Ungponnychampionat och Riksfinaler för kvalitetstävlan och

Comments

Transcription

Ungponnychampionat och Riksfinaler för kvalitetstävlan och
Ungponnychampionat och
Riksfinaler
för kvalitetstävlan och treårstest
samt Åretsponny
Svenska ponnyavelsförbundet i samarbete med
Vetlandaortens Ryttarförening
Vetlanda
24-25 SEPTEMBER 2016
1
2
UNGPONNYCHAMPIONAT OCH RIKSFINALER FÖR KVALITETSBEDÖMNING
OCH TREÅRSTEST SAMT ÅRETSPONNY
I VETLANDA DEN 24-25 SEPTEMBER 2016
Platsansvarig
Bedömningsledare och resultatsekretariat
Speaker
Sekretariat
Uppstallning
Domare gångarter
Domare lös– och uppsutten hoppning
Domare Åretsponny
Jette Hansen
Maria Andersson
Aina Kjellstrand
Lotta Eliasson
Barbro Mattsson
Sissi Lilja
Hans Wallemyr
Håkan Erlandsson
0730-776193
0733-861621
073-7013150
070-8834116
SPAF vill rikta ett varmt tack till Vetlandaortens ryttarförening, sponsorer och
alla som skänkt priser. Vi vill också tacka alla inblandade för allt arbete som lagts
ner både före och efter riksfinalerna och Årets ponny.
Anläggningsskiss
Sekr
3
etaia
t
Innehållsförteckning
Sida
Tidsprogram
5
Anvisningar final treårstest
6
Anvisningar final kvalitetsbedömning
7
Anvisningar finaler 5 & 6 åringar
8
Deltagare i åretsponny
12
Deltagare i finaler i hoppning 5- & 6åriga ponnyer
17
Deltagare i finaler i dressyr 5- & 6- åriga 24
ponnyer
Deltagare i finaler gångarter 3-åriga pon- 34
nyer
Deltagare i finaler löshoppning 3-åriga
ponnyer
40
Deltagare i finaler gångarter 4-åriga pon- 45
nyer
Deltagare i finaler hoppning 4-åriga pon- 50
nyer
4
Tidsprogram
Lördag 24 september
9.30
Uppsutten hoppning 4-åriga ponnyer kat C (stora ridhuset)
10.20
Prisutdelning kat C 4 åriga ponnyer uppsutten hoppning
10.40
Uppsutten hoppning 4-åriga ponnyer kat D (stora ridhuset)
11.10
Prisutdelning kat D 4 åriga ponnyer uppsutten hoppning
(stora ridhuset)
9.00-15.50 Dressyr final 1 för 5-åriga och därefter 6-åringa ponnyer
(grusbanan)
13.30
Löshoppning 3-åriga ponnyer kat B-D (lilla ridhuset)
14.40
Prisutdelning 3 löshoppning (lilla ridhuset)
10.00
Pay and jump (gräsbanan)
12.00
Årets ponny därefter utdelning av Strömkannan (gräsbanan)
13.30-15.30 Hoppning final 1 för 5-åriga ponnyer samt
6-åriga ponnyer (gräsbanan)
Söndag 25 september
9.00
Gångarter 3-åriga ponnyer kat B-D (lilla ridhuset)
11.00
Prisutdelning 3-åriga ponnyer kat B-D (stora ridhuset)
10.00-12.00 Hoppning final 2 för 5-åriga ponnyer samt 6-åriga ponnyer
(gräsbanan)
12.30
Gångarter 4-åringar körning (gräsbanan)
12.40
Prisutdelning 4-åringar körning (gräsbanan)
13.00
Gångarter 4-åriga ponnyer kat B+C (stora ridhuset)
13.50
Prisutdelning gångarter 4-åriga ponnyer kat B+C (stora ridhuset)
14.30
Gångarter 4-åriga ponnyer kat D (stora ridhuset)
16.00
Prisutdelning gångarter 4-åriga ponnyer kat D (stora ridhuset)
9.00-16.05 Dressyr final 2 för 6-åriga därefter 5-åriga ponnyer (grusbanan)
5
Anvisningar final treårstest
Genomförande.
Gångarter
Vid riksfinalen för treåriga gångartsponnyer bedöms ponnyns gångarter med betygen 1,0 -10,0 (halva poäng), skritt, trav och galopp.
Ponnyerna rangeras efter medelpoäng, ponnyer med lika poäng rangeras efter
betygen i galopp därefter skritt och trav, därefter avgör domaren. Domarna placerar enligt TR
Ponnyerna visas först enskilt i startnummerordning, kategorivis. Ponnyerna kommer att bedömas med poäng. Ingen bedömning av ”typ”, ”huvud, hals och
bål”eller ”extremiteter”. Domaren sätter betyg, grundat på bedömning av skritt,
trav samt galopp. Ponnyerna visas i lösgalopp samt för hand. Prisutdelning kategorivis.
Hoppning
(denna bedömning även för 4-åriga ponnyer kat A och B som valt
löshoppning)
Ponnyerna visas i lösgalopp och löshoppning.
I hoppfinalen bedöms och poängsätts; Galopp, Hoppning - Teknik och förmåga,
Hoppning -temperament och allmänt intryck. Poäng från 1,0-10,0 (halva poäng).
Ponnyn släpps först i höger varv för bedömning av lösgalopp , fångas och släpps i
vänster varv för bedömning av lösgalopp, därefter börjar hoppbedömning enl
domarens anvisningar.
Ponnyerna rangeras efter medelpoäng, ponnyer med lika poäng rangeras efter
betygen i Hoppning - temperament därefter hoppning - teknik och förmåga och
galopp, därefter avgör domaren. Prisutdelning kategorivis. Antal placerade enligt
TR
6
Anvisningar kvalitetsbedömningsfinal
Högst två hästar per ryttare och klass i finalomgångarna rekommenderas. Ryttare
som rider fler hästar frånsäger sig rätten till det startmellanrum som respektive
TR anger.
Gångarter
Ponnyerna visas i startnummerordning under ryttare enligt domarens anvisningar.
Ponnyerna bedöms enlig följande:
Skritt (S), trav (T), galopp (G), temperament (GT) och utvecklingsbarhet (GU)
S,T,G,GT,GU/5
Ponnyerna rangeras efter medelpoäng. Vid lika poäng rangeras ponnyerna efter
galopp-skritt-trav. Därefter får domaren avgöra
Placering enligt TR, kategorivis.
Hoppning
Ponnyerna hoppas under ryttare, A- och B-ponnyer kan välja att löshoppas. För
anvisningar angående löshoppning se proposition riksfinal treårstest.
För banskiss se www.ungponny.se
Ponnyerna bedöms enligt följande:
Galopp (G), hoppning-teknik och förmåga (H), hoppning-temperament (HT),
utvecklingsbarhet (HU). G,H,HT,HU/4
Ponnyerna rangeras efter medelpoäng. Vid lika poäng rangeras ponnyerna efter
temperament, galopp, teknik och utvecklingsbarhet därefter får domaren avgöra
Placering enligt TR, kategorivis
7
Anvisningar finaler 5 & 6 åringar
DRESSYR
Finalerna bedöms gemensamt av ett domarkollegium av två domare.
Bedömning: Enligt Allmänt intryck Unga hästar 2008 dvs bedömningen sker i
fem grupper
1. Skritt - takt energi och elasticitet
2. Trav - takt energi, elasticitet samt samlingsförmåga (skänkelvikningar och
skolor)
3. Galopp - takt energi, elasticitet samt samlingsförmåga (förvändgalopp/
galoppombyten)
4. Ridbarhet och utbildningsstatus - Lösgjordhet, form och accepterande av bettet, genomsläpplighet, rakriktning, uppmärksamhet, framåtbjudning, balans, lätthet och mjukhet
5. Allmänt intryck och utvecklingsbarhet - Typ och byggnad (lämplighet som
dressyr häst), utveckling, harmoni
Varje bedömningsgrupp ges en poäng mellan 0-10, poängen summeras och divideras med 5, resultatet ges i procent av max. poäng.
Poängen sammanräknas för både finalomgång 1 och 2.
Betsling: enligt TR
HOPPNING
Bedömning: Hästens ridbarhet, teknik och kapacitet vilket utgör hästens förmåga,
bedöms under ett betyg från 0 –10,0 där tiondelar används.
Domare: omgång 1 och 2 döms av ett domarkollegium om två domare.
Poängavdrag enligt följande: -Nedslag 0,5 poäng, -Första vägran 0,5 poäng, Andra vägran 1,5 poäng, -Tredje vägran uteslutning, -Överskridande av maxtiden
0,1 poäng för varje påbörjad sekund.
Poängen sammanräknas för både dag 1 och dag 2. Vid lika poäng väger bästa ritt
dag 2 tyngst.
Vattenmatta kan förekomma i finalomgångarna!
OBS! Viktdamasker får ej användas.
Betsling: enligt TR.
8
9
10
11
Deltagare i Åretsponny 2016
200 Trima KL 5737
Gotlandsruss, 30-13-0005, s, fx, född 13 hos Stuteri KL, Björketorp
e: Hadar 539 u: Xtana 3377
ue: Major G 418 - Heron 372
ägare: Kurt & Lisbeth Larsson, Björketorp
201 Castle Verdi RC 118
Connemara, 33-09-6112, h, br, född 09 hos Peter O'Toole, Clifden, Irland
e: Janus RC 71
u: Orphee Schueracher M1-02059701T
ue: Dream of Aulne 250001914365 - Cheviot Midas GBR 27
ägare: Lotta Sjöberg, Grillby
202 Willsummer
New forest, 34-13-3293, s, br, född 13 hos Alf Olsson, Grimslöv
e: Sörbys Lotus RNF 120 NFH 121
u: Wiolett Gold RNF 2602
ue: Rodlease Dancing Gold RNF 132 - Hiawatha RNF 30 NFS 2644
ägare: Fam. Olsson, Grimslöv
203 Joelsbo Aztha
Welsh sektion B, 35-13-2801, s, br, född 13 hos ägaren
e: Breeton Dai NWPCS 18930
u: Rhoson Anja 35-99-2229
ue: Eyarth Sama WSB 48145 - Rhoson Taranaki WSB 23393
ägare: Ingela Johansson, Bredaryd
204 Salstas Purple Lace
Welsh Mountain sektion A, 36-14-3021, s, skm, född 14 hos ägaren
e: Salstas Splendid RWM 54
u: Molstabergs Pavlova KWA 702
ue: Lacy Foxbe WSB 53557 - Lacy Justyn WSB 35792
ägare: Elisabeth Rudbeck, Stora Sundby
12
205 Storhaugs Gwynfor KWD 80
Welsh Cob sektion D, 37-14-3334, h, br, född 14 hos Hilde Solberg, Norge
e: Storhaugs Crusader NWC 0366 u: Fflur Gwenno WSB 115758
ue: Nebo Daniel WSB 17236 - Felin Brenin Gwynfa WSB 5516
ägare: Fam. Lindh-Ericsson, Stenstorp
206 My Father´s Eyes RS 711
Mini Shetland, 38-11-0186, h, br, född 11 hos ägaren
e: Kameleon v. Bangaerde RS 491 u: Carbon Copy RS 5619
ue: Touch of Gold RS 360 - Parlington Pimpernell RS 250
ägare: Ellinor & Thiffanny Johansson, Jönåker
207 Råås Miss Chaia
Dartmoor, 40-12-0509, s, sv, född 12 hos Sara Wennerbo, Österbymo
e: Råås Figaro RD 19
u: Miss Treasure 40-08-0445
ue: Shilstone Rocks Mountain King RD 18 - Boveycombe Banner RD 3
ägare: Matilda Svensson, Mariannelund
208 Fourjoys Grace of God
Welsh av Cobtyp sektion C, 42-11-2183, s, isb, född 11 hos ägaren
e: Fourwinds Flash Jack 42-91-5624
u: Saltmarsh Rowena 42-92-0729
ue: Saltmarsh Cock Robin WSB 13884 - Synod William WSB 8244
ägare: Jennifer Thulin, Ösmo
209 Joelsbo Divine
Welsh Partbred, 87-11-0783, s, sv, född 11 hos ägaren
e: Joelsbo Coulthard RW 116
u: Dorisse RP 1007
ue: Ceylon 454 - Spring Fever xx
ägare: Ingela Johansson, Bredaryd
13
14
15
16
Deltagare i finaler i hoppning 5 & 6 åriga ponnyer
(alfabetisk ordning)
1
Candy Floss
Svensk Ridponny, 93-11-6207, sto, kat D, född hos Ann-Sofie & Cajsa Lilja
e: Dart Light u: Candy L
ue: Sörbys Magnific - Irco Garcia 04-91-2828
ägare: Ann-Sofie Lilja
ryttare: Ebba Lilja
2
Count On Amber
Connemara, 33-11-7045, sto, kat C, född hos ägaren
e: Juno Rory u: Count On Chiquita
ue: Countach Campbell - Nice-n-Easy RC 26
ägare: Inger Lindberg
ryttare: Amanda Schyman
3
Designs Smokie
Welsh partbred, 87-11-0774, val, kat D, född hos Susanna Ottosson
e: Simberg Superman RW 113
u: Quitina 54-02-9152
ue: Quite Easy 958 - Urbino 430
ägare: Maria Sjöblom
ryttare: Elina Sjöblom
4
Dicentra
New Forest-E, 34-11-2961, sto, kat C, född hos ägaren
e: Stackarps Diplomat RNF 196 u: Tomacs Pion RNF 2557
ue: Sörbys Oboy RNF 133 - Rodlease Dancing Gold RNF 132 NFS 36/167
ägare: Gun Larsson
ryttare: Ella Larsson
5
DJ Las Vegas
Welsh partbred, 87-11-0741, sto, kat C, född hos Anki Kvarnstrand
e: Pontiac Pan RW 124
u: Dancing River
ue: Prince River xx RP 107 - Gandhi RNF 82
ägare: Sofia AndlerKvarnstrand
ryttare: Signe Kvarnstrand
17
6
DJ Sedona
Welsh partbred, 87-11-0739, sto, kat B, född hos Anki Kvarnstrand
e: Pontiac Pan RW 124
u: DJ Ariel
ue: Fulnaho´s Ary - okänd
ägare: Ann-christin Kvarnstrand
ryttare: Elsa Åkerblad
7
DJ Villa D' Este
Korsningsponny, 87-11-0737, sto, kat D, född hos Anki Kvarnstrand
e: Pontiac Pan RW 124
u: Bright Rainbow 99
ue: okänd - okänd
ägare: Anna Josefsson
ryttare: Nelly Johansson
8
Emrik
Russ, 30-11-0002, val, kat B, född hos Liselotte Erixon
e: Lon u: Malva
ue: Mark - Pågen 208
ägare: Anna-Karin Nilsson
ryttare: Thea Kjellström
9
Ester
Svensk Ridponny, 93-11-1030, sto, kat D, född hos Maria Fieber
e: Dirco Hästak 1005
u: Elsa 43-06-1022
ue: E.G Pauli RP 147 - Ripadals Benni 398
ägare: Amanda Kentler
ryttare: Amanda Kentler
10
Fazit
Russ, 30-11-0298, h, kat B, född hos Joanna Henriksen
e: Fantom
u: Winna
ue: Allgunnens Opal G - Guval 365
ägare: Robert Eriksson
ryttare: Alma Spjutö
18
11
Filippa
Welsh partbred, 87-11-0803, sto, kat C, född hos ägaren
e: Pentyparc Shonnyn Du u: Dina
ue: Loopie - Wildzang's Gloriant RW 89 (skm/B)
ägare: Diana Holm
ryttare: Ida Nilsson
12
Galway CJ
Connemara, 33-11-7084, val, kat C, född hos Caroline Jeppsson
e: Poetic Kelly
u: Skousboe Honey
ue: Frederiksminde Mandy Boy - Öxenholm Godot IRE 732
ägare: Monica Thulin
ryttare: Linnéa Gustafsson
14
Hällebo Meriadoc KWD 77
Welsh Cob, 37-11-8298, h, kat D, född hos Viveca Wikfors Hedenlund
e: Nebo Red Dragon RWD18
u: Beech-Hay Myth
ue: Pentrefelin Taliesin WSB33073 - Henblas Hudwr Du WSB 17197 (sv/D)
ägare: Johanna Gustafsson
ryttare: Ellen Källgren
15
Jolly Manolo
New Forest, 39-11-9278, val, kat D, född hos Camilla Ericson
e: Jolly Roger RNF109
u: Zelmaz Dizcett
ue: Eskehöjgaards Prince RNF18-S - Zansibar RNF 77-S
ägare: Klara Åsebrant
ryttare: Jonna Holmberg
16
Lord Aladdin
Svensk Ridponny, 93-11-1031, val, kat D, född hos ägaren
e: Algot
u: Lady Lina
ue: Breccles Minstrel Boy - Cree Song xx (GB)
ägare: Karin Simonsson
ryttare: Sofia Alfredsson
19
17
Luzia
Svensk Ridponny, 93-11-9007, sto, kat D, född hos ägaren
e: Power Boy RP 112
u: Nellie Gun
ue: Okänd - okänd
ägare: Agneta Elnertz
ryttare: Caroline Elnertz
18
Mormors Gummicitron
Russ, 30-10-0224, val, kat B, född hos Malin Luckman
e: Strix G 471u: Gumantika 4216
ue: Skärmnäs Pigall 504 - Ripadals Basti 345
ägare: Emmi Larsson
ryttare: Cornelia Larsson-Åstradsson
19
Mozzarella Neptun
Svensk Ridponny, 93-11-1005, sto, kat D, född hos Marie Axelsson
e: Fjordglimt Sir Thomson u: Osella
ue: Kantje´s Ronaldo - Portias Ricardo He. Stb. 167
ägare: Handelsgruppen i Lidköping AB
ryttare: Erika Andersson
20
Nässlehults Nobelium RP 187
Svensk Ridponny, 43-10-1027, h, kat D, född hos ägaren
e: De Goede REE Metall RP 166 u: Nässlehults NiceDesign RP1272H
ue: Aydin ox RP121 - Källstorps Curry RNF 6-S
ägare: Anna-Lena Fridh
ryttare: Elin Gustavsson
21
Pompej
Svensk Ridponny, 93-11-1038, val, kat C, född hos Irene Roberstsson
e: Lurk 548 u: Pochlight
ue: Twiligt 1062 - Porfyr 657
ägare: Susanne Sellrup
ryttare: Freja Mörnhed
20
22
Starias Ramzes
Svensk Ridponny, 43-11-6212, val, kat D, född hos Staria Stuteri Ia Nilsson,
e: Axxas Intermezzo u: Starias spirit of cazandra
ue: Jameson - Whitmore Falstaff S 91/15
ägare: Ulrika Sundback
ryttare: Anna Sundback
23
Sturevallens Semolina
New Forest-E, 34-10-2907, sto, kat C, född hos ägaren
e: Sturevallens Gentleman u: Pedigree Princess
ue: Peregrin - Hoekshors Denny RNF 34 He. Stb. 8
ägare: Ingela Gullberg
ryttare: Annika Gullberg
24
Top mist c
Svensk Ridponny, 43-11-1018, val, kat D, född hos ägaren
e: Top Nordpol
u: Power Mist
ue: Power Boy - Brantshammar Korak RC 16
ägare: Carin Hultgren
ryttare:Ronja Karlsson
25
Torpalyckans Man-Boy RNF 210
New Forest, 34-10-2304, h, kat C, född hos Torpalyckans Stuteri
e: Stackarps Peer-Boy
u: Thera Stb. 5890
ue: Mondays Moscan - Nieuwmoeds Warrendo He. Stb. 55
ägare: Maria Ahl
ryttare:Matilda Svensson
21
22
23
Deltagare i finaler i dressyr 5 & 6 åriga ponnyer
(alfabetisk ordning)
31
Arda's Aries
Connemara, 33-11-6188, val, kat D, född hos Marlene Näslin
e: Hagens O'Chief u: Arda's Bailey
ue: Kulan Kavat - Hagens Jaguar RC 58
ägare: Lena Wikelöv
ryttare: Lena Wikelöv
32
Arhults Royal Gem
Welsh, 35-11-2369, sto, kat B, född hos Agnetha Hjortsparre
e: Cottrell Mystery u: Cottrell Glamour
ue: Rotherwood State Occasion - Chirk CroganWSB 3566 (rskm/B)
ägare: Anette Lundberg
ryttare: Petra Lind
33
Athenas stjärnhök
Svensk Ridponny, 93-11-1036, sto, kat C, född hos Jenny Nilsson
e: Bostorps Besk RW115 u: Bonika RP1040 H
ue: Kings Bonus xx - Mimik ox (SE) FA 134/68-70
ägare: Milla Palm
ryttare: Milla Palm
34
Bonne Delice
Svensk Ridponny, 43-10-1063, sto, kat D, född hos Nina Eriksson
e: Verona's Bo-Gi (NL)
u: Orchard's Bonne Louise
ue: Cocky Dundas xx - Lisvane Pegasus WP-BR 206
ägare: Eva Nilsson
ryttare: Kia Ahlberg
35
Brattelids Petit Le Brun
Svensk Ridponny, 93-11-9034, sto, kat D, född hos Britt Sjölin
e: Bocaccio Arden RP 149 u: Merel
ue: Okänd - Okänd
ägare: Anne Johansson
ryttare: Ebba Johansson
24
36
Brännornas Don Giovanni
Svensk Ridponny, 43-11-1042, val, kat C, född hos Sofia Sandberg
e: Brännornas Mozart
u: Tiramisu
ue: Vermont - Springs Nougat RD 2
ägare: Christina Eghall
ryttare: Olivia Eghall
37
Cheryl Ann
Welsh Cob, 37-10-2099, sto, kat D, född hos Helen Olsson
e: Broughton Replica RWD 13
u: Ias Cymraes KWC 31
ue: Rhandir Ifana RWD 81 - Cippyn Red Flyer WSB 12728 (mfx/D)
ägare: Helen Rofors
ryttare: Sofia Kühner Säterskog
38
Crusann
Welsh Cob, 37-11-2275, sto, kat D, född hos ägaren
e: Cippyn Red Crusader RWD 5 u: Ias Cymraes KWC 31
ue: Henfynyw Tywysog RWC 3 - Cippyn Red Flyer WSB 12728 (mfx/D)
ägare: Helen Olsson
ryttare: Sofia Kühner Säterskog
39
Dancer Boy
Welsh partbred, 87-10-0624, val, kat D, född hos Lisette Gustavsson
e: Stendyssens Diablo
u: My Sunshine xx
ue: Precocious xx (GB) - Starry Night xx (USA)
ägare: Annica Filipsson
ryttare: Kelly Nilsson
40
Dimmans Delphi
New Forest-E, 34-10-2897, sto, kat C, född hos Helena Gruhb
e: Skattegårds Porter u: Hembys Daphne
ue: Miclas Active - Bellamonte RNF 119
ägare: Isabelle Wikner
ryttare: Sally Wikner
25
41
Ditooh
Welsh partbred, 87-11-0772, val, kat C, född hos Ulla Eliasson
e: Stendyssen's Diablo RWM 61 u: Tootoolah
ue: Chess 880 - Nurmi 629
ägare: Jessica Wilhelmsson
ryttare: Kelly Nilsson
42
Fairy Flower
Svensk Ridponny, 43-10-1052, sto, kat D, född hos ägaren
e: Lotus RP 131
u: Fairy Love RP 1286
ue: Wärnanäs Ulrik RW 63 - Urbino 430
ägare: Maria Carlsson
ryttare: Kajsa Fransson
43
Funeral of Hearts
Svensk Ridponny, 93-10-9006, val, kat C, född hos Elinor Knutsson
e: Leuns Veld's Elegant RP 135 u: Cindy
ue: Okänd - Okänd
ägare: Felicia Johansson
ryttare: Elin Krantzen
44
Gryets Pontiac
New Forest-E, 34-11-2338, val, kat C, född hos Helen Johansson
e: Priory Dallas RNF 122 u: Hazelbergs Marit RNF 259-S
ue: Marits Mistique NFS 38/007 - Kantje´s Ronaldo RNF 171 He. Stb. 197
ägare: Åsa Cademar Nilsson
ryttare: Ida Nilsson
45
Hamiltons I did it My Way
Svensk Ridponny, 43-10-1079, sto, kat D, född hos Charlotte Hamilton
e: Verona´s Bo-Gi u: Million Dollar Mari
ue: Bayron - Maraton 600
ägare: Hamilton Horse AB
ryttare: Ebba Rindmo
26
46
Holmtebo Aengus
Connemara, 33-11-6158, val, kat D, född hos Johan & Elisabeth Ljungstorp
e: Hagens D'Arcy u: Hagens Ayla
ue: Spinway Corona - Millfield Ensign RC 32
ägare: Linn Ericson
ryttare: Jennifer Carlegrim
48
Holmtebo Irvin
Connemara, 33-08-6160, val, kat D, född hos Johan & Elisabeth Ljungstorp
e: Hagens D'Arcy u: Hagens Ixora
ue: Pilgaards Killroy - Frederiksminde Hazy Chance RC 73
ägare: Norrköpings Fältrittklubb
ryttare: Matilda Rolf
49
Holmtebo Unique
Connemara, 33-10-6147, sto, kat D, född hos Johan & Elisabeth Ljungstorp
e: Hagens D'Arcy u: Hagens Ultra
ue: Frederiksminde Hazy Chance - Blue Chief RC 14
ägare: Maria Karlström
ryttare: Isabelle Karlström
50
Holmtebo Utopia
Connemara, 33-09-6009, sto, kat D, född hos Johan & Elisabeth Ljungstorp
e: Hagens D'Arcy u: Hagens Ultra
ue: Frederiksminde Hazy Chance - Blue Chief RC 14
ägare: Elisabeth Ljungstorp
ryttare: Isabelle Karlström
51
Holmtebo Yippie
Connemara, 33-10-6219, sto, kat D, född hos Johan och Elisabeth Ljungstorp
e: Hagens D´Arcy RC 101 u: Hagens Yanine RC 1037
ue: Callowfeenish Mairtin - Ashfield Festy IRE 859
ägare: Elisabeth Ljungstorp
ryttare: Hanna Salomonsson Boström
27
52
Lillemons Street Rod
Welsh Cob-typ, 42-10-8618, h, kat B, född hos Susanne Gustavsson
e: Pentyparc Shonnyn Du KWC 15 u: Lillemons Evolution RWC 20
ue: Cui Christian RWM 48 - Derwen Romeo RWD 1 (sv/D
ägare: Malin Vilhelmsson
ryttare: Malin Vilhelmsson
53
Liwa
New Forest, 34-11-3041, sto, kat C, född hos Annica Filipsson
e: Wellhouse Willium RNF 197 u: Lita
ue: Lunnalyckans Tacardo RFN 126 - Strätes Karbino RNF 74
ägare: Annica Filipsson
ryttare: Kelly Nilsson
54
Magnificent
Svensk Ridponny, 93-10-9070, val, kat D, född hos Linda Johannesson
e: Dirco Hästak
u: Sunshine Girl
ue: Okänd - okänd
ägare: Linda Johannesson, Engla Westerberg
ryttare: Engla Westerberg
55
Marhults Corazón
New Forest-E, 34-11-2332, val, kat D, född hos Fam Henning Andersson
e: Stackarps Peeron u: Marhults Natischa
ue: Belesár - Leede's Boy RNF 16
ägare: Maria Bladlund
ryttare: Micaela Bladlund
56
Matteus 683
Russ, 30-11-0106, h, kat B, född hos Barbro Andersson
e: Metod 590 u: Dådra 4123
ue: Karens G 400 - Effekt 347
ägare: Barbro Andersson
ryttare: Sandra Andersson Wickström
28
57
Månbacka Fly By Me
Svensk Ridponny, 93-11-9208, sto, kat C, född hos Månbacka Stuteri, Helen Andersson
e: Steehorst Talento u: Månbackas Fiona
ue: Simberg Superman RW 113 - Bernstein 761
ägare: Johanna Nyman
ryttare: Wilma Mohlin
58
Oh My Lord
Welsh partbred, 87-11-0724, val, kat D, född hos Pytt Hamberg
e: FS Daddy Cool u: Dorina B
ue: Dornick B - Power Boy RP 112 (mbr/SVRP)
ägare: Pytt Hamberg
ryttare: Pytt Hamberg
59
Rosdala Dance Non Stop
Svensk Ridponny, 43-11-1002, val, kat D, född hos Eva Nilsson
e: Top Nonstop (DE)u: Let's Dance
ue: Verona's Bo-Gi (NL) - Goldwind Empire's Design 98.00050
ägare: Gabriella Erenhall
ryttare: Moa Erenhall
60
Rosdala Minerva
Svensk Ridponny, 43-11-1001, sto, kat D, född hos ägaren
e: Top Nonstop RP 158
u: Mermaid RP 1333
ue: Vermont RP 133 - Parc Brigadier WSB 12968 (D)
ägare: Eva Nilsson
ryttare: Kia Ahlberg
61
Runsås Chakira
Welsh partbred, 87-10-0591, sto, kat C, född hos Rose-Marie Gustavsson
e: Pentyparc Shonnyn Du u: Brianna
ue: Okänd - okänd
ägare: Yvonne Nilsson
ryttare: Kelly Nilsson
29
62
Salstas Lancelot
Welsh Mountain, 36-11-8308, val, kat B, född hos Elisabeth Rudbeck
e: Salstas Splendid RWM 54 (skm/A)
u: Nerwyn Lorna 36-95-7559 (skm/A)
ue: Verdrefawr Daniel WSB 36819 (skm/A) - Gartconnel Salad WSB 17593
ägare: Lina Nydahl
ryttare: Tilda Nydahl
63
Smörblommans Stormboy
Welsh Mountain, 36-10-8516, val, kat B, född hos Kerstin Börjlind
e: Rosinas Last Storm
u: Friarly Siriol
ue: Menai Silver Gold - Pontgam Supreme WSB 33685 (fx/A)
ägare: Anna Felé
ryttare: Ida Rönneholm
64
Stackarps Jackson RNF 209
New Forest, 34-10-2220, h, kat D, född hos Fam. Erlandsson
e: Hoppenhofs Jop RNF 180
u: Stackarps Jamaica RNF 2431
ue: Rodlease Dancing Gold RNF 132 - Priory Dallas RNF 122 NFS 34/089
ägare: Håkan Erlandsson
ryttare: Elin Krantzen
65
Thunder of steel
Connemara, 33-11-6190, val, kat D, född hos Martina Ståhl
e: Starrhults bossanova
u: Rollexia
ue: Rolls royce - Myrens Wilbur RC 59
ägare: Emmy Mörk Lundberg
ryttare: Emmy Mörk Lundberg
66
Trusst Me
Russ, 30-11-0008, h, kat B, född hos Ami Flod
e: Njord
u: Russ Edda
ue: Allgunnens Opal G - Backo 295
ägare: Ami Flod
ryttare: Nora Lund
67
Very Fair
Svensk Ridponny, 43-11-1061, h, kat C, född hos ägaren
e: Vermont u: Fairy Love
ue: Wärnanäs Ulrik - Urbino 430
ägare: Maria Carlsson
ryttare: Mai Stensson
30
31
32
33
Gångarter treåriga ponnyer
70
Arebros Mötley Crüe
Welsh Mountain, 36-13-2919, sto, kat B, född 2013 hos Berit Danielsson
e: Sjömillans Seagram
u: Strathies My Melody
ue: Erileen Bachgen Balch - Tilias Blue Banner DE 302-0242386-94 (A)
ägare: Alma Hedskog
visare: Alma Hedskog
71
Fåglabäcks Lillijan
Russ, 30-13-0101, sto, kat B, född 2013 hos Gunilla jarhult
e: Metod 590 u: Fåglabäcks Inez
ue: Primat G 444 - Toker 503
ägare: Gunilla jarhult
visare: Annie Jarhult
72
Princess Gloria
Svensk Ridponny, 93-13-1018, sto, kat B, född 2013 hos Petra Ojala
e: Wildzang's Gloriant
u: Fiffi Förgätmigej
ue: Simberg Senator - Elizar 614
ägare: Petra Ojala
visare: Petra Ojala
73
Cylligan
Welsh cob, 42-13-2864, val, kat C, född 2013 hos Helen Olsson, Forserum
e: Heniarth Mr Milligan RWM 57 u: Ias Cymraes KWC 31
ue: Henfynyw Tywysog RWC 3 - Cippyn Red Flyer WSB 12728
ägare: Helén o Martin Häst o Jäst AB
visare: Helen Rofors
74
Mirabella
New Forest-E, 34-13-3283, sto, kat C, född 2013 hos Monica Holst Adolfsson
e: Sörbys Lotus
u: Mynta IV
ue: Rips Eloge - Xandino RNF 89
ägare: Monica Holst Adolfsson
visare: Monica Holst Adolfsson
34
75
T-Tyra
Svensk Ridponny, 43-13-1007, sto, kat C, född 2013 hos ägaren
e: Brännornas Rigoletto RP 168 u: Min Gardenia 43-96-1004
ue: Dito RW 75 (B) - Rastell 782
ägare: Carina Ottosson
visare: Louise Ottosson
76
Vernice
Svensk Ridponny, 93-13-6205, sto, kat C, född 2013 hos Karin Palmqvist
e: Elphins Roquefort u: Verdandi
ue: Vermont - okänd
ägare: Karin Palmqvist
visare: Sandra Palmqvist
77
Gryets Pommac
New Forest-E, 34-13-2544, h, kat D, född 2013 hos Helen & Stefan Johansson,
Kävlinge, Sverige
e: Priory Dallas RNF 122 u: Stordams Bonette RNF 2615
ue: Hippus Cavalier NFH 101 - Rolökke Swallow RNF 110 NFH 77
ägare: Helen & Stefan Johansson, Kävlinge, Sverige
visare: Helen Johansson
78
Holmtebo Apple Blossom
Connemara, 33-13-7129, sto, kat D, född 2013 hos Johan & Elisabeth Ljungstorp
e: Gurteen Paddy
u: Hagens Ayla
ue: Spinway Corona - Millfield Ensign RC 32
ägare: Johan & Elisabeth Ljungstorp
visare: Elisabeth Ljungstorp
79
Holmtebo Ulster
Connemara, 33-13-7088, h, kat D, född 2013 hos Johan & Elisabeth Ljungstorp
e: Gurteen Paddy
u: Holmtebo Utopia
ue: Hagens D'Arcy - Frederiksminde Hazy Chance RC 73
ägare: Norrköpings Fältrittklubb
visare: Norrköpings Fältrittklubb
35
80
Lucky morningstar
New Forest, 34-13-2670, h, kat D, född 2013 hos Ulrika Färnström,
e: Rodlease dancing gold u: Lady moonlight
ue: Casimirsborgs avocado - Zuidpool´s Amoro van Nomad RNF 9 He. Stb. 3
ägare: Felicia Nathell
visare: Cecilia Panther
81
Torpalyckans Dexter RNF 220
New Forest, 34-13-2588, h, kat D, född 2013 hos Torpalyckans Stuteri
e: Driftsbrogårds Shadowfax RNF 203 u: Citta RNF 2565
ue: Hoppenhofs Vivaldi He Stb 240 - Axceen Camillo He. Stb. 141
ägare: Torpalyckans Stuteri
visare: Maria Ahl
82
Whistling Dixie
Connemara, 33-13-7183, sto, kat D, född 2013 hos ägaren
e: Gurteen Paddy
u: Holmtebo Walzing Mathilda
ue: Hagens D'Arcy - Ashfield Cathal Crobdhearg RC-IRE 991
ägare: Jennifer Carlegrim
visare: Jennifer Carlegrim
36
37
38
39
Löshoppning treåriga ponnyer
83
Fåglabäcks Lillijan
Russ, 30-13-0101, kat B, född 2013 hos ägaren
e: Metod 590 u: Fåglabäcks Inez
ue: Primat G 444 - Toker 503
ägare: Gunilla jarhult
visare: Annie Jarhult
84
Princess Gloria
Svensk Ridponny, 93-13-1018, kat B, född 2013 hos ägaren
e: Wildzang's Gloriant
u: Fiffi Förgätmigej
ue: Simberg Senator - Elizar 614
ägare: Petra Ojala
visare: Petra Ojala
85
T-Tyra
Svensk Ridponny, 43-13-1007, kat C, född 2013 hos ägaren
e: Brännornas Rigoletto RP 168 u: Min Gardenia 43-96-1004
ue: Dito RW 75 (B) - Rastell 782
ägare: Carina Ottosson
visare: Louise Ottosson
86
Vernice
Svensk Ridponny, 93-13-6205, kat C, född 2013 hos ägaren
e: Elphins Roquefort u: Verdandi
ue: Vermont - okänd
ägare: Karin Palmqvist
visare: Sandra Palmqvist
87
Gryets Pommac
New Forest-E, 34-13-2544, kat D, född 2013 hos Helen & Stefan Johansson
e: Priory Dallas RNF 122 u: Stordams Bonette RNF 2615
ue: Hippus Cavalier NFH 101 - Rolökke Swallow RNF 110 NFH 77
ägare: Helen & Stefan Johansson, Kävlinge, Sverige
visare: Helen Johansson
40
88
Limelight
Svensk Ridponny, 93-13-9024, kat D, född 2013 hos ägaren
e: Verona's Gerswin (NL) RP 136 u: Nightlight 99-03-9145
ue: Okänd - Okänd
ägare: Ulrika Ilestedt
visare: Ulrika Ilestedt
89
Torpalyckans Walentino
New Forest-E, 34-13-2590, kat D, född 2013 hos Torpalyckans Stuteri
e: Wellhouse Willum RNF 197 NFY50/014S
u: Karmalita Ciska´s Sissy Vb.
99252734-99 -3069
ue: Linde´s Rob He. Stb. 184 - Monday´s Moscan He. Stb. 161 NFH 102
ägare: Maria Lembratt
visare: Rebecca Lembratt Oblak
Strömkannan
HÅKAN STRÖMS VANDRINGSPRIS Instiftades 1992
Priset utdelas till bästa svenskfödda ponnyhingst av ras tillhörande
någon av Svenska Ponnyavelsförbundets medlemsföreningar.
Hingsten ska vara godkänd enligt rasvisa krav vid avelsvärdering
eller för welsharnas olika sektioner godkänd för införande i Kvalitetsboken.
Priset utdelas det år hingsten fyller fem år och baseras på både exteriöra meriter och prestationsmeriter. Underlag för nominering till
priset utgör resultat från avelsvärdering/kvalitetsboksbedömning
inklusive bruksprov samt resultat från ungponnyfinaler för tre- och
fyraåringar.
41
42
43
44
Uppsuttna gångarter fyraåriga ponnyer
90
Elena
Shetlandsponny, 38-12-0115, sto, kat A, född hos Camilla Andersson,
e: Dragon RS 569 u: Eketorps Lagona RS 6604
ue: Aramis RS 246 - Kärlingehults Max RS 168
ägare: Emelie Arhammer
visare: Petra Arhammer
91
Idyllens Yohn RNF 217
New Forest-E, 34-12-2458, h, kat B, född hos ägaren
e: Long Copse Elton NFS 39/206 u: Burley Rain RNF 2813
ue: Burley Showman NFS 43/078 - Furzey Lodge Samson NFS 36/138
ägare: Idyllensstuteri
visare: Evelina Ellhult
92
Brandts Cicci
New Forest, 34-12-3161, sto, kat C, född hos ägaren
e: Stackarps Denver RNF 202
u: Marhults Racing Gold RNF 2318
ue: Rodlease Dancing Gold RNF 132 - Belesár RNF 90
ägare: Brandts Stuteri
visare: Elin Krantzen
93
Look's Like An Angel
Welsh partbred, 87-12-0879, sto, kat C, född hos Åsa Andersson
e: FS Don't Worry u: Angels Tip RP 1039
ue: Glansevin Gadabout RW 80 - Montal xx (FR) A-1668
ägare: Helen Johansson
visare: Helen Johansson
94
Rans Café au lait
New Forest, 34-12-2474, val, kat C, född hos ägaren
e: Burley Time Lord RNF 201
u: Elmholts Grandessa RNF 2416
ue: Pedro NFHR-E 104 - Bavian NFHR-E 74
ägare: Anna Ransholm
visare: Lotta Norrman
45
95
Torpalyckans Wera
New Forest-E, 34-12-3237, sto, kat C, född hos Torpalyckans Stuteri
e: Wellhouse Willum RNF 197
u: Langmarksgaards Cinderella
ue: Polsbury Popov NFH 107 - Eskehöjgaards Ali NFH-E 62
ägare: Elin Krantzen
visare: Elin Krantzen
96
D'Diablo da Vinci
Welsh partbred, 87-12-1036, h, kat D, född hos ägaren
e: Orchard d' Avranches
u: Pirelly
ue: Langaas Trinket - Chirk Fulmar WBH 22 (br/B)
ägare: Josefine & Madelene Friberg
visare: Josefine Friberg
97
Eks Mandus
New Forest-E, 34-12-2486, h, kat D, född hos ägaren
e: Wellhouse Willum RNF 197
u: Stackarps Manda RNF 2376
ue: Rodlease Dancing Gold RNF 132 - Lorimer RNF 49
ägare: Elin Krantzén
visare: Elin Krantzen
98
Golden Chikida
Svensk Ridponny, 43-12-1037, sto, kat D, född hos Eva Forslind
e: Elphins Roquefort u: Lledr Dwynwen
ue: Tylan Danny - Quern Golden Jupiter WSB 9973 (B)
ägare: Jackie Grundström
visare: Jackie Grundström
99
Humlegårdens Gwen
Welsh Cob, 37-12-2593, sto, kat D, född hos Ann & Mikael Wadsröm
e: Fjordglimt sir Thomson RWD 17
u: Editions miss Candy Floss
ue: Storhaugs Pasquale - H-S Martino WSB (OS) 45117 (fx/D)
ägare: Ann Wadström
visare: Linda Wigren
46
100 Sammels Elise
New Forest-E, 34-12-3187, sto, kat D, född hos Pernilla Jern/Sammels Stuteri
e: Sammels Aston u: Sörbys Tiara
ue: Pantaco - Katric Capers NFS 4199
ägare:
visare: Pernilla Jern
101 Sibylla KL RNF 2824
New Forest-E, 34-12-3107, sto, kat D, född hos Carina Larsson/Stuteri KL
e: Jazz KL RNF 184 u: Nevada KL RNF 2741
ue: Gullabos Camus RNF 163 - Rodlease Dancing Gold RNF 132 NFS 36/167
ägare: IdaMaria Källqvist Alm
visare: IdaMaria Källqvist Alm
102 Stackarps Jalisco
New Forest-E, 34-12-2446, val, kat D, född hos Fam Erlandsson
e: Hoppenhofs Jop RNF 180
u: Stackarps Jamaica RNF 2431
ue: Rodlease Dancing Gold RNF 132 - Priory Dallas RNF 122 NFS 34/089
ägare: Christina Karlsson
visare: Jenna Vesterinen
103 Stackarps Jupiter RNF 218
New Forest-E, 34-12-2448, h, kat D, född hos Familjen Erlandsson
e: Stackarps Denver RNF 202
u: Stackarps Jubilee
ue: Hoppenhofs Jop - Rodlease Dancing Gold RNF 132 NFS 36/167
ägare: Familjen Erlandsson
visare: Elin Krantzen
104 Vini Vidi Vici
Svensk Ridponny, 93-12-6206, sto, kat D, född hos ägaren
e: Elphins Roquefort u: Verdandi
ue: Vermont - Okänd
ägare: Karin Palmqvist
visare: Sandra Palmqvist
47
48
49
Uppsuttenhoppning 4-åriga ponnyer
105 Eks Manhattan RNF 219
New Forest-E, 34-12-2484, h, kat C, född hos ägaren
e: Stackarps Denver RNF 202
u: Eks Magnolia RNF 2735
ue: Hoppenhofs Jop RNF 180 - Rodlease Dancing Gold RNF 132 NFS 36/167
ägare: Elin Krantzén
visare: Elin Krantzen
106 Holmtebo Image
Connemara, 33-12-7026, val, kat C, född hos J&E Ljungstorp
e: Hagens D'Arcy RC 101 u: Hagens Ixora RC 1453
ue: Pilgaards Killroy RC-DEN 66 - Frederiksminde Hazy Chance RC 73
ägare: Hanna Salomonsson & Jana Gemeinhardt
visare: Hanna Salomonsson
107 Look's Like An Angel
Welsh partbred, 87-12-0879, sto, kat C, född hos Åsa Andersson
e: FS Don't Worry u: Angels Tip RP 1039
ue: Glansevin Gadabout RW 80 - Montal xx (FR) A-1668
ägare: Helen Johansson
visare: Helen Johansson
108 Rans Café au lait
New Forest, 34-12-2474, val, kat C, född hos ägaren
e: Burley Time Lord RNF 201
u: Elmholts Grandessa RNF 2416
ue: Pedro NFHR-E 104 - Bavian NFHR-E 74
ägare: Anna Ransholm
visare: Lotta Norrman
109 Santiago KL
New Forest, 34-12-2398, val, kat C, född hos Carina Larsson, Björketorp
e: Rolökke fixe
u: Inka
ue: Rodlease dancing gold - Fredriksbergs Chopin RNF 94
ägare: Frida Hansson
visare: Louisa Kjernald
50
110 D'Diablo da Vinci
Welsh partbred, 87-12-1036, h, kat D, född hos ägaren
e: Orchard d' Avranches
u: Pirelly
ue: Langaas Trinket - Chirk Fulmar WBH 22 (br/B)
ägare: Josefine & Madelene Friberg
visare: Josefine Friberg
111 Holmtebo Snowdrop
Connemara, 33-12-7065, sto, kat D, född hos Johan och Elisabeth Ljungstorp
e: Starrhult Bossanova
u: Holmtebo Sinead
ue: Hagens D'Arcy - Hagens Jaguar RC 58
ägare: Elisabeth Ljungstorp
visare: Jennifer Carlegrim
112 SB Max Factor
Svensk ridponny, 43-12-1023, val, kat D, född hos Stall Brännebäck, Blomstermåla
e: Jarno (NL) RP 145
u: SB Isadora 43-08-1077
ue: Vita Nova's Hanassie (NL) RP 153 - Möllegaards Orion Surprise RW 81
ägare: Sofia Ilestedt
visare: Ida Nilsson
51
Stackarps Stuteri
Bästa bruksprovshingst 2014
Uppsutten hoppning: 8-8-9
Gångartsprov: 7-8-9-8
Exteriör: 40
Foto: Yvonne Karlsson
Ridbarhetsprov: 8-8-9
Mallards Wood Flashlight RNF 204
Bästa bruksprovshingst 2014
Flashlight har ett särdeles gott temperament, pigg, arbetsvillig, lydig, vaken, alert och snäll. Han förenar god ridbarhet med god hoppförmåga och mycket goda rörelser.
Fam.
Erlandsson,
Stackarp,
Annerstad.
New Forest ponnyer ur välstammade linjer.
Vi har flera yngre mycket lovande ponnyer till salu,
bla Stackarps Jupiter RNF 218, godkänd hingst,
dubbelutmärkelse på treårstest (51 extr, 50 hopp), gångartsutmärkelse kvalitetsbedömning (8,04, 9788)
Ring för mer information
Foto: Yvonne Karlsson
Telefon: 0372-20019
Mobil: 070-57 00710
E-post: [email protected]
Stackarps Jupiter RNF 218
52
53
54
55
56
57
SPAF är en sammanslutning av rasföreningar med lokala ponny/
hästavelsföreningar som medlemsföreningar.
Under överinseende av SPAF genomför de lokala ponnyföreningarna kvalitetsbedömningar och treårstester för unga ponnyer på olika platser i landet. Ponnyer av
alla raser nedan kan deltaga. År 2000 arrangerade SPAF för första gången en riksfinal för de bästa ponnyerna från de lokala kvalitetsbedömningarna. År 2004 arrangerades för första gången en riksfinal för treårstesterna.
Rasföreningar som är medlemmar i SPAF
• Avelsföreningen Svensk Ridponny
• Svenska Connemarasällskapet
• Svenska Dartmoorsällskapet
• Svenska Exmoor Avelsförening
• Svenska New Forestföreningen
• Svenska Russavelsföreningen
• Sveriges Shetlandssällskap
• Svenska Welshponny & Cobföreningen
www.asrp.se
www.connemaraponny.org
www.dartmoorponny.org
www.svenskaexmoorponny.se
www.newforest.se
www.gotlandsruss.se
www.hemsida.shetlandsponnyn.se
www.swf.nu
Övriga medlemsföreningar i SPAF
 Bohuslän-Dals Ponnyförening
www.bdpf.se/
 Halländska Hästavelsföreningen
www.hallandshast.nu
 Sydöstra Sveriges Ponnyförening
www.sydostrasverigesponnyforening.se
 Mellersta Norrlands Hästavelsförening
mnhf.se.dinstudio.se
 Nordvästra Skånes Hästvänner
www.nvsh.se
 Norrbottens Hästavelsförening
www.norrbottenshastavel.org
 Roslagens Ponnyavelsförening
www.rpaf.dinstudio.se
 Skaraborgs Ponnyavel
www.skaraborgsponnyavel.se
 Södermanlands Läns Hästavelsförening
www.shavf.se/se
 Södra Älvsborgs Läns Hästavelsför. – Ponnysekt.
www.sehf.se
 Gotlands Varmblodsförening
www.gotlandsvarmblod.com
 Österlens Hästvänner
www.ohv.se
 Örebro Ponnyavelsförening
www.opaf.se
Östergötlands Ponnysällskap
www.ostponny.se/
58
59
60