föredrag om klosterkyrkans invigning med Per Ström

Comments

Transcription

föredrag om klosterkyrkans invigning med Per Ström
Varnhems Klosters Vänner inbjuder till
föredrag om klosterkyrkans invigning
med Per Ström
Föredraget äger rum i Varnhems klosterkyrka
måndagen den 3 oktober kl. 19.00. Entré och fika.
Vem är Per Ström? Han är en ledande expert på kyrkoinvigningar.
Han blev teologie doktor 1997 på avhandlingen "Paradisi recuperatio:
Den romersk-germanska kyrkoinvigningens form och innebörd".
När man invigde en kyrka i det tysk-romerska riket under 800-talet
uppfattades detta så att man återskapade en del av paradiset.
I boken "Varnhems kloster före Birger jarl" har Per Ström skrivit en artikel
om hur invigningen av Varnhems klosterkyrka möjligen kan ha gått till.
Det är om detta hans föredrag den 3 oktober kommer att handla.
Föredraget äger rum i klosterkyrkan.
Till vardags är Per Ström akademiintendent. Han ingår i staben kring Uppsala
universitets rektor, och har ett särskilt ansvar för universitets ceremoniel.
Han är också kungens kammarherre, och tjänstgör vid det kungliga hovet,
nu senast vid prins Alexanders dop.
Välkommen!

Similar documents