Faktaark om MOTech Plasma AS

Transcription

Faktaark om MOTech Plasma AS
Nytt fra PETROMAKS
Maksimal utnyttelse av petroleumsressursene
Innovasjon vs. korrosjon
Slitasje og korrosjon på produkter, deler og
verktøy er et stort problem i oljeindustrien.
Maskiner som får driftsstans offshore,
kan koste eierne mange millioner kroner i
døgnet. Gründerbedriften MOTecH Plasma
mener de med sin pulsplasmateknologi har
løsningen på mange av problemene.
- Det er et økende behov for materialer som
tåler mer og er bestandige mot det miljøet
de står i. Pulsplasmateknologi gjør overflaten på materialene mer slitesterke, forteller
gründer Rune Hoel i MOTecH Plasma. - Teknologien vår vil gi høyere effektivitet fordi
det sjeldnere oppstår produksjonsstans.
Samtidig vil den gi produkter med høyere
kvalitet og redusere vedlikeholdskostnadene
drastisk.
Anvendelig teknologi
MOTecH Plasma ble etablert i 1997 og har i
dag to heltidsansatte og to deltidsansatte.
Blant kundene er Mokveld Valves (Holland) og de norske bedriftene Steinsvik AS,
Aker Solutions, Aarbakke, Malm Orstad AS,
FMC, Peak Well Solution, GMV og National
Oilwell.
- Det er et stort marked for denne teknologien. Vi har blant annet hjulpet emballasjeprodusenten Elopak med å firedoble
levetiden på plastkniver, forteller en fornøyd
Hoel.
Utdanning og brukerstyrt forskning
Pulsplasmaprosjektet er brukerstyrt og eies
av MOTecH Plasma a.s. PETROMAKS finansierer en postdoc ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) som jobber
for MOTecH Plasma.
- Selv om utdanning ikke er et formelt krav
i Forskningsrådets innovasjonsprosjekter, er
det veldig positivt at næringslivet inkluderer
stipendiater i prosjektene sine. Det bidrar til
langsiktig og næringsrelevant kompetansebygging i norske forskningsmiljøer, sier
programkoordinator i PETROMAKS, Siri Helle
Friedemann.
Postdoc Rajiv Giri ved NTNU synes det er
både spennende og utfordrende å jobbe med
pulsplasmateknologien.
- I mine øyne er denne teknologien verdensledende. Våre forskningsresultater er
de første av sitt slag i verden, forteller Rajiv
Giri. - Jeg håper jeg kan fortsette å jobbe med
dette også videre i min forskningskarriere,
fortsetter han.
Veien videre
- Støtten fra PETROMAKS har vært avgjørende for oss, forteller Rune Hoel. – Den har
bidratt til at vi nå er helt i den internasjonale
fronten både når det gjelder kommersiell utnyttelse og med tanke på videre FoU-arbeid.
inneholder nitrogen i gassform eller en
annen gass.
Temperaturen i kammeret er på 300-800
grader og trykket på ca. 1/500 av normalt
lufttrykk. Dersom det kobles en negativ
spenning på metall-komponenten i kammeret, vil de positive jonene tiltrekkes av
det negativt ladede metallet.
Gassen trenger da inn i overflaten og danner en «hinne» som er hard, slitesterk og
korrosjonsbestandig. Hvis man sender
strømmen i pulser, brukes det mindre
energi. Dermed blir miljøbelastningen mindre, og man bedrer prosesskontrollen.
- Med pulsplasmaprosesser kan man gjennomføre høytemperatur materialfysikk ved
lave temperaturer og samtidig redusere
belastningen på miljøet, avslutter Rune
Hoel.
Fakta:
PETROMAKS prosjekt: Pulsed plasma
surface treatment for wear and corrosion
protection of superalloys and stainless
steel valves, pumps and pipes
Prosjektets levetid: 2006 – 2009
Totalt prosjektvolum: 6,12 mill NOK
Forskningsrådets støtte: 3 mill NOK
Rune Hoel viser en stempelstang til offshore stengeven-
- Drivkraften er å drive forskningsbasert
virksomhet og samtidig kommersialisere
ny og mer miljøvennlig teknologi. Generelt
sett koster slitasje og korrosjon samfunnet
milliardbeløp hvert år og er i tillegg miljøbelastende. Pulsplasmateknologien kan bidra
til å redusere denne belastningen.
Teknologien er svært miljøvennlig og kan
erstatte miljøbelastende kjemiske prosesser
som for eksempel hardforkromming. Det er
også enklere å gjenvinne deler som har vært
pulsplasmabehandlet sammenlignet med
deler som har andre kjemiske belegg,
forteller den engasjerte gründeren.
Levetiden på produkter, deler, komponenter og verktøy kan økes 2-6 ganger ved å
oppgradere materialets overflate på denne
måten.
Det har stor betydning at vi ved å få status som brukerstyrt innovasjonsprosjekt
i Forskningsrådet får midler til å realisere
våre forskningsideer basert grunnleggende
plasma- og materialfysikk.
- Pulsplasmaprosessen er en miljøvennlig
prosess som er overmoden for kommersielle
anvendelser, og som i tillegg har et stort
utviklingspotensial. Vi har planer om å utvide
lokalene våre og etablere et lite anlegg særskilt dedikert til FoU-virksomhet og et større
anlegg for behandling av store komponenter.
Slik fungerer pulsplasmateknologi
Plasma er en strømledende, såkalt jonisert
gass som finnes i for eksempel lysrør og
plasma-TV’er.
- Overflatebehandling med pulsplasmateknologi foregår i et vakumkammer som
til («shut off valve»). Stangen er meget kostbar, så det
er ekstremt viktig at den ikke slites ut eller låser seg.

Similar documents