Informativni izračun* stroškov trgovalnega računa DBS (Deželna

Comments

Transcription

Informativni izračun* stroškov trgovalnega računa DBS (Deželna
Informativni izračun* stroškov trgovalnega računa
DBS (Deželna banka Slovenije)
ENKRATNI STROŠEK
Prenos delnic iz registrskega računa KDD na trgovalni račun DBS (za posamezni sklop delnic): 2,20 EUR Odpiranje trgovalnega računa oziroma vzpostavitev trgovalnega računa: 0,00 EUR LETNI STROŠEK
Strošek vodenja trgovalnega računa: 0,00 EUR Strošek vzdrževanje stanj na trgovalnem računu: ‐ mesečno 0,04166 % (če vrednost ne presega 3.300,00 EUR) ali ‐ mesečno 0,96 EUR + 0,00222 % (če vrednost presega 3.300,00 EUR) IZVEDBA POSLA (nakup ali prodaja delnic)
Strošek oddaja naročila oz. prodajnega navodila: 0,80 % oz. minimalno 13,50 EUR Strošek preknjižbe delnic (kadar NE gre za prodajo na borzi): ‐ 11,00 EUR (do 499 delnic), ‐ 14,87 EUR (od 500 do 4.999 delnic), ‐ 23,40 EUR (od 5.000 do 9.999 delnic) oz. ‐ 48,75 EUR (nad 10.000 delnic) ZAPIRANJE TRGOVALNEGA RAČUNA IN MENJAVA BORZNE HIŠE
Če na trgovalnem računu ni nobenih delnic: 0,00 EUR Strošek prenosa delnic pri menjavi borzne hiše: ‐ 11,00 EUR (do 499 delnic), ‐ 14,87 EUR (od 500 do 4.999 delnic), ‐ 23,40 EUR (od 5.000 do 9.999 delnic) oz. ‐ 48,75 EUR (nad 10.000 delnic) VZOREC IZRAČUNA ZA 20 DELNIC DRUŽBE KRKA (prodaja na borzi po enem letu; upoštevan borzni tečaj 59 EUR)
ENKRATNI STROŠEK
2,20 EUR LETNI STROŠEK**
5,90 EUR PRODAJA DELNIC
13,50 EUR ZAPIRANJE RAČUNA
0,00 EUR AKCIJE (v oklepaju)***
/ VZOREC IZRAČUNA ZA 300 DELNIC DRUŽBE ELEKTRO LJUBLJANA (prodaja kupcu po enem letu; upoštevana knjigovodska vrednost 7,38 EUR)
ENKRATNI STROŠEK
2,20 EUR LETNI STROŠEK**
11,07 EUR PRODAJA DELNIC
24,50 EUR ZAPIRANJE RAČUNA
0,00 EUR AKCIJE (v oklepaju)***
/ POVEZAVE DO BORZNE HIŠE
https://www.dbs.si/partials/download.php?token=49476768297227454576146399724029066523453164790239842582373984779
41266786234356535061073693340135363 https://www.dbs.si/produkt/nalozbe‐v‐vrednostne‐papirje#tab_splosni‐pogoji‐cenik *Informativni izračun stroškov trgovalnega računa temelji na podatkih, ki so bili posredovani s strani borzne hiše in veljajo za vrednostne papirje oziroma navadne delnice na slovenskem trgu za fizične osebe. Poimenovanje posameznih postavk je bilo spremenjeno/poenoteno zaradi lažjega razumevanja, zato se posameznega
postavke morda ne ujemajo z uradnim cenikom borzne hiše. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov, si bo pa prizadevalo, da so podatki kar najbolj točni in
ažurni. Društvo MDS vsem priporoča, da pred dokončno odločitvijo preverijo tudi navedene povezave do borzne hiše, kjer so dostopne vse relevantne informacije. **V primeru predčasne prodaje delnic se lahko letni strošek bodisi ne zaračunava bodisi se zaračuna zgolj v sorazmernem deležu; lahko pa je predvidena tudi ločena tarifa za enkratno prodajo. ***Predstavljene so izključno splošne akcije; morebitne akcije za specifične delnice gospodarskih družb so dostopne na spletnih straneh posamezne borzne hiše.