynkareen
huulillani, kun muistelen tapaamista
ystäväni kanssa. – Huomaanko ilon,
joka läikkyy lähimmäiseni sydämessä
ja jonka hän haluaisi jakaa kanssani?
Rantakylä
Sofia Elina Aurora Kyytsönen
Maximilian Henrikinpoika Rainio
Iida Elsa Sofia Hankilanoja
Juuso Topias Holopainen
Pyhäselkä
Leevi Elmeri Mononen
Olavi Aulis Rautiainen
Jasper Taisto Elmeri Honkanen
Eno
Tatu Esko Olavi Kivelä
Vaara-Karjala
Eetu Johannes Heiskanen
Kontiolahti
Mona Inkeri Vottonen
Mila Emilia Jokiniemi
Adele Evelia Happonen
Topias Aleksanteri Korhonen
Riku Pekka Salmelainen
Emil Lemmy Johan Sundholm
Elmeri Mikko Ensio Suvanto
Kuulutetut
Pyhän evankeliumissa kehotetaan:
”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko
sydämestäsi ja koko sielustasi, koko
voimallasi ja koko ymmärrykselläsi,
ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.”
(Luuk.10:27)
Joensuu
Johanna Huovinen ja Sebastian Rodriguez
Antti Pietu Ilari Kettunen ja Paula Karoliina
Martikainen (Keravan srk)
Tuomas Yrjö Aleksi Sinelampi ja Marika
Kyllikki Siivonen (Pitäjänmäen srk)
Petri Johannes Hirvonen ja Miia Elisabet
Pulkkinen
Siis huomaanhan huolet, joita lähimmäiseni kantaa! Ymmärränhän, milloin lähimmäiseni tarvitsee apuani!
Osaanhan olla lähimmäiseni rinnalla
niin ilon kuin itkun hetkellä!
Pielisensuu
Janne Joonas Mäkisalo ja Marianne Annika
Hiltunen
Jouko Anselmi Salmela ja Tarja Helena
Nuutinen
Aapo Johannes Romppanen ja Hanna-Liisa Takkinen
Lauri Matias Niemelä ja Piia-Mari Kristiina
Björn
Miika Aleksi Raudaskoski ja Sara Emilia
Tiippana
Miska Mikael Oskari Pippola ja Heljä-Tuulia
Pitkänen
Alun ajatelma päättyy: ”Kun katsot
toista ihmistä, näet ja piirrät oman
muotokuvasi. Näemme itsemme
siinä, millaisella katseella katsomme
toista!”•
Anna-Maria Kupiainen
pappi, Joensuu
Rantakylä
Ismo Juhani Kettunen ja Mira Tanja Piritta
Mustonen
Marko Juhani Väisänen ja Aino Ester Matilda Myrsky
Antti Juhaninpoika Haapalainen ja Johanna
Karoliina Hiltunen
Ari Jukka Mustonen ja Jenni Henna Anniina
Hyvönen
Jukka Taneli Räsänen ja Soile Marika Kempas
Jarkko Juhani Nuutinen ja Enni Vieno Kaarina Hakkarainen
Kontiolahti
Mika-Pekka Olavi Soininen ja Mari Annika
Leinonen (Vihitty)
Antti Ilmari Haverinen ja Elisa Maria Ahtonen (Vihitty)
Janne Pekka Olavi Kahelin ja Anne Maria
Ihanus (Joensuun ortodok. srk)
A n n i i n a M i k ama
Kuolleet
Ensi sunnuntain aiheena on Lähimmäinen.
6 \ Kirkkotie
Joensuu
Helmi Kaarina Eronen 90 v
Ismo Edvin Helenius 84 v
Arvo Olavi Honkanen 81 v
Eila Anja Kurvinen 80 v
Pekka Tapani Pakarinen 67 v
Pielisensuu
Eino Mikael Tukiainen 90 v
Kerttu Katriina Kankaanpää 83 v
Ulla Kaija Marjatta Rotinen 81 v
Heikki Tapio Asikainen 80 v
Kalevi Ensio Vuojolainen 79 v
Marja Sinikka Huttunen 76 v
Auvo Kalevi Parkkinen 75 v
Outi Lemmikki Kirsi 65 v
Satu Päivi Sinikka Vornanen 41 v
Rantakylä
Erkki Armas Karvinen 80 v
Lulu Lea Anneli Piironen 80 v
Pertti Vatanen 77 v
Teuvo Antero Ahonen 71 v
Ari Tapani Otronen 57 v
Taija Susanna Turkia 40 v
Pyhäselkä
Anna Liisa Kastinen 89 v
Martti Mikko Iisakki Lukkarinen 70 v
Eno
Auvo Kalervo Penttinen 76 v
Sirkka Anja Annikki Huutokoski 74 v
Anja Inkeri Ignatius 72 v
Vaara-Karjala
Väinö Johannes Kekkonen 88 v
Kari Juhani Määttänen 65 v
Kontiolahti
Pekka Aatolvi Hirvonen 86 v
Vesa Juhani Lehtinen 80 v
Reino Ilkka Tapani Holopainen 61 v
tai
Jokisunnun .
jälleen 28.8 !
Joensuussa
>>>>>>>>>>>>>> 17.8.–7.9.2016 >>>>>>>>>>>>>
Rovastikunnallinen
Naisten yö Hirvirannassa
tapahtuma
tapahtuma
› ROVASTIKUNNALLISTA Naisten yötä vietetään Kontiolahden Hirvirannassa 14.-15.10.2016 teemalla ”Keskeneräisyys
on kaunista”. Vieraaksi saapuu runoilija Elina Salminen. Häneltä
ilmestyi joulukuussa 2015 esikoisteos ”Jos minä jostain alkaisin.” Elina Salminen pitää myös blogia ”Kesken-Koska keskeneräisyys on kaunista!”
Naisten yössä ovat mukana myös rovasti Aune-Inkeri Keijonen, diakoni Miia Muhonen ja kanttori
Anne Laakso-Viholainen.
Yön hinta kontiolahtelaisille on 20 euroa,
muille 25 euroa. Päiväkävijöille 10/pvä. Hirvirannan leirikeskukseen mahtuu 27 yöpyjää.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset Miialle p.
0400 561 186, keskiviikkoon 28.9.2016
mennessä.
Runoilija Elina Salminen
on vieraana Naisten yössä.
HANNU MUSTAKALLIO
IKÄ: 65 VUOTTA
SEURAKUNTA: RANTAKYLÄ
Laulaja, kirjailija Hanna Ekola on mukana Noljakan
kirkolla pidettävässä kaikille avoimessa suruillassa.
Urkurivieras Saksasta
iltamusiikki
› SAKSALAINEN urkuri Hans Uwe Hielscher esiintyy su 21.8.
Joensuun kirkon iltamusiikkisarjassa. Ohjemassa on sekä vanhempaa että uudempaa urkumusiikkia. Illassa kuullaan mm.
Josef Rheinbergerin ja Denis Bédardin sävellyksiä.
Hielscher on palkittu Ranskan valtion kultuuripalkinnolla ansioistaan ranskalaisen urkumusiikin edistäjänä maailmalla. Hän
toimii urkurina Markt-kirkossa sekä konserttitalossa kotikaupungissaan Wiesbadenissa.
Hielscher on tehnyt urkurina monia solistikiertueita kotimaansa lisäksi mm. Euroopassa ja Yhdysvalloissa (58 kiertuetta).
Iltamusiikki su 21.8. klo 18 Joensuun kirkossa, Hans Uwe
Hielscher, urut. Vapaa pääsy, ohjelma 5 ¤.
Barokkia Englannista
konsertti
› HELMI Consort on barokkimusiikin ammattilaisten muodostama kamarimusiikkiyhtye. Siihen kuuluvat Anna Immonen,
sopraano, Marja Gaynor, barokkiviulu, Katri Susitaival, viola da
gamba ja Anna Savelainen, cembalo ja urut.
Konsertissa kuullaan varhaista englantilaista barokkimusiikkia,
mm. Henry Purcellin dramaattinen ”What is man” - hymni sekä
lyyrinen Evening Hymn. Laulumusiikin lomassa kuullaan varhaista soitinmusiikkia, sotilaana ja gambistina toimineen Tobias Humen ”Pavane” sekä cembalontyyppiselle
virginaalille sävellettyä soolomusiikkia.
Konsertin kesto n. tunti. Konserttia tukee
Valtion musiikkitoimikunta.
Fair Britain Isle - englantilaista barokkimusiikkia Utran kirkossa la 27.8 klo 18.
Vapaa pääsy. Käsiohjelma 10€.
Sopraano Anna Immonen
on illan solistina.
miun tapahtumat
Kun suru kohtaa
› LOHDUTUKSEN ja toivon ajatusten iltaa vietetään
ma 5.9. Noljakan kirkossa. Illassa puhuu ja laulaa Hanna Ekola.
Kun suru kohtaa –illassa käsitellään läheisen menettämiseen liittyviä kysymyksiä. Miten tästä eteenpäin? Mistä löytyisi toivoa surun keskelle? Miten kohdata surua niin, että se voisi jonain päivänä muuttua
elämän voimavaraksi?
Ilta on tarkoitettu kaikille, joita suru on kohdannut
omakohtaisesti tai jotka elävät läheisensä menettäneen rinnalla. Laulaja-kirjailija, TM Hanna Ekola on itsekin menettänyt viisi läheistään ja kirjoittanut aiheesta
useita surua käsittelevää kirjaa. Ilta koostuu lauluista,
puheosuuksista ja runoista. Ekolaa säestää Virpi Salo.
Ilta surua kohdanneille Noljakan kirkossa ma 5.9.
klo 18. Vapaa pääsy.
Yötunnelmia Utrassa
iltamusiikki
› DUO Liisa Karhu ja Henna Hirvikangas päättää tämän
kesän Utran kirkon iltamusiikkisarjan su 21.8. konsertillaan
Nocturne, joka tarkoittaa yölaulua tai yötunnelmaista sävellystä. Duon iltamusiikki koostuukin ihmisille rakkaista ilta- ja
yötunnelmaisista teoksista.
Alkuosa konserttia koostuu tummaäänisen alttoviulun
ja pianon musisoinnista. Altolla esitettynä kuullaan mm.
Tshaikovskin Valse Sentimentale. Loppuosassa konserttia
soittimina ovat viulu ja piano. Suomalaissäveltäjistä kuullaan Sibeliuksen ja Merikannon romanttisia säveliä. Slaavilaista romantiikkaa edustaa mm. kaunis Musorskyn Kyynel.
Duo Liisa Karhu ja Henna Hirvikangas Utran kirkossa su
21.8. klo 18. Vapaa pääsy.
1
Su 28.8. klo 10 messu
Kontiolahden kirkossa.
Messuun kutsutaan muun
muassa rippikoulun 50
vuotta sitten käyneitä. Kävin itsekin
rippikoulun kesällä 1966, vaikkakin
muualla. Toivottavasti kutsu tavoittaa mahdollisimman monet.
2
Su 28.8. klo 10 messu
Tuupovaaran kirkossa.
Piispa Jari Jolkkonen
asettaa virkaan Vaara-Karjalan seurakunnan uuden
kirkkoherran Anne Angervon.
Seurakunta pyytää hänelle voimia
ja siunausta.
3
Su 28.8. klo 12 Jokisunnuntain jumalanpalvelus
Utran kirkossa. Asun
Utran ainutlaatuisen
pystyhirsikirkon lähellä. Vuosi
sitten vietettiin kirkon 120-vuotisjuhlaa. Jokisunnuntai kirkkovenesoutuineen ja kirkkokahveineen on hieno yhteisöllinen
juhlapäivä syksyn kynnyksellä.
4
Ma 29.8. klo 18 viikkomessu Joensuun
kirkossa. Viikkomessu
liittyy siihen, että piispainkokous pidetään pitkästä aikaa
Joensuussa. Piispojen neuvottelu
on tärkeä myös sitä isännöiville
Joensuun ev.lut. seurakunnille.
Palstalla kysymme, mitkä neljä
Kirkkotien kirkollisista ilmoituksista
löytyvää tapahtumaa tuntuvat etukäteen mielenkiintoisimmilta.
Kirkkotie / 7
>>>>>>>>>>>>>>>> 17.8.–7.9.2016>>>>>>>>>>>>>
to 8.9.2016 Vaivion kurssikeskuksessa
Teemme pientä remonttia, siistimme Vaivion kurssikeskuksen ympäristöä, saunomme ja ruokailemme yhdessä. Ota mukaan työvaatteet, vaihtovaatteet, pyyhe sekä mahdollisesti uimapuku.
Osallistujille ei lähetetä erillistä kirjettä, joten ota
linja-auton aikataulu talteen.
YHTEISKYYDIN AIKATAULU
klo 8.00 Hukanhaudan srk-talo, Lonikintie 18, klo 8.05
Tikkamäen pysäkki Pielisensuun kirkon kohdalla,
Tikkamäentie 15, klo 8.15 Utran puukoulun pysäkki, klo
8.20 Rantakylän kirkko, Rantakylänkatu 2, klo 8.30
Keskusta, Kirkkokatu 28, klo 8.40 Noljakan kirkko, klo
8.45 Marjala, Aurinkokatu 23 pysäkki.
Linja-auto lähtee kotia kohti illalla klo 18.45.
Leiripäivä on maksuton ja sisältää ruokailut.
Ilmoittautuminen to 1.9. mennessä: www.joensuunevl.fi/ilmoittaudu tai neuvontaan puh. 013
2635 300 (ma-pe klo 9-15).
LISÄTIETOJA:
Risto Määttänen, puh. 050 3855 137
Olli Humalajärvi, puh. 050 3855 140
Ke 14.9.2016 klo 17.30-20
Kuhasalossa Joensuussa
Mikä riittää vaadimmeko ja odotammeko
liikaa parisuhteelta?
Su 4.9.2016 klo 16
Rantakylän kirkon
kirkkopihalla
Lämpimästi tervetuloa viettämään noin puolen tunnin
mittainen kirkkohetki yhdessä
rakkaiden lemmikkiemme
kanssa.
Lähde pariksi tunniksi
retkeilemään ja pysähdy
parisuhteesi kysymysten
äärelle. Keitämme pannukahvit Kalmonkatiskalla ja
nautimme eväistä.
Kuulemme alustuksena
TM Hanna Pajarisen
ajatuksia riittävän hyvästä
parisuhteesta.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot pe 9.9. mennessä
www.joensuunevl.fi/ilmoittaudu
tai [email protected]fi,
puh. 050 5508 335
LUTERILAINEN KIRKKO JOENSUUSSA
RANTAKYLÄN SEURAKUNTA
Pe 26.8.2016
Joensuun seurakuntakeskus, Kirkkokatu 28
Klo 16-18 Yhteisen pöydän ääressä tarjolla kasviskeittoa niin pitkään kuin sitä riittää.
Klo 16-17 Open mic-runonlausuntaa ynnä muuta
kulttuurielämystä. Tule esittämään lempirunosi,
-laulusi tai vaikka -tanssisi!
Klo 17-18 esiintyy Grace-kuoro & band Kontiolahdelta.
Joensuun ev.lut. kirkossa, Papinkatu 1b
Klo 19 Mozartia kesäillassa-konsertti Joensuun
kirkossa. Esiintyy Canzonetta-kuoro ja soitinyhtye,
johtaa Janne Piipponen. Vapaa pääsy.
Klo 21 Joen Yön messu Joensuun kirkossa, Sanna
Kauppinen, Matti Turunen.
LUTERILAINEN KIRKKO JOENSUUSSA
8 \ Kirkkotie
JOENSUU
NOLJAKKA
tapahtumat Joensuun seurakuntakeskuksessa, Kirkkokatu 28, ellei
toisin mainittu
› MESSUT
To 18.8. klo 12 torstaimessu, Sanna Kauppinen, Tuomas Pyrhönen.
Su 21.8. klo 10 messu Joensuun
kirkossa, Sanna Kauppinen, Tuomas Pyrhönen.
To 25.8. klo 12 torstaimessu, Petri
Rask, Matti Turunen. Kirkkokahvit
sekä kutsuvieraille syntymäpäiväjuhlatilaisuus.
Pe 26.8. klo 21 Joen Yön messu
Joensuun kirkossa, Sanna Kauppinen, Matti Turunen.
Su 28.8. klo 10 messu Joensuun
kirkossa, Katri Vilén, Matti Turunen.
Ma 29.8. klo 18 viikkomessu Joensuun kirkossa, Salla Romo, Petri
Rask, Matti Turunen (piispainkokous, ks sivu 5).
To 1.9. klo 12 torstaimessu, Katri
Vilén, Matti Turunen.
Su 4.9. klo 10 messu Joensuun
kirkossa, Sasu Kallio, Tuomas
Pyrhönen.
To 8.9. klo 12 torstaimessu, Sasu
Kallio, Matti Turunen.
tapahtumat Noljakan kirkolla, ellei
toisin mainittu
› MUUTA TOIMINTAA
Su 21.8. klo 18 kesäillan musiikkia
Joensuun kirkossa, Hans-Uwe
Hielscher, urut (Wiesbaden, Saksa). Vapaa pääsy, ohjelma 5 €. Ks
sivu 7.
Ti 23.8. klo 18 Israel-tilaisuus, järj.
Israelin ystävät. Ks sivu 9.
Ke 24.8. klo 17 Männikköniemen
kesäilta (Vainoniementie 2), klo 17
naisten saunavuoro, klo 18 hartaus
(Sasu Kallio), n. klo 18.30 miesten
saunavuoro.
Pe 26.8. Joen Yö: klo 16-18 seurakuntakeskus; tarjolla kasviskeittoa
(niin pitkään kuin sitä riittää). klo
16-17 Open mic-runonlausuntaa
ynnä muuta kulttuurielämystä.
Tule esittämään lempirunosi,
-laulusi tai vaikka -tanssisi! klo
17-18 esiintyy Grace-kuoro & band
Kontiolahdelta. klo 19 Mozartia
kesäillassa-konsertti Joensuun
kirkossa. Canzonetta-kuoro ja
soitinyhtye. Johtaa Janne Piipponen. Vapaa pääsy. klo 21 Joen Yön
messu Joensuun kirkossa.
Ti 30.8. klo 9 piispainkokouksen
istunnon avaus, avauspuhe piispa
Jari Jolkkonen. Kaikille avoin, ks
sivu 5.
Ke 31.8. klo 17 Männikköniemen
kesäilta (Vainoniementie 2), klo 17
naisten saunavuoro, klo 18 hartaus
(Sasu Kallio), n. klo 18.30 miesten
saunavuoro.
To 1.9 klo 12-16 Matonkuteiden
leikkuutalkoot Männikköniemessä. Mahdollisuus saunoa. klo 18
Israelin raamattutyön piiri.
Su 4.9. kastepäivä, ks takasivu.
Ke 7.9. klo 17 Männikköniemen
kesäilta (Vainoniementie 2), klo 17
naisten saunavuoro, klo 18 hartaus
(Katri Vilén), n. klo 18.30 miesten
saunavuoro.
› MESSUT
Su 21.8. klo 12 messu, Sanna
Kauppinen, Matti Turunen.
Su 28.8. klo 12 messu, Katri Vilén,
Matti Turunen.
Su 4.9. klo 12 messu, Sasu Kallio,
Tuomas Pyrhönen.
› MUUTA TOIMINTAA
Su 21.8. klo 18 seurat.
Ke 24.8. klo 18 Sanan ja rukouksen
ilta.
Su 28.8. klo 17 Pyhän Hengen
seminaari, P-K:n Kansanlähetys.
Ma 5.9. klo 18 ”Kun suru kohtaa” Lohdutuksen ja toivon laulujen ja
ajatusten ilta. Hanna Ekola (laulu,
puheet ja runot) ja Virpi Salo (piano
ja laulu), ks sivu 7.
Ke 7.9. klo 9.15 perhepyhäkoulu
Marjalan seurakuntatalolla (Syyskatu 2).
PERHEKERHOT, ks sivu 9.
PIELISENSUU
tapahtumat Pielisensuun kirkolla,
Tikkamäentie 15, ellei toisin mainittu
› MESSUT
Pe 19.8. klo 18 nuorten messu.
(avoin viikkomessu)
Su 21.8. klo 10 messu, Matti Innanen, erikoislääkäri Matti Ketonen,
Tiina Korhonen.
Pe 26.8. klo 18 nuorten messu.
(avoin viikkomessu)
Su 28.8. klo 10 evankeliumijuhlamessu, Tapani Nuutinen, pastori
Ari Lukkarinen, Mikko Juntunen.
Lähetyslounas ja päivätilaisuus.
Su 4.9. klo 10 messu Timo-Ilkka
Antikainen, Matti Innanen, Tiina
Korhonen. Kirkkokahvit. Klo 18
Taizé-messu, Tapani Nuutinen,
Mikko Juntunen. Tarjolla iltatee.
› MUUT TAPAHTUMAT
La 27.8. klo 17 Sleyn Itä-Suomen
evankeliumijuhla alkaa. Ks. ohjelma s. 9.
Su 28.8. klo 9 Jokisunnuntai,
lähtö Hasanniemestä soutamaan.
Pielisensuun seurakunnan vene
mukana, ks sivu 5. klo 12.45 evankeliumijuhlan päivätilaisuus.
La 3.9. klo 10–17 Mahdollisuus
Muutokseen –mediamission vapaaehtoisten koulutus, ks. sivu 5.
Ti 6.9. alkaen klo 9.30 - 11 perhekerho Psuun kirkolla.
Ke 7.9. alkaen klo 9.30 - 11 perhekerho Pikku-Ketun kerhohuoneessa, os. Kettuvaarantie 25.
To 8.9. klo 18 Israel-tilaisuus, vieraana Ruut Ben-Yosef; ks. sivu 9.
Tulossa: Su 11.9. klo 10 messun
jälkeen Tasaus-tempaus (SLS)
kirkon yläsalissa.
HUKANHAUTA
srk-talo, Lonikintie 18
Su 4.9. klo 16 Sanan ja rukouksen
ilta yhteistyössä Suomen Raamattuopiston kanssa, Jouko Puhakka.
Muut syksyn tilaisuudet 23.10. ja
20.11.
Ke 7.9. alkaen klo 9.15 - 10.45
perhekerho.
RANTAKYLÄ
Tapahtumat Rantakylän kirkolla,
ellei toisin mainittu
› MESSUT JA
JUMALANPALVELUKSET
Su 21.8. klo 10 messu, Anna Holopainen, Janne Piipponen.
Su 28.8. klo 10 messu, Antti Kyytsönen, Pasi Karjalainen. klo 12 Jokisunnuntain jumalanpalvelus Utran
kirkossa, Tuomo Käyhkö, Pasi
Karjalainen, Janne Piipponen, Kati
Kemppainen saarnaa. Seurakunnan tarjoamat, Utran asukasyhdistyksen valmistamat kirkkokahvit
kirkon pihassa. Kirkkovenesoutu
klo 9 alkaen, ks. sivu 5.
Ke 31.8. klo 12.15 keskipäivän
rukoushetki.
Su 4.9. klo 10 messu, Katriina
Puustinen, Janne Piipponen, lapsille messupyhis. klo 16 koirakirkko
Rantakylän kirkon pihalla, tuo
lemmikkisi kirkkohetkeen. Tiina
Laakkonen, Janne Piipponen.
› MUUT TILAISUUDET
Su 21.8. klo 18 iltamusiikki Utran
kirkossa, Liisa Karhu viulu, Henna
Hirvikangas piano. Vapaa pääsy.
Ks sivu 7.
La 27.8. klo 18 englantilaisen
barokkimusiikin konsertti Utran
kirkossa. Barokkiyhtye Helmi
Consort. Vapaa pääsy, käsiohjelma
10 €, ks sivu 7.
Ke 31.8. klo 18 pienryhmäohjaajien palaveri, keskustellaan
syksyn ryhmien toiminnasta, Anna
Holopainen.
To 1.9. klo 17.30 perheiden iltatoiminta: leikit, perhepyhis ja iltapala.
klo 18 tuomasmessuryhmän
palaveri, suunnitellaan syksyn
messuja, Anna Holopainen.
Ma 5.9. klo 6.30 aamurukouspiiri.
klo 18 miestenpiiri, Olli Humalajärvi.
Ti 6.9. klo 16.30 Messulaulajat. klo
18 Raamattupiiri. klo 18 ylistystanssiryhmä.
Ke 7.9. klo 17 Arepa. klo 18 rukousja keskustelupiiri, Marja-Leena
Vänskä.
To 8.9. klo 10 Ytyä-ryhmä, Olli
Humalajärvi. klo 18 Vakkapiiri.
LAPSI- JA PERHETYÖ, ks sivu 9.
PYHÄSELKÄ
Tapahtumat Pyhäselän seurakuntatalolla, Hammaslahdentie 76,
ellei toisin mainittu.
› MESSUT
Su 21.8. klo 10 Messu Pyhäselän
kirkossa, Marita Tiili, Marja Juntunen, Laura Vuorjoki-Elo.
Su 28.8. klo 10 Messu kirkossa,
Marita Tiili, Peppi Sievers ja Liisa
Kettunen. klo 18 Sanan ja rukouksen ilta, Gospeliako?-ryhmä, Ella
Turunen, Liisa Kettunen, ks. sivu 9.
Su 4.9. klo 10 Messu kirkossa,
> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Marja Juntunen, Elina Saarelainen,
Liisa Kettunen
›› Muuta toimintaa
ke 17.8. klo 14-17 EU-ruokajako
Reijolan (Santerintie 11) ja Hammaslahden (Hammaslahdentie
76) srk-taloilla vähävaraisille
pyhäselkäläisille. Kassi sisältää
kuivaelintarvikkeita, kuten jauhoja
ja puurohiutaleita sekä säilykkeitä.
to 18.8. klo 17 alkaen Pyhäselän
alueen Marttojen saunailta Hietajärvellä. Saunomista, illanviettoa
ja hartaushetki. Järj. Rasivaaran
Martat ja Pyhäselän srk.
pe 26.8. klo 10-13 Kohtaamisten
kirppari Lahjanpuiston kerhohuoneella. Tule ostoksille ja kohtaamaan toinen toisiamme kahvien
merkeissä. Tuotto lähetystyöhön
(Lahjantie 10). klo 14 Ruokajako
vähävaraisille Lahjanpuiston kerhohuoneella (Lahjantie 10)
ti 30.8. klo 15-19 vapaaehtoistoimijoiden virkistyspäivä Hietajärvellä . Ohjelmassa pientä puuhastelua yhdessä, ruoka ja kahvit,
saunomista, uintia ja illanviettoa
grillipaikalla makkaraa paistellen. Tervetuloa jo mukana olevat
sekä toiminnasta kiinnostuneet!
Ilmoittautuminen 28.8. mennessä netissä www.joensuunevl.fi/
ilmoittaudu tai srk:n toimistoon
p. 013-741047. Lisätietoja Elina
Saarelainen p. 050 340 7382.
ke 31.8. klo 10 Kävellen kahville, tämän kesän viimeinen kerta. Lähtö
Lahjanpuiston kerhohuoneelta ja
paluu samaan paikkaan, jossa nautimme kahvit/teet. (Lahjantie 10)
pe 2.9. klo.10-13 Syyskauden
avaus kohtaamisten kirppari
Lahjanpuiston kerhohuoneella
hartauden kera. Tule ostoksille ja
kohtaamaan toinen toisiamme
kahvien merkeissä perjantaisin.
Tuotto lähetystyöhön (Lahjantie
10). klo 12.15 Kohtaamisten kirpparin vapaaehtoiset kokoontuvat
syyskauden suunnittelupalaveriin
Lahjanpuistolla. klo 14 Ruokajako
vähävaraisille Lahjanpuiston kerhohuoneella (Lahjantie 10)
ti 6.9. klo 12 Virkkupiirin syyskausi
alkaa Lahjanpuiston kerhohuoneella. Virkkupiiri on ikäihmisten
muistelupiiri, lisätietoja: Nina Lisitsin p. 050 363 6909. klo 15 Tölpän
lähetyspiiri Annelin ja Matin luona,
Tölpäntie 61, mukana Juha Karvio.
ke 7.9. klo 13.45 Lähimmäiset kokoontuvat terveyskeskuksen vuodeosastolle yhteiseen ulkoiluun.
REIJOLA
Reijolan seurakuntatalossa, Santerintie 11, ellei toisin mainittu
Su 21.8. klo 13 Messu, Marita Tiili ja
Laura Vuorjoki-Elo.
›› Muuta toimintaa
ke 17.8. klo 14-17 EU-ruokajako
pyhäselkäläisille vähävaraisille.
EU-avustuskassi sisältää kuivaelintarvikkeita, kuten jauhoja ja
puurohiutaleita sekä säilykkeitä.
pe 26.8. klo 14 Ruokajako vähävaraisille.
pe 2.9. klo 14 Ruokajako vähävaraisille.
PÄIVÄ- JA PERHEKERHOT, ks
sivu 10.
ENO
›› Messut
Enon kirkossa, Enontie 28
Su 21.8. klo 10 messu, Niko Salminen, Pekka Siljander, Jussi-Pekka
Heikkilä. Uusheräyksen kirkkopyhä.
Kahvitarjoilu ja seurat srk-talolla.
Su 28.8. klo 10 messu, Markku
Koistinen, Niko Salminen, Lahja
Haapasalo. 70-, 75- ja 80-vuotiaiden syntymäpäiväjuhla.
Su 4.9. klo 10 messu Markku Koistinen, Lahja Haapasalo. Herättäjäyhdistyksen kirkkopyhä ja seurat.
›› Muuta toimintaa
Ke 31.8. klo 12 Lintukerho Hyvänmielen Tuvalla, Niskantie 17.
To 1.9. klo 18 Suomen Raamattuopiston kotiseurat Paula ja Hannu
Haarasella Enossa, Vanhankaltimontie 690.
Ti 6.9. klo 11 Arkiruokailu työttömille ja vähävaraisille Hyvänmielen Tuvalla, Niskantie 17.
LAPSITYÖ, DIAKONIA JA MUSIIKKITYÖ, ks. sivu 10.
VAARA-KARJALA
Kiihtelysvaara
MESSUT
Su 21.8. klo 10 messu Kiihtelysvaaran kirkossa. Anne Angervo,
Anja Turunen.
Su 28.8. klo 10 messu (huom!)
Tuupovaaran kirkossa. Kirkkoherra
Anne Angervon virkaan asettaminen piispa Jari Jolkkosen johdolla.
Juhlakahvit srk-talolla.
Kirkkoherra
Anne Angervon
virkaanasettaminen
messussa su 28.8. klo 10
Tuupovaaran kirkossa.
Piispa Jari Jolkkonen. Juhlakahvit.
JUMALANPALVELUKSET
Su 21.8. klo 13 kyläkirkko Suvensaaressa. Anne Angervo, Anja
Turunen.
Su 28.8. klo 10 messu (huom!)
Tuupovaaran kirkossa. Kirkkoherra
Anne Angervon virkaan asettaminen piispa Jari Jolkkosen johdolla.
Juhlakahvit srk-talolla.
Su 4.9. klo 16 (huom!) Majataloilta
Koverossa Soikkelin riihessä (os.
Koverontie 6). Anne Angervo,
Katri-Mari Huotari.
›› Muuta toimintaa
Ti 30.8. klo 8.30 Aamiainen srk-talolla. Alussa hartaus. klo 14 Kauneimmat hengelliset laulut ja virret
Elma kodilla, Katri-Mari Huotari.
Ti 30.8 klo 16 Tuupovaaran Kirkkokuoro seurakuntatalolla, Lämpimästi
tervetuloa entiset ja uudet laulajat!
To 8.9. klo 9.30-11.30 Perhekerho
Tuupovaaran seurakuntatalon
kerhohuoneella. lisätiedustelut
lastenohjaaja Terhi Piiroinen
puh. 046 9206 415.
TULOSSA: Yhdistynyt virikepiiri/
keskipäivänkerho alkaa to 8.9.
Lisätietoja seuraavassa Kirkkotiessä tai Suvilta 22.8. alkaen (050
3775 607).
KONTIOLAHTI
tapahtumat srk-talolla, Keskuskatu 26, ellei toisin mainittu
›› Messut
Su 21.8. klo 10 Messu kirkossa,
Inkeri Tahvanainen, Anssi Törmälä,
Petri Tiainen.
Su 28.8. klo 10 Messu kirkossa,
rippikoulun kiitoskirkko ja isosten
ilmoittautuminen, 50 vuotta sitten
rippikoulun käyneet, Anssi Törmälä, Jaakko Muhonen, Mari-Annika
Heikkilä. klo 13 Messu Selkien-Mönnin kappelissa, Jaakko
Muhonen, Petri Tiainen.
Su 4.9. klo 10 Messu kirkossa,
75-vuotiaiden kutsujumalanpalvelus, Jukka Reinikainen, Kati Nissi,
Mari-Annika Heikkilä.
›› Muuta toimintaa
Ma 29.8. klo 14 Kauneimmat hengelliset laulut ja virret Kullankukantien kerhohuoneessa. Katri-Mari
Huotari. klo 16 Kiihtelysvaaran Lauluryhmä srk-talolla. Lämpimästi
tervetuloa entiset ja uudet laulajat.
To 8.9. klo 12 Särkivaaran opintopiiri
kylätalossa, Jukka Erkkilä, huom.
kokoontumispäivän muutos!
PÄIVÄ- JA PERHEKERHOT alkavat
vko 36, ks sivu 10.
›› Muuta toimintaa
Ke 17.8. klo 18 Mediamissio-ilta.
Syyskuussa Pohjois-Karjalassa
järjestettävään Mediamissioon
tarvitaan monenlaisia evankelioimisesta kiinnostuneita vapaaehtoisia. Tule kuulemaan Mediamissiosta. Mukana Jukka Reinikainen
ja Eija Romppanen. Tarjoilu.
Pe 19.8. klo 14 Omaishoitajien
tapaaminen.
Ti 23.8. klo 12 Näkövammaisten
kerho.
Ke 31.8. klo 18 Lähetysilta Hirvirannassa. Mukana nimikkolähettimme
Tuula Kosonen ja eläkeläisten leiri.
Su 4.9. klo 16 Syksyssä soi - yhteislaulutilaisuus Mönnin kylätalolla, Anne Laakso-Viholainen.
Ti 6.9. klo 9.30 kirkonkylän perhekerho. klo 10 Selkien perhekerho.
Tuupovaara
LEHMO
›› MESSUT JA
tapahtumat seurakuntakodil-
Su 4.9. klo 10 messu Kiihtelysvaaran kirkossa. Jukka Erkkilä, Huotari.
la, Kylmäojantie 57, ellei toisin
mainittu
›› Messut
Su 28.8. klo 16 Elämänpuu-messu, Jukka Reinikainen, Mari-Annika
Heikkilä.
Su 4.9. klo 13 Messu, Kati Nissi,
Petri Tiainen.
›› Muuta toimintaa
Ti 6.9. klo 13-14.30 Lehmon
seurakuntakerho. klo 13.30-15
Ekavauvakerho.
Tapahtumia
SLEYN ITÄ-SUOMEN
EVANKELIUMIJUHLA
27.-28.8. Pielisensuun kirkolla
La 27.8. klo 17 ”Miten elää tänä
päivänä kristittynä?” - Paneelikeskustelussa mukana Kirsi Ryösö,
Kimmo Jaatila sekä Jouko Martikainen. klo 18 - Siionin kanteleen
lauluseurat. Laulujen välissä puhuu
Olavi Kettunen. Kahvihetki, kahviraha Etelä-Sudanin työn hyväksi.
klo 19.30 ”Kiitoksella huomiseen”
- Iltaseuroissa mukana Kipa Ryösö,
Johannes Häkämies, Kimmo Jaatila.
Su 28.8. klo 10 Messu Pielisensuun
kirkossa. Saarna Ari Lukkarinen,
liturgi Tapani Nuutinen. Lähetyslounas, tuotto Kenian työlle. n. klo
12. 45 Evankeliumijuhla ”Lopulta
jää vain kiitos”, Ari Lukkarinen, Juho
Varpukoski, Helena ja Antti Korpinen sekä Johannes Häkämies.
Voimia ja rohkeutta syksyyn!
SANAN JA RUKOUKSEN
ILTA PYHÄSELÄSSÄ
Tervetuloa Sanan, rukouksen ja
musiikin iltaan Pyhäselän seurakuntatalolle su 28.8. klo 18.
Musiikkia iltaan tuo Gospeliako?
–ryhmä Maaningalta. Ryhmän
jäsenet kertovat evankeliumin voimasta lauluin ja puheenvuoroissa.
Rukousosassa on palvelemassa
pastori Ella Turunen. Yksi yhteinen
rukousaihe on syyskuussa alkava
Mahdollisuus Muutokseen-missio,
jonka tukemiseksi voi illan aikana
antaa vapaaehtoisen rahalahjan.
Illan kuluessa nautitaan iltateetä,
vapaaehtoinen maksu Mahdollisuus Muutokseen-missiolle.
SANAN- JA RUKOUKSEN
ILLAT NOLJAKASSA
syksyllä 2016 keskiviikkoisin
klo 18: 24.8./21.9./ 16.11. ja 14.12.
Tervetuloa. Joensuun seurakunta
ISRAEL-TILAISUUS
ti 23.8. klo 18 Joensuun srk-keskuksessa, Kirkkok. 28
Kylväjän lähetti Pirkko Said ja
puolisonsa Elias Said kertovat
työstään Haifassa. Mukana Joensuun seurakunnan kirkkoherra
Petri Rask.
Tarjoilu alkaa klo 17.30 Kolehti
lähetysjärjestö Kylväjän työlle.
Kuoringan leirillä olevat Moskovan
ja Pietarin juutalaiset ovat myös
vieraina tilaisuudessa.
Joensuun seurakunta
Pohjois-Karjalan Exodus ry
ISRAEL-TILAISUUS
to 8.9. klo 18 Pielisensuun kirkossa vierailee suomalaissyntyinen,
Israelissa 28 vuotta asunut Ruut
Ben-Yosef. Ruut on tehnyt lapsi- ja
nuorisotyötä Israelissa King’s Kids
-toiminnan parissa 14 vuotta ja
hän tulee kertomaan siitä, miten
hän tiiminsä kanssa luo yhteyksiä
viholliskansojen välille koko Lähi-Idän alueella. Lisätietoja www.
turvapaikkafin.fi.
PK:n Suomi-Israel -yhdistys ry
Pielisensuun rk.
Lapsi- ja perhetyö
Joensuun srk:n
PERHEKERHOT
to 1.9. alkaen:
To klo 9-10.30 Marjala, Syyskatu 2.
To klo 9.30-11 Joensuun srk-keskus.
To klo 9.30-11 Noljakan kirkko,
Uusi ekavauvaryhmä!
Pe klo 9.30-11 Noljakan kirkko.
Rantakylän srk:n
KIRKKOMUSKARIT
Rantakylän kirkolla perjantaisin
perheille klo 9.15 ja klo 10 sekä
vauvaperheille klo 10.45 (2.9.alk.),
torstaisin perhepäivähoidolle klo
9.15 ja klo 10 (1.9. alk.).
Mutalan kirkolla tiistaisin perheille ja perhepäivähoidolle klo 10
(6.9.alk.).
Talastuvassa tiistaisin perheille ja
perhepäivähoidolle klo 9.15 ja klo
10.00 (13.9. lk.).
Syyskauden aikataulu jaetaan ensimmäisellä kokoontumiskerralla.
Muskariopettajana toimii Soile
Sääksvuori. Ilmoittautuminen
18.8. alkaen www.joensuunevl.fi/
ilmoittaudu tai puh. 013-2635 510.
Tiedustelut lapsityön toimistosta,
p. 050 5858 729.
Rantakylän srk:n
PERHEKERHOT
Rantakylän kirkolla keskiviikkoisin
klo 9.30 (31.8. alk.), torstaisin klo
9.30 EKAVAUVARYHMÄ (1.9. alk.).
Mutalan kirkolla torstaisin klo 9
(1.9. alk.).
Talastuvassa, Talastie 2, maanantaisin klo 9.30 (29.8. alk.).
Tiedustelut lapsityön toimistosta
p.050 5858 729.Tervetuloa lapsiperheet kerhoilemaan yhdessä!
Rantakylän srk:n
PYHÄKOULUT
Rantakylän kirkolla messupyhis
klo 10 messun alkaessa kirkon
kokoushuoneessa (4.9. alk.).
Perheitten iltatoiminta Rantakylän kirkolla joka toinen torstai klo
17.30-19, leikkihetki, pyhäkoulu ja
iltapala (1.9. alk.), tervetuloa isä,
äiti, ukki, mummi tai kummi lapsen
kanssa pyhäkouluun!
Tiedustelut lapsityön toimistosta,
p.050 5858 729
Kirkkotie / 9
>>>>17.8.–7.9.2016 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Pyhäselän srk:n
LAPSI- JA PERHETYÖ
Päiväkerhoryhmät alkaen 29.8.:
Reijolan srk-talo, Santerintie 11;
maanantaisin klo 13-16 5-vuotiaat,
tiistaisin klo 9-11 3-4 –vuotiaat.
Pyhäselän srk-talo, Hammaslahdentie 76; torstaisin klo 9-11
3-4-vuotiaat ja perjantaisin klo
9-12 5-vuotiaat.
Ensimmäisellä kerralla kerhot
loppuvat tuntia aikaisemmin. Tied.
Seija Hyttinen, p. 050 4357 299
ja Teija Eronen, p. 050 3600 835
22.8. alkaen.
Perhekerhot alkaen 29.8.:
Pyhäselän srk-talo maanantaisin
klo 9.30-11 ja tiistaisin klo 14-15.30.
Reijolan srk-talo torstaisin klo 1415.30 ja perjantaisin klo 9.30-11.
Perhepäivähoitajien ryhmistä
tiedotetaan erikseen.
Tied. Heli Vänskä, p. 044 3235
293, 22.8. alkaen.
Perhekerho muskari: Avoin muskarituokio Reijolan perhekerhossa
kerran kuussa perjantaisin klo
9.30 alkaen. Syyskauden muskaripäivät 23.9. / 14.10. / 18.11.
Musiikkikerho Triangeli vanhemmalle ja alle kolmevuotiaalle
lapselle. Kerhoa ohjaavat vuorokerroin kanttori Liisa Kettunen
ja laulunopettaja Pirkko Myller.
Pyhäselän srk-talo, Hammaslahdentie 76; keskiviikkoisin klo
17.30-18.15.
Toiminta alkaa 14.9. Kerho pidetään joka toinen viikko. Ilmoittautuminen: www.joensuunevl.fi/
ilmoittaudu 31.8. mennessä. Tied.
24.8. alkaen Liisa Kettunen, p. 050
4962593.
Enon srk:n
PÄIVÄKERHOT
Kerhotoiminta alkaa ma 5.9.2016.
Kerhopäivää ja –aikaa voi tiedustella ohjaajilta viikosta 34
(24.8.2016) lähtien Raunilta p. 050
431 7441 tai Anjalta p. 040 830
4722. Vapaita paikkoja voi kysyä
kerhokautenakin. Kerhoihin ovat
tervetulleita 3-5 –vuotiaat (v. 2011
– 2013) syntyneet lapset.
Vaara-Karjalan srk:n
PÄIVÄ- JA PERHEKERHOT
pyörähtävät käyntiin vko 36.
Perhekerho Kiihtelysvaarassa ti klo
9.30-11-30, ke Alavilla 9.30-11.30.
Päiväkerho Kiihtelysvaarassa ma
klo 13-15 ja Heinävaarassa ti 13-15.
Lisätietoja lastenohjaaja Terhi
Piiroinen puh. 046 9206415.
Kontiolahden srk:n
PÄIVÄKERHOT
Kuorot
alkavat viikolla 35 (29.8. alkaen):
Kontiolahden kirkonkylä, seurakuntatalo: ma klo 9-11.30 (4-5 v.),
ti ja to klo 12.30-15.30 (5 v.), to klo
9-11 (4 v.), lisäksi lapsiparkki ke klo
13.30-16.
Lehmo, seurakuntakoti: ma klo
9.30-11.30 (4 v.), ti klo 8.30-11.30
(4-5 v.), ma ja ke klo 12.30-15.30
(5 v.), to klo 9-11 (3-4 v.).
Onttola / Kunnasniemi, Kunnaspirtti: ma klo 13.30-15.30 (4-5 v.)
ja ke klo 9-11 (4-5 v.).
Paihola, Ahokkalan koulu: to klo
9-12 (4-5 v.).
Varparanta, koulu: to klo 13.30-16
(4-5 v.).
Joihinkin ryhmiin mahtuu vielä
lapsia. Lisätietoja lapsityöntoimistosta puh. 040 777 8215.
Kontiolahden srk:n
PERHEKERHOT
alkavat seuraavasti:
Kontiolahti; srk-talo ti 6.9 klo
9.30-11.
Selkie; koulun kerhotila ti 6.9 klo
10-11.30.
Ekavauvakerho; Lehmon srk-koti
ti 6.9 klo 13.30-15. Kulho; urheiluseuran tila ke 14.9 klo 9.30-11,
Lehmo; srk-koti ke 14.9 klo 9.30-11.
Leirit
Yksinäisten, työttömien
ja päihdekuntoutujien
leiri Hirvirannassa 12.-14.9.2016
Tervetuloa leirille Hirvirantaan! Voit
ilmoittautua diakoni Miia Muhoselle p. 0400 561186 maanantaihin
29.8.2016 mennessä. Leiri on tarkoitettu ensi sijaisesti kontiolahtelaisille. Leiri on heille maksuton.
Muualta tulleita otamme mahdollisuuksien mukaan. Heille leirin
hinta on 30 euroa. Kyydeistä leirille
perimme kirkkotaksin mukaan
5 euroa/meno-paluu. Tavataan
Hirvirannassa!
Sinua siunaten diakoni Miia Muhonen, Kontiolahden srk
Diakonia
ENON SRK:SSA
Puhelinajat maanantaisin ja
keskiviikkoisin klo 9-11. Eu- ja
lahjoitusruokaa voi tiedustella
diakonissalta, p. 0400 490 598.
Diakoniapäivystys Uimaharjussa
torstaisin klo 10-11 Villa Koivurannan salin alakerrassa, Keskustie 5.
Musiikkityö
Kirkkotie
58. vuosikerta
Seuraava Kirkkotie ilmestyy 7. 9. 2016
10 \ Kirkkotie
ENON SRK:N
KIRKKOKUOROT
Kirkkokuorot aloitetaan yhteisellä
avauksella to 29.9. klo 18.30 Enon
srk-talossa. Tervetuloa entiset
sekä aivan uudet laulajat kuoroomme. Tarvitsemme erityisesti
bassoja.
Harrastus on ilmainen. Pannu
kuumana ja pöytä koreana!
Retki
Tule mukaan työikäisten
syysvaellukselle
la 1.10.2016
Matka suuntautuu Ilomantsin
Petkeljärvelle, jossa voi vaeltaa
erimittaisia reittejä kuntonsa ja
intonsa mukaan. Ohjatut retket
ovat pituudeltaan 6-12 kilometriä.
Lisäksi voit vaeltaa Petraniemen
maisemissa merkittyjä polkuja
itsenäisesti.
Matkan hinta on 25 € sisältäen
bussimatkan, ohjatut vaellukset,
rantasaunan ja päivällisen noutopöydästä. Ensimmäiset nousevat
kyytiin klo 7.30 Noljakan kirkolta,
josta jatketaan matkaa keskustan,
Rantakylän, Pielisensuun ja Hukanhaudan kautta Petkeljärvelle.
Paluu noin klo 19.Ilmoittautumiset
22.9.2016 mennessä joensuunevl.
fi/ilmoittautuminen. Ilmoittautuneille lähetetään retkikirje.
Lisätietoja:
Olli Humalajärvi p.050 385 5140/
Risto Määttänen p. 050 385 5137/
Saila Musikka p. 050 3591302
(5.9. alkaen)
Leiripäivä
ERITYISDIAKONIAN
LEIRIPÄIVÄ
la 3.9.2016 klo 10-16 Vaiviossa
Aiheena: OSALLISUUS. Vammaisen ihmisen kohdalla esiin nostetaan helposti esteettömyys ja
syrjintä. Vähintään yhtä tärkeä
aihe on osallisuus - entä jos se
puuttuu?
Vieraana ja luennoitsijana
kuvataiteilija Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen. Musiikki: Arto
Pippuri ja Ilokäs̀ -kuoro. Leiripäivä
toteutuu Saavu -ohjelman periaatteiden mukaisesti.
Osallistumismaksu 10 €. Päivään
sis. lounas ja kahvit. Leirillä on
paikalla viittomakielentulkit ja
yleisavustajia. Kyytimahdollisuus
Joensuun srk-keskukselta, Kirkko-
katu 28, lähtö klo 9.30, paluu klo
16. Hinta 3 €.
Ilmoittautuminen 25.8. mennessä
Joensuun srk-keskuksen neuvontaan p. 013 2635 300 (ma-pe
klo 9-15) tai tekstiviestillä Tuula
Mertaselle p. 050 3660 892.
Ryhmiä
SURURYHMIÄ
(Joensuun ortodoksinen seurakunta)
Alkaa ke 14.9. klo 18 Pyhän Nikolaoksen kirkossa, Kirkkokatu 32.
Seuraavat kokoontumiset kuusi
kertaa kahden viikon välein
ortodoksisen seurakunnan kokoushuoneessa (Kirkkokatu 32).
Keväällä 2017 yksi kokoontuminen
yhdessä sovittuna aikana. Lisätietoja antaa pastori Marko Mäkinen
puh. 0400 269 996 (marko.
[email protected]).
Sururyhmä omaishoitajille
Kokoontuu kuusi kertaa
ma 26.9.-28.11. klo 13-15 Vesselkeskuksessa, Koulukatu 24 B 23.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset
12.9. mennessä: diakoniatyöntekijä Pauliina Martikainen
puh. 050 4387 474 (pauliina.
[email protected]), omaistoiminnan ohjaaja Merja Tanskanen
puh. 040 0544 244
([email protected]
jnss-omaishoitajat.fi).
Sururyhmä (Enon seurakunta).
Alkaa syyskuussa Enon seurakuntatalolla, Yläpappilantie 1.
Ilmoittautumiset diakoniatyöntekijä Sari Korhoselle
puh. 040 0490 598.
Sururyhmä (Rantakylä seurakunta). Alkaa to 29.9. Rantakylän
kirkolla. Kokoontumiset kahden
viikon välein kuusi kertaa. Ohjaajina diakoniatyöntekijä Päivi
Suo-Anttila ja pastori Katriina
Puustinen. Ilmoittautumiset 15.9.
mennessä Katriina Puustiselle
puh. 050 3626 892.
Lisätietoja:
www.joensuunevl.fi/suru
PSYKODRAAMARYHMÄ
(aikuisille)
Tavoitteena: Pysähtyminen
arjessa ja oman itsen kuunteleminen. Tunteiden tunnistaminen
ja ilmaiseminen. Voimavarojen
rikastuttaminen.
Aloitus la 3.9 klo 12-16 ja
tapaamiset kahden viikon välein:
Ti 6.9., Ma 19.9., Ti 4.10., Ma 17.10.,
31.10., 14.11., 28.11. ja 12.12.
klo 17.45-20. Paikka: Marjalan
seurakuntatalo, Syyskatu 2.
Ryhmän koko: max 8 henkilöä,
osallistujat haastatellaan ennen
ryhmän alkamista. Ohjaaja: Minna
Lappalainen, psykodraamaohjaaja
(CP), TtM, KM. Hinta: 130 €.
Ilmoittautuminen 22.8.2016
mennessä: www.joensuunevl.fi/
ilmoittaudu
Lisätietoja: [email protected]
apropoo.fi tai p. 050-4120205
Sinkut
Su 4.9. retki Kivilahteen. Lähtö
yhteiskyydein Joensuun kirkon
parkkipaikalta klo 9.
Ilmoittautumiset Riitta Laasoselle
040 7723 329.
Kirpputoreja
Vaatepalvelun kirpputori, Kauppakatu 35, SPR:n talo, käynti sisäpihalta. Avoinna ma-to klo 11-15.
Kohtaamisten kirppari Lahjanpuiston kerhohuoneella perjantaisin klo 10-13 (26.8. alkaen).
(Lahjantie 10, Hammaslahti).
HHR
Kukkamyymälä
Syyskukkia saatavilla. Pallokrysanteemeja, syklaameja ym.
Leikkokukkia, viherkasveja ja
kukkalannoitteita.
Tilauksesta kukkakimppuja ja
surusidontaa.
Av. ma-pe 8.30-16, la suljettu.
Myymälä on avoinna 5.11.2016
saakka.
Rauhankatu 4, hautausmaa,
Joensuu. Tervetuloa.
VAPAAEHTOISTEN
KOULUTUS
Pielisensuun kirkossa
la 3.9. klo 10-17
Katso lisätietoja
lehden sivulta 5
koemuutos.fi/
pohjois-karjala
Julkaisija: Joensuun ev-lut. seurakuntayhtymä / Seurakuntayhtymän neuvonta, puh. 013 2635 300 / Toimitus: srk-keskus, Kirkkokatu 28, 80100 Joensuu /
e-mail: [email protected] / Postiosoite: PL 10, 80101 Joensuu / Päätoimittaja: Kari Tanskanen, puh. 050 5906 520, [email protected] / Tiedottaja Virpi
Hyvärinen, puh. 050 443 5502, [email protected]/ verkkotiedottaja Tiina Partanen, [email protected], puh. 050 3809 605 / Ulkoasu & taitto: Kotimaa Oy /
Ilmoitusmyynti: Kotimaa Oy / Pirjo Teva, 020 754 2284, 040 680 4057, [email protected] / Ilmoitushinnat: 1,60 e/pmm. Hintoihin lisätään alv. 24% / Painosmäärä: 44 200 / Jakelu: Joensuun Ykkösjakelut, p. 122034, Posti / Kirkkotien ilmestymispäivät 2016: 7.9., 28.9., 19.10., 9.11., 30.11., 21.12. Toimituksellinen aineisto
viimeistään viikkoa ennen ilmestymispäivää. Säännöllisestä toiminnasta kertova syysliite ilmestyy 7.9., aineisto ti 23.8. mennessä.
Paimentytöntuvan
juhla- ja pitopalvelu
erikoishammasteknikko
Harri Hukka
Liisa Hämäläinen
Öllöläntie 163, Öllölä
040 747 3770
Tule mukaan – tukeasi tarvitaan!
Pelastakaa Lapset ry hakee vapaaehtoistyöhön tukiperheitä.
Perehdytämme sinut tehtävään ja tuemme sinua toiminnassasi.
Seuraava valmennus 3. ja 24.9.2016 Joensuussa
Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Jaana Vainikainen 040 764 1196 tai [email protected]
Vapaaehtoistyö lasten ja heidän perheittensä parissa antaa iloa ja uusia elämyksiä!
HAMMASLABORATORIO
OEN HAMMAS OY
[email protected]
www.paimentytontupa.fi
• PERHEJUHLAT
• YRITYSTILAISUUDET
Asiakkaan varaamissa tiloissa
erikoishammasteknikko
Jarmo Miettinen
050 561 0783
PITOPALVELU
* Meiltä uudet hammasproteesit, pohjaukset, korjaukset.
* Luotettavaa palvelua, laatua ja ammattitaitoa takuutyönä.
* Ilmainen tarkastus ja hoitosuunnitelma.
Longantie 11, 80130 JOENSUU
Puh./fax 315 383, 040 534 0885
www.pitopalveluanjalukkarinen.fi
Tarvitseeko hammasproteesisi
uusimista tai huoltoa?
Kauppakatu 27 b A 35, 80100 Joensuu
ANJA LUKKARINEN
Puh. (013) 224 666
Kauneimmat
hautakivet
Kukka- ja Hautaus- ja Perukirjapalvelu
Puh. (013) 126 454
Lylykoskentie 2, Joensuu
PAULI RIMPILÄINEN
p. 0440 731 602
Ilmoittaja, ota yhteyttä.
Niskantie 44, Eno, p. 013 761 396
Keskuskatu 24, Kontiolahti, p. 013 731 602
www.paulirimpilainen.fi
Ilmoitusmarkkinointi
jaana.mehtala 041 454 6594
Surussa kanssanne...
Muistoja elämästä
Surun ja menetyksen kohdatessa
haluamme tarjota lämminhenkistä,
asiantuntevaa käytännön apua
kaikissa hautajaisasioihin
liittyvissä järjestelyissä.
www.joenkivituote.com
Leo Vatanen
Yläsatamakatu 10, Joensuu
puh. (013) 223 633, (013) 802 343, 0400 271 956
Palvelemme ark. 9–17, la 7–12
[email protected]anet.fi • www.leovatanen.fi
TÄYDEN PALVELUN
HAUTAUSTOIMISTO
PKO HAUTAUSPALVELU
W W W . P K O - H A U TA U S P A L V E L U . F I
Koskikatu 11, JOENSUU
puh. (013) 120720, 0500 670112
www.eronen.fi
Saa tilata.
Tilaa
JOENSUUN
MUISTOMERKKIHUOLTO KY
Kimmo Kinnunen
Puh. (013) 731 582
Gsm 0400 896 409
Palvelut koko Pohjois-Karjalan alueella.
PKO-HAUTAUSPALVELU.FI
NURMEKSENTIE 4, JOENSUU,
P. 010 762 3822,
MA-PE 9-18, LA 8-15
HAUTAKIVIKAIVERRUS
Joensuun Hautaustoimisto
Bonusta
jopa 5 %.
Palveluksessanne
- lämmöllä ja
asianmukaisella
arvokkuudella.
[email protected]
www.memoriahautaus.com
Näköislehti
ostettavissa
askellehti.fi
10 kk hintaan 40 € (norm. 74 €).
√ Kyllä kiitos!
Tilaan Itselleni Lahjaksi
Tilaan Askel-lehden määräaikaisena tilauksena 10 kk hintaan 40 € (norm. 74 €).
Tilaa soittamalla
020 754 2333
• Lankapuhelimesta:
8,35 snt/puh. + 7,02 snt/min.
• Matkapuhelimesta:
8,35 snt/puh. + 17,17 snt/min.
Tilaa sähköpostilla
[email protected]
Tilaa internetistä
www.askellehti.fi/tarjous
Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta.
TILAAJA/MAKSAJA
24 11/16
SAAJA (jos eri kuin maksaja)
Nimi
Nimi
Osoite
Osoite
Postinumero ja -toimipaikka
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelin
Sähköposti
Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia
sähköpostilla ja tekstiviestillä.
Tilaus päättyy automaattisesti tilausjakson loputtua. Tarjous on voimassa 31.12.2016 asti ja koskee vain uusia tilaajia Suomessa.
Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan lupa lehden tilaamiseen. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain
mukaisesti. 1.1.2013 alkaen vähintään kuukauden ajaksi tilattavien sanoma- ja aikakauslehtien verokanta on 10 % ja Digilehden 24 %.
ASKEL
MAKSAA
POSTIMAKSUN
Kotimaa Oy
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Helsinki
AARNE ORMIO
Tervetuloa kastettavaksi !
Joensuun seurakunta
järjestää su 4.9.
yleisen kastepäivän
jäsenilleen
Ristiäisissä eli
kastejuhlassa ihminen
saa kasteen, jonka
myötä hänestä tulee
kotiseurakuntansa ja
koko maailmanlaajuisen
kirkon jäsen.
Luterilaisessa
kirkossa, kuten
kaikissa vanhoissa
kirkkokunnissa,
kastetaan kaikenikäisiä
lapsista aikuisiin.
LAPSEN synnyttyä on aivan arkisessakin
elämässä paljon kaikkea ja jo siksikin voi
kastaminen jäädä monessa perheessä väliin. Kastepäivän yksi idea on, että lapsi voi
näin saada helposti kasteen paljon myöhemminkin, jos se jäi aikanaan saamatta.
”KUTSUMME päivään kirjeellä niitä perheitä, joista ainakin toinen vanhemmista on kirkon jäsen, mutta heidän lastaan
ei ole kastettu. Määrä on niin iso, että
joudumme rajaamaan tämän tapahtuman meidän seurakuntamme jäsenille.
Tulevaisuudessa toivottavasti jokainen
yhtymän seurakunta on mukana tässä”,
kertoo Kastepäivää valmistellut pastori
Salla Romo. Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän muut seurakunnat ovat Enon,
Pielisensuun, Rantakylän, Vaara-Karjalan
ja Pyhäselän seurakunnat.
///////////////////////////////
///////////////////////////////
///////////////////////////////
///////////////////////////////
///////////////////////////////
///////////////////////////////
///////////////////////////////
///////////////////////////////
///////////////////////////////
///////////////////////////////
///////////////////////////////
///////////////////////////////
///////////////////////////////
///////////////////////////////
///////////////////////////////
///////////////////////////////
///////////////////////////////
///////////////////////////////
///////////////////////////////
///////////////////////////////
///////////////////////////////
///////////////////////////////
///////////////////////////////
///////////////////////////////
///////////////////////////////
///////////////////////////////
///////////////////////////////
NIMI: ELINA TANNINEN
///////////////////////////////
IKÄ: 19 VUOTTA
///////////////////////////////
///////////////////////////////
SEURAKUNTA: ENO
///////////////////////////////
/////////////////////////////// //
///////////////////////////////////
ALLE 12-vuotiailla on jomman kumman
vanhemman kuuluttava kirkkoon ja silloin huoltajan suostumus riittää: ”Olemme paitsi halunneet tehdä kasteen mahdollisimman helpoksi, myös järjestää
sen asiaankuuluvalla huolella. Meidän
puoleltamme paikalla on pappi ja kanttori sekä tarjoamme käyttöön kastepuvun
sekä asiaankuuluvat kakkukahvit kasteen
jälkeen”, luettelee Romo.
Lapsella voi toki ristiäisissä olla myös
omat vaatteet. Ristiäisissä lauletaan tuttuja
lastenvirsiä pianosäestyksellä.
PERHEEN tehtäväksi jää varata aika etukäteen ja hankkia kummit. Kummien
hankinnassa voi seurakunta tarpeen tullen auttaa. Kastettavalla tulee olla ainakin
kaksi kummia, jotka ovat joko luterilaisen
kirkon tai niin sanotun Porvoon yhteisön
jäsenkirkon kastettuja ja konfirmoituja jäseniä. Näiden lisäksi kummina voi toimia
evankelis-luterilaisen kirkon toimittaman
kasteen hyväksyvään kristilliseen kirkkoon tai uskonnolliseen yhdyskuntaan
kuuluva konfirmoitu henkilö, esimerkiksi
ortodoksi tai katolilainen. Kirkkoon kuulumaton henkilö ei voi toimia kummina.
KASTEPAIKKANA on Joensuun seurakuntakeskuksen iso sali (Kirkkokatu 28).
Ensimmäinen kaste on kello 12.00 ja sen
jälkeen puolen tunnin välein.
”Vieraat ovat tietysti myös tervetulleita
kastejuhlaan. Kukin tilaisuus on tietysti omanlaisensa - riippuen perheestä ja
vieraista. Olemme tässä luomassa uutta
joensuulaista perheperinnettä ihanan kastejuhlan merkeissä”, hymyilee Romo.
Janne Riiheläinen
Huomioon otettavaa
• Joensuun seurakunnan kastepäivä su
4.9.2016 Joensuun srk-keskuksessa,
Kirkkok. 28.
• Alle 12-vuotiaan kastettavan ainakin
toisen huoltajan on kuuluttava kirkkoon
• Yli 12-vuotiaan kohdalla riittää huoltajien
suostumus. Yli 15-vuotiailta edellytetään
rippikoulua.
• Kastettavalla tulee olla kaksi kummia,
joiden tulee olla konfirmoituja kirkon
jäseniä. Jos kummin löytäminen tuottaa
vaikeuksia, seurakunta voi auttaa etsinnässä.
• Ilmoittautua voi Joensuun seurakunnan
toimistoon, puh. 013 2635 363, [email protected]
nuori kasvo
12 \ Kirkkotie
Oppii heittäytymään tilanteisiin
Tämän viikon Nuori kasvo on
Elina Tanninen Enosta.
Mikä on parasta kesässä?
– Kesässä parasta on uiminen,
aurinko ja kaverien kanssa
olo. Harrastan piirtämistä.
Vapaa-ajan vietän perheen,
koirien ja kavereiden kanssa.
Suunnitelmiini kuuluu valmistua ammattiin, josta pidän – ja
joskus luultavasti lähteä opis-
kelemaan tatuoijaksi.
Olet isonen. Miksi hait
isoseksi?
– Hain seurakunnan isoseksi,
koska se kiinnosti ja kuulosti
mukavalta. Isosen tehtäviin
kuuluu olla ystävä leiriläiselle
ja luotettava ja mukava työkaveri ohjaajille ja muille. Olen
huomannut, että rippikoululaiset
luulevat, että ripari on pelkkää
uskonnosta puhumista ja oppitunteja, eivätkä lähde mukaan
juttuihin. Mutta sitten myöhemmin he kyllä huomaavat,
että riparilla on myös hauskaa
yhdessäoloa.
Mitä mieltä olet isoskoulutuksesta? Mitä muuta seurakunnasta löytyy?
– Isoskoulutus on hauskaa,
siellä oppii esimerkiksi ryhmän-
ohjausta ja heittäytymistä eri
tilanteisiin. Isosleirejä saisi olla
enemmän. Seurakunta tarjoaa
erilaisia leirejä, kerhonohjaajakursseja ja isoskoulutusta.
Loppusanat Kirkkotien
lukijoille?
– Hyvää syksyn alkua kaikille! •
Petra Tuupanen

Similar documents