Hvem arbeider med hva på vergemål

Comments

Transcription

Hvem arbeider med hva på vergemål
Hvem arbeider med hva på vergemål
Arbeidsområde
Oppnevning av verger
Uttak fra kapitalkonto
Politiattester
Ta midler til forvaltning
Godtgjøring til verger
Godtgjøring til verger & representanter EMA
Frivillig forvaltning for personer over 18 år
Dødsfall/sluttregnskap
Salg og kjøp av fast eiendom
Fast eiendom – bud og skjøter
Avkall på odel
Salg av løsøre
Gjeldsstiftelse
Enslige mindreårige asylsøkere (EMA)
Tilrettelagte avhør
Vergeregnskap
Arv og gave
Skifte/uskifte
Framtidsfullmakt
Lise Marie Engbakken
Lise Værdal
Annar Dahlen
Victoria Sakshaug Wheeler
Karl Morten Myrvold
Snorre Antonsen
Eva Irene Indgul
Elin Lånkan
Ole Haugum
Marie Landstad
Kjersti Brandtsegg Moe
Hvem som arbeider med det
Annar/Marie
Eva
Marie
Karl Morten
Karl Morten
Snorre/Ole
Karl Morten
Eva
Kjersti
Kjersti
Kjersti
Kjersti
Kjersti
Marie
Marie
Snorre/Karl Morten/Ole
Kjersti
Kjersti
Kjersti
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Similar documents