Navodila za uporabo

Comments

Transcription

Navodila za uporabo
Hitro in preprosto do cilja s kodami QR
Z NAVODILI
ZA HITRI
Ne glede na to, ali potrebujete informacije o izdelkih, nadomestne
dele, dodatno opremo, podatke o garancijah izdelovalcev ali
servisih ali si želite udobno ogledati videoposnetek z navodili – s
kodami QR boste zlahka na cilju.
Kaj so kode QR?
NADZORNA KAMERA IP ZA
UPORABO NA PROSTEM
IPC-25 HDC
SLO
Distributer:
supra FOTO-ELEKTRONIK-VERTRIEBS-GMBH
DENISSTR. 28A
67663 KAISERSLAUTERN
NEMČIJA
09/2016
Hoferjev storitveni portal
LETA
GARANCIJE
ha
nse
c o n t ro
l.c
Uporabniku
prijazna navodila
ID: #05000
Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi
na Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem
naslovu www.hofer-servis.si.
om
3
V
ANO NEM
EL
my
IZDELEK:
IPC-25 HDC
Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen
program (bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom.
Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletne
trgovine s programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona.
Preizkusite zdaj
IZD
93858
+386 2 252 7078
[email protected]
SLO
Postopek:
S pametnim telefonom preprosto optično preberite
naslednjo kodo QR in izvedite več o Hoferjevem
izdelku, ki ste ga kupili.
JI
ČI
POPRODAJNA PODPORA
Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične
kode, ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na
primer vsebujejo povezavo do spletne strani ali kontaktne podatke.
Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov
ali kontaktnih podatkov!
Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom,
kar je odvisno od vrste vaše naročnine.
Kazalo
Pregled ........................................................................... 4
Uporaba .......................................................................... 5
Vsebina kompleta/Deli naprave ................................... 6
Predgovor ...................................................................... 9
Splošno .......................................................................... 11
Navodila za hitri zagon za Windows ............................13
Navodila za hitri zagon za MAC OS ............................... 17
Navodila za hitri zagon za App ................................... 24
Varnost ..........................................................................27
Začetek uporabe ...........................................................32
Uporaba .........................................................................51
Nastavitve .................................................................... 54
Možne kršitve prava .....................................................74
Izjava o skladnosti ........................................................76
Shranjevanje .................................................................76
Čiščenje ..........................................................................77
Tehnični podatki .......................................................... 78
Odstranjevanje med odpadke .................................... 79
License- and Sourcecode information........................ 80
Dok./Rev.-Nr.IMCover_Maginon_IPC-25HDC-SLO-A6-300516
Navodila za
uporabo
5
4
A
B
12
11
10
1
9
2
3
8
POE
LAN
1x
3x
13
14
16
3x
17
6
Vsebina kompleta/Deli naprave
1
MAGINON IPC-25 HDC
12
Vzdolžne luknje za montaža na steno
2
Adapter PoE
13
Stensko držalo
3
Montažni material
14
Priključek za anteno
4
2x kabel LAN
15
Statusni LED za omrežno aktivnost
(rumeni)
5
Zaščitno ohišje odporno
proti vremenskim razmeram
za priključek Lan
16
Statusni led za priključek LAN
(zeleni)
6
WLAN-Antena
17
Omrežni priključek (LAN) in PoE
7
CD s programsko opremo
(za Windows®)
18
Tipka za ponastavitev
8
Senzor
19
Obratovanja LED
9
Leča objektiva
20
Omrežni priključek (PoE)
10
Infrardeči LED-i
21
Omrežni priključek (LAN)
11
Vijak
15
4
18
C
19
5
POE
20
6
7
21
LAN
Kazalo
Kazalo
Pregled�������������������������������������������������������������������������������� 4
Uporaba������������������������������������������������������������������������������� 5
Vsebina kompleta/Deli naprave���������������������������������������� 6
Predgovor���������������������������������������������������������������������������� 9
Splošno������������������������������������������������������������������������������� 11
Navodila za branje in shranjevanje�����������������������������������������11
Razlaga znakov���������������������������������������������������������������������������11
Navodila za hitri zagon za Windows���������������������������������13
Navodila za hitri zagon za MAC OS������������������������������������17
Navodila za hitri zagon za App����������������������������������������� 24
Varnost������������������������������������������������������������������������������ 27
Namenska uporaba������������������������������������������������������������������27
Varnostna navodila�������������������������������������������������������������������27
Začetek uporabe��������������������������������������������������������������� 32
Preverjanje vsebine paketa�����������������������������������������������������32
Priprava nadzorne kamere������������������������������������������������������32
Montaža nadzorne kamere������������������������������������������������������33
Izravnava nadzorne kamere���������������������������������������������������34
Zaščitno ohišje odporno proti vremenskim razmeram������34
Zaključek montaže kamere�����������������������������������������������������35
Namestitev nadzorne kamere�������������������������������������������������35
Sistemski pogoji�������������������������������������������������������������������������37
Namestitev programske opreme��������������������������������������������37
Namestitev oblaka „supra space“�������������������������������������������39
Priklic oblaka „supra space“����������������������������������������������������42
Uporaba kamere prek „supra space“������������������������������������ 43
Uporaba programčka „Maginon IPC Viewer“���������������������� 44
Namestitev na Mac OS X����������������������������������������������������������� 46
Uporaba������������������������������������������������������������������������������51
Uporaba na računalniku���������������������������������������������������������� 51
Krmiljenje nadzorne kamere���������������������������������������������������52
Nastavitve�������������������������������������������������������������������������54
7
Kazalo
Nastavitev statusa naprave ��������������������������������������������������� 54
Nastavitev imena kamere��������������������������������������������������������55
Nastavljanje datuma in ure ���������������������������������������������������� 56
Urejanje ali spreminjanje uporabniških računov in gesel�57
Spreminjanje omrežnih nastavitev��������������������������������������� 59
Brezžične nastavitve����������������������������������������������������������������� 61
Nastavitve UPNP����������������������������������������������������������������������� 64
Nastavitve DDNS����������������������������������������������������������������������� 65
Nastavitve e-pošte������������������������������������������������������������������� 66
Nastavitve FTP��������������������������������������������������������������������������� 68
Nastavitve alarma ���������������������������������������������������������������������70
Ponastavitev nadzorne kamere���������������������������������������������72
Ponovni zagon nadzorne kamere������������������������������������������73
Možne kršitve prava��������������������������������������������������������� 74
Zaščita avtorskih pravic����������������������������������������������������������� 74
Zaščita zasebnosti��������������������������������������������������������������������� 74
Osebna določljivost�������������������������������������������������������������������75
Nadzorna kamera na delovnem mestu���������������������������������75
Nadzorne kamere v cestnem prometu����������������������������������75
Obveznost opozarjanja�������������������������������������������������������������75
Izjava o skladnosti������������������������������������������������������������ 76
Shranjevanje��������������������������������������������������������������������� 76
Čiščenje������������������������������������������������������������������������������ 77
Tehnični podatki��������������������������������������������������������������� 78
Odstranjevanje med odpadke����������������������������������������� 79
Odstranjevanje embalaže med odpadke�����������������������������79
Odstranjevanje starih naprav med odpadke�����������������������79
License- and Sourcecode information�����������������������������80
Predgovor
Predgovor
Spoštovana uporabnica, spoštovani uporabnik,
Prisrčne čestitke za nakup zelo kakovostnega izdelka
MAGINON.
Odločili ste se za sodobno, tehnično dobro opremljeno
nadzorno kamero z ustreznim priborom, ki jo lahko upravljate
zelo preprosto.
Za nadzorno kamero vam dajemo tri leta garancije. Če bi
se morda nekoč nadzorna kamera pokvarila, potrebujete
priloženo garancijsko kartico in račun. Oboje skrbno shranite.
Impresum
Izdajatelj:
supra
Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH
Denisstr. 28A
67663 Kaiserslautern
Nemčija
VI.1.0.sl
8
9
Predgovor
Pomemben napotek
Spoštovani kupec izdelkov Maginon,
upoštevajte, da imajo kamere IP možnost dostopa prek
podatkovne povezave (internet, mobilni podatki) z vsega
sveta.
Da bi zaščitili svojo zasebnost in nepooblaščenim osebam
preprečili dostop do svoje kamere IP, morate že ob prvem
urejanju zaščititi dostop skrbnika ter dostop do storitev
oblaka Supra Space zaščititi z individualnim geslom.
Tudi v prihodnje pomislite na to tudi ob vsaki dodelitvi gesel v
povezavi s kamero IP, programsko opremo in programi
(npr. pri nameščanju uporabniških računov).
Gesel nikoli ne posredujte tretjim!
Ob tem bi vas radi tudi opozorili, da pred predajo svoje
kamere tretjim (npr. ob prodaji), obvezno ponastavite
kamero z gumbom Reset (o tem poglejte dodatne napotke v
priročniku) na tovarniške nastavitve.
Le tako lahko zagotovite, da bodo vsi vaši osebni podatki
nepreklicno izbrisani.
Če imate glede tega še dodatna vprašanja, se obrnite na našo
tehnično podporo, ki jih lahko popolnoma zaupate.
Splošno
Splošno
Navodila za branje in shranjevanje
Ta navodila za uporabo sodijo k tej nadzorni kameri
IP Vsebujejo pomembne informacije za začetek
uporabi in uporabo.
Pred začetkom uporabe kamere skrbno preberite navodila
za uporabo, še posebej varnostna navodila. Neupoštevanje
teh navodil za uporabo lahko povzroči izgubo podatkov ali
poškodovanje nadzorne kamere.
Navodila za uporabo temeljijo na standardnih in predpisih,
ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi direktive in
zakone, ki veljajo v posamezni državi!.
Navodila za uporabi shranite za nadaljnjo uporabo. Če boste
nadzorno kamero dali tretjim, jim izročite obezno tudi za
navodila za uporavo.
Razlaga znakov
V teh navodilih za uporabo, na napravi ali na embalaži se
uporabljajo naslednji simboli in signalne besede.
NEVARNOST!
Opozorilna beseda označuje nevarnost z veliko stopnjo
tveganja, ki, če se ne prepreči, ima za posledico smrt ali hudo
telesno poškodbo.
10
11
Navodila za hitri zagon za Windows
Splošno
OPOZORILO!
Ta signalna beseda označuje ogrožanje s srednjo stopnjo
tveganja in, če ga ne preprečite, ima lahko za posledico smrt
ali hude poškodbe�
NAVODILA
ZA HITRI
ZAGON!
Navodila za hitri
zagon za Windows
PREVIDNOST!
Ta signalna beseda označuje ogrožanje z nizko stopnjo
tveganja in, če ga ne preprečite, ima lahko za posledico
manjše ali zmerne poškodbe�
1� Namestitev strojne opreme
Nadzorno kamero povežite s kablom LAN in tega vtaknite
v levo dozo LAN na adapterju PoE�
OBVESTILO!
Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode�
POE
LAN
Simbol podaja koristne dodatne informacije o
sestavljanju ali uporabi�
Izjava o skladnosti (glejte razdelek „Izjava o
skladnosti“): Izdelki, označeni s tem simbolom,
izpolnjujejo vse predpise Skupnosti v
Evropskem gospodarskem prostoru, ki jih je
treba upoštevati�
12
S priloženim omrežnim kablom povežite nadzorno
kamero s svojim usmernikom�
POE
LAN
13
Navodila za hitri zagon za Windows
Navodila za hitri zagon za Windows
2� Namestitev programske opreme
4� Zagon pomočnika za urejevanje
S priloženega CD-ja namestite programsko opremo
„supra IPCam“ na svoj računalnik�
V pomočniku z nastavitvami izberite drugo menijsko
točko „Namestitev z „supra space“�
3� Konfiguriranje nadzorne kamere
V programu supra IPCam Config kliknite možnost
„Zaženi iskanje“� Ko sistem najde kamero in jo prikaže,
preverite, če so na voljo nove posodobitve za vašo
kamero� Za to kliknite „Info“ in izberite „Posodobi“�
Izvedite vse ponujene posodobitve� Po uspešni
posodobitvi počakajte, da se kamera znova zažene�
Na tem mestu lahko kliknete „Brskalnik“, da imate
neposreden dostop do kamere� Za ta namen uporabite
uporabniško ime „admin“ brez gesla�
5� Priklic nadzorne kamere
S svojim brskalnikom pojdite na spletno stran:
www�supra-space�de in se tam prijavite�
Zaradi varnosti podatkov obvezno dodelite
računu „admin“ geslo� Zunanji dostop do
kamere ni mogoč brez dodelitve gesla�
Na str� 57 najdete razlago za spremembo gesla�
Za nadaljnje nastavitve kamere izberite možnost
„Nastavitve“�
14
15
Navodila za hitri zagon za Windows
Navodila za hitri zagon za MAC OS
6� Snetje programčka za pametni telefon
Iz App Store ali na Google play si snemite ustrezen
programček za vaš pametni telefon oz� tablični
računalnik „Maginon IPC-Viewer“ in ga namestite�
NAVODILA
ZA HITRI
ZAGON!
7� Ureditev nadzorne kamere v programčku
1� Namestitev strojne opreme
Prek simbola
se prijavite
pri supra space� Tu uporabite
podatke za prijavo, ki ste jih
uporabili v pomočniku za
namestitev�
Nadzorno kamero povežite s kablom LAN in tega
vtaknite v levo dozo LAN na adapterju PoE�
Pri prijavi vam je kamera
takoj na voljo v seznamu pod
imenom kamere, ki ste ga
izbrali� Da bi dobili prikazano
sliko kamere, jo izberite na
zaslonu�
POE
LAN
S priloženim omrežnim kablom povežite nadzorno
kamero s svojim usmernikom�
POE
16
Navodila za hitri
zagon za MAC OS
LAN
17
Navodila za hitri zagon za MAC OS
Navodila za hitri zagon za MAC OS
2� Ugotavljanje naslova IP usmerjevalnika
Najprej potrebujete lokalni naslov IP svojega
usmerjevalnika� Da bi na svojem računalniku Mac
ugotovili naslov IP usmerjevalnika, kliknite v vrstici
menija na
� Izberite „Sistemske nastavitve“ in nato
„Omrežje“� Nato se odpre naslednje okno�
18
V oknu izberite trenutno omrežno povezavo� To
spoznate po zeleni piki pred njo (tu „WLAN“)�Nato odprite
območje „Dodatne možnosti“�
Zapišite si ta lokalni naslov IP�
Zdaj se premaknite na stran „TCP/IP“� Pod „Usmerjevalnik“
boste našli lokalni naslov IP svojega usmerjevalnika� V
naslednjem primeru je ta naslov 192�168�16�1�
Odpre konfiguracijska stran usmerjevalnika�
3� Ugotavljanje IP naslova nadzorne kamere
Zdaj odprite internetni brskalnik „Safari“ in vnesite tam
kot ciljni naslov ugotovljen naslov IP usmerjevalnika�
19
Navodila za hitri zagon za MAC OS
Navodila za hitri zagon za MAC OS
4� Nastavitev funkcije supra space
Odprite spletni brskalnik „Safari“ in vnesite predhodno
posredovani IP-naslov kamere�
Odpre se stran za konfiguracijo kamere�
Tu se prijavite z uporabniškim imenom „admin“ in
dodeljenega gesla (glejte stran 14)�
Izberite „Nastavitve“� Najprej kliknite simbol
supra space, potem pa „Odpri novi račun“�
Vnesite zahtevane podatke (uporabniško ime, geslo,
elektronski naslov)�
Prijavite se pri usmerjevalniku� Prijavne podatke boste
našli v navodilih za uporabo svojega usmerjevalnika�
V nastavitvah poglejte možnost z oznako, kot n primer
„Tabela DHCP“ ali „Rezervacija DHCP“� Tu so naštete
naprave, povezane z usmerjevalnikom� Oznake v
seznamu se lahko razlikujejo glede na uporabljen
usmerjevalnik� Zato poglejte tudi v navodilih za uporabo
svojega usmerjevalnika�
V sosednjem primeru je nadzorna kamera navedena z
oznako „ipcam_006E060241B6“� Ob oznaki boste našli
lokalen naslov IP nadzorne kamere (v tem primeru:
192�168�1�113)�
Kliknite Shrani in na novo zaženite kamero�
20
21
Navodila za hitri zagon za MAC OS
Navodila za hitri zagon za MAC OS
5� Priklic nadzorne kamere
7� Ureditev nadzorne kamere v programčku
S svojim brskalnikom pojdite na spletno stran:
www�supra-space�de in se tam prijavite�
Prek simbola
se prijavite pri supra space� Tu
uporabite podatke za prijavo, ki ste jih uporabili v
pomočniku za namestitev�
Pri prijavi vam je kamera takoj na voljo v seznamu pod
imenom kamere, ki ste ga izbrali� Da bi dobili prikazano
sliko kamere, jo izberite na zaslonu�
6� Snetje programčka za pametni telefon
Iz App Store ali na Google play si snemite ustrezen
programček za vaš pametni telefon oz� Tablični
računalnik „Maginon IPC-Viewer“ in ga namestite�
22
23
Navodila za hitri zagon za App
Navodila za hitri zagon za App
2� Prenos aplikacije za pametni telefon
NAVODILA
ZA HITRI
ZAGON!
Navodila za hitri
zagon za App
Iz spletne trgovine App Store ali Google play prenesite
aplikacijo „Maginon IPC-Viewer“, ki je primerna za vaš
pametni telefon ali tablični računalnik, in jo namestite�
1� Namestitev strojne opreme
3� Nastavljanje nadzorne kamere v aplikaciji
Nadzorno kamero povežite s kablom LAN in tega vtaknite
v levo dozo LAN na adapterju PoE�
Zaženite programček in
izberite možnost „Dodati“,
da bi uredili novo kamero
in izberite model svoje
kamere� Nato sledite
navodilom, ki bodo
prikazana v programčku�
Po nekaj sekundah boste
videli nadzorne kamere,
ki so bile najdene v vašem
omrežju�
POE
LAN
S priloženim omrežnim kablom povežite nadzorno
kamero s svojim usmernikom�
POE
LAN
Kamere, ki še niso
nastavljene, so prikazane
s svojimi nedvoumnimi
ID številkami� Če bi radi
priklopili več kamer,
priklopite za namestitev zato vedno le eno kamero�
Pritisnite na kamero, ki bi jo radi uredili�
Če je v vašem omrežju priklopljena le ena kamera,
potem ta izbira ne bo prikazana in boste prišli takoj k
naslednjemu koraku, ko je bila najdena kamera�
24
25
Navodila za hitri zagon za App
Varnost
V naslednjem oknu izberite, ali že imate račun
supra space („Prijava“) ali želite nastaviti nov račun
„Registracija“) Kamer dodelite nato neko ime in
konfigurirajte brezžične nastavitve�
Če bi radi svojo kamero povezali s svojim
usmerjevalnikom v evropski državi, preklopite izbiro
svojega usmerjevalnika iz Severne Amerike (kanali 1-11)
na Evropo (kanali 1-13)�
Za zaklepanje
naprave kliknite na
»gumb s kljukico«� Ko
kamero konfigurirate,
počakajte dve minuti,
da se kamera znova
zažene� Zdaj lahko
začnete uporabljati
nadzorno kamero�
Varnost
Namenska uporaba
Nadzorna kamera je zasnovana izključno kot nadzorna
kamera IP � Namenjena je izključno v zasebno rabo in ni
primerna za področje obrti�
Nadzorno kamero uporabljajte izključno tako, kot je opisano v
teh navodilih za uporabo� Vsaka drugačna uporaba velja kot
nenamenska in lahko povzroči materialno škodo ali izgubo
podatkov�
Proizvajalec ali trgovec ne prevzemata nobenega jamstva za
škodo, ki je nastala zaradi nenamenske ali napačne uporabe�
Varnostna navodila
OPOZORILO!
Nevarnost udara toka!
Električne inštalacije z napako ali previsoka električna
napetost lahko povzroči udar toka�
− Nadzorno kamero priklopite le, če se omrežna napetost
vtičnice ujema s podatki na tipski ploščici�
− Nadzorno kamero priključite le na dobro dostopno
vtičnico, da bi jo lahko v primeru motnje hitro ločili od
električnega omrežja�
− Uporabljajte le priložen PoE/NpE adapter�
− Nadzorne kamere ne uporabljajte, če ima vidne poškodbe
ali sta v okvari električni kabel oz� električni vtič�
26
27
Varnost
−− Če je poškodovan električni kabel nadzorne kamere, ga
mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali
podobno kvalificirana oseba.
−− Ne odpirajte ohišja ampak pustite popravilo
strokovnjakom. V tem primeru se obrnite na specializirano
mehanično delavnico. Pri popravilih, ki ste jih opravil
sami, nestrokovnem priklopu ali napačnem upravljanju so
izključeni zahtevki iz jamstva in garancije.
−− Nadzorne kamere ni dovoljeno uporabljati z zunanjim
merilnikom časa ali ločenim sistemom za daljinsko
upravljanje.
−− Niti kamere niti električnega kabla ali vtiča ni dovoljeno
potopiti v vodo ali druge tekočine.
−− Električnega vtiča se nikoli ne dotikajte z mokrimi rokami.
−− Električnega vtiča nikoli ne izvlecite iz vtičnice s kablom,
ampak vedno primite električni vtič.
−− Električnega kabla ne uporabljajte kot ročaj.
−− Nadzorne kamere, električnega vtiča in električnega kabla
ne imejte v bližini odprtega ognja ali vročih površin.
−− Električni kabel položite tako, da se ni mogoče spotakniti
ob njega.
−− Električnega kabla ne prepognite in ga ne polagajte prek
ostrih robov.
−− Nadzorne kamere nikoli ne shranite tako, da bi lahko
padla v kad ali umivalnik.
−− Nikoli ne primite za električni aparat, če je padel v vodo. V
takšnem primeru takoj izvlecite električni vtič.
−− Na napravo ne postavljajte odprtih virov ognja, kot so npr.
goreče sveče..
−− Uporaba naprave je dovoljena le v zmerni klimi.
−− Ločilna priprava se mora uporabljati brez težav.
−− Poskrbite, da otroci ne bodo vtikali nobenega predmeta v
nadzorno kamero.
28
Varnost
−− Če nadzorne kamere ne boste uporabljali, jo očistite ali, če
pride do motnje, jo izklopite in vedno izvlecite električni
vtič iz vtičnice.
OPOZORILO!
Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi,
čutnimi ali duševnimi zmožnostmi (na primer delno
invalidne osebe, starejše osebe z omejitvami fizičnih
in duševnih zmožnosti), ali pomanjkanjem izkušenj ali
znanja (na primer starjši otroki).
−− To nadzorno kamero lahko uporabljajo otroci nad osem
let starosti in osebe z omejenimi fizičnimi, čutnimi ali
duševnimi sposobnostmi ali ki nimajo zadostnih izkušenj
in znanja, če so pod nadzorom ali so bili poučeni o varni
uporabi nadzorne in razumejo nevarnosti, ki izhajajo
iz njene uporabe. Otroci se ne smejo igrati z nadzorno
kamero. Čiščenja in vzdrževanja, ki ga mora opraviti
uporabnik, ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
−− Otrokom, mlajšim od osem let, ne dovolite v bližino
nadzorne kamere in električnega kabla.
−− Med uporabo ne pustite nadzorne kamere brez nadzora.
−− Otrokom ne dovolite, da se igrajo z embalažo. Med igro se
lahko zapletejo in se zadušijo.
29
Varnost
Varnost
OPOZORILO!
Nevarnost materialne škode!
Nepravilno ravnanje z nadzorno kamero lahko vodi do
poškodovanja nadzorne kamere.
−− Pri postavljanju in montaži nadzorne kamere pazite, da
bo okoli nje vedno najmanj 10 cm razdalje, da bi tako
zagotovili zadostno prezračevanje. Še posebej pazite,
da časopisi, prti ali zavese ne bodo pokrivali nobene
prezračevalne odprtine.
−− Nadzorne kamere nikoli ne postavljajte v bližini vročih
površin (npr. kurišča itd.).
−− Električni kabel ne sme priti v stik z vročimi deli.
−− Nadzorne kamere nikoli ne izpostavljajte previsokim
temperaturam (ogrevanje itd.). V nadzorno kamero nikoli
ne ulivajte tekočin.
−− Med čiščenjem nikoli ne potopite nadzorne kamere v vodo
in za čiščenje ne iporabljajte parnih čistilnikov. Sicer se
lahko nadzorna kamera poškoduje.
−− Nadzorne kamere nikoli ne dajte v pomivalni stroj. To bi jo
uničilo.
30
−− Nadzorne kamere ne uporabljajte več, če so na plastičnih
ali kovinskih sestavnih delih aparata razpoke ali so
deformirani. Poškodovane dele zamenjajte le z ustreznimi
originalnimi nadomestnimi deli.
−− Poškodbe elektronike, objektiva ali opreme, ki so nastale
zaradi zunanjih vplivov, kot so udarci, padec ali drugo, niso
garancijska škoda in jih je treba zato plačati.
−− Nadzorna kamera je vodotesna po standardu IP54 in jo
lahko zato uporavljate na prostem.
−− Ob izpadu izdelka zaradi statične razelektritve ali nihanj
toka opravite ponovni zagon.
−− Ko je naprava povezana z napajalnikom, ne postavljajte
nanjo nobenih predmetov, ki so napolnjene s tekočino, kot
npr. vaze.
−− Ob priklopu na multimedijske naprave ali zunanji vtič je
dovoljeno nadzorno kamero uporabljati le v notranjosti.
Adapter PoE (napajanje prek eterneta) je
primeren za uporabo le v notranjosti in ga ni
dovoljeno izpostaviti kapljicam ali brizgom
vode. Uporaba adapterja izven zgradb ni
dovoljena.
31
Začetek uporabe
Začetek uporabe
Preverjanje vsebine paketa
OPOZORILO!
Začetek uporabe
Montaža nadzorne kamere
Nadzorno kamero montirajte s pomočjo priloženih stenskih
nosilcev na fiksno lokacijo.
OPOZORILO!
Nevarnost zadušitve!
Nevarnost poškodb!
Plastične folije in vrečke hranite izven dosega dojenčkov in
malih otrok, obstaja nevarnost zadušitve.
Da bi preprečili poškodbe, je treba to napravo zanesljivo
pritrditi na tla / steno v skladu z navodili za postavitev.
OBVESTILO!
OBVESTILO!
Nevarnost poškodovanja!
Materialna škoda!
Če odprete embalažo neprevidno z ostrim nožem ali drugim
koničastim predmetom, lahko hitro poškodujete izdelek.
Nepravilno ravnanje pri montaži lahko vodi do poškodovanja
nadzorne kamere.
−− Zato postopajte pri odpiranju zelo previdno.
1. Preverite, ali je paket popoln (glejte sl. A).
2. Nadzorno kamero vzemite iz embalaže in preverite, ali so
naprava ali posamezni deli poškodovani. Če je tako, ne
uporabljajte nadzorne kamere. Prek naslovov servisov na
garancijski kartici se obrnite na proizvajalca.
Priprava nadzorne kamere
−− Odstranite vso embalažo in zaščitne folije.
32
−− Nadzorne kamere ni dovoljeno postavljati neposredno
ob elektronskih napravah, ker lahko pride do motilnih
vplivov. Če ugotovite motnje v sliki, testirajte nadzorno
kamero najprej na drugi lokaciji.
−− Kraj montaže nadzorne kamere izberite tako, da v objektiv
ne sije sonce.
−− Za pritrditev kamere uporabite predlogo za izvrtine na
strani 83, da bi lahko stenski nosilec pritrdili na steno s 3
priloženimi vijaki in stenskimi vložki.
−− predlogo za izvrtine za stenski nosilec s strani 83 držite
na površini izbranega mesta montaže in s svinčnikom
prenesite dve izvrtini na površino.
−− Za vrtanje ustrezni izvrtin za vložke potrebujete pri
montaži na kamen ali beton sveder za kamen 6 mm, pri
montaži na les pa sveder 3 mm.
33
Začetek uporabe
Začetek uporabe
−− Priložene vložke vstavite po vrtanju poravnano v izvrtine.
−− Nato privijte stensko držalo z vijaki iz materiala za
montažo.
Izravnava nadzorne kamere
Z vgrajenim stenskim
nosilcem lahko pritrdite
kamero na steno po svojih
potrebah v želenem
položaju.
Napaja se z omrežnim kablom in priloženim napajalnikom
PoE/NpE (PoE - Power over Ethernet -> Napajanje prek
eterneta). Omrežni kabel je lahko dolg do 100 metrov.
12
A
C
B
Z obročem za pritrditev A
izberite osnovno usmeritev
kamere (vodoravno ali
navpično).
Z vijakom B izberite vodoravni ali navpični kot obračanja
(odvisen je od osnovne usmeritve obroča A).
Z vijakom C izravnajte kamero tako, da bo leča stala
vodoravno na nadzorovano območje.
Zaščitno ohišje odporno proti vremenskim
razmeram
Zaščitno ohišje odporno proti vremenskim razmeram lahko
uporabite, če morate za napajanje kamere s tokom uporabiti
dolg kabel LAN.
Za montažo zaščitne doze uporabite predlogo za izvrtino na
strani 85.
34
Zaključek montaže kamere
POE
Sl.: 1
LAN
Sl.: 2
Nadzorno kamero (Sl.: 1) in adapter PoE (napajanje prek
eterneta) povežite s priloženim kablom LAN in ga vtaknite
v levi priključek na (PoE) adapterju PoE (Sl.: 2). S tem je
vzpostavljeno napajanje s tokom.
Namestitev nadzorne kamere
Namestitev strojne opreme
Da bi opravili prve nastavitve nadzorne kamere, jo je treba
najprej neposredno povezati z usmerjevalnikom s priloženim
omrežnim kablom. Brezžična povezava prek WLAN-a je
mogoča šele, če je bila ta urejena v nadzorni kameri prek
kabelske povezave.
35
Začetek uporabe
Priloženi omrežni kabel vtaknite v kamero in usmerjevalnik,
kot je prikazano na spodnjih slikah�
POE
LAN
Na omrežnem priključku nadzorne kamere sta dve kontrolni
LED-lučki:
• Rumeni: kaže na obstoj omrežnih aktivnosti�
• Zeleni: kaže, da je nadzorna kamera povezana z omrežjem�
Če usmerjevalnik nima priključka za omrežni
kabel, lahko nadzorno kamero nastavite tudi
brez usmerjevalnika�
Za to dezaktivirajte na računalniku vsa
obstoječa omrežja in vtaknite omrežni kabel
nadzorne kamere neposredno v računalnik� S
programom supra IPCam Config (glejte razdelek
„Namestitev programske opreme“) dobite prav
tako dostop do nadzorne kamere�
Začetek uporabe
Sistemski pogoji
Operacijski sistem: Programska oprema, ki je na priloženem
CD-ju je primerna izključno za sisteme Windows� Nadzorno
kamero lahko uredite prek dostopa do brskalnika in tudi prek
Mac OS Linux ali drugih operacijskih sistemov�
• Operacijski sistemi:
Windows Vista, 7, 8, 10
• Procesor:
2�0 GHz ali višji
• Pomnilnik RAM:
512 MBajtov ali več
• Omrežna kartica:
10Mbitov/s ali več
• Grafična kartica:
512 MBajtov ali več
• Internetni brskalniki: Internet Explorer (od različice 9),
Firefox (od različice 3),Google Chrome,
Safari, Opera (najno vejša različica)
• Ločljivost zaslona:
1024 x 768 ali višjar
Namestitev programske opreme
Priložena programska oprema je primerna le za sisteme
Windows: Za namestitev na sistemih Mac preberite razdelek
Namestitev na Mac OS X�
Programsko opremo je treba namestiti na računalnik, ki je
povezan z istim usmerjevalnikom, kot nadzorna kamera�
1� Priložen CD s programsko opremo vstavite v CD/DVD pogon
svojega računalnika�
2� Nato se samodejno odpre naslednji izbirni meni� Če se meni ne
zažene samodejno, pojdite na računalniku v seznam pogonov in
tam z miškinim klikom odprite CD/DVD pogon z oznako „Maginon
IP Camera“ tako, da kliknete nanj�
36
37
Začetek uporabe
3� Z dvojnim klikom zaženite program CDMenu/CDMenu�exe�
Začetek uporabe
Namestitev oblaka „supra space“
Za vaš Maginon IPC-25 HDC smo uredili možnost, da kamero
namestite na poenostavljen način� Ponujena vam bo
možnost oblačne rešitve, ki jo lahko namestite zelo hitro in
preprosto� Po tej namestitvi imate prek „Supra space“ kadar
koli neposredni dostop do kamere�
Pri oblaku gre za platformo v internetu, ki vzpostavi povezavo
med kamero in vašo končno napravo (računalnik, mobilni
telefon, tablični računalnik)� Ob tem bodo v „Supra space“
shranjeni le nujni podatki o povezavi za kamero, ne pa
posnetki kamere�
V nadaljevanju smo pripravili razlago v nekaj korakih, kako
lahko namestite Maginon IPC-25 HDC a uporabo prek oblaka�
4� Kliknite na „supra IPCam“, da bi namestili program supra IPCam
Config � Sledite navodilom na zaslonu, dokler namestitev
programske opreme ni končana�
5� Prek točk „Navodila za uporavo“v začetnem meniju CD-ja s
programsko opremo lahko poleg tega odprete navodila za
uporabo na zaslonu v sistemskem jeziku računalnika�
6� Če za prikaz dokumentov pdf ni na računalniku ustreznega
programa, lahko dodatno namestite program „Adobe Acrobat
Reader“�
1� V programu supra IPCam Config kliknite možnost „Zaženi
iskanje“� Ko sistem najde kamero in jo prikaže, preverite, če so
na voljo nove posodobitve za vašo kamero� Za to kliknite „Info“
in izberite „Posodobi“� Izvedite vse ponujene posodobitve� Po
uspešni posodobitvi počakajte, da se kamera znova zažene�
Na tem mestu lahko kliknete „Brskalnik“, da imate neposreden
dostop do kamere� Za ta namen uporabite uporabniško ime
„admin“ brez gesla�
Zaradi varnosti podatkov obvezno dodelite
računu „admin“ geslo� Zunanji dostop do
kamere ni mogoč brez dodelitve gesla�
Na str� 57 najdete razlago za spremembo gesla� Za nadaljnje
nastavitve kamere izberite možnost „Nastavitve“�
38
39
Začetek uporabe
Začetek uporabe
2. Kot model kamere izberite „Maginon IPC-25 HDC“ in nato kliknite
na „OK“. Nato bodo priklicane nastavitve kamere.
3. Za pripravo kamere za uporabo prek „Supra space“ izberite v
naslednjem koraku tretjo možnost „Uporaba kamere s Supra
space (priporočeno)“.
4. V naslednjem oknu vnesite za kamero poljubno okno, ki opisuje
na primer lokacijo.
5. V naslednjem koraku izberite brezžično omrežje, nastavite
območje na „Evropa“ in vnesite ključ.
6. Zdaj navedite registracijske podatke za prijavo pri supra space.
Izberite poljubno uporabniško ime in geslo z najmanj 8 znaki.
Vnesite tudi veljaven naslov e-pošte. Zabeležite si te podatke za
prijavo.
7.V zadnjem koraku bo še enkrat ponovljeno, katere nastavitve se
bodo opravile.
8. Za izvedbo namestitve kamere pojdite na „Dalje“.
40
41
Začetek uporabe
Začetek uporabe
Prijavite se z uporabniškimi podatki, ki ste jih navedli v
pomočniku za namestitev. Nato bo prikazan pregled vseh
izdelkov vaše IP kamere. Izberite jih za priklic kamere. Nato se
odpre naslednja stran.
Uporaba kamere prek „supra space“
Za priklic slike svoje kamere Maginon IPC-25 HDC izberite
simbol .
Prek
lahko prikličete spletne gumbe svoje kamere. Tu se
prijavite z uporabniškim imenom „admin“ in brez gesla. Nato
imate dostop do vseh nastavitev svoje kamere Maginon
IPC-25 HDC.
Priklic oblaka „supra space“
V internetnem brskalniku odprite prek povezave:
http://supra-space.de ali http://supra-space.com
začetno stran oblaka.
42
43
Začetek uporabe
Začetek uporabe
Prek simbola
se prijavite pri supra space. Tu uporabite
podatke za prijavo, ki ste jih uporabili v pomočniku za
namestitev.
Pri prijavi vam je kamera takoj na voljo v seznamu pod
imenom kamere, ki ste ga izbrali. Da bi dobili prikazano sliko
kamere, jo izberite na zaslonu.
Uporaba programčka „Maginon IPC Viewer“
V App Store in pri Google Play je na voljo programček
„Maginon IPC Viewer“ za vašo kamero. Prenesite ju na
pametni telefon ali tablični računalnik in ju zaženite.
44
45
Začetek uporabe
Namestitev na Mac OS X
Najprej namestite nadzorno kamero v skladu s priročnikom
do vključno razdelka „Sistemski pogoji“. Da bi lahko nadzorno
kamero konfigurirali na svojem Mac OS X, morate v prvem
koraku najprej ugotoviti IP naslov usmerjevalnika. S tem
IP naslovom imate nato dostop do konfiguracijske strani
usmerjevalnika. V naslednjem koraku potrebujete iz
podatkov za nastavitev usmerjevalnika še IP naslov nadzorne
kamere. S tem naslovom lahko odprete konfiguracijsko stran
IPC-25 HDC in opravite nastavitve nadzorne kamere.
Začetek uporabe
3. Levo v oknu izberite trenutno omrežno povezavo. Spoznate jo po
tem, da je pred njo zelena pika, v tem primeru je to „WLAN“, tam
kliknite na „Dodatne možnosti“:
4. Zdaj se premaknite na stran „TCP/IP“, tam boste pod „Router
(Usmerjevalnik)“ našli IP naslov svojega usmerjevalnika. V
naslednjem primeru je ta naslov 192.168.16.1.
Ugotavljanje naslova IP usmerjevalnika
1. Da bi na svojem Mac OS X ugotovili IP naslov usmerjevalnika,
kliknite na seznamu menijev na simbol jabolka
.
2. Zdaj klinike na „Nastavitve sistema“ in naprej na „Omrežje“.
Ugotavljanje IP naslova nadzorne kamere
Zdaj odprite internetni brskalnik Safari in vnesite za kot ciljni
naslov ugotovljen IP naslov svojega usmerjevalnika. Nato
se odpre konfiguracijska stran usmerjevalnika. Tam boste v
nastavitvah našli praviloma možnost z oznako „Preglednica
DHCP“ oz. „Rezervacija DHCP“, ko jo lahko prikličete. Nato
boste prejeli seznam vseh naprav v omrežju, kot je prikazano
v naslednjem primeru.
Upoštevajte, da se lahko prikaz v konfiguraciji vašega
usmernika lahko razlikuje od primera.
46
47
Začetek uporabe
Začetek uporabe
Program supra IPCam Config ne najde kamere.
Sta nadzorna kamera in računalnik povezana z
usmerjevalnikom ?
1. Če je na računalniku aktivnih več brezžičnih omrežij,
dezaktivirajte vsa brezžična omrežja s katerimi nadzorna
kamera nima nobene povezave.
2. Dezaktivirajte računalnikov požarni zid.
Usmerjevalnik nima priključka za omrežni kabel.
1. Nadzorno kamero povežite neposredno z računalnikom.
2. Na računalniku dezaktivirajte vsa omrežja.
3. Nadzorno kamero priklopite z omrežnim kablom na računalnik.
4. S programom supra IPCam Config poiščite nadzorno kamero.
5. V supra IPCam Config izberite kamer in pojdite nato na „Naslov“.
6. Dezaktivirajte „DHCP“ in vnesite pod „Statična konfiguracija“:
Na tem seznamu je nadzorna kamera navedena pod
opisom „ipcam_xxx“. V prejšnjem primeru bi to bila oznaka
„ipcam_006E060241B6“. Poleg te oznake je naveden tudi
IP-naslov nadzorne kamere (tukaj: 192.168.1.113). Ta naslov
vnesite v novo okno brskalnika (Safari), da odprete stran za
konfiguracijo nadzorne kamere.
•Naslov IP: 169.254.10.100; Maska podomrežja: 255.255.0.0
•„Standardni prehod“ in „Strežnik DNS“ ostaneta prazna.
7.Kliknite na „Uporabi“ in počakajte, da program pokaže kamero.
Na konfiguracijski strani nadzorne kamere se prijavite z
računom „admin“ in geslom, ki ste ga dodelili
(glejte stran 14).
Na str. 57 najdete razlago za spremembo gesla.
Po prijavi se registrirajte za supra space. Za ta namen kliknite
„Nastavitve“ in izberite gumb supra space.
48
49
Začetek uporabe
Brezžična povezava med nadzorno kamero in
usmerjevalnikom ne deluje�
1� Preverite brezžične nastavitve, še posebej vnesen ključ� Morebiti
niso sproščeni vsi kanali WLAN� Pri brezžičnih nastavitvah prilagodite nastavitev „Območje“�
2� Vaš usmerjevalnik dodeljuje morda menjajoče se lokalne naslove IP ob vsaki novi vzpostavitvi povezave� Zato znova poiščite
kamero prek supra IPCam Config�
Uporaba
Uporaba
Uporaba na računalniku
Priklic nadzorne kamere
1� Najprej odprite brskalnik (Internet Explorer, Firefox, Opera,
Google Chrome, Safari ali podobno)� Vnesite naslov IP nadzorne
kamere� Če bi radi do nadzorne kamere vstopili z računalnika
v istem lokalnem omrežju, lahko tu navedete tudi naslov
lokalnega omrežja�
2� Za prijavo vnesite uporabniško ime ter morebiti pripadajoče
geslo� Nato kliknite na „Prijava“� Ob prvi uporabi kamere vnesite
tu kot uporabnika „admin“ in pustite polje za geslo prazno�
Nato se odpre program za upravljanje in nastavitve nadzorne
kamere�
Zaradi varnosti podatkov obvezno dodelite računu
„admin“ geslo, kot je opisano na strani 57 �
50
51
Uporaba
Uporaba
Določitev slike kamere
Pod Pogled določite nastavitve glede slike kamere.
• Ločljivost: Tu lahko izbirate, ali naj bo slika nadzorne
kamere prikazana ločljivosti 1280 x 720 pik, 640 x 480 pik ali
320 x 240 pik.
Krmiljenje nadzorne kamere
Za krmiljenje nadzorne kamere so vam na voljo različni
elementi in možnosti. Pod sliko kamere boste našli osnovne
nastavitve kamere.
Pri tem je odvisno od pravic uporabniškega računa, kateri
elementi upravljanja so na voljo in katere nastavitve je
dovoljeno spremeniti.
Kot Administratorju so vam na voljo vsi nastavitve.
Kot Upravljalec lahko nastavite sliko kamere, vendar ne
morete izvajati nastavitev.
Kot Uporabnik lahko prikličete sliko kamere, vendar ne
morete spreminjati nastavitev.
52
• Frekvenca svetlobe: Če uporabljate nadzorno kamero
v prostoru z neonsko svetlobo, nastavite tu omrežno
frekvenco krajevnega električnega omrežja (50 Hz oz. 60
Hz). Če uporabljate nadzorno kamero na prostem, izberite
nastavitev Zunanje območje.
• Svetlost: Navedite vrednost svetlosti v območju 0 do 6. Višja
je ta vrednost, svetlejša je slika kamere.
• Kontrast: Navedite vrednost kontrasta v območju 0 do 6.
Višja je ta vrednost, bolj kontrastna je slika kamere.
• Vodoravno zrcaljenje: To možnost označite, če naj bo slika
kamere vodoravno zrcaljena.
• Navpično zrcaljenje: To možnost označite, če naj bo slika
kamere navpično zrcaljena.
Vodoravno in navpično zrcaljenje slike kamere lahko
uporabljate, če je nadzorna kamera montirana na strop.
53
Nastavitve
Nastavitve
V naslednjem razdelku boste dobili pregled o vsem
možnostih nastavitev nadzorne kamere. Če nastanejo težave
med namestitvijo ali uporabo nadzorne kamere oz. je treba
spreminjati nastavitve, boste tu našli navodila za ustrezne
možnosti.
Nastavitve
Nastavitev imena kamere
Nadzorni kameri lahko dodelite oznaki, da bi jo na primer,
enostavneje našli v omrežju ali, da imeli nedvoumno
dodelitev ob uporabi več nadzornih kamer.
1. Odprite svoj internetni brskalnik in prikličite stran
„www.supra-space.com“ Pri supra space se prijavite s svojim
imenom računa in geslom.
2. Izberite kameri, pri kateri želite spremeniti nastavitve in kliknite
desno na možnosti „Nastavitve“
. Tu lahko izberete želeno
kategorijo nastavitev.
Nastavitev statusa naprave
Stanje naprave daje informacije o trenutnih podatkih in
vrednostih nastavitev nadzorne kamere. Za to izberite v
meniju spodaj 1. simbol „Stanje naprave“.
Za to izberite v meniju pod „Ime kamere“ (2. simbol) V polje
za besedilo vnesite želeno oznako kamere in nato kliknite na
„Shrani” . Ime kamere je lahko sestavljeno iz poljubnih znakov
in dolgo do 20 znakov.
Novo ime kamere bo prevzeto brez novega zagona nadzorne
kamere.
54
55
Nastavitve
Nastavljanje datuma in ure
Tu nastavite, v katerem časovnem območju je nadzorna
kamera in tudi samodejno posodabljate datum ter uro s
pomočjo tako imenovanega strežnika NTP (časovnega
strežnika). Pravilna ura je med drugim pomembna za
načrtovanje časa za alarm ali za prenos FTP.
Nastavitve
4. Strežnik NTP: Iz sestavljenega seznama strežnikov NTP izberite
tistega, prek katerega naj se posodabljata datum in ura. Tu lahko
navedete tudi strežnik NTP z imenom ali naslovom IP, ki ga ni na
seznamu.
5. Za prevzem spremenjenih nastavitev kliknite na „Shrani“.
Spremembe bo prevzela nadzorna kamera brez novega zagona.
rejanje ali spreminjanje uporabniških
U
računov in gesel
Za nadzorno kamero lahko uredite do 8 uporabniških
računov. Prek teh uporabniških računov sledi nato dostop do
nadzorne kamere.
Za spreminjanje standardnega gesla računa „admin“ odprite
možnost „Uporabniški računi“. Prikazan bo račun „admin“.
1. Trenuten datum in ura: Tu sta prikazana datum in ura, kot sta
shranjena v nadzorni kameri. Ti podatki bodo pri shranjevanju
nastavitev sinhronizirani z lokalnim sistemom. Če ni izbrana
možnost „Sinhronizacija s strežnikom NTP“, ni mogoče na ta
način nastaviti datuma in ure.
2. Časovno območje: Iz seznama časovnih območij izberite tistega,
v katerem je nadzorna kamera.
3. Sinhronizacija s strežnikom NTP: To možnost odkljukajte če želite, da bosta prek strežnika NTP vedno samodejno posodobljena
trenuten datum in čas.
56
V polje „Geslo“ in v polje „potrditev“ vnesite vaše izbrano
novo geslo. Geslo mora biti sestavljeno iz najmanj 8 in največ
12 mest z velikimi in malimi črkami, številkami in posebnimi
znaki, npr. „Berlin#1“. Nato izberite možnost „Shraniti“.
Upoštevajte, da uporabniškega imena in uporabniškega
računa „admin“ ni mogoče izbrisati ali preimenovati.
Za nastavitev dodatnih uporabniških računov postopajte na
naslednji način:
1. Za izdelavo novega uporabnikovega računa kliknite na „Dodati“.
2. Za novi račun določite uporabniško ime in geslo. Geslo mora biti
sestavljeno iz najmanj 8 in največ 12 mest z velikimi in malimi
črkami, številkami in posebnimi znaki, npr. „Berlin#1“.
57
Nastavitve
3. Za brisanje uporabniškega računa, kliknite na „Odstraniti“. Če
uporabniški račun pomotoma izbrišete, sprememb pa še niste
potrdili s „Shrani“, lahko s ponovnim priklicem „Uporabniški
računi“ znova vzpostavite staro stanje.
Za uporabniške račune so na voljo različne pravice:
1. Obiskovalec: Uporabnik lahko le prikliče sliko kamere, ne more
pa spreminjati nastavitev.
2. Upravljavec: Kot Upravljavec lahko uredite sliko kamere
(npr. svetlost in kontrast), ne morete pa izvajati nastavitev.
3. Skrbnik: Uporabnik lahko spreminja vse nastavitve.
Za prevzem spremenjenih nastavitev kliknite na „Shrani“. Da
bi se prevzele spremembe v uporabniških računih, morate
znova zagnati nadzorno kamero.
58
Nastavitve
Spreminjanje omrežnih nastavitev
Za povezavo nadzorne kamere z obstoječim omrežjem ali
usmerjevalnikom morate nastaviti omrežje.
1. Uporaba DHCP: Če je v vašem omrežju mogoča samodejna
povezava nove naprave (uporabnik), potem tu odkljukajte to
možnost. Vsi potrebni podatki bodo prevzeti neposredno s
strežnika oz. usmerjevalnika.
2. Vrata spletnega gumba: Povezave v omrežju obstajajo
prek tako imenovanih vrat. Pri tem lahko strežnik in vsaka
priklopljena naprava (stranka) delujejo z identičnim naslovom
omrežja prek različnih vrat.
Kot standardna vrednost je za nadzorno kamero navedena
vrednost 80. Če je treba, lahko to spremenite v območju
1-65535.
59
Nastavitve
Če usmerjevalnike ne podpira samodejne povezava nove
naprave, odstranite kljukico pri „uporaba DHCP“.
Nato se odpre več novih vnosnih polj. Tam morate ročno
vnesti dostopne podatke svojega omrežja.
Nastavitve
1. IP-naslov: Tu vnesite posamezni omrežni naslov za nadzorno
kamero. Če je med omrežnimi nastavitvami računalnika
pod „Default Gateway“ (standardni prehod) na voljo naslov
192.168.1.1, se mora naslov za nadzorno kamero glasiti 192.168.1.x.
Črka x predstavlja vrednost med 2 in 254, ki še ni uporabljena v
omrežju. Primer: 192.168.1.100.
2. Maska podomrežja: Praviloma morate vnesti tu vrednost
255.255.255.0.
3. Privzeti prehod: Prek privzetega prehoda se vzpostavlja
povezava do interneta. Pri tem gre praviloma za naslov omrežja
usmerjevalnika.
4. Strežnik DNS: Naslov tako imenovanega strežnika DNS ali
njegovega imena lahko prikličete iz nastavitev svojega omrežja.
Pri tem gre praviloma za naslov omrežja usmerjevalnika.
Za prevzem spremenjenih nastavitev kliknite na „Shrani“. Da
bi prevzeli spremembe v nastavitvah omrežja morate znova
zagnati nadzorno kamero.
Brezžične nastavitve
Če želite, da bo nazorna kamera v omrežje povezana prek
W-LAN (brezžični LAN) lahko tu opravite potrebne nastavitve.
Za to izberite v meniju pod točko „Brezžične nastavitve“.
Podatke, ki jih potrebujete, lahko praviloma prikličete na
računalniku prek lastnosti omrežja ali jih zahtevate od
sistemskega skrbnika omrežja.
60
1. Uporaba DHCP: Če želite brezžično povezavo do omrežja, tu
odkljukajte to možnost. Nato se odpre okno z možnostmi.
61
Nastavitve
Nastavitve
Pri nastavitvi „Nešifrirano“ se podatki prenašajo nešifrirani�
Če uporabljate načine šifriranja „WEP“, „WPA“ ali „WPA2“
morate vnesti dodatne informacije za šifriranje� za to
prevzemite natančne nastavitve, kot jih dobite prikazane v
usmerjevalniku oz� dostopni točki�
Vse potrebne podatki, ki jih glede brezžičnega omrežja
potrebujete v nadaljevanju, so navedeni v usmerjevalniku
oz� Access Point (dostopni točki), prek katerega se krmili
to omrežje� Zato prikličite nastavitve usmerjevalnika oz�
dostopne točke in tam odprite nastavitve za brezžično
omrežje� Podrobnejše informacije o tem, kako pridete do teh
podatkov boste našli v priročniku svojega usmerjevalnika�
2� Ime omrežja (SSID): Tu vnesete ime brezžičnega omrežja
(imenovanega tudi s SSID)�
3� Območje: WLAN ne podpira različne kanale, kar je odvisno
od območja uporabe� Zato izberite tu območje, v katerem bo
nameščena nadzorna kamera�
− Nastavitve za brezžično omrežje naj se
prevzamejo nespremenjene� Le tako je
omogočena brezhibna povezava nadzorne
kamere�
− Tudi temeljnih nastavitev usmerjevalnika oz�
dostopne točke naj ne bi spreminjalo, če ni
treba� Sicer lahko pride do težav z drugimi
WLAN napravami v omrežju�
S funkcijo „Iskanje“ lahko zaženete samodejno iskanje
obstoječih brezžičnih omrežij� Nato izberite iz seznama želeno
omrežje tako, da ga označite pod „Izbira“ in nato kliknete na
„Uporabi“� Če bodo k izbranemu omrežju potrebni podatki za
šifriranje, bo treba vnesti še te�
Za prevzem spremenjenih nastavitev kliknite na „Shrani“�
Nadzorna kamera se zažene znova, da bi s tem prevzela
spremembe� Nov zagon traja pribl� 2 minuti�
4� Šifriranj: V brezžičnih omrežjih se podatki prenašajo v glavnem
šifrirano, da bi preprečili dostop tretjim osebam� Tu vnesite, katera
vrsta šifriranja se naj uporabi v vašem omrežju WLAN�
62
63
Nastavitve
Nastavitve UPNP
Universal Plug and Play (UPnP/ Univerzalen Vtakni in
predvajaj) je namenjen proizvajalčevemu razširjenemu
krmiljenju naprav prek omrežja, ki temelji na IP� Če
usmerjevalnik podpira UPnP in je tam tudi aktivirano, bodo
ob tem samodejno prevzete nastavitve požarnega zida�
1� Za to izberite v meniju pod točko „Nast avitve UPNP“�
Nastavitve
Nastavitve DDNS
Nastavitve DDNS niso nujne za pravilno
delovanje nadzorne kamere� Dostop do
nadzorne kamere je mogoč od povsod prek
funkcije supra space� Če želite uporabljati
nastavitve DDNS, lahko brezplačno registrirate
elektronski naslov� V spletnem brskalniku
odprite stran http://supracam�net, da se
registrirate� Potem v nadzorno kamero vnesite
registrirane nastavitve DDNS�
2� Če želite pri povezavi nadzorne kamere uporabljati UPNP, potem
označite „Uporabi UPNP“� Standardno je aktivirano „Uporabi
UPNP“�
3� Za prevzem spremenjenih nastavitev kliknite na „Shrani“�
Spremembe bo prevzela nadzorna kamera brez novega zagona�
64
65
Nastavitve
Nastavitve e-pošte
Nadzorna kamera lahko ob določenih dogodkih pošlje
alarmno sporočilo prek e-pošte. Za to so obvezni podatki o
e-poštnem računu, prek katerega bo poslana e-pošta.
Tu lahko na primer uporabljate naslov zasebne e-pošte, ali si
ustvarite lasten naslov e-pošte za nadzorno kamero.
V meniju izberite točko „Nastavitev e-pošte“ in odkljukajte
„Uporabi SMTP“.
Nastavitve
Pri tako imenovanem strežniku SMTP (Simple Mail Transfer
Protocol/Protokol za prenos elektronske pošte) gre za izhodni
strežnik za pošto ponudnika e-poštnih storitev. Na ta strežnik
se pošilja pošta, ki se od tam posreduje naprej.
• Strežnik: Tu vnesite naslov strežnika SMTP računa e-pošte.
• Vrata: Vnesite vrata strežnika SMTP. Standardna vrednost
je tu 25.
• Šifriranje: Navedite, ali naj bo uporabljeno šifriranje
strežnika SMTP in katero.
• Potrebno overjanje: Navedite, ali zahteva strežnik
SMTP overjanje. Če ga, označite to možnost ter vnesite
uporabniško ime in geslo računa e-pošte.
• Pošiljatelj: Navedite naslov e-pošte, prek katere naj bo
poslano alarmno sporočilo.
• Prejemniki 1-4: Navedite do 4 naslove e-pošte, na katere
naj bo poslano alarmno sporočilo. Če želite sporočilo
prejeti na naslov e-pošte, prek katere se pošilja alarmno
sporočilo, morate ta naslov vnesti tudi kot Prejemnik.
Če želite, da bo ob sprožitvi alarma poslana e-pošta,
aktivirajte „ Uporabi SMTP“. Upoštevajte, da mora poleg tega
biti v nastavitvah alarma aktiviran tudi alarm.
• Pošiljanje naslovov IP: S to možnostjo določate, ali naj
bo e-pošta poslana s trenutnim naslovom IP nadzorne
kamere na navedene naslove e-pošte takoj, ko se
spremeni naslov IP kamere.
Podatke, ki jih glede uporabljenega računa e-pošte
potrebujete v nadaljevanju , boste prejeli od ponudnika
e-pošte. Pri zasebnem računu e-pošte boste te podatke našli
tudi v programu e-pošte, kot sta Outlook ali Thunderbird.
Na navedene naslove e-pošte bo poslana testna e-pošta.
V poljih „Strežnik“, „Vrata“, „Pošiljatelj“ in „Prejemnik 1“ je
vedno treba navesti podatke. Če bi radi preverili nastavitev
pošte, kliknite na „Testiraj“.
Za prevzem nastavitev kliknite na „Shrani“. Spremembe bo
prevzela nadzorna kamera brez novega zagona.
66
67
Nastavitve
Nastavitve FTP
Nadzorna kamera omogoča, da na strežnik FTP nalagate
občasno ali redno slike. Tu navedite potrebne dostopne
podatke za strežnik FTP, ki naj bo uporabljen v ta namen.
1. V meniju izberite točko „Nastavitve FTP“ in odkljukajte
„Uporabi FTP“.
Nastavitve
• Geslo: Vnesite geslo za uporabniški račun.
• Pot: Navedite pot, pod katero naj bodo slike shranjene na
strežnik FTP.
• Način prenosa: Izberite, ali se naj za prenos zahteva
pasivna ali aktivna povezava FTP.
• Nalaganje v intervalih: To možnosti označite, če želite, da
se bodo slike nadzorne kamere prenašale na strežnik FTP v
rednih razmikih.
• Interval (sekunde): Tu določite, v katerih razmikih se naj
slika posname in prenese. Navedite v sekundah.
• Navedba imena datoteke: To možnost označite, če bi radi
dodelili ime datoteke. Če ta možnost ni označena, bo za
shranjevanje slike uporabljeno dodeljeno ime datoteke.
Za preverjanje navedb za nastavitve FTP-ja, kliknite spodaj
na „Testiraj“. Nato se ena slika prenese na strežnik FTP.
2. Če želite, da bodo slike nadzorne kamere naložene na strežnik
FTP, aktivirajte „Uporabi FTP“.
Za prevzem sprememb nastavitev kliknite na „Shrani“.
Spremembe nastavitev FTP-ja bo prevzela kamera brez
novega zagona.
• Strežnik: Navedite naslov strežnika FTP.
• Vrata: Navedite vrata, prek katerih se naj dostopa do
strežnika FTP. Standardna vrednost jetu 21.
• Uporabniško ime: Vnesite ime uporabniškega računa, ki
ima pravico pisanja na strežnik FTP.
68
69
Nastavitve
Nastavitve
Nastavitve alarma
Tu navedite, pod katerimi pogoji naj odda nadzorna kamera
alarmno sporočilo in kaj naj izvede v primeru alarma. Za to
izberite v meniju pod točko „Nastavitve alarma“. Odvisno od
nastavljenih možnosti, dobite naslednje prikaze:
4. Sporočilo na e-pošto: To možnost aktivirajte, če v primeru
alarma sledi sporočilo prek e-pošte.
5. Sporočilo na FTP: To možnost aktivirajte, če se naj v primeru
alarma odložijo slike na strežnik FTP.
6. Interval: Navedite, v kakšnem intervalu se naj v primeru alarma
odlagajo slike na strežnik FTP. Navedite v sekundah.
7.Sporočilo na HTTP: To možnost aktivirajte, če naj se v primeru
alarma prikliče nek naslov HTTP.
1. Zaznavanje gibanja: Označite to možnost, da bi aktivirali
zaznavanje gibanja. Zu označite čas, v katerem naj postane
nastavitev alarma aktivna.
2. Občutljivost: Navedite občutljivost zaznavanja gibanja z
vrednostjo med 0 in 9. Višja je vrednosti, občutljivejše je
zaznavanje gibanja.
8. URL: Tu navedite, kateri naslov HTTP se naj prikliče v primeru
alarma.
Za prevzem spremenjenih nastavitev kliknite na „Shrani“.
Spremembe nastavitev FTP-ja bo prevzela nadzorna kamera
brez novega zagona.
3. Uporaba urnika: Omejite lahko časovno obdobje, v katerem se
naj sproži alarm. Takoj, ko izberete to možnost, se odpre sosednja
časovna shema, v kateri lahko izberete aktivne čase.
70
71
Nastavitve
Nastavitve
Ponastavitev nadzorne kamere
Ponovni zagon nadzorne kamere
Da bi nadzorno kamero ponastavili na tovarniške nastavitve,
kliknite na „Ponastavi zdaj“�
Za ponoven zagon nadzorne kamere kliknite na „Ponovno
zaženi zdaj“� S tem prevzamete vse nastavitve, opravljene
doslej�
Ponastavitev traja približno 1 minuto- Počakajte, da se bo v
oknu brskalnika znova pokazala prijava�
Upoštevajte, da se po ponastavitvi kamere
ponastavijo v stanje ob dobavi tudi gesla� Zaradi
varnostni podatkov zato obvezno spremenite
po ponovni namestitvi geslo za račun „admin“�
− Z izvedbo funkcije boste izgubili vse
opravljene nastavitve�
− Če so bile spremenjene nastavitve omrežja,
morebiti nadzorna kamera ne bo več
dosegljiva na trenutnem naslovu� Nato
lahko nadzorno kamero znova najdete s
konfiguracijskim programom�
− Nadzorno kamero lahko ponastavite tudi s
pomočjo tipke RESET (18)� Za to držite tipko
RESET pritisnjeno pribl� 15 sekund�
72
Ponoven zagon traja približno 2 minuto� Počakajte, da se bo v
oknu brskalnika znova pokazala prijava�
Če so bile spremenjene nastavitve omrežja,
morebiti nadzorna kamera ne bo več dosegljiva
na trenutnem naslovu� Nadzorno kamero lahko
najdete znova s pomočjo konfiguracijskega
programa�
73
Možne kršitve prava
Možne kršitve prava
Pri uporabi IP nadzorne kamere je treba upoštevati naslednja
navodila:
Zaščita avtorskih pravic
Načeloma ima vsak človek na lastni sliki pravice� Po zakonu
o avtorskih pravicah je dovoljeno slike objaviti brez soglasja
prizadetih šele, če se osebe pojavljajo poleg pokrajine ali
drugega okolja le kot dodatek� Odgovor na vprašanje, ali
je človek le dodatek, je odvisen od okoliščin posameznega
primera� Iz razlogov pravne varnosti je treba v vseh primerih, v
katerih so možni posnetki z osebami, ki jih lahko identificirate,
te osebe seznaniti o IP nadzorni kameri (glejte tudi razdelek
„Dolžnost obveščanja“)�
Zaščita zasebnosti
Z objavljanjem slik ni dovoljeno kršiti zasebnosti drugih�
Kamere ne usmerjaje na vrtove ali na vhodna vrata sosednjih
stanovanj tudi, če so ti kraji vidni iz lastnega stanovanja ali
javnih krajev� To ne opravičuje objavo teh pogledov�
Prepričajte se, da ste pred predajo kamere
v popravilo ali tretji osebi uporabili funkcijo
ponastavitve (72� stran) za kamero, in sicer
za izbris vseh osebnih podatkov iz pomnilnika
kamere�
74
Možne kršitve prava
Osebna določljivost
Osebna določljivost obstaja, če se lahko ugotovi, da je bila
neka določena oseba ob določenem času na določenem
kraju� Identifikacija se lahko pri tem opravi tudi prek oznak, ki
se nanašajo na osebo, npr� registrska tablica vozila� Obvezno
je treba preprečiti osebno določljivost ljudi�
Nadzorna kamera na delovnem mestu
Nadzor na delovnem mestu je v Nemčiji podvržen izjemno
strogim predpisom� Delodajalec se mora odpovedati
nadzornim kameram na delovnem mestu, dokler v celoti ni
mogoče izključiti možne pravne kršitve�
Nadzorne kamere v cestnem prometu
Pri nadzorni kameri s pogledom na cestni promet
priporočamo, da kraj postavitve nadzorne kamere in
usmerjenost snemanja oblikujete tako, da ni mogoče določiti
udeležencev v prometu na posnetkih s pomočjo registrske
tablice� Tudi napisi na vozilih lahko pomenijo določljivost
udeležencev v prometu�
Obveznost opozarjanja
Če ni mogoče izključiti osebne identifikacije ljudi, mora biti
na nadzornih kamerah na vseh dostopnih potek v območje
snemanja biti nameščeno dobro vidno opozorilo� Poleg tega
je sprehajalca treba opozoriti, da je z vstopom v območje
snemanja dal soglasje za snemanje slik in, da če soglasje zavrne, se lahko snemanju izogne tako, da ne vstopi v območje
snemanja� Pri tem je treba paziti na prostovoljnost izjave� Če
je fotografski pas na mestu, ki ga prizadeti mora prečkati, da
bi prišel do svojega cilja (npr� vhod do znamenitosti), potem
zaradi pomanjkanja prostovoljnosti ni učinkovitega soglasja�
75
Izjava o skladnosti
Izjava o skladnosti
EU izjavo o skladnosti lahko zahtevate na
naslovu, ki je naveden v nadaljevanju.
Proizvajalec izjavlja, da je bil znak CE na tej napravi nameščen
v skladnosti s temeljnimi zahtevami in ostalimi zadevnimi
predpisi z naslednjimi evropskimi direktivami:
direktiva RoHS 2011/65/EU
direktiva Elektromagnetna združljivost 2004/108/EU
direktiva R&TTE 1999/5/EU
supra
Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH,
Denisstraße 28A, 67663 Kaiserslautern, Nemčija
Shranjevanje
Če kamere ne uporabljate, ločite nadzorno kamero od
napajanja s tokom in jo shranite na čistem in suhem mestu,
izven dosega otrok.
Čiščenje
Čiščenje
OPOZORILO!
Nevarnost opeklin!
Nadzorna kamera se med uporabo zelo segreje.
−− Počakajte, da se pred čiščenjem nadzorna kamera ohladi
do konca!
OBVESTILO!
Nevarnost kratkega stika!
Voda, ki je vdrla v ohišje, lahko povzroči kratki stik.
−− Nadzorne kamere nikoli ne potopite v vodo.
−− Pazite, da v notranjost ohišja ne more vdreti voda.
OBVESTILO!
Nevarnost zaradi napačnega upravljanja!
Nepravilno ravnanje z nadzorno kamero lahko poškoduje
nadzorno kamero.
−− Ne uporabljajte agresivnih sredstev za čiščenje, krtačk s
kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih
predmetov za čiščenje, kot so noži, trde lopatice in
podobno. Ta lahko poškodujejo površine.
−− Nadzorne kamere nikoli ne dajte v pomivalni stroj. To bi jo
uničilo.
1. Pred čiščenjem izvlecite električni vtič.
76
77
Tehnični podatki
Odstranjevanje med odpadke
2� Počakajte, da se nadzorna kamera ohladi do konca�
3� Ohišje nadzorne kamere obrišite le z rahlo navlaženo krpo�
Počakajte, da se nadzorna kamera posuši do konca�
Tehnični podatki
Zaradi izboljšanja izdelka si pridržujemo
tehnične in optične spremembe izdelka�
Model:
IPC-25 HDC
Odstranjevanje med odpadke
Slikovni senzor:
Senzor CMOS 1/5“,
1�280 x 720 pik
Odstranjevanje embalaže med odpadke
Leča:
F=2,4, f=3,6 mm, infrardeča leča
Infrardeča svetloba:
24 infrardečih LED-ov
Nočno gledanje:
20 m
Minimalna osvetlitev:
0�5 Luxa (brez LED-ov)
Kot slike:
60°
Podprti protokoli:
HTTP, FTP, TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS,
UPnP
Standardi WLAN:
IEEE 802�11 b/g/n
Povezava LAN:
10/100 Mbps RJ-45
Napajanje z elektriko:
Adapter PoE: GRT-480050
Fo Shan Great Power Co�, Ltd�
Vhod: 100 - 240V~, 50/60 Hz; 0,8A
, 500mA
Izhod: 48V
Kamera: 48V
, 500mA
Priključki:
LAN
Dov� temperatura okolja:
-20°C do +50°C
Vlažnost okolja:
20 - 85%
Mere:
215 mm x 95 mm x 85 mm
Teža:
pribl� 423 gramov
78
Odstranjeno embalažo oddajte med odpadke
razvrščeno� Lepenko in karton oddajte
med stari papir, folije pa med sekundarne
surovine�
Odstranjevanje starih naprav med odpadke
(Uporablja se v Evropski uniji in drugih evropskih državah s
sistemom za ločeno zbiranje surovin)
Starih naprav ni dovoljeno odvreči med
gospodinjske smeti!
Če nadzorne kamere nekoč ne boste več uporabljali, je vsak uporabnik zakonsko zavezan, da stare
naprave loči od gospodinjskih smeri, oz� jih odda
na zbirnem mestu svoje občine/krajevne skupnosti� Tako je zagotovljeno, da bodo stare naprave strokovno predelane in bo preprečen negativni učinek na okolje� Zato so
električne naprave označene s sosednjim simbolom�
79
License- and Sourcecode information
License- and Sourcecode information
The product includes software components, which have been
licensed by the rights holders as free software or open source
software. You’ll find the copyright notes and license texts here:
http://gpl.supra-elektronik.com/
You can obtain the source code of these software components on a
data carrier from us by sending a request to our customer support
department at the address below within three years after sale of
the product and for at least as long as we offer support and spare
parts for the product:
supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH
Denisstrasse 28A, 67663 Kaiserslautern, Germany
(or by e-mail to: [email protected])
Subject: “Source code, Maginon product name”
To the extent the product includes proprietary software
components, which stem from us and are linked with a library
under the GNU Reader or Library General Public License, we allow
the reengineering of these proprietary software components for
debugging of changes and for making changes for your own use.
Passing on changes of proprietary software components, on the
other hand, is not permitted.
Liability and warranty information of the rights holders:
„This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details
see Sec. 11 and 12 of the GNU General Public License, Version 2.“
„This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details
see Sec. 15 and 16 of the GNU General Public License, Version 3.“
„This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details see
Sec. 15 and 16 of the GNU Lesser General Public License, Version 2.1.“
80
Šablona za stenski nosilec
Šablona za zaščitno ohišje odporno proti vremenskim razmeram
Odprtine za kable

Similar documents