Du finder hele programmet til Generalforsamlingen her

Comments

Transcription

Du finder hele programmet til Generalforsamlingen her
Drigstrup
Jagtforening
www.drigstrupjagtforening.dk
Kreds 5
GENERALFORSAMLING
MANDAG D. 3. OKTOBER 2016 KL. 19.00
1
Generalforsamling
Generalforsamling i Drigstrup Jagtforening afholdes i
Drigstrup Sognegård mandag den 3. oktober 2016 kl. 19.00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetæller
3. Kontigent fastsættelse
4. Formandens beretning
5. Regnskab
6. Indkomne forslag - skal være formanden i hænde seneste 8 dage før
7. Valg af bestyrelse:
På valg er:
- Jon Lamberg
- Kim Andreasen
8. Valg af bestyrelsesuppleant:
På valg er:
- Peter Bisgaard
9. Valg af revisor:
På valg er:
- J. O. Danielsen
10. Valg af revisorsuppleant:
På valg er:
- Søren Helding
11. Valg af medl. til flugtskydning udvalget:
På valg er:
- Søren Helding
12. Valg af medl. til riffel udvalget:
På valg er:
- Palle Jørgensen
- Kim Andreasen
13. Valg af sognegårdsrepræsentant:
På valg er:
- Peter Storm
14. Eventuelt
Efter generalforsamlingen vil der blive vist en jagtfilm og foreningen vil være vært
med et stykke brød og en øl + snaps.
TILMELDING til Peter Storm
SENEST DEN 30. SEPTEMBER af hensyn til mad
Vel mødt! Bestyrelsen 
2
Stor tak til alle vores sponsorer…
Maskinsnedkeri
Alt i tømrer- og snedkerarbejde
v/Snedker Palle Jørgensen  tlf. 27135291
3
Drigstrup Jagtforenings
Bestyrelse:
Funktion
Navn
Tlf. og mail
Formand
Peter Storm
Næstformand
Kim Andreasen
24 61 81 30
[email protected]
Kasserer
Jon Lamberg
Sekretær
Michael Frandsen
29 42 65 84
[email protected]
Bestyrelse medl.
Casper Mohr
Suppleant
Peter Bisgaard
22 12 23 03
[email protected]
72 22 58 58
[email protected]
26 87 46 22
[email protected]
25 13 19 71
[email protected]
Husk at besøge vores hjemmeside:
www.drigstrupjagtforening.dk
4

Similar documents