Godkjente Informatikk

Comments

Transcription

Godkjente Informatikk
Etternavn
Fornavn
Abrante
Silje Fedreheim
Balic
Arman
Basnet
Pabitra
Borgersen
Sara
Dragland
Herman Johan
Due
Gustav Dalen
Fløtten
Steffen Schultz
Frøshaug
Sturla
Ghanima
André
Gjerløw
Anders
Glomsrød
Max Emil Storm
Hansen
Hans-Martin
Hardeland
Heine Holmås
Hauslo
Lise Gellein
Helland
Petter
Iqbal
Naaman
Kardell
Alexander
Karlsen
Marius Rogndalen
Karlsen
Mette Merete Gaulin
Kingell
Fredrik Juvkam
Kristiansen
Magnus
Kristiansen
Magnus Hjelmen
Kristiansen
Rolf Henrik
Langerud-HambaKristian
Langleite
Rune Sperstad
Larsen
Ulrik
Linder
Linnea Lovisa Li
Margarites
Stian Andreas Arvesen
Myhre
Mats Erik
Norli
Anders Tidemann
Olsen
Marcus Strømme
Olsen
Marius Moe
Pederstad
Harald Sebastian
Pettersen
Andreas
Phan
Tiffany
Rønning
Remi
Sandnes
Sondre
Strand
Eemil Andreas
Svendsen
Fredrik Nyseth
Sæter
Jørgen Alexander
Tellefsen
Ole Martin
Thomas
William
Uriega Maza Santiago
Wroldsen
Christian Thushara Aamo
Øksnes
Joakim Amir Pourmosleh
Ørebæk
Ole-Edvard
Østlie
Erlend Andreas
GoDigital
OK
1,2,3
OK
OK
OK
3
1,2,3
1,2,3
3
3
OK
1,3
OK
OK
1,2,3
1,2,3
OK
OK
1,2,3
1,2,3
OK
OK
OK
OK
OK
OK
1,2,3
OK
OK
OK
3
OK
3
OK
OK
OK
2,3
OK
OK
1,2,3
OK
OK
OK
OK
1,2,3
OK
1
WEB
Artikkel
Datamaskin
GoDigital
1 Ufullstendig Superbruker
2 Ufullstendig Studieplan
3 Ufullstendig MakerSpace
WEB
0
1
2
3
Finner ikke webside
Ikke velformet kode
html validerer ikke
css validerer ikke
Bruker ikke semantiske
4 strukturtagger
5 Mangler rullegardinmenyer

Similar documents