KK-Kartoitus

Comments

Transcription

KK-Kartoitus
KK-Kartoitus
RAPORTTI
3408/2016
1/10
Louhenkatu 9, 60120 Seinäjoki
Omakotitalon kuntokartoitus
2.9.2016 klo 09.00 –
Savitie 23
60800 Ilmajoki
puh. 050 – 4619 132
www.kk-kartoitus.fi
Y-tunnus: 2081968-9
s-posti: [email protected]
KK-Kartoitus
RAPORTTI
3408/2016
2/10
Tilaus 22.8.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto
Laskutusosoite:
Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto
Tarkastuksessa läsnä:
P.P, R.N, R.H
Rissanen Martti
Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto
omistaja
KK-Kartoitus
Tarkastuksessa käytettävissä olleet asiakirjat: pohjakuva
TARKASTUKSESSA TODETTIIN:
Rakennus päässyt hoitamattomana huonoon kuntoon ja vaatii laajoja kokonaisvaltaisa remontteja,
joiden kannattavuus tulee erikseen arvioida.
Rakennuksessa suoritetuissa kosteusmittauksissa pesutiloissa rakenteet märkiä, samoin keittiön
osalla lattiarakenteet ja kalusteet vaurioituneet.
Rakennuksen jatkossa vaativia toimenpiteitä:
Rakennuksen ympäriltä tulee raivata kasvillisuutta.
Julkisivulaudoitusten ja ikkunoiden kunnostus, sekä ulko-ovien kunnostus / uusinta
Sadevesikourujen kunnostus (suositellaan korvaamista ulkopuolisilta kouruilla).
Suositellaan salaojituksen uusintaa, jossa yhteydessä perusmuurilevyjen, sekä sadevesijärjestelmän
asentamista.
Lämmitysjärjestelmän tarkastus ja tarvittavin osin uusinta. Öljysäiliön kunnon tarkastuttaminen.
Käyttövesiputkistojen kokonaisvaltainen uusinta.
Rakennuksen ilmanvaihtoa tulisi tehostaa.
Pesutilojen (ja kodinhoitohuoneen) rakenteiden avaus, tarvittavin osin rakenteiden uusinta /
kuivatus ja uudelleen rakentaminen.
Keittiön osalla rakenteiden avaukset / tarkastukset ja tarvittavin osin uusinnat.
Ilmajoella
7.9.2016
Martti Rissanen PKM
050 – 4619 132
Raportti laadittu tarkastuksen aikana tehtyjen silmämääräisten havaintojen, saatujen lähtötietojen, sekä kosteus- ja pintamittaustulosten perusteella.
Tarkastuksella ei voida kokonaan pois sulkea piileviä rakennevaurioita tai rakennusvirheitä.
LIITTEET:
Rakennetiedot ja havainnot tarkastuksen yhteydessä. Suoritetut kosteusmittaukset, tutkimuskalusto
Valokuvat 22 kpl. Pohjakuva
JAKELU:
Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto (s-posti)
Savitie 23
60800 Ilmajoki
puh. 050 – 4619 132
www.kk-kartoitus.fi
Y-tunnus: 2081968-9
s-posti: [email protected]
KK-Kartoitus
RAPORTTI
3408/2016
3/10
RAKENNETIEDOT ja havainnot tarkastuksen yhteydessä:
Rakennus yleisesti:
Vuonna 1972 rakennettu puurunkoinen omakotitalo
Korkeusasema:
Rakennus tasamaalla, ulkopuolisen maanpinnan kallistukset puutteelliset (vaikeasti
arvioitavissa kasvillisuuden vuoksi) – maanpinta ei laske riittävästi poispäin
rakennuksesta.
Salaojitus:
Salaojituksen olemassaoloa / toimivuutta ei tarkastettu.
Perustus:
Sokkelirakenne silmämääräisesti näkyviltä osin ikäisessään kunnossa.
Kasvillisuus villiintynyt hoitamattomana rakennuksen ympärillä.
- yleisohjeiden mukaan kukkapenkit vähintäin 1m:n päähän sekä pensaat ja puut n. 3-4
m:n päähän seinärakenteista.
Runkorakenne:
Rakennus puurunkoinen, puurunko lähtee sokkelirakenteen päältä noin ulkopuolisen
maanpinnan tasolta.
Julkisivut:
Julkisivut päädyissä tiilimuurattuja, muilta osin laudoitukset. Laudoitukset osin
kunnostuksen tarpeessa. Päätykolmioiden laudoitukset uusittu vanhan laudoituksen
päälle hiljakkoin.
Vesikate:
Harjakatto, jossa vesikatteena palahuopa (uusittu arviolta 80-90-luvun vaihteessa).
Silmämääräisesti kate ja läpiviennit kunnossa.
- Huopakatteen kuntoa tulee säännöllisesti seurata ja (varsinkin läpivientien kunto), ja
tarvittaessa mahdolliset halkeamat / puutteet tulee pikaisesti tiivistää / korjata.
Sadevedet:
Sisäpuoliset sadevesikourut osin vuotaa, syöksytorvet ikäisessään kunnossa.
Syöksytorvien alta sadevesien poisjohtaminen sokkelin vierestä puutteellista.
- sadevedet tulisi ohjata pois rakennuksen vierestä minimissään n. 3-4 m:n päähän
mieluiten sadevesikaivojen ja putkien avulla.
Ikkunat:
Ikkunat on iänmukaisessa kunnossa ja vaativat osin kunnostusta.
Ikkunatiivisteiden kunto suositellaan säännöllisesti tarkastettavaksi ja tarvittaessa
kunnostettavaksi.
Ovet:
Ulko-ovet iänmukaisessa kunnossa, mutta varsinkin autotallin ja varaston ovet
huonokuntoiset.
Yläpohjarakenteet:
Vesikatteen alla umpilaudoitus. Luukku rakennuksen päädyssä, jonka kautta katsottuna
yläpohjassa rakenteet kunnossa – näkyviltä osin ei merkkejä puutteista / vuodoista.
Alapohjarakenteet:
2-laattarakenne: -pinnoite, -betonilaatta, -eriste, -betonilaatta.
Lämmitysjärjestelmä:
Vesikeskuslämmitys pattereilla. Lämmityskattila (ja poltin) vm. -02. Putkistot terästä
alapohjarakenteissa. Tarkastushetkellä järjestelmässä ei paineita – epäily vuodosta
järjestelmässä - tarkastettava.
Käyttövesijärjestelmä:
Vesimittari lämmönjakohuoneessa. Putkistot alkuperäisiä teräs / kupariputkia
rakenteissa. Putkistojen ikä huomioiden niiden tekninen käyttöikä lopuillaan – uusinta
ajankohtaista.
Savitie 23
60800 Ilmajoki
puh. 050 – 4619 132
www.kk-kartoitus.fi
Y-tunnus: 2081968-9
s-posti: [email protected]
KK-Kartoitus
RAPORTTI
3408/2016
4/10
Viemärit:
Havaintojen perusteella viemärit muovia johdettuna kunnalliseen viemäriin.
Lattiakaivot:
Pesutiloissa valurautaiset lattiakaivot muovisilla korokerenkailla, ikä ja kunto
huomioiden kaivot tulee uusia tulevan remontin yhteydessä.
Ilmanvaihto:
Painovoimainen ilmanvaihto.
Tulevan remontin yhteydessä rakennuksen ilmanvaihtoa tulee tehostaa asentamalla
minimissään pesutiloihin poistopuhallin ja asuintilojen ulkoseinille
raitisilmaventtiileitä.
Seinärakenteet:
Ulkoseinät puurunkoisia levyseiniä pohjalaattatasolta
Väliseinät puurakenteisia levyseiniä pohjalaatalta.
Märkätilat:
Pesuhuoneessa huonokuntoiset laattapinnoitteet – rakenteiden avaukset, uusinnat ja
kuivaukset ajankohtaista.
Yleisohjeiden mukaan pesutilojen silikonisaumat tulee uusia 3-5 vuoden välein.
Oleellista on kuitenkin seurata säännöllisesti saumojen kuntoa (mahdollinen
aukeaminen / tummuminen) ja uusia saumat tarvittaessa..
Kuivat tilat:
Savitie 23
60800 Ilmajoki
Keittiössä allaskaapin ympärillä, samoin kun patteri edessä lattiarakenteet ja kalusteet
vaurioituneet.
Asuintiloissa pinnoitteet kauttaaltaan erittäin huonokuntoiset ja vaativat
kokonaisvaltaista remonttia.
puh. 050 – 4619 132
www.kk-kartoitus.fi
Y-tunnus: 2081968-9
s-posti: [email protected]
KK-Kartoitus
RAPORTTI
3408/2016
5/10
Rakenteiden pintamittaukset: (tarkastus pintakosteuden osoittimella – rakenteen tarkka kosteuspitoisuus ja
mahdollinen kosteuden sijainti ei ole määriteltävissä pintamittauksin)
Märkätilat:
Suihkunurkassa seinärakenteet märkiä jopa n. 1,5m:n korkeuteen, myös muualla seinien
alaosissa kosteutta. Lattiarakenteen kosteus koholla pääosin suihkunurkassa, mutta osin
myös muualla.
Keittiö:
Keittiön allaskaapin ympäristössä sekä patterin edessä lattiarakenteet märkiä.
Asuintilat:
Lähinnä hormirakenteiden alaosissa myös kosteus koholla – todennäköisesti hormin kautta
sadevesien kastelemina.
Rakenteiden kosteusmittaukset:
(mittaus suhteellisen kosteuden mittarilla rakenteen sisältä / huoneilmasta.
Mittaus antaa todellisen kosteuspitoisuuden mitattavasta pisteestä.)
Erillisiä rakenteiden kosteusmittauksia ei suoritettu.
Takapihan makuuhuoneen ulkoseinän rakennetarkastuksessa todettiin puurakenne ja
seinälevytykset olevan kunnossa..
Yhteenveto kosteusmittauksista:
Suoritettujen kosteusmittausten perusteella pesutilat vaativat kokonaisvaltaista saneerausta (lattioiden ja seinien
avaus, tarvittavat uusinnat ja kuivaukset), samoin keittiön osalla rakenteita tulee avata.
Tutkimuskalusto:
Kosteus (rh) ja lämpötila(ºC): Vaisala HMI 41 + HMP 44 ja 42 –mitta-anturit
kalibroitu IX-12
TESTO 635/1 + TESTO 4mm ja 12mm kosteusanturit
kalibroitu III-12
Pintakosteudenosoitin:
Gann RTU 600 + B50 ja LB 70 -mitta-anturit
kalibroitu VI-14
Puun painokosteus %:
Gann RTU 600 + M20 -piikkianturi
kalibroitu VI-14
Lämpötila (ºC):
TESTO 635/1 + pintalämpötila-anturi
Savitie 23
60800 Ilmajoki
puh. 050 – 4619 132
www.kk-kartoitus.fi
Y-tunnus: 2081968-9
s-posti: [email protected]
KK-Kartoitus
RAPORTTI
3408/2016
Kuva tienpuolelta, ovet ja räystäslaudoitukset
huonokuntoiset.
Sisäänkäynti
Kasvillisuus päässyt rehevöitymään rakennuksen
ympärillä
Kuva takapihalta, julkisivulaudoitukset pääosin
toimivia
Sisäpuolisissa sadevesikouruissa osin vuotoja.
Ikkunapuitteet kunnostuksen tarpeessa,
Savitie 23
60800 Ilmajoki
puh. 050 – 4619 132
www.kk-kartoitus.fi
6/10
Y-tunnus: 2081968-9
s-posti: [email protected]
KK-Kartoitus
RAPORTTI
3408/2016
Sadevedet tulee johtaa pois rakennuksen vierestä.
Päätykolmioiden laudoitukset uusittu vanhan
laudoituksen päälle hiljakkoin.
Vesikate silmämääräisesti kunnossa.
Yläpohjassa näkyviltä osin ei viitteitä kattovuodoista
Keittiön allaskaapin ympärillä lattiarakenne märkä,
lautaparketti vaurioitunut.
Keittiön patteriventtiili vuotanut (?), lattiarakenne
märkä / vaurioitunut.
Savitie 23
60800 Ilmajoki
puh. 050 – 4619 132
www.kk-kartoitus.fi
7/10
Y-tunnus: 2081968-9
s-posti: [email protected]
KK-Kartoitus
RAPORTTI
3408/2016
Makuuhuoneen ulkoseinällä seinän alaosan
puurakenteet terveitä
Erillinen WC, pinnoitteet iäkkäitä
pesuhuone
Suihkunurkassa suihkuseinät märkiä osin n. 1,5m:n
korkeuteen, samoin lattiarakenneosin märkä.
Suihkunurkassa seinärakenteet märkiä.
Lattiakaivot alkuperäisiä valurautakaivoja.
Savitie 23
60800 Ilmajoki
puh. 050 – 4619 132
www.kk-kartoitus.fi
8/10
Y-tunnus: 2081968-9
s-posti: [email protected]
KK-Kartoitus
RAPORTTI
3408/2016
Lämmityskattila (ja poltin?) 2000-luvun alusta.
Tarkastushetkellä järjestelmän paineet 0:ssa – epäily
vuodosta.
Vesimittari lämmönjakohuoneessa
Autotallin ja varaston ilmanvaihtoa tulee tehostaa.
Savitie 23
60800 Ilmajoki
puh. 050 – 4619 132
www.kk-kartoitus.fi
9/10
Y-tunnus: 2081968-9
s-posti: [email protected]
KK-Kartoitus
RAPORTTI
3408/2016
10/10
POHJAKUVA (ei mittakaavassa):
1
Savitie 23
60800 Ilmajoki
puh. 050 – 4619 132
www.kk-kartoitus.fi
Y-tunnus: 2081968-9
s-posti: [email protected]