9.8.2016 - Satasote

Comments

Transcription

9.8.2016 - Satasote
Muistio
1/2016
Sairaanhoitoon liittyvät tukipalvelut
Aika
Tiistai 9. elokuuta klo 15.00-16.30
Paikka
SATSHP Keskussairaala, Sairaalantie 3, 28500 Pori
B-rakennuksen neuvotteluhuone B 1 05
Paikalla
Harri Hagman
Eija Kaukiainen
Leena Ahonen
Kaisu Härkälä
Johanna Ihanamäki
Heli Salo-Kivinen
Mari Lammentausta
Anne Lehtonen
Tuula Myllykoski
Markku Nurmi
Joni Palmgrén
Vesa Rasikko
Pauli Sallinen
Sari Sjövall
Sirpa Urpilainen
Helvi Walli
Tuula Östman
Marja Lehtimäki
Mari Niemi
Poissa
puheenjohtaja
sihteeri
varapuheenjohtaja
Emilia Katko-Kesälä
Markku Kumlander
KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1
Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen avasi puheenjohtaja Harri Hagman.
Sihteeriksi valittiin ryhmän ulkopuolelta Satadiagin toimistosihteeri Eija Kaukiainen.
2
Valmistelutyöryhmän työn eteneminen
Annettujen tavoitteiden läpikäynti sekä lyhyt katsaus nykytilanteeseen.
Kaikki sitoutuivat luomaan parhaan mahdollisen lopputuloksen sairaanhoitoon liittyvät tukipalveluttyöryhmänä Satasotelle ja sitä kautta Satakunnan maakunnalle.
Sovimme yhteisiä toimintatapoja ja pelisääntöjä:
Ryhmän jäsenet edustavat omaa ja työyhteisönsä osaamista ja kokemusta tässä yhteisessä valmistelussa.
Ei keskitytä siihen mistä tulemme, vaan siihen minne olemme menossa.
Keskustelu on luottamuksellista ja avointa.
Työryhmien tehtävät tehdään tunnollisesti ja ajallaan.
Jokainen jäsen huolehtii nimeämänsä varahenkilön kutsumisesta sekä valmistaa hänet tulevaan kokoukseen.
Viestintä tapahtuu viestintäorganisaation kautta. Kaikki valmistelutyöryhmien ulkopuolinen, julkisuuteen
tarkoitettu viestintä annetaan Satasote-projektiorganisaation viestinnän kautta.
Muistio
1/2016
Sairaanhoitoon liittyvät tukipalvelut
3
Projektisuunnitelma ja toteutus
Tavoitteet, aikataulu ja organisointi- ehdotukseen tutustuminen.
Tarkennettu toimintasuunnitelma toimitetaan palvelurakennetyöryhmän sihteeri Mari Niemelle 12.8.
mennessä. Puheenjohtaja Harri Hagman kirjoittaa valmistelutyöryhmässä käydyn keskustelun perusteella
ensimmäisen version ja toimittaa sen Mari Niemelle.
Aloitamme Sairaanhoidon tukipalveluiden nykytilaselvityksellä. Oltava 13.10 mennessä palvelurakenne
työryhmässä. Hyödynnämme valmista materiaalia.
Tämän työryhmän vetäjäksi Harri Hagman ja työryhmään jäsenet Mari Lammentausta (PoSa), Pauli Sallinen
(Ksthky), Anne Lehtonen (Ksthky), Markku Nurmi (Eura), Heli Salo-Kivinen (Säkylä), Marja Iisakkala (Rauma),
Tuija Molkkari (Satshp/välinehuolto).
Toinen työryhmä ”Ehdotus voimassa olevien sopimusten siirtämisestä tai purkamisesta” jäsenet Kaisu
Härkälä (Huittinen), Sirpa Urpilainen (Pori), Marja Lehtimäki (Rauma), Tuula Myllykoski (Pori), Heli SaloKivinen(Säkylä), Anne Lehtonen (Ksthky), Pauli Sallinen (Ksthky).
Työryhmään ”Apuvälinetoiminta mukaan sairaanhoidollisten tukipalveluiden kokonaisuuteen” vetäjäksi
Emilia Katko-Kesälä (Rauma) ja jäseniksi Anne Kariaho (Rauma), Tuula Myllykoski (Pori).
Muut tarvittavat työryhmät nimetään tulevissa kokouksissa.
Sovittiin yhdessä seuraavista ”kotitehtävistä”. (liitteenä)
4
Seuraava kokous
Sovittiin loppuvuoden 2016 kokousaikataulu. (liitteenä)
Tiistai 23.8.2016 klo 14.45-16.15 SATSHP Keskussairaala, Sairaalantie 3 henkilöstöravintola (ruokala)
kabinetti.
Muistion vakuudeksi Porissa 17.8.2016
Eija Kaukiainen