KUL TUR - Ansgarskyrkan

Comments

Transcription

KUL TUR - Ansgarskyrkan
KULTUR
KULTUR
PROGRAM
hösten 2016
musik, föreläsningar, studier
Välkommen till hösten i Ansgarskyrkan!
Hoppas du ska finna något som kan intressera, beröra och, vem
vet, förändra dig.
Alla behöver vi fördjupning i vardagen, alla behöver vi andlig näring. Och andlighet är inget konstigare än djupdimensionen i de liv
vi lever – just nu.
Ibland kan vi få hjälp av gudstjänsten, ibland får vi horisonten
vidgad genom ett intressant föredrag, ibland genom att bara få vara
i en god gemenskap. Så fint om du kan finna den här, i Ansgarskyrkan.
Vardagsro i kyrkan
Ansgarskyrkan är öppen (nästan) alla dagar i veckan. Måndag till
fredag är Kafé Ansgar öppet, läs mer om kaféet på sidan 10.
I kyrksalen spelas ofta musik. Här har du möjlighet att tända ljus,
skriva en bönelapp, be och meditera i enskildhet.
Tisdagstorget
Tisdagstorget har hittat sin form. Torget – mat och
gemenskap och ofta mer. Läs om Tisdagstorget på sidan 11.
Välkommen!
Sven-Gösta Holst, pastor
2
En stor del av vår verksamhet sker i samarbete med
Studieförbundet Bilda.
SEPTEMBER
Söndag 11 september 19.00
Ansgarsmässa. Mässa, musik och
meditation. Kvällste.
Onsdag 14 september
13.30
Onsdagsträff. ”Ansgarskyrkan 20 år.” Bilder och
samtal kring kyrkbygget
och de gångna åren med
fotografen Björn Wennfors
och bisittarna Odd John
Fuglstad, Märta Reinhed,
Bertil Ljungemyr, Gunnar
Wernolf och Birgitta Wiberg.
Onsdag 28 september 13.30
Onsdagsträff. ”Konst, bildning och
vetande på Campus Bromma.” Besök på Teologiska högskolan Stockholm och Bromma folkhögskola.
Ciceron är Torbjörn Bådagård,
rektor på Bromma folkhögskola.
OKTOBER
Tisdag 4 oktober 11.45
Lunchkonsert. Akiko Watanabe,
organist. Kollekt. Efter konserten, ca
12.15, serveras sopplunch (80 kr).
Lunchen bokas på plats.
Lördag 8 oktober 10.00
Kvinnofrukost. ”Leprabekämpning
i Kongo.” Missionsläkaren Margareta Halldorf delar med sig av sina
personliga erfarenheter av leprabekämpning från år 1980 och framåt.
Begränsat antal platser. Anmälan
görs senast onsdag 5 oktober till
Inger Wånell, tel 08-766 05 59. Kostnad 100 kr.
Söndag 9 oktober 19.00
Ansgarsmässa. Mässa, musik och
meditation. Kvällste.
Onsdag 12 oktober 13.30
Onsdagsträff. ”Öppna mig för din
kärlek.” Tonsättaren Roland Forsberg tecknar ett vänporträtt av
författaren Arne H. Lindgren vars
texter Roland tonsatt. Kommande sön-
dags gudstjänst, 16/10, bygger på psalmer
och texter av samme författare.
Söndag 16 oktober 16.00
Konsert. Lidingösymfonin i samarbete med manskören Par Bricole.
På programmet står bl a Cherubinis
Requiem. Dirigent
Michael Schlyter.
3
Onsdag 26 oktober 13.30
Onsdagsträff. ”20-årsförbannelsen
och USA:s presidenter.” Några fascinerande historiska nedslag så här i
presidentvalstider med Sven-Gösta
Holst, pastor, skribent och besynnerligt och överraskande (även för
honom själv) intresserad av ämnet.
The Peacemakers; körverk
med texter av
’peacemakers’;
Moder Teresa,
Martin Luther
King, Gandhi
m fl 30/10.
Söndag 30 oktober
15.00 och 19.00 (obs två tillfällen)
Konsert. Körverket The Peacemakers
av Karl Jenkins. Körerna Akva Vera,
Annas Kör och Lidingö Manskör
samt orkester. Dir Anna Skagersten
och Inger Wallin. Entré.
NOVEMBER
Lördag 5 november 16.00
Musik- och minnesgudstjänst till
glädje och tröst på Alla Helgons dag.
4
Onsdag 9 november 13.30
Onsdagsträff. ”Glad att få leva. Så
blev det.” Om förväntan, glädje, förtvivlan och framtidstro. Anna-Carin
Rindeskog, en av de sista livstidsmissionärerna, tar oss med på sin
livsresa.
KULTURVECKAN
ANSGASKYRKAN
Söndag 13 november 19.00
Ansgarsmässa. Mässa, musik och
meditation. Kvällste.
Tisdag 15 november 11.45
Lunchkonsert. 13 sånger av Gustav
Mahler med texter ur ”Des Knaben
Wunderhorn” i svensk översättning
av Gustav Asplund. Britta Blavier,
mezzosopran, Björn Thulin, baryton,
Gustaf Asplund, piano. Efter konserten sopplunch i Kafé Ansgar (80 kr)
Lunchen bokas på plats.
Onsdag 16 november 19.00
Körkonsert med sing along. Akva
Vera, Annas Kör och Lidingö Manskör med sina dirigenter Anna Skagersten och Inger Wallin bjuder dig
att sjunga med i kören!
Lev din dröm – bli körsångare för en
kväll. Eller kanske resten av livet?
Jan Guillou, författarkväll 17 nov.
Torsdag 17 november 19.00
Lördag 19 november 10.00
Författarkväll. ”Äkta amerikanska
jeans.” Författaren Jan Guillou talar
om den nyutkomna sjätte delen i
romansviten ”Det stora århundradet”. Bokens Eric växer upp under
en tid när grunden för det svenska
folkhemmet läggs. Under 1950-talet föds en ny ungdomskultur med
starka influenser från USA och Eric
dras med i fascinationen för allt det
nya. Samarr mellan Sällskapet Bibliotekets
Kvinnofrukost. ”En världsberömd
kärleksroman – men mer än så.”
Författaren och översättaren
Gun-Britt Sundström berättar om
nobelpristagaren Sigrid Undset och
romanen ”Kristin Lavransdotter”,
som hon gjort en nyöversättning av.
Begränsat antal
platser. Anmälan
görs senast onsdag 11 november
till Inger Wånell,
tel 08-766 05 59.
Kostnad 100 kr.
Vänner i Lidingö och Ansgarskyrkan.
Fredag 18 november 19.00
Programpresentation och förtäring från 18.00
Bach After Work! En konsert fylld
med mästerverk av den odödlige
Johann Sebastian Bach. Här samsas
vackra melodier, virtuosa passager
och dramatiska klanger arrangerade
för två av hans favoritinstrument,
orgeln och cembalon. Hör den internationellt berömde organisten Bengt
Tribukait släppa loss sin talang på
Ansgarskyrkans orgel ackompanjerad av Lidingö kyrkas egen klavervirtuos Benjamin Åberg vid cembalon. Kort och gott – en konsert med
mycket musikanteri och spelglädje!
Samarr mellan
Ansgarskyrkan
och Lidingö
församling.
Gun-Britt Sundström
Lördag 19 november 14.00
Konsert ”I pipsvängen” med Lidingös orgelelever. Kom och lyssna
på framtidens organister!
Samarr mellan Ansgarskyrkan och Lidingö
församling.
Söndag 20 november 11.00
Musikgudstjänst. Befriad! Kören
Lidingö Vox, dir Dorothea Knust.
5
Söndag 27 november 11.00
Första Adventsgudstjänst. Stor adventskör, orgel, trumpet och alla de
välkända psalmerna. Adventskaffe.
DECEMBER
Lördag 3 december 11–14
Julbasar till förmån för församlingens barn- och ungdomsverksamhet.
Lotterier, försäljning, sylt och saft,
bröd och bak, hantverk, böcker och
loppis. Kaffe- och lunchservering.
Tisdag 6 december 11.45
Lunchkonsert. Mathias Kjellgren,
organist i Maria Magdalena kyrka.
Ingen entré – kollekt. Efter konserten, ca 12.15, serveras sopplunch i
Kafé Ansgar (80 kr). Lunchen bokas
på plats.
Onsdag 7 december 13.30
6
Onsdagsträff. Vi sjunger julsånger
tillsammans med Högsätrakören.
Dir Dorothea Knust.
Söndag 11 december
15.00 och 19.00
(två föreställningar!)
Jul- och jubileumskonsert! Församlingens traditionella
julkonsert på 20-årsdagen med kören
Akva Vera och en
sjungande församling. Solist Ulla-Carin
Börjesdotter.
Organist Mathias
Kjellgren. Dirigent Inger Wallin.
Kollekt.
Julafton 24 december 11.00
Levande julkrubba. Traditionellt
julspel för hela familjen. Julevangeliet, julens psalmer, Maria och Josef,
herdar, får, åsnor, en kamel och –
som alltid – ett levande Jesusbarn.
Julafton 24 december 23.0
Midnattsmässa. Pastor Sven-Gösta
Holst. Körgrupp ur Akva Vera. Inger Wallin organist och dirigent.
Annandag Jul 26
december
Sånggudstjänst. Anna
Larsdotter, Persson,
sopran. Sven-Gösta
Holst, pastor.
Anna Larsdotter Persson
Ulla-Carin Börjesdotter
Onsdag 23 november 13.30
Onsdagsträff. ”Apartheid och Beyers Naudé.” En av det sydafrikanska
apartheidsystemets modigaste motståndare var pastor Beyers Naudé.
Han fick för detta betala ett mycket
högt pris. Pastor Rune Forsbeck
tecknar bilden av en högt aktad
kollega.
BOKA IN HÖSTENS KONSERTER!
Söndag 16 oktober 16.00
ORKESTERKONSERT
Lidingösymfonin och manskören Par Bricole framför
bl a Cherubinis Requiem. Dirigent Michael Schlyter.
Söndag 30 oktober 15.00 och 19.00 (Obs två föreställningar)
KONSERT. Karl Jenkins The Peacemakers.
Körerna Akva Vera, Annas Kör och Lidingö Manskör.
samt orkester. Dir Anna Skagersten och Inger Wallin. Entré.
Lördag 1 nov 16.00
TILL GLÄDJE OCH TRÖST
Musik- och minnesgudstjänst på Alla Helgons dag.
Under Lidingö Kulturvecka: (se mer info på sid 4–5)
Tisdag 15 nov 11.45
LUNCHKONSERT. Britta Blavier, mezzosopran,
Björn Thulin, baryton, Gustav Asplund, piano. Kollekt.
Onsdag 16 nov 19.00
SING ALONG! Dirigenterna Inger Wallin och Anna Skagersten
tillsammans med körerna Akva Vera, Annas Kör och Lidingö Manskör i
en kör- och allsångskonsert.
Fredag 18 nov 19.00 (Programpresentation och förtäring från 18.00)
BACH AFTER WORK! Bengt Tribukait, orgel, Benjamin Åberg, cembalo.
Tisdag 6 dec 11.45
LUNCHKONSERT
Mathias Kjellgren, organist i Maria Magdalena församling.
Söndag 11 dec 15.00 och 19.00 (Obs två föreställningar)
JULKONSERT
Församlingens traditionella julkonsert med kören Akva Vera och en
sjungande församling. Ulla Carin Börjesdotter, solist. Dir Inger Wallin.
7
BIBELSTUDIUM
KÖRSÅNG
Den spännande vandringen med
Paulus fortsätter.
Ansgarskyrkan ljuder ständigt
av körsång!
I kyrkans lokaler har sex körer sin
hemvist: Akva Vera, Några Damer,
Annas Kör, Lidingö Manskör,
Lidingö Vox och Lidingö Röster.
Två av dem är i församlingens regi, se
nedan. Välkommen med!
Kontakta musikexp tel 767 32 01 alt
maila [email protected]
Också under hösten 2016 kommer
aposteln Paulus att stå i centrum för
bibelstudierna i Ansgarskyrkan. Vi
följer hans liv och verksamhet enligt
Apostlagärningarna men kommer
troligen att ägna hela hösten åt Romarbrevet. Det betraktas av många
som det viktigaste av hans brev.
Fascinerande läsning som har mycket
att erbjuda både känsla och tanke.
Välkommen att vara med! Du behöver inte anmäla dig, det kostar inget
och du är med de gånger du vill och
kan.
Dagar Onsdagarna 7 och 21 sep, 5 och 19 okt, 16 och 30 nov samt 14 dec.
Tid13.30–15.00
Plats
Körrummet, 1 tr (hiss finns)
Ledare Pastor Rune Forsbeck.
8
AKVA VERA – blandad kör
Akva Vera är en blandad kör med ca
25 medlemmar som övar på
torsdagar 18.30–21.00.
Ledare: Inger Wallin, församlingsmusiker och körpedagog.
NÅGRA DAMER – damkör
Några Damer är en damkör i
blandade åldrar som övar
varannan tisdag 18.30–20.00
under ledning av Maria Feldt.
Kontakta Solveig Samnegård,
tel 073–617 02 74.
GUDSTJÄNSTER
Varje söndag året runt firas gudstjänst i Ansgarskyrkan. Varannan
söndag som mässa med nattvard. Ofta medverkar någon av våra
körer. Några gånger under året i samband med de stora helgerna har
vi gudstjänst även på andra dagar. Du är alltid välkommen!
ANSGARSMÄSSAN
söndagkvällar kl 19
Ansgarsmässan är ett nytt sätt att samlas,
skildra och möta Gud på. Varje mässa
har ett tydligt tema, musiken är det
viktigaste bärande uttrycket och rör sig
från klassiskt till jazz och soul, från gamla
läsarsånger till modern pop. Tilltalet i
ord, böner, symboler och liturgi vänder
sig till alla som vill hitta ett eget språk
och uttryck för sin tro. Kvällen avslutas
med en kopp te.
Gudstjänster på arabiska
Varje lördag kl 19.00 har vi en arabiskspråkig gudstjänst i
Ansgarskyrkan. Efteråt brukar vi äta en bit mat tillsammans. Gudstjänsten leds av George Youssef, 070 638 92 06.
Gudstjänster på övriga språk
I Ansgarskyrkan möts också två andra församlingar regelbundet till
gudstjänst:
S:t Aregawi, en eritreansk, koptiskt-ortodox församling,
kontaktperson Sara 073–578 66 96.
NOAK, ukrainsk ortodox församling, ansvarig präst Matteus
Furumalm 070–725 78 79.
9
KAFÉ ANSGAR
Kafé Ansgar serverar hembakade bullar och kakor samt
matiga smörgåsar. Här finns gott om plats för både barnvagnar och stilla samtal. Ett väl fungerande wifi är fritt
och öppet för alla våra kafégäster.
Kafé Ansgar ligger i Ansgarskyrkans bottenplan och drivs helt av ideella
krafter. Varmt välkommen in!
Öppettider
Mån–tors Fre
10.30–16.00
10.30–14.00
Kaféet har stängt under skolloven.
KONTORET PÅ FICKAN?
Hyr möteslokalen i Ansgarskyrkan!
Välkommen att hyra mötes- och aktivitetslokaler i Ansgarskyrkan,
Lidingö Centrum. Här finns små lokaler för den lilla gruppen, här
finns större lokaler som kan ta upp emot 350 personer. Kanske är du
egenföretagare som har kontoret hemma eller på fickan och behöver ett
sammanträdesrum då och då? Ett väl fungerande wifi samt tillgång till
servering i Kafé Ansgar gör mötet både effektivt, kreativt och trevligt.
För bokning, ring tel 767 32 01 eller ännu hellre maila:
[email protected]
VARDAGSRO
Du som behöver dra dig undan en stund, kanske landa i dig själv, tända
ett ljus eller be en bön, känn att Ansgarskyrkan är en plats för dig.
I kyrksalen brinner alltid ett ljus och spelas ofta musik.
10
Tisdagstorget – mat och gemenskap
tisdagar kl 18
Varje tisdag* från klockan sex serveras middag på
Tisdagstorget i Ansgarskyrkan. Maten är varm och
god – gemenskapen likaså.
Ibland innehåller kvällen någon planerad aktivitet
som börjar runt sju. Ett föredrag, något angeläget
diskussionsämne, en livsberättelse ... Ibland håller vi
till godo med småpratet runt bordet.
Kvällarna avslutas alltid med en andakt klockan åtta.
Vår tanke med TT är att hitta en avspänd
samlingspunkt i veckan, där vi får möjlighet att dela
lite tid med varandra. Ingen föranmälan, bara kom
och var med. Ge, få och smaka.
* från 6 september till 20 december.
11
ANSGARSKYRKAN
Adress
Odenvägen 3, 181 32 LIDINGÖ
Busshållplats: Lidingö Centrum
www.ansgarskyrkan.se
[email protected]
Telefon 767 32 01
Samma telefonnummer går nu
till alla: pastor, musiker, kafé, vaktmästeri, lokaluthyrning etc.
Pastor, församlingsföreståndare
Sven-Gösta Holst 767 32 01
[email protected]
Församlingsmusiker, informatör
Inger Wallin 767 32 01
[email protected]
Diakon med inriktning barn/unga
Eva Bådagård 767 32 01
[email protected]
Vaktmästare (vanligen må–fre, 9–13)
Hans Davidsson 767 32 01
[email protected]
Lokalbokningar
Eva Bådagård 767 32 01
[email protected]
Plus- och bankgiro
Församlingen: pg 36 52 28-6
bg 5019-0198
Equmenia (barn-och ungdom):
pg 59 96 03-8
KAFÉ ANSGAR
Öppettider:
Mån–tor 10.30–16.00
Fre 10.30–14.00
Stängt helgdagar och skollov.
Kafé Ansgar drivs helt och
hållet ideellt och vi behöver
många krafter. Vill du vara
med och arbeta, kontakta
Sven-Erik Wånell,
tel 766 05 59.
BOKA LOKAL
Ansgarskyrkans Kafé
& Konferens AB hyr ut
lokaler i Ansgarskyrkan.
Här finns allt från samtalsrum
för två personer, till stor
samlingssal för upp till 350.
Kontakta Eva Bådagård,
tel 767 32 01 eller maila
[email protected]

Similar documents