Asennusneuvoja

Comments

Transcription

Asennusneuvoja
Ilmankäsittelykone EU
TUOTELUETTELO
Asennusneuvoja
Seuraavassa annetaan neuvoja ilmankäsittelykoneen EU
2000 asentamiseen.
Turvaohjeet
Ilmankäsittelykoneen käsittely
A
VAROITUS
Mahdolliset avoimet liitännät on varustettava
suojaverkolla ennen ilmankäsittelykoneen
käyttöönottoa.
B
C
A
Ilmankäsittelykonetta ei myöskään saa ottaa
käyttöön ennen kuin kaikki sähkötekniset ja
mekaaniset turvalaitteet ovat paikoillaan.
Kone ylhäältä
Ilmanlämmittimen (vesi) ilmanpoistoliitäntöjä avattaessa
on noudatettava erityistä varovaisuutta. Vesi-iskun tai
höyrypäästön vaara.
Virta on katkaistava kaikista turvakytkimistä ennen huolto-ovien avaamista huoltotyötä tai tarkastusta varten. Turvalaitteet on palautettava ennen koneen uudelleenkäynnistystä.
Sähkönlämmittimen ja sähkökeskuksen edessä on oltava
vapaata tilaa (perääntymisetäisyys) sähköturvaohjeiden
mukaan.
Tila huolto- ja korjaustöitä varten
Konetta ympäröivä tila on suunniteltava rutiininomaiset
huoltotyöt, kuten suodattimen vaihto, puhaltimen ja vaipan puhdistus huomioiden. Sähkökeskuksen edessä on
oltava Ruotsin sähköturvakeskuksen suositusten
ELSÄKR-FS 1994:7 §801.3 mukainen huoltokäytävä
(useimmiten 1200 mm). Lisäksi on huomioitava komponenttien, esim. ilmanlämmittimen, ilmanjäähdyttimen,
lämmöntalteenotto-osan ja puhaltimen tulevat vaihdot.
Koko
A
B
C
11
800
800
–
20
21
22
800
1100
1400
800
800
800
1550
1400
1500
30
31
32
1100
1400
1700
1000
1000
1000
1950
1800
1950
40
41
42
1400
1700
2000
1000
1000
1000
2800
2600
2800
50
51
53
1700
2000
2600
1000
1000
1000
2050
1900
2000
60
62
64
2050
2350
2650
1200
1200
1200
2300
2300
2300
71
73
2650
3250
1200
1200
2600
2800
80
82
84
2650
3250
4000
1200
1200
1200
3100
280
2800
Suunnitelmien tekeminen näiden töiden varalta on ehto,
jonka on täytyttävä, jotta kone voitaisiin CE-merkitä.
A = leveys komponenttien vaihtamiseksi (ei EURA)
B = leveys huoltotyölle
C = leveys roottori EURA:n vaihtamiseksi
Fläkt Woods
4375 FI 03.01
1
Pidätämme oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta
Ilmankäsittelykone EU
TUOTELUETTELO
Asennusneuvoja
Hiilisuodatin EUPK
Esisuodatin vähintään suodatinluokkaa F7 on sijoitettava
ennen hiilisuodatinta ja jälkisuodatin vähintään suodatinluokkaa F6 hiilisuodattimen jälkeen (mukaantempautuneiden hiukkasten suodattamiseen).
Ilman virtaussuunta
Konekoot 11-32 voidaan sijoittaa pystysuoralle ilmavirralle.
Joitakin toiminto-osia ei voi käyttää pystysuoralla ilmavirralla, esim.:
• Ulkosovitteinen kone
• Hygieniarakenne
• Sekoitus-& kiertoilmaosa EUVD
• Hiilisuodatin EUPK
• Absoluuttisuodatin EUPF
• Ilmanlämmitin, sähkö, ilman virtaussuunta alaspäin
(saatavissa pyynnöstä)
• Ilmanlämmitin EUES
• Ilmanjäähdytin EUN(N,P)
• Jäähdytysyksikkö EUKA
• Aksiaalipuhallin EULC
• Kammiopuhallin EULK
• Kostutin EUQA
• Talteenotto-osa EUR(A,C,E,T,V)
Absoluuttisuodatin EUPF
Tuloilma:
Esisuodatin vähintään suodatinluokkaa F7 on sijoitettava
ennen puhallinta ja suodatin vähintään suodatinluokkaa
F7 puhaltimen jälkeen, mutta ennen absoluuttisuodatinta.
F7
F7,
F9 F9
F7,F8F8taieller
Vaihto
likaiselta
puolelta
Byte på
smutsig
sida
Pystysuora puhallin
kokoa 11-32
Kulmaosa EUTA
Poistoilma:
Esisuodatin vähintään suodatinluokkaa F7 on sijoitettava
ennen absoluuttisuodatinta.
Absoluuttisuodatinta ei pidä sijoittaa poistoilmaan, jos ilma
sisältää terveydelle vaarallisia aineita.
Paneelisuodatin EUPA
Toiminto-osan EUV(B,C), ulkopuoliset pellit, ja suodattimen EUPA välissä on oltava 300 mm:n rakenneosa,
jotta pellin puoleisella sivulla oleva huolto-ovi voitaisiin
avata.
F7
ei sisällä
terveydellehälsovådliga
vaarallisia aineita.
F7jos
omilma
luften
inte innehåller
ämnen
Fläkt Woods
4375 FI 03.01
2
Pidätämme oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta
Ilmankäsittelykone EU
TUOTELUETTELO
Asennusneuvoja
Vesilukko
Sijoita viemäröinnillä varustetut toiminto-osat siten, että
toiminto-osan alapuolelle jää tilaa vesilukkoa varten.
Vesilukkoa EUAZ-08 varten tarvitaan 150 mm (käytä
palkkialustaa EUAZ-04 tai jalustaa (EUAZ-03).
Pyörivä lämmönsiirrin REGOTERM EURA
Neljässä ennen pyörivää lämmönsiirrintä tai sen jälkeen
liitetyssä toiminto-osassa on oltava huoltoluukku tai
irrotettava seinäpaneeli, jotta talteenotto-osaa vasten
voitaisiin tehdä lohkosauma.
Äänenvaimennin EUSA
Äänenvaimennin EUSA voi tarvita rakenneosan ennen
tai jälkeen annettujen ääniarvojen saavuttamiseksi.
Lisätietoja asiasta löytyy tuotevalintaohjelmasta.
Mikäli kennot eivät ole ulosvedettäviä, viereisessä toiminto-osissa on oltava tilaa kennojen puhdistamista varten.
Roottorin yläliitäntöihin on päästävä käsiksi tarkastusta
ja huoltoa varten.
Rakenneosa
Tomdel
Eri kokoja samassa koneessa
On huolehdittava, ettei ilmavirta esty, kun koko muuttuu koneessa. Veden mukaantempautumiseen kannattaa
erityisesti kiinnittää huomiota.
Kaksikerroksinen kone
Kun ylempi kone on pidempi kuin alempi, ensin mainittua on tuettava, jos ylimenevä osa on enemmän kuin 0,3
lohkon pituudesta.
Tomdel
Rakenneosa
Ulkosovitteinen kone
Tarkista, että toiminto-osat on tarkoitettu ulkoilmaan
sijoitettaviksi. Ulkopuoliset pellit eivät sovi ulkosovitteiseen koneeseen, kuten ei myöskään toiminto-osa, jossa on
peltiakselin läpivienti paneelissa EUV(B,C,D), koot 1153. Kostuttimen EUQA kohdalla voi ilmetä jäätymisongelmia talviaikaisten huoltotöiden yhteydessä.
1)
L
Talteenotto-osa
EURC
Återvinnare
EURC
Stödbalk
Tukipalkki
1) Ylimenevä osa on tuettava
Suurin ylimenevä osa ilman tuki
palkkia: 0,3xL
Pystysuorat koneet
Pystysuoria koneita voidaan käyttää kokoon 32 asti.
HUOM! Tiettyjä osia ei voi käyttää pystysuoralle ilmavirralle.
Tarkista kunkin toiminto-osan osalta.
Fläkt Woods
4375 FI 03.01
3
Pidätämme oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta

Similar documents