Praktikintyg

Comments

Transcription

Praktikintyg
Praktikintyg
Praktikplats/ lärandeplats
Namn________________________________________________________________
Personnummer______________________________________________________
Praktikperiod _______________________________________________________
Praktikplats_______________________________________________________
Arbetsuppgifter:_____________________________________________________
______________________________________________________________________
Handledareomdöme: ( t.ex. tidspassning, intresse, initiativförmåga, ansvar,
uppträdande, socialkompetens)
_____________________________________________________________________
Datum
Telefonnummer
Handledares underskrift