Sparekassen Fyns prisbog pr. 20. september 2016

Comments

Transcription

Sparekassen Fyns prisbog pr. 20. september 2016
Prisbog
for Sparekassen Fyn
Pr. 20. september 2016
Pr. 20. september 2016
Side 2 af 46
Indholdsfortegnelse
Klik i indholdsfortegnelsen for at gå direkte til den oversigt, du vil vide mere om.
Indholdsfortegnelse ............................................................................................................................................................................................................... 1
Rentesatser for indlån............................................................................................................................................................................................................ 3
Rentesatser for udlån............................................................................................................................................................................................................. 5
Risikoklassificering af lån, Totalkredit .................................................................................................................................................................................. 8
Generelle gebyrer ................................................................................................................................................................................................................... 9
Selvbetjening ....................................................................................................................................................................................................................... 11
Gebyrer og selvbetjening for ikke-kunder ........................................................................................................................................................................... 12
Privat Plus, fordelsoversigt .................................................................................................................................................................................................. 13
Indlån ................................................................................................................................................................................................................................... 14
Udlån .................................................................................................................................................................................................................................... 15
Udlån - Bolig ......................................................................................................................................................................................................................... 16
Overførsler og betalinger ..................................................................................................................................................................................................... 18
Netbank ................................................................................................................................................................................................................................ 19
Depot .................................................................................................................................................................................................................................... 20
Fondshandel ........................................................................................................................................................................................................................ 22
Udland .................................................................................................................................................................................................................................. 24
Trade finance ....................................................................................................................................................................................................................... 26
MasterCard Debit, Standard ................................................................................................................................................................................................ 28
MasterCard Debit, Guld ........................................................................................................................................................................................................ 29
MasterCard Debit, Platinum ................................................................................................................................................................................................ 30
MasterCard Young ................................................................................................................................................................................................................ 31
MasterCard Silver ................................................................................................................................................................................................................. 32
MasterCard Business Debit, Standard ................................................................................................................................................................................. 33
MasterCard Business Debit, Guld......................................................................................................................................................................................... 34
MasterCard Business Debit, Platinum ................................................................................................................................................................................. 35
MasterCard Kredit, Standard (uden forsikringer) ................................................................................................................................................................ 36
MasterCard Kredit, Guld....................................................................................................................................................................................................... 37
MasterCard Kredit, Platinum ............................................................................................................................................................................................... 38
Hævekort.............................................................................................................................................................................................................................. 39
Dankort ................................................................................................................................................................................................................................ 40
VISA/Dankort ........................................................................................................................................................................................................................ 41
Sparekassen Fyns samarbejdspartnere .............................................................................................................................................................................. 43
Klagevejledning i Sparekassen Fyn ..................................................................................................................................................................................... 44
Udgåede produkter.............................................................................................................................................................................................................. 45
Indlån .............................................................................................................................................................................................................................. 45
MasterCard Kredit, Standard med forsikring…...……………………………………………………………………………………………………………...46
Prisbog for Sparekassen Fyn A/S
Pr. 20. september 2016
Side 3 af 46
Rentesatser for indlån
Løn og budget
Produkt
Betingelser
Lønkonto
Renteknæk:
De første 25.000 kr.
Over 25.000 kr.
Renteknæk:
De første 25.000 kr.
Over 25.000 kr.
Produktet består af en samlet
pakke, der indeholder et
prioritetslån og et prioritetsindlån.
Renteknæk:
Indestående udover lånerestgæld
Budgetkonto
Prioritetsindlån
Nominel årlig rentesats
0,0 %
0,125 %
0,0 %
0,125 %
3,95 – 5,45 %
0,125 %
Ved indfrielse af prioritetslånet
skal prioritetsindlånskontoen
ophøre, enten ved opgørelse af
kontoen eller ved ændring til
anden kontotype efter nærmere
aftale.
Pension
Produkt
Betingelser
Nominel årlig rentesats
Kapitalpension / Ratepension / Aldersopsparing
Rentetrappe:
Til 100.000 kr.
Til 250.000 kr.
Over 250.000 kr.
0,10 %
0,25 %
0,75 %
Betingelser
Nominel årlig rentesats
Opsparing
Produkt
Millionærkonto

Præmiepulje omregnet til forventet gennemsnitlig rente 0,11 % p.a.

Nominel årlig kontorente 0,00 %

Månedlig gevinstchance for hver 100 kr.’s indestående. Udtrækninger
offentliggøres 9. bankdag i hver måned.

Gevinststørrelse pr. måned:
1 præmie af 10.000 kr.
10 præmier af 1.000 kr.
1000 præmier af 100 kr.

Gevinsten indsættes på Millionærkontoen efter fradrag af en afgift til staten
på 15 pct. af gevinster over 200 kr. Gevinstbeløb er fritaget for indkomstskat.

Gevinster kan hæves frit i udbetalingsmåneden.

Opsigelse 3 måneder.

Indestående kan frit hæves mod betaling af dekort 2 %
For yderligere information se www.milionaerkonto.dk
0,00 %
Børn og unge
Produkt
Ungkonto (Eventyrkonto, Skolekonto og Club 18-konto)

Eventyrkonto for børn til og med 6 år.

Skolekonto for børn fra 7 år til og med 12 år.

Club 18-konto for unge fra 13 år til og med 17 år.
Prisbog for Sparekassen Fyn A/S
Betingelser
Nominel årlig rentesats
0,50 %
Pr. 20. september 2016
Side 4 af 46
FokusKonto

Kan oprettes af alle fra og med 18 år til og med 29 år
Børneopsparing

Kan oprettes til børn indtil 14 år.

Kan frigives mellem 14 og 21 år.

Maks. indskud pr. år 3.000 kr. og i alt maks. 36.000 kroner.
0,50 %
Opsparing Barnebarn

Kan oprettes til børnebørn og oldebørn indtil 17 år.

Bundet minimum til mellem 18 og 25 år.
1,50 %
1,50 %
Foreninger
Produkt
Foreningskonto

Kan oprettes af foreninger
Betingelser
Nominel årlig rentesats
0,25 %
Om rentesatserne og morarenten
Renten på indlån er den nominelle årlige indlånsrente. Renten tilskrives årligt bagud den 31. december og er variabel, hvor intet andet er nævnt.
Morarenten i Sparekassen Fyn udgør på indlån: 22 %
Om renteknæk og rentetrappe
Ved renteknæk forrentes indestående med den pågældende rentesats af den del af saldoen, der ligger i den anførte saldointerval.
Hvis du eksempelvis indsætter 35.000 kr. på en opsparingskonto, vil de første 25.000 kr. blive forrentet med 0,125 %. De efterfølgende 10.000 kr. vil
blive forrentet med 0,25 % osv.
Ved rentetrappe er den samme rente gældende for hele kontoens saldo inden for den pågældende rentesats. Dvs. er indestående f.eks. 75.000 kr. på
en ratepension, vil hele saldoen forrentes med 0,50 %.
Indskydergaranti
Garantiformuen dækker indskud op til et beløb svarende til 100.000 euro (svarende til ca. 750.000 kroner) pr. indskyder. Brochure om
Garantiformuen kan fås ved henvendelse til Sparekassen Fyns personale.
Prisbog for Sparekassen Fyn A/S
Pr. 20. september 2016
Side 5 af 46
Rentesatser for udlån
A: Kassekredit
Risikoklassificering
Produkt
Pålydende rente i %
Debitorrente i %
Kassekredit
- 100 % udnyttelse
- 50 % udnyttelse
- 25 % udnyttelse
4,50 - 12,75
4,58 - 13,57
Focuskredit
- 100 % udnyttelse
- 50 % udnyttelse
- 25 % udnyttelse
8,75
ÅOP før skat
Særlige vilkår
5,51 - 14,59
6,42 - 15,77
8,16 –18,08
9,04
9,31
9,57
10,09
Kontoen kan oprettes af alle fra og med 18
år til og med 29 år.
B: Billån
Risikoklassificering
Produkt
Pålydende rente i %
Debitorrente i %
ÅOP før skat
Særlige vilkår
Billån
3,95 - 6,50
4,01 – 6,66
5,70 - 8,40
Øvrige billån
3,95 - 9,75
4,01 - 10,11
5,70 - 11,99
Fabriksny bil
Fuld sikkerhed
Udbetaling på 20 %
Brugt bil
Priserne gives med udgangspunkt i, at der
stilles fuld sikkerhed i bilen.
Produkt
Pålydende rente i %
Debitorrente i %
ÅOP før skat
Særlige vilkår
Andelsboliglån
3,95 - 9,00
4,64 - 9,31
4,64 - 10,11
0-95 % belåning af ejendom
Boliglån
3,95 - 9,00
4,64 - 9,31
4,64 - 10,11
0-95 % belåning af ejendom
Prioritetslån
3,95 - 5,45
4,01 - 5,56
4,51 - 6,10
0-85 % belåning af ejendom
C: Boliglån
Risikoklassificering
Produktet består af en samlet pakke, der
indeholder et prioritetslån og et
prioritetsindlån. Ved indfrielse af
prioritetslånet skal prioritetsindlånskontoen ophøre, enten ved opgørelse af
kontoen eller ved ændring til anden
kontotype efter nærmere aftale.
D: Forbrugslån
Risikoklassificering
Produkt
Pålydende rente i %
Debitorrente i %
ÅOP før skat
Privatlån
5,50 - 13,75
5,61 - 14,48
7,70 – 16,90
Focuslån
8,75
9,04
9,58
Definitioner
Pålydende rente = Direkte rentesats
Debitorrente = Årlig rente inkl. renters rente
Prisbog for Sparekassen Fyn A/S
Særlige vilkår
Kontoen kan oprettes af alle fra og med
18 år til og med 29 år.
Pr. 20. september 2016
Side 6 af 46
ÅOP = Udtrykker de samlede omkostninger for et lån udtrykt i procent pr. år. Alle omkostninger samt rentebetalinger indgår i beregningen af ÅOP. Se
mere under beregningsforudsætningerne nedenfor.
Generelt om rentesatserne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Den konkrete rentesats er afhængig af udviklingen på rentemarkedet, stillede sikkerheder, udbetaling, forretningsomfang med Sparekassen
samt økonomiske forhold i øvrigt.
Den anførte rente er variabel.
Renten beregnes af gælden og tilskrives hvert kvartals ultimo.
Sparekassen modtager ikke provision i forhold til lånertyperne kassekredit, billån, boliglån og forbrugslån.
Afgifter til det offentlige er ikke anført, men indgår i ÅOP.
Regler for validering, beregning og tilskrivning af rente fremgår af vores almindelige forretningsbetingelser for privatkunder, som kan hentes på
www.sparfyn.dk.
Yderligere information fås ved henvendelse.
Disse rentesatser ajourføres løbende og minimum hver 3. måned.
Risikoklassificering
Risikomærkningen af lån sker i henhold til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af alle låne- eller kredittilbud med en
hovedstol på over 100.000 kr. og med pant i fast ejendom eller pant i andel i andelsforening. Reglerne farveinddeler lånene med henblik på at vise,
om der er forhold ved lånet, som du skal være særlig opmærksom på.
Risikoklassifikationen afspejler både lånets kompleksitet og/eller risiko.
Farverne viser de overordnede risiko- og produktbetragtninger, men erstatter ikke rådgivning. Vi anbefaler derfor, at du altid søger rådgivning hos
din kunderådgiver, inden du tager stilling til dit lånevalg.
Kategorier:
GRØN
GUL
RØD
Et låne- eller kredittilbud er i kategorien grøn, når det i hele lånets løbetid afdrages løbende og det er fast forrentet eller variabelt
forrentet med renteloft.
Et låne- eller kredittilbud er i kategorien gul, når det er variabelt forrentet eller afdragsfrit i hele eller dele af lånets løbetid.
Et låne- eller kredittilbud er i kategorien rød, når det udbydes som en pakke bestående af et lån og et selvstændigt finansielt instrument,
bortset fra en fastkursaftale og kurskontrakt, når lånet optages i en anden valuta end DKK og EUR, og når lånet ikke kan indfries til kurs
105 eller derunder efter 9 år eller senere.
Beregningsforudsætninger i forhold til ÅOP før skat
Årlige omkostninger i procent er beregnet på grundlag af følgende forudsætninger:
Lånetype
Hovedstol
Etableringsomkostninger til
Sparekassen:
Det offentlige og evt.
forsikringsselskaber:
Samlet
kreditbeløb
Løbetid
Afdragsform
Kassekredit
52.040 kr.
2.040 kr.
Ingen
50.000 kr.
5 år
Stående lån
Focuskredit
25.250 kr.
250 kr.
Ingen
25.000 kr.
5 år
Stående lån
Billån
211.100 kr.
6.240 kr.
4.860 kr.
200.000 kr.
7 år
Annuitetslån
Øvrige billån
211.100 kr.
6.240 kr.
4.860 kr.
200.000 kr.
7 år
Annuitetslån
Andelsboliglån
263.429 kr.
7.769 kr.
5.660 kr.
250.000 kr.
20 år
Annuitetslån
Boliglån
263.429 kr.
7.769 kr.
5.660 kr.
250.000 kr.
20 år
Annuitetslån
Prioritetslån
260.768 kr.
5.108 kr.
5.660 kr.
250.000 kr.
20 år
Serielån
Privatlån
42.000 kr.
2.000 kr.
Ingen
40.000 kr.
5 år
Annuitetslån
Focuslån
25.250 kr.
250 kr.
Ingen
25.000 kr.
4 år
Annuitetslån
Prisbog for Sparekassen Fyn A/S
Pr. 20. september 2016
Side 7 af 46
Sikkerhedsstillelse
Litrering
Lånetype
Sikkerhedsstillelse
A
Kassekredit
Ingen.
B
Billån
Der stilles krav til sikkerhedsstillelse i form af ejerpantebrev (bil) for det samlede
kreditbeløb samt stiftelsesomkostninger.
C
Boliglån
Der forudsættes udstedt et nyt ejerpantebrev/pantebrev dækkende det fulde beløb.
D
Forbrugslån
Ingen.
Når der skal stilles sikkerhed i forbindelse med bil- og boliglån (B og C) medfører det, som anført ovenfor, etableringsomkostninger til det offentlige.
Morarenten
Morarenten i Sparekassen Fyn udgør:

På udlån 22 %

På kreditter 19,5 - 31,5 %
Prisbog for Sparekassen Fyn A/S
Pr. 20. september 2016
Side 8 af 46
Risikoklassificering af lån, Totalkredit
Lån
Fastforrentet lån
RenteMax
- Renteloft i hele lånets løbetid
RenteMax
- Renteloft i kortere tid end lånets løbetid
Tilpasningslån F1-F9
Tilpasningslån F10
Lån med afdrag
Lån uden afdrag
GRØN
GUL
GRØN
GUL
GUL
GUL
GUL
GUL
RØD
RØD
Realkreditpakker
Realkreditpakke A
Grundlån: Fastforrentet lån uden afdrag
Toplån: Fastforrettet lån med afdrag
Realkreditpakke B
Grundlån: RenteMax med 10 års renteloft uden afdrag
Toplån: RenteMax med 10 års renteloft og afdrag
Realkreditpakke C
Grundlån: Tilpasningslån med F1-F5 uden afdrag
Toplån: Fastforrentet lån med afdrag
Realkreditpakke D
Grundlån: Fastforrentet lån uden afdrag
Toplån: RenteMax med 10 års renteloft og afdrag
Realkreditpakke E
Grundlån: Tilpasningslån F1-F5 uden afdrag
Toplån: Tilpasningslån F5 med afdrag
GRØN*
GUL
GUL
GUL
GUL
* Realkreditpakke A er gul, hvis afdragsprofilen på pakken ikke svarer til et fastforrentet lån med afdrag.
Risikoklassificering
Risikomærkningen af lån sker i henhold til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af alle låne- eller kredittilbud med en hovedstol på
over 100.000 kr. og med pant i fast ejendom eller pant i andel i andelsforening. Reglerne farveinddeler lånene med henblik på at vise, om der er
forhold ved lånet, som du skal være særlig opmærksom på.
Risikoklassifikationen afspejler både lånets kompleksitet og/eller risiko.
Farverne viser de overordnede risiko- og produktbetragtninger, men erstatter ikke rådgivning. Vi anbefaler derfor, at du altid søger rådgivning hos
din kunderådgiver, inden du tager stilling til dit lånevalg.
Kategorier:
GRØN
GUL
RØD
Et låne- eller kredittilbud er i kategorien grøn, når det i hele lånets løbetid afdrages løbende og det er fast forrentet eller variabelt
forrentet med renteloft.
Et låne- eller kredittilbud er i kategorien gul, når det er variabelt forrentet eller afdragsfrit i hele eller dele af lånets løbetid.
Et låne- eller kredittilbud er i kategorien rød, når det udbydes som en pakke bestående af et lån og et selvstændigt finansielt instrument,
bortset fra en fastkursaftale og kurskontrakt, når lånet optages i en anden valuta end DKK og EUR, og når lånet ikke kan indfries til kurs
105 eller derunder efter 9 år eller senere.
Prisbog for Sparekassen Fyn A/S
Pr. 20. september 2016
Side 9 af 46
Generelle gebyrer
Privat Plus, fordelsaftale
Prisen afgøres af husstandens forretningsomfang/engagementsstørrelse:
eller
eller
=
Hvis…
Udlån
Indlån + pulje + depotværdi
Produkter (**)
Over 150.000 kr.
Over 50.000 kr. og
under 150.000 kr.
Under 50.000 kr.
Over 750.000 kr. samt NemKonto*
3
Privat Plus
Pr. kvartal (***)
kr. 0,-
Over 250.000 kr.
2
kr. 75,-
Under 250.000 kr.
1
kr. 150,-
* NemKonto betyder, at Sparekassen Fyn er den primære bankforbindelse.
**Produkter omfatter realkreditlån etableret gennem Sparekassen Fyn, depoter med værdi, puljemidler, NemKonto og forsikringer
fra Købstædernes Forsikring tegnet gennem Sparekassen Fyn.
*** Opkræves forud hvert kvartal.
Privat Plus, Focuskunder (18 år til og med 29 år)
Privat Plus, RKI-registreret kunder
Gratis
kr. 150,- pr. kvartal
Bilbogen, udskrift
kr. 400,-
Engagementsoversigt til revisorer (timepris)
kr. 900,- pr. time
Dataløn/Multiløn, stop af Dataløn/overførselsservice via gode penge kr. 500,- pr. gang
Deponering i pengeautomat pr. deponeringskuvert
Gratis
Fremsendelse af dokument til andet pengeinstitut
kr. 900,-
Fremskaffelse af materiale
kr. 900,- pr. time
ID-kort
kr. 250,-
Hævning på konto i kassen
kr. 25,-* 1)
Udbetaling ved kassen i fremmed pengeinstitut
kr. 5,-
Kontoudskrift
Posteringsoversigt udskrevet i Sparekassen Fyn
SDC-udskrevet
SDC-udskrevet ved 60 bevægelser
kr. 25,kr. 25,Gratis
Kopi af BS-oversigt/BS-kvittering for gennemført betaling
kr. 50,-
Møntoptælling
Op til kr. 1.500,Over kr. 1.500,Møntruller
Gratis
1 % af beløbet, min. kr. 50,kr. 2,- pr. rulle
Periodiseringsmeddelelser
hel-/halvårlig
kvartalsvis
månedlig
kr. 200,- pr. stk.
kr. 150,- pr. stk.
kr. 125,- pr. stk.
Prisbog for Sparekassen Fyn A/S
Pr. 20. september 2016
Side 10 af 46
Proformaopgørelse pr. konto
kr. 200,-
Bestilling af regnskab
kr. 350,-
Rykkerbrev privat
Alle rykkere, herunder brev til kautionist også S.U. præmierestance
på police m.v.
Kontoudskrift med påmindelse
kr. 100,kr. 30,-
Overgivelse af sag til inkasso
kr. 100,-
Saldoforespørgsel (pr. telefon)
kr. 50,-
Tinglysning af skifteretsattest som adkomst
kr. 2.000,-
Valuta
Køb/salg af type 1 valuta og type 2 valuta, pr. ekspedition/køb i pengeautomat**
Køb/salg af type 3 valuta, pr. ekspedition
kr. 40,-*
kr. 150,-*
Type 1 valuta: Euro (EUR), britiske pund (GBP), norske kroner (NOK), svenske kroner (SEK), amerikanske dollar (USD).
Type 1 valuta kan købes/sælges i alle sparekassens filialer med kasseekspedition.
Type 2 valuta: Australske dollar (AUD), bulgarske lev (BGN), schweiziske franc (CHF), tjekkiske koruna (CZK), kroatiske kuna (HRK),
ungarske forint (HUF), polske zloty (PLN), ny tyrkiske lira (TRY), thailandske bath (THB).
Type 2 valuta kan købes/sælges i sparekassens filial i Odense City, Søndergade 17 og Faaborg, Herregårdscentret 23.
Type 3 valuta: Sydafrikanske rand (ZAR), egyptiske pund (EGP), kinesiske Yuan renminbi (CNY), canadiske
dollar (CAD), new zealandske dollar (NZD), russiske rubel (RUB).
Type 3 valuta kan købes ved konkret bestilling i sparekassens filial i Odense City, Søndergade 17 og Faaborg, Herregårdscentret 23.
Type 3 valuta tilbagekøbes ikke.
Rejsechecks (Spks. køb) pr. check
kr. 50,- min. kr. 150,-
Sparekassebog
Oprettelse
Bogskift
kr. 100,-*
kr. 25,-*
Overførsel af konti til andet pengeinstitut pr. konto
Pensionskonti
Særlig indlånskonti
Udlån, inkl. dokumenter
Anfordringskonti (private)
Øvrige indlånskonti
kr. 800,kr. 450,kr. 450,kr. 0,kr. 50,-
* Gratis for kunder med Privat Plus
** Der kan købes euro (EUR) i udvalgte pengeautomater i Sparekassen Fyn. Se hvilke på www.sparfyn.dk.
1)
Gratis for kunder med en Basiskonto og Basiskonto Plus i de filialer, hvor ekspedition ikke kan ske via pengeautomat.
Prisbog for Sparekassen Fyn A/S
Pr. 20. september 2016
Side 11 af 46
Selvbetjening
Check
Check - indløst
Udlevering af brevchecks (100 stk.)
Udlevering af checkhæfte
Checkhæfte/checksæt – fremsendelse
Fremskaffelse af check
kr. 10,- pr. check
kr. 350,- + evt. firmatryk
kr. 25,kr. 50,kr. 100,-
Køb af check
Kunder
Gavecheck inklusivt telegram
kr. 30,kr. 50,-
Døgnboks
Bortkomne nøgler
Oprettelse
Årlig afgift
Fejl i kundens optælling
kr. 50,kr. 100,kr. 1.000,kr. 25,-
Kuvertservice
FI-indbetalingskort/giroindbetalingskort
Kvittering retur
kr. 10,kr. 25,- pr. ekspedition
Overførsel
Automatisk returneret overførsel fra andet pengeinstitut
kr. 25,- pr. ekspedition
SMS-bank
Gratis
Pengeautomat
I Sparekassens egne pengeautomater* - alle hverdage kl. 9.00 -17.00
I Sparekassens egne pengeautomater* uden for åbningstiden
Fremmede pengeautomater
Køb af euro (EUR) i Sparekassens egne pengeautomater 1)
Gratis
kr. 5,-** 2)
kr. 5,kr. 40,-**
Beskedservice, alle funktioner
Gratis
Swipp
Gratis
Selvbetjeningsbokse
Oprettelsesgebyr
Årligt gebyr:

Lille

mellem

store

ekstra stor
Bortkomne nøgler

1 nøgle bortkommet, så lås skal udskiftes

Alle nøgler bortkommet, så boksen skal bores op
kr. 300,-***
kr. 400,-***
kr. 500,-***
kr. 600,-***
kr. 900,-***
Kostpris**** + evt. timeløn
Kostpris**** + evt. timeløn
* Inkl. Sparekassen Sjællands pengeautomater.
** Gratis for kunder med Privat Plus.
***Prisen er inklusiv moms.
**** Kostpris er ca. kr. 900,- ved udskiftning af lås og mellem kr. 2.000 -3.000,- ved opboring. Hvis udskiftning/opboring foretages af
PI-medarbejder (Serviceafd.) beregnes timeløn og ny lås som kostpris + evt. timeløn til filialmedarbejder.
1)
Der kan købes euro (EUR) i udvalgte pengeautomater i Sparekassen Fyn. Se hvilke på www.sparfyn.dk.
2)
Gratis for kunder med Basiskonto og Basiskonto Plus.
Prisbog for Sparekassen Fyn A/S
Pr. 20. september 2016
Side 12 af 46
Gebyrer og selvbetjening for ikke-kunder
Mønt
Møntoptælling (ikke-kunder)
Møntruller (ikke-kunder)
1 % + kr. 150,- pr. gang
kr. 5,- pr. rulle, min. kr. 25,-
Valuta
Køb/salg af type 1 valuta og type 2 valuta, pr. ekspedition/køb i pengeautomat*
(ikke-kunder)
Køb/salg af type 3 valuta, pr. ekspedition (ikke-kunder)
kr. 100,kr. 150,-
Type 1 valuta: Euro (EUR), britiske pund (GBP), norske kroner (NOK), svenske kroner (SEK), amerikanske dollar (USD).
Type 1 valuta kan købes/sælges i alle sparekassens filialer med kasseekspedition.
Type 2 valuta: Australske dollar (AUD), bulgarske lev (BGN), schweiziske franc (CHF), tjekkiske koruna (CZK), kroatiske kuna (HRK),
ungarske forint (HUF), polske zloty (PLN), ny tyrkiske lira (TRY), thailandske bath (THB).
Type 2 valuta kan købes/sælges i sparekassens filial i Odense City, Søndergade 17 og Faaborg, Herregårdscentret 23.
Type 3 valuta: Sydafrikanske rand (ZAR), egyptiske pund (EGP), kinesiske Yuan renminbi (CNY), canadiske
dollar (CAD), new zealandske dollar (NZD), russiske rubel (RUB).
Type 3 valuta kan købes ved konkret bestilling i sparekassens filial i Odense City, Søndergade 17 og Faaborg, Herregårdscentret 23.
Type 3 valuta tilbagekøbes ikke.
Køb af check
Incl. porto (ikke-kunder)
Girokort/Indbetalingskort
Betaling ved kassen (betalingsdag = dags dato) (ikke-kunder)
Betaling ved kassen (betalingsdag = dags dato)
uden betalingsgrundlag (optisk læsbar kodelinie) (ikke-kunder)
kr. 50,-
kr. 50,kr. 60,-
Kassehævninger
Pr. ekspedition (ikke-kunder)
kr. 100,-
Udbetaling
Med telefonkontrol på konti i andre pengeinstitutter
kr. 150,-
* Der kan købes euro (EUR) i udvalgte pengeautomater i Sparekassen Fyn. Se hvilke på www.sparfyn.dk.
Prisbog for Sparekassen Fyn A/S
Pr. 20. september 2016
Side 13 af 46
Privat Plus, fordelsoversigt
Privat Plus-fordele
Hævning på konto i kassen
Gratis
Sparekassebog
Oprettelse
Bogskift
Gratis
Gratis
Valuta
Køb/salg af kontant valuta A, pr. ekspedition
Køb/salg af kontant valuta B, pr. ekspedition
Gratis
Gratis
Betalinger i netbank
Betaling af girokort/FI-kort
Overførsel til konto i andet PI m/kort advis (uden kvittering for
gennemført betaling)
MasterCard Debit, Standard
Bestillingsgebyr og årligt kortgebyr
Kontanthævning i Danmark:

I Sparekassens pengeautomater uden for åbningstiden**
Gratis
Gratis
Gratis*
Gratis
Hævekort
Kontanthævning i Sparekassens pengeautomater uden for åbningstiden
Gratis
Dankort
Kontanthævning i Danmark:

I Sparekassens pengeautomater uden for åbningstiden
Gratis
VISA/Dankort
Bestillingsgebyr og årligt kortgebyr
Gratis*
Kontanthævning i Danmark:

I Sparekassens pengeautomater uden for åbningstiden
Gratis
*Der kan vælges enten et gratis VISA/Dankort eller et gratis MasterCard Debit, Standard.
** Inkl. Sparekassen Sjællands pengeautomater.
Beregning for Privat Plus – jf. Generelle gebyrer, Privat Plus, fordelsaftale, side 9.
Prisbog for Sparekassen Fyn A/S
Pr. 20. september 2016
Side 14 af 46
Indlån
Basiskonto (Basal indlånskonto)
Etableringsgebyr
Årligt kontogebyr
Gratis
kr. 180,-
Basiskonto Plus (Basal betalingskonto)
Etableringsgebyr
Årligt kontogebyr
Gratis
kr. 180,-
Budget (Dynamisk budgetsystemet)
Årligt gebyr (inkl. budgetrevision)
Udfærdigelse
Årlig revision af budgettet
Ændring
Budget (manuelt skema)
kr. 900,- pr. år
kr. 900,- pr. gang
kr. 900,kr. 225,- pr. gang
kr. 900,- pr. gang
Deponering kontant beløb
kr. 900,-
Erhverv – gennemløbskonto kontogebyr
kr. 1.000,- pr. kvt.
Kontogebyr - delkunde (ekskl. gebyr for kort)
Gratis
Opsparingskonto Plus - udbetaling
1 gratis udbetaling pr. kvartal
kr. 40,- pr. gang
Opsparingskonto aktionær - udbetaling
1 gratis udbetaling pr. kvartal
kr. 40,- pr. gang
Pensionsafkastskat kontrolberegning
Pensionskonti
Ændringer
Ophævelse i utide/død
Bodeling
kr. 900,- pr. time,
min. kr. 250,- pr. ekspedition
Puljeskift, sammenlægning af aftaler eller anden ændring
Puljeordning (spi) årligt puljegebyr
Ændring af kapitalpension til aldersopsparing
kr. 800,- pr. konto
kr. 500,- pr. time, min. kr. 500,- pr.
ekspedition
kr. 225,- pr. ændring
1,0 % p.a. min. kr. 250,kr. 900,-
Udbetaling
Sumudbetaling/deludbetaling af pensionsordning ved pensionering
(selvpension undtaget)
Ændring af udbetalingsperiode på ratepension efter opstart af udbetaling
Udbetalingsopstart af indeks og ratepension
kr. 800,-*
kr. 800,- *
kr. 800,-*
* Inklusiv udbetaling fra eventuel tilknyttet investeringsaftale.
Prisbog for Sparekassen Fyn A/S
Pr. 20. september 2016
Side 15 af 46
Udlån
Ejerpantebrev
Udfærdigelse af dokument
kr. 1.000,- pr. stk.
Pantehaverdeklaration
Udfærdigelse og ekspedition
Skift forsikringsselskab
Gratis
kr. 200,-
Gældsbrev/kassekredit/Byggelån/Garantier m.v.
Almindelig garantiprovision (beregnes forud)
Stiftelsesprovision
Ekspeditionsgebyr
Ekspeditionsgebyr for Focuslån og Focuskredit (begge er fritaget for stiftelsesgebyr)
Skriftligt afslag begæret af kunden
0,75 % pr. 3 mdr., min. kr. 300,2 % af lånebeløb, min. kr. 1.000,kr. 1.000,kr. 250,kr. 500,-
Prioritetslån
Stiftelsesprovision
Ekspeditionsgebyr
1 % af lånebeløb min. kr. 2.000,kr. 1.000,-
Indfrielse af lån, ekstraordinær indfrielse
kr. 350,-
Kreditoplysning
Pengeinstitut., oplysningsbureau, kreditforen. o.lign
Over for kunder
Kopi af kreditoplysning til omspurgt kunde
kr. 1.500,kr. 250,- + kostpris
kr. 10,- pr. side, max. kr. 200,-
Notering
Dokument ved sekundær pant + transport
Sekundær pant
Transport (inkl. realkreditlån)
kr. 1.000,- pr. stk.
kr. 1.000,- pr. stk.
kr. 1.000,- pr. stk.
Overtræksbevilling
Overtræk større end kr. 5.000
Overtræk mindre end/= kr. 5.000
kr. 500,kr. 250,-
Overførsel af konti til andet pengeinstitut pr. konto
Udlån, inkl. dokumenter
kr. 450,-
Påtegning til tinglysning
Påtegning
Undtagelse:
overdragelse af ejer- og pantebrev
omdannelse af ejer- og pantebrev
kr. 1.000,- pr. anmeldelse
kr. 1.800,- pr. anmeldelse
kr. 1.800,- pr. anmeldelse
Respektpåtegning fremsendelse af brev
kr. 900,-
Tingbogsattest(bestilt)
kr. 500,-
Underskriftsmodtagelse
På gældsbrev for fremmed pengeinstitut
kr. 300,-
Prisbog for Sparekassen Fyn A/S
Pr. 20. september 2016
Side 16 af 46
Udlån - Bolig
Samlede priser ved boligsag*
Boligkøb**
kr. 13.900,-
Tillægspris
Ved DLR eller øvrige realkreditinstitutter
Ved samtidig ombygning: garantiprovision for forhåndslån
kr. 2.000,kr. 3.500 pr. 3. påbegyndt måned
Låneomlægning/tillægslån**
kr. 9.800,-
Tillægspris
Ved DLR eller øvrige realkreditinstitutter
kr. 2.000,-
Om- og tilbygning af bolig**
kr. 9.800,-
Tillægspris
Ved DLR eller øvrige realkreditinstitutter
Garantiprovision for forhåndslån
Ved behov for lån eller kredit:
Stiftelsesprovision
Ekspeditionsgebyr
Nybyggeri**
Tillægspris
Ved DLR eller øvrige realkreditinstitutter
Garantiprovision for forhåndslån
Garantiprovision for bygherregaranti
Ved behov for lån eller kredit:
Stiftelsesprovision
Ekspeditionsgebyr
kr. 2.000,kr. 3.500,- pr. 3. påbegyndt måned
2 % af lånebeløb, min. kr. 1000,kr. 1.000,-
kr. 13.900,-
kr. 2.000,kr. 3.500,- pr. 3. påbegyndt måned
kr. 3.500,- pr. 3. påbegyndt måned
2 % af lånebeløb, min. kr. 1000,kr. 1.000,-
Salg af bolig med indfrielse af lån**
kr. 4.900,-
Salg af bolig uden indfrielse af lån**
kr. 1.700,-
* Priserne er baseret på, at realkreditlånet ydes af Totalkredit.
** Gældende for alle boligsager: Følgende ydelser er inkluderet i prisen: kurskontrakt, garantistillelse til Totalkredit, garanti for
restkøbesum, påtegninger, indfrielser, deponering af restkøbesum, tingbog, hjemtagelse af lån i Totalkredit og færdigmelding.
Omkostninger til realkreditinstitutter, private panthavere, tinglysningsafgifter samt øvrige lån/kreditter i Sparekassen Fyn er ikke
inkluderet i priserne. Omkostninger til øvrige lån og kreditter i Sparekassen Fyn fremgår af vores generelle priser for udlån. Se side
15 i prisbogen.
Prisbog for Sparekassen Fyn A/S
Pr. 20. september 2016
Side 17 af 46
Enkeltstående priser i boligsager
Indfrielse inkl. aflysning
kr. 900,- pr. stk.
Bolig- eller byggelån
Stiftelsesprovision
Ekspeditionsgebyr
2 % af lånebeløb, min. kr. 1000,kr. 1.000,-
Kurskontrakt
Udfærdigelse
Ændring
Opgørelse i utide
kr. 900,- pr. kontrakt
kr. 900,- pr. kontrakt
kr. 900,- pr. kontrakt
Vurdering af ejendom, såfremt lånetilbuddet ikke benyttes
kr. 1.700,-
Lånesagsgebyr til Totalkredit
kr. 1.000, – 4.000,-
Ejerpantebrev udfærdigelse af dokument
kr. 1.000,- pr. dokument
Påtegning til tinglysning
Påtegning
Undtagelse:
overdragelse af ejer- og pantebrev
omdannelse af ejer- og pantebrev
kr. 1.000,- pr. anmeldelse
kr. 1.800,- pr. anmeldelse
kr. 1.800,- pr. anmeldelse
Gældsovertagelse gældsbrev/ejerpantebrev som nyt lån pantebrev
2 % af restgæld min. kr. 900,-
Tingbogsattest (bestilt)
kr. 500,-
Ikke gennemført sag
kr. 1.000,- pr. ansøgning
Refinansiering af Totalkredit rentetilpasningslån
Ændring af refinansieringsfrekvens
kr. 750,-
Boligindskudslån Skriftligt afslag
kr. 500,-
Prisbog for Sparekassen Fyn A/S
Pr. 20. september 2016
Side 18 af 46
Overførsler og betalinger
Girokort/Indbetalingskort
Betaling ved kassen (betalingsdag = dags dato)
Betaling ved kassen (betalingsdag = dags dato)
uden betalingsgrundlag (optisk læsbar kodelinie)
kr. 40,kr. 50,-
Overførsel af beløb - fast overførsel
til konto i Sparekassen (også 3. mandskonto)
til konto i fremmed PI
Gratis
Gratis
Overførsel af beløb (i kassen)
til konto i Sparekassen (egen konto)
til konto i andet pengeinstitut
til 3. mands konti Sparekassen
til konto i andet pengeinstitut via Nationalbanken
med check
Gratis
kr. 30,kr. 30,kr. 100,kr. 30,-
Nets
Afvisning af BS-træk pga. manglende dækning
Betalingsoversigt/kvittering for betaling
Leverandørservice, afvisning pga. manglende dækning
kr. 300,kr. 50,- pr. stk.
kr. 300,-
Kontramandering
kr. 250,- pr. ekspedition
Returnering (check, overførsel, Dankortnota) inkl. brev
kr. 300,-
Indbetalingskort - særskilt advisering af FI-kort
pr. brev
pr. email
kr. 10,kr. 25,-
Prisbog for Sparekassen Fyn A/S
Pr. 20. september 2016
Side 19 af 46
Netbank
Netbank Privat
Oprettelsesgebyr og løbende gebyrer
Oprettelse af Netbank
Netbank - løbende gebyr
Gratis
Gratis 1)
Netbank Erhverv
Oprettelsesgebyr og løbende gebyrer
Oprettelse af Netbank
Netbank - løbende gebyr
Gratis
kr. 225,- pr. kvartal*
* Foreninger med foreningskonti
* Datterselskab hvor moderselskab betaler for Netbank
1)
Ved brug af Basiskonto Plus
Gratis
Gratis
kr. 9,00,- pr. måned
Betalinger
Betaling af girokort/FI-kort
Betaling af girokort/FI-kort med kvittering retur
Overførsel til egne konti i Sparekassen
Overførsel til konti i Sparekassen tilhørende 3. mand
Standardoverførsel til konto i andet pengeinstitut
Sammedagsoverførsel til konto i andet pengeinstitut
Straksoverførsel til konto i andet pengeinstitut privat/erhverv
Overførsel til konto med lang advis (Til konto i Sparekassen og andet PI)
Overførsel med kvittering retur
Overførsel med checks
kr. 3,00,-**
kr. 15,00,Gratis***
Gratis***
kr. 1,00,-**
kr. 1,00,-**
kr. 2,00,-** / kr. 3,00,Tillægges kr. 4,00,Tillægges kr. 10,00,kr. 15,00,-
** Gratis for kunder med Privat Plus
*** Vælger du lang advisering og /eller kvittering tillægges gebyr for dette.
Standardoverførsel: Beløb overføres næstfølgende bankdag.
Sammedagsoverførsel: Beløb overføres samme dag, hvis overførelsen er sat til inden kl. 12.45 samme dag.
Straksoverførsel: Beløb overføres inden for få sekunder.
Betalinger til udlandet
EU-betaling (indenlandsk/udenlandsk)****
Almindelig
Ekspres med omveksling
kr. 20,00
kr. 40,00
kr. 290,- + 1 ‰, maks. kr. 5.000,-
**** Overførslen skal ske inden for EU/EØS-landene.
Bestilt i EUR
Korrekt BIC/SWIFT på modtagers pengeinstitut
Korrekt IBAN kontonummer tilhørende betalingsmodtager
Omkostninger i DK betales af afsender og udenlandske omkostninger af betalingsmodtager.
Handel med værdipapirer
Danske aktier - kurtage
Danske obligationer - kurtage
0,3% af kursværdi, min kr. 50,00
0,1% af kursværdi, min kr. 90,00
Svenske og norske aktier
0,3% af kursværdi, min. kr. 50,00
Aktier i Sparekassen Sjælland A/S
Gratis
Aktier fra øvrige udenlandske
Strakshandler efter NASDAQ OMX Københavns lukketid – Danske
Aktier og Danske Obligationer
1,25% af kursværdi, min. kr. 500,00
Afregningskursen fastsættes efter en
vurdering af markedsforholdene
Prisbog for Sparekassen Fyn A/S
Pr. 20. september 2016
Side 20 af 46
Depot
Obligationer (VP-registrerede)
Fondskodegebyr (max. antal i året)
kr. 43,75,- pr. serie p.a. (inkl. 25 % moms)
Gebyr ved

kontogebyr (Nedsættes forholdsmæssigt, hvis der er aktier i depotet)

andre ændringer

beholdningsændringer
kr. 75,- p.a. (inkl. 25 % moms)
kr. 43,75,- (inkl. 25 % moms)
kr. 35,-
Meddelelser om

andre ændringer

beholdningsændringer

renter

udtrækning
kr. 22,50,- pr. stk. (inkl. 25 % moms)
kr. 18,- pr. stk.
kr. 22,50,- pr. stk. (inkl. 25 % moms)
kr. 22,50,- pr. stk. (inkl. 25 % moms)
Obligationer i kreditforeninger
Administration af køb/salg
Indlægning/udtagning
kr. 225,- pr. fondsordre
kr. 370,- pr. fondsordre
Aktier og Investeringsforeninger (VP-registrerede)
Gebyr ved

andre ændringer

beholdningsændringer
kr. 43,75,- (inkl. 25 % moms)
kr. 35,-
Meddelelser om

andre ændringer

beholdningsændringer
kr. 22,50,- pr. stk. (inkl. 25 % moms)
kr. 18,- pr. stk.
Obligationer/aktier (ej VP-registrerede)
Nominel værdi < 500.000
Nominal værdi > 500.000
Udenlandske værdipapirer
Gebyret beregnes for obligationer af nominel værdi omregnet til DKK
og for aktier af kursværdi omregnet til DKK.
kapitaler < 500.000
kapitaler > 500.000
0,35 % af nominel værdi, min. kr. 287,50,(inkl. 25 % moms)
0,35 % af de første kr. 500.000,+ 0,25 % af resten (inkl. 25 % moms)
Frigivelse til andre pengeinstitutter
0,44 % pr. år, min. kr. 375,- (inkl. 25 % moms)
0,25 % pr. år, min. kr. 1.875,- (inkl. 25 %
moms)
kr. 130,- pr. fondskode
Depotgebyr - minimumspris
(gælder kun hvis andet end VP-effekter)
Oversigt over depotbevægelser
Beholdningsoversigt
kr. 200,- p.a. (inkl. 25 % moms)
kr. 43,75,- (inkl. 25 % moms)
kr. 25,- (inkl. 25 % moms)
Diverse effekter
Fremmed bank/sparekassebøger, policer, forseglede kuverter
kr. 93,75,- pr. stk. p.a. (inkl. 25 % moms)
Navne notering aktier (gratis ved handel)
kr. 15,- pr. fondskode stk. min. kr. 100,-
Overførsel til andet pengeinstitut
Danske værdipapirer til andet PI
kr. 250,- pr. fondskode max. kr. 960,-
Prisbog for Sparekassen Fyn A/S
Pr. 20. september 2016
Udenlandske værdipapirer til andet PI
Udenlandske værdipapirer fra andet PI
pantebreve
Pantebreve
Nominel værdi < 500.000
Side 21 af 46
kr. 610,- pr. fondskode + udenlandske
omkostninger
Udenlandske omkostninger
kr. 250,- pr. pantebrev max. kr. 900,-
Hvis ingen ydelse (p.a.)
Hvis ydelse (pr. ydelse)
0,44 % af nominel værdi, min. kr.
287,50,- (inkl. 25 % moms)
0,44 % af de første kr. 500.000,+ 0,25 % af resten (inkl. 25 % moms)
kr. 45,- pr. stk.
kr. 85,- (inkl. 25 % moms)
Ejerskifte

debitor, pr. ejendom

kreditor, pr. stk.
kr. 580,kr. 25,- + porto, min kr. 250,-
Ekstraordinær indfrielse
kr. 580,- pr. pantebrev (ej moms)
Ekstraordinært afdrag
kr. 725,- pr. pantebrev (inkl. 25 % moms)
Fotokopi
Henstand (efter aftale)
Opsigelse
Opgørelse til retslig inkasso
kr. 285,- pr. pantebrev
kr. 680,- pr. pantebrev
kr. 690,- pr. pantebrev
kr. 862,50,- pr. deb. (inkl. 25 % moms)
Påkravsskrivelse

kreditor

sparekassen
lovens tekst
kr. 312,50,- (inkl. 25 % moms)
Påtegning (moderation m.v.)

første dokument

efterfølgende dokumenter
kr. 2.062,50,- (inkl. 25 % moms)
kr. 2.062,50,- (inkl. 25 % moms)
Udenlandsk udbytte
Tilbagesøgning af udbytteskat
Udbetaling af udbytte/afkast
Tilmelding til automatisk nedsættelse af udbytteskat
kr. 900,- + udenlandske omkostninger
kr. 65,- pr. udbetaling
kr. 250,-
Nominel værdi > 500.000
Prisbog for Sparekassen Fyn A/S
Pr. 20. september 2016
Side 22 af 46
Fondshandel
Aktier og investeringsbeviser (kurtage)
Danske børsnoterede
0,75 % af kursværdi indtil 100.000 kr.,
min. 225 kr. og max. 500 kr.
0,5 % af kursværdi over 100.000 kr.
Aktier i Sparekassen Sjælland A/S
Gratis
OTC-aktier (unoterede) og danske AMP
Tegnings-/aktieretter
Nordiske børsnoterede
1,0 % af kursværdi, min. 200 kr.
1,0 % af kursværdi, min. 120 kr.
0,75 % af kursværdi indtil 100.000 kr., min.
300 kr. og max. 500 kr.
0,50 % af kursværdi over 100.000 kr.
1,25 % af kursværdi, min. 500,-
Øvrige udenlandske børsnoterede
Obligationer
Afregningskurs overfor Sparekassen

ved køb

ved salg
Kurtage

danske obligationer < 3 mill.

danske obligationer > 3 mill.

udenlandske obligationer
tillæg på max. 0,20 % point til
Sparekassens afregningskurs
max. 0,20 % point
0,15 % af kursværdi indtil
3.000.000, min. 225 kr. og max. 3.000 kr.
0,10 % af kursværdi af beløb
over 3.000.000 kr.
0,25 % af kursværdi, min. 500 kr.
Investeringsaftaler
Grundhonorar pr. aftale
625 kr. p.a. (inkl. 25 % moms)
Løbende honorarer
- Depotværdi < 500.000 kr. pr. år
- Depotværdi mellem 500.000 kr. og 1.000.000 kr. pr. år
- Depotværdi > 1.000.000 kr. pr. år
1,19 % p.a. (inkl. 25 % moms)
0,81 % p.a. (inkl. 25 % moms)
0,38 % p.a. (inkl. 25 % moms)
Honoraret beregnes med udgangspunkt i den højeste depotværdi i løbet af hvert kvartal.
Kurtage ved handel med værdipapirer
0,15 %
Første udbetaling i et kalenderår
Efterfølgende udbetaling(er) i et kalenderår
Gratis
1.000 kr. (inkl. 25 % moms)
Ændring af investeringsprofil undervejs
1.000 kr. (inkl. 25 % moms)
Handel mellem kundens depoter/flytning
F.eks. fra åbent depot til kapitalpensionsdepot
240 kr. pr. fondskode
Limitering af fondsordre
220 kr. pr. ordre
Kurskontrakt obligationer
Udfærdigelse
Ændring
Ophævelse i utide
960 kr. pr. kontrakt
960 kr. pr. kontrakt
960 kr. pr. kontrakt
Prisbog for Sparekassen Fyn A/S
Pr. 20. september 2016
Side 23 af 46
Unoterede kapitalandele
Unoterede VP-papirer
Unoterede fysiske værdipapirer
kr. 2.000,- pr. depot
kr. 2.000,- pr. depot
Udskrivning/fremfinding af notaer
Handelsnotater, udbyttenotater, årsopgørelser m.v.
kr. 100,- pr. stk.
Aktie - udbytteskat
Private

Udbytte < 48.300

Udbytte > 48.300
28 %
42 %*
* Uanset udbyttets størrelse tilbageholdes der 28 % ved udbetaling af udbytte.
Selskaber registreret på cvr. nr. reduceret udbytteskat 18,48 %.
Prisbog for Sparekassen Fyn A/S
Pr. 20. september 2016
Side 24 af 46
Udland
Overførsel til udlandet
Bestilt via Netbank:

EU-betaling* indenlandsk/udenlandsk

Almindelig

Ekspress med omveksling
kr. 20,kr. 40,kr. 290,- + 1 ‰, maks. kr. 5.000,-
Bestilt via afdeling

EU-betaling* indenlandsk/udenlandsk

Almindelig

Ekspress med omveksling
kr. 100,kr. 150,kr. 450,- + 1 ‰, maks. 5.000,-
Returnering af overførsel pga. fejl eller manglende oplysninger m.v. kr. 350,- + udenlandske omkostninger
EU-betaling stilles til rådighed for den Europæiske EUR clearing eller korrespondentbanken 1bankdag efter at betalingen er
foretaget.
Almindelig overførsel stilles til rådighed for korrespondentbanken 2 bankdage efter at betalingen er foretaget.
Ekspres i DKK, EUR/USD/CHF/GBP/SEK/NOK stilles til rådighed for korrespondentbanken på betalingsdagen.
Ekspres i øvrige valutaer stilles til rådighed for korrespondentbanken 1 bankdag efter at betalingen er foretaget.
*Overførslen skal ske inden for EU/EØS-landene.
Bestilt i EUR
Korrekt BIC/SWIFT på modtagers pengeinstitut
Korrekt IBAN kontonummer tilhørende betalingsmodtager
Omkostninger i DK betales af afsender og udenlandske omkostninger af betalingsmodtager.
Udenlandske omkostninger
(Udenlandske omkostninger over kr. 200,- vil blive opkrævet efterfølgende)
kr. 200,-
Øvrige
Tillæg for manglende IBAN
Tillæg for manglende BIC
Tillæg for manglende oplysninger i øvrigt
E-mail, telefax advisering/bekræftelse, bestilt via Netbank
E-mail, telefax advisering/bekræftelse bestilt på anden måde
Tilpasning af overførsel bestilt i Netbank
Notakopi
Sager vedr. overførsel til udlandet, der kræver særbehandling
kr. 75,kr. 75,kr. 75,kr. 350,kr. 450,kr. 75,kr. 215,Timebetaling, min. kr. 400,-
Korrespondentbankgebyr – Overførsel til og fra udlandet
Kvittering, forespørgsel, tilbagekaldelse, spærring, ændring, advisering
kr. 450,- pr. gang + udl. omk.
Overførsel fra udlandet
Modtaget med korrekte kontooplysninger
Modtaget med ukorrekte kontooplysninger
Modtaget via andet pengeinstitut
Sager vedr. overførsel fra udlandet, der kræver særbehandling
kr. 20,kr. 100,kr. 20,- + omk. til andet dansk PI
Timebetaling, min. kr. 400,-
Prisbog for Sparekassen Fyn A/S
Pr. 20. september 2016
Side 25 af 46
Øvrige udlandsforretninger
Check - køb
Trukket på dansk pengeinstitut - DKK
kr. 150,-
Udlandslån/valutakassekredit
Etablering/hjemtagelse
Forlængelse
Førtidsindfrielse, omlægning, terminssikring eller ændring af lån
Dokumentgebyr
Terminsgebyr/disponeringsgebyr
2%, min. kr. 900,1%, min. kr. 900,- pr. lån
kr. 900,- pr. lån
kr. 750,- pr. lån
kr. 900,- pr. termin
Valutaterminsforretning
kr. 900,- pr. stk.
Markedskurs valuta – hovedvalutaer:
Markedskurser offentliggjort på www.reuters.com +/- Sparekassens tillæg/fradrag
Kommercielle valutatransaktioner
Salg af valuta – valutakonto
Salg af valuta + DKK
Køb af valuta + valutakonto
Køb af valuta – DKK konto
Prisbog for Sparekassen Fyn A/S
valør + 2 dage
valør + 2 dage
valør + 2 dage
valør + 2 dage
Pr. 20. september 2016
Side 26 af 46
Trade finance
Importremburs
Udstedelse
Dokumentprovision
Provision, udskudt betaling
Udkast
Afvisningsgebyr
Frigivelsesprovision
Annulleringsprovision
Ændring
Swift, Telex, porto m.v.
Gebyr for særbehandling
Eksportremburs
Adviseringsprovision
Bekræftelsesprovision
kr. 900,- + 2,00 % i antal dage
+ teleomkostninger
1,80 ‰, min. kr. 900,kr. 900,- + 2,00 % i antal dage
kr. 900,kr. 900,kr. 900,kr. 900,kr. 900,- + teleomkostninger
kr. 275,Timepris
Provision, udskudt betaling uden vor forpligtelse
Transfereringsprovision
Noteringsprovision
Udbetalingsprovision
Anmeldelsesgebyr
Gebyr for særbehandling
kr. 900,Efter aftale – følger markedsprisen på
det enkelte land, min. kr. 900,1,95 ‰, min. kr. 900,kr. 900,Efter aftale – følger markedsprisen på
det enkelte land + kr. 900,kr. 900,5,80 ‰, min. kr. 2.000,kr. 900,1,95 ‰, min. kr. 900,kr. 900,Timepris
Udenlandske garantier
Ekspeditionsgebyr
Garanti, oprettelse
Garantiprovision
Behandling af krav
Ændring
Swift, Telex, porto m.v.
kr. 5.000,2 %, min. kr. 2.400,0,75 % pr. 3 måneder, min. kr. 300,kr. 900,kr. 900,min. kr. 275,-
Modtagne garantier:

advisering

ændring

behandling af krav
kr. 900,- + udenlandske omkostninger
kr. 900,kr. 900,-
Udkast til garanti
Gebyr for særbehandling
kr. 900,Timepris
Import inkasso
Inkassoprovision
Acceptprovision
Frigivelsesprovision
Protestgebyr
Ændring
Returgebyr
Rykningsgebyr
Udleveringsgebyr
3,10 ‰, min. kr. 900,kr. 900,kr. 900,kr. 900,kr. 900,kr. 900,kr. 900,kr. 900,-
Dokumentprovision
Ændring
Provision, udskudt betaling med vor forpligtelse
Prisbog for Sparekassen Fyn A/S
Pr. 20. september 2016
Side 27 af 46
Swift, Telex, porto m.v.
Gebyr for særbehandling
kr. 275,Timepris
Eksport inkasso
Inkassoprovision
Acceptprovision
Frigivelsesprovision
Protestgebyr
Ændring
Swift, Telex, porto m.v.
Gebyr for særbehandling
3,10 ‰, min. kr. 900,kr. 900,kr. 900,kr. 900,kr. 900,kr. 275,Timepris
Prisbog for Sparekassen Fyn A/S
Pr. 20. september 2016
Side 28 af 46
MasterCard Debit, Standard
Hæve- og forbrugsgrænser
Kontanthævning pr. dag i Danmark kr. 5.000,Kontanthævning pr. dag i udlandet kr. 5.000,Køb pr. dag kr. 30.000,Gebyrer
Bestillingsgebyr og årligt kortgebyr
kr. 185,-*
Erstatningskort
kr. 100,-**
Kontanthævning i Danmark:

I Sparekassen eller i Sparekassens pengeautomater***i åbningstiden

I Sparekassens pengeautomater*** uden for åbningstiden

I pengeautomater andre pengeinstitutter

I kassen i andre pengeinstitutter
Gratis
kr. 5,-* 1)
kr. 20,- 2)
kr. 50,-
1)
* Gratis for kunder med Privat Plus.
**Opkræves ikke ved udskiftning af kort ifm. stop af abonnementstræk.
*** Inkl. Sparekassen Sjællands pengeautomater.
Gratis ved brug af Mastercard Debit Standard udstedt til en Basiskonto og Basiskonto Plus,
da dette er omfattet af det årlige kontogebyr.
1)
2)
Ved brug af Mastercard Debit Standard udstedt til en Basiskonto Plus
kr. 7,00,-
Kontanthævning i udlandet
Køb i udlandet
2% min kr. 50,- 3)
Gratis
Køb i Danmark
Gratis
Ændring af forbrugsgrænse
Gratis
Kopi af nota (opkræves kun, såfremt nota er i overensstemmelse
med det fakturerede)
kr. 150,-
Genbestilling af PIN-kode
kr. 50,-
Spærring af kort på grund af kortholders misbrug
kr. 300,-
Uberettiget indsigelse på en korttransaktion
kr. 500,-
3)
Ved brug af Mastercard Debit Standard udstedt til en Basiskonto Plus.
1 %, min. kr. 30,-
Omregningskurs/referencekurs ved brug af kort i udlandet
Betale/hæve i lokal valuta:
Vælger du lokal valuta, vil omregningen til DKK ske, når beløbet bliver hævet på din konto, og til følgende omregningskurs:

Europæiske valutaer offentliggjort på www.nets.dk/valutakurser. Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares på
Nets tillagt 1,5 %

Øvrige valutaer offentliggjort på www.nets.dk/valutakurser. Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares på Nets
tillagt 2,0 %.
Betale/hæve i DKK:
Vælger du DKK, vil forretningen/pengeautomaten straks omveksle beløbet i lokalvaluta til DKK til en kurs fastsat i udlandet.
Når du bruger dit kort i udlandet, kan du risikere at blive spurgt, om du ønsker at betale/hæve i lokal valuta eller DKK. Sparekassen
anbefaler, at du altid gennemfører betaling i udlandet i den lokale valuta, da kursen der anvendes i forretninger og pengeautomater
i udlandet, typisk er dårligere end omvekslingskursen i Danmark.
Prisbog for Sparekassen Fyn A/S
Pr. 20. september 2016
Side 29 af 46
MasterCard Debit, Guld
Hæve- og forbrugsgrænser
Kontanthævning pr. dag i Danmark kr. 6.000,Kontanthævning pr. dag i udlandet kr. 6.000,Køb pr. dag kr. 50.000,Gebyrer
Bestillingsgebyr og årligt kortgebyr
kr. 795,-
Erstatningskort
kr. 100,-*
*Opkræves ikke ved udskiftning af kort ifm. stop af abonnementstræk.
Kontanthævning i Danmark:




I Sparekassen eller i Sparekassens pengeautomater** i åbningstiden
I Sparekassens pengeautomater** uden for åbningstiden
I pengeautomater andre pengeinstitutter
I kassen i andre pengeinstitutter
Gratis
kr. 5,-***
kr. 20,kr. 50,-
**Inkl. Sparekassen Sjællands pengeautomater.
***Gratis for kunder med Privat Plus.
Kontanthævning i Udlandet
2% min kr. 50,-
Køb i udlandet
Gratis
Køb i Danmark
Gratis
Ændring af forbrugsgrænse
Gratis
Kopi af nota (opkræves kun, såfremt nota er i overensstemmelse
med det fakturerede)
kr. 150,-
Genbestilling af PIN-kode
kr. 50,-
Spærring af kort på grund af kortholders misbrug
kr. 300,-
Uberettiget indsigelse på en korttransaktion
kr. 500,-
Omregningskurs/referencekurs ved brug af kort i udlandet
Betale/hæve i lokal valuta:
Vælger du lokal valuta, vil omregningen til DKK ske, når beløbet bliver hævet på din konto, og til følgende omregningskurs:

Europæiske valutaer offentliggjort på www.nets.dk/valutakurser. Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares på
Nets tillagt 1,5 %

Øvrige valutaer offentliggjort på www.nets.dk/valutakurser. Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares på Nets
tillagt 2,0 %.
Betale/hæve i DKK:
Vælger du DKK, vil forretningen/pengeautomaten straks omveksle beløbet i lokalvaluta til DKK til en kurs fastsat i udlandet.
Når du bruger dit kort i udlandet, kan du risikere at blive spurgt, om du ønsker at betale/hæve i lokal valuta eller DKK. Sparekassen
anbefaler, at du altid gennemfører betaling i udlandet i den lokale valuta, da kursen der anvendes i forretninger og pengeautomater
i udlandet, typisk er dårligere end omvekslingskursen i Danmark.
Prisbog for Sparekassen Fyn A/S
Pr. 20. september 2016
Side 30 af 46
MasterCard Debit, Platinum
Hæve- og forbrugsgrænser
Kontanthævning pr. dag i Danmark kr. 10.000,Kontanthævning pr. dag i udlandet kr. 10.000,Køb pr. dag kr. 100.000,Gebyrer
Bestillingsgebyr og årligt kortgebyr
kr. 1.395,-
Erstatningskort
kr. 100,-*
*Opkræves ikke ved udskiftning af kort ifm. stop af abonnementstræk.
Kontanthævning i Danmark




I Sparekassen eller i Sparekassens pengeautomater** i åbningstiden
I Sparekassens pengeautomater** uden for åbningstiden
I pengeautomater andre pengeinstitutter
I kassen i andre pengeinstitutter
Gratis
kr. 5,-***
kr. 20,kr. 50,-
** Inkl. Sparekassen Sjællands pengeautomater.
*** Gratis for kunder med Privat Plus.
Kontanthævning i Udlandet
Køb i udlandet
2% min kr. 50,Gratis
Køb i Danmark
Gratis
Ændring af forbrugsgrænse
Gratis
Kopi af nota (opkræves kun, såfremt nota er i overensstemmelse
med det fakturerede)
kr. 150,-
Genbestilling af PIN-kode
kr. 50,-
Spærring af kort på grund af kortholders misbrug
kr. 300,-
Uberettiget indsigelse på en korttransaktion
kr. 500,-
Priority Pass
Har du et MasterCard Platinum kan Sparekassen Fyn formidle oprettelsen af et Priority Pass. Et Priority Pass giver adgang til lounges
over hele verden, uafhængigt af hvilket flyselskab du flyver med, og hvilken klasse du flyver på. Du kan se, hvilke lounges Priority
Pass giver adgang til på www.prioritypass.com.
Gebyr for kortet og for loungebesøg fastsættes af Priority Pass:
Oprettelse og fornyelse af kortet
Loungebesøg for kortholder og evt. gæster
Gratis
kr. 190,- pr. person
Omregningskurs/referencekurs ved brug af kort i udlandet
Betale/hæve i lokal valuta:
Vælger du lokal valuta, vil omregningen til DKK ske, når beløbet bliver hævet på din konto, og til følgende omregningskurs:

Europæiske valutaer offentliggjort på www.nets.dk/valutakurser. Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares på
Nets tillagt 1,5 %

Øvrige valutaer offentliggjort på www.nets.dk/valutakurser. Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares på Nets
tillagt 2,0 %.
Betale/hæve i DKK:
Vælger du DKK, vil forretningen/pengeautomaten straks omveksle beløbet i lokalvaluta til DKK til en kurs fastsat i udlandet.
Når du bruger dit kort i udlandet, kan du risikere at blive spurgt, om du ønsker at betale/hæve i lokal valuta eller DKK. Sparekassen
anbefaler, at du altid gennemfører betaling i udlandet i den lokale valuta, da kursen der anvendes i forretninger og pengeautomater
i udlandet, typisk er dårligere end omvekslingskursen i Danmark.
Prisbog for Sparekassen Fyn A/S
Pr. 20. september 2016
Side 31 af 46
MasterCard Young
Hæve- og forbrugsgrænser
Kontanthævning pr. dag i Danmark kr. 5.000,Kontanthævning pr. dag i udlandet kr. 5.000,Køb pr. dag kr. 30.000,Gebyrer
Bestillingsgebyr og årligt kortgebyr
Gratis
Erstatningskort
kr. 100,-*
*Opkræves ikke ved udskiftning af kort ifm. stop af abonnementstræk.
Kontanthævning i Danmark:

I Sparekassen eller i Sparekassens pengeautomater**

I pengeautomater andre pengeinstitutter

I kassen i andre pengeinstitutter
Gratis
kr. 5,kr. 50,-
** Inkl. Sparekassen Sjællands pengeautomater.
Kontanthævning i udlandet
Køb i udlandet
2% min kr. 50,Gratis
Køb i Danmark
Gratis
Ændring af forbrugsgrænse
Gratis
Kopi af nota (opkræves kun, såfremt nota er i overensstemmelse
med det fakturerede)
kr. 150,-
Genbestilling af PIN-kode
kr. 50,-
Spærring af kort på grund af kortholders misbrug
kr. 300,-
Uberettiget indsigelse på en korttransaktion
kr. 500,-
Omregningskurs/referencekurs ved brug af kort i udlandet
Betale/hæve i lokal valuta:
Vælger du lokal valuta, vil omregningen til DKK ske, når beløbet bliver hævet på din konto, og til følgende omregningskurs:

Europæiske valutaer offentliggjort på www.nets.dk/valutakurser. Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares på
Nets tillagt 1,5 %

Øvrige valutaer offentliggjort på www.nets.dk/valutakurser. Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares på Nets
tillagt 2,0 %.
Betale/hæve i DKK:
Vælger du DKK, vil forretningen/pengeautomaten straks omveksle beløbet i lokalvaluta til DKK til en kurs fastsat i udlandet.
Når du bruger dit kort i udlandet, kan du risikere at blive spurgt, om du ønsker at betale/hæve i lokal valuta eller DKK. Sparekassen
anbefaler, at du altid gennemfører betaling i udlandet i den lokale valuta, da kursen der anvendes i forretninger og pengeautomater
i udlandet, typisk er dårligere end omvekslingskursen i Danmark.
Prisbog for Sparekassen Fyn A/S
Pr. 20. september 2016
Side 32 af 46
MasterCard Silver
Hæve- og forbrugsgrænser
Kontanthævning pr. dag i Danmark kr. 5.000,Kontanthævning pr. dag i udlandet kr. 5.000,Køb pr. dag kr. 30.000,Gebyrer
Bestillingsgebyr og årligt kortgebyr
Gratis
Erstatningskort
kr. 100,-*
*Opkræves ikke ved udskiftning af kort ifm. stop af abonnementstræk.
Kontanthævning i Danmark:

I Sparekassen eller i Sparekassens pengeautomater**

I pengeautomater andre pengeinstitutter

I kassen i andre pengeinstitutter
Gratis
kr. 5,kr. 50,-
** Inkl. Sparekassen Sjællands pengeautomater.
Kontanthævning i udlandet
Køb i udlandet
2% min kr. 50,Gratis
Køb i Danmark
Gratis
Ændring af forbrugsgrænse
Gratis
Kopi af nota (opkræves kun, såfremt nota er i overensstemmelse
med det fakturerede)
kr. 150,-
Genbestilling af PIN-kode
kr. 50,-
Spærring af kort på grund af kortholders misbrug
kr. 300,-
Uberettiget indsigelse på en korttransaktion
kr. 500,-
Omregningskurs/referencekurs ved brug af kort i udlandet
Betale/hæve i lokal valuta:
Vælger du lokal valuta, vil omregningen til DKK ske, når beløbet bliver hævet på din konto, og til følgende omregningskurs:

Europæiske valutaer offentliggjort på www.nets.dk/valutakurser. Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares på
Nets tillagt 1,5 %

Øvrige valutaer offentliggjort på www.nets.dk/valutakurser. Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares på Nets
tillagt 2,0 %.
Betale/hæve i DKK:
Vælger du DKK, vil forretningen/pengeautomaten straks omveksle beløbet i lokalvaluta til DKK til en kurs fastsat i udlandet.
Når du bruger dit kort i udlandet, kan du risikere at blive spurgt, om du ønsker at betale/hæve i lokal valuta eller DKK. Sparekassen
anbefaler, at du altid gennemfører betaling i udlandet i den lokale valuta, da kursen der anvendes i forretninger og pengeautomater
i udlandet, typisk er dårligere end omvekslingskursen i Danmark.
Prisbog for Sparekassen Fyn A/S
Pr. 20. september 2016
Side 33 af 46
MasterCard Business Debit, Standard
Hæve- og forbrugsgrænser
Kontanthævning pr. dag i Danmark kr. 5.000,Kontanthævning pr. dag i udlandet kr. 5.000,Køb pr. dag kr. 30.000,Gebyrer
Bestillingsgebyr og årligt kortgebyr
kr. 185,-
Erstatningskort
kr. 100,-*
*Opkræves ikke ved udskiftning af kort ifm. stop af abonnementstræk.
Kontanthævning i Danmark:

I Sparekassen eller i Sparekassens pengeautomater** i åbningstiden

I Sparekassens pengeautomater** uden for åbningstiden

I pengeautomater andre pengeinstitutter

I kassen i andre pengeinstitutter
Gratis
kr. 5,kr. 20,kr. 50,-
** Inkl. Sparekassen Sjællands pengeautomater.
Kontanthævning i udlandet
Køb i udlandet
2% min kr. 50,Gratis
Køb i Danmark
Gratis
Ændring af forbrugsgrænse
Gratis
Kopi af nota (opkræves kun, såfremt nota er i overensstemmelse
med det fakturerede)
kr. 150,-
Genbestilling af PIN-kode
kr. 50,-
Spærring af kort på grund af kortholders misbrug
kr. 300,-
Uberettiget indsigelse på en korttransaktion
kr. 500,-
Omregningskurs/referencekurs ved brug af kort i udlandet
Betale/hæve i lokal valuta:
Vælger du lokal valuta, vil omregningen til DKK ske, når beløbet bliver hævet på din konto, og til følgende omregningskurs:

Europæiske valutaer offentliggjort på www.nets.dk/valutakurser. Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares på
Nets tillagt 1,5 %

Øvrige valutaer offentliggjort på www.nets.dk/valutakurser. Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares på Nets
tillagt 2,0 %.
Betale/hæve i DKK:
Vælger du DKK, vil forretningen/pengeautomaten straks omveksle beløbet i lokalvaluta til DKK til en kurs fastsat i udlandet.
Når du bruger dit kort i udlandet, kan du risikere at blive spurgt, om du ønsker at betale/hæve i lokal valuta eller DKK. Sparekassen
anbefaler, at du altid gennemfører betaling i udlandet i den lokale valuta, da kursen der anvendes i forretninger og pengeautomater
i udlandet, typisk er dårligere end omvekslingskursen i Danmark.
Prisbog for Sparekassen Fyn A/S
Pr. 20. september 2016
Side 34 af 46
MasterCard Business Debit, Guld
Hæve- og forbrugsgrænser
Kontanthævning pr. dag i Danmark kr. 6.000,Kontanthævning pr. dag i udlandet kr. 6.000,Køb pr. dag kr. 50.000,Gebyrer
Bestillingsgebyr og årligt kortgebyr
kr. 795,-
Erstatningskort
kr. 100,-*
*Opkræves ikke ved udskiftning af kort ifm. stop af abonnementstræk.
Kontanthævning i Danmark:




I Sparekassen eller i Sparekassens pengeautomater** i åbningstiden
I Sparekassens pengeautomater** uden for åbningstiden
I pengeautomater andre pengeinstitutter
I kassen i andre pengeinstitutter
Gratis
kr. 5,kr. 20,kr. 50,-
** Inkl. Sparekassen Sjællands pengeautomater.
Kontanthævning i Udlandet
Køb i udlandet
2% min kr. 50,Gratis
Køb i Danmark
Gratis
Ændring af forbrugsgrænse
Gratis
Kopi af nota (opkræves kun, såfremt nota er i overensstemmelse
med det fakturerede)
kr. 150,-
Genbestilling af PIN-kode
kr. 50,-
Spærring af kort på grund af kortholders misbrug
kr. 300,-
Uberettiget indsigelse på en korttransaktion
kr. 500,-
Omregningskurs/referencekurs ved brug af kort i udlandet
Betale/hæve i lokal valuta:
Vælger du lokal valuta, vil omregningen til DKK ske, når beløbet bliver hævet på din konto, og til følgende omregningskurs:

Europæiske valutaer offentliggjort på www.nets.dk/valutakurser. Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares på
Nets tillagt 1,5 %

Øvrige valutaer offentliggjort på www.nets.dk/valutakurser. Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares på Nets
tillagt 2,0 %.
Betale/hæve i DKK:
Vælger du DKK, vil forretningen/pengeautomaten straks omveksle beløbet i lokalvaluta til DKK til en kurs fastsat i udlandet.
Når du bruger dit kort i udlandet, kan du risikere at blive spurgt, om du ønsker at betale/hæve i lokal valuta eller DKK. Sparekassen
anbefaler, at du altid gennemfører betaling i udlandet i den lokale valuta, da kursen der anvendes i forretninger og pengeautomater
i udlandet, typisk er dårligere end omvekslingskursen i Danmark.
Prisbog for Sparekassen Fyn A/S
Pr. 20. september 2016
Side 35 af 46
MasterCard Business Debit, Platinum
Hæve- og forbrugsgrænser
Kontanthævning pr. dag i Danmark kr. 10.000,Kontanthævning pr. dag i udlandet kr. 10.000,Køb pr. dag kr. 100.000,Gebyrer
Bestillingsgebyr og årligt kortgebyr
kr. 1.395,-
Erstatningskort
kr. 100,-*
*Opkræves ikke ved udskiftning af kort ifm. stop af abonnementstræk.
Kontanthævning i Danmark




I Sparekassen eller i Sparekassens pengeautomater** i åbningstiden
I Sparekassens pengeautomater** uden for åbningstiden
I pengeautomater andre pengeinstitutter
I kassen i andre pengeinstitutter
Gratis
kr. 5,kr. 20,kr. 50,-
** Inkl. Sparekassen Sjællands pengeautomater.
Kontanthævning i Udlandet
2% min kr. 50,-
Køb i udlandet
Gratis
Køb i Danmark
Gratis
Ændring af forbrugsgrænse
Gratis
Kopi af nota (opkræves kun, såfremt nota er i overensstemmelse
med det fakturerede)
kr. 150,-
Genbestilling af PIN-kode
kr. 50,-
Spærring af kort på grund af kortholders misbrug
kr. 300,-
Uberettiget indsigelse på en korttransaktion
kr. 500,-
Priority Pass
Har du et MasterCard Platinum kan Sparekassen Fyn formidle oprettelsen af et Priority Pass. Et Priority Pass giver adgang til lounges
over hele verden, uafhængigt af hvilket flyselskab du flyver med, og hvilken klasse du flyver på. Du kan se, hvilke lounges Priority
Pass giver adgang til på www.prioritypass.com.
Gebyr for kortet og for loungebesøg fastsættes af Priority Pass:
Oprettelse og fornyelse af kortet
Loungebesøg for kortholder og evt. gæster
Gratis
kr. 190,- pr. person
Omregningskurs/referencekurs ved brug af kort i udlandet
Betale/hæve i lokal valuta:
Vælger du lokal valuta, vil omregningen til DKK ske, når beløbet bliver hævet på din konto, og til følgende omregningskurs:

Europæiske valutaer offentliggjort på www.nets.dk/valutakurser. Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares på
Nets tillagt 1,5 %

Øvrige valutaer offentliggjort på www.nets.dk/valutakurser. Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares på Nets
tillagt 2,0 %.
Betale/hæve i DKK:
Vælger du DKK, vil forretningen/pengeautomaten straks omveksle beløbet i lokalvaluta til DKK til en kurs fastsat i udlandet.
Når du bruger dit kort i udlandet, kan du risikere at blive spurgt, om du ønsker at betale/hæve i lokal valuta eller DKK. Sparekassen
anbefaler, at du altid gennemfører betaling i udlandet i den lokale valuta, da kursen der anvendes i forretninger og pengeautomater
i udlandet, typisk er dårligere end omvekslingskursen i Danmark.
Prisbog for Sparekassen Fyn A/S
Pr. 20. september 2016
Side 36 af 46
MasterCard Kredit, Standard (uden forsikringer)
Hæve- og forbrugsgrænser
Kontanthævning pr. dag i Danmark og i udlandet kr. 3.000,Kontanthævning pr. løbende måned i Danmark og i udlandet kr. 15.000,Køb pr. dag i Danmark og i udlandet kr. 30.000,Køb pr. løbende måned i Danmark og i udlandet kr. 30.000,Gebyrer
Bestillingsgebyr og årligt kortgebyr:

Privat

Familiekort

Business
Gratis
Gratis
Gratis
Erstatningskort
kr. 100,-*
*Opkræves ikke ved udskiftning af kort ifm. stop af abonnementstræk.
Kontanthævning i Danmark og i udlandet
2% min. kr. 50,-
Køb i udlandet
Køb i Danmark
Gratis
Gratis
Ændring af forbrugsgrænse
Gratis
Kopi af nota (opkræves kun, såfremt nota er i overensstemmelse
med det fakturerede)
kr. 150,-
Genbestilling af PIN-kode
kr. 50,-
Spærring af kort på grund af kortholders misbrug
kr. 300,-
Uberettiget indsigelse på en korttransaktion
kr. 500,-
Omregningskurs/referencekurs ved brug af kort i udlandet
Betale/hæve i lokal valuta:
Vælger du lokal valuta, vil omregningen til DKK ske, når beløbet bliver hævet på din konto, og til følgende omregningskurs:

Europæiske valutaer offentliggjort på www.nets.dk/valutakurser. Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares på
Nets tillagt 1,5 %

Øvrige valutaer offentliggjort på www.nets.dk/valutakurser. Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares på Nets
tillagt 2,0 %.
Betale/hæve i DKK:
Vælger du DKK, vil forretningen/pengeautomaten straks omveksle beløbet i lokalvaluta til DKK til en kurs fastsat i udlandet.
Når du bruger dit kort i udlandet, kan du risikere at blive spurgt, om du ønsker at betale/hæve i lokal valuta eller DKK. Sparekassen
anbefaler, at du altid gennemfører betaling i udlandet i den lokale valuta, da kursen der anvendes i forretninger og pengeautomater
i udlandet, typisk er dårligere end omvekslingskursen i Danmark.
Prisbog for Sparekassen Fyn A/S
Pr. 20. september 2016
Side 37 af 46
MasterCard Kredit, Guld
Hæve- og forbrugsgrænser
Kontanthævning pr. dag i Danmark og i udlandet kr. 6.000,Kontanthævning pr. løbende måned i Danmark og i udlandet kr. 30.000,Køb pr. dag i Danmark og i udlandet kr. 50.000,Køb pr. løbende måned i Danmark og i udlandet kr. 50.000,Gebyrer
Bestillingsgebyr og årligt kortgebyr:

Privat

Familiekort

Business
kr. 795,kr. 195,kr. 895,-
Erstatningskort
kr. 100,-*
*Opkræves ikke ved udskiftning af kort ifm. stop af abonnementstræk.
Kontanthævning i Danmark og i udlandet
2% min. kr. 50,-
Køb i udlandet
Køb i Danmark
Gratis
Gratis
Ændring af forbrugsgrænse
Gratis
Kopi af nota (opkræves kun, såfremt nota er i overensstemmelse
med det fakturerede)
kr. 150,-
Genbestilling af PIN-kode
kr. 50,-
Spærring af kort på grund af kortholders misbrug
kr. 300,-
Uberettiget indsigelse på en korttransaktion
kr. 500,-
Omregningskurs/referencekurs ved brug af kort i udlandet
Betale/hæve i lokal valuta:
Vælger du lokal valuta, vil omregningen til DKK ske, når beløbet bliver hævet på din konto, og til følgende omregningskurs:

Europæiske valutaer offentliggjort på www.nets.dk/valutakurser. Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares på
Nets tillagt 1,5 %

Øvrige valutaer offentliggjort på www.nets.dk/valutakurser. Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares på Nets
tillagt 2,0 %.
Betale/hæve i DKK:
Vælger du DKK, vil forretningen/pengeautomaten straks omveksle beløbet i lokalvaluta til DKK til en kurs fastsat i udlandet.
Når du bruger dit kort i udlandet, kan du risikere at blive spurgt, om du ønsker at betale/hæve i lokal valuta eller DKK. Sparekassen
anbefaler, at du altid gennemfører betaling i udlandet i den lokale valuta, da kursen der anvendes i forretninger og pengeautomater
i udlandet, typisk er dårligere end omvekslingskursen i Danmark.
Prisbog for Sparekassen Fyn A/S
Pr. 20. september 2016
Side 38 af 46
MasterCard Kredit, Platinum
Hæve- og forbrugsgrænser
Kontanthævning pr. dag i Danmark og i udlandet kr. 10.000,Kontanthævning pr. løbende måned i Danmark og i udlandet kr. 50.000,Køb pr. dag i Danmark og i udlandet kr. 100.000,- og op til kr. 250.000,Køb pr. løbende måned i Danmark og i udlandet kr. 100.000,- og op til kr. 250.000,Gebyrer
Bestillingsgebyr og årligt kortgebyr:

Privat

Familiekort

Business
kr. 1.395,kr. 195,kr. 1.595,-
Erstatningskort
*Opkræves ikke ved udskiftning af kort ifm. stop af abonnementstræk.
kr. 100,-*
Kontanthævning i Danmark og i udlandet
2% min. kr. 50,-
Køb i udlandet
Køb i Danmark
Gratis
Gratis
Ændring af forbrugsgrænse
Gratis
Kopi af nota (opkræves kun, såfremt nota er i overensstemmelse
med det fakturerede)
kr. 150,-
Genbestilling af PIN-kode
kr. 50,-
Spærring af kort på grund af kortholders misbrug
kr. 300,-
Uberettiget indsigelse på en korttransaktion
kr. 500,-
Priority Pass
Har du et MasterCard Platinum kan Sparekassen Fyn formidle oprettelsen af et Priority Pass. Et Priority Pass giver adgang til lounges
over hele verden, uafhængigt af hvilket flyselskab du flyver med, og hvilken klasse du flyver på. Du kan se, hvilke lounges Priority
Pass giver adgang til på www.prioritypass.com.
Gebyr for kortet og for loungebesøg fastsættes af Priority Pass:
Oprettelse og fornyelse af kortet
Loungebesøg for kortholder og evt. gæster
Gratis
kr. 190,- pr. person
Omregningskurs/referencekurs ved brug af kort i udlandet
Betale/hæve i lokal valuta:
Vælger du lokal valuta, vil omregningen til DKK ske, når beløbet bliver hævet på din konto, og til følgende omregningskurs:

Europæiske valutaer offentliggjort på www.nets.dk/valutakurser. Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares på
Nets tillagt 1,5 %

Øvrige valutaer offentliggjort på www.nets.dk/valutakurser. Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares på Nets
tillagt 2,0 %.
Betale/hæve i DKK:
Vælger du DKK, vil forretningen/pengeautomaten straks omveksle beløbet i lokalvaluta til DKK til en kurs fastsat i udlandet.
Når du bruger dit kort i udlandet, kan du risikere at blive spurgt, om du ønsker at betale/hæve i lokal valuta eller DKK. Sparekassen
anbefaler, at du altid gennemfører betaling i udlandet i den lokale valuta, da kursen der anvendes i forretninger og pengeautomater
i udlandet, typisk er dårligere end omvekslingskursen i Danmark.
Prisbog for Sparekassen Fyn A/S
Pr. 20. september 2016
Side 39 af 46
Hævekort
Gebyrer for brug af kortet i Danmark:
Sparekassen Fyn A/S's pengeautomater**

Hverdage (mandag til fredag) 09.00 til 17.00

Øvrige tidspunkter

Deponering af kontanter/checks
Gratis
kr. 5,00*
Gratis
*Gratis for kunder med Privat Plus.
** Inkl. Sparekassen Sjællands pengeautomater.
Andre pengeinstitutter:
• I pengeautomater
• Andre pengeinstitutter ved kassen ved brug af kortet ved kassen
kan det udbetalende pengeinstitut opkræve et gebyr af kunden v
ed udbetaling.
Uberettiget indsigelse på en korttransaktion
kr. 5,00
kr. 5,00
kr. 500,00
Regler for hævning af kontanter i pengeautomater og pengeinstitutter i Danmark:
Sparekassens interne hævekort kan nu benyttes i alle pengeautomater undtagen Danske Bank,
Jyske Bank og Nordea´s.
I pengeautomater i Sparekassen Fyn A/S kan der højest udbetales op til kr. 15.000,- inden for almindelig åbningstid pr. døgn.
Uden for almindelig åbningstid kan der udbetales op til kr. 6.000,- pr. døgn.
I andre pengeautomater og pengeinstitutter kan der højest udbetales kr. 2.000,- pr. døgn.
Prisbog for Sparekassen Fyn A/S
Pr. 20. september 2016
Side 40 af 46
Dankort
Bestillingsgebyr og årligt kortgebyr
Individuel kortdesign
Gratis
kr. 100,-
Som betalingskort i forretninger, der er tilsluttet Dankort-systemet
Gratis
Erstatningskort
kr. 100,-*
*Opkræves ikke ved udskiftning af kort ifm. stop af abonnementstræk.
Kontanthævning i Danmark:

I Sparekassen eller i Sparekassens pengeautomater** i åbningstiden

I Sparekassens pengeautomater** uden for åbningstiden

I pengeautomater og i kassen i andre pengeinstitutter
Gratis1)
kr. 5,- 1) ***
kr. 5,- 1)
** Inkl. Sparekassen Sjællands pengeautomater.
**Gratis for kunder med Privat Plus.
1)
10 første udbetalinger pr. måned er gratis for Focuskunder (i alt i Sparekassen Fyns og andre pengeinstitutters pengeautomater).
Deponering af kontanter/checks i pengeautomat
Gratis
Hastebestilling af kort (tillæg)
kr. 150,-
Kopi af nota (opkræves kun, såfremt nota er i overensstemmelse
med det fakturerede)
kr. 150,-
Genbestilling af PIN-kode
kr. 50,-
Spærring af kort på grund af kortholders misbrug
kr. 300,-
Uberettiget indsigelse på en korttransaktion
kr. 500,-
Regler for hævning af kontanter i pengeautomater og pengeinstitutter i Danmark og i u dlandet:
I pengeautomater i Sparekassen Fyn A/S kan der højest udbetales op til kr. 15.000,- inden for almindelig åbningstid pr. døgn.
Uden for almindelig åbningstid kan der udbetales op til kr. 6.000,- pr. døgn.
I andre pengeautomater og pengeinstitutter kan der højest udbetales kr. 2.000,- pr. døgn.
Regler for brug af kortet til spil og lotteri:
Når De benytter kortet hos betalingsmodtagere, der overvejende tilbyder spil og væddemål, herunder kasinoer, forhandlere af
lotterisedler, væddeløbsbaner og lignende, kan der være en begrænsning i brug af kortet på kr. 5.000,- pr. døgn.
Prisbog for Sparekassen Fyn A/S
Pr. 20. september 2016
Side 41 af 46
VISA/Dankort
Bestillingsgebyr og årligt kortgebyr
kr. 185,-*
Individuel kortdesign
kr. 100,-
Brug af kortet i Danmark som betalingskort i forretninger, der er tilsluttet
Dankort-systemet
Gratis
Kontanthævning i Danmark:

I Sparekassen eller i Sparekassens pengeautomater** i åbningstiden

I Sparekassens pengeautomater** uden for åbningstiden
I pengeautomater og i kassen i andre pengeinstitutter
Gratis1)
kr. 5,- 1) *
kr. 5,- 1)
*Gratis for kunder med Privat Plus.
** Inkl. Sparekassen Sjællands pengeautomater.
1)
10 første udbetalinger pr. måned er gratis for Focuskunder (i alt i Sparekassen Fyns og andre pengeinstitutters pengeautomater).
Brug af kortet i udlandet:

Som hævekort i pengeautomater og i pengeinstitutter. Ved brug af
kortet som hævekort i udlandet, kan det udbetalende pengeinstitut
herudover opkræve et gebyr ved udbetaling
1% min kr. 30,-

Gratis
Som betalingskort i forretninger, der har tilsluttet sig Visa-System
Deponering af kontanter/checks i pengeautomater
Gratis
Ændring af Visa-forbrugsgrænse i udlandet
kr. 500,-
Erstatningskort
kr. 100,-***
***Opkræves ikke ved udskiftning af kort ifm. stop af abonnementstræk.
Hastebestilling af kort (tillæg)
kr. 150,-
Kopi af nota (opkræves kun, såfremt nota er i overensstemmelse
med det fakturerede)
kr. 150,-
Genbestilling af PIN-kode
kr. 50,-
Spærring af kort på grund af kortholders misbrug
kr. 300,-
Uberettiget indsigelse på en korttransaktion
kr. 500,-
Regler for hævning af kontanter i pengeautomater og pengeinstitutter i Danmark og i udlandet:
I pengeautomater i Sparekassen Fyn A/S kan der højest udbetales op til kr. 15.000,- inden for almindelig åbningstid pr. døgn. Uden
for almindelig åbningstid kan der udbetales op til kr. 6.000,- pr. døgn.
I andre pengeautomater og pengeinstitutter kan der højest udbetales kr. 2.000,- pr. døgn.
I pengeautomater og pengeinstitutter i udlandet kan der højest udbetales valuta svarende til kr. 2.000,- pr. døgn.
I udlandet kan der højest bruges valuta svarende til kr. 25.000,- pr. løbende 30 dage.
Regler for brug af kortet til spil og lotteri:
Prisbog for Sparekassen Fyn A/S
Pr. 20. september 2016
Side 42 af 46
Når De benytter kortet hos betalingsmodtagere i Danmark, der overvejende tilbyder spil og væddemål, herunder kasinoer,
forhandlere af lotterisedler, væddeløbsbaner og lignende, kan der være en begrænsning i brug af kortet
på kr. 5.000,- pr. døgn.
Referencekurs (omregningskurs) ved brug af kortet i udlandet:
Betale/hæve i lokal valuta:
Vælger du lokal valuta, vil omregningen til DKK ske, når beløbet bliver hævet på din konto, og til
følgende omregningskurs:

Europæiske valutaer offentliggjort på www.nets.dk/valutakurser. Valutakurs på bankdagen
før transaktionen cleares på Nets tillagt 1 %

Øvrige valutaer offentliggjort på www.nets.dk/valutakurser. Valutakurs på bankdagen før
transaktionen cleares på Nets tillagt 1,5 %.
Betale/hæve i DKK:
Vælger du DKK, vil forretningen/pengeautomaten straks omveksle beløbet i lokalvaluta til DKK til en kurs fastsat i udlandet.
Når du bruger dit kort i udlandet, kan du risikere at blive spurgt, om du ønsker at betale/hæve i lokal valuta eller DKK. Sparekassen
anbefaler, at du altid gennemfører betaling i udlandet i den lokale valuta, da kursen der anvendes i forretninger og pengeautomater
i udlandet, typisk er dårligere end omvekslingskursen i Danmark.
Prisbog for Sparekassen Fyn A/S
Pr. 20. september 2016
Sparekassen Fyns samarbejdspartnere
Sparekassen samarbejde med følgende:
AP Pension/ ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)
Bankinvest
Bil Nordic Invest
DLR Kredit
EDC
Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter
Garantiinvest
Jyske Invest
Købstædernes Forsikring
Leasing Fyn
Lokal Forsikring
Lokal Puljepension
LP MasterCard
Maj Invest
Nets
Nykredit
Nykredit Invest
SEB
Sparinvest
Swipp
Sydinvest
Totalkredit
VISA
Prisbog for Sparekassen Fyn A/S
Side 43 af 46
Pr. 20. september 2016
Side 44 af 46
Klagevejledning i Sparekassen Fyn
Hvis du ønsker at klage over Sparekassen Fyn, skal du i første omgang kontakte din afdeling. Hvis du herefter fortsat er uenig i
Sparekassens behandling af din henvendelse eller resultatet her, kan du kontakte den klageansvarlige i Sparekassen. Du kan bede
din afdeling om at blive henvist, så du kan kontakte den klageansvarlige direkte.
Sparekassens klageansvarlige er direktør Flemming Bisgaard Nielsen. Du kan skrive til den klageansvarlige på følgende adresse:
Markedspladsen 15, 5600 Faaborg eller du kan sende en e-mail til: [email protected]
Du kan også vælge at indbringe din klage for Pengeinstitutankenævnet, Østerbrogade 62, 4. sal, København Ø, tlf. 35 43 63 33,
www.pengeinstitutankenaevnet.dk.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online hos Sparekassen Fyn.
Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bobæl i et andet EU-land. Klagen indgiver her: http://ec.euraopa.eu/odr.
Ved indgivelse af en klage over en ydelse købt online hos Sparekassen skal du angive følgende e-mail: [email protected]
Prisbog for Sparekassen Fyn A/S
Pr. 20. september 2016
Side 45 af 46
Udgåede produkter
Indlån
Pension
Produkt
Betingelser
Nominel årlig rentesats
Kapitalpension / Ratepension / Aldersopsparing – fast rente

Minimumsindskud kr. 100.000,
Gensidig uopsigelig i bindingsperioden

Der betales dekort på 2 % ved ophævelse af aftalen i bindingsperioden.

Kan udbetales uden dekort ved varigt nedsat arbejdsevne efter reglerne i lov
om social pension.

Kan udbetales uden dekort ved død samt i tilfælde af visse livstruende
sygdomme.

Særligt for kapitalpension: Kan ikke oprettes 3 henholdsvis 5 år før seneste
udbetalingsalder.

Særligt for ratepension: Der kan maks. Oprettes fastrenteaftale på 50 % af
den samlede værdi på aftalen, når efterlønsalderen er nået.
Binding 3 år
Binding 5 år
0,75 %
1,25 %
Produkt
Betingelser
Nominel årlig rentesats
Opsparingskonto

Ingen binding eller restriktion
Renteknæk:
De første 25.000 kr.
25.000 – 100.000 kr.
Over 100.000 kr.
Renteknæk:
De første 25.000 kr.
25.000 – 100.000 kr.
Over 100.000 kr.
Binding i 1 år
Binding i 2 år
Binding i 3 - 5 år
Opsparing
Opsparingskonto Plus

Der kan hæves gebyrfrit én gang pr. kvartal
Højrentekonto

Fast garanteret rente i bindingsperioden

Renten gives af hele beløbet

Minimumsindskud kr. 25.000,Opsparingskonto Aktionær

Der kan hæves gebyrfrit én gang pr. kvartal
Prisbog for Sparekassen Fyn A/S
De første 25.000 kr.
25.000 – 100.000 kr.
Over 100.000 kr.
0,10 %
0,125 %
0,25 %
0,10 %
0,125 %
0,25 %
0,50 %
0,75 %
1,50 %
0,125 %
0,25 %
0,50 %
Pr. 20. september 2016
Side 46 af 46
MasterCard Kredit, Standard med forsikring
Hæve- og forbrugsgrænser
Kontanthævning pr. dag i Danmark og i udlandet kr. 3.000,Kontanthævning pr. løbende måned i Danmark og i udlandet kr. 15.000,Køb pr. dag i Danmark og i udlandet kr. 30.000,Køb pr. løbende måned i Danmark og i udlandet kr. 30.000,Gebyrer
Bestillingsgebyr og årligt kortgebyr:

Privat

Familiekort

Business
kr. 295,kr. 75,kr. 395,-
Erstatningskort
kr. 100,-*
*Opkræves ikke ved udskiftning af kort ifm. stop af abonnementstræk.
Kontanthævning i Danmark og i udlandet
2% min. kr. 50,-
Køb i udlandet
Køb i Danmark
Gratis
Gratis
Ændring af forbrugsgrænse
Gratis
Kopi af nota (opkræves kun, såfremt nota er i overensstemmelse
med det fakturerede)
kr. 150,-
Genbestilling af PIN-kode
kr. 50,-
Spærring af kort på grund af kortholders misbrug
kr. 300,-
Uberettiget indsigelse på en korttransaktion
kr. 500,-
Omregningskurs/referencekurs ved brug af kort i udlandet
Betale/hæve i lokal valuta:
Vælger du lokal valuta, vil omregningen til DKK ske, når beløbet bliver hævet på din konto, og til
følgende omregningskurs:

Europæiske valutaer offentliggjort på www.nets.dk/valutakurser. Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares på
Nets tillagt 1,5 %

Øvrige valutaer offentliggjort på www.nets.dk/valutakurser. Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares på Nets
tillagt 2,0 %.
Betale/hæve i DKK:
Vælger du DKK, vil forretningen/pengeautomaten straks omveksle beløbet i lokalvaluta til DKK til en kurs fastsat i udlandet.*
*Når du bruger dit kort i udlandet, kan du risikere at blive spurgt, om du ønsker at betale/hæve i lokal valuta eller DKK. Sparekassen anbefaler, at du
altid gennemfører betaling i udlandet i den lokale valuta, da kursen der anvendes i forretninger og pengeautomater i udlandet, typisk er dårligere
end omvekslingskursen i Danmark.
Prisbog for Sparekassen Fyn A/S

Similar documents