Invitasjon til KIA CUP 2016

Comments

Transcription

Invitasjon til KIA CUP 2016
NHF Region Øst inviterer til
gutteturnering
Fredag 02.–søndag 04. desember 2016
Kia Cup er Norges største og eneste rene gutteturnering.
Kia motor avd. Ensjø er vår samarbeidspartner, sammen ønsker vi å løfte
guttehåndballen og styrke håndballen totalsett.
VELKOMMEN TIL KIA CUP 2016
Tidspunkt:
Kampene avvikles Lørdag 03.- søndag 04. desember 2016.
(Ved behov vil også fredag 02. benyttes som kampdag.)
I gutter 10 og gutter 11 vil kampene bli avviklet på én dag.
Spillested:
Kampene spilles i Oppsal Arena - og Bjørnholthallen.
Kampreglement
Turneringen spilles etter NHFs kamp-/turneringsreglement.
Klasseinndeling:
Gutter 10 år, født 2006 eller senere (nedsenket målhøyde)
Gutter 11 år, født 2005 eller senere (nedsenket målhøyde)
Spilletid:
2x10
2x10
2x15
2x15
2x15
2x15
2x15
2x15
Spilleform:
Antall påmeldte lag avgjør formen for sluttspill i klassene 12–18 år.
Spilletid
Forbehold om redusering av spilletid med maks 2 minutter.
NB!
Det er anledning til å melde på flere lag i samme klasse.
Sammenslåing av klasser kan være aktuelt ved liten påmelding.
minutter
minutter
minutter
minutter
minutter
minutter
minutter
minutter
Premiering:
Alle finalelagene i A-sluttspill premieres, finalelagene i B-sluttspill
premieres i de klassene hvor dette gjennomføres.
Trekking av lag:
Lag som trekker seg etter 14. november ilegges et gebyr på kr 3.000,-.
Påmeldingsavgiften blir ikke refundert.
Startkontingent:
Gutter 10-11 år kr. 1.300,- pr. lag.
Gutter 12-13-14-15-16-18 år kr 1.550,- pr lag.
Påmeldingsfrist:
Påmeldingsfrist er 04. november 2016.
Faktura vil bli tilsendt.
Påmelding:
Klubbene må inn i TA (Turneringsadministrasjon) for å melde på lag.
Leder og daglig leder har, i kraft av sin rolle tilgang til å melde på lag i TA
Disse kan gi andre i klubben tilgang til å melde på lag ved å registrere dem med riktig
funksjon (dette gjøres i SA ). Leder, daglig leder, kampansvarlig, lagleder og trener.
Vi ønsker spillere og ledere velkommen til noen hyggelig guttehåndballdager.
HENVENDELSE:
NHF Region Øst
Strømsveien 80, 2010 Strømmen
Telefon: 66 94 16 51
E-post: [email protected]

Similar documents