210916 Presentasjon Oppdaterte brukerhistorier

Comments

Transcription

210916 Presentasjon Oppdaterte brukerhistorier
Oppdaterte brukerhistorier
Jakob A. Sandal / Erik Aarsand
Prosess og prioritering
Brukerhistorier OEP (as is)
Innspill fra referansegruppene - reviderte brukerhistorier (to be)
Brukerhistorier fra SIPS (as is / to be)
Workshop
Sammenstilling OEP + SIPS (Jira)
Prioritering
Sprint
Brukertesting
Innspill knyttet til overføring av data
Tidspunkt for overføring
Løpende, tidspunkt eller status?
Hvem styrer overføring?
Automatisering må ikke gå på bekostning av kvalitetskontroll
Lagring av fulltekstdokument - sentralt eller lokalt?
Styring av hva som fulltekstpubliseres
Behov for avklaringer - overføring av data
Behov for konkretisering av hva som trigger overføring
Når i saksbehandlingsprosessen skal det være mulig å fulltekstpublisere?
Behov for å spesifisere mer hva som skal valideres
Innspill knyttet til endring av data
“Nødknapp” ved feilpublisering
Mulighet for å gjøre endringer både i eInnsyn og fra sak- og arkivsystemet?
Merking av personnavn
Merking av personnavn er en helt klassisk tidstyv. En automatisert gjenkjenning
av personnavn og merking av dem ville spare mye tid.
Innspill - statistikk
Viktig å få oversikt over hvor mange offentlige dokumenter som blir sett på for å
se hvor mange innsynskrav en “unngår” å få til behandling i ny løsning.
Tilsvarende antall forespørsler pr virksomhet og utvikling over tid
Behov for statistikk knyttet til den nye «automatiske» høstingen og valideringen,
altså hvor mange feil det er, hva de gjelder et. Behov både for å se mengde,
men også for å se lærings- og forbedringsområder
Innspill - administratorfunksjon
Omorganisering hos innholdsleverandør: Det vil alltid være større/ mindre
omorganiseringer hos den enkelte virksomhet. Det er viktig at dette blir
ivaretatt i ny løsning slik at det ikke skaper merarbeid hos innholdsleverandør/
forvirring hos sluttbruker med mer.

Similar documents