končni skupni rezultati

Comments

Transcription

končni skupni rezultati
REZULTATI POKALNEGA TEKMOVANJA MLADINE SŠR 2016
Skupni - končni
pionirke
Kaplja vas
Andraž nad Polzelo
Šoštanj - mesto
Škale
Polzela
Parižlje-Topovlje
Šentilj
Gaberke
Pesje
1.tekma 2.tekma 3.tekma
1.037,42 1.035,26 1.054,96
1.043,37 1.039,90 1.033,74
1.038,71 1.032,36 1.030,84
1.023,73
0,00 1.014,87
1.005,81 1.025,60 1.004,58
1.015,80 1.011,56 1.014,90
1.021,54 1.025,25
0,00
1.018,99
997,12
0,00
1.017,68
0,00
0,00
4.tekma
1.044,33
1.047,64
1.023,83
1.028,41
1.031,61
1.026,16
0,00
0,00
0,00
skupaj
4.171,97
4.164,65
4.125,74
3.067,01
4.067,60
4.068,42
2.046,79
2.016,11
1.017,68
končne
točke
Mesto
3.136,71
1
3.130,91
2
3.101,91
3
3.067,01
4
3.063,02
5
3.056,86
6
2.046,79
7
2.016,11
8
1.017,68
9
pionirji
Drešinja vas 2
Lokovica
Rečica ob Savinji
Šmartno ob Paki
Andraž nad Polzelo
Levec
Letuš
Šentilj
Šoštanj mesto
Grajska vas
Škale
Drešinja vas 1
Matke
Kapla-Pondor 1
Velenje 1
Prebold-Dol.vas-MR
Polzela
Mozirje
Pesje
Parižlje-Topovlje
Ložnica
Trnava
Velika Pirešica
Kapla-Pondor 2
Gaberke
Šalek
Šempeter
1.tekma 2.tekma 3.tekma
1.044,08 1.037,95 1.047,46
1.046,02
0,00 1.038,22
1.044,81 1.026,78 1.038,08
1.037,87 1.034,96 1.036,74
0,00 1.034,00 1.044,94
0,00 1.031,81 1.035,39
1.025,38 1.031,85 1.032,89
1.010,59 1.027,52 1.028,73
1.034,82 1.025,14
0,00
0,00 1.023,02 1.027,15
1.035,92 1.020,31 1.031,50
1.015,19 1.037,97 1.020,69
1.032,29 1.021,95 1.029,75
1.032,08 1.022,02 1.026,42
1.026,81 1.004,95 1.026,30
0,00 1.012,97 1.021,40
1.032,99 1.008,68
980,36
1.022,65 1.012,29 1.001,44
1.015,19
0,00 1.005,62
1.015,23 1.019,91 1.017,75
1.017,42 1.008,72
0,00
1.013,45 1.005,89
998,45
0,00
0,00 1.028,18
0,00
0,00 1.029,70
1.011,98 1.012,58
0,00
1.014,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.tekma
1.046,74
1.049,68
1.042,82
1.021,60
1.029,01
1.039,46
1.031,48
1.038,33
1.030,69
1.037,60
0,00
1.026,62
1.021,47
1.009,83
1.016,99
1.033,38
1.023,51
1.020,07
1.032,98
1.008,46
1.025,33
1.018,84
1.028,09
1.017,96
0,00
0,00
997,21
skupaj
4.176,23
3.133,92
4.152,49
4.131,17
3.107,95
3.106,66
4.121,60
4.105,17
3.090,65
3.087,77
3.087,73
4.100,47
4.105,46
4.090,35
4.075,05
3.067,75
4.045,54
4.056,45
3.053,79
4.061,35
3.051,47
4.036,63
2.056,27
2.047,66
2.024,56
1.014,59
997,21
končne
točke
Mesto
3.138,28
1
3.133,92
2
3.125,71
3
3.109,57
4
3.107,95
5
3.106,66
6
3.096,22
7
3.094,58
8
3.090,65
9
3.087,77
10
3.087,73
11
3.085,28
12
3.083,99
13
3.080,52
14
3.070,10
15
3.067,75
16
3.065,18
17
3.055,01
18
3.053,79
19
3.052,89
20
3.051,47
21
3.038,18
22
2.056,27
23
2.047,66
24
2.024,56
25
1.014,59
26
997,21
27
REZULTATI POKALNEGA TEKMOVANJA MLADINE SŠR 2016
Skupni - končni
mladinke
Andraž nad Polzelo
Šmartno ob Paki
Grajska vas
Mozirje 1
Braslovče
Polzela
Velenje
Škale
Šentilj
Mozirje
Rečica ob Savinji
1.tekma 2.tekma 3.tekma
1.034,00
995,50 1.025,20
1.000,70 1.031,52
989,90
0,00
994,54 1.015,20
0,00 1.001,83
993,80
1.004,00
0,00
985,40
998,50 1.006,75
999,90
988,30 1.001,63
0,00
984,10
976,21
940,30
953,90
941,10
909,10
921,30
910,17
966,20
0,00 1.008,00
0,00
4.tekma
1.020,60
1.025,60
1.031,80
1.028,00
1.024,70
985,30
1.008,30
0,00
971,80
0,00
0,00
skupaj
4.075,30
4.047,72
3.041,54
3.023,63
3.014,10
3.990,45
2.998,23
2.900,61
3.775,90
2.797,67
1.008,00
končne
točke
Mesto
3.079,80
1
3.057,82
2
3.041,54
3
3.023,63
4
3.014,10
5
3.005,15
6
2.998,23
7
2.900,61
8
2.866,80
9
2.797,67
10
1.008,00
11
mladinci
Lokovica
Andraž nad Polzelo
Braslovče
Drešinja vas
Šentilj
Levec
Pesje
Rečica ob Savinji
Velenje
Škale
Gaberke
Velika Pirešica
Vinska Gora
Polzela
Šempeter
Šalek
1.tekma 2.tekma 3.tekma
1.045,30
0,00 1.039,60
1.006,80
0,00 1.043,30
1.022,30 1.015,13 1.029,00
1.023,80 1.027,75
995,70
986,10
991,12 1.011,00
0,00
989,47
976,10
973,53
0,00
959,40
0,00
997,48 1.031,90
967,70 1.001,22
0,00
898,20
910,00
0,00
1.029,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
952,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
690,80
0,00
0,00
4.tekma
1.046,90
1.041,20
1.024,80
1.015,60
1.001,00
944,30
967,60
0,00
0,00
0,00
0,00
984,70
0,00
898,70
870,20
0,00
skupaj
3.131,80
3.091,30
4.091,23
4.062,85
3.989,22
2.909,87
2.900,53
2.029,38
1.968,92
1.808,20
1.029,70
984,70
952,30
898,70
870,20
690,80
končne
točke
Mesto
3.131,80
1
3.091,30
2
3.076,10
3
3.067,15
4
3.003,12
5
2.909,87
6
2.900,53
7
2.029,38
8
1.968,92
9
1.808,20
10
1.029,70
11
984,70
12
952,30
13
898,70
14
870,20
15
690,80
16

Similar documents