קומה אדני 1. רואים אנו את ישוע 5. C( 3apo רואים אנו את ישוע

Comments

Transcription

קומה אדני 1. רואים אנו את ישוע 5. C( 3apo רואים אנו את ישוע
‫‪ .1‬קומה אדני (‪(Capo 3‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪ .5‬רואים אנו את ישוע‬
‫‪Gm‬‬
‫‪Am‬‬
‫קומה אדני‪ ,‬הושיעני אלוהי‬
‫‪E7‬‬
‫לאדני הישועה‪ ,‬על עמך ברכתך (‪)2X‬‬
‫קולי אל אדני אקרא‪ ,‬יענני מהר קדשו‬
‫‪Am‬‬
‫‪A7‬‬
‫קולי אל אדני אקרא‪ ,‬יענני מהר קודשו‬
‫‪Am‬‬
‫‪Dm‬‬
‫רבים אומרים‪ ,‬אומרים לנפשי‪ ,‬אין ישועתה לו‬
‫‪E7‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am Em‬‬
‫קולי אל אדני אקרא‪ ,‬יענני מהר קודשו‬
‫‪Am‬‬
‫‪A7‬‬
‫‪Am‬‬
‫אתה אדני מגן בעדי‪ ,‬כבודי ומרים ראשי‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫מה רבו‪ ,‬מה רבו צרי‪ ,‬רבים קמים עלי‬
‫‪E7‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am Em‬‬
‫אתה אדני מגן בעדי‪ ,‬כבודי ומרים ראשי‬
‫‪C Dm‬‬
‫‪Gm‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪A7‬‬
‫יטעם מוות‪ ,‬יטעם מוות‪ ,‬מוות בעד הכל‬
‫‪ .6‬אבינו מלכנו‬
‫‪Dm Gm‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Dm‬‬
‫אבינו מלכנו‪,‬‬
‫‪Gm‬‬
‫‪Gm Dm7‬‬
‫אבינו מלכנו‬
‫‪A7‬‬
‫‪A7‬‬
‫‪Gm‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪A7‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪A7‬‬
‫הוציאנו מבית עבדים‪ ,‬אבינו מלכנו‬
‫‪ .7‬הלחם והיין‬
‫‪Dm A7‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am7‬‬
‫‪A7 F‬‬
‫‪Em Am‬‬
‫זה גופי הניתן בעדכם‪ ,‬זאת עשו לזכרוני‬
‫‪A7‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪A7 F‬‬
‫‪EmAm‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Am‬‬
‫אדני אלוהים צבאות (‪)2X‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am7‬‬
‫הכוס הזאת היא הברית החדשה‬
‫קדוש‪ ,‬קדוש‪ ,‬קדוש (‪)2X‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Gm‬‬
‫זה גופי‪ ,‬זה גופי‪ ,‬זאת עשו לזכרוני‬
‫‪ .2‬קדוש‬
‫‪G‬‬
‫‪Cm‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Am7 Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫הושיענו ממוות‪ ,‬הצילנו בחסד‬
‫אתה אדני מגן בעדי‪ ,‬כבודי ומרים ראשי‬
‫‪E7‬‬
‫‪F‬‬
‫‪A7‬‬
‫משום שסבל מוות הוא אשר‪ ,‬הוא אשר חוסר‬
‫‪Gm‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪G‬‬
‫חוסר מעט ממלאכים‪ ,‬כדי שבחסד אלוהים‬
‫‪Am‬‬
‫‪E7‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Gm‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪F‬‬
‫‪A7‬‬
‫רואים אנו את ישוע מעוטר בכבוד והדר‬
‫‪A‬‬
‫אשר היה והווה ויבוא (‪)2X‬‬
‫‪ .3‬אדון הכבוד‬
‫‪Am‬‬
‫‪A7 F‬‬
‫‪Em‬‬
‫בדמי הנשפך בעדכם‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am7Dm‬‬
‫‪A7 F‬‬
‫‪EmAm‬‬
‫זה דמי‪ ,‬זה דמי‪ .‬זאת עשו לזכרוני‬
‫‪ .8‬בואו לפניו (‪)Capo 3‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Dm‬‬
‫בואו לפניו ברננה‪ ,‬דעו כי אדני הוא אלוהים‬
‫‪Em‬‬
‫‪G Em B7‬‬
‫‪Am‬‬
‫אדון הכבוד‪ ,‬מלך המלכים‬
‫‪Am7‬‬
‫‪Em B7 Am Em G‬‬
‫‪D7‬‬
‫שמש צדקה ומרפא בכנפיה (‪)2X‬‬
‫‪Dm‬‬
‫הוא עשנו ולו אנחנו‪ ,‬עמו וצאן מרעיתו‬
‫‪Dm Am Dm‬‬
‫‪Em D C‬‬
‫ברוך הבא בשם אדני הללויה (‪)2X‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Em‬‬
‫ברוך הבא‪ ,‬בשם אדני‬
‫‪A‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em D‬‬
‫ברוך הבא‪ ,‬בשם אדני‬
‫‪Em D C‬‬
‫‪Em D C‬‬
‫הללויה‪ ,‬הללויה‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫בואו שעריו בתודה‪ ,‬חצרותיו בתהילה‬
‫‪Am‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Am E7 Am Dm Am‬‬
‫לי לי לי לי לי ‪. . .‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪ .4‬ברוך הבא‬
‫‪Em‬‬
‫‪E7‬‬
‫‪Am G F‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪E7‬‬
‫‪Am G F‬‬
‫הוא עשנו‪ ,‬ולא אנחנו‪ ,‬עמו וצאן מרעיתו‬
‫‪Dm Am Dm‬‬
‫‪Am E7 Am Dm Am‬‬
‫לי לי לי לי לי ‪. . .‬‬
‫‪ .11‬בטחו באדני‬
‫‪ .9‬רם אדני‬
‫‪Gm‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Cm‬‬
‫‪Dm‬‬
‫רם אדני‪ ,‬רב להושיע‪ ,‬רב להושיע‪ ,‬רב להושיע‬
‫‪Gm‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Em B7‬‬
‫‪Em B7‬‬
‫בטחו באדני עד עד (‪)2X‬‬
‫‪Dm A‬‬
‫‪Am‬‬
‫רם אדני‪ ,‬רב להושיע‪ ,‬רב להושיע‬
‫‪Em‬‬
‫כי ב‪-‬יה אדני צור עולמים‬
‫‪B7‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Dm Am7‬‬
‫‪Gm‬‬
‫‪Cm‬‬
‫הכפרה הוא עשה לנו‪ ,‬הוא בחר בנו‪ ,‬הציל אותנו‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Dm A‬‬
‫‪Gm‬‬
‫רם אדני‪ ,‬רב להושיע‪ ,‬רב להושיע‬
‫‪Dm‬‬
‫אדני מחסנו‪ ,‬הוא גואלנו‬
‫ישוע משיחנו‪ ,‬בטחו בו (‪)2X‬‬
‫‪Cm‬‬
‫‪Em Am G C‬‬
‫נותן את ישוע‬
‫‪Gm‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Dm A‬‬
‫‪Gm‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G C‬‬
‫‪Dm Am7‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Cm‬‬
‫‪Dm A‬‬
‫רם אדני נותן את ישוע‪ ,‬נותן את ישועתו‬
‫‪Dm‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Gm‬‬
‫‪A7 Dm‬‬
‫ישוע חי‪ ,‬ישוע חי‪ .‬הוא קם מהמתים והוא חי‬
‫‪Dm‬‬
‫‪A7‬‬
‫‪Gm‬‬
‫‪D7 Dm‬‬
‫ישוע חי‪ ,‬ישוע חי‪ .‬הוא מלך המלכים הוא חי‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪A7‬‬
‫‪Bb‬‬
‫‪D7 A7 Dm‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Bb‬‬
‫‪F‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪A7 Dm‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪A7‬‬
‫‪D7 A7‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Bb‬‬
‫הוא עמנואל‪ ,‬הוא אור העולם‬
‫‪A7 Gm‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em Am‬‬
‫את עמו מעונותיהם‪ ,‬בטחו בו‬
‫‪A7 Dm‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪C‬‬
‫שוש אשיש באדני‪ ,‬תגל נפשי באלוהי‬
‫‪C‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Dm‬‬
‫כי הלבישני בגדי ישע‪ ,‬מעיל צדקה יעטני‬
‫‪C‬‬
‫‪Am Em Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am Em Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪E7 C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫כי הלבישני בגדי ישע‪ ,‬מעיל צדקה יעטני‬
‫‪ .14‬קומי אורי‬
‫‪Bb‬‬
‫הוא מושיע העולם‪ ,‬התחיה והחיים‬
‫‪C Gm‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Em Dm‬‬
‫כי הלבישני בגדי ישע‪ ,‬מעיל צדקה יעטני‬
‫הוא מלך המלכים‪ ,‬הוא שה האלוהים‬
‫‪Gm‬‬
‫הוא יושיע‪ ,‬הוא יושיע את עמו‬
‫‪G Am‬‬
‫כי ישוע המשיח הוא אדון‪ ,‬הוא אדון‬
‫‪Gm‬‬
‫‪Em‬‬
‫שוש אשיש באדני‪ ,‬תגל נפשי באלוהי‬
‫עוד תכרע כל ברך ותודה כל לשון‬
‫‪Gm‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫ונתן לנו הנצחון בשם שלו‬
‫‪Gm‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Em Dm‬‬
‫כי הלבישני בגדי ישע‪ ,‬מעיל צדקה יעטני‬
‫התודה לאלוהים שנתן את בנו‬
‫‪Gm‬‬
‫‪Em Am‬‬
‫‪ .13‬שוש אשיש (‪)Capo 3‬‬
‫‪ .10‬ישוע חי‬
‫‪Gm‬‬
‫‪Em Dm‬‬
‫ישוע‪ ,‬כי הוא יושיע‪ ,‬בטחו בו‬
‫הכפרה הוא עשה לנו‪ ,‬הוא בחר בנו‪ ,‬הציל אותנו‬
‫‪Gm‬‬
‫‪Em Dm‬‬
‫וקראת‪ ,‬וקראת את שמו‬
‫רם אדני נותן את ישוע‪ ,‬נותן את ישועתו‬
‫‪A7 Dm‬‬
‫‪Em Dm Em‬‬
‫‪Em Dm C G Am‬‬
‫רם אדני נותן את ישוע‪ ,‬נותן את ישוע‬
‫‪A7 Dm‬‬
‫כי ב‪-‬יה אדני צור עולמים (‪)2X‬‬
‫‪ .12‬אדני מחסנו‬
‫‪G Am Em‬‬
‫‪Gm‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Dm‬‬
‫אלוהי צבאות‪ ,‬ישוע הוא אדון‬
‫‪Am7‬‬
‫‪C Dm‬‬
‫‪Dm Am7 C‬‬
‫‪Dm‬‬
‫קומי אורי‪ ,‬כי בא אורך‪ ,‬וכבוד אדני עליך זרח‬
‫‪Am7‬‬
‫‪C Dm‬‬
‫‪Dm Am7 C‬‬
‫‪Dm‬‬
‫קומי אורי‪ ,‬כי בא אורך‪ ,‬וכבוד אדני עליך זרח‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪F‬‬
‫קומי אורי‪ ,‬כי בא אורך‪ ,‬וכבוד אדני עליך זרח‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Dm‬‬
‫קומי אורי‪ ,‬כי בא אורך‪ ,‬וכבוד אדני עליך זרח‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Bb‬‬
‫‪C‬‬
‫‪A7‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪C Bb C‬‬
‫הנה החושך יכסה ארץ וערפל לאומים‬
‫‪C F‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪A7‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪A7‬‬
‫‪Dm‬‬
‫ועליך יזרח אדני‪ ,‬וכבודו עליך יראה‬
‫‪ .15‬הנה אל ישועתי‬
‫‪Em Bm7 Em‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪ .19‬ונפשי תגיל בך (‪)Capo 3‬‬
‫‪Am‬‬
‫הנה אל ישועתי‪ ,‬הנה אל ישועתי אבטח‬
‫‪D Em‬‬
‫‪Em Bm7‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G Dm Am‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫הנה אל ישועתי אבטח‪ ,‬ולא אפחד ולא אפחד‬
‫‪D Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Am G‬‬
‫‪D‬‬
‫כי עוזי וזמרת יה‪ ,‬אדני ויהי לי לישועה‬
‫‪D Em‬‬
‫‪Em Bm7‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D Em‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G Em B7 C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪B7‬‬
‫אל תשליכני מלפניך‪ ,‬ורוח קדשך אל תיקח ממני‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em B7‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪B7 Am Em Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Em B7 C‬‬
‫‪Em B7 C‬‬
‫‪D‬‬
‫רוח נדיבה תסמכני‬
‫‪ .17‬שיר תהילה‬
‫‪Am‬‬
‫והביטו‪ ,‬והביטו אליו‪ ,‬את אשר‪ ,‬אשר דקרו‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C Dm7 Em7 Dm7 C‬‬
‫שירו לאדני שיר חדש‬
‫‪Dm7 Em7 Dm7‬‬
‫‪Dm7 Em7 Dm7 C‬‬
‫‪E7‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Dm‬‬
‫כעיני שפחה‪ ,‬אל‪-‬יד‪ ,‬אל‪-‬יד‪ ,‬גבירתה‬
‫‪F‬‬
‫‪Gm C‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Gm‬‬
‫‪A7‬‬
‫‪Dm‬‬
‫אדני אלוהנו‪ ,‬עד שיחננו (‪)2X‬‬
‫‪D7‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪A7‬‬
‫כן עינינו אל‪ ,‬אדני אלוהנו‬
‫‪Am7‬‬
‫‪D7‬‬
‫‪Am7‬‬
‫‪Am7‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪D7‬‬
‫ישוע המשיח‪ ,‬בשבילנו הוא בא‬
‫הנה כעיני עבדים‪ ,‬אל‪-‬יד‪ ,‬אל‪-‬יד אדוניהם‬
‫‪Gm‬‬
‫‪D7‬‬
‫הדם לכפרה‪ ,‬הבשר לרפואה‬
‫‪ .18‬הנה כעיני עבדים‬
‫‪A7‬‬
‫‪Am7‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪Am7‬‬
‫שירו לאדני שיר חדש (‪)2X‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪D7‬‬
‫‪D7‬‬
‫הבשר שנפצע‪ ,‬עבורנו הוא נפצע‬
‫‪C‬‬
‫‪Gm‬‬
‫‪B7‬‬
‫ישוע בא‪ ,‬מרן אתא‪ ,‬אמן כן יהיה‪ ,‬אמן (‪)2X‬‬
‫‪Em‬‬
‫בשרו מיום ליום ישועתו‬
‫‪F‬‬
‫‪Am Em‬‬
‫‪Em‬‬
‫הדם שנשפך‪ ,‬עבורנו הוא נשפך‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪B7‬‬
‫ישוע בא בעננים‪ ,‬לקבץ את בחיריו מקצות הארץ‬
‫(‪)2X‬‬
‫‪Am7‬‬
‫שירו לאדני‪ ,‬ברכו שמו‬
‫‪Am‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪ .21‬כפרה (‪)Capo 3‬‬
‫שירו לאדני כל הארץ (‪)2X‬‬
‫‪F‬‬
‫‪B7‬‬
‫‪Am Em Am Em‬‬
‫‪Am Em‬‬
‫‪Dm7 Em7 Dm7 C‬‬
‫‪Em‬‬
‫והמרו‪ ,‬המרו עליו‪ ,‬כהמר על היחיד‬
‫השיבה לי ששון ישעך‬
‫ורוח נדיבה תסמכני‪,‬‬
‫‪Em‬‬
‫הנה הוא בא בעננים‪ ,‬וראתה אותו כל עין (‪)2X‬‬
‫ורוח נכון חדש בקרבי (‪)2X‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Am G Am‬‬
‫גבורתך אספרנה‪" :‬מי כמוך אדני"‬
‫‪Em B7 C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪ .20‬ישוע בא בעננים (‪)Capo 1‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪E7 Am Em Am E7‬‬
‫‪E7 G Dm Am‬‬
‫לב טהור ברא לי אלוהים‬
‫‪Em‬‬
‫‪Dm7‬‬
‫לנפשי מקלט בך‪ ,‬מחזק ממני‬
‫‪ .16‬לב טהור‬
‫‪D‬‬
‫‪Dm Am‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Dm Am‬‬
‫ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה‬
‫‪Em‬‬
‫‪G Dm Am‬‬
‫‪Am G Am‬‬
‫חנון ורחום אתה‪ ,‬ארך אפיים ורב חסד (‪)2X‬‬
‫ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה‬
‫‪Em Bm7 Em‬‬
‫‪E7‬‬
‫‪C G Dm‬‬
‫כי עוזי וזמרת יה‪ ,‬אדני ויהי לי לישועה‬
‫‪Bm C‬‬
‫‪Am‬‬
‫ונפשי תגיל בך‪ ,‬תשיש בישועתך‬
‫כל עצמותי תאמרנה‪" :‬מי כמוך אדני"‬
‫‪B7‬‬
‫‪D‬‬
‫‪E7‬‬
‫‪E7 Am Em‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫לכן נודה‪ ,‬נהלל ונשבח את האל שאוהב‬
‫‪Am7‬‬
‫‪D7‬‬
‫שאוהב וסולח (‪)2X‬‬
‫‪ .22‬הרוח והכלה (‪)Capo 3‬‬
‫‪E7‬‬
‫‪Am Dm Am‬‬
‫‪ .25‬ישישו וישמחו‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫הרוח והכלה אומרים‪" :‬בוא!" (‪)3X‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪E7‬‬
‫‪C F‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫הרוח והכלה אומרים‪" :‬בוא!"‬
‫‪F‬‬
‫‪CG‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C F‬‬
‫ישישו וישמחו בך כל מבקשיך‬
‫‪Dm‬‬
‫‪G‬‬
‫השומע יאמר נא‪ ,‬יאמר נא‪" :‬בוא!"‬
‫‪G‬‬
‫‪C F‬‬
‫‪A7‬‬
‫ישישו וישמחו בך כל מבקשיך‬
‫יאמרו תמיד‪ ,‬יאמרו תמיד‬
‫‪Am Em Dm G C‬‬
‫הצמא יבוא נא‪ ,‬החפץ יקח נא‬
‫‪A7‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫יגדל אדני‪ ,‬אוהבי תשועתך‬
‫מים חיים חינם‪ ,‬מים חיים חינם‬
‫‪Dm‬‬
‫‪E7‬‬
‫‪E7‬‬
‫‪Am‬‬
‫יגדל אדני‪ ,‬אוהבי תשועתך (‪)2X‬‬
‫‪ .23‬הוא‬
‫‪A‬‬
‫‪ .26‬דימינו אלוהים‬
‫‪E‬‬
‫‪A E Esus4‬‬
‫‪D‬‬
‫‪ED‬‬
‫‪E‬‬
‫הוא יעשה את אשר לא יכולנו‪ ,‬הוא ישלים אותנו‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫‪E‬‬
‫‪E Bm C#m F#m‬‬
‫‪A‬‬
‫הוא יסיים את אשר התחיל בנו‪ ,‬הוא יציל נפשך‬
‫‪D‬‬
‫‪F#m‬‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Gdim‬‬
‫דימינו אלוהים‪ ,‬דימינו‪ ,‬דימינו חסדך‬
‫‪Bb‬‬
‫‪A7‬‬
‫‪Em7‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪Gdim Gm‬‬
‫‪E Esus4‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪A7 Em7‬‬
‫נכנס למשכן בדמו‬
‫על קצוי ארץ‪ ,‬כן כן תהילתך‬
‫כן הוא השה אשר נשחט על חטאינו‬
‫‪ .27‬כוס ישועות‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Esus4‬‬
‫‪A‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪E‬‬
‫הוא הכהן הגדול‬
‫‪D‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪D E Esus4 A‬‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫‪A D F#m‬‬
‫‪C‬‬
‫‪A Asus4 E‬‬
‫‪Bb‬‬
‫‪F‬‬
‫קדוש תמים וטהור‪ ,‬ישוע האדון‬
‫‪C‬‬
‫‪E‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫‪E Esus4‬‬
‫‪E D‬‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C#m F#m‬‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫‪E‬‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D F#m E A D F#m E A‬‬
‫קדוש תמים וטהור‪ ,‬ישוע האדון‪ ,‬ישוע האדון‬
‫‪A‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Bb‬‬
‫‪C Dm‬‬
‫‪A7‬‬
‫נדרי לאדני‪ ,‬נדרי אשלם (‪)2X‬‬
‫‪E Esus4‬‬
‫קדוש תמים וטהור‪ ,‬קדוש תמים וטהור‬
‫‪D F#m‬‬
‫‪Bb‬‬
‫‪A7‬‬
‫‪E Bm‬‬
‫הוא חי לעולם‪ ,‬ומפגיע בעדנו‪ ,‬הוא יציל נפשך‬
‫‪A‬‬
‫‪Bb‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Dm‬‬
‫לך אזבח זבח תודה‪ ,‬ובשם אדני אקרא (‪)2X‬‬
‫‪D‬‬
‫‪E Esus4‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Dm‬‬
‫הוא בא לאסוף את בניו‬
‫‪E‬‬
‫‪Bb‬‬
‫כוס ישועות אשא‪ ,‬ובשם אדני אקרא‬
‫הוא המכונן‪ ,‬והמשלים אמונתנו‬
‫‪E‬‬
‫‪A7‬‬
‫כוס ישועות אשא‪ ,‬ובשם אדני אקרא‬
‫‪F‬‬
‫‪D‬‬
‫‪A7‬‬
‫מה אשיב לאדני כל תגמוליו עלי (‪)2X‬‬
‫‪E Esus4‬‬
‫כן קדוש תמים טהור‪ ,‬קדוש תמים וטהור‬
‫‪E‬‬
‫‪Dm‬‬
‫כשמך אלוהים‪ ,‬כשמך‪ ,‬כן כן תהילתך‬
‫‪Bb‬‬
‫‪F#m‬‬
‫)‪(A7‬‬
‫בקרב היכלך‪ ,‬בקרב היכלך (‪)2X‬‬
‫‪Dm‬‬
‫הוא הישועה שנשלחה מאת אלוהנו‬
‫‪A‬‬
‫‪Gm‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪ .28‬שויתי אדני (‪)Capo 3‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Dm Am‬‬
‫‪Dm‬‬
‫שויתי אדני לנגדי תמיד‬
‫‪A Asus E‬‬
‫ישוע האדון‬
‫‪E7‬‬
‫‪Dm Am‬‬
‫‪Am‬‬
‫שויתי אדני לנגדי תמיד (‪)2X‬‬
‫‪ .24‬גול על אדני‬
‫‪Dm‬‬
‫‪F‬‬
‫כי מימיני בל‪-‬אמוט‪ ,‬לכן שמח ליבי‬
‫‪A7‬‬
‫‪Dm‬‬
‫גול‪ ,‬גול‪ ,‬גול על אדני דרכך‬
‫‪Dm‬‬
‫גול‪ ,‬גול‪ ,‬גול על אדני דרכך‬
‫‪Gm‬‬
‫‪A7‬‬
‫‪Dm Am‬‬
‫‪Am‬‬
‫ויגל כבודי‪ ,‬ויגל כבודי‬
‫‪D7 Dm‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪E7 Am‬‬
‫‪Am‬‬
‫ויגל כבודי‪ ,‬ויגל כבודי‬
‫‪)D7( Dm‬‬
‫ובטח עליו‪ ,‬ובטח עליו‪ ,‬והוא והוא יעשה (‪)2X‬‬
‫‪ .29‬טוב להודות לאדני‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫‪ .33‬חונה מלאך אדני‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫טוב להודות לאדני‪ ,‬ולזמר לשמך עליון‬
‫‪A‬‬
‫‪A7‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫‪A‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫להגיד בבוקר חסדך‪ ,‬ואמונתך בלילות‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫כי שמחתני אדני בפועלך‪ ,‬במעשי ידיך ארנן‬
‫‪G‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A7‬‬
‫‪ .30‬שיר חדש (‪)Capo 3‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫ישמח ישראל בעושיו‪ ,‬בני ציון יגילו במלכם‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Am‬‬
‫יהללו שמו במחול‪ ,‬בתוף ובכינור יזמרו לו‬
‫‪Dm‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C Em D‬‬
‫טוב אדני‪ ,‬טוב אדני‬
‫‪ .34‬כאייל תערוג (‪)Capo 3‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪E7‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪C G Dm Am‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪E7‬‬
‫כאייל תערוג‪ ,‬על אפיקי מים‪ ,‬על אפיקי מים‬
‫‪C G Dm Am‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪E7‬‬
‫‪Am‬‬
‫כן נפשי תערוג‪ ,‬אליך אדני‪ ,‬אליך אדני‬
‫‪C G Dm Am‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪E7‬‬
‫‪Am‬‬
‫כן נפשי תערוג‪ ,‬אליך אדני‪ ,‬אליך אדני‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Em G Dm7‬‬
‫‪G Dm7‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫ואני בטוח‪ ,‬אני בטוח‪ ,‬שלא המוות‪ ,‬ולא החיים‬
‫הללו הללויה‪ ,‬שירו לאדני שיר חדש‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em D‬‬
‫‪ .35‬אני בטוח‬
‫כי רוצה אדני בעמו‪ ,‬יפאר ענווים בישועה‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Am‬‬
‫כי רוצה אדני בעמו‪ ,‬יפאר ענווים בישועה‬
‫‪Dm‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em D‬‬
‫כאייל תערוג‪ ,‬על אפיקי מים‪ ,‬על אפיקי מים‬
‫שירו לאדני שיר חדש‪ ,‬תהילתו בקהל חסידים‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C G Dm Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪D‬‬
‫‪B7‬‬
‫‪D‬‬
‫מה גדלו מעשיך אדני‪ ,‬מאוד עמקו מחשבותיך‬
‫‪Dm‬‬
‫‪D‬‬
‫טעמו וראו כי טוב‪ ,‬טוב אדני (‪)2X‬‬
‫‪A‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫טעמו וראו כי טוב‪ ,‬טוב אדני‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫חונה מלאך אדני‪ ,‬סביב ויחלצם (‪)2X‬‬
‫עלי‪-‬עשור ועלי‪-‬נבל‪ ,‬עלי הגיון בכינור‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫להגיד בבוקר חסדך‪ ,‬ואמונתך בלילות‬
‫‪A‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫חונה מלאך אדני‪ ,‬סביב סביב ליראיו‬
‫‪Am‬‬
‫‪Am C‬‬
‫‪G Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Em G Dm7‬‬
‫לא מלאכים‪ ,‬לא שליטים‪ ,‬ולא כוחות – אני בטוח‬
‫‪Am‬‬
‫הללו הללויה‪ ,‬שירו לאדני שיר חדש‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫לא יוכלו להפרידני מאהבת אלוהים‬
‫‪ .31‬הללו את אדני‬
‫‪Am‬‬
‫‪Dm‬‬
‫שבמשיח ישוע אדני‬
‫‪E7 C‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪E7‬‬
‫‪C‬‬
‫הללו את אדני כל גוים‪ ,‬שבחוהו כל האומים‬
‫‪Dm A‬‬
‫‪E7‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪E7‬‬
‫‪E7‬‬
‫‪E7‬‬
‫‪Dm Am‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G Em‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Am Em‬‬
‫‪B7‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Em B7‬‬
‫‪Em‬‬
‫ישוע‪ ,‬ישוע‪ ,‬אנו משתחווים לפניך (‪)2X‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Em Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am C‬‬
‫‪B7‬‬
‫‪Em‬‬
‫שה האלוהים‪ ,‬הנושא חטאת העולם‬
‫‪Am‬‬
‫אני בטוח‬
‫רחם נא עלינו‪ ,‬אדון וגואל‪ ,‬בן אלוהים חננו (‪)2X‬‬
‫‪Am Em C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Dm‬‬
‫ולא הגובה‪ ,‬ולא העומק‪ ,‬ולא שום יצור אחר‬
‫‪B7‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em G Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G Dm7‬‬
‫‪C‬‬
‫ואני בטוח‪ ,‬אני בטוח‪ ,‬שלא ההווה‪ ,‬ולא העתיד‬
‫שה האלוהים‪ ,‬הנושא חטאת העולם‬
‫‪Em‬‬
‫‪E‬‬
‫‪Am E7‬‬
‫‪Am‬‬
‫הללו‪ ,‬הללויה‪ ,‬הללויה‬
‫‪ .32‬שה האלוהים‬
‫‪G‬‬
‫לא יוכלו להפרידני מאהבת אלוהים‬
‫‪Am‬‬
‫‪Am Em Dm‬‬
‫‪Em Am‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Am‬‬
‫שבמשיח ישוע אדני‬
‫הללו‪ ,‬הללויה‪ ,‬הללו‪ ,‬הללויה‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Dm‬‬
‫כי גבר עלינו חסדו ואמת אדני לעולם‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪E7 C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Dm7‬‬
‫‪Am‬‬
‫ישוע אדני‪ ,‬ישוע אדני‪ ,‬ישוע אדני‬
‫‪F‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪A‬‬
‫ישוע אדני‪ ,‬ישוע אדני‪ ,‬ישוע אדני‬
‫‪G‬‬
‫‪ .36‬אדני אדונינו‬
‫‪Am‬‬
‫‪ .39‬הללוהו‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪DA D‬‬
‫‪Dm‬‬
‫אדני אדונינו‪ ,‬מה אדיר שמך בכל בארץ‬
‫‪Em7 C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Am‬‬
‫אשר תנה הודך על השמיים (‪)2X‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F#m‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Am‬‬
‫למען צורריך‪ ,‬להשבית אויב ומתנקם‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Em7‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Am Em‬‬
‫‪Am G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫צונה ואלפים כולם‪ ,‬וגם בהמות שדי‪ ,‬ציפור שמים‬
‫‪Em7‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫ודגי הים עובר אורחות‪-‬ימים‬
‫‪C‬‬
‫רוח אדני עלי‪ ,‬יען משח אדני אותי לבשר ענווים‬
‫‪Em‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪E7 E4 Dm6‬‬
‫שלחני לחבוש לנשברי‪-‬לב‪ ,‬לקרוא לשבויים דרור‬
‫‪Dm‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫ולאסורים פקח‪-‬קוח‪ ,‬לקרוא שנת רצון לאדני‬
‫‪F‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪E7 E4 Dm6‬‬
‫‪Dm‬‬
‫ויום נקם לאלוהנו‪ ,‬לנחם כל אבלים‬
‫‪Am‬‬
‫‪Em‬‬
‫כל הנשמה תהלל יה‬
‫‪ .40‬הללו הללויה‬
‫‪F‬‬
‫‪G7‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Cm7‬‬
‫‪Dm6‬‬
‫‪E7 E4‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫כסף וזהב לא שלמתי‪ ,‬הכל קבלתי חינם‬
‫‪Am‬‬
‫‪E‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Am‬‬
‫הדם של ישוע המשיח נשפך בעדי לקרבן‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫קדוש‪ ,‬קדוש‪ ,‬קדוש אדני צבאות‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪A7 A‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D7 D A G‬‬
‫‪G‬‬
‫כי לך‪ ,‬כי לך‪ ,‬הכבוד והתפארת‬
‫‪C7 C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪D7 D A G‬‬
‫לכן נודה ונריע‪ ,‬נשתחווה לפניך‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D7 D A7‬‬
‫אל‪-‬עליון‪ ,‬מלך‪-‬המלכים‬
‫כי לך‪ ,‬כי לך‪ ,‬הממלכה והגבורה‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫קדוש‪ ,‬קדוש‪ ,‬קדוש אדני אלוהים‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫הללו הללויה‪ ,‬כן אני נושע‪ ,‬ישוע חיי רק לך‬
‫‪D‬‬
‫‪ .38‬כי לך‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Am‬‬
‫מלא כל הארץ כבודו‬
‫תחת רוח כהה‬
‫‪C‬‬
‫‪E Am‬‬
‫‪ .41‬קדוש אדני צבאות‬
‫שמן ששון תחת אבל‪ ,‬מעטה תהילה תחת רוח כהה‬
‫‪E7‬‬
‫‪Dm‬‬
‫כי ישוע מילא אותי ברכה‬
‫לשום לאבלי ציון‪ ,‬לתת להם פאר תחת אפר‬
‫‪F‬‬
‫‪A‬‬
‫‪D G D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪D‬‬
‫הללו הללויה‪ ,‬ליבי מלא שמחה‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪ .37‬רוח אדני עלי‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫תמשילהו במעשי ידיך‪ ,‬כל שתה תחת רגליו‬
‫‪G‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪A‬‬
‫הללוהו בנבל וכינור‪ ,‬הללוהו בתוף ומחול‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫הללוהו בצלצלי תרועה‪ ,‬הללוהו בתקע שופר‬
‫ותחסרהו מעט מאלוהים‪ ,‬וכבוד והדר תעטרהו‬
‫‪G‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪A‬‬
‫הללוהו במינים ועוגב‪ ,‬הללוהו בצלצלי שמע‬
‫מה אנוש כי תזכרנו‪ ,‬ובן אדם כי תפקדנו‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫הללוהו בתוף ומחול‬
‫ירח וכוכבים‪ ,‬אשר כוננת‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D G D A Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪A‬‬
‫הללוהו בתקע שופר‪ ,‬הללוהו בנבל וכינור‬
‫כי אראה שמך‪ ,‬מעשה אצבעותיך‬
‫‪C‬‬
‫‪A‬‬
‫הללוהו בגבורותיו‪ ,‬הללוהו כרוב גודלו‬
‫‪Am‬‬
‫‪Em7‬‬
‫‪A‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F#m‬‬
‫‪D‬‬
‫הללו אל בקדשו‪ ,‬הללוהו ברקיע עוזו‬
‫‪Em7‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫)‪(A7 D G‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Em‬‬
‫הללויה‪ ,‬הללויה‪ ,‬השמיים הארץ יהללו את שמו‬
‫מפי עוללים ויונקים יסדת עוז‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪A‬‬
‫הללויה‪ ,‬הללויה‪ ,‬השמיים הארץ יהללו את שמו‬
‫‪C‬‬
‫רק לך ישוע אלי‪ ,‬רק לך לעולמי‪-‬עולמים‬
‫‪A Em/g Bm F#m A‬‬
‫נרומם את שם‪ ,‬את שם‪ ,‬ישוע‪ ,‬ישוע‬
‫‪G BmEmF#m‬‬
‫‪A7‬‬
‫‪D‬‬
‫ישוע‪ ,‬קדוש‪ ,‬קדוש אתה‬
‫)‪(D7‬‬
‫‪ .42‬באנו לכאן להלל אותך‬
‫‪D‬‬
‫‪ .45‬מה נאמן הוא‬
‫‪Bm‬‬
‫באנו לכאן להלל אותך‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪G‬‬
‫‪A‬‬
‫‪G‬‬
‫כל פחד וכל דאגה‬
‫‪F#m‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D G‬‬
‫‪DG‬‬
‫‪D‬‬
‫בכל שלב בחיים‪ ,‬עם כל התמודדות או נסיון‬
‫‪A‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫"לא ארפך‪ ,‬ולא אעזבך"‪ ,‬כן הוא עומד בדברו‬
‫שמנו בצד כל עול ומשא‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫מה נאמן הוא אדונינו‪ ,‬והוא הבטיח בדברו‪:‬‬
‫לשכוח הכל ולרומם את שמך‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D7 D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D7 D‬‬
‫‪C‬‬
‫כשעתיד נראה מעורפל‪ ,‬המשך בדרך ותדע‪..‬‬
‫‪G Bm/a‬‬
‫אנחנו מבינים עכשיו שאין כמוך‬
‫‪Em‬‬
‫‪ .46‬לאוהב אותנו‬
‫‪A7 Asus4‬‬
‫ואף פעם לא היה‬
‫‪Dm‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Dm A Asus4 Gm‬‬
‫אשר בדמו שחרר אותנו‬
‫‪G‬‬
‫אתה מושיע‪ ,‬מושיענו‬
‫‪D‬‬
‫‪C Gm‬‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫אתה המלך‪ ,‬אתה מלכנו‪ ,‬כי לך שייך לבנו‬
‫‪D‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪D‬‬
‫הננו יושבים לרגליך‪ ,‬צמאים לשמוע מפיך‬
‫‪G‬‬
‫‪A‬‬
‫‪G‬‬
‫לאוהב אותנו‪ ,‬לאוהב אותנו‬
‫‪Gm‬‬
‫‪A7 Asus4 Em‬‬
‫‪G‬‬
‫לצפות ליום שאותך נראה‪ ,‬ובתפארתך נחזה‬
‫אשר בדמו שחרר אותנו מחטאינו‬
‫‪C7 C‬‬
‫‪Gm‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Am‬‬
‫כהנים לאלוהים אביו‬
‫‪Gm‬‬
‫‪E7‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪A‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪E7‬‬
‫‪B7‬‬
‫‪A‬‬
‫‪G‬‬
‫‪E‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪E‬‬
‫‪Am A‬‬
‫לכל דור ודור‪ ,‬עד עולמי עולמים אמן‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫‪A‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Bb C F Bb‬‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Bb C F Bb‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪F#m‬‬
‫‪D A7 C#m7‬‬
‫‪E‬‬
‫‪A‬‬
‫‪E7‬‬
‫‪(F) C F C G7‬‬
‫‪F#m‬‬
‫‪A‬‬
‫‪F#m‬‬
‫‪E7 Bm7‬‬
‫‪A‬‬
‫שר שלום‪ ,‬גואלנו‪ ,‬אנו אוהבים אותך‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Bm7‬‬
‫‪E7 E‬‬
‫אדני אדונינו‪ ,‬מושיענו הנפלא‬
‫הללויה‪ ,‬אנו מודים לך‬
‫‪F‬‬
‫‪F#m‬‬
‫אנו אוהבים אותך‪ ,‬אתה כל חיינו‬
‫‪A‬‬
‫זמרו לו‪ ,‬כי לעולם חסדו‬
‫‪F‬‬
‫‪E Bm7‬‬
‫‪FC‬‬
‫הודו לאדני‪ ,‬קראו קראו בשמו‬
‫‪F G7‬‬
‫‪C#m F#m‬‬
‫אנו אוהבים אותך‪ ,‬אנו אוהבים אותך‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪A7 A E7 Bm7‬‬
‫אנו אוהבים אותך בכל לבנו‬
‫‪ .44‬הודו לאדוני‬
‫‪C‬‬
‫‪E7 E‬‬
‫אנו אוהבים אותך בכל לבנו‬
‫‪D‬‬
‫‪CF C F‬‬
‫‪Bm7‬‬
‫‪F#m‬‬
‫‪D‬‬
‫לו הכבוד בקרב הקהילה‪ ,‬לכל דור ודור‬
‫‪D‬‬
‫‪Dm Gm Dm A Asus4‬‬
‫אל קדוש‪ ,‬מחסנו‪ ,‬אבי‪-‬עד‪ ,‬ישוע‬
‫לו הכבוד בקרב הקהילה‪ ,‬לו הכבוד במשיח ישוע‬
‫‪C#m‬‬
‫‪Gm‬‬
‫‪F#m‬‬
‫‪A‬‬
‫‪E7 E Bm/a Bm C#m F#m A‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫אדני אדונינו‪ ,‬מושיענו הנפלא‬
‫לפי כוחו הפועל בקרבנו‪ ,‬הפועל בקרבנו‬
‫‪D‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪A‬‬
‫יותר מכל משאלותינו ומחשבותינו‬
‫‪A‬‬
‫‪Gm‬‬
‫‪Dm7 F‬‬
‫לו הכבוד והגבורה‪ ,‬לעולמי עולמים‪ ,‬אמן‬
‫‪E7‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Dm7‬‬
‫‪ .47‬מושיענו הנפלא‬
‫ולו אשר יכול להרבות גמוליו עלינו‬
‫‪Dm‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Gm‬‬
‫לו הכבוד והגבורה‪ ,‬לעולמי עולמים‪ ,‬אמן‬
‫‪ .43‬לו הכבוד בקרב הקהילה‬
‫‪Am‬‬
‫‪Dm7‬‬
‫‪Dm F C7 C‬‬
‫ועשה אותנו ממלכת כהנים‪ ,‬כהנים לאלוהים אביו‬
‫‪Gm‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪A Asus4‬‬
‫‪Dm Gm Dm A Asus4 Gm‬‬
‫להשתחוות לך‪ ,‬כן כל ליבנו לך‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Dm Gm Dm‬‬
‫ועשה אותנו ממלכת כהנים‬
‫‪A‬‬
‫‪Bm/a Bm‬‬
‫‪Dm F‬‬
‫‪F C7 C Gm‬‬
‫לאכל ממך ולהתקרב אליך‬
‫‪F#m‬‬
‫‪C Gm‬‬
‫לאוהב אותנו‪ ,‬לאוהב אותנו‬
‫אתה אדון‪ ,‬אדונינו‪ ,‬אתה גואל‪ ,‬גואלנו‬
‫‪D‬‬
‫‪Dm F‬‬
‫‪G7‬‬
‫הללויה‪ ,‬כי לך זבח תודה‪ ,‬תודה‪ ,‬תודה‪ ,‬תודה‬
‫‪A7‬‬
‫‪ .48‬ראוי אתה (‪)Capo 3‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪ .51‬אלוהים לנו מחסה ועוז‬
‫‪C‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫ראוי אתה לקחת את הספר ולפתוח‬
‫‪Am Em‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪F‬‬
‫‪D‬‬
‫את חותמיו‪ ,‬אדני‬
‫‪Em‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫כי אתה נשחטת‪ ,‬ובדמך קנית לאלוהים‬
‫‪Am‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪C Bm‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Em‬‬
‫אלוהי יעקב סלה סלה‬
‫‪Am‬‬
‫‪D‬‬
‫ועשית אותם ממלכת כהנים לאלוהנו‬
‫‪D‬‬
‫‪Am‬‬
‫אדני צבאות עמנו‪ ,‬משגב לנו‬
‫מבני כל שבט ולשון‪ ,‬מכל עם ואומה‬
‫‪G‬‬
‫‪E‬‬
‫עזרה בצרות נמצא מאוד (‪)2X‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪F‬‬
‫אלוהים לנו מחסה ועוז‬
‫‪Am‬‬
‫אדני צבאות עמנו‪ ,‬משגב לנו‬
‫‪F‬‬
‫‪(E) Em Bm Am C Bm C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫‪E‬‬
‫‪F‬‬
‫וימלכו על הארץ‪ ,‬ראוי אתה‪ ,‬ראוי אתה‬
‫אלוהי יעקב סלה סלה סלה‬
‫‪ .49‬הישועה לאלוהנו‬
‫‪ .52‬שבחי ירושלים (‪)Capo 2‬‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫‪E‬‬
‫‪D‬‬
‫‪E A‬‬
‫‪Em‬‬
‫הישועה לאלוהנו‪ ,‬הישועה לאלוהנו‬
‫‪E A‬‬
‫‪F‬‬
‫‪D‬‬
‫‪A Asus4 A‬‬
‫‪G‬‬
‫הישועה לאלוהנו‪ ,‬היושב על הכיסא ולשה (‪)2X‬‬
‫‪E‬‬
‫‪F#m‬‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫הברכה והכבוד‪ ,‬החכמה והתודה‬
‫‪E‬‬
‫‪F#m‬‬
‫‪A Asus4 A‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪B‬‬
‫‪D‬‬
‫‪E‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em D G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪(D) C D‬‬
‫‪Em D G‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em D G‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫כי שלח את בנו לכפר על עוונות עמו‬
‫‪Em‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em D‬‬
‫‪(D) C‬‬
‫‪D‬‬
‫נרוממה יחדיו את שמו‬
‫‪D‬‬
‫‪A‬‬
‫שבתי בבית אדוני כל חיי‬
‫‪B Am‬‬
‫‪EmDGC‬‬
‫‪Em‬‬
‫לחזות בנועם אדני‪ ,‬ולבקר בהיכלו‬
‫‪EmDGC‬‬
‫בואו ונשבח את אדני‪ ,‬כי טוב הוא אלוהנו אדני‬
‫אחת שאלתי מאת אדני אותה אבקש‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫ואם תקום עלי מלחמה‪ ,‬בזאת אני בוטח‬
‫‪G‬‬
‫‪E‬‬
‫‪A‬‬
‫כי חיזק הוא את בריחי שעריך‪ ,‬ברך בניך בקרבך‬
‫אם תחנה עלי מחנה‪ ,‬לא ירא ליבי‬
‫‪G‬‬
‫‪E‬‬
‫שבחי ירושלים את אדני‪ ,‬כי טוב הוא אלוהנו אדני‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫אדני מעוז חיי‪ ,‬ממי אפחד‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫גדול ומהולל אתה‬
‫אדוני אורי וישעי‪ ,‬ממי אירא‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪A‬‬
‫‪ .50‬אדני אורי וישעי‬
‫‪D‬‬
‫‪E‬‬
‫‪A‬‬
‫לבורא כל הבריאה‪ ,‬אשתחווה לך‬
‫‪{ Am Bm Em Am Bm Am‬פתיחה}‬
‫‪Em‬‬
‫‪B‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫הדר כבוד הודך‪ ,‬עזוז נוראותיך‪ ,‬נשיחה ונהללה‬
‫‪A‬‬
‫לאלוהנו‪ ,‬לעולמי‪-‬עולמים‬
‫‪Em‬‬
‫‪Em D G‬‬
‫שמש ירח וכוכבים‬
‫‪A Asus4 A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪D‬‬
‫‪A‬‬
‫לאלוהנו‪ ,‬לעולמי‪-‬עולמים‬
‫‪F‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪(D) C D‬‬
‫לעושה שמיים‪ ,‬לעושה אורים גדולים‬
‫היקר והגבורה והעוז‬
‫‪F‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em D G‬‬
‫שבחי ירושלים את אדני‪ ,‬כי טוב הוא אלוהנו אדני‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪EmDGC‬‬
‫‪Em B‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪E‬‬
‫‪A‬‬
‫הוא מלא בחסד‪ ,‬הוא מלא ברחמים‬
‫‪A‬‬
‫‪E‬‬
‫‪D‬‬
‫ארך אפיים אלוהים‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫‪E‬‬
‫‪D‬‬
‫‪A‬‬
‫רופא לכל שבורי לב‪ ,‬מחבש לעצבותם‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫‪E‬‬
‫משגב לדך‪ ,‬מעוז לתם‬
‫‪ .53‬מה אהבתי תורתך‬
‫‪Am‬‬
‫‪ .55‬לא לנו‬
‫‪Dm‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪E‬‬
‫אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת אדני‬
‫‪Am‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G Dm‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Gm‬‬
‫‪E‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪F‬‬
‫‪E‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪E7‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Am G‬‬
‫מה‪-‬נמלצו לחיכי אמרתך‪ ,‬אמרתך מדבש לפי‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪F‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪(C7) C G‬‬
‫בו מצרינו נמצא השלווה‪ ,‬בשם ישוע‬
‫‪C‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B7‬‬
‫‪C‬‬
‫מלך המלכים‪ ,‬שומע תפילה (‪)2X‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫אלוהי כל נשמה‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫אין שם אחר אשר בו ניוושע‬
‫‪E‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫אב הרחמים‪ ,‬אלוהי החסד‬
‫אל אבותינו נכריז את שמך‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫אתה אל‪-‬רוענו‪ ,‬דבר לא נחסר‪ ,‬בשם ישוע‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪ .57‬אב הרחמים‬
‫רואה את צרכינו‪ ,‬מגשים הבטחה‬
‫‪F‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪B‬‬
‫מן העולם עד העולם‪ ,‬הוא יושיע את ישראל‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫אל אבותינו נכריז את שמך‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫מן העולם עד העולם‪ ,‬ישוע הוא פודה וגואל‬
‫את שם ישוע‪ ,‬את שם ישוע‬
‫‪C‬‬
‫מן העולם עד העולם‪ ,‬אל גיבור עמנואל‬
‫‪C‬‬
‫נרוממה את השם הקדוש‬
‫‪E‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪B‬‬
‫מן העולם עד העולם‪ ,‬ישוע קדוש ישראל‬
‫את שם מושיענו‪ ,‬ניתן לו הדר‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Em‬‬
‫מן העולם עד העולם‪ ,‬מלכותו לעולם ועד‬
‫נרוממה את השם היקר‬
‫‪F‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫מן העולם עד העולם‪ ,‬ישוע השה הגואל‬
‫‪F‬‬
‫‪F C‬‬
‫‪Em‬‬
‫מן העולם עד העולם‪ ,‬הוא משיח ישראל‬
‫‪C‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪E‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Em‬‬
‫מן העולם עד העולם‪ ,‬הוא ימלוך לעולם ועד‬
‫מנחמנו‪ ,‬מציף בשמחה‬
‫‪F‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫אל אבותינו נכריז את שמך‬
‫‪E‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫הללויה‪ ,‬כי מלך אדני (‪)2X‬‬
‫סלע‪ ,‬מגן‪ ,‬רק בך בטוחים‪ ,‬בשם ישוע‬
‫‪C‬‬
‫‪A7‬‬
‫לא לנו‪ ,‬כי לך הישועה‪ ,‬לא לנו‪ ,‬כי לך הישועה‬
‫‪Em‬‬
‫מנחה את הדרך לעם סגולתך‬
‫‪F‬‬
‫‪Dm‬‬
‫הללויה‪ ,‬כי מלך אלוהנו‬
‫אל אבותינו נכריז את שמך‬
‫‪C‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪ .56‬הללויה כי מלך אלוהנו‬
‫‪ .54‬אל אבותינו‬
‫‪E‬‬
‫‪A7‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Dm‬‬
‫לא לנו‪ ,‬כי לך הנצחון‪ ,‬לא לנו‪ ,‬כי לך הנצחון‬
‫‪E‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪A7‬‬
‫‪Dm‬‬
‫מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫הודו‪ ,‬הודו‪ ,‬הודו לאדני כי לעולם חסדו‬
‫גרסה נפשי לתאבה אל משפטיך בכל‪-‬עת‬
‫‪F‬‬
‫‪F‬‬
‫הודו‪ ,‬הודו‪ ,‬הודו לאדני‪ ,‬הודו‪ ,‬הודו‪ ,‬הודו לאדני‬
‫גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך‬
‫‪G‬‬
‫‪A7‬‬
‫‪E7 E‬‬
‫אשרי נוצרי עדותיו בכל לב ידרשוהו‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Dm‬‬
‫לא לנו‪ ,‬כי לך המלחמה‪ ,‬לא לנו‪ ,‬כי לך המלחמה‬
‫‪B7‬‬
‫אבינו‪ ,‬קדוש שמך (‪)2X‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫גיל ושחרור ניתנים בשם זה‪ ,‬בשם ישוע‬
‫‪ .60‬לרגלי ישוע‬
‫‪ .58‬הביטו אליו‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫נתקרב אל כס החסד לבקש רחמים‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫נסירה כל מעמסה‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪B‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫"אני חופשי! אני חופשי! אני חופשי!"‬
‫‪Am G C‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫הנה ברכו את אדני‪ ,‬כל עבדי אדני‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫ברוך אתה אדני‬
‫‪Am G C‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫הנה ברכו את אדני‪ ,‬כל עבדי אדני‬
‫‪B‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪G‬‬
‫והושיענו למען שמך‬
‫‪Em‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪B‬‬
‫‪Em‬‬
‫הגן בעדנו הסר אויב מעלינו כי אל שומרנו אתה‬
‫‪B‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫שאו ידיכם קודש וברכו‪ ,‬ברכו את אדני‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪E‬‬
‫‪m‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪E‬‬
‫‪Am‬‬
‫יברכך יברכך אדני מציון‪ ,‬עושה שמיים וארץ‬
‫ולשלום מעתה ועד עולם‬
‫‪Dm‬‬
‫‪B‬‬
‫‪Em‬‬
‫ובצל כנפיך תסתירנו כי אל שומרנו אתה‬
‫‪Am‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪E‬‬
‫‪Am‬‬
‫שאו ידיכם קודש וברכו‪ ,‬ברכו את אדני‬
‫ושמור צאתנו ובואנו לחיים‬
‫‪C‬‬
‫‪Dm‬‬
‫העומדים בבית אדני בלילות‪ ,‬בלילות‪ ,‬בלילות‬
‫‪C‬‬
‫‪C Em‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Am‬‬
‫העומדים בבית אדני בלילות‪ ,‬העומדים בבית אדני‬
‫ותקננו בעצה טובה מלפניך‬
‫‪Am‬‬
‫‪Am E‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Am‬‬
‫אל מלך רחום וחנון‪ ,‬שומר עמו ישראל לעד‬
‫‪B‬‬
‫‪G‬‬
‫‪ .61‬הנה ברכו את ה'‬
‫כי אל שומרנו מצילנו אתה‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫ושם אז אזעק בקול גדול‪:‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫ופרוש עלינו סוכת שלומך כי אל שומרנו אתה‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫על רוב איוולתי‪ ,‬עווני‪ ,‬פשעי‬
‫והעמידנו מלכנו לחיים‬
‫‪D‬‬
‫‪Am E‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫ושם אתוודה על חטאיי‬
‫השכיבנו אדני אלוהנו לשלום‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫ושם הוא ימחה את דמעותיי ואמצא שלווה‬
‫‪F‬‬
‫‪B‬‬
‫‪B‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪ .59‬כי אל שומרנו‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫אספר לו הכל‪ ,‬כי הוא ידידי‬
‫למען לא יסטה הצולע‪ ,‬כי אם ירפא‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫כדי שלא תתעייפו ולא תרפה נפשכם‬
‫‪B‬‬
‫‪Am E‬‬
‫אפרוש לפניו את שברי לבי‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪F‬‬
‫‪F‬‬
‫התבוננו אל האחד שסבל‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫לשם אבוא בייסורי‪ ,‬ואמצא שלווה‬
‫‪D‬‬
‫‪B‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫לשם אבוא לפגוש מושיעי‪ ,‬לשם אבוא בבדידותי‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫מרגלי ישוע‪ ,‬כן לרגליו‬
‫‪C‬‬
‫שה האלוהים‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫הביטו אליו‪ ,‬הביטו אליו‪ ,‬הביטו אליו‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫אשר בעד השמחה סבל את הצלב ובז לחרפה‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫מרגלי ישוע‪ ,‬כן לרגליו‬
‫‪D‬‬
‫‪D Em D C‬‬
‫‪C‬‬
‫אין מקום רם יותר‪ ,‬נישא יותר‬
‫בהביטנו אל ישוע מכונן האמונה ומשלימה‬
‫‪Em‬‬
‫‪E‬‬
‫‪F‬‬
‫בסבלנות נרוץ את המרוץ הערוך לפנינו‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫הוא המקום הנישא הנשגב‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫לרגלי ישוע‪ ,‬לרגלי הצלב‬
‫‪B‬‬
‫‪Em‬‬
‫ובצל כנפיך תסתירנו כי אל שומרנו אתה‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪E‬‬
‫‪Am‬‬
‫יברכך יברכך אדני מציון‪ ,‬עושה שמיים וארץ‬
‫‪ .66‬הנני שלחני‬
‫‪ .62‬תפילת חנה‬
‫‪C‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Gm‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Dm Gm‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Em C‬‬
‫‪Gm‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪G C‬‬
‫עלץ ליבי באדני‪ ,‬רמה קרני באדני‬
‫‪Gm‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫מלא כל הארץ כבודך‬
‫‪A‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪F‬‬
‫אדני צבאות‪ ,‬קדוש קדוש קדוש‬
‫מאשפות ירים אביון וכיסא כבוד ינחילם‬
‫‪F‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Dm A‬‬
‫‪C‬‬
‫רחב פי על‪-‬אויבי‪ ,‬כי שמחתי בישועתך‬
‫‪Em‬‬
‫ומי אני‪ ,‬איש חוטא וטמא‬
‫‪F‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Gm‬‬
‫)‪(G‬‬
‫‪Am‬‬
‫שאת המלך אדני צבאות בעיני אראה‬
‫‪F‬‬
‫אין קדוש כאדני‪ ,‬כי אין בלתך‬
‫‪F‬‬
‫‪Am‬‬
‫רואה אותך רם ונישא‪ ,‬שרפים עומדים משתחווים‬
‫אדני משפיל אף‪-‬מרומם‪ ,‬מקים מעפר דל‬
‫‪A‬‬
‫‪F‬‬
‫)‪(G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Gm‬‬
‫‪Em‬‬
‫הוא נתן את הדרך‪ ,‬הוא הסיר את עווני‬
‫‪A‬‬
‫אין קדוש כאדני‪ ,‬ואין צור כאלוהנו‬
‫‪F‬‬
‫‪Am‬‬
‫הוא כיפר על חטאותי‪ ,‬לקרבתו הכניס אותי‬
‫‪C‬‬
‫‪ .63‬מי כמוך באלים ה' (‪(capo 3‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫עכשיו אני שומע את קולו‬
‫‪G F‬‬
‫‪E7‬‬
‫מי כמוך באלים אדני? מי כמוך נאדר בקודש‬
‫‪Dm Am‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫את מי אשלח ומי ילך לנו‬
‫‪F Am G C‬‬
‫‪Am E7‬‬
‫‪F‬‬
‫נורא תהילות‪ ,‬עושה פלא‪ ,‬עושה פלא‬
‫‪C‬‬
‫‪GC‬‬
‫‪Em‬‬
‫רואה אותך‪ ,‬שה האלוהים‬
‫‪ .64‬הוא ימלוך‬
‫‪F‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am Bm‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Bm Am Bm C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪Em‬‬
‫ושפט בצדק דלים‪ ,‬והוכיח במישור לענווים‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Am Bm C‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪Em‬‬
‫ואסף נדחי ישראל‪ ,‬ונפוצות יהודה יקבץ‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪Am Bm C‬‬
‫‪Em‬‬
‫ועמד לנס עמים‪ ,‬והייתה מנוחתו כבוד‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫ומי אני איש חוטא וטמא‬
‫)‪(G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫אתה הוא הדרך‪ ,‬אתה הוא מושיעי‬
‫‪F‬‬
‫‪Am‬‬
‫כיפרת על חטאותי‪ ,‬לקרבת האב הכנסת אותי‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫עכשיו אני שומע את קולך‪ ,‬לך אחרי אני איתך‬
‫‪ .67‬נשגב אדוני‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Gm‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫נשגב אדוני כי שוכן מרום‬
‫‪A‬‬
‫‪Gm‬‬
‫)‪(C‬‬
‫‪Bb‬‬
‫מלא ציון משפט וצדקה (‪)2X‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Am Dm‬‬
‫חסד לכם ושלום מאת אלוהים אבינו‬
‫‪Am Dm Em Am Dm Em‬‬
‫והאדון ישוע המשיח‬
‫מלא כל הארץ כבודך‬
‫‪Dm‬‬
‫‪ .65‬חסד לכם ושלום‬
‫‪Am Dm Em Am‬‬
‫‪C‬‬
‫שאותך המלך אדני צבאות בעיני אראה‬
‫והריחו ביראת יהוה‪ ,‬למראה עיניו לא ישפוט‬
‫‪Am Bm C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪F‬‬
‫‪F‬‬
‫ונחה עליו הרוח‪ ,‬רוח חכמה ובינה‬
‫‪Am Bm C‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G C‬‬
‫ויצא חוטר מגזע ישי‪ ,‬ונצר יפרה משורשיו‬
‫‪D‬‬
‫‪Am‬‬
‫בן דוד‪ ,‬אל‪-‬גיבור‪ ,‬קדוש קדוש קדוש‬
‫והוא ימלוך לעולם ועד (‪)2X‬‬
‫‪C‬‬
‫)‪(G‬‬
‫נישאת מעל האדמה‪ ,‬סבלת עבור חוטאים‬
‫הוא ימלוך לעולם ועד‬
‫‪D‬‬
‫‪F‬‬
‫הנני‪ ,‬שלחני‪ ,‬הנני אדני (‪)2X‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪F‬‬
‫אדוני שופטנו‪ ,‬אדוני מחוקקנו‬
‫‪A7‬‬
‫‪Bb‬‬
‫‪Dm‬‬
‫אדני מלכנו‪ ,‬הוא יושיענו‬
‫‪Gm‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪A7‬‬
‫‪Gm Bb‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪A7‬‬
‫‪Dm‬‬
‫הוא‪ ,‬הוא‪ ,‬הוא יושיענו‪ ,‬הוא‪ ,‬הוא‪ ,‬הוא יושיענו‬
‫(‪)2X‬‬
‫‪ .68‬רם ונישא המשיח‬
‫‪E‬‬
‫‪A‬‬
‫‪ .71‬שמש ומגן‬
‫‪D F#m‬‬
‫‪E7 Esus Bm7‬‬
‫‪A‬‬
‫רם ונישא המשיח‪ ,‬הוד והדר לבושו‬
‫‪E‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫‪F7 F#m‬‬
‫‪A E7‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Bm‬‬
‫עלה למזבח כשה‪ ,‬עונשי הוא שילם כפודה‬
‫‪C#m‬‬
‫‪F#m‬‬
‫‪Bm7‬‬
‫‪Dm Am Dm‬‬
‫‪E7‬‬
‫‪C Dm Am Dm‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Gm‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Am7‬‬
‫‪A7 Bb‬‬
‫‪ .72‬שמע ישראל (‪(capo 3‬‬
‫‪D7 Dm‬‬
‫‪A7 Bb‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪(A7) Dm‬‬
‫אתה גדול‪ ,‬אתה גדול‪ ,‬ואגילה בישועתך‬
‫‪Gm‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Am7‬‬
‫‪Gm‬‬
‫‪A7‬‬
‫‪Bb‬‬
‫‪F C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Gm‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Gm‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪C‬‬
‫אדני שפתי תפתח‪ ,‬ופי יגיד את שם ישוע‬
‫‪F C Dm A7 Gm‬‬
‫‪Bb‬‬
‫‪C Gm‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪(A7) Dm‬‬
‫‪A7‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G Dm Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪E7‬‬
‫‪Am‬‬
‫אדני לי‪ ,‬לא אירא‪ .‬מה יעשה לי אדם?‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Am E7‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪E7‬‬
‫מן המצר קראתי יה‪ .‬ענני במרחב יה‬
‫‪Am‬‬
‫‪C G Dm‬‬
‫‪Am E7 Dm6‬‬
‫טוב לחסות באדני מבטוח באדם‬
‫‪Am‬‬
‫‪C G Dm‬‬
‫‪E7 Dm C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F Am‬‬
‫‪Am E7 Dm‬‬
‫ואהבת את אדני אלוהיך‪ ,‬בכל לבבך ובכל נפשך‬
‫‪F‬‬
‫‪E7 Dm C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F Am‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am E7 Dm6‬‬
‫טוב לחסות באדני מבטוח בנדיבים‬
‫‪E7 Dm‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Am‬‬
‫ישוע אמר" שמע ישראל‪ ,‬שמע ישראל‬
‫‪C‬‬
‫‪Am E7 Dm‬‬
‫אדני אלוהנו‪ ,‬אדני אחד" (‪)2X‬‬
‫‪E‬‬
‫‪Am E7‬‬
‫ואהבת את אדני אלוהיך‪ ,‬בכל מאודך ובכל מדעך‬
‫‪F‬‬
‫אדני לי‪ ,‬לא אירא‪ .‬מה יעשה לי אדם?‬
‫‪Dm‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪ .70‬אדני לי לא אירא (‪(capo 3‬‬
‫‪G Dm Am‬‬
‫אדני אלוהנו‪ ,‬אדני אחד"‬
‫‪Am‬‬
‫עמנואל‪ ,‬עמנואל‪ ,‬השם ישוע המשיח‬
‫‪Dm C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪E7 Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪D7 Dm‬‬
‫עמנואל‪ ,‬עמנואל‪ ,‬השם ישוע המשיח‬
‫‪Bb‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Bb‬‬
‫‪A7‬‬
‫‪E7 Dm C‬‬
‫‪(A7) Dm‬‬
‫גדול כבודו‪ ,‬גדול כבודו‪ ,‬גדול כבודו בישועתך‬
‫‪Am7‬‬
‫‪Am‬‬
‫ישוע אמר‪" :‬שמע ישראל‪ ,‬שמע ישראל‬
‫גדול כבודו‪ ,‬גדול כבודו‪ ,‬גדול כבודו בישועתך‬
‫‪Bb‬‬
‫שמע ישראל‪ ,‬שמע ישראל‬
‫‪Am‬‬
‫‪D7 Dm‬‬
‫‪A7‬‬
‫‪E7 Dm‬‬
‫אדני אלוהנו אדני אחד‬
‫‪Bb‬‬
‫‪A7‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Am E7 Dm C‬‬
‫אדני שפתח תפתח‪ ,‬ופי יספר על המשיח‬
‫‪Dm‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Bb‬‬
‫אתה גדול‪ ,‬אתה גדול‪ ,‬ואגילה בישועתך‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Bb C‬‬
‫‪Dm Gm Dm‬‬
‫שמש ומגן אדני אלוהים‬
‫אדני שפתי תפתח‪ ,‬ופי יגיד תהילתך‬
‫‪F C Dm‬‬
‫‪A7 F‬‬
‫כי שמש ומגן אדני אלוהים‬
‫‪ .69‬אדני שפתי תפתח‬
‫‪C‬‬
‫‪Bb C Dm A7 F C‬‬
‫‪Dm Am‬‬
‫אשרי אדם בוטח בך‪ ,‬אשרי אדם בוטח בך‬
‫כל עין תראה שיבתו לבחיריו‬
‫‪Gm‬‬
‫אדני‪ ,‬אדני‪ ,‬אדני צבאות‬
‫‪A‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪A7‬‬
‫‪D G Bm Em Am Dm‬‬
‫חן וכבוד יתן אדני‪ ,‬חן וכבוד יתן אדני‬
‫השתחוו לפניו‪ ,‬היושב לימינו של האב‬
‫‪Dm‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Dm Am Bb C Dm A7 F C Dm Am Dm‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪Gm‬‬
‫‪F‬‬
‫‪E7 Bm7‬‬
‫כל ברך תכרע‪ ,‬כל לשון כן תודה‬
‫‪A‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫לא‪ ,‬לא ימנע טוב‪ ,‬להולכים בתמים‬
‫‪A‬‬
‫‪F#m‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Bb C‬‬
‫שמש ומגן אדני אלוהים‪ ,‬שמש ומגן אדני אלוהים‬
‫כאן בליבי המשיח‪ ,‬שוכן בהיכלו‬
‫‪A‬‬
‫‪Dm Am Dm‬‬
‫‪Dm A7 F‬‬
‫‪Dm Am‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪E7 Dm C‬‬
‫זה דודי ורעי‪ ,‬בנות ירושלים‬
‫‪F‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Am E7‬‬
‫ישוע מלכי‪ ,‬אדני ואלוהי‬
‫‪F‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪E7 Dm C‬‬
‫זה דודי ורעי‪ ,‬בנות ירושלים‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am E7‬‬
‫ישוע מלכי‪ .‬אדני ואלוהי‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪E7 Dm‬‬
‫שמע ישראל‪ ,‬שמע ישראל‬
‫‪Am‬‬
‫‪E7 Dm C‬‬
‫‪Am‬‬
‫אדני אלוהנו אדני אחד‬
‫‪ .76‬תודה לך אבי (‪(capo 2‬‬
‫‪ .73‬הו אלי‪ ,‬אני אוהב אותך‬
‫‪C‬‬
‫‪G7‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G7‬‬
‫‪G7 C‬‬
‫תודה לך אלי‪ ,‬על כל דבר נפלא‪ ,‬ממך כל נפלאות‬
‫‪C‬‬
‫‪C G7 F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫תודה לך אבי שלי‪ ,‬תודה שנתת לי‬
‫‪Am‬‬
‫לך כבוד אתן ואומר לך‪ :‬אתה אלי‬
‫‪Em‬‬
‫את בנך ישוע למות עבורי‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫כי עשית אותי‪ ,‬ועוד בחרת בי‬
‫‪C‬‬
‫‪C7 C‬‬
‫‪G7‬‬
‫ועוד הושעת אותי ונתת לי לב חדש (‪)2X‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Am‬‬
‫הו אלי‪ ,‬אני אוהב אותך‪ ,‬הו אלי‪ ,‬אני אוהב אותך‬
‫‪G‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C7‬‬
‫הו אלי‪ ,‬אני אוהב אוהב רק אותך‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Am‬‬
‫הו אלי‪ ,‬אני אוהב אותך‪ ,‬הו אלי‪ ,‬אני אוהב אותך‬
‫‪Dm‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G7‬‬
‫הו אלי‪ ,‬אני אוהב אוהב רק אותך‬
‫‪G‬‬
‫תודה לך אבי שלי‪ ,‬תודה שנתת לי‬
‫‪Am‬‬
‫‪Em‬‬
‫את בנך ישוע למות עבורי‬
‫‪F‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G7 F‬‬
‫‪F Am E‬‬
‫‪B‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫נקדמה פניו בתודה בזמירות נריע לו‬
‫כי אל גדול אדני (‪)2X‬‬
‫‪B‬‬
‫‪D‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫לו הים והוא עשהו‪ ,‬ויבשת ידיו יצרו (‪)4X‬‬
‫‪C‬‬
‫תודה לך אבי שלי‪ ,‬תודה שנתת לי‬
‫‪Em‬‬
‫את רוח הקודש להדריך אותי‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪B‬‬
‫נשתחווה ונכרעה‪ ,‬נברכה לפניו עושנו (‪)4X‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Am‬‬
‫את רוח הקודש להדריך אותי‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪ .77‬שאו שערים‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫לעולם הוא ימלוך‪ ,‬לעולם מלכותו‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫ישמחו השמיים‪ ,‬תגל כל הארץ‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫הבו לאדני כבוד‪ ,‬ועוז‬
‫‪D‬‬
‫‪Gm‬‬
‫לישוע היושב‪ ,‬על כס כבודו (‪)2X‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Cm‬‬
‫)‪(Cm‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Cm‬‬
‫‪D‬‬
‫שאו שערים ראשיכם ויבוא מלך הכבוד‬
‫ברכה וכבוד‪ ,‬תפארת ועוז‬
‫‪EM‬‬
‫‪G‬‬
‫עכשיו אני נקי לפניך אחיה חיי לך‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫שאו שערים ראשיכם ויבוא מלך הכבוד‬
‫‪ .75‬ברכה וכבוד‬
‫‪Em‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G7‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫תודה לך אבי שלי‪ ,‬תודה שנתת לי‬
‫בידו מחקרי ארץ‪ ,‬ותועפות הרים לו (‪)4X‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G7‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪E‬‬
‫עכשיו אני נקי לפניך אחיה חיי לך‬
‫‪Em‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F Dm‬‬
‫‪C‬‬
‫לכו נרננה לאדני‪ ,‬נריע לצור ישענו (‪)4X‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G7‬‬
‫חסדך שהוא מושלם בי‪ ,‬נושא אותי לזרועותיך‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪B‬‬
‫‪G7‬‬
‫הללויה‪ ,‬הללויה‪ ,‬הללויה תודה‬
‫‪Am‬‬
‫פתיחה‪B C Am Em :‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫בזמנים שהם קשים לי‪ ,‬כן אתה הולך איתי‬
‫‪ .74‬לכו נרננה לאדני‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫הללויה‪ ,‬הללויה‪ ,‬הללויה תודה לך‬
‫‪Am‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C7‬‬
‫עכשיו אני נקי לפניך‪ ,‬אוהב אותך בכל ליבי‬
‫‪F‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫עכשיו אני נקי לפניך‪ ,‬אוהב אותך בכל ליבי‬
‫‪Am Em‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G7‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Cm‬‬
‫מי הוא זה מלך הכבוד? אדני צבאות‬
‫‪D‬‬
‫‪Gm‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Cm‬‬
‫מי הוא זה מלך הכבוד? אדני צבאות‬
‫‪Gm‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Cm‬‬
‫מה שמו ומה שם בנו‪ ,‬הגד נא כי תדע‬
‫‪Gm‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Cm‬‬
‫‪D‬‬
‫מה שמו ומה שם בנו‪ ,‬ישוע המשיח‬
‫‪ .81‬נשמת כל חי‬
‫‪ .78‬אלוהי ישעיי‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪D‬‬
‫כמה טוב חסדך אדני עלי‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Am‬‬
‫מחשבותיך מעל מחשבותיי‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫אני נכנע לפניך אדני‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Bb Dm‬‬
‫‪C Dm‬‬
‫‪C Dm Am F‬‬
‫‪Gm‬‬
‫‪Eb‬‬
‫‪F‬‬
‫‪FC‬‬
‫‪Bb‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Bb‬‬
‫‪Bb‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪E‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D Em‬‬
‫‪E7‬‬
‫‪E‬‬
‫‪Am‬‬
‫ירושלים הבנויה‪ ,‬כעיר שחוברה לה יחדיו‬
‫‪C‬‬
‫‪D Em C G‬‬
‫ישוע אתה המושיע של חיי‬
‫‪G‬‬
‫‪E7‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Am‬‬
‫ירושלים הבנויה‪ ,‬כעיר שחוברה לה יחדיו‬
‫‪Dm‬‬
‫רק להיות איתך אדון‪ ,‬רק להיות איתך אדון‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪E‬‬
‫‪ .84‬הבוטחים באדני‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Am E7‬‬
‫עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים‬
‫מלך הכבוד‪ ,‬כל מה שאני חפץ בו‬
‫‪D‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Dm‬‬
‫אתה במקום ראשון‬
‫‪D‬‬
‫‪Am D‬‬
‫שמחתי באומרים לי‪ ,‬בית אדני נלך‬
‫‪D Em C G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D Em C‬‬
‫שמחתי באומרים לי‪ ,‬בית אדני נלך‬
‫ליבי שר לך זאת‪ ,‬לנצח אני אוהב אותך אדון‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪ .83‬שמחתי באומרים לי‬
‫יותר מאשר אתמול‬
‫‪G‬‬
‫‪Am D‬‬
‫‪F‬‬
‫‪D Em C G‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Em‬‬
‫נהלל אותך‪ ,‬נהלל אותך לנצח‪ ,‬אתה קדוש‬
‫הנך יודע‪ ,‬עד כמה אני אוהב אותך אדון‬
‫‪C‬‬
‫‪Am D‬‬
‫כי אתה קדוש‪ ,‬אתה קדוש‪ ,‬קדוש‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪ .80‬המושיע של חיי (‪)capo 2‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫כי אתה קדוש‪ ,‬אתה קדוש‪ ,‬קדוש‬
‫יחל ישראל אל אדני‪ ,‬מעתה ועד עולם‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫יחל ישראל אל אדני‪ ,‬מעתה ועד עולם‬
‫‪F C‬‬
‫‪Em‬‬
‫להלל אותך לנצח לתת לך הכל‬
‫‪C‬‬
‫‪Bb‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Am‬‬
‫כגמול עלי אמו‪ ,‬כגמול עלי נפשי‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Em D‬‬
‫רוצים להיות איתך בשמיים‪ ,‬בשמיים‬
‫‪Dm‬‬
‫‪F‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Am‬‬
‫כי אם שיוויתי‪ ,‬ודוממתי נפשי‬
‫‪Bb‬‬
‫‪Em‬‬
‫להלל אותך כל הלילה כל היום‬
‫ולא הלכתי בגדולות‪ ,‬ובנפלאות ממני‬
‫‪Gm‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Am‬‬
‫אדני לא גבה ליבי‪ ,‬ולא ולא רמו עיני‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫רוצים להיות איתך בשמיים‪ ,‬בשמיים‬
‫‪Am F Bb Dm‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪ .79‬תהילים קל"א‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪E‬‬
‫‪ .82‬רוצים להיות איתך בשמיים‬
‫לך אתן כל דבר בחיי‪ ,‬בחיי‬
‫‪C‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪C‬‬
‫ישוע המשיח‪ ,‬לבדך אתה אדון‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪E‬‬
‫כי אתה מלך המשיח‪ ,‬לתפארת אלוהים האב‬
‫כי דרכך גבהו מעל דרכי‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪E‬‬
‫תכרע כל ברך כל לשון תודה‬
‫אלוהי ישעי‪ ,‬אלוהי ישעי‬
‫‪D‬‬
‫‪Dm‬‬
‫נשמת כל חי תשתחווה‬
‫‪D Em C G‬‬
‫לעולמי עולמים אהלל אני את שמך‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪C‬‬
‫‪E‬‬
‫‪Am‬‬
‫הבוטחים באדני כהר ציון‪ ,‬לא ימוט לעולם ישב‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪C‬‬
‫‪E‬‬
‫‪Am‬‬
‫ירושלים בהרים סביב לה‪ ,‬ואדני סביב לעמו‬
‫‪C Am C‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪E‬‬
‫‪Am‬‬
‫מעתה ועד עולם‪ ,‬אדני סביב לעמו‬
‫‪ .85‬גדול אדני‬
‫‪C#m‬‬
‫‪ .88‬אלוהי השלום‬
‫‪C#m‬‬
‫‪A9‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪A9‬‬
‫בכל יום אברכך‪ ,‬אהללה שמך לעולם ועד‬
‫‪C#m‬‬
‫‪D‬‬
‫‪A9‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪A9‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪A‬‬
‫‪ .86‬גדולים ונפלאים‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Bm G‬‬
‫‪Am G‬‬
‫‪Em D G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em Bm D‬‬
‫‪C‬‬
‫)‪(D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Bm G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫)‪(D‬‬
‫‪Em C Bm D Em‬‬
‫‪Em C Bm D Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪A‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪A7 A‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Bm F#m D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪A‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪A‬‬
‫‪D7‬‬
‫‪D7 D‬‬
‫‪D‬‬
‫ישוע מלך‪ ,‬ישוע מלך‪ ,‬ישוע מלך העולם‬
‫‪Bm‬‬
‫‪F#m A‬‬
‫אין שם אחר‪ ,‬אין שם אחר‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A7‬‬
‫מלבד ישוע המשיח‬
‫‪Em‬‬
‫כל ברך תכרע וכל לשון תודה‬
‫‪Bm‬‬
‫‪G‬‬
‫אין שם אחר הניתן לבני אדם‬
‫‪Em‬‬
‫כל ברך תכרע וכל לשון תודה‪ ,‬שישוע הוא אדון‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫ובו עלינו להוושע‬
‫‪G Bm F#m D‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Em‬‬
‫גדול מעל כולם‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫אין שם אחר הניתן לבני אדם‬
‫‪D7‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫הוא שם מעל כל שם‪ ,‬ושמו עמנואל‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫הוא מלך המלכים‪ ,‬אדון האדונים‪ ,‬מושיע העולם‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫תחת השמיים‪ ,‬תחת השמיים‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪ .90‬אין שם אחר‬
‫‪ .87‬הוא מלך המלכים‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫הניצחון לנו באדון ישוע המשיח‬
‫מי לא יראך אדני? ולא יתן כבוד לשמך?‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫הניצחון לנו‪ ,‬הניצחון לנו‬
‫מי לא יראך אדני? ולא יתן כבוד לשמך?‬
‫‪Em Bm D‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫כי נגלו אדוני אלוהים‪ ,‬משפטי צדקך‬
‫‪Bm D‬‬
‫‪A‬‬
‫לנו נתן אדני אלוהי ישראל‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫כל מקום אשר תדרוך כף רגלינו בו‬
‫הן כל הגויים יבואו ו‪ ,...‬ישתחוו לפניך‬
‫‪Am G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫כי אתה לבדך קדוש‪ ,‬כי אתה לבדך קדוש‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫נרשיע אותה זאת נחלת עבדי אדני‬
‫‪Em Bm D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫נרשיע אותה‪ ,‬נרשיע אותה‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em D‬‬
‫וכל לשון תקום איתנו למשפט‬
‫כי אתה לבדך קדוש‪ ,‬כי אתה לבדך קדוש‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫תודה לאלוהים המוביל אותנו במסע‪ ,‬הנצחון‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫כל כלי יוצר עלינו לא יצלח‬
‫צדק ואמת דרכיך אלוהים‪ ,‬מלך הגויים‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫גדולים ונפלאים מעשיך אדני‪ ,‬אלוהי צבאות‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em D‬‬
‫תודה לאלוהים הנותן לנו את הניצחון‬
‫גדולים ונפלאים הם מעשיך‪ ,‬אדני אלוהי צבאות‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪ .89‬שיר הניצחון‬
‫גדול אדני כבוד ותפארת‪ ,‬לשמך הרם אדון‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G D‬‬
‫‪B‬‬
‫‪AB‬‬
‫‪E‬‬
‫‪C‬‬
‫חסד אדונינו ישוע‪ ,‬המשיח עמכם‬
‫גדול אדני‪ ,‬גדול אדני‬
‫‪E‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D G‬‬
‫חסד אדונינו ישוע‪ ,‬המשיח עמכם‬
‫גדול אדני‪ ,‬גדול אדני‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫תחת רגליכם‪ ,‬תחת רגליכם‬
‫אין חקר לגדולתו‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫אלוהי השלום יכריע במהרה‪ ,‬את השטן‬
‫כי גדול אדני ומהולל מאוד‬
‫‪C#m‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Am Em D G‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪F#m A‬‬
‫‪Bm‬‬
‫אין שם אחר‪ ,‬אין שם אחר‬
‫‪Em‬‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫כי אין ישועה באחר‬
‫‪ .93‬ישוע אדונינו (‪)Capo 2‬‬
‫‪ .91‬הכל אני יכול‬
‫‪Dm‬‬
‫‪A C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫הכל אני יכול בעזרתו של הנותן בי כוח‬
‫‪Am‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫ישוע אדונינו‪ ,‬נתת לנו את הכל‬
‫‪Em‬‬
‫‪Dm‬‬
‫הכל אני יכול בישוע המשיח‬
‫‪Gm‬‬
‫‪Gm‬‬
‫‪F C‬‬
‫‪F‬‬
‫גם ברעב וגם בשפע‪ ,‬הוא מספק לי את כל צרכי‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Gm‬‬
‫‪Am Gm F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫אהלל אותו לנצח‪ ,‬כמה טוב לי אלוהיי‬
‫‪Gm Dm‬‬
‫‪F C‬‬
‫בכל דבר הבה נציג לו‪ ,‬משאלותינו בתפילה‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Gm‬‬
‫‪Am Gm‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Bb‬‬
‫‪A‬‬
‫האל יענה וייתן לנו‪ ,‬את שלום ישוע הנשגב‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Am C‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫תהיה אתה הבונה וגם אבן היסוד‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫בשולחן ליבותנו‪ ,‬קח נא את כס הכבוד‬
‫‪G‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪G‬‬
‫הללויה!‪ ,‬הללויה! שמחו באדון‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Eb Em‬‬
‫‪C‬‬
‫בבניין חיינו תהיה לראש פינה‬
‫‪A Gm Dm‬‬
‫‪F‬‬
‫‪D‬‬
‫תבנה בית שבו אתה אדון‬
‫‪A Bb‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Am‬‬
‫אז קח נא את חיינו ותבנה לך ארמון‬
‫‪G‬‬
‫‪Gm‬‬
‫‪Gsus G‬‬
‫בכאב הצלב הושלם הניצחון‬
‫‪Em‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Bm Em‬‬
‫‪Bb Am Gm‬‬
‫‪A‬‬
‫הללויה!‪ ,‬הללויה! כי בו לנו יש הניצחון!‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫תמלא אותנו באהבתך‬
‫‪Em C‬‬
‫‪Bm G‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫הו ישוע‪ ,‬הו ישוע‪ ,‬אתה לנו חיים ושמחה‬
‫‪Bm G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪ .94‬אהלל אותך לנצח (‪)capo 2‬‬
‫‪F‬‬
‫עשה בחיי את רצונך אדני‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G F‬‬
‫כי אתה אוהב אותי‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫)‪(C7‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫אהלל אותך לנצח ישוע אדני‬
‫ואת עצמך נתת עבורי‬
‫אהלל ואשבח אתה גואל חיי‬
‫‪Am‬‬
‫לבשת דמות של עבד‪ ,‬הכל באהבה‬
‫‪G7‬‬
‫‪G‬‬
‫לכפר עלי ולהביא אותי אל מלכותך‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫)‪(C7‬‬
‫‪C‬‬
‫שלא יהיה לי שום כבוד מלבדך‬
‫‪F‬‬
‫‪Em G‬‬
‫‪G7‬‬
‫ברוחך שנה אותי‪ ,‬ישוע לדמותך‬
‫‪F‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Am‬‬
‫אהיה לי אתה הכל‪ ,‬אהיה לי אתה הכל‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪E‬‬
‫‪G‬‬
‫כי אם ברוח אדני צבאות‪ ,‬הפועל בחסדו בלבבות‬
‫‪C‬‬
‫אהיה לי אתה הכל מלכי‬
‫‪Am‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫פעל נא בי רוח אל‪ ,‬ואת שם ישוע אהלל‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪E‬‬
‫וכל חיי אתהלך איתו‪ ,‬שיהיו כל חיי רק לכבודו‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫זה לא בא בחיל אדם וגם לא בכוח רם‬
‫‪F‬‬
‫צרוף אותי ככסף‪ ,‬זקק כמו זהב‬
‫‪F‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Am‬‬
‫נקה נא ממני כל טומאה‪ ,‬וכל גאווה‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫)‪(C7‬‬
‫‪Em G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪E‬‬
‫‪Am‬‬
‫באת מכבודך הרם‪ ,‬כרצון האב‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫אהיה אתה כולי בכל‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫שמור עלי מלסטות ימין או שמאל‬
‫אהיה לי אתה הכל מלכי‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫קח את כולי ישוע לכבודך‬
‫‪F‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Am‬‬
‫קח את כל חיי אדון‪ ,‬קח את כל ימי‬
‫‪Dm‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Eb Em C‬‬
‫‪D‬‬
‫הו ישוע‪ ,‬הו ישוע‪ ,‬תמלא אותנו באהבתך‬
‫‪ .92‬אתה הכל מלכי‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪ .95‬איזו אהבה‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪ .97‬כמה טוב אתה‬
‫‪G Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫ראו איזו אהבה נתן לנו האב‬
‫‪G Am‬‬
‫‪G C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D/C‬‬
‫להיקרא ילדי אלוהים‬
‫‪G/F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Bm Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G/F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫(‪)A‬‬
‫‪G‬‬
‫‪ .98‬אכרע ברך‬
‫‪G‬‬
‫‪E‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪E‬‬
‫‪A‬‬
‫‪E‬‬
‫‪A C#m‬‬
‫אכרע ברך לפניך‪ ,‬לפני מלך המלכים‬
‫את עצמך השפלת עד מוות בשבילי‬
‫‪A‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F#m‬‬
‫‪E‬‬
‫‪E‬‬
‫‪B‬‬
‫אשתחווה‪ ,‬אשתחווה‪ ,‬לשה האלוהים‬
‫בדמך פדית אותי‬
‫‪C‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am F‬‬
‫ישוע יקר מכל אהללך‪ ,‬לעולם ועד אני שלך‬
‫‪Dm‬‬
‫‪F‬‬
‫‪F#m‬‬
‫‪A‬‬
‫‪E‬‬
‫‪A‬‬
‫אדון ישוע‪ ,‬ישוע רק אתה‬
‫‪B‬‬
‫‪F#m‬‬
‫באמת מכיר אותי‪ ,‬מבחוץ ומפנים‬
‫מה מאוד יקרת ישוע לנפשי‬
‫‪C‬‬
‫‪A‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪C#m E‬‬
‫‪A F#m‬‬
‫אדון ישוע‪ ,‬ישוע רק אתה‬
‫כי גם אותי אהבת – אל ישועתי‬
‫‪E‬‬
‫‪A‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪G#m‬‬
‫מכפר וסולח‪ ,‬משחרר ומושיע‬
‫‪G‬‬
‫מלך רב‪ ,‬מושיע‪ ,‬משיח בן דוד‪ ,‬אדני צדקי‬
‫‪F#m‬‬
‫‪E‬‬
‫‪B‬‬
‫מטהר וממלא את ליבי‬
‫‪Dm‬‬
‫הו ישוע אתה מקור חיי‬
‫‪C‬‬
‫‪E‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪E‬‬
‫‪A‬‬
‫‪E‬‬
‫‪A C#m‬‬
‫נכרע ברך לפניך‪ ,‬לפני מלך המלכים‬
‫‪G‬‬
‫כן נפשי תערוג אליך אדני‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫אחת שאלתי מאת אדני‪ ,‬זאת תפילת חיי‬
‫לבשת דמות של עבד‪ ,‬נהיית לבן אדם‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫רק אתה ישוע‪ ,‬אתה נעם פני אדני‬
‫הו ישוע‪ ,‬ירדת ממקום‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫שלחת את רוח הקודש‪ ,‬להביא אותי אליך‬
‫‪G‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫בחסדך נושעתי ונפקחו עיני‪ ,‬לראות את זיו פניך‬
‫‪Am‬‬
‫‪F‬‬
‫קמת מן הקבר‪ ,‬עלית לימין האב‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪F‬‬
‫‪D‬‬
‫כל אשר חפץ ליבי‪ ,‬הוא לדעת אותך‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫)‪G‬‬
‫נשאת את עווני עליך‪ ,‬היית לי לכפרה‬
‫‪Dm‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫הו ישוע‪ ,‬כל מעייני בך‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪F‬‬
‫צייתת עד מוות‪ ,‬עד מיטת הצליבה‬
‫‪ .96‬ישוע יקר מכל‬
‫‪F‬‬
‫‪D/C‬‬
‫‪C‬‬
‫את ישוע בנך‪ ,‬איזו אהבה!‬
‫‪C‬‬
‫)‪(A/G‬‬
‫כמה טוב אתה ישוע גואלי‬
‫אנו מודים לך אבינו כי נתת בעדנו‬
‫‪DC‬‬
‫‪Bm/Am‬‬
‫כמה טוב אתה‪ ,‬כמה טוב אתה‬
‫קוראים‪" :‬אבא" כי רוחך שוכנת בקירבנו‬
‫‪G‬‬
‫‪D/C‬‬
‫‪D/C‬‬
‫אנו מודים לך אבינו‪ ,‬מודים לך אבינו‬
‫‪C‬‬
‫)‪(A/G‬‬
‫כמה טוב אתה ישוע אלי‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Bm/Am‬‬
‫כמה טוב אתה‪ ,‬כמה טוב אתה‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫ראו איזו אהבה נתן לנו האב‬
‫‪G Am‬‬
‫‪C‬‬
‫)‪(G‬‬
‫הנחת את כבודך הצידה‪ ,‬בגלל אהבתך‬
‫‪G Am‬‬
‫‪G C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫להיקרא ילדי אלוהים‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪F‬‬
‫באת מן השמיים‪ ,‬נשלחת אלינו מן האב‬
‫‪A‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫כל דבר שבעולם הולך ונעלם‪ ,‬לאור זיו פניך‬
‫‪E‬‬
‫‪F#m‬‬
‫‪B‬‬
‫‪E‬‬
‫נשתחווה‪ ,‬נשתחווה לשה האלוהים‬
‫(‪) A‬‬
‫‪ .99‬שיר כלה‬
‫‪C‬‬
‫‪ .101‬עבד נרצע‬
‫‪Am G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪F‬‬
‫כאן באתי לפניך‪ ,‬אלוהים הטוב‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫מה שיש בי‪ ,‬מה שאין בי‪ ,‬אתה רואה הכל‬
‫‪Am‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪(G) C‬‬
‫‪Am‬‬
‫ותלבישני בוץ טהור וצח‬
‫‪Am‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫ולא תראה בי את חטאי שנסלח‬
‫‪Am‬‬
‫‪F‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Am G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪F‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪F‬‬
‫‪(G) C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Dm7‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪E7‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪ .102‬מעיין ברכה וחסד‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫כי הבוץ הוא צדקות הקדושים העומדים בחסדך‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫ים חמלה בוא הציפני בנחשול חדווה צוהל‬
‫‪Em‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫)‪(G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Am G C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C G‬‬
‫‪F‬‬
‫עד אשיר לשר האושר שיר שמחה והודיה‬
‫‪C‬‬
‫פאר נא את כלתך‪ ,‬ישוע‪ ,‬אנו עומדים בחסדך‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫למרום אותי נשא נא אל קריית העדנים‬
‫‪ .100‬דרכיך אדני הודיעני‬
‫‪C‬‬
‫‪F C7 C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G7 G‬‬
‫‪C‬‬
‫הדריכני באמתך ולמדני‪ ,‬ולמדני‬
‫‪Am‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫הערה נפשו למוות וגאל אותי מחטא‬
‫‪D‬‬
‫כי אתה אלוהי ישעי‪ ,‬אתה אלוהי ישעי‬
‫‪Am C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫רב תהיתי עד ישוע מצאני שה אובד‬
‫‪C G Am C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫תקוותי ברוב חסדך לראותך פנים פנים‬
‫דרכיך אדני הודיעני‪ ,‬אורחותך למדני‬
‫‪Dm Am E‬‬
‫‪C‬‬
‫תן לי שיר הלל ושבח בלשונות שלהבת יה‬
‫יפה אתה‪ ,‬יפה בקדושתך‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫מעיין ברכה וחסד בוא למדני שיר הלל‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪E7‬‬
‫במותך לי חיים ובחייך לי אור‬
‫הכנו את עצמנו‪ ,‬ישוע עבורך‬
‫‪F‬‬
‫‪E7‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫כי בנו לא תראה את חטאנו שנסלח‬
‫‪C‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Am‬‬
‫לא קראת לי עבד קראת לי דרור‬
‫‪Am‬‬
‫ותלבישנו בוץ טהור וצח‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪E7‬‬
‫כי תשבור את עולי ובטובך תחייני‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪A‬‬
‫לי תדאג כמו לפרח וכמו לציפור‬
‫אהבה של כלה לקראת אהובה‪ ,‬חתנה‬
‫‪Em‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫עשה אותנו מופת לאהבה‬
‫‪C‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫בחסדיך לי די‪ ,‬אם אקרא תענני‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪E7‬‬
‫‪Am Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫אנא‪ ,‬אחד אותנו ברוחך‬
‫‪Em‬‬
‫‪Dm7‬‬
‫‪Am‬‬
‫כי שחררת אותי בן חורין כבר הינני‬
‫בזכותך אדון אומצתי‪ ,‬אל משפחתך‬
‫‪C‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Am‬‬
‫כי הבוץ הוא צדקות הקדושים העומדים בחסדך‬
‫‪C‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪E7‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪E7‬‬
‫איך אצא לחופשי מעבדות חרותך‬
‫הכנתי את עצמי ישוע עבורך‬
‫‪C‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫כי אהבתי אותך ואת נועם עולך‬
‫‪F‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Am‬‬
‫תן ולעבד עולם אשאר בביתך‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪E7‬‬
‫כי אהבת אותי איך אוכל לעזבך‬
‫שיום אחד בשמיים אעמוד לפניך כלה‬
‫‪F‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫את הלחם ואת היין אקח באמונה‬
‫‪G‬‬
‫‪Dm‬‬
‫ורצענה היטב למזוזת היכלך‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪A‬‬
‫קח אדון את אוזני ששמעה את דבריך‬
‫‪G Dm D‬‬
‫אותך קיויתי כל היום‪ ,‬אותך קיויתי כל היום‬
‫‪G‬‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫‪A‬‬
‫הו אלי מה רב החסד מה גדול חובי לך‬
‫‪G7‬‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫‪A‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫קח אותי אלי אסרני בכבלי אהבתך‬
‫‪F#m‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪D A‬‬
‫לא ארצה נתק הקשר שקשרת אלוהים‬
‫‪D‬‬
‫‪A‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D A‬‬
‫קח ליבי והחתימהו‪ ,‬החתימהו לחיים‬
‫‪ .105‬שלווה כי תציף‬
‫‪ .103‬אל ואדון‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪(G) C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G7‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Dm‬‬
‫אם כך או אם כך אספר ואומר‪:‬‬
‫)‪(C7‬‬
‫ברב פליאה אביט בפעלך‪ :‬אשור כוכבי שחקים‬
‫‪G‬‬
‫‪C G F‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫"בנפשי אך שמחה ושלום"‬
‫)‪(G‬‬
‫אשר בראת‪ ,‬עדים חיים לנפלאות ידך!‬
‫‪(C7) C G G C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G7‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪(G) C‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G F‬‬
‫)‪(C7‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G7‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫חטאי הכובל‪ ,‬המכביד ומעיק‬
‫‪F‬‬
‫פוצחת שיר חדווה‪ ,‬משב צפריר מעל פסגת הגבע‬
‫‪Am‬‬
‫‪G7 G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫החטא שחרץ אשמתי‪ ,‬סומר אל הצלב‬
‫‪Dm‬‬
‫)‪(G‬‬
‫שכשוך הפלג – אץ לו במשובה‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫בסבך החורש‪ ,‬בעבי היער‪ ,‬אשמע צפור‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫ישוע מלכי הבטיחני לעד‪ ,‬עת רכש בדמו את נפשי‬
‫‪F‬‬
‫‪G7‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G7 G‬‬
‫שטן כי יכה ויתקוף מכל צד‪ ,‬בזאת יתחזק בטחוני‪:‬‬
‫"נישא ורם‪ ,‬קדוש אתה!"‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪(G) C‬‬
‫‪C‬‬
‫נשגב אתה!"‪ ,‬יעל שירי אל כס תפארתך‪:‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫לי שלום‪ ,‬בנפשי‪ ,‬לי שלום לי שלום בנפשי‬
‫אז יעל שיר בשבח גדולתך‪" :‬אדיר שמך‪,‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫שלוה כי תציף נשמתי כנהר‪ ,‬או סבל יכה כנחשול‬
‫אל ואדון‪ ,‬שוכן בסתר רעם‬
‫‪G7‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G7 G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C G‬‬
‫‪F‬‬
‫לא יוסיף להזיק‪ ,‬הללויה! ברכי נשמתי!‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Am C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G7 G‬‬
‫ואז אזכור‪ :‬האל חנון רב חסד – בנו לא חשך‬
‫גם אז שהארץ כמו קלף תגלל‪ ,‬ונוגה השמש ידעך‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G7‬‬
‫‪(C7) C‬‬
‫‪(G) C‬‬
‫‪C‬‬
‫מכובד אשמתי‪ ,‬על עץ הצלב משא פשעי עמס הוא‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G7‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫‪(C7) C‬‬
‫‪(G) C‬‬
‫‪F‬‬
‫אותי אל‪-‬על תישא – אשתחווה ברוב יראה ופלא‬
‫)‪(G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Am7‬‬
‫‪Am7‬‬
‫‪Am7‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Am7‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪D‬‬
‫אנא אדני‪ ,‬הושיע נא‪ ,‬אנא אדני‪ ,‬הצליחה נא‬
‫‪D‬‬
‫אנא אדני האר פניך‬
‫‪Em‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪B‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫מבית אלוהים אברך את שמך‬
‫‪Em‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪B‬‬
‫פיתחו לי שערי צדק אבוא‬
‫‪G Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Bm‬‬
‫בם אודה יה‪ ,‬אנא אדני‬
‫‪Em‬‬
‫‪Bm7‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Em‬‬
‫זה כשמן הטוב‪ ,‬זה כטל החרמון‬
‫ברוך הבא בשם אדני‬
‫‪G‬‬
‫‪Bm7‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫זה כשמן הטוב על הראש יורד‪ ,‬על זקן‪ ,‬זקן אהרון‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Bm7‬‬
‫‪Em‬‬
‫זה כשמן הטוב על זקן אהרון‪ ,‬שיורד ע"פ מידותיו‬
‫‪Bm D‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪D‬‬
‫הנה מה טוב ומה נעים בעיני אלוהים‬
‫‪ .104‬אנא אדני‬
‫‪Em‬‬
‫‪Em‬‬
‫הנה מה טוב‪ ,‬הנה מה טוב ומה נעים‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Bm7‬‬
‫הנה מה טוב ומה נעים‪ ,‬שבת אחים גם יחד‬
‫ואברכה‪" :‬עליון נשגב אתה!"‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫הנה מה טוב ומה נעים‪ ,‬שבת אחים גם יחד‬
‫וכאשר תשוב‪ ,‬פודי אל ארץ‪ ,‬ובקול תרועה‬
‫‪G‬‬
‫יודע אני והשבח לאל‪ ,‬אור שלומו בי יוסיף ויזרח‬
‫‪ .106‬הנה מה טוב ומה נעים‬
‫‪F‬‬
‫‪G7‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫)‪(G‬‬
‫סבל ומת‪ ,‬ככופר נשמתי‬
‫‪G7‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫שיורד על הררי ציון‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Bm7‬‬
‫‪Em‬‬
‫זה כשמן טוב‪ ,‬זה כטל החרמון‬
‫‪Bm7‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫שיורד על הררי ציון‬
‫‪Em D C Em D‬‬
‫‪C‬‬
‫כי שם צווה אדני את הברכה‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫חיים‪ ,‬חיים עד העולם‬
‫‪ .107‬שקטי נפשי‬
‫‪Dm‬‬
‫‪ .109‬כי טוב חסדך‬
‫‪G‬‬
‫פתיחה‪A G# F# E C#m :‬‬
‫‪C‬‬
‫שקטי נפשי‪ ,‬קרוב הוא אלוהיך‬
‫‪G‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪E7‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪G‬‬
‫דבר לא יהרוס את תקוותיך‬
‫‪C‬‬
‫‪G Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em C‬‬
‫‪ .108‬בואו נהלל אותו‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫בואו נהלל אותו ביחד (‪ )3X‬בואו נהלל אותו‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪E‬‬
‫לכו נרננה לאדני‪ ,‬נריע לצור ישענו‬
‫‪E G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪F Am‬‬
‫‪E‬‬
‫‪G‬‬
‫נקדמה פניו בתודה‪ ,‬בזמירות נריע לו‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫להתקרב יותר אליך‬
‫‪F‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫אנחנו פה נדרוש אותך ונכריז את גדולתך‬
‫‪C‬‬
‫עד שנראה אותך מגיע‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫כי הוא הדרך האמת והחיים‬
‫‪F Am‬‬
‫‪Am E‬‬
‫‪G‬‬
‫אין כמוך אלוהים אדני‪ ,‬אין כמעשיך‬
‫‪E‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫כי אל גדול אדני (‪)4X‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫כן אשיר ואהלל‪ ,‬אשקף את כבוד האל‬
‫‪Am‬‬
‫‪E‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫באתי לכן להלל אותך ולהביא מתן תודה‬
‫‪Em‬‬
‫‪EG‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪F Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪ .111‬מתן תודה‬
‫ונתברך מפי עמנואל‬
‫‪Am‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫הושיע‪ ,‬הושיע‪ ,‬הושיע את עמך‬
‫שקטי נפשי‪ ,‬אז הדמעות תיבשנה‬
‫‪Am C‬‬
‫‪D‬‬
‫כמה זמן עד שהם יכירו‪ ,‬יכירו בך‬
‫וסר העול משכם הסובל‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Em C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪E7‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Em C‬‬
‫כמה זמן עוד אחכה‪ ,‬כמה זמן עד שתבוא‬
‫חיש יעלמו מכאוב‪ ,‬כלימה ועוני‬
‫‪Am‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫ויידעו את רצונך‬
‫שבו נחיה לנצח עם האל‬
‫‪Am‬‬
‫‪A‬‬
‫‪F Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪E‬‬
‫כל גויים אשר עשית יבואו לפניך‬
‫‪C D‬‬
‫כמושיע ישראל‪ ,‬כאדון וכגואל‪ ,‬שיבטחו בשמך‬
‫שקטי נפשי‪ ,‬קרוב מאוד הרגע‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪DG‬‬
‫את קול מושלם בארץ עוד זוכרים‬
‫‪G‬‬
‫‪B‬‬
‫‪B‬‬
‫שתושיע את העם שלך‪ ,‬והם ידעו אותך‬
‫שקטי נפשי‪ ,‬סופות ומשברים‬
‫‪Dm‬‬
‫‪C#m B‬‬
‫‪Em C‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C#m‬‬
‫אשא עיניי אל השמיים‪ ,‬ואפתח בקול תפילה‬
‫כל סוד ורז סופו שיתגלה‬
‫‪C‬‬
‫‪A‬‬
‫‪C‬‬
‫‪E7‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪B‬‬
‫‪B‬‬
‫‪ .110‬הושיע את עמך (‪)capo 2‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪B‬‬
‫בארץ יבשה בלי מים‪ ,‬כמה בשרי לאל חי‬
‫את‪-‬עתידך‪ ,‬כמו עברך‪ ,‬ינחה‬
‫‪C Am‬‬
‫‪A‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G Am‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪(B) A‬‬
‫בארץ יבשה בלי מים‪ ,‬כמה בשרי אליך‬
‫שקטי נפשי‪ ,‬דואג לך אלוהיך‬
‫‪Dm‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪A‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪B‬‬
‫כי טוב חסדך מחיים‪ ,‬שפתי ישבחו אותך‬
‫מסער ים – ישא אותך אל חוף‬
‫‪Dm‬‬
‫‪A‬‬
‫‪E‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪A‬‬
‫כי טוב חסדך מחיים‪ ,‬נפשי תהלל אותך‬
‫שקטי נפשי‪ ,‬הוא האחד וטוב‬
‫‪Am‬‬
‫‪A‬‬
‫‪E‬‬
‫בכל משבר הוא לשלומך ערב‬
‫‪Em‬‬
‫‪B‬‬
‫‪B‬‬
‫‪B‬‬
‫כאייל צמא למים‪ ,‬כן צמאה נפשי לאל חי‬
‫הניחי לו לדאוג למחסוריך‬
‫‪C‬‬
‫‪C#m B‬‬
‫כאייל צמא למים‪ ,‬כן צמאה נפשי אליך‬
‫סבלי דומם צלב יגע וכאב‬
‫‪G‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫הדרך אותנו לעולם‪ ,‬קח את חיינו כקורבן‬
‫‪C‬‬
‫ונביא מתן תודה‪ ,‬לישוע‬
‫‪ .112‬מעל הכל‬
‫‪C2‬‬
‫‪ .115‬הלל‬
‫‪G‬‬
‫‪Dsus‬‬
‫‪A‬‬
‫‪C2‬‬
‫מעל כל כוח‪ ,‬וכל שררה‪ ,‬מעל הטבע‬
‫‪Em‬‬
‫‪D G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G C2‬‬
‫‪Dsus‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Dsus‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C2‬‬
‫‪G‬‬
‫‪B7 Bsus‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G C2‬‬
‫‪A7‬‬
‫ובשעת מצוקה וצרה‪ ,‬אשוב ואביט אל אבי‬
‫‪C#m F#m‬‬
‫‪E Esus‬‬
‫אל עליון‪ ,‬אמשיך ולא אוותר‬
‫‪Am‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫כמו פרח‪ ,‬שנרמס באדמה‪ ,‬לקח אשמה‬
‫‪G‬‬
‫‪Bm‬‬
‫וחשב עלי‪ ,‬מעל הכל‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪E A C#m‬‬
‫בלעדיך אני חסר חיים‪ ,‬בלעדיך חיי אינם שווים‬
‫‪B‬‬
‫‪E‬‬
‫אז אתן את חיי בחזרה לך‪ ,‬שנה את חיי ישוע‬
‫‪A‬‬
‫‪B A‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪E Esus‬‬
‫הוא משובב את נפשי‪ ,‬נותן תקווה למחר‬
‫כל מחשבותיי‪ ,‬כל תוכניותיי לישוע‬
‫‪A‬‬
‫‪C#m F#m‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪B‬‬
‫‪B‬‬
‫‪D‬‬
‫אל אבי הדואג‪ ,‬אפתח ליבי לפניו‪ ,‬אראה לו כי מר‬
‫‪E‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A7‬‬
‫‪E Esus‬‬
‫ישוע‪ ,‬לך ישוע‪ ,‬כל חלומותיי‬
‫‪C#m‬‬
‫‪Bm D‬‬
‫וכשפחד תוקף את כולי‪ ,‬אשוב ואביט‬
‫‪C#m B E‬‬
‫‪E A C#m‬‬
‫‪E Esus‬‬
‫הרי זה הוא ששלח לי‪ ,‬את בנו אהובו‬
‫‪ .113‬שנה את חיי‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Bm D‬‬
‫אתמיד לצעוד בדרכו‬
‫‪A C#m‬‬
‫‪A‬‬
‫‪E7‬‬
‫‪A‬‬
‫‪D G‬‬
‫‪Dsus C2‬‬
‫‪F#m‬‬
‫ברוך אדני אלוהי צבאות‪ ,‬אלוהיי ליבי‬
‫חי למות‪ ,‬למות עבור חוטאים‬
‫‪Em‬‬
‫‪A‬‬
‫‪E7 Esus‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Dsus‬‬
‫‪A7‬‬
‫ברוך אלוהים‪ ,‬ירננו שפתיי‪ ,‬תהלל אותך נפשי‬
‫מוקע על הצלב‪ ,‬עטור בזר קוצים‬
‫‪Am‬‬
‫‪E7‬‬
‫‪Bm7‬‬
‫כה יקר ישוע הגואל‬
‫‪G‬‬
‫‪E7‬‬
‫ברוך אדני‪ ,‬לעולם ועד שמך נישא‪ ,‬ישועתי‬
‫‪Dsus‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪A‬‬
‫‪F#m C#m‬‬
‫ברוך אלוהים‪ ,‬אשר לא הסיר תפילתי וחסדו מאתי‬
‫מכל כל עושר וכל אוצרות תבל‬
‫‪Am‬‬
‫‪E Esus‬‬
‫‪D‬‬
‫מעל כל פלא שהעולם ידע‬
‫‪C‬‬
‫‪C#m‬‬
‫ושוב אודה לאלי על אהבתו‬
‫מעל כל מלך‪ ,‬וממלכה‬
‫‪Em‬‬
‫‪E Esus‬‬
‫‪G D7‬‬
‫‪Dsus C2‬‬
‫‪F#m‬‬
‫‪D‬‬
‫אל אבי הנצחי‪ ,‬בכל נפשי אשבח את רוח קודשו‬
‫‪Bm‬‬
‫מלכת עוד לפני בריאת עולם‬
‫‪C2‬‬
‫‪A7‬‬
‫כשתודה ממלאת את ליבי‪ ,‬אשוב ואביט‬
‫וכל יציר נברא‪ ,‬מעל כל דעת וכל דרכי אדם‬
‫‪G‬‬
‫‪Bm D‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Bm D‬‬
‫‪A7‬‬
‫כשספק מחלחל אל תוכי‪ ,‬אשוב ואביט‬
‫‪F#m E Esus‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C#m‬‬
‫אל אבי האוהב‪ ,‬ואאחז בדברו‪ ,‬הוא נר לרגלי‬
‫‪E Esus‬‬
‫‪Bm‬‬
‫בחושך‪ ,‬זוהר אורו מנתב את דרכי‬
‫דרכיך אדני הודיעני‪ ,‬אורחותיך למדני‬
‫‪B C#m B A‬‬
‫‪C#m B A‬‬
‫‪ .116‬אלוהים אלי אתה‬
‫כי אתה חיי (‪)4X‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em D‬‬
‫שמע ישראל‪ ,‬שמע ישראל‪ ,‬אדני אלוהנו (‪)2X‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em D‬‬
‫אדני אחד‪ ,‬אדני צדקנו‪ ,‬אדני ישועתנו (‪)2X‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Em D C‬‬
‫מלכותו לעולם לעולם ועד (‪)2X‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫צמאה לך נפשי‪ ,‬בארץ ציה‬
‫‪Dm‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Dm Am C‬‬
‫‪E‬‬
‫‪Am‬‬
‫כי טוב חסדך מחיים‪ ,‬שפתי יהללו אותך‬
‫‪Am‬‬
‫ברוך שם כבוד מלכותו‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫אלוהים אלי אתה‪ ,‬אהלל אותך לעד‬
‫‪ .114‬שמע ישראל‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫על‪-‬יצועי אני זוכר אותך‪ ,‬באשמורות אהגה‬
‫‪ .117‬אלי ביתך‬
‫‪C‬‬
‫‪ .119‬כל הנשמה‬
‫‪C7‬‬
‫‪F#m‬‬
‫‪F‬‬
‫ואני ברוב חסדך‪ ,‬אבוא ביתך‬
‫‪Dm7‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪G7‬‬
‫אשתחווה להיכל קודשך ביראתך‬
‫‪C‬‬
‫‪C7‬‬
‫‪A‬‬
‫ועל ברכי‪ ,‬אדני‪ ,‬אלוהי‪ ,‬אודה בשמך‬
‫‪Dm‬‬
‫לשיר עליך‪,‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫אל מי אפנה ברגע רע‪ ,‬אם לא להוד תפארתך‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C7‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G7‬‬
‫‪A‬‬
‫‪C7‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪A‬‬
‫‪F#m‬‬
‫כל הנשמה תהלל יה‪ ,‬כל הנשמה תהלל יה‬
‫‪B‬‬
‫‪ .120‬כי לא ייטוש‬
‫אשא עיני אל מושיע נפשי – אל זרוע קודשך‬
‫‪C7‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Am‬‬
‫עתה יודעת נפשי בבטחה כי זה הרגע‬
‫‪Dm‬‬
‫שבו חפצה נשמתי היגעה ושבה אליך‬
‫‪C7‬‬
‫‪Em‬‬
‫כי לא ייטוש‪ ,‬כי לא ייטוש אדני‬
‫‪G7‬‬
‫‪F‬‬
‫הרי נפשי מקווה רק לך‪ ,‬אל נועם עולך‬
‫‪Dm‬‬
‫לשיר עליך‬
‫‪F‬‬
‫וכשאחזור‪ ,‬ארכין את ראשי‪ ,‬ולרגליך‬
‫‪Dm7‬‬
‫‪B E A F#m‬‬
‫כל הנשמה תהלל יה‪ ,‬שירו ביחד הללויה‬
‫‪G7‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫מקרב העמים‪ ,‬עם גדודי מלאכים‪ ,‬אלינו מצטרפים‬
‫‪E‬‬
‫פתוחות ומחכות בשבילי לשוב אליך‬
‫‪C‬‬
‫‪E‬‬
‫לשיר עליך‪,‬‬
‫‪Dm7‬‬
‫‪F#m‬‬
‫אפילו העצים כפיים מוחאים‪ ,‬ים של מהללים‬
‫‪G7‬‬
‫וכן ליבך אלוהי ישועות‪ ,‬כן זרועותיך גדולות‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪B E A F#m‬‬
‫אדני שוב הוכחת‪ ,‬שאין זולתך‬
‫‪C‬‬
‫‪A‬‬
‫‪E‬‬
‫‪Am‬‬
‫אבוא מלכי‪ ,‬אלי ביתך‪ ,‬אבוא הישר אל אהבתך‬
‫‪Dm7‬‬
‫לשיר עליך‬
‫תינוקות חדשים‪ ,‬בהיוולדם בוכים‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B E A F#m‬‬
‫‪F#m‬‬
‫במי אבטח‪ ,‬אם לא בך‪ ,‬ובעושר גדולתך‬
‫‪G‬‬
‫‪E‬‬
‫‪B E A F#m‬‬
‫אשא כפי אל ישוע בנך – אל יד ימינך‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫רעש המפלים הרוח בעלים‪ ,‬אלינו מצטרפים‬
‫‪G7‬‬
‫‪F‬‬
‫‪F#m‬‬
‫עד עופות השחקים‪ ,‬ברקים ורעמים‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪E‬‬
‫הים והגלים‪ ,‬טפטוף מי הגשמים‪ ,‬מיונקי המעמקים‬
‫‪G7‬‬
‫ליבי סמוך ובטוח‪ ,‬שמור בחסדך‬
‫‪B7 Em D‬‬
‫כי לא ייטוש אדני עמו‬
‫‪Em‬‬
‫‪Em B7 Am‬‬
‫‪Em‬‬
‫כי לא ייטוש אדני עמו‪ ,‬ונחלתו לא יעזוב‬
‫‪Em‬‬
‫אדני הושיע‪ ,‬המלך יעננו‬
‫‪Am‬‬
‫אדני הושיע‪ ,‬המלך יעננו‬
‫‪ .118‬הנה אלוהינו‬
‫‪Am Dm Am‬‬
‫‪B7‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am Em‬‬
‫‪B7 Em‬‬
‫המלך יעננו ביום קוראינו‬
‫ואמר ביום ההוא‪ ,‬ואמר ביום ההוא‪:‬‬
‫‪Dm Am C G Dm‬‬
‫‪Am Em7‬‬
‫הנה אלוהינו‪ ,‬ואמר ביום ההוא‪:‬‬
‫‪Am Em7 Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫הנה אלוהינו‪ ,‬הנה אלוהינו‬
‫‪Am Dm‬‬
‫‪F‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Am Em Dm Am‬‬
‫‪Am Dm‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am Em‬‬
‫זה האדון קיוינו לו‪ ,‬זה האדון קיוינו לו‬
‫‪Dm Am C G Dm‬‬
‫‪Am Em7 Dm‬‬
‫הנה אלוהינו‪ ,‬הנה אלוהינו‬
‫‪Am Em Dm A F Am Dm‬‬
‫נגילה ונשמחה בישועתו‬
‫‪C‬‬
‫)‪(D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫)‪(D‬‬
‫נרומם את שמך‪ ,‬בלב מלא תודה‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Em D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫יהיה שמך מבורך אדון‪ ,‬הושע‪-‬נא במרומים‬
‫‪Am Em7‬‬
‫הנה אלוהינו‪ ,‬זה האדון קיוינו לו‬
‫‪Am‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫הושע‪-‬נא‪ ,‬הושע‪-‬נא‪ ,‬הושע‪-‬נא במרומים (‪)2X‬‬
‫זה קוינו לו ויושיענו הנה אלוהינו‬
‫‪Am‬‬
‫‪ .121‬הושע נא‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫ישוע‪ ,‬ישוע‪ ,‬אתה הוא מלך המלכים (‪)2X‬‬
‫‪ .124‬אדני שפתי תפתח (‪)capo 2‬‬
‫‪ .122‬הללוהו‬
‫‪Am Dm Em Am‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Am Em Am D‬‬
‫אתן בפי שיר חדש‪ ,‬תהילה לאלוהנו (‪)2X‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C Am‬‬
‫‪Am G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪E7‬‬
‫‪G C‬‬
‫‪G C‬‬
‫בצילצלי שמע‪ ,‬בצילצלי תרועה‬
‫‪F‬‬
‫‪F‬‬
‫‪E7‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Am Em G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪F‬‬
‫הדופקים על הדלתות‪ ,‬פורצים את החומות‬
‫‪C Am‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫כי שמחתי אדוני‪ ,‬בפועליך‪ ,‬בפועליך‬
‫‪Am F‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫נבקש ונחפש‪ ,‬ונדפוק על הדלתות‬
‫ובמעשי ידיך ארנן‪ ,‬ארנן‬
‫אנחנו רוצים יותר ממך אדון!‬
‫‪ .125‬אלוהי השמיים‬
‫‪Em‬‬
‫‪Em‬‬
‫אגיד בבוקר חסדך‪ ,‬בלילות אכריז אמונתך‬
‫אנחנו בוחרים להיות דור דורשיו‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪D‬‬
‫שאו שערים ראשיכם‪ ,‬ויבוא מלך הכבוד‬
‫‪Am‬‬
‫‪Em‬‬
‫אדני שפתי תפתח‪ ,‬ונריע לשמך עליון‬
‫‪Em‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫ליבי מלא תודה‬
‫‪ .123‬דור דורשיו‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫כל מה שאתה עושה‪ ,‬ועל כל מה שתעשה‬
‫כל הנשמה תהלל‪-‬יה‪ ,‬הללויה‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫אגיד כל מה שעשית עבורי אדון‬
‫‪C‬‬
‫‪E‬‬
‫‪C Am‬‬
‫‪F‬‬
‫הללוהו בתוף ומחול‪ ,‬הללוהו במינים ועוגב‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫יום ליום אשיר עליך‪ ,‬ובלילות ישועתך‬
‫הללוהו בתקע שופר‪ ,‬הללוהו בנבל וכינור‬
‫‪E‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Em‬‬
‫אדני שפתי תפתח‪ ,‬ופי יגיד תהילותיך‬
‫‪Em‬‬
‫‪A7‬‬
‫‪Dm‬‬
‫אלוהי השמיים הוא יצליח לנו‬
‫‪C‬‬
‫‪A7‬‬
‫ישוע עזוז וגיבור‪ ,‬את פניך נבקש‬
‫‪Dm‬‬
‫ואנחנו עבדיו נקום ובנינו (‪)2X‬‬
‫‪D‬‬
‫על דלתותיך נשכון‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫ובנינו את גוף המשיח‬
‫‪Em D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Bb‬‬
‫‪Em D‬‬
‫עד שתבוא מלכותך‪ ,‬יעשה רצונך‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫נדבר את האמת באהבה זכה‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫כאן בארץ כפי בשמיים‪ ,‬בוא אדון‪ ,‬בוא תמלוך‬
‫‪Gm‬‬
‫‪Dm‬‬
‫נעבוד ביחד עד אשר ישוע‬
‫‪A7‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫מי יעלה להר אדני? מי יעמוד במקום קודשו?‬
‫‪Am‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫הפורצים על הדלתות‪ ,‬פורצים את החומות‬
‫ישוב לירושלים אל שלו‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫מי כמוך אדני‪ ,‬גדול אתה וגדול שמך בגבורה‬
‫‪Am‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪G‬‬
‫‪(E Dm) Am‬‬
‫מי כמוך אדני‪ ,‬גדול אתה וגדול שמך בגבורה‬
‫אנחנו בוחרים להיות דור דורשיו‬
‫‪C‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪ .126‬מי כמוך אדני (‪)capo 3‬‬
‫דור דורשיו‪ ,‬דור דורשיו‬
‫‪Am‬‬
‫‪F C‬‬
‫‪D‬‬
‫הדופקים על הדלתות‪ ,‬פורצים את החומות‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪E‬‬
‫‪F‬‬
‫אדני אלוהים אמת הוא‪ ,‬אלוהים חיים ומלך עולם‬
‫‪Am‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪F‬‬
‫‪(E7) E‬‬
‫כי יוצר הכל הוא‪ ,‬אדני צבאות שמו‬
‫‪ .127‬קדוש שמו (‪)capo 2‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪ .129‬בואו ונשוב‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫קדוש אדני אלוהינו‪ ,‬וראוי הוא לתהילות עמו‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪(D) C D C‬‬
‫‪D G‬‬
‫‪Bm‬‬
‫בואו ונשוב אל אדני‬
‫‪Em‬‬
‫קדוש אדני אלוהינו לעולם ועד (‪)2X‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪F#m D‬‬
‫קדוש שמו ושמו אחד‪ ,‬לעולם ועד (‪)2X‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫קדוש אדני אלוהינו‪ ,‬וראוי הוא לתשבחות עמו‬
‫‪Em‬‬
‫‪D G‬‬
‫‪C‬‬
‫קדוש אדני אלוהינו‪ ,‬לעולם ועד (‪)2X‬‬
‫‪D G‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F#m‬‬
‫‪Bm‬‬
‫נחייה‪ ,‬נחייה לפניו‪ ,‬ונדעה‪ ,‬נדעה את אדני‬
‫‪G‬‬
‫‪F#m‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪A Bm‬‬
‫‪A‬‬
‫הוא יבוא‪ ,‬אלינו כגשם‪ ,‬אלינו כגשם‬
‫הללויה‪ ,‬כי לבדו הוא קדוש‬
‫‪D‬‬
‫‪F#m‬‬
‫‪G‬‬
‫‪(D) G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫והוא יבוא‪ ,‬הוא יבוא אלינו‬
‫‪(D) C D C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪Bm‬‬
‫ביום השני הוא יחיינו‪ ,‬וביום השלישי יקימנו‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪A D‬‬
‫הוא ירפאנו ויחבוש את מכאובינו‬
‫‪G‬‬
‫‪G C‬‬
‫‪A D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪AD‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪A D‬‬
‫‪Bm‬‬
‫השיבנו אדני אליך‪ ,‬ואליך אדני נשובה‬
‫‪D‬‬
‫הללויה‪ ,‬כי לבדו הוא קדוש‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪F#m‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪G‬‬
‫בוא וחדש‪ ,‬חדש את ימינו‪ ,‬חדש את ימינו כקדם‬
‫‪ .128‬אין שם אחר‬
‫‪C G D Em‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G D Em‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫ישוע‪ ,‬בן האלוהים‪ ,‬ישוע‪ ,‬האמת והחיים‬
‫‪Em‬‬
‫‪C G D Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪A‬‬
‫עכשיו אנו רואים במעורפל‬
‫‪G‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪A‬‬
‫)‪(A‬‬
‫אבל אז נראה אותו פנים אל פנים‬
‫ישוע‪ ,‬ניתנה לנו גישה אל האב דרכך‬
‫‪G D Em‬‬
‫‪C G D Em‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫ישוע‪ ,‬שה האלוהים‪ ,‬ישוע‪ ,‬קורבן החטאים‬
‫‪Em‬‬
‫‪C G D Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪ .130‬ראוי הוא השה‬
‫‪D‬‬
‫ישוע‪ ,‬ניתנה לנו סליחה בשפיכת דמך‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫נשחטת‪ ,‬בדמך קנית אותנו‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫אין שם אחר‪ ,‬הניתן לבני אדם‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫אין שם אחר‪ ,‬תחת השמיים‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫אין שם אחר‪ ,‬שבוא ניתן להיוושע‬
‫‪G D Em‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫ישוע‪ ,‬מושיע וגואל‪ ,‬ישוע‪ ,‬משיח ישראל‬
‫‪C G D Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫ישוע‪ ,‬כל ברך תכרע‪ ,‬וכל לשון תודה ש‪...‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫בשם הזה‪ ,‬נפרצו כבלי המוות‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D Em‬‬
‫בשם הזה‪ ,‬ניתנה לנו חירות‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫בשם הזה‪ ,‬נקרעה הפרוכת‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫בשם הזה‪ ,‬ניתנה לנו גישה‬
‫‪D Em‬‬
‫‪G‬‬
‫ראוי הוא השה שנזבח‪ ,‬עבורנו‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫את גופו הוא מסר‪ ,‬בשבילנו‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫את דמו הוא שפך‪ ,‬במקומנו‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫ולו הגבורה והעוז‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫ליושב על הכיסא ולשה‬
‫‪C D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em C D‬‬
‫‪D‬‬
‫)‪(D‬‬
‫‪D‬‬
‫כדי לשרת את שמך הקדוש‪ ,‬הקדוש‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C G D Em‬‬
‫‪D‬‬
‫עשית אותנו ממלכת כוהנים‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫מכל עם ושבט‪ ,‬לשון ואומה‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫כל הברכה לעולמי עולמים‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫ניפול על פנינו ונשתחווה‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Em C D‬‬
‫‪D‬‬
‫ונשרת את שמך הקדוש‪ ,‬הקדוש‬
‫‪ .131‬אתה מוזמן‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪ .133‬לאן אלך‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G#m C#m‬‬
‫‪C‬‬
‫מלך המלכים‪ ,‬אהיה אתה מלכי‬
‫‪D Em C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G#m C#m A‬‬
‫‪C‬‬
‫אדון האדונים‪ ,‬אהיה אתה אדון‬
‫‪C‬‬
‫‪A‬‬
‫‪D Em‬‬
‫‪Em D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪B‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫ואם אשא כנפי שחר‪ ,‬ואם אשכון באחרית הים‬
‫‪C‬‬
‫על כל מחשבותי ועל כל מעשי ידי‬
‫‪Em D‬‬
‫‪A‬‬
‫איך אוכל להסתיר‪ ,‬את עצמי ממך‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G#m C#m A‬‬
‫‪G#m C#m‬‬
‫בוא ומלוך על כס ליבי‬
‫‪Em‬‬
‫‪A‬‬
‫לאן אלך מרוחך‪ ,‬ומפניך אברח‬
‫‪E‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪D‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫גם שם ידך תנחני‪ ,‬ואוחזת אותי ימינך‬
‫‪C‬‬
‫אתה מוזמן לבוא‪ ,‬אתה מוזמן לבוא‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪ .134‬נולדתי להלל אותך‬
‫‪C‬‬
‫לשנות אותי אדון‪ ,‬לפעול בי בגבורה‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C D Em‬‬
‫לעשות בי כרצונך‪ ,‬לשנות אותי לדמותך‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C D Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C D Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫עמנו‪-‬אל‪ ,‬אהיה אתה עימי‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫כי שמחתני אדני בפועליך‬
‫‪C‬‬
‫‪D Em C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫להגיד בבוקר חסדך‪ ,‬ואמונתך בלילות‬
‫עם שלומך הנישגב מעל כל דעת‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫שר שלום‪ ,‬השקט נא את נפשי‬
‫‪C‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪C‬‬
‫לשקף בחיי את בנך‬
‫‪C‬‬
‫‪D Em‬‬
‫‪Em‬‬
‫נולדתי להלל אותך ביום וגם בלילה‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫ארים קולי‪ ,‬ואכריז את שמך‪ ,‬לא אחשה לעולם‬
‫‪C‬‬
‫אעמוד לצידי לעולם‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫אביא כבוד לך ישוע‪ ,‬מלך חי וקיים‬
‫‪ .132‬אין כמוך באלים‬
‫‪A‬‬
‫‪G#m C#m‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫קרב את בואך מושיע‬
‫‪A G#m C#m B‬‬
‫אין כמוך באלים אדני‪ ,‬אין כמעשיך‬
‫‪A G#m C#m‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D Em‬‬
‫לא עוד אני חי‪ ,‬כי אם אתה חיי בי (‪)2X‬‬
‫‪B‬‬
‫מלכותך‪ ,‬מלכות עולמים‬
‫‪C#m‬‬
‫‪A‬‬
‫‪G#m‬‬
‫‪ .135‬אביר ישראל‬
‫‪A G#m C#m‬‬
‫וממשלתך מדור דור‪ ,‬או‪ ..‬או‪..‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G#m C#m‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪G#m C#m‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A G#m C#m‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪B‬‬
‫‪Em‬‬
‫ביטלת כל שלטון‪ ,‬כל סמכות כל שררה‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫או‪ ...‬או‪..‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪D C#m‬‬
‫מה אנוש כי תזכרנו‪ ,‬ובן אדם כי תפקדנו‬
‫‪B‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪A‬‬
‫ותחסרהו מעט ממך‪ ,‬כבוד והדר תעטרהו‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫כדי שאצעד לנצחון (‪)2X‬‬
‫‪A G#m C#m‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫ומי אני שאעמוד לפניך‪ ,‬ובכל זאת קראת בשמי‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫ישוע אתה אביר ישראל‪ ,‬נלחמת על חיי‬
‫לך הארץ והים כולו‪ ,‬כוכבים מעשי ידך הם‬
‫‪G#m C#m B‬‬
‫‪A‬‬
‫כבוד והדר תעטרהו‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫את כל ליבי‪ ,‬אתן לך‪ ,‬גם את חיי‪ ,‬אקדיש לך‬
‫‪G‬‬
‫‪C (D) Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫אבחר להלל אותך אדון‪ ,‬בכל דבר היום‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫איה עוקצך מוות? איה ניצחונך?‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫הובסת בצלב בישוע‪ ,‬כי לזאת הוא נגלה‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫להפר כל פעולה שמכוונת כנגד בחיריו‬
‫‪ .136‬אדני אדונינו (‪)capo 2‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪ .139‬יום חדש‬
‫‪C G‬‬
‫)‪(G‬‬
‫כי אראה שמיך‪ ,‬מעשה אצבעותיך‬
‫‪Am‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪C G‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Bm Am‬‬
‫)‪(G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪ .140‬בשם אדני‬
‫‪F/C/Am‬‬
‫‪D‬‬
‫‪F/C/Am‬‬
‫‪F/C/Am‬‬
‫אדון אנו באים‪ ,‬ביראה מבקשים ‪ -‬בוא‪ ,‬בוא אלינו‬
‫‪C‬‬
‫‪F/C/Am‬‬
‫‪F/C/Am‬‬
‫‪F/C/Am‬‬
‫כל הבריאה כולה נכספת וכמהה לך ‪ -‬רק אליך‬
‫‪Am‬‬
‫הדריכני דרך זאת אלך – כי אתה‬
‫‪Dm‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D6‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am7‬‬
‫ברוך הבא בשם אדני‬
‫אתה תקוותי (‪)2X‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪G C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪F/C/Am‬‬
‫‪F/C/Am‬‬
‫‪F/C/Am‬‬
‫‪F/C/Am‬‬
‫ועד עתיק יומין הגיע והובא לפניו מלכות נתנה לו‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F Am/G F Dm‬‬
‫‪E‬‬
‫שלטונו שלטון עולם שלא יסור‬
‫‪ .138‬ישוע נרומם אותך‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Dm‬‬
‫ישוע נרומם אותך ונכריז את מלכותך‬
‫‪Am7 C Bm‬‬
‫בעמדך בקרבנו‪ ,‬נרומם אותך בשיר‬
‫‪Em G‬‬
‫ובחיינו בנה מלכותך‪ ,‬ובחיינו בנה מלכותך‬
‫‪Am7‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪F/C/Am‬‬
‫ומלכותו‪ ,‬לא תכלה‪ ,‬לא תכלה‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F Am/G F Dm‬‬
‫שלטונו שלטון עולם שלא יסור‬
‫‪G‬‬
‫‪Em G‬‬
‫‪F/C/Am‬‬
‫הנה עם ענני שמיים בא אחד דומה לבן אדם‬
‫זרחה לנו‪ ,‬זרחה לנו שמש צדקה ומרפא בכנפיה‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F/C/Am‬‬
‫זרחה לנו‪ ,‬זרחה לנו שמש צדקה ומרפא בכנפיה‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫שלום בשמיים‪ ,‬כבוד במרומים (‪)2X‬‬
‫אבא‪ ,‬אתה תקוותי‪ ,‬אבא‪ ,‬אתה תקוותי‬
‫‪Em‬‬
‫‪Em C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫קומי אורי כי בא אורך‪ ,‬וכבוד אדוני עלי זרח‬
‫צרתי תרחיב תחתי‪ ,‬לא מעדו קרסולי‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫קומי אורי כי בא אורך‪ ,‬וכבוד אדוני עלי זרח‬
‫אבא‪ ,‬אבא‪ ,‬ממעמקים קראתי‪-‬יה‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Em C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫אבא‪ ,‬אבא‪ ,‬ממעמקים קראתי‪-‬יה‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫אדוני רועי‪ ,‬לא יחסר‬
‫‪D‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫שם ציווה‪ ,‬אלוהים את הברכה‪ ,‬חיים עד עולם‬
‫(‪)capo 2‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em C‬‬
‫‪G‬‬
‫מה אדיר שמך‪ ,‬מה אדיר שמך בכל הארץ‬
‫‪ .137‬אבא‬
‫‪C‬‬
‫הנה מה טוב ומה נעים‪ ,‬שבת אחים גם יחד‬
‫אדני אדונינו‪ ,‬מה אדיר שמך‬
‫‪D C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪(G) Em (D) C‬‬
‫‪Bm Em‬‬
‫‪C‬‬
‫זהו יום חדש היום עלה‪ ,‬האור נדלק – הללויה‬
‫אדני אדונינו‪ ,‬מה אדיר שמך בכל הארץ‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪(G) Em (D) C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫וכבוד והדר תעטרהו‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫זהו יום חדש נגילה בך‪ ,‬נגילה בך – הללויה‬
‫וכבוד והדר תעטרהו‬
‫‪G C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫להגיד בבוקר חסדך‪ ,‬אמונתך בלילות‬
‫ותחסרהו מעט מאלוהים‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫מה אנוש כי תזכרנו‪ ,‬ובן אדם כי תפקדנו‬
‫‪Bm‬‬
‫‪Em‬‬
‫טוב‪ ,‬לזמר לשמך‪ ,‬לשמך עליון‬
‫‪Bm‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪C‬‬
‫טוב‪ ,‬להודות לאדני להודות לך‬
‫ירח וכוכבים כוננת‬
‫‪Am‬‬
‫(‪)capo 3‬‬
‫‪G‬‬
‫ובחיינו בנה מלכותך‪ ,‬בוא ישוע קח את מקומך‬
‫‪ .141‬לך יום (‪)capo 3‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪ .143‬ראו עיני‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫לך יום‪ ,‬אף לך לילה‪ ,‬אתה הכינות‪ ,‬מאור ושמש‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪D‬‬
‫אתה יצרת‬
‫‪(E) D‬‬
‫‪Bb‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫ראו עיני את ישועתך‪ ,‬את תפארת ישראל עמך‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D Em‬‬
‫‪G‬‬
‫לספר לספר‪ ,‬כל מלאכותיך‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫ישוע חי‪ ,‬ישוע חי‪ ,‬הוא חי ופועל היום‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫לך יום‪ ,‬אף לך לילה‪ ,‬אתה הכינות‪ ,‬מאור ושמש‬
‫‪D‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫הוא מרפא ומושיע‪ ,‬בעוצמה ובגבורה‬
‫‪C‬‬
‫אתה בקעת מעיין‪ ,‬נותן מטר על פני ארץ‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫משחרר ומושיע‪ ,‬בעוצמה ובגבורה‬
‫לספר לספר‪ ,‬כל גדולתך‬
‫‪Em‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪G‬‬
‫ואני תמיד איחל‪ ,‬והוספתי על כל תהילתך‬
‫‪D‬‬
‫‪Bb‬‬
‫הוא חי‪ ,‬הוא חי‪ ,‬הוא חי ופועל היום‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫רואות עיני את ישועתך – את ישוע‪ ,‬את ישוע‬
‫ואני‪ ,‬קירבת אלוהים לי טוב‪ ,‬שתי באדוני מחסי‬
‫‪Am‬‬
‫‪Am‬‬
‫רואות עיני את ישועתך – את ישוע‪ ,‬את ישוע‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫ראו עיני את ישועתך‪ ,‬את תפארת ישראל עמך‬
‫‪Dm‬‬
‫אתה היצבת כל גבולות ‪ -‬ארץ קיץ וחורף‬
‫‪F‬‬
‫(‪)capo 3‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫אין שם אחר‪ ,‬אין שם אחר ואין ישועה באחר‬
‫‪D‬‬
‫גשמי ברכה‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪ .144‬פנים אל פנים‬
‫‪D‬‬
‫אתה חיים‪ ,‬בך חיים (‪)2X‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫לא אשלח אותך אדון‪ ,‬עד אשר תברכני (‪)2X‬‬
‫‪D‬‬
‫אתה חיים‪ ,‬בך חיים (‪)2X‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D/B G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D/B G‬‬
‫שנה לי את שמי לשמך‪ ,‬עשה את ליבי כליבך‬
‫‪ .142‬בכל עת אברכהו‬
‫‪Bm‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D/B G‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪B7‬‬
‫‪D Am G‬‬
‫‪Em D C‬‬
‫ענווים ישמעו‪ ,‬ישמעו וישמחו‪ ,‬ויגדלו לאדני איתי‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Bm Em‬‬
‫הצלני מכל רע‪ ,‬נרוממה שמו ביחד‪ ,‬ביחד‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫גדלו לאדני ברוך שמו‬
‫‪Em‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫פנים אל פנים – רוצה אני לראות אותך‪ ,‬אדני‬
‫‪ .145‬רפא את ארצך‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪B7‬‬
‫‪C‬‬
‫‪(D) Em‬‬
‫דורשי אדני לא יחסרו כל טוב‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫שמע זעקותינו ורפא את ארצך‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫עיני אדני אל צדיקים‪ ,‬אוזניו אל שוועתם‬
‫‪D C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫לשמור אותם ולחלצם מרע‬
‫‪Bm‬‬
‫‪B/D G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫שבורים לפניך וצמאים לרוחך‬
‫מלאך האלוהים חונה סביב ליראיו‬
‫‪Am‬‬
‫פנים אל פנים אדוני‪ ,‬פנים אל פנים עם בנך‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Em‬‬
‫אנו דורשים ישוע בשמך‪ ,‬את ישועת ישועת עמך‬
‫‪Em‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪B/D G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B/D G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫נרוממה שמו ביחד‪ ,‬ביחד‪ ,‬דרשתי יה ויענני‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫פנים אל פנים – רוצה אני לראות אותך‬
‫בכל עת אברכהו‪ ,‬תהילתו בפי‪ ,‬נפשי תהלל באדני‬
‫‪Bm‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Em D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫פרוש כנפך עלינו ישוע‪ ,‬רד והיה אלוהי ישראל‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫פרוש כנפיך עלינו ישוע‪ ,‬שים רעב לדברך‬
‫‪ .146‬שיר למעלות‬
‫‪(F) Dm‬‬
‫‪ .148‬ישוע מלך‬
‫‪Gm (F) Dm Gm‬‬
‫שיר למעלות‪ ,‬שיר למעלות‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Gm‬‬
‫‪E‬‬
‫‪Bb‬‬
‫‪A7 A‬‬
‫‪Gm‬‬
‫בשוב אדוני את שיבת ציון‪ ,‬היינו כחולמים‬
‫‪Dm Gm Dm‬‬
‫‪Gm‬‬
‫‪Bb‬‬
‫‪F‬‬
‫‪A7 A‬‬
‫היגדיל אדוני לעשות עמנו‪ ,‬היינו שמחים‬
‫נאי‪ ,‬נאי‪ ,‬נאי‪ ,‬נאי ‪. . .‬‬
‫‪A7 A‬‬
‫הזורעים בדמעה‪ ,‬ברינה יקצורו‪ ,‬ברינה יקצורו‬
‫‪A7 A‬‬
‫‪Gm‬‬
‫בא יבוא ברינה‪ ,‬נושא אלומותיו‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪A7 A‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A7 A‬‬
‫‪G‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪A7‬‬
‫‪Dm Gm‬‬
‫‪Gm‬‬
‫‪Bb‬‬
‫‪Gm Dm‬‬
‫‪A7‬‬
‫‪Gm Bb Dm‬‬
‫‪A7‬‬
‫‪Bb‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Gm‬‬
‫‪C7‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Dm A‬‬
‫‪Gm‬‬
‫‪C7 C Gm‬‬
‫‪Dm F‬‬
‫‪Dm F‬‬
‫הדבר נהיה בשר‪ ,‬הללויה‪ ,‬ושכן בתוכנו‪ ,‬הללויה‬
‫‪F Dm‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪A Gm‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A Gm‬‬
‫‪F‬‬
‫חסד על חסד‪ ,‬על חסד‪ ,‬על חסד‪ ,‬על חסד‬
‫‪Gm Dm‬‬
‫‪B‬‬
‫חסד ואמת‬
‫אגיד ואספר את ישועתך‬
‫‪F#m‬‬
‫‪B‬‬
‫רחמך‪ ,‬ממני לא תכלא‪ ,‬רחמך‪ ,‬ממני לא תכלא‬
‫‪E‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Gm Bb‬‬
‫ממך קיבלנו‪ ,‬חסד על חסד‪ ,‬חסד ואמת‬
‫שיר הלל לך‪ ,‬תמיד אומר אמונתך‬
‫‪B‬‬
‫‪A7‬‬
‫‪Dm Gm‬‬
‫‪A Gm‬‬
‫אש בעצמותי בוערת‪ ,‬מתוך ליבי עולה‬
‫‪F#m‬‬
‫‪Gm‬‬
‫אור לבני אדם‪ ,‬אור אמיתי בא אל העולם‬
‫יגדל אדוני‪ ,‬יגדל אדוני‪ ,‬יגדל אדוני בקירבנו‬
‫‪B‬‬
‫‪Gm Bb Dm‬‬
‫דבר אלוהים‪ ,‬הכל נהיה על ידך בך חיים‬
‫הנה באתי‪ ,‬שפתי לא אכלא‬
‫‪A‬‬
‫צבאות השמיים יוצאים אחריו‪ ,‬ישוע‪ ,‬ישוע‬
‫‪A‬‬
‫‪A7‬‬
‫‪E‬‬
‫‪A E‬‬
‫בראשית בראת את הארץ‪ ,‬דבר אלוהים‬
‫הנה באתי‪ ,‬שפתי לא אכלא‬
‫‪B‬‬
‫‪F#m‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪A‬‬
‫‪E‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A E‬‬
‫ואלוהים היה הדבר‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫שלהבות אש עיניו‪ ,‬ודבר אלוהים שמו נקרא‬
‫‪A‬‬
‫אדוני ואלוהי‪ ,‬אין דומה לך‬
‫‪D‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A E‬‬
‫דבר אלוהים‪ ,‬בראשית היה הדבר עם האלוהים‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫‪AE‬‬
‫‪E A E‬‬
‫‪A‬‬
‫שיר חדש לך‪ ,‬רבות עשית אתה‬
‫‪G‬‬
‫‪AE‬‬
‫בראשית בראת את השמיים‪ ,‬דבר אלוהים‬
‫אש בעצמותי בוערת‪ ,‬מתוך ליבי עולה‬
‫‪Em‬‬
‫‪AE‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪E‬‬
‫‪A‬‬
‫‪ .149‬בראשית‬
‫‪ .147‬יגדל אדני‬
‫‪D‬‬
‫‪A‬‬
‫‪F#m‬‬
‫‪B‬‬
‫ישוע‪ ,‬ישוע‪ ,‬ישוע‪ ,‬ישוע‬
‫‪E‬‬
‫‪Gm Bb‬‬
‫‪E‬‬
‫‪A‬‬
‫ישוע מלך המלכים‪ ,‬ישוע אדון האדונים‬
‫‪AE‬‬
‫נאי‪ ,‬נאי‪ ,‬נאי‪ ,‬נאי ‪. . . .‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪B‬‬
‫‪B‬‬
‫‪E‬‬
‫ישוע מלך המלכים‪ ,‬ישוע אדון האדונים‬
‫‪Dm A7 A Gm Bb Gm Bb Gm Bb Dm Am Dm‬‬
‫‪Bb Dm Gm‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪Dm A7 A Gm Bb Dm Am Dm‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪A E‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Bb‬‬
‫‪Gm‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A E‬‬
‫בצדק הוא שפט ולחם‪ ,‬ישוע‪ ,‬ישוע‬
‫‪A7 A‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪E‬‬
‫‪F#m‬‬
‫אז יאמרו בגויים‪ :‬הגדיל אדוני לעשות עם אלה‬
‫‪F‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫והיושב עליו אמיתי ונאמן‬
‫‪Bb‬‬
‫‪C‬‬
‫‪E‬‬
‫נפתחו השמיים והנה סוס לבן‬
‫‪E‬‬
‫ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה‬
‫‪C‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Gm‬‬
‫‪Dm Gm‬‬
‫הראה את כבודך‪ ,‬ובוא נא אל שלך (‪)4X‬‬
‫‪B‬‬
‫יגדל אדוני‪ ,‬יגדל אדוני‪ ,‬יגדל אדוני בקירבנו‬
‫‪ .150‬האל תמים דרכו‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪F‬‬
‫‪E‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪F‬‬
‫‪(E7) E‬‬
‫מי אלוה‪ ,‬מבלעדי אדני? מי צור זולתך‪ ,‬אלוהנו?‬
‫‪Am‬‬
‫‪F‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Am G C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫האל תמים דרכו‪ ,‬מגן הוא לחוסים בו (‪)2X‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪F‬‬
‫אדני אלוהנו‪ ,‬אדני אחד (‪)2X‬‬
‫‪ .151‬שאו שערים‬
‫‪Am‬‬
‫‪ .154‬אין בור עמוק‬
‫‪D‬‬
‫‪Am‬‬
‫שאו שערים‪ ,‬שאו שערים ראשיכם‬
‫‪F‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪F‬‬
‫שאו שערים‪ ,‬שאו שערים ראשיכם‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Am G‬‬
‫‪A‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Am G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪D‬‬
‫‪ .152‬אשירה לאדני‬
‫‪C#m‬‬
‫‪F#m‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F#m‬‬
‫ויגל‪ ,‬יגל ליבי בישועתך‬
‫‪F#m B‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫אשירה לאדני‪ ,‬אשירה לאדני‪ ,‬אשירה לאדני‬
‫‪A‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪B‬‬
‫אשירה לאדני‪ ,‬אשירה לאדני‪ ,‬אשירה לאדני‬
‫‪B‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪Db‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪(E7) E‬‬
‫אהלל אותו‪ ,‬אהלל אותו‬
‫‪Am‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫אשא עיני אל ההרים‪ ,‬מאין יבוא עזרי‬
‫‪D‬‬
‫‪CG‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫אהלל אותו בכל ליבי‪ ,‬אשתחווה לאדני (‪)2X‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C D Em C D Em‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪A‬‬
‫ישוע‪ ,‬ישוע‪ ,‬מושיע‪ ,‬מושיע‪ ,‬מושיע‬
‫אשא עיני אל אדני עוזי‪ ,‬אל אדני עושה שמיים‬
‫‪Bm‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪ .153‬אשא עיני‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫ישוע‪ ,‬ישוע‪ ,‬מושיע‪ ,‬מושיע‬
‫תפילה לאל חיי‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Em D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫עזרי מעם אדני‪ ,‬הללויה‪ ,‬הללויה‬
‫יומם יצווה אדני חסדו‪ ,‬בלילה שירה עמי‬
‫‪Am‬‬
‫‪D‬‬
‫‪ .156‬אשא עיני אל ההרים‬
‫‪Em‬‬
‫אשירה לאדני כי גבר עלי‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫וזה נכון את חיי בידך אתן (‪)2X‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Am‬‬
‫רק בחסדך‪ ,‬בטחתי‬
‫‪C#m‬‬
‫‪D‬‬
‫‪F‬‬
‫)‪(G‬‬
‫הללויה‪ ,‬הללויה‪ ,‬הללו‪ ,‬הללו‪ ,‬הללו‪ ,‬הללויה‬
‫לא במעשי‪ ,‬לא בצדקתי‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫הללו‪ ,‬הללו‪ ,‬הללויה‪ ,‬הללו‪ ,‬הללו הללויה‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪A‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫בכל כוחי ומאודי אהלל אותך‬
‫ואני‪ ,‬אני בחסדך בטחתי‬
‫‪A‬‬
‫‪G‬‬
‫אומר אדון אתה אלי‪ ,‬כבשת את ליבי‬
‫‪Am‬‬
‫‪B‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫בכל ליבי אהלל אותך ואת חיי אקדיש לך‬
‫‪Am‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪ .155‬בכל ליבי‬
‫‪C G Am‬‬
‫מלך הכבוד‪ ,‬מלך הכבוד (‪)3X‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A Em‬‬
‫הרועה הטוב שלנו שה האלוהים‪ ,‬קורבן תמים‬
‫מי זה מלך הכבוד? ישוע מלך הכבוד (‪)3X‬‬
‫‪B‬‬
‫)‪(D7‬‬
‫הוא הלך לצלב למות עבור חוטאים‬
‫גיבור מלחמה‪ ,‬ישוע הוא מלך הכבוד‬
‫‪F‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Bm‬‬
‫אהבת ישוע כבר שילמה את המחיר‬
‫‪F‬‬
‫‪F‬‬
‫‪(D7) D‬‬
‫דבר שהוא מעבר לאהבתו‬
‫אדוני עזוז וגיבור‪ ,‬אדוני צבאות‬
‫‪F‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫ויבוא מלך הכבוד‪ ,‬מי זה מלך הכבוד?‬
‫‪Am‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪A‬‬
‫אין יום קודר‪ ,‬מדבר או ים סוער‬
‫והנשאו‪ ,‬והנשאו והנשאו פתחי עולם‬
‫‪Am G‬‬
‫‪A7‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪F‬‬
‫‪A G D‬‬
‫אין הר שהוא גבוה מאהבתו‬
‫והנשאו‪ ,‬והנשאו והנשאו פתחי עולם‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫‪A‬‬
‫אין בור עמוק‪ ,‬מקום שהוא רחוק‬
‫‪Em Bm Am C D Em‬‬
‫אשא עיני אל אדני עליון ואהלל אותו‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫הנה לא ינום ולא יישן‪ ,‬שומר ישראל‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C D Em C D Em‬‬
‫אדני שומריך אדני צלך‪ ,‬הללויה‪ ,‬הללויה‬
‫‪ .157‬הוא נתן לי‬
‫‪Am‬‬
‫‪ .159‬כי כה אהב‬
‫‪Am‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Em‬‬
‫הוא נתן לי את שפתיי‪ ,‬את שירי ומילותיי‬
‫‪F‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫אשא קולי אל אלוהי‪ ,‬תהילה לאדני‪ ,‬תהילה לאדני‬
‫‪Am Em‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Em‬‬
‫הוא נתן לי את ידיי‪ ,‬בהן אבא לחמי‪ ,‬מימיי‬
‫‪G F‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Am‬‬
‫הוא נתן לי את כל אלה‪ ,‬ובכל אלה אהלל אותו‬
‫‪Am‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪E‬‬
‫בכל ליבי‪ ,‬בכל נפשי‪ ,‬בכל מאודי ארומם את שמו‬
‫‪Em‬‬
‫)‪(D‬‬
‫‪G‬‬
‫אלה ינחל חיי עולם‬
‫‪Em D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Bm Em D‬‬
‫‪GD G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G F‬‬
‫‪ .160‬מה ידידות‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫מה ידידות משכנותיך אדני צבאות‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות אדני‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C Em‬‬
‫הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה‬
‫וכרוחו הטוב עליי‪ ,‬אקדיש מחול לאדני‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫הוא נתן לי את רגליי‪ ,‬ושומר את צעדיי‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Em D‬‬
‫הללו‪-‬יה‪ ,‬הללו‪-‬יה‪ ,‬הללו‪-‬יה אמן‬
‫‪E‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D G‬‬
‫‪Em‬‬
‫אמחא אז כף לאדני‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Bm‬‬
‫הללו‪-‬יה‪ ,‬הללו‪-‬יה‪ ,‬הללו‪-‬יה‪ ,‬הללויה אמן‬
‫‪Am‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫את בנו יחידו‪ ,‬למען לא יאבד כל המאמין בו‬
‫‪Em‬‬
‫אשא כפיי אל אלוהי‪ ,‬אמחא אז כף לאדני‬
‫‪G‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫כי כה אהב אלוהים את העולם‪ ,‬עד כי נתן‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪C Em‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫אקדיש מחול לאדני‬
‫הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה‬
‫‪ .158‬ישוע תבוא מלכותך‬
‫‪ .161‬קולי אל אדני‬
‫‪Em‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Bm‬‬
‫פלא יועץ אתה‪ ,‬אל גיבור אתה‪ ,‬אביעד אתה‬
‫‪Bm Am‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫וכל לשון תודה‪ ,‬שעל שמך בלבד‪ ,‬מושיע ופודה‬
‫‪C‬‬
‫‪D G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D C‬‬
‫‪D‬‬
‫ישוע‪ ,‬תבוא מלכותך‪ ,‬יעשה רצונך‪ ,‬הללויה (‪)2X‬‬
‫‪Em Bm Am Bm Em‬‬
‫‪Bm Em‬‬
‫‪Em Bm‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪Em‬‬
‫לקחת עליך את כל הקללות‪ ,‬את כל הסבל‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫החטא והמחלות‪ ,‬לנו ציוות שפע של ברכה‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪A Gm‬‬
‫צעקתי אליך אדני‬
‫‪Bb‬‬
‫‪Am Dm‬‬
‫‪(Am) Dm‬‬
‫‪C‬‬
‫שמרני כאישון בת עין‪ ,‬בצל כנפיך תסתירני‬
‫‪Am Dm‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪C Bb‬‬
‫‪Bb‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪C‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Gm‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Gm‬‬
‫אמרתי אתה מחסי‪ ,‬חלקי בארץ החיים‬
‫‪Gm‬‬
‫‪Gm‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪A‬‬
‫הקשיבה אל רינתי‪ ,‬אדני כי דלותי מאוד‬
‫אם נעמוד בך‪ ,‬נתמלא שמחה‬
‫‪Am‬‬
‫‪Gm‬‬
‫קולי אל אדני‪ ,‬אזעק קולי אל אדני אתחנן‬
‫כל שלטון ושררה‪ ,‬לנו יש בשמך את כל הברכה‬
‫‪C‬‬
‫‪Gm‬‬
‫‪Dm‬‬
‫רק לך ניתנה כל הממשלה‪ ,‬תחת רגליך‬
‫‪Bm Am‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫שמרני כאישון בת עין‪ ,‬אדני כי חסיתי בך‬
‫אמן‪ ,‬הללויה אמן‬
‫‪Am‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫קולי אל אדני‪ ,‬אזעק קולי אל אדני אתחנן‬
‫אשפוך לפניו שיחי‪ ,‬צרתי לפניו אגיד‬
‫שר שלום אתה‪ ,‬כל ברך לך תכרע‬
‫‪D‬‬
‫‪Bb‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪D‬‬
‫ואנו אומרים לך תודה תודה תודה‬
‫‪ .162‬ישוע אל יקר (‪)capo 2‬‬
‫‪G Am‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪(G) C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫ישוע אל יקר‪ ,‬שה תמים ועטוף הדר‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G F‬‬
‫פה אחד קוראים לך‪ ,‬עמנואל ברוך הבא‬
‫‪G‬‬
‫‪C F‬‬
‫‪Am G F‬‬
‫ואת עינינו פקח‪ ,‬ואת חיינו קח‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am(G)C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫את כלתך טהר היום‪ ,‬על כס ליבנו קח מקום‬
‫‪ .163‬הרועה בשושנים‬
‫‪G‬‬
‫‪ .165‬קול דודי‬
‫‪Em D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪A‬‬
‫‪G‬‬
‫הרועה בשושנים אתה‪ ,‬דגלך עלי אהבה‬
‫‪Em D G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫העלת אותי מן הבור‪ ,‬אלי‬
‫‪C‬‬
‫‪Em (D) G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Em D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪(G7) G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫אינני בוש בבשורת המשיח‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫שהרי היא כוח אלוהים‬
‫‪Em‬‬
‫אינני בוש בבשורת המשיח‬
‫‪(G7) G‬‬
‫ברוך שם כבודך לעולם‪ ,‬דגלך עלי אהבה‬
‫‪F‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫כי היא כוח לכל המאמין‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫ליהודי בראשונה ולכל הגויים‬
‫‪ .164‬אדני חיילי‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Am G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫ישוע הוא אור בכל דרכיי‪ ,‬גם בגיא צלמוות‬
‫‪C‬‬
‫‪C Am G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫הוא תמיד טוב ונאמן‪ ,‬אשא אליו עיניי‬
‫‪F‬‬
‫‪F‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫)‪(G‬‬
‫דבר אלוהים נר לרגלי‪ ,‬אדני חיילי‬
‫‪GC‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪GF‬‬
‫‪G‬‬
‫ועל במותי ידרכני‪ ,‬למנצח בנגינותיי‬
‫‪GC‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫אדני‪ ,‬אדני חיילי‪ ,‬וישם רגליי כאיילות‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪GF‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Am‬‬
‫ועל במותי ידרכני‪ ,‬למנצח בנגינותיי‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪GC‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫ישוע הוא פודה גואל‪ ,‬הוא שה האלוהים‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪E‬‬
‫נצלב‪ ,‬מת ונקבר וקם מן המתים‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫בעד כולם שפך נפשו‪ ,‬מצאתי כופר בדמו‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫מאלפי אלפים בא מליץ אחד‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪B‬‬
‫להשיב נפשי מני שחת‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫ואני ידעתי גואלי הוא חי‬
‫‪G C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫ואני באדני אעלוזה‪ ,‬אגילה באלוהי ישעי‬
‫‪F‬‬
‫בפיך תודה‪ ,‬בלבך תאמין‬
‫‪Em‬‬
‫למנצח בנגינותיי‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪ .167‬גואלי חי‬
‫אדני‪ ,‬אדני חיילי‪ ,‬וישם רגליי כאיילות‬
‫‪G‬‬
‫‪E‬‬
‫‪Am‬‬
‫לפני שמש ינון שמך‪ ,‬דגלך עלי אהבה‬
‫‪Em‬‬
‫‪ .166‬אינני בוש‬
‫‪Am‬‬
‫השה הנשחט עבורי אתה‪ ,‬דגלך עלי אהבה‬
‫‪Em D G‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪G‬‬
‫אריה יהודה אתה‪ ,‬דגלך עלי אהבה‬
‫‪D‬‬
‫‪B‬‬
‫כל תשוקותיי לשמוע את קולך‬
‫נתת בפי שיר חדש דודי‪ ,‬דגלך עלי אהבה‬
‫‪C‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪A‬‬
‫רוממת אותי על הצור‪ ,‬מלכי‬
‫‪C‬‬
‫‪A‬‬
‫כל תשוקותיי לראות אותך אדון‬
‫‪Em (D) G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪C#m‬‬
‫קול דודי הנה הוא בא‪ ,‬דגלו עלי הוא אהבה‬
‫‪Em (D) G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪(G7) G‬‬
‫דגול מרבבה אתה‪ ,‬דגלך עלי אהבה‬
‫‪D‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫מנגן על מיתרי ליבי‪ ,‬מושך אותי לאור הניצחי‬
‫‪G C‬‬
‫‪F‬‬
‫חדוות אדני מעוזי היא‪ ,‬ואת חיי נתתי לו‬
‫‪B‬‬
‫ומבשרי אחזה באלוהיי‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫כן אני ידעתי כי ישוע חיי‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫והאחרון על עפר יקום אדני‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫דרכי אדני כן גבהו מדרכי‪ ,‬ומחשבותיו ממחשבותי‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫אדני נתן ואדני לקח‪ ,‬יהי שם אדני מבורך‬
‫‪ .168‬נשגב שמו‬
‫‪C‬‬
‫‪ .170‬שמך לא נשכח‬
‫‪C Bb‬‬
‫‪Em‬‬
‫הודו לאדני‪ ,‬קראו בשמו‬
‫‪F‬‬
‫‪C Bb Dm‬‬
‫‪G7‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D Em‬‬
‫הודיעו בעמים עלילותיו‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫לא נשכח מעמך‪ ,‬לעולם יעמוד‬
‫הזכירו כי נשגב שמו‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G7 G‬‬
‫‪F‬‬
‫זמרו לאדני כי גאות עשה‪ ,‬מודעת זאת בכל הארץ‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫לא נשכח מעמך‪ ,‬לעולם יעמוד‬
‫הזכירו כי נשגב שמו‪ ,‬הזכירו כי נשגב שמו‬
‫‪F‬‬
‫‪Am‬‬
‫שמך הקדוש‪ ,‬שמך היקר‬
‫‪Em‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Bb‬‬
‫שמך לא נשכח‪ ,‬שמך ייזכר לדור ודור‬
‫‪Em‬‬
‫צהלי ורוני יושבת ציון‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫השם ישוע‪ ,‬השם ישוע‪ ,‬בישראל‪ ,‬בירושלים‬
‫‪Am‬‬
‫‪GC‬‬
‫‪D‬‬
‫נזכיר את שמך ישוע‬
‫‪C Bb‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C Bb Dm‬‬
‫‪Bb‬‬
‫‪Am‬‬
‫שמך לא נשכח‪ ,‬שמך על שפתינו לדור ודור‬
‫‪G‬‬
‫כי גדול בקרבך קדוש ישראל‬
‫‪C D Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Am‬‬
‫בשם הזה‪ ,‬כולנו ניוושע‬
‫‪ .169‬שם ישוע‬
‫‪A9‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪A7‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪A7‬‬
‫‪A7‬‬
‫‪A9‬‬
‫‪D‬‬
‫כן הוא ראוי לכל התודה‪ ,‬שבח‪ ,‬כבוד‬
‫‪A9‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪D‬‬
‫‪A7‬‬
‫‪(A7) A‬‬
‫הקדוש‪ ,‬הנפלא של אדונינו‪ ,‬ישוע‬
‫‪D‬‬
‫‪Bm D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Am‬‬
‫השם ישוע‪ ,‬השם ישוע‪ ,‬בישראל‪ ,‬בירושלים‬
‫‪Am‬‬
‫נזכיר את שמך (‪)2X‬‬
‫‪GC‬‬
‫‪G C‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Am‬‬
‫נזכיר את שמך‪ ,‬נזכיר את שמך ישוע‬
‫‪G‬‬
‫‪(D) G‬‬
‫‪C‬‬
‫כל ישראל יוושע‪ ,‬כל ישראל יוושע‬
‫ישוע‪ ,‬ישוע‪ ,‬ישוע‪ ,‬ישוע‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪AE‬‬
‫‪E‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G C‬‬
‫הדר ותפארת‪ ,‬אז בואו נרומם את השם הגדול‬
‫‪E‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫ונכריז את שמך‪ ,‬בכל עם ואומה‬
‫‪Dm‬‬
‫הוא נתן שלום וברכה‪ ,‬שמחה וסליחה על חטאינו‬
‫‪A E Bm‬‬
‫‪C‬‬
‫ונכריז את שמך‪ ,‬בכל עם ואומה‬
‫בואו נשיר הללויה‪ ,‬כי אלוהים כה טוב אלינו‬
‫‪A9‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫אני מאמין‪ ,‬אני מאמין שכל ישראל יוושע‬
‫‪F#m A9‬‬
‫הו כמה גדול‪ ,‬כמה נפלא שיש לי אותך ישוע‬
‫‪E‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪ .171‬הנני כאן לפניך‬
‫‪D‬‬
‫יהי שמך מבורך לעולם‪ ,‬ישוע‬
‫‪E‬‬
‫‪A9‬‬
‫‪A7‬‬
‫‪E‬‬
‫אלך אחריך ישוע מלכי‬
‫‪A7‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪A9‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪A7‬‬
‫‪F#m‬‬
‫‪E‬‬
‫‪B‬‬
‫חיי למענך‪ ,‬שיריי הם בשבילך‪ ,‬בכל ליבי‬
‫‪A9‬‬
‫ששומר עלי ודואג לי‪ ,‬והוא לא עוזב‬
‫‪A9‬‬
‫‪A B E‬‬
‫אדני שייך לך אדון‪ ,‬ומאמין בך אדון‬
‫ושמעשי יעידו על כך שאתה הוא אבי השמיימי‬
‫‪A7‬‬
‫‪B‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A BE‬‬
‫רצוני שיהיו לכבודך כל חיי‬
‫‪D‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪A‬‬
‫‪(B F#m) B‬‬
‫כל עולמי בזרועותיך‪ ,‬כולי שלך לנצח‬
‫‪Dm‬‬
‫‪A9‬‬
‫‪A‬‬
‫הנני כאן לפניך‪ ,‬בך אני בוטח‬
‫יותר לעולם לא אלך לבדי‬
‫‪D‬‬
‫‪B C#m B‬‬
‫‪B‬‬
‫‪D‬‬
‫‪E‬‬
‫‪E‬‬
‫‪(A7) A‬‬
‫לא עוזב לעולם‪ ,‬כמה נפלא הוא אדונינו‪ ,‬ישוע‬
‫‪B‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫אלך איתך לאן שתלך‪ ,‬גם שעצוב או שמח‬
‫‪E‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪(B F#m) B‬‬
‫אחיה תמיד בדרכיך‪ ,‬ואני שלך לנצח‬
‫‪B A F#m‬‬
‫‪B A F#m‬‬
‫אשבח‪ ,‬אהלל אותך (‪)2X‬‬
‫‪ .172‬צמאה לך נפשי‬
‫‪D‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪ .176‬על אהובי‬
‫‪Am‬‬
‫‪C A D‬‬
‫‪D‬‬
‫צמאה לך נפשי‪ ,‬כמה לך בשרי‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪E‬‬
‫‪Am G F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫כי טוב חסדך מחיים‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪G‬‬
‫חופשי מכל חוב‪ ,‬חופשי מחטא‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫אדון אתה אורי‪ ,‬ובך אני תמיד אבטח (‪)2X‬‬
‫‪F‬‬
‫שימני מתחת לכנפיך‬
‫‪A‬‬
‫חופשי כבן אלוהים‬
‫‪D‬‬
‫‪A‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫התקרב אלי שאוכל לראות את פניך (‪)2X‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪A‬‬
‫אחריו‪ ,‬אלך בעקבותיו‬
‫‪Em‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D9‬‬
‫אין כמוך אלוהים‪ ,‬גואל ישראל‪ ,‬מושיע העולם‬
‫‪D‬‬
‫‪F#m7‬‬
‫‪E4‬‬
‫ניתן כבוד לשמך (‪ )2X‬כי גבר עלינו חסדך‬
‫‪F#m7‬‬
‫‪D‬‬
‫‪F#m7‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D9‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D9‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D9‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫הלך אל הצלב בעד השמחה‬
‫‪Em‬‬
‫‪B‬‬
‫‪EB‬‬
‫‪F#m B‬‬
‫‪B A‬‬
‫‪B A‬‬
‫לעשות רצונו של האב‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫לכבוד אדונינו‪ ,‬נחייה את חיינו‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪B‬‬
‫אל גיבור ואל עליון‪ ,‬לבדך אתה אדון‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫כל יום כמו שיר אהבה‪ ,‬נמות לעצמנו כי במשיח‬
‫ראוי לכבוד‪ ,‬מלך מלכים‬
‫‪A‬‬
‫‪C‬‬
‫לו שרוקן את עצמו מכבוד‪ ,‬שרים אנו שיר אהבה‬
‫‪A9‬‬
‫‪EBA‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪A F#m B‬‬
‫‪E‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫מלך מלכים‪ ,‬ישוע הוא אדון‪ ,‬שה האלוהים‬
‫‪E‬‬
‫‪C‬‬
‫ישוע השה התמים‪ ,‬אלף ותו‬
‫הראשון והאחרון‪ ,‬האלף והתו‪ ,‬מלך הכבוד‬
‫‪F#m B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪ .175‬אל גיבור ואל עליון‬
‫‪F#m‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫והוא עכשיו לימינו של האב‬
‫נשתחווה לך ברוח ואמת‬
‫‪E‬‬
‫‪C Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪E‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫מלך עולם‪ ,‬הוא גואלנו‪ ,‬אלינו ירד ממרום‬
‫נשיר לך‪ ,‬נשיר לך שיר חדש‬
‫‪Bm‬‬
‫גילה לנו את פני האב‬
‫‪D‬‬
‫נשיר לך‪ ,‬נשיר לך שיר חדש‬
‫‪A9 E‬‬
‫‪C‬‬
‫ועתה בואו אליו‪ ,‬נישא את קולנו‪ ,‬נשתחווה לאדון‬
‫עכשיו בארץ‪ ,‬ולנצח בשמיים‬
‫‪F#m7‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪E4‬‬
‫‪F#m7‬‬
‫‪C‬‬
‫תיקן את דרכינו‪ ,‬ריפא את נפשנו‬
‫‪D9‬‬
‫נהלל אותך‪ ,‬נהלל אותך בכל ליבנו‬
‫‪A9 E‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫נהלל אותך‪ ,‬נהלל אותך בכל ליבנו‬
‫‪Bm‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫‪A7‬‬
‫‪D9‬‬
‫(‪)capo 3‬‬
‫לו שאותנו טיהר מפשעינו‪ ,‬שרים אנו שיר אהבה‬
‫‪ .174‬אין כמוך אלוהים‬
‫‪A9 E‬‬
‫‪C‬‬
‫‪ .177‬שיר אהבה‬
‫יותר ממך אדון‪ ,‬פחות ממני (‪)2X‬‬
‫‪A9 E‬‬
‫‪D‬‬
‫אלך לפגוש את אלוהים האב‬
‫אני רוצה יותר ממך אדון‪ ,‬פחות ממני‬
‫‪D7‬‬
‫‪Bb‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Bb‬‬
‫‪E‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫כשלבד אני וכשהמון סביבי‪ ,‬בכל מצב ישוע לידי‬
‫‪F‬‬
‫‪A9‬‬
‫‪C‬‬
‫נתן חיים ובזכותו אני חופשי‬
‫‪ .173‬אדון אתה אורי‬
‫‪Am‬‬
‫‪Bb‬‬
‫‪D‬‬
‫האדון ישוע קם מן המתים‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪E D‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫הוא עוזרי‪ ,‬המחסה שלי‪ ,‬אכן בנוי על סלע ביתי‬
‫אלוהים אלי אתה‪ ,‬אשחרך‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪A D‬‬
‫בארץ ציה ועייף בלי מים‬
‫‪Am‬‬
‫‪Bb‬‬
‫‪D‬‬
‫ידידי‪ ,‬והמורה שלי‪ ,‬אשיר על אהובי‪ ,‬על ישוע‬
‫‪E‬‬
‫לבדך אתה קדוש‪ ,‬מלך המלכים‬
‫‪C‬‬
‫קמנו איתו לתחייה‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫שרים לו שיר אהבה‪ ,‬נשיר לו לעד‪ ,‬לעד‪...‬‬
‫‪ .178‬רומה אדני‬
‫‪G‬‬
‫‪CD‬‬
‫‪ .181‬בכל ליבי אאדיר אותך‬
‫‪D D2‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D D2 C‬‬
‫נכון ליבי‪ ,‬אלוהים‪ ,‬אשירה‪ ,‬אשירה ואזמרה‬
‫‪Em‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D7 D‬‬
‫אודך בעמים אדני אלוהים‪ ,‬אזמרך אדני בלאומים‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D D4‬‬
‫‪C‬‬
‫רומה על השמיים‪ ,‬אלוהים‪ ,‬אלוהנו‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫וגדול כבודך על כל הארץ‪ ,‬אדני‪ ,‬אדונינו‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫לב טהור בראת לי‪ ,‬אודה לך כבריאה חדשה‬
‫‪G‬‬
‫‪D/F#‬‬
‫‪C#dim C‬‬
‫‪Am Bm‬‬
‫‪B‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪A‬‬
‫מעתה לעולמי עולמים‬
‫‪B‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪A‬‬
‫אתמיד להודות על אהבתך‬
‫‪G‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪A‬‬
‫אתמיד לספר על ישועתך‬
‫מלאכים ושרפים ראשם הם מרכינים‬
‫‪D‬‬
‫‪B‬‬
‫‪G‬‬
‫כי לך הממלכה‪ ,‬התפארת‪ ,‬הגבורה‬
‫את פניהם הם מכסים ואומרים‪:‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D A‬‬
‫‪G‬‬
‫"ליושב על הכיסא ולשה‬
‫מעתה לעולמי עולמים‬
‫ברכה כבוד ועוז לעולמים!"‬
‫‪ .182‬מה אדיר שמך‬
‫‪C#dim‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫קדוש‪ ,‬קדוש‪ ,‬קדוש אדני צבאות‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪B‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫‪B C#dim Am Bm F# C Em‬‬
‫אשר יושב לימינו של האב‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫בטרם הרים יולדו ותחולל ארץ ותבל‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪D‬‬
‫יברכך וישמרך‪ ,‬יברכך‬
‫‪Em/F# G‬‬
‫‪Dsus D C‬‬
‫יאר אדני פניו אליך ויחונך‬
‫‪B Am‬‬
‫‪Em D/F# G‬‬
‫‪DC‬‬
‫ישא אדני פניו אליך ויחונך‬
‫‪G‬‬
‫וישם לך שלום‪ ,‬שלום‬
‫‪Am‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫מה רבה גדולתך אדני (‪)2X‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪B7‬‬
‫וישם לך שלום‪ ,‬שלום‬
‫‪Am‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫בכוחך הגדול‪ ,‬בזרועך הנטויה‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫לא יפלא ממך דבר‪ ,‬לא יפלא ממך דבר‬
‫‪F‬‬
‫אלוהיי אל עליון (‪)4X‬‬
‫יברכך וישמרך‪ ,‬יברכך‬
‫‪Am‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Em Am‬‬
‫‪D C Em D/F# G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫אתפלל אל אדני אתה עשית שמיים וארץ‬
‫‪Dsus D C Em D/F# G D C G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪ .180‬יברכך‬
‫‪CG‬‬
‫‪G‬‬
‫אדני אדונינו מה אדיר שמך‬
‫כאן את נפשי ואת חיי אקדיש‪ ,‬מול כס הרחמים‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫בקודש הקודשים אותך אראה‬
‫‪DCG‬‬
‫‪F‬‬
‫מעולם עד עולם – אתה אל‬
‫כאן על פני אני משתחווה‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫מעולם עד עולם – אתה אל‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫אדני מעון אתה לנו בדור ודור‬
‫אשר היה והווה ויבוא‪ ,‬ראוי השה אשר קננו בדמו‬
‫‪CG‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪B C#dim‬‬
‫אזכיר תמיד – כמה גדול אתה‬
‫‪G‬‬
‫כי לך הממלכה‪ ,‬התפארת‪ ,‬הגבורה‬
‫ישוע‪ ,‬רק אותך‪ ,‬כל חיי ארומם‬
‫‪C#dim‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪C#dim Am Bm‬‬
‫‪B C#dim‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪A Asus‬‬
‫תבוא מלכותך‪ ,‬יעשה רצונך‪ ,‬כמו בשמיים‪ ,‬בארץ‬
‫אל גיבור‪ ,‬שר שלום‪ ,‬אבי‪-‬עד‪ ,‬פלא יועץ‬
‫‪F# C Em‬‬
‫בכל ליבי אאדיר אותך‬
‫‪Bm‬‬
‫‪ .179‬כס הרחמים‬
‫‪F# C‬‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D D4‬‬
‫‪G‬‬
‫‪ .183‬מי יעמוד מולך (‪)capo 2‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪ .185‬שערי השמיים‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫ממעמקים קראתי לך‪ ,‬אדני‪ ,‬שמע קולי‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫פתח את שערי השמיים‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫הקשב לקול תחנוניי‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪B Bsus C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D Em‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪B Bsus C‬‬
‫את שמך חתום על ליבנו‬
‫‪D‬‬
‫קיוותי אדוני‪ ,‬קיוותה נפשי‪ ,‬לדברו הוחלתי‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫להתעוררות אנחנו כאן בוכים‬
‫‪Am‬‬
‫קיוותה נפשי לאדני‬
‫‪Bsus‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪B‬‬
‫הטבל אותנו באש ובמים‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Am‬‬
‫יחל ישראל אליך אדני‪ ,‬כי עמך החסד‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫קח את חיינו את נפשנו‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪B‬‬
‫‪Em‬‬
‫נתת לי ללבוש‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫בגבורתך צלח עלינו‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Bsus Am‬‬
‫אתה קדוש‪ ,‬אך בך הסליחה‪ ,‬בגדי ישע‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫לנוכחותך אנחנו כל כך זקוקים‬
‫מי יעמוד מולך‪ ,‬אלוהים? אני טמא‬
‫‪C‬‬
‫‪B Bsus‬‬
‫צרוף את ליבנו עם להבות חיים‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪B Bsus C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫תבוא מלכותך‪ ,‬יעשה רצונך‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪B Bsus‬‬
‫‪Am‬‬
‫ועמך הפדות‪ ,‬אדני‬
‫כאן על פני הארץ כפי שבשמיים (‪)2X‬‬
‫‪ .184‬בן האדם בא‬
‫‪ .186‬שלום אתה נותן לי‬
‫‪Em‬‬
‫‪Am Em D C Am‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Dm C/E/F‬‬
‫רוח אדני עלי‪ ,‬יען משח אדני אותי‬
‫‪Am Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Am Em D C‬‬
‫‪D‬‬
‫לבשר ענווים‪ ,‬ולחבוש לנשברי לב‬
‫‪Em‬‬
‫‪DC‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Am Em‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D C Am Em‬‬
‫בדברך ואזכור אמרתך‬
‫‪Bb‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫לקרוא לשבוים דרור‪ ,‬ולאסורים לפקוח קוח‬
‫‪Am‬‬
‫‪Dm/C/E F Bb‬‬
‫אאחז‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D C‬‬
‫‪Bb‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Bb‬‬
‫‪Am D‬‬
‫‪C7‬‬
‫‪Bb‬‬
‫רוויה‬
‫‪C7‬‬
‫‪Bb‬‬
‫אשען על סלע איתן‪ ,‬משגבי הוא אל נאמן (‪)2X‬‬
‫‪Am‬‬
‫כן הוא חוזר‪ ,‬הוא בא בעננים‬
‫‪D‬‬
‫‪C/E‬‬
‫‪Dm/C/E F Bb‬‬
‫‪Bb‬‬
‫להכריז בישראל‪" :‬בא אורך"‬
‫‪D‬‬
‫‪Dm‬‬
‫מנת חלקי נעימה‪ ,‬וכוסי‬
‫לצאת לרחובות‪ ,‬לתקוע בשופרות‬
‫‪Em‬‬
‫‪C/E‬‬
‫‪Bb‬‬
‫שלום‪ ,‬שלום אתה נותן לי‪ ,‬בשלומך אנוח אלי‬
‫לנחם אבלים‪ ,‬לקרוא שנת רצון לאדני‬
‫‪Em‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪C‬‬
‫שלום‪ ,‬שלום אתה נותן לי‪ ,‬בשלומך אנוח אלי‬
‫‪Dm C/E/F‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Bb‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Bb‬‬
‫שלום‪ ,‬שלום (‪)2X‬‬
‫‪Em‬‬
‫בן האדם‪ ...‬בא בעננים‬
‫‪Em‬‬
‫‪Am Em D C‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫שאו שערים ראשיכם‪ ,‬והנשאו פתחי עולם‬
‫‪D‬‬
‫‪C Am Em‬‬
‫‪DC‬‬
‫‪Am Em‬‬
‫ויבוא מלך הכבוד מי הוא זה‪ ,‬עזוז וגיבור‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪E‬‬
‫‪E‬‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫שאו עיניים אל השמיים וראו שישוע הוא גואל‬
‫‪E‬‬
‫ישוע בוא‪ ,‬ישוע בוא‪ ,‬שמך נישא בכל הארץ‬
‫‪E‬‬
‫‪E‬‬
‫‪A‬‬
‫בוא ישוע בוא (‪)2X‬‬
‫‪A‬‬
‫שאו עיניים אל השמיים‪ ,‬וראו אותו חוזר‬
‫‪C‬‬
‫‪ .187‬ישוע בוא‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪B‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫הבא אותי למקדשך‪ ,‬שבו אוכל לראות אותך‬
‫‪C#m‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫שים ידך על ראשי ומלא אותי‬
‫‪C#m‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪B‬‬
‫‪B‬‬
‫קח את קטורת הללי‪ ,‬כרצון לבבי‬
‫‪C#m‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫יותר ממך פחות ממני אדני‬
‫‪ .188‬עין לא ראתה‬
‫‪C2 Bb Am Dm‬‬
‫‪ .191‬תפילת האדון‬
‫‪Bb‬‬
‫‪Am Dm‬‬
‫עין לא ראתה‪ ,‬ואוזן לא שמעה‬
‫‪Bb‬‬
‫‪Am Dm‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Gm7‬‬
‫‪F2‬‬
‫‪Bb‬‬
‫‪C7sus4‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫הריעו לו בקול רינה‪ ,‬זמרו לו‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Am Dm‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am Dm‬‬
‫‪C2‬‬
‫‪Gm7‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Bb‬‬
‫‪C7sus4‬‬
‫‪Dm7‬‬
‫‪Gsus4‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪A‬‬
‫‪E‬‬
‫צבאות השמיים משתחווים לך‬
‫‪Dm‬‬
‫‪E‬‬
‫‪F‬‬
‫‪E‬‬
‫‪BEB E‬‬
‫כשאני צמא אתה מרווה אותי‪ ,‬אתה הוא הכל בכל‬
‫‪E A‬‬
‫‪G‬‬
‫‪(B) E B‬‬
‫‪E‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪F Am‬‬
‫‪G‬‬
‫קדוש‪ ,‬קדוש‪ ,‬אדני צבאות‬
‫‪C‬‬
‫‪A‬‬
‫הסרת את כל עוונותי‪ ,‬אברך אותך אתה חיי‬
‫‪B E B E‬‬
‫אתה הוא הכל בכל‬
‫‪Em‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫אדון‪ ,‬שים את דמך כאן על אוזני‪ ,‬שתשמעך‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫אדון‪ ,‬שים את דמך על יד ימיני‪ ,‬שתעשה רצונך‬
‫‪Am‬‬
‫‪E‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪ .193‬ברית חדשה‬
‫ישוע‪ ,‬שה האלוהים‪ ,‬מבורך שמך (‪)2X‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪Em‬‬
‫קדוש‪ ,‬קדוש‪ ,‬אדני צבאות‬
‫שאני נופל אתה מרים אותי‬
‫‪E‬‬
‫‪F‬‬
‫‪F Am‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫אומרים‪" :‬קדוש‪ ,‬קדוש אדני צבאות"‬
‫אתה הוא הכל בכל‬
‫‪E‬‬
‫‪Em‬‬
‫ושוליך ממלאים את ההיכל‬
‫‪C#m‬‬
‫‪B‬‬
‫‪Em‬‬
‫ליושב על הכיסא רם ונישא‬
‫‪B E B E‬‬
‫‪C#m B E‬‬
‫‪ .192‬ליושב על הכיסא‬
‫‪Am‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪E‬‬
‫‪A‬‬
‫לנצח לעולמי עולמים‬
‫אתה כוחי שאני חלש‪ ,‬אתה המטמון המבוקש‬
‫‪E‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪ .189‬אתה הוא הכל בכל‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫לך הממלכה לך כל הגבורה לך‬
‫לא אירא רע כי אתה עמדי‬
‫‪E‬‬
‫‪A Bm A‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C7sus4 Csus4‬‬
‫‪B‬‬
‫‪Bm‬‬
‫תבוא‪ ,‬מלכותך תבוא‬
‫אדני רועי לא אחסר‪ ,‬גם אם אלך בגיא צלמוות‬
‫‪Bb‬‬
‫‪A‬‬
‫‪F2‬‬
‫כל היום ישמחו‪ ,‬בצדקתך ירומו‬
‫‪C Gm7‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫אשרי העם יודעי תרועה‪ ,‬ילכו באור פניך‬
‫‪Bb‬‬
‫‪G‬‬
‫כפי שבשמיים בארץ‪ ,‬בארץ‬
‫כי אלוהים עלה בתרועה‬
‫‪Bb‬‬
‫‪D‬‬
‫‪A‬‬
‫תבוא מלכותך‪ ,‬יעשה רצונך‬
‫‪Bb Am7 Bb‬‬
‫‪C7sus4 Gm7‬‬
‫‪G‬‬
‫אבינו שבשמיים‪ ,‬יתקדש שמך‬
‫לא עלה על לב איש כל שהכין לאוהביו‬
‫‪F/A‬‬
‫‪D‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫כי זוהי היא הברית שנתת לי‬
‫‪A‬‬
‫את רצוני אלי הכנע‪ ,‬עד שימוג כולו בך‬
‫‪Am‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫חתום בדמך וכרות על ליבי‬
‫‪B E B E‬‬
‫אתה הוא הכל בכל‬
‫‪F‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫לברית חדשה דם נשפך בעדי‬
‫‪ .190‬אל דביר הבית (‪)capo 1‬‬
‫‪A‬‬
‫‪E‬‬
‫‪C‬‬
‫אל דביר הבית‪ ,‬אל קודש הקודשים‬
‫‪E‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫הקדישו כהיכלך‬
‫כי בך אמצא ישועה‪ ,‬כי בך אמצא כפרה‬
‫‪B A E‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪B‬‬
‫בנוכחותך‪ ,‬אלי הטוב‪ ,‬חדוותך היא לי‪ ,‬ברכה ועוז‬
‫‪B A E‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Am‬‬
‫אדון‪ ,‬שפוך את דמך על מזבח ליבי‬
‫קח אותי אדון‪ ,‬פתח את כנפי הכרובים‬
‫‪C#m‬‬
‫‪Em‬‬
‫אדון‪ ,‬שים את דמך‪ ,‬על בוהן רגלי ‪ -‬שתלך בדרכך‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G C‬‬
‫‪E‬‬
‫בנוכחותך‪ ,‬אלי הטוב‪ ,‬חדוותך היא לי מעוז‬
‫‪Am‬‬
‫‪Am Em‬‬
‫‪Em‬‬
‫קח את ליבי‪ ,‬את כל כולי‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫שכן בתוכי ומלא אותי אדון‬
‫‪ .194‬דמך שנשפך‬
‫‪D‬‬
‫‪ .196‬אני רץ‬
‫‪D‬‬
‫‪A G‬‬
‫‪C#m‬‬
‫דמך שנשפך‪ ,‬מוות שכאב‬
‫‪G‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪F#‬‬
‫אל מה שלפני (‪)2X‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Bm‬‬
‫על כס מלכות ויתרת‪ ,‬לקיים כל אשר הבטחת‬
‫‪Em‬‬
‫‪D/F# G‬‬
‫‪A G/A‬‬
‫לשלם על כל חטאי עולם‬
‫‪D‬‬
‫‪E‬‬
‫‪G D/F#‬‬
‫‪F# D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪E‬‬
‫אני רץ‪ ,‬אני רץ בדרך אליך‬
‫‪E‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A G#m F#m‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪B‬‬
‫‪E‬‬
‫בתקווה מלאה‪ ,‬אגיע למטרה‬
‫רק בחסד נושעתי בזכות הדם‬
‫‪G‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫ונותן את חיי‪ ,‬קח אותם אדון (‪)2X‬‬
‫‪E‬‬
‫‪F#‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪C#m‬‬
‫אלוהים‪ ,‬רק בחסד אני קיים‬
‫‪G‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪B E A G#m F#m‬‬
‫כולם נטשו אותך‪ ,‬גם אלוהים האב‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫אני שוכח את אשר מאחורי‪ ,‬ורץ קדימה‬
‫‪A G#m F#m‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A/C# G/B D‬‬
‫‪E‬‬
‫‪B‬‬
‫בתקווה בשמחה‪ ,‬אחכה לך‬
‫מחיר יקר שילמת עליי‪ ,‬ישוע‪ ,‬לך כל חיי‬
‫‪A G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪ .197‬אני זקוק לך‬
‫‪D‬‬
‫הקרבת הכל להציל אותי‬
‫‪G‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪D‬‬
‫‪A‬‬
‫אתה שה האלוהים‪ ,‬באת בשבילי‬
‫‪A‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪A Bm‬‬
‫‪F#‬‬
‫מחטאיי אותי גאלת‪ ,‬חיי נצח לי נתת‬
‫‪Em D/F# G‬‬
‫‪F#m‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫נלך בדרכך אדון בעקבות קולך נתקדם היום‬
‫‪C#m‬‬
‫‪B‬‬
‫‪E‬‬
‫אפול על ברכיי ואפתח בתפילה‬
‫‪F#m‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫כל הסיבות להיות איתך נמשך בזכות אהבתך‬
‫‪A G/A‬‬
‫חסדך יקר לי מהכל‬
‫‪C#m‬‬
‫‪B‬‬
‫‪E‬‬
‫עיני רוצות רק לראות אותך‬
‫‪ .195‬במים זכים (‪)capo 3‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪E‬‬
‫‪Am‬‬
‫במים זכים הוא רוחץ את רגליי‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪E‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪F‬‬
‫‪E‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F#m‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪C‬‬
‫‪E‬‬
‫כדי שרק תדבר אליי עוד פעם‬
‫‪F#m‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Dm Am‬‬
‫‪E‬‬
‫‪E‬‬
‫מים חיים הוא נותן לי לשתות‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫אדני‪ ,‬אל חי‪ ,‬ישוע‬
‫‪B‬‬
‫‪B‬‬
‫נתן את עצמו למען העולם‬
‫‪A F#m‬‬
‫‪B‬‬
‫‪E‬‬
‫אני זקוק לך‪ ,‬אני זקוק לך אדון‪ ,‬לך אדון (‪)2X‬‬
‫מצלבו הבודד והנורא‬
‫‪Am‬‬
‫‪A‬‬
‫‪E‬‬
‫דמו היקר הוא שפך על נפשי‬
‫‪G‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪E‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫היכן נפשי ללא בנך שנתן את עצמו לרצונך‬
‫אדני‪ ,‬אלוהיי‪ ,‬עושי‬
‫‪Dm‬‬
‫אני זקוק לך‪ ,‬אני זקוק לך אדון‪ ,‬לך אדון (‪)2X‬‬
‫‪C#m‬‬
‫ברוח קודשו ממלא את רוחי‬
‫‪G‬‬
‫‪E‬‬
‫יום חדש והוא יום שונה להלל אותך אני רוצה‬
‫אדני‪ ,‬אלוהיי‪ ,‬ריבוני‬
‫‪Am‬‬
‫‪A F#m‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A F#m‬‬
‫‪E‬‬
‫‪B‬‬
‫אני זקוק לך‪ ,‬אני זקוק לך (‪)2X‬‬
‫‪E A‬‬
‫‪E A F#m B‬‬
‫‪B‬‬
‫שלך כל היקום‪ ,‬שלך כל היקום (‪)2X‬‬
‫‪ .198‬ברוך אתה אדני‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪ .200‬שיר למעלות (הנה ברכו את אדני)‬
‫‪F‬‬
‫‪Am‬‬
‫פתיחה‪(G) F# (G) F# :‬‬
‫‪F#‬‬
‫‪F#‬‬
‫‪G Gsus4‬‬
‫ברוך אתה אדני‪ ,‬אלוהי ישראל אבינו‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫שיר המעלות‪ ,‬הנה ברכו את אדני (‪)2X‬‬
‫‪C G F‬‬
‫ברוך אתה אדני‪ ,‬מעולם ועד עולם‬
‫‪Am‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Bb‬‬
‫‪Bm‬‬
‫לך הגדולה‪ ,‬לך הגבורה‪ ,‬לך התפארת‪ ,‬אדני‬
‫‪Em Dm‬‬
‫‪C F Em Am‬‬
‫‪A‬‬
‫‪F#m‬‬
‫‪F#m‬‬
‫יברכך אדני מציון עושה שמיים וארץ‬
‫‪G‬‬
‫‪F#‬‬
‫לך אדני הנצח‪ ,‬לך ההוד וההדר‪ ,‬אדני‬
‫)‪(G‬‬
‫)‪(G‬‬
‫‪F#‬‬
‫‪Em Am‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Bb‬‬
‫בידיך כח‪ ,‬בידיך גבורה‪ ,‬לגדל ולחזק לכל‬
‫‪Em Am‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em Dm‬‬
‫‪G‬‬
‫אתה אדני מושל בכל‪ ,‬לך אדני הממלכה‪ ,‬הממלכה‬
‫‪F#‬‬
‫‪ .201‬אתה נבחרת‬
‫‪D‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪A‬‬
‫‪ .199‬אל כל הניסים‬
‫‪A9‬‬
‫‪C12‬‬
‫‪E‬‬
‫‪B‬‬
‫ועתה‪ ,‬חרשים יוכלו לשמוע את קולך‬
‫‪C12‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪A‬‬
‫כי אתה נבחרת ואתה הוקדשת‪ ,‬אליך אשמע‬
‫‪Gm‬‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫אליך אשמע‪ ,‬אתה נבחרת ואתה הוקדשת‬
‫בשמך‪ ,‬מתים חוזרים לנשום‬
‫‪G‬‬
‫‪A9‬‬
‫‪Gm‬‬
‫הבן הנבחר‪ ,‬אליך אשמע‬
‫בזכותך‪ ,‬ליבי חזר לפעום‬
‫‪B‬‬
‫‪E‬‬
‫‪D‬‬
‫ואתה‪ ,‬נתת לי לטעום מחסדך‬
‫‪C#m‬‬
‫‪A‬‬
‫‪ .202‬אלוהי השמיים‬
‫אל‪ ,‬כל הניסים אתה אל חיי‬
‫‪C#m‬‬
‫‪G‬‬
‫)‪(Gm‬‬
‫אשא צלבי ואלך אחריך (‪)4X‬‬
‫‪B‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪B‬‬
‫‪Bm A‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Bm A‬‬
‫‪D‬‬
‫אל שמנה את כל ימי‪ ,‬שספר שערותיי‬
‫אל‪ ,‬ולא יהיה כמותך אלוהיי‬
‫‪A9‬‬
‫‪G‬‬
‫יום יום אלך אחריך‪ ,‬אתה לי כבוד‬
‫בזכותך‪ ,‬פסחים חזרו לצעוד‬
‫‪A9‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪A9‬‬
‫‪A‬‬
‫‪G‬‬
‫ששומר הוא בכבידה על צעדיי‬
‫‪C12‬‬
‫‪Bm‬‬
‫בשמך‪ ,‬אילמים חוזרים לצעוק‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪A D‬‬
‫אל שניצח את החטא‪ ,‬ובשבילי בנו מת‬
‫‪A9‬‬
‫‪A‬‬
‫בזכותך‪ ,‬בוכים חוזרים לצחוק‬
‫‪E‬‬
‫‪B‬‬
‫ועכשיו‪ ,‬עצים חוזרים לצמוח במדבר‬
‫‪A9‬‬
‫‪A‬‬
‫יום יום אלך אחריך‪ ,‬דברך לי כבוד‬
‫בשמך‪ ,‬עיוורים חזרו לראות‬
‫‪A9‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫אתה משיח האלוהים‪ ,‬אשא עצמי לך‬
‫‪Em‬‬
‫‪A9‬‬
‫‪F#‬‬
‫שאו ידיכם קודש‪ ,‬וברכו את אדני (‪)2X‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪(G) Bm‬‬
‫שאו ידיכם בבית אדני וברכו‪ ,‬ברכו את שמו (‪)2X‬‬
‫‪F#‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫כל עבדי אדני העומדים בבית אדני בלילות (‪)2X‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F#‬‬
‫‪C12‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪A‬‬
‫כל חיי ארצה לתת ולשרת אותו באמת‬
‫‪A‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪A‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫אל שלפניו לא היה ובלעדיו לא היינו יכולים‬
‫‪A‬‬
‫בדרכך‪ ,‬אני אמשיך לצעוד‬
‫להתקיים‬
‫‪A9‬‬
‫‪D‬‬
‫כי בידך‪ ,‬הרשות לאחוז‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫אלוהי שמיים דור ודור‪ ,‬נריע לשמך‬
‫‪E‬‬
‫‪B‬‬
‫בזכותך‪ ,‬חוטא כמותי יכול להיוושע‬
‫‪Bm‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Bm‬‬
‫שהמלך בכבודו יבוא ‪ -‬אני אהיה מוכן‬
‫‪G‬‬
‫‪AD‬‬
‫‪Em‬‬
‫כי בטחתי בדברך‪ ,‬כמה טוב לי לצידו‬
‫‪G‬‬
‫‪A‬‬
‫כמה טוב להיות איתו‬
‫‪Bm‬‬
‫‪ .204‬שלח אורך (‪)capo 3‬‬
‫‪ .202‬אתה קדוש‬
‫‪A Bm E‬‬
‫‪G‬‬
‫‪E‬‬
‫כולי משתחווה לפניך‬
‫‪Bm‬‬
‫‪E‬‬
‫‪A‬‬
‫‪E‬‬
‫‪E‬‬
‫‪A‬‬
‫אל‪-‬אל שימחת גילי‬
‫‪A‬‬
‫‪G‬‬
‫‪E‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C#m F#m‬‬
‫‪C#m F#m‬‬
‫‪C#m F#m‬‬
‫‪B‬‬
‫‪G‬‬
‫אתה קרוב‪ ,‬תמיד אתה עמי‬
‫‪E‬‬
‫‪E‬‬
‫‪C‬‬
‫‪E‬‬
‫‪E‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D Am‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫אז אזעק בקולי ואומר‪" :‬אשרי העם שכך לו‪,‬‬
‫אבוא‪ ,‬אבוא לפני כס כבודך‬
‫‪Bm‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪E‬‬
‫‪A‬‬
‫‪C‬‬
‫אתה אל נאמן ולעד תישאר‬
‫יודע הכל‪ ,‬יודע גם אותי‬
‫‪Bm‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪E‬‬
‫‪A‬‬
‫‪C‬‬
‫רבות‪ ,‬כה רבות עשית למען עבדך‬
‫לפני היווסד תבל אתה הייתה‬
‫‪Bm‬‬
‫‪D‬‬
‫רק אתה שומע תפילה ורק אתה מקיימה‬
‫‪E‬‬
‫‪A‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪D‬‬
‫גואל עולם השיבני ברוחך‪ ,‬ברוחך‬
‫‪E A Bm E‬‬
‫‪A‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪G‬‬
‫אתה קדוש‪ ,‬אין כמוך בשמיים‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫וכשאקרא ענני כדברך‪ ,‬כדברך‬
‫אתה קרוב‪ ,‬שוכן בתוך ליבי‬
‫‪C#m F#m‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪E‬‬
‫‪A D‬‬
‫‪Em‬‬
‫תבוא תחינתי לפניך‪ ,‬הצילני‬
‫אתה קדוש‪ ,‬נישא מעל השמיים‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫ותקרב רינתי לפניך אדני כדברך הבינני‬
‫ואתה‪ ,‬כן אתה‪ ,‬גם הסכנת כל דרכי‬
‫‪A‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D Am‬‬
‫‪E‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫יביאוני אל הר קודשך‪ .‬אבוא אל מזבח‪ ,‬אלוהים‬
‫לכבוד שימך הכל נברא בידך‬
‫‪E‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫אלוהי צבאות‪ ,‬אל גיבור‪ ,‬אל שדי‬
‫‪Bm‬‬
‫‪D‬‬
‫שלח אורך ואמיתך המה ינחוני‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪F‬‬
‫אשרי העם שאתה אלוהיו"‬
‫‪E‬‬
‫בזכות דמו של ישוע מושיעי‬
‫‪ .205‬כאיל תערוג למים‬
‫‪ .203‬רגע ברגע‬
‫‪Am G C‬‬
‫רגע ברגע‪ ,‬יום אחר יום‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C G7‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D7‬‬
‫‪Am‬‬
‫מאותו יום בו פניתי אליו הוא מגדל אותי בחסדיו‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫הוא משנה כמו שהבטיח‬
‫‪D7 D‬‬
‫‪G‬‬
‫אני כבר לא מי שהייתי אז‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫אני אליו כמה‪ ,‬היטב יודע‬
‫‪D‬‬
‫‪Em Am‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪F‬‬
‫‪E‬‬
‫‪Dm6‬‬
‫רק אתה גואלי‪ ,‬צורי‪ ,‬לך לבדך תקווה רוחי‬
‫‪Em Am‬‬
‫‪G C‬‬
‫‪G C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Em Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫רק לך צמא ליבי‪ ,‬ורצוני להלל אותך‬
‫הוא משנה אותי‬
‫‪C7‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫רק לך צמא לבי‪ ,‬ורצוני להלל אותך‬
‫רגע ברגע והכל מקום הוא משנה אותי‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫כאייל תערוג למים‪ ,‬כן נפשי תערוג לך‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫שיום אחד כמוהו אהיה‬
‫‪Am‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫רוצה אותך יותר מכסף‪ ,‬רק בך משמעות לחיים‬
‫‪C‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫אתה הנותן לי שמחה ואושר אין כמוך אלוהים‬
‫‪C‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫אתה רעי‪ ,‬דודי‪ ,‬אבי‪ ,‬אלוהי בורא עולם‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Em Am‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫אוהב אותך מעל הכל‪ ,‬רק אותך מעל כולם‬
‫‪ .208‬הנני כאן‬
‫‪ .206‬בדמך‬
‫‪A G (A) Bm A D‬‬
‫‪E‬‬
‫‪D‬‬
‫אדון ישוע בוא ומלא‬
‫‪D‬‬
‫‪A‬‬
‫‪G (A) Bm A‬‬
‫‪D‬‬
‫אדון ישוע‬
‫‪D‬‬
‫את ליבותינו‬
‫‪D G‬‬
‫‪E‬‬
‫בוא ורפא‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫‪A D G‬‬
‫‪(B A) E‬‬
‫‪B‬‬
‫על כך שאהבת אותי על אף חטאיי‬
‫‪A‬‬
‫‪E‬‬
‫‪Bm‬‬
‫בדמך ניצלנו ממוות‪ ,‬ברחמיך מצאנו חיים‬
‫‪Bm‬‬
‫‪A‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪DG‬‬
‫‪G‬‬
‫‪A‬‬
‫‪E‬‬
‫‪A‬‬
‫אדון איך אוכל הודות על טובך‬
‫‪D‬‬
‫‪A‬‬
‫בחסדך אנו נושענו ולך אנו מודים‬
‫‪B‬‬
‫על הטוב והחסד שיש רק בך‬
‫‪E‬‬
‫‪E‬‬
‫‪E‬‬
‫‪A‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪E‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪A‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪B‬‬
‫‪E‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪E‬‬
‫‪A‬‬
‫על ידך האוחזת לעד בידי‬
‫‪C#m‬‬
‫‪(B A) E‬‬
‫‪B‬‬
‫על זכות שניתנה לי לומר "יה עימדי!"‬
‫‪E‬‬
‫‪E‬‬
‫‪A‬‬
‫אדון איך אוכל להודות על טובך‬
‫‪C#m‬‬
‫‪A‬‬
‫הללויה כי מלך אלוהי צבאות (‪)2X‬‬
‫‪A‬‬
‫‪E‬‬
‫נגילה ונשמחה וניתן לו כבוד‬
‫‪C#m‬‬
‫‪A‬‬
‫‪E‬‬
‫הללויה כי מלך אדני אלוהינו‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫על קולך שאומר לי‪" :‬בני אל תירא"‬
‫ומוות‪ ,‬כאב וזעקה לא יהיו עוד‬
‫‪E‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪A‬‬
‫המה יהיו לו לעם‪ ,‬הוא ימחה כל דמעה מעינם‬
‫‪B‬‬
‫הנני כאן‪ ,‬הנני כאן‬
‫‪E B‬‬
‫אדון איך אוכל להודות על טובך‬
‫הנה משכן אלוהים עם בני אדם‬
‫‪A‬‬
‫‪E‬‬
‫‪E‬‬
‫ואזכור מה גדולות עשית עבורי‬
‫‪B C#m‬‬
‫‪B C#m A‬‬
‫אומר‪ :‬הנני כאן‪ ,‬הנני כאן לשרתך‬
‫אקריב פרי שפתי לפניך‬
‫‪B‬‬
‫‪B‬‬
‫‪E‬‬
‫אבוא אל מזבח אלוהים אל אל שמחת גילי‬
‫‪C#m‬‬
‫‪(B A) E‬‬
‫על כך שאימצת אותי באהבה‬
‫גדול אדני ומהולל מאוד‪ ,‬בעיר אלוהינו הר קודשו‬
‫(‪)2X‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪E‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪E‬‬
‫על אמת משחררת‪ ,‬תקווה יציבה‬
‫‪ .207‬גדול אדני (הללויה)‬
‫‪B‬‬
‫‪E‬‬
‫על חיים שהקרבת למען חיי‬
‫בוא ורפא‬
‫‪Bm‬‬
‫‪B‬‬
‫על סליחה שניתנה לי בצלב בדמך‬
‫‪D A‬‬
‫‪G (A) Bm A‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫את נפשותנו בוא ומלא‬
‫‪G (A) Bm A D‬‬
‫‪E‬‬
‫אדון איך אוכל להודות על טובך‬
‫‪B‬‬
‫נגילה ונשמחה וניתן לו כבוד‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫על דברך שמבטיח לי נצח איתך‬
‫‪E‬‬
‫‪A‬‬
‫‪E‬‬
‫על חיי עולמים בלי כאב ודמעה‬
‫‪C#m‬‬
‫‪B‬‬
‫‪(B A) E‬‬
‫על שעד בואך – בליבי שמת שלומך‬
‫‪ .211‬בוא ישוע (‪)capo 2‬‬
‫‪ .209‬אל מלא רחמים‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Dm‬‬
‫אל מלא רחמים‪ ,‬מלך על כל אלוהים‬
‫‪F‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫מזיז הרים בכוח מילתך‪ ,‬הארץ רועדת לקראתך‬
‫‪Bb‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫הרוח והכלה‪ ,‬הרוח והכלה‬
‫‪Am‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪B‬‬
‫הרוח והכלה אומרים‪" :‬בוא" (‪)2X‬‬
‫‪F‬‬
‫כל שמך ובריאתך יהללוך‪:‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪B‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Dm Bb‬‬
‫בוא ישוע‪ ,‬בוא ישוע‪ ,‬בוא ישוע בוא‬
‫"הללויה‪ ,‬הללויה‪ ,‬הללויה"‬
‫‪Em‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Bb‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪B‬‬
‫‪Dm‬‬
‫מלך צודק ונאמן‪ ,‬מסע חטאי בך הושלם‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫יודע אתה זעקותי‪ ,‬אתה נלחם מלחמותי‬
‫‪F‬‬
‫‪F Bb‬‬
‫כמה טוב אתה אלי לך אשירה‪:‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Bb‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫ישוע אומר‪" :‬הנני בא מהר‬
‫‪Am‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪B‬‬
‫אשרי השומר את דברי הנבואה"‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫ישוע אומר‪" :‬הנני בא מהר‬
‫‪Dm Bb‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪B‬‬
‫לשלם לכל איש כמעשיו"‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am F‬‬
‫אל מלא רחמים‪ ,‬מלך על כל אלוהים‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Em‬‬
‫"הללויה‪ ,‬הללויה‪ ,‬הללויה"‬
‫‪Dm‬‬
‫‪B‬‬
‫בוא ישוע‪ ,‬בוא ישוע‪ ,‬בוא ישוע בוא‬
‫‪Am‬‬
‫‪F‬‬
‫‪B‬‬
‫‪Am F‬‬
‫‪Am‬‬
‫אני אומר לכם‪ :‬ירושלים כי ראו‬
‫‪Dm‬‬
‫אתה שומר על חיי‪ ,‬לא ויתרת עלי‬
‫‪Dm‬‬
‫‪B‬‬
‫‪B‬‬
‫‪Am‬‬
‫לא תראו אותי עד בוא העת אשר תאמרו‪:‬‬
‫‪F‬‬
‫‪B‬‬
‫כל הכבוד וכל הגבורה וכל התפארת לשמך (‪)2X‬‬
‫‪B‬‬
‫ברוך הבא בשם אדני‪ ,‬ברוך הבא בשם אדני‬
‫‪B‬‬
‫‪B‬‬
‫ברוך הבא בשם אדני‪ ,‬ברוך הבא בשם אדני‬
‫‪ .210‬דבר לא יפריד אותי ממך‬
‫‪E‬‬
‫‪ .212‬מייחלים לבואך‬
‫‪A‬‬
‫כל המצוקות רעב חרב וסכנות‬
‫‪B‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪A‬‬
‫מלאכים ושליטים לא המוות ולא החיים‬
‫‪B‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪A‬‬
‫‪E‬‬
‫‪E‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪B‬‬
‫‪Em B Am‬‬
‫‪C‬‬
‫ברוך הבא‪ ,‬בשם אדני‪ ,‬ברוך הבא‪ ,‬בשם אדני‬
‫‪Em B Am C Em B Am C Em‬‬
‫ישוע‪ ,‬ישוע‪ ,‬ישוע‪ ,‬ישוע‬
‫‪A‬‬
‫מילים טובות ומתנות‪ ,‬כסף כמו שלא יכול להיות‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪E‬‬
‫וכל הטוב שבהווה ומה שבעתיד אני אראה‬
‫‪Em‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Em D C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫לטש אותי בידך‪ ,‬מקד את חיי רק בך (‪)2X‬‬
‫‪Em‬‬
‫לא יפרידו אותי ממך‬
‫‪A‬‬
‫‪D C‬‬
‫‪D C‬‬
‫שים בי את האש הצורבת‪ ,‬את התשוקה הבוערת‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪ .213‬קח כבוד‬
‫‪Em‬‬
‫לא יפרידו אותי ממך‬
‫‪E‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫דבר לא יפריד אותי ממך (‪)2X‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫אני ארים זרועותיי אליך‪ ,‬אצעק את תהילותיך‬
‫‪C#m‬‬
‫‪Am‬‬
‫קדוש‪ ,‬קדוש‪ ,‬קדוש (‪)2X‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪F#m‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫אל הכבוד ששמך ייוודע‪ ,‬ותפואר מלכי בבריאתך‬
‫‪C‬‬
‫לא יפרידו אותי ממך‬
‫‪B‬‬
‫‪Am‬‬
‫מחכים אדון לשובך‪ ,‬מייחלים עמים לבואך‬
‫דבר לא יפריד אותי מאהבתך‬
‫‪E‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫קח כבוד במעשי ידי‪ ,‬פאר נא את שמך בחיי‬
‫‪C#m‬‬
‫‪A‬‬
‫אהבתך כה עזה אלי‪ ,‬אהבתך כה עזה אלי (‪)2X‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D C‬‬
‫‪Em‬‬
‫כי אתה ראוי לקבל הכל‪ ,‬ראוי‪ ...‬לקבל הכל‬
‫‪ .214‬גבר חסדך עלי (‪)capo 3‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪ .216‬אל דמות ישוע‬
‫‪G‬‬
‫‪Am E‬‬
‫אהלל אותך אדון כי רוממת אותי‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪E‬‬
‫אני אקרא לך לעזרה ושמעת תפילתי‬
‫‪Am‬‬
‫‪E‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪E‬‬
‫‪C‬‬
‫‪E‬‬
‫‪E‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫‪E‬‬
‫‪Dm Am‬‬
‫‪E‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫ישתבח שימך לעד מלכנו יוצר משרתים‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Am‬‬
‫ומשמיעים ביראה יחד‪" :‬קדוש אלוהים"‬
‫‪C‬‬
‫כל המלאכים שרים‪ ,‬העצים מהללים‬
‫‪Am‬‬
‫בימים הם מכריזים‪" :‬קדוש אלוהים"‬
‫‪C‬‬
‫לעושה אורים גדולים‪ ,‬לך כל הניסים‬
‫‪Am‬‬
‫האל החיים קדוש אלוהים‬
‫‪C‬‬
‫קדוש להיות‪ ,‬ענו‪ ,‬אוהב כמו שהוא אהב‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫בכל מאודי אליו להידמות‬
‫‪G‬‬
‫‪E‬‬
‫‪E‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫אל דמות ישוע בכל לבי רוצה‬
‫ואשר משרתיו כולם עומדים‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫להידמות יותר‪ ,‬רק לדמותו‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫אל דמות ישוע בכל לבי רוצה‬
‫התברך לנצח צורנו‪ ,‬מלכנו בורא קדושים‬
‫‪F‬‬
‫‪D7‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫להידמות רוצה רק לאדון‬
‫פתיחה‪E F G C F Am :‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫לתת לרוחו לפעול בי רצונו יום יום‬
‫‪ .215‬בורא קדושים‬
‫‪Dm‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Am7‬‬
‫כי גבר חסדך אדני עלי‬
‫‪Dm‬‬
‫‪D‬‬
‫להידמות רוצה לבן עליון‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪E‬‬
‫‪G‬‬
‫להידמות רוצה רק לישוע‬
‫למען עזבך לעולם לא אשתוק‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫בכל פועלי אליו להידמות‬
‫נפשי העלת משאול‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫כל כישרונות‪-‬ידי אניח לפני פודי‬
‫מספדי הפכת למחול לי‬
‫‪F‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫כי גבר חסדך אדני עלי (‪)2X‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫להידמות יותר‪ ,‬רק לדמותו‬
‫תגל נפשי ‪ -‬גבר חסדך עלי‬
‫‪Dm‬‬
‫‪G‬‬
‫אל דמות ישוע בכל לבי רוצה‬
‫ישמח ליבי ‪ -‬גבר חסדך עלי‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪E‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪G D‬‬
‫בכל מחשבה אליו להידמות‬
‫אני ארקוד ‪ -‬גבר חסדך עלי‬
‫‪C‬‬
‫‪GC‬‬
‫בכל מילה‪ ,‬מבט‪ ,‬וכוונת הלב‬
‫כי גבר חסדך אדני עלי‬
‫‪Am‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪E‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫להידמות יותר‪ ,‬רק לדמותו‬
‫חסדך בבוקר‪ ,‬אמונתך בלילות‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫אל דמות ישוע בכל לבי רוצה‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫להידמות יותר‪ ,‬רק לדמותו‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫הן הוא קנה אותי‪ ,‬הן הוא אדון לבי‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G D‬‬
‫לי הוא קרא אליו להידמות‬
‫‪ .220‬שיר הללויה לאדני (‪)Capo 3‬‬
‫‪ .217‬מתחת לכנפיך‬
‫‪E‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪E‬‬
‫מתחת לכנפיך‪ ,‬אמצא מחסה קרוב אליך (‪)2X‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪B‬‬
‫‪E‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪A‬‬
‫כי אתה שולט בכל ואני רוצה ליפול לפניך‬
‫‪B‬‬
‫‪E‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪(Em) Am‬‬
‫ישוע הוא מלך המלכים‬
‫‪Em‬‬
‫‪Am(Em)Am‬‬
‫‪(E7) E‬‬
‫‪C‬‬
‫ישוע הוקם מהמתים‪ ,‬ישוע הוקם מהמתים‬
‫‪B‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪(Em) Am‬‬
‫‪Em‬‬
‫ישוע הוקם‪ ,‬ישוע הוקם‪ ,‬ישוע הוקם מהמתים‬
‫‪Am‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪(E7) E‬‬
‫‪C Am(Em)Am‬‬
‫ישוע יבוא במהרה‪ ,‬ישוע יבוא במהרה‬
‫‪ .218‬בואו נשיר‬
‫‪Am‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Em‬‬
‫נשירה לו‪ ,‬נשירה שיר חדש כי נפלאות עשה‬
‫‪Am‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Am‬‬
‫נריע לו בלב מלא תודה ונרומם את שמו העליון‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Em) Am‬‬
‫ישוע יבוא‪ ,‬ישוע יבוא‪ ,‬ישוע יבוא במהרה‬
‫בואו נשיר ונהלל אותו‪ ,‬נגילה נשמח באדון‬
‫‪Em‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Am‬‬
‫אדני לנו מחסה ועוז‪ ,‬מחסה ועוז‬
‫‪Em‬‬
‫‪Am(Em)Am‬‬
‫‪(E7) E‬‬
‫ישוע הוא מלך‪ ,‬ישוע הוא מלך‬
‫אדני לנו מחסה ועוז‪ ,‬מחסה ועוז‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫ישוע הוא מלך המלכים‪ ,‬ישוע הוא מלך המלכים‬
‫לתת לך כבוד לפניך לעמוד‪ ,‬לתת לך כבוד (‪)2X‬‬
‫‪B‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪(Em) Am‬‬
‫‪A‬‬
‫ליפול לרגליך‪ ,‬לתת לך כבוד‬
‫‪E‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪B‬‬
‫‪B‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫שיר הללויה לאדני‪ ,‬שיר הללויה לאדני‬
‫שיר הללויה‪ ,‬שיר הללויה‪ ,‬שיר הללויה לאדני‬
‫כי אתה שולט בכל ואני רוצה ליפול לרגליך‬
‫‪C#m‬‬
‫‪Am(Em)Am‬‬
‫‪(E7) E‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Am(Em)Am‬‬
‫‪(E7) E‬‬
‫הוד ותפארת לאלוהים‪ ,‬הוד ותפארת לאלוהים‬
‫‪Em‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫הוד ותפארת‪ ,‬הוד ותפארת‬
‫‪Am‬‬
‫‪(Em) Am‬‬
‫‪Em‬‬
‫הוד ותפארת לאלוהים‬
‫ברכו את שמו‪ ,‬ברכו את שם קודשו‬
‫‪B F#m‬‬
‫‪G‬‬
‫‪ .221‬הרוח והכלה‬
‫מלאה הארץ כבודו‬
‫‪Am‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫ניתן כבוד לך אדון יקר‪ ,‬מה גדולה אהבתך‬
‫‪D‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪B F#m‬‬
‫‪G‬‬
‫אתה מגן עלינו בכל עת מושיע ביום צרה‬
‫‪Am‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪E‬‬
‫והצמא יבוא נא‪ ,‬והחפץ יקח נא מיים חיים חינם‬
‫‪Am E Dm F C G Dm Am‬‬
‫הללויה‪ ,‬הללויה‪ ,‬הללויה ‪...‬‬
‫אנו שרים מהללים אותך‪ ,‬שמחים בך אדוני‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪B F#m‬‬
‫משתחווים כאן לפניך כי ראוי אתה‬
‫‪ .222‬דודי לי (‪)Capo 3‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D C Em‬‬
‫‪C Em(D)G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪D‬‬
‫נהלל אותך אדון‪ ,‬נרומם את שמך מעל כל שם‬
‫‪D C Em‬‬
‫‪C Em(D)G‬‬
‫‪D‬‬
‫נהלל אותך אדון‪ ,‬ונכריז את מלכותך (‪)2X‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫ברוך אתה אדוני אלוהנו מלך העולם‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Bm‬‬
‫דודי לי ואני לו‪ ,‬דודי לי ואני לו‬
‫‪ .219‬ברוך אתה אדני‬
‫‪C‬‬
‫ברוך אתה אדוני אלוהנו מלך העולם‬
‫‪C‬‬
‫הרוח והכלה אומרים בוא‪ ,‬והשומע יאמר נא בוא‬
‫‪Em‬‬
‫‪Bm‬‬
‫דודי לוי ואני לו הרועה בשושנים (‪)2X‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪Am‬‬
‫אקום אנא ואסובבה בעיר ובשווקים‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪B‬‬
‫ברחובות אבקשה את אהבה נפשי (‪)2X‬‬
‫‪ .223‬הללויה‪ ,‬אודה אדני‬
‫‪A2‬‬
‫‪E A2‬‬
‫‪ .226‬אהבתך היא לנצח‬
‫‪E‬‬
‫‪A2 E‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A2‬‬
‫הללויה‪ ,‬אודה אדני‪ ,‬בכל לבב‪ ,‬בסוד ישרים ועדה‬
‫‪A‬‬
‫‪E‬‬
‫‪E‬‬
‫‪A2‬‬
‫‪B C#m‬‬
‫‪E‬‬
‫‪B C#m E‬‬
‫‪A2‬‬
‫לו הכבוד בקרב הקהילה‪ ,‬לו הכבוד במשיח ישוע‬
‫‪E‬‬
‫‪A2‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B C#m‬‬
‫‪E A2‬‬
‫‪B‬‬
‫לו הכבוד בקרב הקהילה‪ ,‬לעולמי עולמים‪ ,‬אמן‬
‫‪A2‬‬
‫‪E A2‬‬
‫‪A2‬‬
‫‪E‬‬
‫‪E‬‬
‫‪A‬‬
‫‪E‬‬
‫‪B‬‬
‫) ‪(B A‬‬
‫לרחש של ליבך‬
‫‪A‬‬
‫‪E‬‬
‫‪E‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪E‬‬
‫‪A‬‬
‫‪F#m‬‬
‫‪B‬‬
‫‪E‬‬
‫‪E‬‬
‫‪A‬‬
‫שאהבתך היא לנצח‪ ,‬אהבתך היא לנצח‬
‫‪A2‬‬
‫‪E‬‬
‫‪E‬‬
‫‪A2‬‬
‫אב הרחמים‪ ,‬אלוהי החסד‪ ,‬שפוך את רוח קודשך‬
‫‪A2‬‬
‫‪B‬‬
‫אצא אל גג הבית ובשמך אקרא וכל אשר ישמע ידע‪..‬‬
‫נכריז את גדולתך‬
‫‪A2‬‬
‫‪A‬‬
‫‪E‬‬
‫מכניע רצוני לרצונך אלי‪ ,‬מטה אוזני לך‬
‫‪E‬‬
‫‪B‬‬
‫‪E‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫הנני אדני רוקד ושר‪ ,‬שר מזמור הלל לך הו אל יקר‬
‫ישוע‪ ,‬נהלל אותך‪ ,‬בלב אחד בקול אחד‬
‫‪A2‬‬
‫‪E‬‬
‫‪B‬‬
‫הנני אדני כורע ברך‪ ,‬נופל על פני מול כס המלך‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪F#m C#m‬‬
‫‪B‬‬
‫אהבתך היא לנצח‪ ,‬ולנו היא ניתנה כמתנה‬
‫‪E‬‬
‫תבוא מלכותך‬
‫‪A‬‬
‫‪E‬‬
‫‪E‬‬
‫‪B A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫הנני אדני כמו ילד בא‪ ,‬מחפש את חסדך‪ ,‬אהבתך‬
‫‪E‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪F#m E‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫מתחת צל כנפיך מוצא אני שלווה‪ ,‬תמיד אני זקוק לך‬
‫‪ .224‬אודך בקהל רב‬
‫‪C‬‬
‫‪A‬‬
‫‪F‬‬
‫‪A‬‬
‫‪G‬‬
‫אודך בקהל רב בעם עצום אהללך (‪)4X‬‬
‫‪C‬‬
‫‪E‬‬
‫‪E‬‬
‫‪A‬‬
‫כי אהבתך היא לנצח‪ ,‬אהבתך היא לנצח‬
‫‪F‬‬
‫‪F#m C#m‬‬
‫‪A‬‬
‫‪G‬‬
‫נפשנו מחכה לך ליום שבו נראה אותך‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪ .227‬בבוקר ובערב‬
‫‪G‬‬
‫כל אחד כל גוי‪ ,‬כל עם יכירו כי משיח בא‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪E‬‬
‫‪G‬‬
‫שמחה גדולה ימלוך האל כל הבריאה תשיר הלל‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪E‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪B‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫תשים עלינו את שלומך לעולמים נגדיל שמך‬
‫‪C#m‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫אהלל אותך ישוע לתמיד‬
‫‪C#m‬‬
‫‪B‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫ועם קול הצעקה ארומם את שמך‬
‫‪E‬‬
‫‪A‬‬
‫‪C#m B‬‬
‫רק אתה ראוי‪ ,‬רק אתה ראוי‬
‫‪ .225‬אדון אתה טוב‬
‫‪B‬‬
‫‪E‬‬
‫‪A‬‬
‫אדון אתה טוב ולעולם חסדך (‪)2X‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫מכל לשון מכל עם ואומה‪ ,‬מדור לדור נשיר על טובך‬
‫(‪)2X‬‬
‫‪B E‬‬
‫‪D‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫רק אתה ראוי לתהילה‬
‫‪D‬‬
‫‪B E‬‬
‫‪A‬‬
‫ועם כל הנשמה אהלל רק אותך‬
‫אותך ישוע נחזה בקרבתך תמיד נהיה‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪E‬‬
‫כל עין אז תראה שובך וכל לשון תודה שמך‬
‫‪F‬‬
‫‪A‬‬
‫אם זה כאן בארץ או איתך בשמיים‬
‫עם עננים‪ ,‬גבורה‪ ,‬כבוד‪ ,‬עם מלאכים תשוב בהוד‬
‫‪C‬‬
‫‪C#m‬‬
‫בבוקר ובערב‪ ,‬בשמחה ובעצב‬
‫‪E‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫אהלל אותך ישוע לתמיד‬
‫בכל אומה‪ ,‬עם ולשון נקרא בקול הניצחון‬
‫‪E‬‬
‫‪B‬‬
‫‪E‬‬
‫אהבתך היא לנצח‪ ,‬ולנו היא ניתנה כמתנה‬
‫‪D‬‬
‫נהללך‪ ,‬הללויה‪ ,‬הללויה‪ ,‬נהללך על מי שאתה (‪)2X‬‬
‫‪ .228‬אזעק בקולי‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪ .231‬רץ אל המטרה‬
‫‪Em Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫ישוע‪ ,‬משיח‪ ,‬שחררת אותי בדמך‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫אני רץ אל המטרה‪ ,‬המטרה ישוע‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Bb‬‬
‫‪C‬‬
‫אותך אהלל בכל מאודי על כל אשר עשית לי‬
‫‪C‬‬
‫‪Em Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am C‬‬
‫‪G Bb‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Em‬‬
‫עם המשיח אני‪ ,‬חסדו ושלומו הוא נתן לי‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫חילצת אותי מחושך לאור‪ ,‬אדון החיים אני שייך לך‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫לא המוות ולא החיים‪ ,‬לא ההווה ולא העתיד‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪E‬‬
‫המשיח ישוע נתן לי חיים (‪)2X‬‬
‫‪A‬‬
‫אני רץ אל המטרה‪ ,‬המטרה ישוע‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫ליושב על הכיסא ולשה‪ ,‬ברכה כבוד ועוז‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪A‬‬
‫כל הגויים יבואו‪ ,‬ישתחוו לפניך כי אתה לבדך קדוש‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G D‬‬
‫המשיח ישוע נתן לי חיים (‪)2X‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫ולא שום יצור אחר לא יכולו להפרידנו מאלוהים‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫שום דבר לא יפרידו מאהבת האל שבאדונינו‬
‫גדולים ונפלאים מעשיך אדני‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫מי לא יראך אדוני? ולא יתן כבוד לשמך?‬
‫‪D‬‬
‫‪F#m‬‬
‫‪A‬‬
‫‪E‬‬
‫בוא יש לי חיים ישוע המשיח (‪ )2X‬אורי‬
‫‪G‬‬
‫לעולם ועד ואמרו אמן (‪)2X‬‬
‫‪G‬‬
‫‪ .232‬רני בת ציון‬
‫‪Em‬‬
‫ראוי שה האל שנזבח לקבל גבורה‪ ,‬חוכמה‪,‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪E7‬‬
‫‪G‬‬
‫כוח‪ ,‬כבוד וברכה (‪)2X‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Dm6‬‬
‫‪G‬‬
‫רני‪ ,‬רני בת ציון‪ ,‬הריעו ישראל‬
‫‪E7‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Am Dm Am‬‬
‫‪E7‬‬
‫שמחי ועלזי בכל לב‪ ,‬בת ירושליים (‪)2X‬‬
‫‪ .230‬רחמים אבקש‬
‫‪Em‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫אבוא לשאת תפילה בעד עמי‪ ,‬ליבי כמים בקירבי‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫אשא קולי לאל החי רועי‪ ,‬בפי תפילה לרחמים‬
‫‪D‬‬
‫‪E7‬‬
‫‪E7‬‬
‫‪Dm‬‬
‫הסיר השם משפטיך‪ ,‬פינה אויבך‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Dm6‬‬
‫‪F‬‬
‫מלך ישראל‪ ,‬אדני‪ ,‬בקירבך‪ ,‬אל תראי‬
‫‪Dm‬‬
‫‪E7‬‬
‫‪E7‬‬
‫‪Dm‬‬
‫ביום ההוא יאמר לירושלים‬
‫‪Em‬‬
‫‪D Em‬‬
‫‪D Em‬‬
‫‪D G‬‬
‫‪Am‬‬
‫רחמים אבקש‪ ,‬רחמים אבקש‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G D‬‬
‫לא גבהים ולא מעמקים‪ ,‬לא שמחה ולא העצב‬
‫‪ .229‬ראוי (מי לא יראך)‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫שמחה ממלאת את החיי‪ ,‬איתו בשמיים אחיה לעולם‬
‫פלא‪-‬יועץ‪ ,‬שר שלום‪ ,‬אל גיבור‬
‫‪Am C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫הים עוד ירעם והר ישבר למשמעת שמך‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Em‬‬
‫קודם לחטא הייתי ועכשיו אני בריאה חדשה‬
‫אזעק בקולי לאדון ואקרא‪ ,‬לך המלכות לך הגבורה‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G D‬‬
‫ביום שנושעתי ישוע‪ ,‬נתן לי חיים חדשים‬
‫אתה מעוזי‪ ,‬מקלט לנפשי בך אבטח ישועתי‬
‫‪Am‬‬
‫‪D‬‬
‫‪F‬‬
‫ישוע‪ ,‬מושיע‪ ,‬אין מחסה באחר‬
‫‪F‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫בוא יש לי חיים ישוע המשיח (‪ )2X‬אורי‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Dm6‬‬
‫‪F‬‬
‫אל תיראי‪ ,‬ציון ציון‪ ,‬אל ירפו ידיך‬
‫‪Em‬‬
‫למען שמך‪ ,‬למען שמך‪ ,‬רחמים אבקש‬
‫‪Dm‬‬
‫‪E7‬‬
‫‪E7‬‬
‫‪Dm‬‬
‫אדני אלוהיך‪ ,‬בקירבך גיבור יושיע‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Dm6‬‬
‫ישיש עליך בשמחה‪ ,‬יגיל עליך ברינה‬
‫‪ .233‬ברכי נפשי את אדני‬
‫‪Dm‬‬
‫‪A Dm‬‬
‫‪ .237‬בקשו בראשונה‬
‫‪Bb‬‬
‫‪A Gm‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Em‬‬
‫ברכי נפשי את אדני‪ ,‬ואל קרבי את קודשו‬
‫‪A Dm‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Gm D Dm‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Dm A‬‬
‫ברכי נפשי את אדני‪ ,‬ואל תשכחי כל גמוליו (‪)2X‬‬
‫‪A‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Am G‬‬
‫‪Em‬‬
‫הסולח‪ ,‬הרופא‪ ,‬הגואל המעטרכי חסד ורחמים‬
‫‪Dm‬‬
‫‪D‬‬
‫‪A7‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D Em‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C Bm‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C Bm Em‬‬
‫‪B Am‬‬
‫‪G‬‬
‫מי מכם בדאגתו יכול להוסיף על קומתו‬
‫‪C Bm Em‬‬
‫‪Am B‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D GDG‬‬
‫‪E‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G D G C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪E‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C#m‬‬
‫כי כה אהב אלוהים את העולם‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫עד כי נתן את בנו יחידו‬
‫‪E‬‬
‫שמך הוא כדבש לשפתי‪ ,‬רוחך כמים לנפשי‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫‪E‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C#m A‬‬
‫‪B‬‬
‫כמה גדולה אהבתך אלינו‪ ,‬אהבתך‬
‫ישוע אני אוהב אותך‬
‫‪E‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫כמה נפלא אנחנו שלך ישוע‬
‫‪F#m‬‬
‫‪ .236‬אין שום דבר בעולם (‪)Capo 3‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D Em‬‬
‫‪A‬‬
‫‪F#m‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪A‬‬
‫‪D Em‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D Em‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C#m A‬‬
‫‪B‬‬
‫כמה גדולה אהבתו‪ ,‬אהבתו (‪)4X‬‬
‫ורפא אותי‪ ,‬ומלא את נפשי‬
‫‪D‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪E‬‬
‫‪A‬‬
‫‪E‬‬
‫בוא רוח אלוהים‪ ,‬בוא רוח אלוהים‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫יש לנו תקווה בך אלוהים‬
‫ומלא אותי‪ ,‬ומלא את ליבי‬
‫‪A‬‬
‫‪C#m‬‬
‫‪D‬‬
‫‪B‬‬
‫כן אני מאמין שאתה לבדך נותן חיים‬
‫בוא‪ ,‬ישוע‪ ,‬בוא‪ ,‬בוא‪ ,‬ישוע‪ ,‬בוא‬
‫‪D Em‬‬
‫‪E‬‬
‫למען לא יאבד כל המאמין בו אלה ינחל חיי עולם‬
‫דברך הוא כנר לרגלי‪ ,‬ישוע אני אוהב אותך‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪ .238‬אהבתו‬
‫ישוע‪ ,‬ישוע‪ ,‬הוא קם והתפאר‪ ,‬ישוע‬
‫‪C‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪G‬‬
‫‪B‬‬
‫מי מכם בדאגתו יכול להוסיף על קומתו‬
‫ישוע‪ ,‬ישוע‪ ,‬קדוש ומושיע‪ ,‬ישוע‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D Em‬‬
‫‪ .235‬ישוע‪ ,‬קדוש ומושיע‬
‫‪G CDGCDG‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪D‬‬
‫ראוי‪ ,‬ראוי‪ ,‬ראוי אתה‪ ,‬ראוי‪ ,‬ראוי אתה‬
‫‪G CDGCDG‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫אל תדאגו לנפשכם‪ ,‬מה תאכלו ומה תשתו‬
‫קדוש‪ ,‬קדוש‪ ,‬קדוש אתה‪ ,‬קדוש‪ ,‬קדוש אתה (‪)2X‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Am‬‬
‫אל תדאגו לנפשכם‪ ,‬מה תאכלו ומה תשתו‬
‫אתה לבדך ישוע שמחת חיי‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪G‬‬
‫‪B‬‬
‫‪D‬‬
‫אהלל אותך לנצח כי אתה אדני‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫אל תדאגו ליום המחר‪ ,‬כי יום המחר ידאג לעצמו‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D Am Em‬‬
‫‪B‬‬
‫אל תדאגו ליום המחר‪ ,‬כי יום המחר ידאג לעצמו‬
‫נותן לך סמכות על כל ימי‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫ונוסף‪ ,‬נוסף לכם‪ ,‬כל אלה נוסף לכם‬
‫לפניך אני משתחווה על ברכי‬
‫‪D Em‬‬
‫‪Bm‬‬
‫ואת צדקתו ואת צדקתו‬
‫‪ .234‬קדוש (לפניך אני משתחווה)‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪B G‬‬
‫‪D Am‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪B‬‬
‫בקשו בראשונה את מלכות אלוהים‬
‫הסולח‪ ,‬הרופא‪ ,‬הגואל‪...‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫ואת צדקתו ואת צדקתו‬
‫‪F‬‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Bm‬‬
‫בקשו בראשונה את מלכות אלוהים‬
‫‪A‬‬
‫כי אין שום דבר בעולם הזה שימלא אותי כמוך (‪)2X‬‬
‫‪ .241‬זרוע אדני (‪)Capo 3‬‬
‫‪ .239‬דור דורשיי (מי יעלה בהר אדני)‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Am G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫מי יעלה בהר אדני‪ ,‬מי יעמוד במקום קודשו‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G C F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪F‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫מי יצום עד בוא החתן‪ ,‬מי יחזיק מעמד‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫"כל הכבוד‪ ,‬כל הכבוד" (‪)2X‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫נעלה בהר אדני‪ ,‬נעמוד במקום קודשו‬
‫‪C‬‬
‫‪F Am‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F Am‬‬
‫‪G C‬‬
‫‪F Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫ונצום עד בוא החתן‪ ,‬ונחזיק מעמד‬
‫‪F Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫ונשמע את קול אדני קורא אומר‪...‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪E Dm Em Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪E‬‬
‫‪Dm‬‬
‫אֹורי ִּל ְבׁשִּי ע ֹז זְרֹו ַע י ְהוָה‬
‫קּומִּי ִּ‬
‫‪Am‬‬
‫‪E‬‬
‫‪Dm Em‬‬
‫אּורי כִּימֵי קֶׁדֶׁ ם‪ ,‬דֹורֹות עֹו ָלמִּים‬
‫ִּ‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪E‬‬
‫פְדּוי ֵי י ְהוָה י ְׁשּובּון ּובָאּו צִּיֹון ב ְִּרנָה‬
‫‪G‬‬
‫הפרוכת נקרעה‪ ,‬ואנחנו מתקרבים‬
‫‪F‬‬
‫‪Dm‬‬
‫שמְחּו בָּה צַדִּ יקִּים‬
‫יְמִּין י ְהוָה עֹשָה ָחי ִּל‪ ,‬י ִּ ְ‬
‫‪Am‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫הִּיא נֹותֶׁ נֶׁת ַחי ִּים ו ְַר ֲחמִּים‬
‫ונקרא בשם אדני צבאות‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪E‬‬
‫ׁשפָט ּוצְדָ קָה‬
‫יְמִּין י ְהוָה עֹשָה ָחי ִּל ִּמ ְ‬
‫‪C‬‬
‫‪F Am‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫יְמִּין י ְהוָה עֹשָה ָחי ִּל רֹו ֵממָה‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Dm‬‬
‫ַוי ִּ ְלבַׁש ִּבגְדֵ י נָקָם‪ּ ,‬תִּ לְבֹׁשֶׁת‪ַ ,‬ויַעַט ַכ ְמעִּיל‪ִּ ,‬קנְָאה‬
‫‪Am‬‬
‫‪F Am G‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪E‬‬
‫ַוי ִּ ְלבַׁש צְדָ קָה ַכש ְִּרי ָן‪ ,‬וְכֹובַע י ְׁשּועָה בְר ֹאׁשֹו‬
‫‪C‬‬
‫זהו הוא דור דורשיי‪ ,‬מבקשי פני שרים לי‪:‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Am‬‬
‫מי ישמע את קול אדני קורא ואומר‪...‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Dm‬‬
‫וַּתֹוׁשַע לֹו זְר ֹעֹו‪ְ ,‬וצִּדְ קָתֹו הִּיא ְס ָמכָתְ הּו‬
‫‪Am G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Am‬‬
‫מי יקרא בשם אדני צבאות‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪E‬‬
‫ַוי ְַרא כִּי‪-‬אֵין אִּיׁש‪ַ ,‬ויִּׁשְּתֹומֵם כִּי אֵין ַמ ְפגִּי ַע‬
‫‪G‬‬
‫מתקרבים אל תוך הקודש‪ ,‬קודש הקודשים‬
‫‪Am‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫ש ְמחָה‬
‫ש ְמחַת עֹולָם‪ ,‬עַל‪-‬ר ֹאׁשָם‪ ,‬שָשֹון ְו ִּ‬
‫ְו ִּ‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫שם על הצלב ‪ -‬הסיר את עולי‬
‫‪ .240‬אדון‪ ,‬גואל‪ ,‬מושיע‬
‫‪Am‬‬
‫ברחמים נותן לי חיים‪ ,‬מלך המלכים‬
‫‪F‬‬
‫שם על הצלב ‪ -‬שילם את חובי‬
‫‪Am‬‬
‫אדון‪ ,‬אתה אלוהים סולח לחוטאים‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫שם על הצלב ‪ -‬הצדיק אותי‬
‫‪G‬‬
‫‪Am G Am‬‬
‫שם על הצלב‪ ,‬שם על הצלב‬
‫‪F Dm‬‬
‫אצעק בעמים שאתה אלוהים‪ ,‬אשיר לכבודך ישוע‬
‫ארים את קולי כי הושעת אותי אדון‪ ,‬גואל‪ ,‬מושיע‬
‫אדון‪ ,‬גואל‪ ,‬מושיע‬
‫גואל‪ ,‬אתה הושעת אותי‪ ,‬שינת את דרכי‬
‫אתה גואל‪ ,‬עמנואל‪ ,‬כבשת את ליבי‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫ועוד היא נטויה‪ ,‬ולא קצרה‪ ,‬וטוב היא להושיע‬
‫‪F Dm‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫ידו עוד נטויה‪ ,‬בגבורה‪ ,‬שומר את החוסים בו‬
‫‪ .242‬נשתחווה‬
‫נשתחווה‪ ,‬לאל העולמים‪ ,‬ונודה לישוע‬
‫יוצר השמיים‪ ,‬אלוהי הארץ‪ ,‬רם כבודו מעל השמיים‬
‫ובארץ‪ ,‬אבינו מושיע הוא ___‬
‫נשתחווה לאל עליון‪ ,‬נשתחווה לאל עליון‬
‫נשתחווה לאל עליון‪ ,‬אבינו מושיע הוא ___‬
‫‪ .243‬אודך כי עניתני‬
‫‪Em‬‬
‫‪Em D‬‬
‫‪C‬‬
‫מִּן‪ַ -‬ה ֵמצַר ק ָָראתִּ י י ָה‪ָ ,‬ענָנִּי ַבמ ְֶׁרחָב י ָּה (‪)2X‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪B Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫אֹודְ ָך כִּי ֲענִּיתָ נִּי וַּתְ הִּי‪-‬לִּי לִּיׁשּועָה‪ ,‬וַּתְ הִּי‪-‬לִּי לִּיׁשּועָה‬
‫(‪)2X‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Em D‬‬
‫‪C‬‬
‫ֹלא‪ָ-‬אמּות כִּי‪ֶׁ -‬א ְחי ֶׁה‪ַ ,‬ו ֲא ַספֵר ַמ ֲעשֵי י ָּה (‪)2X‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫ֶׁאבֶׁן ָמאֲסּו הַבֹונִּים‪ָ ,‬הי ְתָ ה לְר ֹאׁש ִּפנָה (‪)2X‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Em D‬‬
‫‪C‬‬
‫ֵאלִּי אַּתָ ה וְאֹודֶׁ ָך‪ ,‬אֱֹלהַי אֲרֹו ְמ ֶׁמ ָך (‪)2X‬‬
‫‪ .244‬תראו כמה טוב‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫כמה אהבה נדרשת להסכים‪ ,‬לספוג את המחיר‬
‫‪D‬‬
‫עבור פשעים של אחרים‬
‫‪C‬‬
‫‪(D) G‬‬
‫‪D‬‬
‫כמה אהבה‪ ,‬כמה אהבה ראו עיניי‬
‫‪Em‬‬
‫‪G‬‬
‫שולם הכל עוד שם בין שני הגנבים‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫ובכל זאת אני ממשיך‪ ,‬לדפוק במסמרים‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫אבל אני נושא כי אתה סלחת לי‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫אני בוחר בך כי אתה בחרת בי‬
‫‪G‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫תראו כמה טוב‪ ,‬תראו כמה טוב תראו כמה טוב ישוע‬
‫(‪)2X‬‬
‫‪Em‬‬
‫לא יודע איך תצליח להגשים‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫את כל אשר הובטח אבל אני עוד מאמין‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪(D) G‬‬
‫אני זוכר את כל מה שעשית‪ ,‬וקיימת בעבר‬
‫‪Em‬‬
‫אז אחכה לך‪ ,‬ליום מן הימים‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫שבו עיניי כולם יראו אותך בעננים‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫חוזר מביא שלום‪ ,‬חוזר לתת לתקווה‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫חוזר כדי לשטוף את העולם באהבה‬
‫מה רוחב‪ ,‬האורך‪ ,‬הגובה‪ ,‬העומק (‪)4X‬‬

Similar documents