Instruktioner för årets Älg och Kronhjortsjakt

Comments

Transcription

Instruktioner för årets Älg och Kronhjortsjakt
Södra Vi Älg o
KronviltSkötselområde
ÄLG & KRONVILTJAKTEN 2016/17
INOM SÖDRA VI ÄSO
Liten handbok för jakten 2016/17
Förutsättningar:
Jakten sker som ”avlysningsjakt ”dvs jakten blåses av när skötselplanens mål uppnåtts.
Dock får inget lag får skjuta fler älgar än den tilldelning laget fått. Tilldelningens principer finns i
protokoll från årsmöte 2016 på hemsidan. Nytt för 2061/17 är att jaktlag med över 950 ha
verklig areal har ett eller fler vuxna djur ”reserverade” t.o.m. 6/11 (se nedan under
Reserverade djur). Hjorttilldelningen är obegränsad för jaktlagen inom skötselplanens ramar.
Skötselplaner 2016/-17:
ÄLG:Avskjutning enligt skötselplan:
Djurslag
Antal djur
Tjur
14
Ko, kviga
14
Årskalv
30
Jakttid
10 oktober - 31 januari.
10 oktober - 31 januari
10 oktober - 31 januari.
KRONVILT:Avskjutning enligt skötselplan:
Djurslag
Antal djur
Jakttid
Tjur
8
10 oktober -31 januari.
Hind
8
16 augusti - 31 januari. T.o.m 30 september endast smyg eller
vakjakt.
Årskalv
14
16 augusti - 31 januari. T.o.m 30 september endast smyg eller
vakjakt
Grundbulten för avlysningsjakt är att jaktlagen rapporterar skjutna djur och håller sig
informerade om vad som återstår av skötselplanen enligt av styrelsen upprättade instruktioner.
Detta är jaklagets skyldighet och överskjutning eller felskjutning som beror på att man
underlåtit renderar i beslutade sanktioner.
Inrapportering fällda djur
Skall ske omgående dock senast senast kl. 19.00 via SMS på tel. 070 564 1565.
Rapporten skall innehålla: ”Jaktlag nr + namn” ; ”Antal + djurslag”
Använd följande djurslag i SMS:et: (Älgtjur, Älgko, Älgkalv) (Krontjur, Kronhind, Kronkalv)
Återapportering till jaktlagen
Är tillgänglig via mobilsvar tidigast Kl. 21.00 på tel. 072 565 9857
OBS. Återstående djurslag är lovligt hela påföljande dag.
Älg-OBS
Viktigt att varje jaktlag sköter älgobs och rapporterarar densamma.
Vikt och åldersbestämning.
Vägning av samtliga djur ska utföras och rapporteras på Viltdata.
Åldersbestämning m.h.a. tandsnittning. Skall utföras på 100% av fälld, vuxen älg.
Utförs av Erling Henriksson, Dalgången 7 Södra Vi,
Jaktlagen ansvarar för att han får båda underkäkarna fria från köttrester, gärna frusna inom 7
dagar.
Södra Vi Älg o
KronviltSkötselområde
ÄLG & KRONVILTJAKTEN 2016/17
INOM SÖDRA VI ÄSO
Reserverade djur
Följande lag har reserverade vuxna djur t.om 6/11. Observera att det/de första vuxna djur som
skjuts inom resp. lag är reserverade djur.
Jaktlag
Reserverade
vuxna djur
8010 Södra Vi
8013 Slitshult
8015 Halsebo
8016 Brånhult
8026 Örsåsa
8027 MÅF
8044 Bäckhult
8083 Ålingegölen
2
1
1
1
1
1
1
1
Södra Vi Älg o
KronviltSkötselområde
ÄLG & KRONVILTJAKTEN 2016/17
INOM SÖDRA VI ÄSO
Övrigt:
Påskjutning
Påskjutet djur, ännu ej funnet skall rapporteras som avskjutning som SMS senast kl. 19:00,
samma dag.
Beslut om annullering tas av Skötselområdets styrelse, om man kan visa att djuret efter
noggrant eftersök är oskadat eller annat jaktlag skjutit djuret. Jaktlaget kan alltså inte själva
annullera påskjutet djur. För kontakt Ring Bo Kullander 070 564 1565.
Viltdata (Älg och Kronhjort)
Redovisning och rapportering från jakten till http://www.viltdata.se/ , skall ske inom 7 dagar
efter det att djuret skjutits.
Övriga statistikuppgifter (vikt och ålder) läggs in på samma ställe snarast.
Regler och sanktioner fattade av tidigare årsmöten och enligt stadgar (Älg).
1)
”Vikt och åldersbestämning”.
”Jaktlag som underlåter att redovisa vägd vikt på fälld älg, såväl vuxen
som kalv eller underlåter att lämna in käkar från vuxet djur kan
sanktioneras med nedsatt tilldelning av älg kommande år”.
2)
”Överskjutning”. (Vuxet djur fällt när sådant saknas enligt tilldelning).
Sanktion:
Ett vuxet djur dras från kommande års tilldelning beroende på ”förtida
uttag” samt ett vuxet dras från kommande tilldelning som disciplinär
konsekvens.
3)
”Felskjutning” (T.ex Fel kön på vuxet djur när kvoten fyllts)
Sanktion:
Ett vuxet djur dras från kommande års tilldelning som disciplinär
konsekvens, förutsatt att vuxet djur finns kvar av lagets tilldelning. I annat
fall betraktas det som överskjutning, med motsvarande sanktion.
4)
”Viltdata” (Redovisning inom 7 dagar)
Sanktion:
Jaktlag som underlåter att fylla i Viltdata inom utsatt tid kan sanktioneras
med nedsatt tilldelning kommande år.
Södra Vi 2016-09-19
Styrelsen