Se PDF - Svensk-Kubanska Föreningen

Comments

Transcription

Se PDF - Svensk-Kubanska Föreningen
Svensk-kubanska föreningen
finns på
BOKMÄSSAN
I
GÖTEBORG
Eva Björklund och Linda Lundgren
”Kubabilder - med fokus på ekologisk odling”.
Bildkonstnären Linda Lundgren berättar och visar hur hon med kameran
utforskat Kubas ekologiska jordbruk, med fokus på stadsjordbruk,
växtmedicin och kakaoodling .
Kuba är som enda land i världen både ekologiskt och
samhällsekonomiskt hållbart.
Landets invånare konsumerar inte mer än ett jordklot.
Enligt FN:s Levnadsnivåindex är samhällsutvecklingen ändå mycket hög,
främst tack vare Kubas utbildnings- och sjukvårdssystem
som är av hög kvalitet och gratis för alla.
Lördag 24/9 kl 14-15
Kulturtidskriftsmontern, B02.41

Similar documents