Barnanestesi (barn över 1 år)

Comments

Transcription

Barnanestesi (barn över 1 år)
NU-sjukvården
Barium.ID: 15322
Publicerat för enhet: Anestesi-Operation-Intensivvårdsklinik gemensamt
Version: 4
Innehållsansvarig: Sarah Jevrém, Specialistläkare, Anestesi- Operation- Intensivvårdsklinik läkare (sarje1)
Giltig från: 2016-08-22
Godkänt av: Mikael Rådström, Verksamhetschef, Område II gemensamt (micra)
Giltig till: 2018-08-21
Rutin
Barnanestesi (barn över 1 år)
Bakgrund
Syfte
Att tillhandahålla en säker hantering gällande barnanestesi.
Åtgärder
Premedicinering
Dosering
Diazepam
Stesolid injektionsvätska 5mg/ml
0.5mg/kg per os/rektalt
Flunitrazepam
Fluscand tablett 1mg
0.05mg/kg per os
MAX DOS 1mg
Midazolam
Dormicum injektionsvätska 1mg/ml, 5mg/ml
0.1mg/kg intravenöst
0.5mg/kg oralt
0.3mg/kg rektalt
Clonidin
Klonidinhydroklorid oral lösning20µg/ml
5µg/kg per os
60-90 min innan op
Induktion
Dosering
Atropin
Atropin injektionsvätska 0.5mg/ml
10µg/kg intravenöst
MAX DOS 0.5mg = 1ml
Glycopyrron
Robinul injektionsvätska 0.2mg/ml
5µg/kg
MAX DOS 0.2mg = 1ml
Thiopental
Pentothal 25mg/ml
5mg/kg intravenöst
Thiopental (Pentorekt)
Pentotal pulver späds till 100mg/ml
30mg/kg rektalt
MAX DOS 600mg
Diprivan
Propofol 10mg/ml, 5mg/ml
2-3mg/kg intravenöst
Ketamin
Ketalar 10mg/ml, 50mg/ml
2mg/kg intravenöst
5-10mg/kg intramuskulärt
1 (3)
Utskrifter gäller endast efter verifiering mot publicerad utgåva!
Barium.ID: 15322
NU-sjukvården
Rutin
Barnanestesi (barn över 1 år)
Analgetika
Dosering
Fentanyl
Leptanal injektionsvätska 0.05mg/ml = 50µg/ml
1-2µg/kg intravenöst
(1-10µg/kg vid upprepad
dosering första timman.)
Alfentanil
Rapifen injektionsvätska 0.5mg/ml = 500µg/ml
5-10-20µg/kg intravenöst
Morfin
Morfin injektionsvätska 1mg/ml = 1000µg/ml
100-200µg/kg intravenöst
Muskelrelaxation
Suxamethon
Celocurinklorid injektionsvätska 50mg/ml
1mg/kg intravenöst
för intubation
Esmeron
Esmeron 10mg/ml
0.6mg/kg intravenöst
för intubation.
0.15mg/kg vid upprepad
dosering
Atracrium
Tracrium 10mg/ml
0.3-0.5mg/kg intravenöst
för intubation.
0.1-0.2 mg/kg vid upprepad
dosering.
Anestesiunderhåll
0.5-2µg/kg/min intravenöst
Rapifen injektionsvätska 0.5mg/ml = 500µg/ml
TIVA
Remifentanil 0.1-0.5µg/kg/min intravenöst
Ultiva 50µg/ml
TIVA
Propolipid
Propofol injektionsvätska 10mg/ml
2-8-15mg/kg/h intravenös
TIVA
Sevofluran
Inhalationsmedel Mac 2.5%
Reversering
Glykopyrron Neostigmin 0,02ml/kg (Robinul 10µg/kg+Neostigmin 50µg/kg)
Robinul Neostigmin injektionsvätska 0,5mg/ml+2.5mg/ml MAX DOS (0.5mg+2.5mg)= 1ml
Naloxon
2-4µg/kg intravenöst
Naloxon injektionsvätska 0.4mg/ml, 20µg/ml
Sugammadex >2 år Bridion 100mg/ml
2 (3)
Utskrifter gäller endast efter verifiering mot publicerad utgåva!
Barium.ID: 15322
NU-sjukvården
Rutin
Barnanestesi (barn över 1 år)
Analgetika
Diklofenak 25mg (barn 7-25kg)
Voltaren 25mg, 50mg
50mg (barn >25kg)
Ketorolak
0.3-0.5mg/kg intravenöst
Toradol injektionsvätska 30mg/ml, 3mg/ml
Paracetamol 30mg/kg per os/rektalt
Panodil mixtur, tablett, supp
Paracetamol 15mg/kg intravenöst
Perfalgan 10mg/ml
MAX DOS 60mg/kg/dygn
Sedation
Clonidin
1-2 µg/kg intravenöst
Catapresan injektionsvätska 150µg/ml, 15µg/ml
Postoperativt illamående
Ondansetron 0.1mg/kg upp till 4 mg
Zofran 2mg/ml
intravenöst
Betametason 0.2mg/kg upp till 4 mg
Betapred injektionsvätska 4mg/ml
intravenöst
Oralintubation
Tubstorleksberäkning
4 + (ålder/4)
Vätsketerapi
Dygnsbehov
<10kg
100ml/kg/dygn
10-20kg
1000ml + 50ml x (vikt -10ml)
20-30kg
1500ml + 25ml x (vikt – 20ml)
Akutbehov, vätskebolus
10ml/kg gärna Albumin
Blodvolym
Neonatal
Barn <8år
Barn >8år
90ml/kg
80ml/kg
70ml/kg
Uppskattad vikt
Barn 1-9 år (år + 4) x 2
Barn 7-12 år år x 3
3 (3)
Utskrifter gäller endast efter verifiering mot publicerad utgåva!

Similar documents