Sammanhållen journal - För utförare i Uppsala kommun

Comments

Transcription

Sammanhållen journal - För utförare i Uppsala kommun
Siebel version 5.2.2.0
Förändringar för legitimerad personal.
Kommunledningskontoret
Nyheter
• Förbättrat sökordsträd
• Sammanhållen journal
• NPÖ (Nationell patientöversikt)
Kommunledningskontoret
Förbättrat sökordsträd
• SSK, SG och AT har samma sökordträd men olika ordning
utifrån hur ofta de används
• Nya sökord för att minimera risken att vissa sökord används
som ”slask”
• Nya sökord som fyller andra uppenbara luckor
• Bättre ordning och logik
• Fler och tydligare hjälpfrastexter
Kommunledningskontoret
Exempel nya sökord
Sökord
Hjälpfrastext
Status - Samordning
Närstående
Socialtjänst
Kontakt med t.ex. biståndshandläggare,
tygghetsjouren, socialjouren, socialsekreterare.
Slutenvård
Läkarsamverkan
Rond, provtagning eller annan läkarkontakt.
Annan vårdgivare
T.ex. kontakt med vårdcentral, vårdgivare i
annan regi.
Övrig samordning
Kontakt med andra yrkesroller inom den egna
verksamheten/organisationen.
Kommunledningskontoret
Exempel 2 nya sökord
Modifierad Nortonskala
Bedömningsinstrument
T.ex. Senior Alert, MNA,
modifierad Nortonskala, DFRI,
vid risk ska vårdplan upprättas i
respektive riskområde.
Resultat MNA
Sökord
Hjälpfrastext
Status - Nutrition
Blodsocker
Tillfälliga eller akuta åtgärder
Illamående
Med eller utan kräkningar
Kommunledningskontoret
Sammanhållen journal
• Ny flik på kundbilden ”Sammanhållen journal”
• Registrera samtycke för att läsa andras journaler
• Läsa andra vårdgivares journal inom Uppsala kommun
• Registrera spärr av journal som förhindrar åtkomst för andra
vårdgivare
• Häva spärr
Kommunledningskontoret
NPÖ
• Kräver SITHS-kort och rätt medarbetaruppdrag
• Loggning sker av Inera. I övergångsfas beställas av KLK IT.
• Loggning i Siebel enbart att man klickat på NPÖ
• Beroende av 2 applikationer på varje dator.
Kommunledningskontoret

Similar documents