Kielten kurssit

Comments

Transcription

Kielten kurssit
|||YLEISET KIELITUTKINNOT
YLEISET KIELITUTKINNOT
Suomessa käytetty yleinen kielitutkintojärjestelmä perustuu Euroopan neuvoston suositukseen kielitaidon
tasoasteikosta.
Yleinen kielitutkinto on Opetushallituksen ja Jyväskylän yliopiston kehittämä, aikuisille suunnattu kansallinen
kielitutkinto, joka mittaa kielen osaamista käytännön tilanteissa. Hiiden Opistossa on mahdollista suorittaa
perus- ja keskitason tutkintoja. Lisätietoja kielitutkinnoista löytyy opetushallituksen nettisivuilta www.oph.fi,
tutkintopalvelut, yleiset kielitutkinnot. Hiiden Opisto järjestää myös valmennuskursseja suomen kielen keskitason
tenttiä harkitseville.
YLEISTEN KIELITUTKINTOJEN TUTKINTOPÄIVÄT
Kevät 2017
Elokuu 2016
Testipäivä
Kieli
Tutkinnon Ilm. aika
tasot
27.8.2016
suomi
keskitaso
1.-10.6.2016
(Ilm. päättynyt )
Syksy 2016
22.10.2016 englanti
perustaso,
1.-30.9.2016
keskitaso
12.11.2016 suomi
keskitaso
espanja,
19.11.2016
saksa
perustaso,
1.-30.9.2016
keskitaso
19.11.2016 ruotsi
keskitaso
Testipäivä Kieli
Tutkinnon Ilm. aika
tasot
28.1.2017 suomi
keskitaso
englanti,
25.3.2017 italia,
venäjä
perustaso,
1.-28.2.2017
keskitaso
8.4.2017 suomi
1.-30.9.2016
1.-9.12.2016
keskitaso
1.-28.2.2017
22.4.2017 ruotsi
keskitaso
1.-28.2.2017
22.4.2017 ranska
perustaso,
1.-28.2.2017
keskitaso
Elokuu 2017
1.-30.9.2016
26.8.2017
suomi
keskitaso
1.-9.6.2017
Ilmoittautumiset Hiiden Opiston nettisivuilla www.hiidenopisto.fi
12017216 YLEISET KIELITUTKINNOT VALMENNUSKURSSI SUOMEN TENTTIJÖILLE
(KESKITASO B1-B2)
Opistotalo,

Karhumäenpolku 5, NUMMELA
to
 14.45-16.15, 3.11.-10.11.
Juvonen-Kugge

Virpi, 4 t, 13 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Ilmoittautuminen

20.10. mennessä
Kurssilla käydään läpi YKI-tenttitilaisuuteen liittyviä käytännön asioita ja tutkinnon tehtävätyyppejä. Harjoitellaan YKItutkinnossa vaadittavia osaamisalueita: tekstin ymmärtämistä, kirjoittamista, puheen ymmärtämistä ja puhumista.
Edellytyksenä kurssille osallistumiselle on, että opiskelija
tulee toimeen suomen kielellä (taitotaso B1). Kurssipäivät
ovat 3.11. ja 10.11. Voit hakea opintoavustusta kurssimaksun maksamiseen Hiiden Opiston toimistoista. Ilmoittautuminen internetissä www.hiidenopisto.fi tai opiston toimistoihin p. 019 369 1498 / 09 2242 2787. Huom! Suomen
kielen YKI-tutkinto järjestetään la 12.11.2016 ja la 28.1.2017
sekä la 8.4.2017 ja siihen ilmoittaudutaan erikseen.
66
Lohjan toimisto, Karstuntie 6, Lohja (019) 369 1498
Vihdin toimisto, Karhumäenpolku 5, Nummela (09) 2242 2787
12017320 YLEISET KIELITUTKINNOT VALMENNUSKURSSI SUOMEN TENTTIJÖILLE
(KESKITASO B1-B2)
Opistotalo,

Karhumäenpolku 5, NUMMELA
to
 14.45-16.15, 12.1.-26.1.2017
Juvonen-Kugge

Virpi, 6 t, 13 €
Ilmoittautuminen

alkaen 16.11. klo 9:00
Ilmoittautuminen

2.1. mennessä
Kurssilla käydään läpi YKI-tenttitilaisuuteen liittyviä
käytännön asioita ja tutkinnon tehtävätyyppejä. Harjoitellaan YKI-tutkinnossa vaadittavia osaamisalueita:
tekstin ymmärtämistä, kirjoittamista, puheen ymmärtämistä ja puhumista. Edellytyksenä kurssille osallistumiselle on, että opiskelija tulee toimeen suomen
kielellä (taitotaso B1). Kurssipäivät ovat 12.1., 19.1. ja
26.1. Voit hakea opintoavustusta kurssimaksun maksamiseen Hiiden Opiston toimistoista. Ilmoittautuminen internetissä www.hiidenopisto.fi tai opiston
toimistoihin p. 019 369 1498 / 09 2242 2787. Huom!
Suomen kielen YKI-tutkinto järjestetään la 28.1.2017
ja 8.4.2017 ja siihen ilmoittaudutaan erikseen.
KAIKILLE KIELTENOPISKELIJOILLE! |||
12987110
Kaksin - kielet kiertoon!
FACE-TO-FACE LANGUAGE LEARNING
Hiiden Opiston kielten ja musiikin osaston Kaksin –
kielet kiertoon projektin ideana on, että muodostetaan pareja, jotka opettavat toisilleen omaa äidinkieltään. Lähde mukaan oppimaan kieliä uudella, hauskalla tavalla ja löydä itsellesi samalla uusi ystävä. Kaksin - kielet kiertoon projektissa esimerkiksi suomenkielinen venäjänopiskelija ja venäjänkielinen suomenopiskelija opettavat toisilleen äidinkieltään. Samalla molemmat pääsevät myös tutustumaan toisen
maan tapoihin ja kulttuuriin. Tapaamisissa ei ole mukana opettajaa, vaan parit tapaavat toisiaan itsenäisesti, vaikka lenkillä tai kahvilla. Kaksin kieltenopiskelu sopii kaikentasoisille kieltenopiskelijoille, jotka ovat
opiskelleet kieltä vähintään vuoden. Mukaan voi lähteä myös pelkästään pariksi maahanmuuttajalle, jolloin puhutaan vain suomea. Näin maahanmuuttaja
voi löytää itselleen suomenkielisen ystävän tukemaan
hänen suomen opintojaan ja kotoutumistaan. Yhteisiä tapaamisia on lukuvuoden aikana kaksi. Infotilaisuus on 27.10., jossa projekti esitellään ja kielipareja
muodostetaan. Keväällä 6.4 on yhteinen tapaaminen,
jossa parit voivat kertoa meille kokemuksistaan. Tervetuloa mukaan! Laitetaan yhdessä kielet kiertoon!
Ei ennakkoilmoittautumista. Maksuton.
KAIKILLE KIELTENOPISKELIJOLLE!
12121212 LATINAN KULTTUURILUENTO: ARKEA
JA JUHLAA ANTIIKIN ROOMASSA
Hiiden

Opisto, Karstuntie 6, LOHJA
ma
 18.00-20.30, 28.11.
Heikkonen

Antti, 3 t, ovimaksu 5 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Ilmoittautuminen

14.11. mennessä
Tällä luennolla tutustutaan antiikin roomalaisten ajanlaskuun ja tärkeimpiin vuosittaisiin juhliin. Miksi Caesarin piti uudistaa kalenteri vuonna 47 eKr.? Mitä kuukausien ja viikonpäivien nimet meille kertovat? Millaisia juhlia roomalaiset vuosittain viettivät? Osa Saturnalia-juhlan tavoista saattaa muistuttaa yllättävänkin paljon meidän joulutapojamme. Ei edellytä latinan taitoa.
12107310 KIINAN KULTTUURILUENTO: KIINA KESKUSTAN VALTAKUNTA
Opistotalo,

Karhumäenpolku 5, NUMMELA
la
 11.00-12.30, 28.1.
Lukkaroinen

Sari, 2 t, ovimaksu 5 €
Ilmoittautuminen

alkaen 16.11. klo 9:00
Ilmoittautuminen

12.1. mennessä
Opistotalo,

Karhumäenpolku 5, NUMMELA
to
 14.45-16.15
27.10.,

6.4.
Lundqvist

Soile, Käsmä Jonna
Come and learn languages in a fun, new way and
find yourself a friend along the way. The idea of the
face-to-face language learning project is that, for
example, a Finn who is studying Russian and a native
Russian speaker, who is studying Finnish, teach
each other their native language. At the same time,
both will learn about the customs and culture of
their partner’s country. There is no teacher present
during the meetings and the pairs decide themselves
when and where they meet. Face-to-face language
learning is suitable for language learners of all levels,
who have studied the language for at least a year.
During the year, there are two meetings lead by a
teacher. In the first meeting on October 27th, the
project will be introduced and pairs will be formed.
During the second meeting on April 6th, pairs can talk
about their experiences. Welcome along students of
all languages. No advance enrolment. No course fee.
Lähde nojatuolimatkalle Kiinaan - Keskustan valtakuntaan ja sen monipuoliseen kulttuuriin. Kuljemme Kiinan muurilla, Pekingin keisariaikaisilla nähtävyyksillä, läpi modernin Shanghain, kohti muinaista
pääkaupunkia Xiania ja sen terrakottasotilaita. Sieltä
jatkamme pandojen kotiseudulle Sichuaniin ja edelleen kohti etelää Kantonia ja Hong Kongia. Tutustumme paikalliseen kulttuuriin, tapoihin ja perinteisiin.
12121313 LATINAN KULTTUURILUENTO:
LATINAA JULKISILLA PAIKOILLA
Hiiden

Opisto, Karstuntie 6, LOHJA
ma
 18.00-20.30, 10.4.
Heikkonen

Antti, 3 t, ovimaksu 5 €
Ilmoittautuminen

alkaen 16.11. klo 9:00
Ilmoittautuminen

27.3. mennessä
Latinaa voi nähdä niin antiikinaikaisten kuin uudempienkin rakennusten seinillä. Tällä luennolla tutustumme eri maista löytyviin eri aikakausien seinäkirjoituksiin. Tutustumme myös roomalaisiin hautakiviin ja niiden kirjoituksiin sekä Suomen hautausmailta löytyviin latinankielisiin lauseisiin. Latinaa voi löytyä myös rahoista, esimerkiksi Yhdysvaltain dollarin
seteleistä. Mitä nämä tekstit meille kertovat? Luento
ei edellytä latinan taitoa.
www.hiidenopisto.fi |
www.facebook.com/hiidenopisto |
@HiidenOpisto
67
||| SUOMI
SUOMI
12011350 MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA
KIRJOITUSTAIDON KURSSI / LITERACY COURSE
FOR IMMIGRANTS (PERUSTASO / LEVEL A1)
Hiiden

Opisto, Karstuntie 6, LOHJA
to
 12.30-14.00, 19.1.-20.4.
Deichmann

Tanja, 24 t, 35 €
Ilmoittautuminen

alkaen 16.11. klo 9:00
Ilmoittautuminen

4.1. mennessä
Kurssi on tarkoitettu aikuisille maahanmuuttajille, jotka eivät ole kotimaassaan käyneet lainkaan koulua tai
joiden kirjoitusjärjestelmä ei ole latinalainen. Kurssilla
opetetaan luku- ja kirjoitustaidon perusteet, tehdään
runsaasti sanasto- ja kuuntelutehtäviä sekä perehdytään yksinkertaisimpiin kielioppiasioihin. Opettajan
materiaali. Voit hakea opintoavustusta kurssimaksun
maksamiseen Hiiden Opiston toimistoista. Ilmoittautuminen internetissä www.hiidenopisto.fi tai opiston
toimistoihin p. 019 369 1498 / 09 2242 2787 tai opettajalle kurssin alkaessa.
This course is aimed at adult immigrants who do not
have reading or writing skills or who are not familiar
with the Latin alphabet. On this course you will practice
the basics of reading and writing. You will also learn
the basics of Finnish through vocabulary, listening and
grammar exercises. Teacher´s material. You can apply
for a study grant at the offices of Hiiden Opisto to pay
the course fee. Enrolment on the internet www.hiidenopisto.fi or by phone 019 369 1498 / 09 2242 2787 or on
the first lesson.
12011250 SUOMEN INTENSIIVINEN VIIKKO /
FINNISH FOR FOREIGNERS - INTENSIVE
BEGINNERS´ WEEK (PERUSTASO / LEVEL A1)
Hiiden

Opisto, Karstuntie 6, LOHJA
ma-to

10.00-14.00, 29.8.-1.9.
Haavisto

Anja-Riitta, 20 t, 35 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Ilmoittautuminen

15.8. mennessä
Kurssilla opiskellaan suomen kielen alkeita tehokkaasti. Harjoitellaan perussanastoa ja arkielämän puhetilanteita. Sopii vasta-alkajille ja hieman suomea opiskelleille. Opettajan materiaali. Voit hakea opintoavustusta kurssimaksun maksamiseen Hiiden Opiston toimistoista. Ilmoittautuminen internetissä www.hiidenopisto.fi tai opiston toimistoihin p. 019 369 1498 / 09
2242 2787 tai opettajalle kurssin alkaessa.
During this intensive course we will practice basic
Finnish vocabulary and everyday speaking situations.
For beginners and for those who already know some
Finnish. Teacher’s material. You can apply for a study
grant at the offices of Hiiden Opisto to pay the course
fee. Enrolment on the internet www.hiidenopisto.fi or by
phone 019 369 1498 / 09 2242 2787 or on the first lesson.
68
Lohjan toimisto, Karstuntie 6, Lohja (019) 369 1498
Vihdin toimisto, Karhumäenpolku 5, Nummela (09) 2242 2787
12011251 SUOMEN INTENSIIVISET ALKEET /
FINNISH FOR FOREIGNERS - INTENSIVE
BEGINNERS´ COURSE (PERUSTASO / LEVEL A1)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
ma,

ke 16.00-17.30, 5.9.-30.11.
Haavisto

Anja-Riitta, 48 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Ilmoittautuminen

22.8. mennessä
Oppikirja:

Suomen mestari 1, kpl 1-6.
Tule opiskelemaan suomea tehokkaasti kaksi kertaa
viikossa. Harjoitellaan suomen kielen perusteita, keskeistä sanastoa, puhetilanteita ja kielioppia. Aiheina
mm. tutustuminen, koti ja perhe, päivärutiinit ja asuminen. Sopii vasta-alkajille. Voit hakea opintoavustusta kurssimaksun maksamiseen Hiiden Opiston toimistoista. Ilmoittautuminen internetissä www.hiidenopisto.fi tai opiston toimistoihin p. 019 369 1498 / 09 2242
2787 tai opettajalle kurssin alkaessa.
Book: Suomen mestari 1, ch 1-6. Come and learn Finnish
effectively twice a week. During this course we will
practice basic Finnish vocabulary, pronunciation,
speaking and grammar. We will cover topics such as
introductions, family, daily routine and living. Beginners’
course. You can apply for a study grant at the offices of
Hiiden Opisto to pay the course fee. Enrolment on the
internet www.hiidenopisto.fi or by phone 019 369 1498
/ 09 2242 2787 or on the first lesson.
12017215 SUOMEN INTENSIIVISET ALKEET FINNISH FOR FOREIGNERS - INTENSIVE
BEGINNERS´ COURSE (PERUSTASO / LEVEL A1)
Kuoppanummen

koulukeskus,
Kuoppanummentie 18, NUMMELA
ma,

ke 17.00-18.30, 5.9.-30.11.
Leväniemi

Pirjo, 48 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Ilmoittautuminen

22.8. mennessä
Oppikirja:

Suomen mestari 1, kpl 1-8.
Tule opiskelemaan suomea tehokkaasti kaksi kertaa
viikossa. Harjoitellaan suomen kielen perusteita, keskeistä sanastoa, puhetilanteita ja kielioppia. Aiheina
mm. tutustuminen, koti ja perhe, päivärutiinit ja asuminen. Sopii vasta-alkajille. Voit hakea opintoavustusta kurssimaksun maksamiseen Hiiden Opiston toimistoista. Ilmoittautuminen internetissä www.hiidenopisto.fi tai opiston toimistoihin p. 019 369 1498 / 09 2242
2787 tai opettajalle kurssin alkaessa.
Book: Suomen mestari 1, ch 1-8. Come and learn Finnish
effectively twice a week. During this course we will practice basic Finnish vocabulary, pronunciation, speaking
and grammar. We will cover topics such as introductions, family, daily routine and living. Beginners’ course.
You can apply for a study grant at the offices of Hiiden
Opisto to pay the course fee. Enrolment on the internet
www.hiidenopisto.fi or by phone 019 369 1498 / 09 2242
2787 or on the first lesson.
SUOMI |||
12011105 SUOMEN ALKEET - FINNISH FOR
FOREIGNERS - BEGINNERS´ COURSE
(PERUSTASO / LEVEL A1)
Hiiden

Opisto, Karstuntie 6, LOHJA
ma
 10.00-11.30, 5.9.-28.11., 9.1.-10.4.
Haavisto

Anja-Riitta, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Suomen mestari 1, kpl 1-6.
Harjoitellaan suomen kielen perusteita, keskeistä sanastoa, puhetilanteita ja kielioppia. Aiheina mm. tutustuminen, koti ja perhe, päivärutiinit ja asuminen.
Sopii vasta-alkajille. Voit hakea opintoavustusta kurssimaksun maksamiseen Hiiden Opiston toimistoista.
Ilmoittautuminen internetissä www.hiidenopisto.fi tai
opiston toimistoihin p. 019 369 1498 / 09 2242 2787
tai opettajalle kurssin alkaessa.
Book: Suomen mestari 1, ch. 1-6. Come and learn
Finnish from the very beginning. During this course we
will practice basic Finnish vocabulary, pronunciation,
speaking and grammar. Our focus will be on everyday
language and we will cover topics such as introductions,
family and daily routine. Beginners’ course. You can
apply for a study grant at the offices of Hiiden Opisto to
pay the course fee. Enrolment on the internet www.hiidenopisto.fi or by phone 019 369 1498 / 09 2242 2787 or
on the first lesson.
12011106 SUOMEN ALKEIDEN JATKO 1 FINNISH FOR FOREIGNERS - BASIC COURSE 1
(PERUSTASO / LEVEL A1)
Hiiden

Opisto, Karstuntie 6, LOHJA
ma
 11.40-13.10, 5.9.-28.11., 9.1.-10.4.
Haavisto

Anja-Riitta, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Suomen mestari 1, kpl 6-9
Harjoitellaan suomen kielen perusteita ja kartutetaan
sanavarastoa. Paljon keskusteluharjoituksia. Aiheina
mm. asuminen, matkustaminen, ruoka ja juoma, juhlat ja työ. Sopii noin vuoden suomea opiskelleille.
Voit hakea opintoavustusta kurssimaksun maksamiseen Hiiden Opiston toimistoista. Ilmoittautuminen
internetissä www.hiidenopisto.fi tai opiston toimistoihin p. 019 369 1498 / 09 2242 2787 tai opettajalle
kurssin alkaessa.
Book: Suomen mestari 1, ch. 6-9. Come and continue
your Finnish studies. During this course we will learn
more vocabulary and grammar. We will also practice
everyday speaking situations. Our topics include travel,
food, holidays, celebrations and work. For those who
have studied Finnish for about one year. You can apply
for a study grant at the offices of Hiiden Opisto to pay
the course fee. Enrolment on the internet www.hiidenopisto.fi or by phone 019 369 1498 / 09 2242 2787 or on
the first lesson.
12011351 SUOMEN ALKEET KEVÄÄLLÄ FINNISH FOR FOREIGNERS - BEGINNERS´
SPRING COURSE (PERUSTASO / LEVEL A1)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
ma
 17.20-18.50, 16.1.-10.4.
Eriksson

Solveig, 24 t, 35 €
Ilmoittautuminen

alkaen 16.11. klo 9:00
Ilmoittautuminen

2.1. mennessä
Oppikirja:

From Start to Finnish
Suomea aivan alkeista. Harjoittelemme suomen kielen
perusteita, puhumista, arkielämän tilanteita ja sanastoa suomeksi. Sopii vasta-alkajille. Voit hakea opintoavustusta kurssimaksun maksamiseen Hiiden Opiston
toimistoista. Ilmoittautuminen internetissä www.hiidenopisto.fi tai opiston toimistoihin p. 019 369 1498 /
09 2242 2787 tai opettajalle kurssin alkaessa.
Book: From Start to Finnish. Come and learn Finnish
from the very beginning. During this course we will
practice basic Finnish vocabulary, pronunciation,
speaking and grammar. Our focus will be on everyday
language. Beginners’ course. You can apply for a study
grant at the offices of Hiiden Opisto to pay the course
fee. Enrolment on the internet www.hiidenopisto.fi or by
phone 019 369 1498 / 09 2242 2787 or on the first lesson.
12017310 SUOMEN INTENSIIVISTEN ALKEIDEN
JATKO 1 - FINNISH FOR FOREIGNERS INTENSIVE BASIC COURSE 1 (PERUSTASO /
LEVEL A1)
Kuoppanummen

koulukeskus, Kuoppanummentie 18, NUMMELA
ma,

ke 17.00-18.30, 16.1.-24.4.
Leväniemi

Pirjo, 52 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 16.11. klo 9:00
Ilmoittautuminen

2.1. mennessä
Oppikirja:

Suomen mestari 1
Opiskellaan suomea tehokkaasti kaksi kertaa viikossa. Vahvistetaan suomen kielen perusteita, laajennetaan sanavarastoa ja tehdään keskusteluharjoituksia.
Sopii alkeiskurssin käyneille ja muille jonkin verran
suomea osaaville. Voit hakea opintoavustusta kurssimaksun maksamiseen Hiiden Opiston toimistoista. Ilmoittautuminen internetissä www.hiidenopisto.fi tai
opiston toimistoihin p. 019 369 1498 / 09 2242 2787
tai opettajalle kurssin alkaessa.
Book: Suomen mestari 1. Come and learn Finnish
effectively twice a week. During this course we will focus
on expanding our vocabulary, learning more grammar
and practicing everyday speaking situations. For those
who have taken a beginners´ course in Finnish or who
already speak some Finnish. You can apply for a study
grant at the offices of Hiiden Opisto to pay the course
fee. Enrolment on the internet www.hiidenopisto.fi or by
phone 019 369 1498 / 09 2242 2787 or on the first lesson.
www.hiidenopisto.fi |
www.facebook.com/hiidenopisto |
@HiidenOpisto
69
||| SUOMI
12011107 SUOMEN ALKEIDEN JATKO 2 FINNISH FOR FOREIGNERS - BASIC COURSE 2
(PERUSTASO / LEVEL A1)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
ma
 17.35-19.05, 5.9.-28.11., 9.1.-10.4.
Haavisto

Anja-Riitta, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Suomen mestari 2, kpl 1-4
Laajennetaan suomen sanavarastoa ja opitaan uusia
rakenteita. Aiheina mm. matkailu, harrastukset ja lääkärissä asiointi. Paljon suullisia harjoituksia. Sopii n. 2
vuotta suomea opiskelleille. Voit hakea opintoavustusta kurssimaksun maksamiseen Hiiden Opiston toimistoista. Ilmoittautuminen internetissä www.hiidenopisto.fi tai opiston toimistoihin p. 019 369 1498 / 09
2242 2787 tai opettajalle kurssin alkaessa.
Book: Suomen mestari 2, ch. 1-4. During this
continuation course we will focus on expanding our
vocabulary and learning more grammar structures. We
will cover topics such as travelling, hobbies and visiting
the doctor. For those who have studied Finnish for about
two years. You can apply for a study grant at the offices
of Hiiden Opisto to pay the course fee. Enrolment on the
internet www.hiidenopisto.fi or by phone 019 369 1498
/ 09 2242 2787 or on the first lesson.
12011252 ILTAPÄIVÄSUOMEA NAISILLE /
FINNISH FOR FOREIGNERS - AFTERNOON
FINNISH FOR WOMEN (PERUSTASO / LEVEL
A1-A2)
Hiiden

Opisto, Karstuntie 6, LOHJA
to
 12.30-14.00, 8.9.-1.12.
Deichmann

Tanja, 24 t, 35 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Ilmoittautuminen

25.8. mennessä
Oppikirja:

Oma suomi 1
Tule viettämään iltapäivää muiden maahanmuuttajanaisten kanssa rennossa ilmapiirissä suomea harjoitellen ja puhuen. Kurssi on tarkoitettu niille, jotka
osaavat jo vähän suomea, haluavat harjoitella puhumista, tavata ihmisiä sekä kertoa ja kysyä itselle tärkeistä asioista. Kerrataan myös suomen kielen perusteita, sanastoa ja kielioppia sekä harjoitellaan lukemista ja kirjoittamista. Voit hakea opintoavustusta kurssimaksun maksamiseen Hiiden Opiston toimistoista.
Ilmoittautuminen internetissä www.hiidenopisto.fi tai
opiston toimistoihin p. 019 369 1498 / 09 2242 2787
tai opettajalle kurssin alkaessa.
Book: Oma suomi 1. Come and spend the afternoon
with other immigrant women in a relaxed atmosphere
practicing and speaking Finnish. This course is for
those who have studied some Finnish, who want to
practice their spoken Finnish, meet new people and talk
and ask about important questions on their minds. We
will also practice basic Finnish vocabulary, grammar,
reading and writing. You can apply for a study grant
at the offices of Hiiden Opisto to pay the course fee.
Enrolment on the internet www.hiidenopisto.fi or by
phone 019 369 1498 / 09 2242 2787 or on the first lesson.
70
Lohjan toimisto, Karstuntie 6, Lohja (019) 369 1498
Vihdin toimisto, Karhumäenpolku 5, Nummela (09) 2242 2787
12011352 TEEMAKURSSI: SUOMI 100 VUOTTA
/ THEME COURSE: FINLAND 100 YEARS (PERUSTASO / LEVEL A2)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
to
 17.30-19.00, 19.1.-20.4.
Hauru

Martta, 24 t, 35 €
Ilmoittautuminen

alkaen 16.11. klo 9:00
Ilmoittautuminen

4.1. mennessä
Oppikirja:

Oma suomi 2 (valikoiden)
Tervetuloa tutustumaan 100-vuotiaaseen Suomeen!
Aiheina ovat mm. Suomen historia, yhteiskunta, kulttuuri ja luonto. Oppimateriaalina ovat tekstit, elokuvat
ja musiikki. Laajennetaan sanavarastoa ja rakenteiden
tuntemusta sekä harjoitellaan kuuntelu- ja keskustelutaitoa. Voit hakea opintoavustusta kurssimaksun
maksamiseen Hiiden Opiston toimistoista. Ilmoittautuminen internetissä www.hiidenopisto.fi tai opiston
toimistoihin p. 019 369 1498 / 09 2242 2787 tai opettajalle kurssin alkaessa.
Book: Oma suomi 2. Welcome to our theme course
about 100-year-old Finland! We will cover topics such as
Finnish history, society and nature. We will learn
interesting things about Finland using texts, videos and
music. We will also focus on expanding our vocabulary,
learning more grammar and practicing our listening and
speaking skills. You can apply for a study grant at the
offices of Hiiden Opisto to pay the course fee. Enrolment
on the internet www.hiidenopisto.fi or by phone 019 369
1498 / 09 2242 2787 or on the first lesson.
12011108 SUOMEN PERUSKURSSI 1 - FINNISH
FOR FOREIGNERS - CONTINUATION COURSE 1
(PERUSTASO / LEVEL A2)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
to
 16.00-17.30, 8.9.-1.12., 12.1.-20.4.
Haavisto

Anja-Riitta, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Suomen mestari 2, kpl 5-8
Tule jatkamaan suomen opiskelua. Aiheina mm. koulutus, työ, juhlat ja ostosten tekeminen. Laajennetaan
sanavarastoa ja opitaan uusia rakenteita. Paljon suullisia harjoituksia. Sopii noin 3 vuotta suomea opiskelleille. Voit hakea opintoavustusta kurssimaksun maksamiseen Hiiden Opiston toimistoista. Ilmoittautuminen internetissä www.hiidenopisto.fi tai opiston toimistoihin p. 019 369 1498 / 09 2242 2787 tai opettajalle kurssin alkaessa.
Book: Suomen mestari 2, ch. 5-8. During this
continuation course we will focus on expanding our
vocabulary, learning more grammar and practicing
everyday speaking situations. We will cover topics such
as education, work, celebrations and shopping. For
those who have studied Finnish for about three years.
You can apply for a study grant at the offices of Hiiden
Opisto to pay the course fee. Enrolment on the internet
www.hiidenopisto.fi or by phone 019 369 1498 / 09 2242
2787 or on the first lesson.
SUOMI | ARABIA |||
12017315 SUOMEN PERUSKURSSI 2 KESKUSTELU - FINNISH FOR FOREIGNERS CONVERSATION (PERUSTASO / LEVEL A2)
Kuoppanummen

koulukeskus,
Kuoppanummentie 18, NUMMELA
ke
 18.40-20.10, 18.1.-19.4.
Leväniemi

Pirjo, 26 t, 41 €
Ilmoittautuminen

alkaen 16.11. klo 9:00
Ilmoittautuminen

4.1. mennessä
Keskustelukurssi, jolla opit puhumaan suomea paremmin. Käymme läpi arkielämän tilanteita ja keskustelemme ajankohtaisista aiheista. Sopii n. 3-4 vuotta
opiskelleille. Opettajan materiaali. Voit hakea opintoavustusta kurssimaksun maksamiseen Hiiden Opiston
toimistoista. Ilmoittautuminen internetissä www.hiidenopisto.fi tai opiston toimistoihin p. 019 369 1498 /
09 2242 2787 tai opettajalle kurssin alkaessa.
A conversation course where you will learn to speak
Finnish more fluently. We will discuss topics from
everyday life to current issues. For those who have
studied Finnish for about 3-4 years. Teacher´s material.
You can apply for a study grant at the offices of Hiiden
Opisto to pay the course fee. Enrolment on the internet
www.hiidenopisto.fi or by phone 019 369 1498 / 09 2242
2787 or on the first lesson.
12017216 YLEISET KIELITUTKINNOT VALMENNUSKURSSI SUOMEN TENTTIJÖILLE
(KESKITASO B1-B2)
Opistotalo,

Karhumäenpolku 5, NUMMELA
to
 14.45-16.15, 3.11.-10.11.
Juvonen-Kugge

Virpi, 4 t, 13 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Ilmoittautuminen

20.10. mennessä
Kurssilla käydään läpi YKI-tenttitilaisuuteen liittyviä
käytännön asioita ja tutkinnon tehtävätyyppejä. Harjoitellaan YKI-tutkinnossa vaadittavia osaamisalueita:
tekstin ymmärtämistä, kirjoittamista, puheen ymmärtämistä ja puhumista. Edellytyksenä kurssille osallistumiselle on, että opiskelija tulee toimeen suomen
kielellä (taitotaso B1). Kurssipäivät ovat 3.11. ja 10.11.
Voit hakea opintoavustusta kurssimaksun maksamiseen Hiiden Opiston toimistoista. Ilmoittautuminen
internetissä www.hiidenopisto.fi tai opiston toimistoihin p. 019 369 1498 / 09 2242 2787. Huom! Suomen
kielen YKI-tutkinto järjestetään 12.11. ja 28.1. sekä 8.4.
ja siihen ilmoittaudutaan erikseen.
12017320 YLEISET KIELITUTKINNOT VALMENNUSKURSSI SUOMEN TENTTIJÖILLE
(KESKITASO B1-B2)
Opistotalo,

Karhumäenpolku 5, NUMMELA
to
 14.45-16.15, 12.1.-26.1.
Juvonen-Kugge

Virpi, 6 t, 13 €
Ilmoittautuminen

alkaen 16.11. klo 9:00
Ilmoittautuminen

2.1. mennessä
Kurssilla käydään läpi YKI-tenttitilaisuuteen liittyviä
käytännön asioita ja tutkinnon tehtävätyyppejä. Harjoitellaan YKI-tutkinnossa vaadittavia osaamisalueita:
tekstin ymmärtämistä, kirjoittamista, puheen ymmärtämistä ja puhumista. Edellytyksenä kurssille osallistumiselle on, että opiskelija tulee toimeen suomen
kielellä (taitotaso B1). Kurssipäivät ovat 12.1., 19.1. ja
26.1. Voit hakea opintoavustusta kurssimaksun maksamiseen Hiiden Opiston toimistoista. IIlmoittautuminen internetissä www.hiidenopisto.fi tai opiston
toimistoihin p. 019 369 1498 / 09 2242 2787. Huom!
Suomen kielen YKI-tutkinto järjestetään 28.1. ja 8.4. ja
siihen ilmoittaudutaan erikseen.
ARABIA
12981230 TUTUSTUMME ARABIAN KIELEEN
(PERUSTASO A1)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
ke
 19.00-20.30, 7.9.-2.11.
Benamar

Jalil, 16 t, 30 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Ilmoittautumiinen

24.8. mennessä
Kurssilla tutustutaan arabian kielen aakkosiin, lukusanoihin ja perussanastoon marokkolaisen opettajan johdolla. Opiskellaan tervehdyksiä ja yksinkertaisia kysymyksiä. Lisäksi tutustutaan arabialaisen maailman kulttuuriin. Opettajan materiaali, maksetaan
opettajalle.
www.hiidenopisto.fi |
www.facebook.com/hiidenopisto |
@HiidenOpisto
71
||| ENGLANTI
ENGLANTI
Muut kurssit
Kulttuuriluennot
12031302 ENGLANNIN KERTAUSPÄIVÄT
(PERUSTASO A1)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
la
 10.00-14.15, 21.1.-28.1.
Tokoi

Paula , 10 t, 25 €
Ilmoittautuminen

alkaen 16.11. klo 9:00
Ilmoittautuminen

4.1. mennessä
Aloita vuosi tehokkaalla opiskelulla - tule aktivoimaan
englannin kieli käyttöön! Teemme yhdessä paljon erilaisia keskustelu- ja kuunteluharjoituksia. Kertaamme
myös peruskielioppia sekä laajennamme sanavarastoa. Sopii englannin perusteet osaaville. Opettajan
materiaali, maksetaan opettajalle.
12031201 ENGLANNIN KULTTUURILUENTO WILLIAM SHAKESPEARE´S ENGLAND
Hiiden

Opisto, Karstuntie 6, LOHJA
ke
 17.30-19.00, 7.12.
Rawstorne

Henry, 2 t, ovimaksu 5 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Ilmoittautuminen

23.11. mennessä
Welcome to an armchair trip around Stratford-UponAvon, beautiful hometown of William Shakespeare in
the Midlands of England. Shakespeare´s birthplace
allows you to visit the house where the world’s
most famous playwright was born and grew up.
Other ‘must- see’ Shakespeare locations include Hall´s
Croft, Nash´s House and New Place, Anne Hathaway´s
cottage and the famous Royal Shakespeare Company.
In the second part of the lecture we’ll travel up to
London and visit the Globe Theatre. We’ll look at
Shakespeare and the London in which he lived and
wrote in, the original Globe theatres and the Globe
theatre today. Luentokieli englanti.
12031301 ENGLANNIN KULTTUURILUENTO JANE AUSTEN’S ENGLAND
Hiiden

Opisto, Karstuntie 6, LOHJA
ti
 17.30-19.00, 25.4.
Rawstorne

Henry, 2 t, ovimaksu 5 €
Ilmoittautuminen

alkaen 16.11. klo 9:00
Ilmoittautuminen

11.4. mennessä
Welcome to have a look around Jane Austen’s
England with native speaker Henry Rawstorne. We’ll
start off with a visit to Steventon in north Hampshire
where Jane Austen was born on 16 December 1775.
We’ll take a tour of Jane Austen’s Hampshire, taking in
Winchester, Portsmouth and Southampton. Next we’ll
visit Bath where Jane lived for 5 years and which is the
backdrop to 2 of her novels, Northanger Abbey and
Persuasion. Then it’s off to the pretty seaside town of
Lyme Regis, also featured in Persuasion. As she said
herself, ”A very strange stranger it must be, who does
not see charms in the immediate environs of Lyme,
to make him wish to know it better.” Finally we’ll pay
a visit to Jane Austen´s House Museum in Chawton,
Hampshire. Luentokieli englanti.
72
Lohjan toimisto, Karstuntie 6, Lohja (019) 369 1498
Vihdin toimisto, Karhumäenpolku 5, Nummela (09) 2242 2787
12031202 ENGLANNIN KERTAUSILLAT
(PERUSTASO A1)
Aleksis

Kiven koulu, Puistopolku 2, SIUNTIO
ma-to

17.30-20.00, 29.8.-1.9.
Tokoi

Paula , 12 t, 25 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Ilmoittautuminen

15.8. mennessä
Kaipaatko piristystä syksyyn? Tule aktivoimaan englannin kielen taitojasi tehokkaalle lyhytkurssille! Teemme yhdessä paljon erilaisia keskustelu- ja kuunteluharjoituksia. Kertaamme myös peruskielioppia sekä laajennamme sanavarastoa. Sopii englannin perusteet
osaaville. Opettajan materiaali, maksetaan opettajalle.
12031105 ENGLANNIN ALKEET - EVERYDAY
ENGLISH (PERUSTASO A1)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
ti
 17.20-18.50, 6.9.-29.11., 10.1.-11.4.
Deichmann

Tanja, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Everyday English Starter, kpl 1-5.
Selkeä ja rauhallisesti etenevä, todellisille vasta-alkajille tarkoitettu kurssi. Harjoitellaan ääntämistä ja opitaan kertomaan perusasiat itsestä ja perheestä. Tutustutaan arkeen, kotiin ja harrastuksiin liittyvään sanastoon monipuolisten harjoitusten avulla.
12031107 ENGLANNIN ALKEIDEN JATKO 1 DESTINATIONS (PERUSTASO A1)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
to
 19.00-20.30, 8.9.-1.12., 12.1.-20.4.
Deichmann

Tanja, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Destinations 1, kpl 7-9 ja Destinations
2, kpl 1-6.
Opiskellaan todellisen elämän käyttöenglantia mielenkiintoisen kirjasarjan avulla. Aiheina mm. arkiaskareet, ostosten teko ja asuminen. Sopii noin vuoden opiskelleille.
ENGLANTI |||
12031111 ENGLANNIN ALKEIDEN JATKO 1 PÄIVISIN - STEPS INTO ENGLISH (PERUSTASO A1)
Hiiden

Opisto, Karstuntie 6, LOHJA
ti
 13.40-15.10, 6.9.-29.11., 10.1.-11.4.
Käsmä

Jonna, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Steps into English 2, kpl 1-5
Tule jatkamaan englannin alkeiden opiskelua rauhalliseen tahtiin, rennossa ilmapiirissä. Aiheina mm.
luonto, vuodenajat sekä arjen tapahtumat. Sopii n. 2
vuotta opiskelleille
12037104 ENGLANNIN ALKEIDEN JATKO 2 STEPS INTO ENGLISH (PERUSTASO A1)
Kuoppanummen

koulukeskus,
Kuoppanummentie 18, NUMMELA
ti
 19.10-20.40, 6.9.-29.11., 10.1.-11.4.
Tokoi

Paula, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Steps into English 2, kpl 6-10
Rauhallisesti edeten opetellaan lisää perusrakenteita ja sanastoa. Aiheina mm. matkustaminen, hyvinvointi ja kokkausasiat. Sopii n. 3 vuotta opiskelleille.
12037101 ENGLANNIN ALKEIDEN JATKO 1 PÄIVISIN - EVERYDAY ENGLISH (PERUSTASO A1)
Pitäjänkeskus,

Uudenmaantie 10, VIHTI
to
 11.00-12.30, 8.9.-1.12., 12.1.-20.4.
Käsmä

Jonna, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Everyday English Starter, kpl 5-7 ja
Everyday English 1, kpl 1-2
Opiskellaan englantia rennosti ja rauhalliseen tahtiin.
Aiheina mm. harrastukset, koti, ravintolassa asiointi ja
työ. Kirjaan kuuluu myös verkkomateriaali, joka täydentää ja monipuolistaa harjoittelua. Sopii noin vuoden opiskelleille.
12031113 ENGLANNIN PERUSKURSSI 1 - STILL
MORE STEPS INTO ENGLISH (PERUSTASO A2)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
ma
 19.05-20.35, 5.9.-28.11., 9.1.-10.4.
Käsmä

Jonna, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Steps into English 3, kpl 3-7
Rento ja rauhalliseen tahtiin etenevä kurssi, jossa harjoitellaan selviytymistä arkielämän tilanteissa. Aiheina mm. asuminen, ostokset, työelämä ja vapaa-aika.
Sopii n. 4 vuotta opiskelleille.
12037102 ENGLANNIN ALKEIDEN JATKO 1 STEPS INTO ENGLISH (PERUSTASO A1)
Kuoppanummen

koulukeskus,
Kuoppanummentie 18, NUMMELA
ke
 17.30-19.00, 7.9.-30.11., 11.1.-12.4.
Sivula

Tellervo, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirjat

Steps into English 1, kpl 9-12 ja
Steps into English 2, kpl 1-4.
Harjoittelemme englantia mm. ravintola- ja matkustustilanteissa. Kielioppi tulee tutuksi käytännön esimerkeillä. Sopii 1-2 vuotta opiskelleille.
12037103 ENGLANNIN ALKEIDEN JATKO 2 STEPS INTO ENGLISH (PERUSTASO A1)
Kuoppanummen

koulukeskus,
Kuoppanummentie 18, NUMMELA
ke
 19.05-20.35, 7.9.-30.11., 11.1.-12.4.
Sivula

Tellervo, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Steps into English 2, kpl 3-10
Opi ja rohkaistu puhumaan englantia matkoilla ja
muualla. Tärkeintä on, että viesti menee perille. Sopii
n. 3 vuotta opiskelleille.
12031117 ENGLANNIN PERUSKURSSI 1 FAST & EFFICIENT (PERUSTASO A2)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
ma
 18.45-20.15, 5.9.-28.11., 9.1.-10.4.
Tokoi

Paula, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

English for you, too! Book 3, kpl 3-9
Jatketaan englannin opiskelua ripeään tahtiin mutta
rennossa ilmapiirissä. Kerrataan ja opitaan lisää perusrakenteita sekä arki- ja työelämän asioita matkailua
unohtamatta. Sopii n. 3 vuotta opiskelleille.
12031303 ENGLANNIN PERUSKURSSI 1 SANASTOKURSSI (PERUSTASO A2)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
ti
 19.35-21.05, 17.1.-7.2.
Kärkkäinen

Alma, 8 t, 19 €
Ilmoittautuminen

alkaen 16.11. klo 9:00
Ilmoittautuminen

3.1. mennessä
Cheap, big, good? How about inexpensive, enormous
and terrific! Tule laajentamaan englannin sanavarastoasi tehokkaalle ja hauskalle sanaston lyhytkurssille!
Sopii yli 3 vuotta englantia opiskelleille.
www.hiidenopisto.fi |
www.facebook.com/hiidenopisto |
@HiidenOpisto
73
||| ENGLANTI
12031304 ENGLANNIN INTENSIIVIPERUSKURSSI 1 - SUMMER ENGLISH: TALK BACK! (PERUSTASO A2)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
ke
 17.30-20.00, 26.4.-31.5.
Rawstorne

Henry, 15 t, 30 €
Ilmoittautuminen

alkaen 16.11. klo 9:00
Ilmoittautuminen

12.4. mennessä
If you need English for holidays, work or for business
trips abroad, this course is for you. This multimedia
course uses audio CDs, video DVDs and material from
the internet as well as written material. We will have
lots of discussions in pairs and small groups, as well
as activities and word-games. It is taught in English by
an Englishman. Come along and have fun! Opettajan
materiaali, maksetaan opettajalle. Sopii n. 3-4 vuotta
opiskelleille. Kurssipäivät: 26.4., 3.5., 10.5., 17.5., 31.5.
12031119 ENGLANNIN PERUSKURSSI 1 ALRIGHT? ALRIGHT! (PERUSTASO A2)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
ti
 18.00-19.30, 6.9.-29.11., 10.1.-11.4.
Kärkkäinen

Alma, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Alright? Alright!, kpl 3-7
Englantia hyvällä fiiliksellä, keskustellen ja yhdessä
harjoitellen. Kurssilla käsiteltäviä aiheita ovat mm. hotellissa majoittuminen, ostokset ja perhe. Sopii n. 5-6
vuotta opiskelleille.
12037105 ENGLANNIN PERUSKURSSI 1 ALRIGHT? ALRIGHT! (PERUSTASO A2)
Opistotalo,

Karhumäenpolku 5, NUMMELA
ke
 15.15-16.45, 7.9.-30.11., 11.1.-12.4.
Käsmä

Jonna , 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Alright? Alright! kpl 2-6
Arkielämän englantia rauhalliseen tahtiin ja rennossa
ilmapiirissä. Aiheina mm. ruoka, terveys ja hotellissa
majoittuminen. Sopii n. 6 vuotta opiskelleille.
12037106 ENGLANNIN PERUSKURSSI 1 - STEP
BY STEP (PERUSTASO A2)
Kuoppanummen

koulukeskus,
Kuoppanummentie 18, NUMMELA
ke
 17.30-19.00, 7.9.-30.11., 11.1.-12.4.
Tokoi

Paula, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Steps into English 3, kpl 9-10 ja
English for you, too! Book 4, kpl 1-2
Tutustutaan lisää englantilaiseen elämänmuotoon,
aiheina mm. ulkoilu, ympäristö ja maantieto. Kevätpuolella siirrytään amerikkalaisiin aiheisiin, mm. itsenäisyyspäivän vietto ja maatilan elämää. Sopii n. 5
vuotta opiskelleille.
74
Lohjan toimisto, Karstuntie 6, Lohja (019) 369 1498
Vihdin toimisto, Karhumäenpolku 5, Nummela (09) 2242 2787
12031305 ENGLANNIN INTENSIIVIPERUSKURSSI 1 - MATKAILUENGLANTIA KEVÄÄLLÄ
(PERUSTASO A2)
Aleksis

Kiven koulu, Puistopolku 2, SIUNTIO
la
 10.00-14.15, 4.3.-1.4.
Tokoi

Paula , 15 t, 30 €
Ilmoittautuminen

alkaen 16.11. klo 9:00
Ilmoittautuminen

16.2. mennessä
Jos haluat kohentaa itseluottamustasi englantia riittävästi taitavana matkailijana, tervetuloa lyhytkurssille kertaamaan ja oppimaan lisää. Kuunnellaan, katsellaan ja tehdään harjoituksia eikä kukaan muista jännittää! Aiheina mm. lentokenttä-, hotelli-, ostos- ja
muut tyypilliset matkailutilanteet. Sopii joitakin vuosia opiskelleille sekä kertaajille. Opettajan materiaali, maksetaan opettajalle. Kurssipäivät 4.3., 18.3., 1.4.
12031123 ENGLANNIN PERUSKURSSI 2 ENGLISH FOR YOU, TOO! (PERUSTASO A2)
Hiiden

Opisto, Karstuntie 6 , LOHJA
ti
 15.15-16.45, 6.9.-29.11., 10.1.-11.4.
Käsmä

Jonna , 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

English for you, too! Book 4, kpl 1-6
Opiskellaan arkielämän englantia mukavassa ilmapiirissä. Laajennetaan sanavarastoa, tehdään puheja kuunteluharjoituksia sekä kerrataan kielioppia. Aiheina mm. Yhdysvallat, maaseutu ja kaupungit sekä
nähtävyydet. Sopii n. 6 vuotta opiskelleille sekä englantia jo jonkin verran osaaville, jotka kaipaavat taitojensa päivitystä.
12031125 ENGLANNIN PERUSKURSSI 2 HELPPO KESKUSTELU - EASY CONVERSATION
(PERUSTASO A2)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
ke
 17.35-19.05, 7.9.-30.11., 11.1.-12.4.
Rawstorne

Henry, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Destinations 3, kpl 1 alkaen
Tervetuloa opiskelemaan englantia helppoon keskusteluryhmään upouuden oppimateriaalin pariin! Kirja
on tarkoitettu aikuisille, jotka haluavat kehittää työelämässä ja vapaa-ajalla tarvittavia englannin kielen
taitoja. Kurssin syntyperäinen opettaja Henry Rawstorne on yksi kirjan tekijöistä. Puhutaan vain englantia.
Sopii n. 5-6 vuotta opiskelleille tai muuten vastaavat
tiedot omaksuneille.
ENGLANTI |||
12035111 ENGLANNIN PERUSKURSSI 2 ENGLISH IN ENGLISH (PERUSTASO A2)
Oinolan

koulu, Tiedonpolku 2, NUMMI
ti
 17.30-19.00, 6.9.-29.11., 10.1.-11.4.
Rawstorne

Henry, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Come and improve your spoken English with a
native teacher from the UK. We will use hand-outs,
video clips, songs and CDs to help improve our
speaking and listening skills. We will look at modern
British culture, too. Fun and easy! Welcome along! Only
English is spoken. Opettajan materiaali, maksetaan
opettajalle. Sopii n. 5-7 vuotta opiskelleille.
12037201 ENGLANNIN INTENSIIVIPERUSKURSSI 2 - ENGLANTIA MATKAILIJOILLE
(PERUSTASO A2)
Pitäjänkeskus,

Uudenmaantie 10, VIHTI
ma
 15.00-16.30, 5.9.-28.11.
Tokoi

Paula, 24 t, 35 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Ilmoittautuminen

22.8. mennessä
Oppikirja:

Englantia matkailijoille, kpl 7-11
Jatketaan tutustumista matkailun maailmaan, paljon erilaisia harjoituksia rennossa ilmapiirissä. Aiheina
mm. kulkuvälineet, nähtävyydet ja asioiminen postissa ja matkatoimistossa. Sopii muutaman vuoden opiskelleille ja kertaajille.
12031128 ENGLANNIN JATKOKURSSI 1 ENGLISH FOR YOU, TOO! (KESKITASO B1)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
to
 17.30-19.00, 8.9.-1.12., 12.1.-20.4.
Tokoi

Paula, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

English for you, too! Book 5, kpl 3-7
Tutustutaan rauhalliseen tahtiin nykyhetken asioihin
kuten mainontaan, elokuviin ja ympäristönsuojeluun.
Sopii 6-7 vuotta opiskelleille.
12031129 ENGLANNIN JATKOKURSSI 2 PAT & POLLY (KESKITASO B1)
Hiiden

Opisto, Karstuntie 6, LOHJA
ke
 14.00-15.30, 7.9.-30.11., 11.1.-12.4.
Tokoi

Paula, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Pat and Polly 2, kpl 3-7
Arkielämän englantia rennosti ja rauhalliseen tahtiin.
Nyt tutustutaan Ison-Britannian aikuisten arkipäivään
ja vähän juhlaankin. Sopii 6-7 vuotta opiskelleille.
12031130 ENGLANNIN JATKOKURSSI 2 TEN PAST SEVEN ENGLISH (KESKITASO B1)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
ke
 19.10-20.40, 7.9.-30.11., 11.1.-12.4.
Rawstorne

Henry, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

English File Intermediate (3rd Edition)
Kielen eri osa-alueita harjoittava kurssi, jossa pääpaino
keskusteluharjoituksilla. Lisäksi opettajan materiaalia,
maksetaan opettajalle. Sopii n. 5-7 vuotta opiskelleille.
12037107 ENGLANNIN JATKOKURSSI 2 CATCHING UP (KESKITASO B1)
Kuoppanummen

koulukeskus,
Kuoppanummentie 18, NUMMELA
ma
 17.30-19.00, 5.9.-28.11., 9.1.-10.4.
Sivula

Tellervo, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Catching Up - English for
Conversation Classes, kpl 1 alkaen
Keskustelutaitoa hiotaan hauskoilla keskustelutehtävillä, joiden aihepiireihin kuuluvat mm. koti, perhe,
harrastukset, ruoka, terveys ja työ. Lisäksi harjoitellaan englannin ääntämistä ja kuuntelua. Sopii noin
5-7 vuotta opiskelleille.
12037108 ENGLANNIN JATKOKURSSI 2 LET´S TALK (KESKITASO B1)
Kuoppanummen

koulukeskus,
Kuoppanummentie 18, NUMMELA
ma
 19.05-20.35, 5.9.-28.11., 9.1.-10.4.
Sivula

Tellervo, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Lets Talk 2, kpl 3B-12
Kurssilla puhutaan arkipäiväisistä asioista pareittain
leppoisassa ilmapiirissä ja opitaan uutta sanastoa kielitaidon tueksi. Myös kuunteluharjoituksia. Sopii n. 6
vuotta opiskelleille.
12037109 ENGLANNIN JATKOKURSSI 2 CATCHING UP (KESKITASO B1)
Pitäjänkeskus,

Uudenmaantie 10, VIHTI
to
 9.25-10.55, 8.9.-1.12., 12.1.-20.4.
Käsmä

Jonna, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Catching Up - English for
Conversation Classes, kpl 1 alkaen
Tule opiskelemaan englantia keskustellen rennossa ilmapiirissä, upouuden kirjan parissa. Kurssilla tehdään
monipuolisia harjoituksia, joilla vahvistetaan sanaston ja rakenteiden osaamista sekä keskustelutaitoja.
Aiheina mm. perhe, harrastukset ja hyvinvointi. Sopii
n. 5-7 vuotta opiskelleille.
www.hiidenopisto.fi |
www.facebook.com/hiidenopisto |
@HiidenOpisto
75
||| ENGLANTI
12031131 ENGLANNIN JATKOKURSSI 2 KESKUSTELUKURSSI - CATCHING UP (KESKITASO B1)
Aleksis

Kiven koulu, Puistopolku 2, SIUNTIO
to
 18.00-20.30, 8.9.-17.11., 12.1.-23.3.
Kärkkäinen

Alma, 30 t, 30 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Catching Up - English for
Conversation Classes, kpl 1 alkaen
Tule opiskelemaan englantia keskustellen rennossa ilmapiirissä, upouuden kirjan parissa. Harjoittelemme
mm. small talkia, aktiivista kuuntelua sekä englanninkielisten maiden kulttuuriin sopivia keskustelutapoja.
Puhumisen kynnykset madaltuvat ja taidot karttuvat!
Sopii noin 5-7 vuotta opiskelleille. Kurssipäivät ovat
8.9., 22.9., 6.10., 3.11., 17.11., 12.1., 26.1., 9.2., 9.3., 23.3.
12031132 ENGLANNIN JATKOKURSSI 3 KESKUSTELUKURSSI - ENGLISH CLUB (KESKITASO B2)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
ma
 18.00-19.30, 5.9.-28.11., 9.1.-10.4.
Roberts-Rossi

Elizabeth, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Start your week off with a good conversation in
English. It´s a great way to use your English language
skills, while at the same time meeting new interesting
people, building your self-confidence, learning new
vocabulary and improving your pronunciation. Come
join the English Club!
12031134 ENGLANNIN JATKOKURSSI 3 KESKUSTELUKURSSI - COFFEE BREAK (KESKITASO B2)
Hiiden

Opisto, Karstuntie 6, LOHJA
to
 10.30-12.00, 8.9.-1.12., 12.1.-20.4.
Roberts-Rossi

Elizabeth, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Come join in for a morning ”Coffee Break”, it´s a good
way to get motivated into practicing and keeping up
your English skills! We offer you a chance to meet some
interesting people in a fun and relaxed atmosphere,
talking about general topics and current events.
76
Lohjan toimisto, Karstuntie 6, Lohja (019) 369 1498
Vihdin toimisto, Karhumäenpolku 5, Nummela (09) 2242 2787
12037110 ENGLANNIN JATKOKURSSI 3 KESKUSTELUKURSSI - ENGLISH CLUB (KESKITASO B2)
Kuoppanummen

koulukeskus,
Kuoppanummentie 18, NUMMELA
ti
 17.00-18.30, 6.9.-29.11., 10.1.-11.4.
Roberts-Rossi

Elizabeth, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Start your week off with a good conversation in
English. It’s a great way to use your English language
skills, while at the same time meeting new interesting
people, building your self-confidence, learning new
vocabulary and improving your pronunciation. Come
join the English Club!
12037111 ENGLANNIN JATKOKURSSI 3 KESKUSTELUKURSSI - EASY TALKING (KESKITASO B2)
Opistotalo,

Karhumäenpolku 5, NUMMELA
ke
 13.30-15.00, 7.9.-30.11., 11.1.-12.4.
Käsmä

Jonna , 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Come and practice your English skills in a relaxed
atmosphere. During the year we will discuss current
as well as timeless topics, read articles, do listening
exercises and play games. Lots of pair and group work.
Only English spoken. Opettajan materiaali, maksetaan opettajalle.
12037113 ENGLANNIN JATKOKURSSI 3 KESKUSTELUKURSSI - DISCUSSION STARTERS
(KESKITASO B2)
Kuoppanummen

koulukeskus,
Kuoppanummentie 18, NUMMELA
to
 17.30-19.00
15.9.-17.11.,

19.1.-23.3.
Roberts-Rossi

Elizabeth, 20 t, 35 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
If you´re short on time, but still would like to refresh
your English language skills, ”Discussion Starters” is
the answer! We meet every other week for a lively
discussion in English. Topics vary from week to week.
The course dates are: 15.9., 29.9., 13.10., 3.11., 17.11.,
19.1., 2.2., 16.2., 9.3., 23.3.
ESPANJA |||
ESPANJA
Kulttuuriluennot ja erikoiskurssit
Muut espanjan kurssit
12077203 ESPANJAN KULTTUURILUENTO:
ARTE Y CULTURA DE COLOMBIA
Kuoppanummen

koulukeskus,
Kuoppanummentie 18, NUMMELA
ma
 17.45-20.00, 21.11.
Acosta

Lara Jairo, 3 t, ovimaksu 5 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Ilmoittautuminen

7.11. mennessä
Durante la charla conoceremos el arte colombiano:
los artistas y obras más importantes en diferentes
disciplinas. Veremos además como la historia colonial
del país y la situación social actual han repercutido
en las artes y la cultura. La charla se llevara a cabo
principalmente en finés, con alguns términos
importantes dados en español. ¡Bienvenidos! Tutustutaan kolumbialaiseen taiteeseen: eri alojen tärkeimpiin taiteilijoihin ja teoksiin sekä siihen, miten maan
siirtomaahistoria ja yhteiskunnallinen tilanne on vaikuttanut taiteeseen ja kulttuuriin. Suomen- ja espanjankielinen luento.
12071103 ESPANJAN ALKEET (PERUSTASO A1)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
ma
 19.25-20.55, 5.9.-28.11., 9.1.-10.4.
Puirola

Mimmi, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

¡Fantástico! 1, kpl 1-6
Tervetuloa tutustumaan espanjan kieleen ja espanjankieliseen maailmaan! Opimme ääntämään, tervehtimään, kertomaan itsestämme ja perheestämme. Olen suuresti kiinnostunut Latinalaisesta Amerikasta - käytämme myös musiikkia oppitunneilla ja
tutustumme espanjankielisten maiden kulttuuriin.
Sopii vasta-alkajille.
12071305 ESPANJAN KULTTUURILUENTO:
CASTILLA - EN EL CENTRO DE ESPAÑA
Hiiden

Opisto, Karstuntie 6, LOHJA
pe
 17.45-20.00, 24.3.
Rantala

Olli, 3 t, ovimaksu 5 €
Ilmoittautuminen

alkaen 16.11. klo 9:00
Ilmoittautuminen

9.3. mennessä
Castilla es conocida por ser la cuna del idioma
español o castellano. Esta región histórica tiene límites
difusos, pero es evidente su importancia por el
desarrollo del país que hoy se llama España. Vamos
a conocer algunos lugares importantes en las dos
autonomías de Castilla y León y Castilla-La Mancha
pasando también por sus vecinos La Rioja y Asturias.
Tutustumme Espanjan sydänmaihin ja maan kielen
ja kulttuurin synnyinseutuihin Kastiliassa. Espanjanja suomenkielinen luento. ¡Bienvenidos!
12077207 ESPANJAN KURSSI ESPANJAA LAULAEN (PERUSTASO A1-A2)
Opistotalo,

Karhumäenpolku 5, NUMMELA
la
 10.00-13.15, 24.9.
Aldana-Kekoni

Gabriela, 4 t, 13 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Ilmoittautuminen

8.9. mennessä
Harjoitellemme espanjan kielen kuuntelemista ja lausumista laulaen. Musiikin ja laulujen kautta tutustumme myös espanjan kielisiin kulttuureihin. Opimme
äänen käyttöä, hengitystä, rentoutumista ja iloisessa ilmapiirissä sujuu oma espanjan kielen ilmaisukin
hyvin. Opettaja puhuu myös suomea. Sopii kielen alkeet opiskelleille.
12077105 ESPANJAN ALKEET - ALEGRÍA!
(PERUSTASO A1)
Kuoppanummen

koulukeskus,
Kuoppanummentie 18, NUMMELA
ma
 18.00-19.30, 5.9.-28.11., 9.1.-10.4.
Aldana-Kekoni

Gabriela, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

¡Fantástico! 1, kpl 1-6
Tervetuloa tutustumaan espanjan kieleen ja espanjankieliseen maailmaan! Opimme ääntämään, tervehtimään, esittäytymään ja kertomaan perheestämme.
Käytämme musiikkia, elekieltä ja liikettä tunneilla ja
opimme kokonaisvaltaisesti sekä espanjaa että vuorovaikutustaitoja. Opettaja puhuu myös suomea. Sopii vasta-alkajille.
12077107 ESPANJAN ALKEET (PERUSTASO A1)
Kuoppanummen

koulukeskus,
Kuoppanummentie 18, NUMMELA
ti
 19.25-20.55, 6.9.-29.11., 10.1.-11.4.
Laaksonen

Emmi, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

¡Fantástico! 1, kpl 1-6
Tervetuloa tutustumaan espanjan kieleen ja kulttuuriin! Opimme ääntämään, tervehtimään, kertomaan
itsestämme ja perheestämme. Tutustumme lisäksi espanjankielisten maiden kulttuuriin. Sopii vasta-alkajille.
www.hiidenopisto.fi |
www.facebook.com/hiidenopisto |
@HiidenOpisto
77
||| ESPANJA
12071307 ESPANJAN KEVÄTALKEET
(PERUSTASO A1)
Aleksis

Kiven koulu, Puistopolku 2, SIUNTIO
to
 18.00-20.30, 2.2.-23.3.
Laaksonen

Emmi, 21 t, 35 €
Ilmoittautuminen

alkaen 16.11. klo 9:00
Ilmoittautuminen

19.1. mennessä
Oppikirja:

Ventana 1, kpl 1-5
Tule opettelemaan espanjan kielen alkeita ja tutustumaan espanjalaiseen kulttuuriin rennossa ilmapiirissä. Opit esittelemään itsesi, tilaamaan kahvilassa ja
ravintolassa, kertomaan perheestäsi sekä sopimaan
tapaamisen. Sopii vasta-alkajille.
12071105 ESPANJAN ALKEIDEN JATKO 1
(PERUSTASO A1)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
to
 19.40-21.10, 8.9.-1.12., 12.1.-20.4.
Sotomayor

Rosazza Sonia, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

¡Fantástico! 1, kpl 6-12
Opitaan uutta: kieliopissa mm. prepositioita, ir-verbejä, gustar-verbi, lisäksi kellonaikoja ja viikonpäiviä sekä
ajanmääreitä. Olen perulainen opettaja - opetellaan
espanjaa hauskalla tavalla ja myös musiikkia apuna
käyttäen. Lisämateriaalimaksu maksetaan opettajalle. Sopii alkeet opiskelleille.
12071107 ESPANJAN ALKEIDEN JATKO 1
(PERUSTASO A1)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
ti
 17.30-19.00, 6.9.-29.11., 10.1.-11.4.
Lado-Villar

Marianne, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Ventana 1, kpl 5-8 ja 2, kpl 1-3
Tervetuloa jatkamaan espanjan opiskelua! Harjoitellaan espanjaa käytännön viestintätilanteissa. Aihepiireinä ovat mm. ravintola-asiointi, majoituksen varaaminen, hyvinvointi, arjen rutiinit ja juhlat. Jatkamme
tutustumista espanjankielisten maiden kulttuuriin.
Sopii alkeet opiskelleille.
12077110 ESPANJAN ALKEIDEN JATKO 1
(PERUSTASO A1)
Kuoppanummen

koulukeskus,
Kuoppanummentie 18, NUMMELA
ke
 18.45-20.15, 7.9.-30.11., 11.1.-12.4.
Lado-Villar

Marianne, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Ventana 1, kpl 7-8 ja 2, kpl 1-4
Tervetuloa jatkamaan espanjan opiskelua! Harjoitellaan espanjaa käytännön viestintätilanteissa. Aihepiireinä ovat mm. majoituksen varaaminen, hyvinvointi, arjen rutiinit ja juhlat. Jatkamme tutustumista espanjankielisten maiden kulttuuriin. Sopii n. vuoden
opiskelleille.
78
Lohjan toimisto, Karstuntie 6, Lohja (019) 369 1498
Vihdin toimisto, Karhumäenpolku 5, Nummela (09) 2242 2787
12071109 ESPANJAN ALKEIDEN JATKO 2
(PERUSTASO A1)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
to
 18.00-19.30, 8.9.-1.12., 12.1.-20.4.
Sotomayor

Rosazza Sonia, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

¡Fantástico! 1, kpl 11-12 ja 2, kpl 1-6
Opimme selviytymään mm. hotellissa ja ravintolassa
espanjankielisissä maissa. Kieliopissa opimme perfektin käyttöä ja ser- ja estar -verbien eroja. Olen perulainen opettaja - opetellaan puhumaan hauskalla tavalla
latinalaistunnelmissa ja myös musiikkia apuna käyttäen. Sopii n. 2 vuotta opiskelleille.
12077113 ESPANJAN ALKEIDEN JATKO 2
(PERUSTASO A1)
Kuoppanummen

koulukeskus,
Kuoppanummentie 18, NUMMELA
ke
 18.45-20.15, 7.9.-30.11., 11.1.-12.4.
Acosta

Lara Jairo, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

¡Fantástico! 2, kpl 5-12
Alkukertauksen jälkeen opetellaan refleksiiviverbejä ja futuuria. Opimme myös kertomaan päivärutiineista ja asioimme mm. terveyskeskuksessa. Sopii n.
2 vuotta opiskelleille.
12071113 ESPANJAN KURSSI - HABLEMOS DE
ARTE Y CULTURA! (PERUSTASO A1-A2)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
ma
 17.45-20.00, 5.9.-14.11., 9.1.-20.3.
Acosta

Lara Jairo, 60 t, 67 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Keskustellaan taiteesta ja kulttuurista! Tutustutaan espanjaa puhuvan maailman kulttuuriin ja taiteeseen
mate-perinteestä aina maagiseen realismiin. Opimme, miten perinteet, luonto ja jopa mytologia ovat läsnä kulttuurissa. Aiheina mm. espanjan kieli eri maissa, kirjallisuus, elokuva, kuvataide, musiikki ja ruokakulttuuri. Sopii n. 2- 3 vuotta opiskelleille, jotka haluavat syventää espanjan osaamistaan.
12077304 ESPANJAN KEVÄTKERTAUS
(PERUSTASO A1-A2)
Kuoppanummen

koulukeskus,
Kuoppanummentie 18, NUMMELA
ke
 17.30-20.00, 26.4.-31.5.
Laaksonen

Emmi, 15 t, 30 €
Ilmoittautuminen

alkaen 16.11. klo 9:00
Ilmoittautuminen

12.4. mennessä
Tule kertaamaan ja aktivoimaan espanjan alkeita.
Teemme paljon keskustelu- ja sanastoharjoituksia ja
tutustumme samalla espanjankieliseen maailmaan.
ESPANJA |||
Kertaamme myös peruskielioppia. Opettajan materiaali, maksetaan opettajalle. Ei opetusta 24.5. Sopii
n. 1-2 vuotta opiskelleille (esim. Fantástico 1- ja 2-kirjaa opiskelleille).
12077117 ESPANJAN PERUSKURSSI 1
(PERUSTASO A2)
Opistotalo,

Karhumäenpolku 5, NUMMELA
ke
 17.05-18.05, 7.9.-30.11., 11.1.-5.4.
Lado-Villar

Marianne, 32 t, 49 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

¡Fantástico! 2, kpl 8-12
Tervetuloa jatkamaan espanjan kielen opintoja rauhalliseen tahtiin ja tutustumaan espanjankieliseen
kulttuuriin rennossa ilmapiirissä. Alkukertauksen jälkeen opimme uutena kielioppiasiana futuurin ja gerundin. Lisäksi opimme mm. asioimaan poliisin ja lääkärin kanssa. Sopii n. 3 vuotta opiskelleille.
12077119 ESPANJAN PERUSKURSSI 1-2
PÄIVÄLLÄ (PERUSTASO A2)
Opistotalo,

Karhumäenpolku 5, NUMMELA
ke
 11.15-12.45, 7.9.-30.11., 11.1.-12.4.
Gutierrez

Sorainen Ana, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja: ¡Fantástico! 3, kpl 1-4. Tule jatkamaan espanjan opintoja ja tutustumaan espanjalaiseen kulttuuriin rennossa ilmapiirissä ja rauhalliseen tahtiin. Harjoittelemme arkipäivän puhetilanteita sekä opimme
kertomaan omasta elämästä ennen ja nyt menneiden
aikamuotojen avulla. Sopii n. 3-4 vuotta opiskelleille.
12077121 ESPANJAN PERUSKURSSI 1-2
(PERUSTASO A2)
Kuoppanummen

koulukeskus,
Kuoppanummentie 18, NUMMELA
ke
 17.05-18.35, 7.9.-30.11., 11.1.-12.4.
Acosta

Lara Jairo, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

¡Fantástico! 3, kpl 1-6
Alkukertauksen jälkeen opetellaan mm. imperfekti
ja preteriti sekä niiden käyttöeroja. Aihealueita ovat
mm. menneisyydestä ja omasta elämästä kertominen
sekä menneisyyden ja nykyisyyden vertailu. Sopii n. 3
vuotta opiskelleille.
12077124 ESPANJAN PERUSKURSSI 2
(PERUSTASO A2)
Kuoppanummen

koulukeskus,
Kuoppanummentie 18, NUMMELA
ti
 17.45-19.15, 6.9.-29.11., 10.1.-11.4.
Laaksonen

Emmi, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

¡Fantástico! 3, kpl 5-10
Harjoittelemme kertomaan työstä ja elämäntavoista.
Opettelemme myös luontoon ja kierrätykseen liittyvää sanastoa. Harjoittelemme menneestä ajasta kertomista sekä objektipronomineja. Jatkamme tutustumista espanjankielisten maiden kulttuuriin. Sopii n. 4
vuotta opiskelleille.
12071115 ESPANJAN JATKOKURSSI 1
(KESKITASO B1)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
ti
 19.15-20.45, 6.9.-29.11., 10.1.-11.4.
Lado-Villar

Marianne, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

¡Fantástico! 3, kpl 8-12 ja 4, kpl 1-2
Alkukertauksen jälkeen jatketaan opiskelua syventyen vielä enemmän preteritin ja imperfektin käyttöön.
Keväällä aloitamme subjunktiivin harjoittelun. Aiheita
ovat mm. elämäntavat ja luonteenpiirteet sekä omien
mielipiteiden kertominen ja ajankohtaisista aiheista
puhuminen. Sopii n. 4 vuotta opiskelleille.
12071117 ESPANJAN JATKOKURSSI 2
(KESKITASO B1)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
ma
 18.00-19.30, 5.9.-28.11., 9.1.-10.4.
Sotomayor

Rosazza Sonia, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

¡Fantástico! 3, kpl 9-12 ja 4, kpl 1-4
Opitaan uusia kielioppirakenteita kuten preteriti, imperfekti ja subjunktiivi. Oppiminen tapahtuu iloisella mielellä elokuvien, lautapelien ja espanjankielisten
laulujenkin avulla. Hableremos mucho! Sopii n. 4-5
vuotta opiskelleille.
12071119 ESPANJAN JATKOKURSSI 3
(KESKITASO B2)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
ti
 18.00-19.30, 6.9.-29.11., 10.1.-11.4.
Sotomayor

Rosazza Sonia, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

¡Fantástico! 4, kpl 7-12
Opitaan lisää kielioppia ja sanastoa aiheina mm. oma
elämä ja harrastukset sekä perhe ja työ. Hablaremos
mucho y conoceremos más sobre la cultura española
y latinoamericana a travez de sus peliculas, música y
recetas de comida. Lisäoppimateriaali maksetaan opettajalle. Sopii n. 6-7 vuotta opiskelleille.
Bienvenidos!
www.hiidenopisto.fi |
www.facebook.com/hiidenopisto |
@HiidenOpisto
79
||| ESPANJA | ITALIA
12071121 ESPANJAN JATKOKURSSI 4 CONVERSEMOS EN CASTELLANO
(KESKITASO B2)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
ke
 18.00-19.30, 7.9.-30.11., 11.1.-12.4.
Sotomayor

Rosazza Sonia, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Si quíeres pasar un buen tiempo hablando
español en un ambiente divertido y acogedor, estás
cordialmente bienvenido. La profesora es de
Perú asi que tendremos mucho ambiente latino. Opettajan materiaali, maksetaan opettajalle.
ITALIA
12081119 ITALIAN ALKEET - SE SON ROSE
(PERUSTASO A1)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
to
 18.30-20.00, 8.9.-1.12., 12.1.-20.4.
Fina

Rosario, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Bella vista 1, kpl 0-5
Aloitamme italian kielen opinnot ja tutustumme kielen ohella italialaiseen tapakulttuuriin. Otamme kielen heti käyttöön ja opimme esittelemään itsemme ja
kertomaan ammateista ja kansalaisuuksista, hinnoista, aikatauluista, kulkemisesta ja arkielämän rutiineista. Benvenuti! Sopii vasta-alkajille.
12087105 ITALIAN ALKEET - SE SON ROSE
(PERUSTASO A1)
Kuoppanummen

koulukeskus,
Kuoppanummentie 18, NUMMELA
ma
 17.10-18.40, 5.9.-28.11., 9.1.-10.4.
Fina

Rosario, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Bella vista 1, kpl 0-5
Aloitamme italian kielen opinnot ja tutustumme kielen ohella italialaiseen tapakulttuuriin. Otamme kielen heti käyttöön ja opimme esittelemään itsemme ja
kertomaan ammateista ja kansalaisuuksista, hinnoista, aikatauluista, kulkemisesta ja arkielämän rutiineista. Benvenuti! Sopii vasta-alkajille.
12081122 ITALIAN ALKEIDEN JATKO 1
(PERUSTASO A1)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
ke
 17.35-19.05, 7.9.-30.11., 11.1.-12.4.
Haavisto

Anja-Riitta, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Bella vista 1, kpl 6-10
Tule jatkamaan italian opiskelua! Kurssin aihepiireinä
ovat mm. hotellissa ja ravintolassa asioiminen sekä vapaa-ajasta kertominen. Sopii n. vuoden opiskelleille.
80
Lohjan toimisto, Karstuntie 6, Lohja (019) 369 1498
Vihdin toimisto, Karhumäenpolku 5, Nummela (09) 2242 2787
12087108 ITALIAN ALKEIDEN JATKO 1
(PERUSTASO A1)
Kuoppanummen

koulukeskus,
Kuoppanummentie 18, NUMMELA
ti
 17.35-19.05, 6.9.-29.11., 10.1.-11.4.
Haavisto

Anja-Riitta, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Bella vista 1, kpl 6-10
Tule jatkamaan italian opiskelua! Kurssin aihepiireinä
ovat mm. hotellissa ja ravintolassa asioiminen sekä
vapaa-ajasta kertominen. Sopii noin vuoden opiskelleille.
12087303 ITALIAN INTENSIIVIKURSSI SI PARTE! (PERUSTASO A1)
Kuoppanummen

koulukeskus,
Kuoppanummentie 18, NUMMELA
ma
 17.15-20.30, 24.4.-15.5.
Fina

Rosario, 12 t, 25 €
Ilmoittautuminen

alkaen 16.11. klo 9:00
Ilmoittautuminen

10.4. mennessä
Italian alkeet haltuun nopeasti keskeisimpien matkailutilanteiden kautta; lentokentällä, hotellissa, turistitoimistossa, retkellä, kaupungilla, ostoksilla, apteekissa, autovuokraamossa jne. Opitaan peruskielioppirakenteita ja tutustutaan italialaiseen elämänmenoon
ja kulttuuriin. Sopii sekä aloittelijoille, jotka haluavat edetä ripeästi että niille, jotka haluavat palauttaa
mieleen sanastoa ja rakenteita. Opettajan materiaali,
maksetaan opettajalle. Kurssipäivät: 24.4., 8.5., 15.5.
12081210 ITALIAN KURSSI: KESKI-ITALIAN
HELMET - LE PERLE DEL CENTRO ITALIA
(PERUSTASO A1-A2)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
ti
 17.45-20.00, 20.9.-8.11.
Di
 Nardo Enrico, 21 t, 35 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Ilmoittautuminen

6.9. mennessä
Il corso ha l’obiettivo di far conoscere la cultura e le
bellezze paesaggistiche dell’Italia centro-meridionale.
In un viaggio immaginario percorreremo luoghi
interessanti viaggiando tra Lazio, Abruzzo, Marche,
Toscana, Umbria ed Emilia Romagna. Scopriremo
insieme le caratteristiche e le differenze culinarie,
artistiche e naturalistiche di queste stupende regioni.
Durante il corso utilizzeremo materiale fotografico e
guarderemo interessanti video. Tutustumme KeskiItalian kauniisiin maisemiin ja kulttuuriin. Matkustamme mielenkiintoisiin kohteisiin läpi Lazion, Abruzzon,
Marchen, Toscanan, Umbrian ja Emilia Romagnan
maakuntien ja tutustumme niiden ruokakulttuurin,
taiteen ja luonnon erikoisuuksiin kuvien ja mielenkiintoisten videoiden avulla. Sopii italian alkeet opiskelleille. Opettajan materiaali, maksetaan opettajalle.
ITALIA | JAPANI |||
12081303 ITALIAN KURSSI: LA DOLCE VITA CIBO, VINO E BUONA MUSICA (PERUSTASO
A1-A2)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
ti
 17.45-20.00, 24.1.-14.3.
Di
 Nardo Enrico, 21 t, 35 €
Ilmoittautuminen

alkaen 16.11. klo 9:00
Ilmoittautuminen

10.1. mennessä
Un corso a 360 gradi dove approfondire le conoscenze
sulla cultura enogastronomica e allo stesso tempo
conoscere di più sulla canzone e musica italiana e
napoletana. Guarderemo appetitosi video di
interessanti ricette regionali, conosceremo i migliori
vini della penisola e daremo uno sguardo alla storia
della musica e della canzone italiana in particolare di
quella napoletana. Syvennämme tietämystämme ruoka- ja viinikulttuurista sekä tutustumme italialaiseen
ja napolilaiseen musiikkiin. Katsomme ruokahalua herättäviä videoita, tutustumme niemimaan parhaisiin
viineihin ja opimme italialaisen musiikin historiaa sen
laulujen kautta kiinnittäen erityistä huomiota napolilaiseen musiikkiperinteeseen. Sopii italian alkeet opiskelleille. Opettajan materiaali, maksetaan opettajalle.
12081125 ITALIAN PERUSKURSSI 1
(PERUSTASO A2)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
ma
 19.10-20.40, 5.9.-28.11., 9.1.-10.4.
Haavisto

Anja-Riitta, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Bella vista 2, kpl 1-4
Kurssin alussa kertaamme Bella vista 1 -kirjan keskeisiä asioita. Uusina aiheina ruoanlaitto, elämäntavat ja
lomailu. Opimme kuvailemaan nähtävyyksiä ja kertomaan menneistä tapahtumista. Sopii noin 2-3 vuotta opiskelleille.
12087112 ITALIAN PERUSKURSSI 1-2
- TIRAMISÚ (PERUSTASO A2)
Kuoppanummen

koulukeskus,
Kuoppanummentie 18, NUMMELA
ma
 18.45-20.15, 5.9.-28.11., 9.1.-10.4.
Fina

Rosario, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Un giorno in Italia 1, kpl 24 alkaen
Tule jatkamaan italian opiskelua. Opiskellaan uusia
verbimuotoja ja aihepiirisanastoa. Opitaan toimimaan
haasteellisemmissa käytännön tilanteissa ja tutustutaan italialaiseen elämänmenoon ja kulttuuriin, mm.
musiikkiin ja taiteeseen. Harjoittelemme keskustelua
ja teemme paljon ryhmätöitä. Opetus pääosin italiaksi. Benvenuti! Sopii n. 3 vuotta opiskelleille.
12081128 ITALIAN PERUSKURSSI 1-2
(PERUSTASO A2)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
ke
 19.10-20.40, 7.9.-30.11., 11.1.-12.4.
Haavisto

Anja-Riitta, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Bella vista 2, kpl 7-10
Syvennetään italian kielen taitoja. Aiheina mm. luonteen ja ulkonäön kuvailu, koulumuistot ja lääkärissä
käynti. Sopii n. 3-4 vuotta opiskelleille.
12087114 ITALIAN PERUSKURSSI 1-2
(PERUSTASO A2)
Kuoppanummen

koulukeskus,
Kuoppanummentie 18, NUMMELA
ti
 19.10-20.40, 6.9.-29.11., 10.1.-11.4.
Haavisto

Anja-Riitta, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja: Bella vista 2, kpl 7-10. Syvennetään italian
kielen taitoja. Aiheina mm. luonteen ja ulkonäön kuvailu, koulumuistot ja lääkärissä käynti. Sopii 3-4 vuotta opiskelleille.
12081131 ITALIAN JATKOKURSSI 3-4
- SALOTTO ITALIANO (KESKITASO B1-B2)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
to
 17.00-18.30, 8.9.-1.12., 12.1.-20.4.
Fina

Rosario, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Keskustellaan italiaksi eri kulttuuri-, taide-, historian
ja yhteiskunnan ilmiöistä. Kerrataan myös kielioppia,
esim. verbimuotoja, pronomineja ja lauseoppia. Sopii italiaa muutaman vuoden opiskelleille ja italian
kulttuurista kiinnostuneille. Benvenuti a fare quattro
chiacchiere...in salotto! Opettajan materiaali, maksetaan opettajalle.
JAPANI
12091102 JAPANIN ALKEET (PERUSTASO A1)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
to
 19.30-21.00, 15.9.-8.12., 12.1.-20.4.
Serita

Virpi, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Michi 1, kpl 1-7
Aloitamme japanin kielen opinnot ja tutustumme
kielen ohella japanilaiseen tapakulttuuriin. Opimme
esittelemään itsemme ja kertomaan ammateista ja
kansalaisuuksista. Keväällä aiheena hinnat, aikataulut, kulkeminen ja arkielämän rutiinit. Lukuvuoden aikana opimme vähitellen lukemaan japanilaisia tavuaakkosia, hiraganoja, opettajan lisämateriaalin avulla. Sopii vasta-alkajille.
www.hiidenopisto.fi |
www.facebook.com/hiidenopisto |
@HiidenOpisto
81
||| JAPANI | KIINA | KREIKKA | LATINA
12091104 JAPANIN ALKEIDEN JATKO 1
(PERUSTASO A1)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
to
 17.50-19.20, 15.9.-8.12., 12.1.-20.4.
Serita

Virpi, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Michi 1, kpl 8 -15
Tervetuloa harrastamaan japanin kieltä rennossa ilmapiirissä rauhallisesti edeten. Tavoitteena aktivoida
ja ylläpitää alkeiskurssilla opittuja tietoja ja taitoja. Aiheina mm. arkielämästä ja erilaisista sijainneista kertominen sekä erilaisten pyyntöjen ja toiveiden esittäminen. Opimme tunnistamaan erilaisia hyödyllisiä katakana-merkeillä kirjoitettuja käyntikortteja, tuotenimiä,
kylttejä ja ruokalistoja. Sopii noin vuoden opiskelleille.
12091106 JAPANIN PERUSKURSSI 1
(PERUSTASO A2)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
pe
 17.00-18.30, 16.9.-9.12., 13.1.-21.4.
Serita

Virpi, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Michi 2, kpl 1-6
Tervetuloa ottamaan jatkoaskelia japanin kielessä rennossa ilmapiirissä rauhallisesti edeten. Tavoitteena
aktivoida japanin kielen puhetaitoja arkielämän tilanteissa sekä perehtyä tarkemmin Japaniin maana
ja kulttuurialueena. Aiheina mm. tienopastus, lomasuunnitelmat, harrastukset, shoppailu ja pukeutuminen. Kurssin alussa tiivis kertaus japanin perusrakenteista. Oppikirja on esitetty vain kanamerkein, joten
kurssi sopii kanamerkit hallitseville, n. 2-3 vuotta japania opiskelleille.
KIINA
12107310 KIINAN KULTTUURILUENTO: KIINA KESKUSTAN VALTAKUNTA
Opistotalo,

Karhumäenpolku 5, NUMMELA
la
 11.00-12.30, 28.1.
Lukkaroinen

Sari, 2 t, ovimaksu 5 €
Ilmoittautuminen

alkaen 16.11. klo 9:00
Ilmoittautuminen

12.1. mennessä
Lähde nojatuolimatkalle Kiinaan - Keskustan valtakuntaan ja sen monipuoliseen kulttuuriin. Kuljemme Kiinan muurilla, Pekingin keisariaikaisilla nähtävyyksillä, läpi modernin Shanghain, kohti muinaista
pääkaupunkia Xiania ja sen terrakottasotilaita. Sieltä
jatkamme pandojen kotiseudulle Sichuaniin ja edelleen kohti etelää Kantonia ja Hong Kongia. Tutustumme paikalliseen kulttuuriin, tapoihin ja perinteisiin.
82
Lohjan toimisto, Karstuntie 6, Lohja (019) 369 1498
Vihdin toimisto, Karhumäenpolku 5, Nummela (09) 2242 2787
KREIKKA
12117303 NYKYKREIKAN INTENSIIVIKURSSI
- KREIKKAA JA KULTTUURIA MATKAILIJOILLE
(PERUSTASO A1-A2)
Kuoppanummen

koulukeskus,
Kuoppanummentie 18, NUMMELA
ke
 18.00-20.15, 5.4.-3.5.
Velentzas

Evangelos, 15 t, 30 €
Ilmoittautuminen

alkaen 16.11. klo 9:00
Ilmoittautuminen

22.3. mennessä
Tee seuraavasta Kreikan matkastasi kiinnostavampi
ja tule opettelemaan hyödyllisiä sanoja ja sanontoja kreikan kielellä. Harjoittelemme puhumista ja ymmärtämistä helpoissa matkalla esiin tulevissa arjen tilanteissa mm. kulkuvälineissä, ravintolassa, hotellissa,
kaupungilla jne. Samalla tutustumme nykyaikaisiin ja
perinteisiin lauluihin. Kuuntelemme perinteisiä rytmejä ja opettelemme lauluja, jotka ovat sekä laulettavissa että tanssittavissa. Laulujen myötä opimme myös
kreikan kieltä, kartutamme sanavarastoa ja uusia ilmaisuja. Opettajan materiaali, maksetaan opettajalle.
12111103 NYKYKREIKAN JATKOKURSSI 3 KREIKKAA KERRATEN JA TÄYDENTÄEN (KESKITASO B2)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
pe
 17.00-19.15, 9.9.-25.11., 13.1.-7.4.
Hartikainen

Soile, 42 t, 59 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Ellinika B
Kieliopin kertaaminen ja syventäminen jatkuu samoin kuin modernin sanaston opiskelu uudesta oppikirjastamme. Puhe- ja kuullunymmärtämisharjoitukset jatkuvat ja käännöstehtäviä on runsaasti. Sopii useita vuosia opiskelleille. Kurssipäivät: 9.9., 23.9.,
7.10., 14.10., 28.10., 11.11., 25.11., 13.1., 27.1., 10.2.,
3.3., 17.3., 31.3., 7.4.
LATINA
12121212 LATINAN KULTTUURILUENTO:
ARKEA JA JUHLAA ANTIIKIN ROOMASSA
Hiiden

Opisto, Karstuntie 6, LOHJA
ma
 18.00-20.30, 28.11.
Heikkonen

Antti, 3 t, ovimaksu 5 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Ilmoittautuminen

14.11. mennessä
Tällä luennolla tutustutaan antiikin roomalaisten
ajanlaskuun ja tärkeimpiin vuosittaisiin juhliin. Miksi
Caesarin piti uudistaa kalenteri vuonna 47 eKr.? Mitä
kuukausien ja viikonpäivien nimet meille kertovat?
Millaisia juhlia roomalaiset vuosittain viettivät? Osa
Saturnalia-juhlan tavoista saattaa muistuttaa yllättävänkin paljon meidän joulutapojamme. Ei edellytä latinan taitoa.
LATINA | PORTUGALI | RANSKA |||
12121313 LATINAN KULTTUURILUENTO:
LATINAA JULKISILLA PAIKOILLA
Hiiden

Opisto, Karstuntie 6, LOHJA
ma
 18.00-20.30, 10.4.
Heikkonen

Antti, 3 t, ovimaksu 5 €
Ilmoittautuminen

alkaen 16.11. klo 9:00
Ilmoittautuminen

27.3. mennessä
Latinaa voi nähdä niin antiikinaikaisten kuin uudempienkin rakennusten seinillä. Tällä luennolla tutustumme eri maista löytyviin eri aikakausien seinäkirjoituksiin. Tutustumme myös roomalaisiin hautakiviin ja niiden kirjoituksiin sekä Suomen hautausmailta löytyviin latinankielisiin lauseisiin. Latinaa voi löytyä myös rahoista, esimerkiksi Yhdysvaltain dollarin
seteleistä. Mitä nämä tekstit meille kertovat? Luento
ei edellytä latinan taitoa.
PORTUGALI
12131112 PORTUGALIN ALKEIDEN JATKO 1
(PERUSTASO A1)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
ma
 17.45-19.15, 5.9.-28.11., 9.1.-10.4.
Puirola

Mimmi, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Tudo bem? 1, kpl 9-15
Kurssilla on matkailijoille hyödyllistä kieliaineista ja
käytännön harjoittelua. Aiheina on myös erilaisia asiointitilanteita esim. torilla, kaupoissa, tienkysymisessä ja kaupungilla. Opimme kertomaan muun muassa
harrastuksista, arkisista asioista, kodista ja asumisesta. Sopii alkeet opiskelleille.
RANSKA
Kulttuuriluento ja erikoiskurssit
12057203 RANSKAN KULTTUURILUENTO: LIEUX
LÉGENDAIRES ET HISTORIQUES EN FRANCE
Opistotalo,

Karhumäenpolku 5, NUMMELA
pe
 18.30-20.00, 28.10.
Rantala

Olli, 2 t, ovimaksu 5 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Ilmoittautuminen

13.10. mennessä
Partout en France il y a des lieux qui sont entourés
de légendes. Par la suite de sa longue histoire le pays
compte aussi de nombreux lieux où s’est passé un
évènement historique. Et parfois, l’histoire et les
légendes se mélangent... Soyez les bienvenus à
visiter la France insolite ! Luentokielet ranska ja suomi.
12057205 RANSKAN KERTAUSPÄIVÄ - PARFAIT!
(PERUSTASO A1-A2)
Opistotalo,

Karhumäenpolku 5, NUMMELA
to
 13.30-16.40, 25.8.
Lundqvist

Soile, 4 t, 13 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Ilmoittautuminen

18.8. mennessä
Kerrataan lukusanoja, ajanmääreitä ja monenmoisia
pronomineja puhettakin aktivoivien harjoitusten avulla. Kertauspäivällä pääset hienosti ranskan opiskelun
alkuun kesälomien jälkeen. Bonne rentrée et bienvenue! Sopii kaikille kertausta kaipaaville. Opettajan materiaali, maksetaan opettajalle.
12057207 RANSKAN KURSSI - ÉTUDIONS AVEC
MARIANNE! (PERUSTASO A1-A2)
Opistotalo,

Karhumäenpolku 5, NUMMELA
to
 14.45-16.15, 8.9.-8.12.
Lundqvist

Soile , 14 t, 25 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Ilmoittautuminen

25.8. mennessä
Tule mukaan erilaiselle ranskan syyskurssille, joka yhdistää tehokkaasti lähi- ja etäopiskelua! 8.9.-13.10. kuuden
opetuskerran lähitapaamisissa tutustutaan ranskalaiseen
elämänmenoon, matkailijan kohtaamiin käytännön tilanteisiin, harjoitellaan kommunikointia ja puhevalmiuksia
yhdessä parin kanssa. Tutustutaan autenttisiin nettisivuihin ja saadaan tietoa Ranskan matkailukohteista. Verkkotapaamisissa opettaja antaa tehtäväohjeita ja kommentoi joka toinen viikko. Verkkokurssilla voi harjoitella
ääntämistä, tehdä kielioppiharjoituksia esim. verbien eri
aikamuodoista ja opiskella käytännön matkatilanteita.
Sopii nopeasta etenemisestä pitäville alkeisopiskelijoille,
hyvin myös kertaajille ja omatoimista lisäopiskelua kaipaaville. Oppimateriaali: Promentorin verkkokurssi Chère
Marianne, 28 €. Saatuasi vahvistuksen kurssin toteutumisesta sähköpostilla, saat myös linkin ja alennuskoodin
Promentorin verkkokauppaan, josta tilaat verkkomateriaalin. Materiaali pitää olla tilattuna kurssin käynnistyessä. Se on käytössä lähitapaamisissa ja sen jälkeen pari
kuukautta omatoimiseen etätyöskentelyyn.
12051210 RANSKAN ÄÄNTÄMISKURSSI BONNE PRONONCIATION (PERUSTASO A1-A2)
Hiiden

Opisto, Karstuntie 6, LOHJA
la
 13.15-16.15, 24.9.
Lundqvist

Soile , 4 t, 13 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Ilmoittautuminen

12.9. mennessä
Ranskan kielen ääntäminen ja intonaatio kuntoon
opiskeluvuoden alussa! Harjoitellaan erilaisia äänteitä ja intonaatiokysymyksiä äänitteiden ja pariharjoitusten avulla. Tehdään myös kuullunymmärtämisharjoituksia. Opettajan materiaali, maksetaan opettajalle.
Sopii n. 1-4 vuotta kieltä opiskelleille.
www.hiidenopisto.fi |
www.facebook.com/hiidenopisto |
@HiidenOpisto
83
||| RANSKA
12051215 RANSKAN KURSSI - BALETIN KIELI:
PAS DE CHAT, GRAND JETÉ, EN DEDANS...
Lohjan

Yhteislyseon lukio, peilisali,
Karstuntie 6, LOHJA
la
 10.15-13.30, 1.10.
Juvonen-Kugge

Virpi, 4 t, 13 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Ilmoittautuminen

15.9. mennessä
Ranskankielisen balettiterminologian merkitys ja ääntäminen. Harjoittelemme termien ääntämistä ja liikkeet havainnollistetaan joko käytännössä tai kuvamateriaalein. Sopii baletin opettajille, harrastajille ja kenelle tahansa aiheesta kiinnostuneelle. Osallistuminen ei edellytä ranskan kielen taitoa.
12057304 RANSKAN KURSSI: KEVÄTKERTAUSTA
& MATKAILUA BRETAGNESSA (PERUSTASO
A1-A2)
Opistotalo,

Karhumäenpolku 5, NUMMELA
ti
 9.00-12.10, 2.5.-16.5.
Lundqvist

Soile, 12 t, 25 €
Ilmoittautuminen

alkaen 16.11. klo 9:00
Ilmoittautuminen

18.4. mennessä
”Paysages sauvages, îles mystérieuses, villages
pittoresques, beaux phares - la Bretagne nous
ensorcelle”. Tule ihastumaan ranskalaiseen elämään
ja matkakohteisiin! Bretagnen niemimaalla käymme
Smaragdirannikolla, saarilla, linnoissa ja tutustumme
bretonien merelliseen ruokakulttuuriin. Saat paljon
vinkkejä lomamatkalle. Sanavarasto karttuu ja puhetaito aktivoituu autenttisten nettisivujen ja pikkutekstien avulla. Kertaamme myös kieliopin kiemuroita. Sopii kielen perustiedot opiskelleille tai pidemmälle ehtineille. Bienvenue! Opettajan materiaali, maksetaan opettajalle.
12051310 RANSKAN KURSSI: MATKAILUA &
KEVÄTKERTAUSTA (PERUSTASO A1-A2)
Hiiden

Opisto, Karstuntie 6, LOHJA
ke
 9.00-12.10, 3.5.-17.5.
Lundqvist

Soile, 12 t, 25 €
Ilmoittautuminen

alkaen 16.11. klo 9:00
Ilmoittautuminen

19.4. mennessä
”Je viens de Bourgogne et je me jette dans la Manche.
Qui suis-je? La Seine, bien sûr.” Tule tutustumaan ranskalaiseen elämään ja matkakohteisiin Seinen rannoilla ja maailmanperintökohteessa Mont Saint Michel´n
luostarisaarella Ranskassa! Sanavarasto karttuu ja puhetaito aktivoituu autenttisten nettisivujen, dvd-ohjelmien ja tekstien avulla. Kertaamme myös kieliopin
kiemuroita. Sopii kielen perustiedot opiskelleille tai
pidemmälle ehtineille. Bienvenue! Opettajan materiaali, maksetaan opettajalle.
84
Lohjan toimisto, Karstuntie 6, Lohja (019) 369 1498
Vihdin toimisto, Karhumäenpolku 5, Nummela (09) 2242 2787
Muut ranskan kurssit
12057308 RANSKAN KEVÄTALKEET
(PERUSTASO A1)
Kuoppanummen

koulukeskus,
Kuoppanummentie 18, NUMMELA
ke
 18.00-19.30, 18.1.-12.4.
Heinonen

Anette, 24 t, 35 €
Ilmoittautuminen

alkaen 16.11. klo 9:00
Ilmoittautuminen

4.1. mennessä
Oppikirja:

Chez Olivier 1, kpl 0-4
Tervetuloa opiskelemaan ranskan kielen alkeita ja tutustumaan ranskalaiseen kulttuuriin! Rauhallisesti etenevällä kurssilla opit käyttämään ranskaa arkielämän
puhetilanteissa. Opit myös ranskalaisille tärkeitä kohteliaisuusfraaseja sekä kertomaan itsestäsi ja perheestäsi. Sopii vasta-alkajille ja kaikille, jotka haluavat kerrata perustietoja.
12051112 RANSKAN ALKEIDEN JATKO 1
PÄIVÄLLÄ (PERUSTASO A1)
Hiiden

Opisto, Karstuntie 6, LOHJA
ke
 11.00-12.30, 7.9.-7.12., 25.1.-26.4.
Lundqvist

Soile , 52 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Parfait 1, kpl 5-9
Tutustutaan ranskalaiseen elämään, Ranskan alueisiin ja kulttuuriin. Aiheina hotelli- ja ravintolatilanteet,
messut, kielet ja kansallisuudet. Pääpaino on kommunikoinnissa kielioppiakaan unohtamatta. Sopii alkeet
opiskelleille.
12051114 RANSKAN ALKEIDEN JATKO 1
(PERUSTASO A1)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
to
 19.30-21.00, 8.9.-1.12., 12.1.-20.4.
Heinonen

Anette, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Chez Olivier 1, kpl 5-12
Jatketaan ranskan alkeiden opiskelua. Rauhallisesti etenevällä kurssilla opit käyttämään nykyranskaa
tutuissa matkailutilanteissa: hotellissa, ostoksilla, ravintolassa ja kaupungilla tietä kysymässä. Opit myös
ranskalaisille tärkeitä kohteliaisuusfraaseja sekä kertomaan itsestäsi ja vapaa-ajan harrastuksistasi. Sopii
alkeita jo hieman opiskelleille ja kaikille, jotka haluavat kerrata perustietoja.
RANSKA |||
12057103 RANSKAN ALKEIDEN JATKO 1-2
PÄIVÄLLÄ (PERUSTASO A1)
Opistotalo,

Karhumäenpolku 5, NUMMELA
ti
 12.00-13.00, 6.9.-13.12., 17.1.-25.4.
Lundqvist

Soile , 36 t, 52 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Parfait 1, kpl 6-9
Tutustutaan ranskalaiseen elämään, Ranskan alueisiin
ja kulttuuriin. Pääpaino on kommunikoinnissa kielioppiakaan unohtamatta. Aiheina ravintolatilanteet, sääilmaisut, kansallisuudet ja kielet sekä harrastukset. Kieliopissa lisää verbejä preesensissä, kysymyksiä ja adjektiiveja. Sopii n. vuoden opiskelleille.
12051118 RANSKAN JATKOKURSSI 2 AAMULLA
(KESKITASO B1)
Hiiden

Opisto, Karstuntie 6, LOHJA
ke
 9.15-10.45, 7.9.-7.12., 25.1.-26.4.
Lundqvist

Soile, 52 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

ABI ranska
Tutustutaan ranskalaiseen elämään ja kulttuuriin. Seurataan myös Pikku Prinssin seikkailuja. ABI ranska harjoittaa tehokkaasti kuullun- ja luetunymmärtämistä
sekä puhevalmiutta ja teemasanastot kartuttavat sanavarastoa. Aiheina ekomatkailu, luonto, erilaiset ammatit ja parfyymien maailma. Sopii n. 4-6 vuotta kieltä opiskelleille ja abeille.
12051116 RANSKAN PERUSKURSSI 1
(PERUSTASO A2)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
ti
 18.00-19.30, 6.9.-29.11., 10.1.-11.4.
Juvonen-Kugge

Virpi, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Parfait 2, kpl 1-4
Kurssilla liikutaan eri puolilla Ranskaa. Kehitetään
kommunikointitaitoja monipuolisten keskustelu-,
sanasto- ja kielioppiharjoitusten avulla. Opitaan lisää
ranskalaisesta elämäntavasta arjessa, työssä ja vapaaajanvietossa perheen tai ystävien kesken. Sopii n. 2-3
vuotta opiskelleille.
12051120 RANSKAN JATKOKURSSI 2
(KESKITASO B1)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
to
 17.50-19.20, 8.9.-1.12., 12.1.-20.4.
Heinonen

Anette, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Chez Marianne 3, kpl 5-9
Kurssilla tutustutaan tämän päivän ranskalaiseen yhteiskuntaan ja ranskankieliseen maailmaan. Vahvistetaan suullista ilmaisua sekä kerrataan ja syvennetään
aiemmin opittua kielioppia. Sopii muutaman vuoden
kieltä opiskelleille ja kertaukseksi.
12057107 RANSKAN PERUSKURSSI 2
(PERUSTASO A2)
Kuoppanummen

koulukeskus,
Kuoppanummentie 18, NUMMELA
ti
 18.30-20.00, 6.9.-29.11., 10.1.-11.4.
Parisot

Olivier, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Escalier 3, kpl 1-6
Tutustutaan lähemmin ranskalaiseen yhteiskuntaan
ja kulttuuriin. Teemoina ovat ruoka, matkat ja työelämä. Kielioppiharjoitukset laajentavat sanavarastoa ja
kehittävät ilmaisemaan asioita ranskaksi. Sopii n. 3-4
vuotta opiskelleille. Opettaja puhuu myös suomea.
12057113 RANSKAN JATKOKURSSI 1 - À MIDI
(KESKITASO B1)
Opistotalo,

Karhumäenpolku 5, NUMMELA
ti
 10.50-11.50, 6.9.-13.12., 17.1.-25.4.
Lundqvist

Soile , 36 t, 52 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Parfait 3, kpl 4-6
”Loma saa matkaajan haaveilemaan”. Aiheina lentomatkustaminen, junamatkailu ja ranskalaiset juhlapäivät. Vinkkejä myös matkakohteista Ranskassa. Kieliopissa opitaan futuuri ja konditionaali. Sopii n. 4-5
vuotta opiskelleille ja hyvin myös kertaukseksi.
12057115 RANSKAN JATKOKURSSI 2 AAMULLA
(KESKITASO B1)
Opistotalo,

Karhumäenpolku 5, NUMMELA
ti
 9.05-10.35, 6.9.-13.12., 17.1.-25.4.
Lundqvist

Soile, 54 t, 67 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

ABI ranska
Tutustutaan ranskalaiseen elämään ja kulttuuriin. Seurataan myös Pikku Prinssin seikkailuja. ABI ranska harjoittaa tehokkaasti kuullun- ja luetunymmärtämistä
sekä puhevalmiutta ja teemasanastot kartuttavat sanavarastoa. Aiheina ekomatkailu, luonto, erilaiset ammatit ja parfyymien maailma. Sopii n. 4-6 vuotta kieltä opiskelleille ja abeille.
12057117 RANSKAN JATKOKURSSI 3
- FAITES DE BEAUX RÊVES (KESKITASO B2)
Kuoppanummen

koulukeskus,
Kuoppanummentie 18, NUMMELA
ti
 20.05-21.05, 6.9.-29.11., 10.1.-4.4.
Parisot

Olivier, 32 t, 49 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Avant d´aller vous coucher, venez rejoindre
notre groupe de discussion. Nous abordons des sujets
divers sur l´actualité internationale et nationale. Alors,
allons-y! Bienvenue. Sopii 4-6 vuotta kieltä opiskelleille. Opettajan materiaali, maksetaan opettajalle.
www.hiidenopisto.fi |
www.facebook.com/hiidenopisto |
@HiidenOpisto
85
||| RUOTSI
RUOTSI
12021121 RUOTSIN ALKEET PÄIVISIN
(PERUSTASO A1)
Hiiden

Opisto, Karstuntie 6, LOHJA
ti
 12.30-13.30, 6.9.-29.11., 10.1.-4.4.
Käsmä

Jonna, 32 t, 49 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Lycka till!, kpl 1-6
Tämä kurssi sopii sinulle, joka aloitat ruotsin opiskelun
aivan alusta, jatkat keskeytyneitä alkeisopintoja tai haluat kerrata ruostuneita ruotsin taitojasi. Opitaan hyödyllistä arkikieltä ja käydään läpi tärkeimmät perustason kielioppiasiat. Sopii vasta-alkajille ja kertaajille.
12027105 RUOTSIN ALKEET (PERUSTASO A1)
Kuoppanummen

koulukeskus,
Kuoppanummentie 18, NUMMELA
ti
 16.00-17.30, 6.9.-29.11., 10.1.-11.4.
Haavisto

Anja-Riitta, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Lycka till!, kpl 1-12
Opitaan hyödyllistä arkikieltä ja käydään läpi tärkeimmät perustason kielioppiasiat. Paljon suullisia harjoituksia. Sopii vasta-alkajille ja unohtuneen kielitaidon
aktivoimiseen.
12027107 RUOTSIN ALKEIDEN JATKO 1
(PERUSTASO A1)
Kuoppanummen

koulukeskus,
Kuoppanummentie 18, NUMMELA
ma
 17.00-18.00, 5.9.-28.11., 9.1.-3.4.
Tokoi

Paula, 32 t, 49 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Hålligång 1, kpl 1-4
Arkielämän ruotsia rauhalliseen tahtiin jo perusasiat
osaaville ja kertaajille. Aiheina mm. jutustelu, harrastukset ja matkasuunnitelmat. Sopii hyvin n. vuoden
opiskelleille.
12021215 ASIAKASPALVELURUOTSIA
(PERUSTASO A1-A2)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
to
 19.05-20.35, 8.9.-10.11.
Tokoi

Paula, 18 t, 30 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Ilmoittautuminen

25.8. mennessä
Tarvitsetko ruotsia työssäsi? Onko joskus opittu ruotsi kadonnut salaperäisesti ja tuntuuko siltä, että olisi hyödyllistä osata muutamia perusasioita? Kurssilla
keskitytään asiakaspalvelutilanteisiin. Sopii jo ruotsin
alkeet joskus opiskelleille. Opettajan materiaali, maksetaan opettajalle.
86
Lohjan toimisto, Karstuntie 6, Lohja (019) 369 1498
Vihdin toimisto, Karhumäenpolku 5, Nummela (09) 2242 2787
12021310 ASIAKASPALVELURUOTSIA
(PERUSTASO A1-A2)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
to
 19.05-20.35, 12.1.-16.3.
Tokoi

Paula, 18 t, 30 €
Ilmoittautuminen

alkaen 16.11. klo 9:00
Ilmoittautuminen

2.1. mennessä
Tarvitsetko ruotsia työssäsi? Onko joskus opittu ruotsi kadonnut salaperäisesti ja tuntuuko siltä, että olisi hyödyllistä osata muutamia perusasioita? Kurssilla
keskitytään asiakaspalvelutilanteisiin. Sopii jo ruotsin
alkeet joskus opiskelleille. Opettajan materiaali, maksetaan opettajalle.
12021124 RUOTSIN KERTAUSKURSSI - PÅ RESA
I SVENSKFINLAND (PERUSTASO A2)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
ke
 18.00-19.30, 7.9.-30.11., 11.1.-12.4.
Landefort

André, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Pekka och Liisa på resa
i Svenskfinland
Tule kertaamaan ruotsin taitojasi mukavalle kertauskurssille. Uuden kirjan johdolla seuraamme pariskunnan automatkaa halki kesä-Suomen. Paljon arkikieltä,
käytännön tilanteita ja keskusteluharjoituksia. Oppikirjan voi ostaa opettajalta kurssin alussa hintaan 12 €.
Sopii pari vuotta opiskelleille sekä kertaajille.
12021127 RUOTSIN JATKOKURSSI 3
- KONVERSATIONSKURS (PERUSTASO B2)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
ma
 19.00-20.30, 5.9.-28.11., 9.1.-10.4.
Eriksson

Solveig, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Vi talar svenska och övar språket genom att förkovra
både muntliga och skriftliga färdigheter. Social
samvaro, grupp- och pararbeten. Du bör kunna tala
svenska för att delta. Förmågan och färdigheterna
växer med växande självförtroende i gott sällskap!
Opettajan materiaali, maksetaan opettajalle.
SAKSA | UNKARI | VENÄJÄ |||
SAKSA
12041113 SAKSAN ALKEET ILTAPÄIVISIN
- HALLO (PERUSTASO A1)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
ma
 15.30-17.00, 5.9.-28.11., 9.1.-10.4.
Käsmä

Jonna , 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Hallo 1, kpl 1-5
Tule opiskelemaan saksaa rennossa ilmapiirissä. Aikuisopiskelijoille suunnatun kirjan avulla opit kertomaan itsestäsi saksaksi, tilaamaan kahvilassa, kysymään
tietä sekä liikkumaan julkisilla liikennevälineillä. Samalla
tutustut saksalaisen kielialueen kulttuuriin ja tapoihin.
Sopii vasta-alkajille sekä alkeiden kertausta kaipaaville.
12041123 SAKSAN JATKOKURSSI 3
- KESKUSTELUKURSSI - DEUTSCH
KONVERSATION (PERUSTASO B2)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
ti
 19.00-20.30, 6.9.-29.11., 10.1.-11.4.
Deichmann

Tanja, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Wir treffen uns wöchentlich zur Gesprächsrunde
in entspannter Atmosphäre und unterhalten
uns auf Deutsch über aktuelle wie auch zeitlose
Themen. Ideal zum auffrischen und erweitern Ihrer
Deutschkenntnisse. Opettajan materiaali, maksetaan
opettajalle.
12041116 SAKSAN ALKEIDEN JATKO 1 - HALLO
(PERUSTASO A1)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
to
 17.20-18.50, 8.9.-1.12., 12.1.-20.4.
Deichmann

Tanja, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Hallo 1, kpl 7-10 ja Hallo 2, kpl 1-6
Jatketaan saksan alkeiden opiskelua uuden kirjasarjan
kanssa. Samalla tutustutaan saksalaisen kielialueen
kulttuuriin ja tapoihin. Sopii noin vuoden opiskelleille.
UNKARI
12041119 SAKSAN ALKEIDEN JATKO 1 EINVERSTANDEN (PERUSTASO A1)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
ma
 17.30-19.00, 5.9.-28.11., 9.1.-10.4.
Käsmä

Jonna, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Einverstanden 1, kpl 11-14 ja
Einverstanden 2, kpl 1
Opiskellaan saksaa rennosti ja rauhalliseen tahtiin.
Pääpaino on suullisella kielitaidolla. Aiheina mm. ostokset, puhelinkeskustelut ja lentokentällä asiointi.
Sopii n. 2 vuotta opiskelleille sekä uudestaan alkajille.
12047123 SAKSAN JATKOKURSSI 1 - DEUTSCH
PERFEKT (KESKITASO B1)
Opistotalo,

Karhumäenpolku 5, NUMMELA
ke
 9.30-11.00, 7.9.-30.11., 11.1.-12.4.
Käsmä

Jonna, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppimateriaali:

Deutsch Perfekt -lehti
Tule opiskelemaan saksaa rauhalliseen tahtiin mukavassa ilmapiirissä. Kurssilla tutustumme saksalaiseen nykypäivään ja kulttuuriin Deutsch Perfekt -lehden ajankohtaisten artikkeleiden kautta. Lehti on saksan opiskeluun
tarkoitettu lehti, jonka artikkeleissa on mm. saksa-saksa
sanastot sekä tehtäviä. Sopii n. 5-6 vuotta opiskelleille.
12141102 UNKARIN JATKOKURSSI 3 KESKUSTELLAAN UNKARIKSI (KESKITASO B2)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
ma
 18.00-19.30, 5.9.-28.11., 9.1.-10.4.
Gadanyi

Nora, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Tule jatkamaan unkarin kielen opiskelua. Teemme yhdessä paljon erilaisia keskustelu-, kuuntelu- ja sanastoharjoituksia. Kertaamme myös peruskielioppia. Sopii 3-5 vuotta opiskelleille.
VENÄJÄ
12061130 VENÄJÄN ALKEET - KAFE PITER!
(PERUSTASO A1)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
ma
 17.30-19.00, 5.9.-28.11., 9.1.-10.4.
Hietaniemi

Valentina, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Kafe Piter 1, kpl 1-7
Venäjän kielen alkeita ja kulttuuriin tutustumista. Aiheina mm. aakkoset, itsestä kertominen ja arkielämän
sanastoa. Sopii vasta-alkajille.
12061135 VENÄJÄN ALKEIDEN JATKO 1 - KAFE
PITER (PERUSTASO A1)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
ke
 19.10-20.40, 7.9.-30.11., 11.1.-12.4.
Hietaniemi

Valentina, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Kafe Piter 1, kpl 8-11
Harjoitellaan venäjän kielen perusrakenteita ja suullista ilmaisua, laajennetaan sanavarastoa sekä tutustutaan venäläiseen kulttuuriin. Sopii n. vuoden opiskelleille.
www.hiidenopisto.fi |
www.facebook.com/hiidenopisto |
@HiidenOpisto
87
||| VENÄJÄ | VIITTOMAKIELI
12067115 VENÄJÄN ALKEIDEN JATKO 1 - PORA!
(PERUSTASO A1)
Kuoppanummen

koulukeskus,
Kuoppanummentie 18, NUMMELA
ke
 19.10-20.40, 7.9.-30.11., 11.1.-12.4.
Tokoi

Paula, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Пора! 1 (Pora 1), kpl 5-9
Jatketaan venäjän alkeita rauhalliseen tahtiin, opitaan
lisää perusrakenteita ja kartutetaan sanavarastoa ja tutustutaan kulttuuriin. Aiheina mm. työpaikasta kertominen, ostosten tekeminen ja matkustaminen. Sopii
n. vuoden opiskelleille.
12061140 VENÄJÄN PERUSKURSSI 1
- KAFE PITER (PERUSTASO A2)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
ke
 17.30-19.00, 7.9.-30.11., 11.1.-12.4.
Hietaniemi

Valentina, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Kafe Piter 1, kpl 15-18
Jatkamme perusrakenteiden opiskelua, aktivoimme
kielitaitoa monipuolisesti ja tutustumme kulttuuriin.
Sopii n. 3 vuotta opiskelleille.
12067117 VENÄJÄN PERUSKURSSI 1
- KAFE PITER (PERUSTASO A2)
Kuoppanummen

koulukeskus,
Kuoppanummentie 18, NUMMELA
ti
 17.30-19.00, 6.9.-29.11., 10.1.-11.4.
Tokoi

Paula, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Kafe Piter 1, kpl 13-16
Harjoitellaan venäjän perusrakenteita ja suullista ilmaisua, laajennetaan sanavarastoa sekä tutustutaan
venäläiseen kulttuuriin. Sopii n. 2-3 vuotta opiskelleille.
12061145 VENÄJÄN PERUSKURSSI 2
- HELPPO KESKUSTELU (PERUSTASO A2)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
ti
 17.30-19.00, 6.9.-29.11., 10.1.-11.4.
Hietaniemi

Valentina, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

sov.myöh.
Suullista kielitaitoa, sanastoa ja rakenteita aktivoiva
helppo keskustelukurssi.
88
Lohjan toimisto, Karstuntie 6, Lohja (019) 369 1498
Vihdin toimisto, Karhumäenpolku 5, Nummela (09) 2242 2787
12061147 VENÄJÄN JATKOKURSSI 2-3
- HELPPO KESKUSTELU (PERUSTASO B1)
Aleksis

Kiven koulu, Puistopolku 2, SIUNTIO
ma
 18.00-19.30, 5.9.-28.11., 9.1.-10.4.
Marchuk

Elena, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Harjoittelemme monenlaisia helppoja arjen puhetilanteita ja keskustelemme opiskelijoiden elämään
liittyvistä, kiinnostavista aiheista sekä opettajan materiaalin pohjalta. Kurssi sopii venäjän perusteet aiemmin opiskelleille. Opettajan materiaali, maksetaan
opettajalle.
VIITTOMAKIELI
12981240 TUKIVIITTOMIEN INTENSIIVIKURSSI
(PERUSTASO A1)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
pe
 17.00-20.15, la 10.00-15.00, 9.9.-10.9.
Kauppinen

Anne, 10 t, 25 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Ilmoittautuminen

25.8. mennessä
Kurssi on tarkoitettu kotona ja/tai työssään tukiviittomia tarvitseville. Opetellaan tavalliseen perheen arkeen liittyviä viittomia. Mukana satuhahmoihin liittyvää sanastoa, tarinoiden ja lastenlaulujen viittomista. Kurssi antaa eväitä kotona lasten kanssa viittomia tarvitseville sekä varhaiskasvatushenkilöstölle.
Soveltuu vasta-alkajille. Opettajan materiaali, maksetaan opettajalle.
12981310 TUKIVIITTOMIEN INTENSIIVINEN
KERTAUSKURSSI (PERUSTASO A1)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
la
 10.00-14.00, 21.1.
Kauppinen

Anne, 5 t, 13 €
Ilmoittautuminen

alkaen 16.11. klo 9:00
Ilmoittautuminen

9.1. mennessä
Kertauskurssi kotona ja/tai työssään tukiviittomia tarvitseville, jotka haluavat aktivoida taitojaan. Sopii tukiviittomien intensiivikurssin käyneille tai muuten vastaavat taidot omaksuneille sekä jo jonkin verran tukiviittomia käyttäneille. Kerrataan tavalliseen perheen
arkeen liittyviä viittomia. Kurssi antaa eväitä kotona
lasten kanssa viittomia tarvitseville sekä varhaiskasvatushenkilöstölle. Opettajan materiaali, maksetaan
opettajalle.
VIRO |||
VIRO
12157305 VIRON KEVÄTALKEET MATKAILIJOILLE (PERUSTASO A1)
Kuoppanummen

koulukeskus,
Kuoppanummentie 18, NUMMELA
ma
 17.20-18.50, 16.1.-10.4.
Liira-Vilenius

Liilia, 24 t, 35 €
Ilmoittautuminen

alkaen 16.11. klo 9:00
Ilmoittautuminen

9.1. mennessä
Oppikirja:

Viroa matkailijoille
Tule oppimaan Viron matkalla tarvittavia ilmaisuja ja
sanastoa. Aiheina mm. matkailutilanteet kuten hotellissa, ravintolassa ja kaupassa asioiminen. Tutustutaan myös kielioppiin ja tehdään paljon harjoituksia.
Syntyperäinen opettaja antaa vinkkejä hienoista matkakohteista sekä kertoo virolaisesta elämäntavasta ja
kulttuurista. Sopii aloittelijoille ja kertaajille.
12151105 VIRON ALKEIDEN JATKO 1
(PERUSTASO A1)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
ke
 19.00-20.30, 7.9.-30.11., 11.1.-12.4.
Liira-Vilenius

Liilia, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Saame Tuttavaks, kpl 10-15
Jatketaan viron alkeistason opiskelua. Aiheina mm.
itsestä ja perheestä kertominen sekä ravintolassa ja
kaupassa asioiminen. Lisäksi kielioppia sekä suullisia
ja kirjallisia harjoituksia. Sopii n. vuoden opiskelleille.
12151108 VIRON ALKEIDEN JATKO 2
(PERUSTASO A1)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
ti
 17.30-19.00, 6.9.-29.11., 10.1.-11.4.
Koppel-Lehtinen

Marina, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Keelesild, kpl 7-12
Jatketaan viron opiskelua, tavoitteena oppia puhumaan ja lukemaan viroa helpoissa arkitilanteissa. Tutustumme samalla virolaiseen kulttuuriin ja tapoihin.
Aiheina mm. koti, työ ja asuminen. Sopii n. 3 vuotta
opiskelleille.
12151110 VIRON JATKOKURSSI 3
(PERUSTASO B1)
Lohjan

Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
ke
 17.15-18.45, 7.9.-30.11., 11.1.-12.4.
Liira-Vilenius

Liilia, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

T nagu Tallinn (valikoiden)
Opiskellaan käytännön viroa. Käydään läpi monipuolisesti harjoituksia, keskustelua ja kielioppia. Kehitetään
erityisesti suullista kielitaitoa ja laajennetaan sanavarastoa. Sopii noin 6 vuotta opiskelleille.
12157105 VIRON MATKAILUALKEIDEN JATKO 1
(PERUSTASO A1)
Kuoppanummen

koulukeskus,
Kuoppanummentie 18, NUMMELA
ma
 19.00-20.30, 5.9.-28.11., 9.1.-10.4.
Liira-Vilenius

Liilia, 50 t, 63 €
Ilmoittautuminen

alkaen 10.8. klo 11:00
Oppikirja:

Viroa matkailijoille, kpl 7-11
Jatketaan viron opiskelua mukavassa ilmapiirissä. Opitaan lisää matkalla tarvittavia ilmaisuja ja sanastoa.
Tehdään myös monipuolisesti harjoituksia. Sopii n.
vuoden opiskelleille ja kertaajille.
www.hiidenopisto.fi |
www.facebook.com/hiidenopisto |
@HiidenOpisto
89