Deltakere

Comments

Transcription

Deltakere
Navn:
Anett Dokken
Anita Berg
Anna Løken
Anne Kongshaug
Anne Kristin Wilhelmsen
Anne Lise Skaar
Anne Liv Fløisand
Anne-Lise Berthelsen
Annette Juelsen
Benedicte Angell
Benedicte Mohr
Bente Foss
Bente Wiik
Berit Grimsrud
Birgit Myrene
Bjørg Mikalsen
Brit Kjønigsen
Brynhild Utne
Brynhildur Axelsdottir
Camilla von Krogh Lid
Camilla Wang
Cecilie Fossli
Christian Lauvrud
Craig Aaen-Stockdale
Dag Ivar Uri
Daniel Sachse
Doris Lund
Eirin Thomassen
Eivind Riise
Elin Greta Fridthjofsdottir
Elin Maria Fiane
Elisabeth Hundstad Molland
Elna Strandheim
Else Helene Norheim
Espen Sandøe Karlsen
Eva Reiten Sæta
Fredrik Feyling
Fredrik Kavli
Geir Tangen
Geir Tyrmi
Gro Heidi Råmunddal
Gro Hørthe
Gry Ane Vikanes Lavik
Gry Nystrøm
Halvard Dyb
Hanne Dybvik
Hanne Fosheim
Hanne Hole Young
Hanne Twedt Berli
Institusjon:
Sykehuset Innlandet HF
Universitetet i Stavanger
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Sørøst-Norge Porsgrunn
Samfunns- og næringslivsforskning AS
Vestlandsforsking
Universitetet i Stavanger
Diakonhjemmet sykehus
Sunnaas sykehus HF
Steinerhøyskolen
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Folkehelseinstituttet
Vestre Viken
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Ansgar Teologiske Høgskole
Universitetet i Oslo, MN
Folkehelseinstituttet
Nasjonalbiblioteket, Norart
RBUP Øst og Sør
OUS. Klinikk for radiologi og nukleærmedisin
Høgskolen Stord/Haugesund
Høgskolen i Sørøst-Norge
St.Olavs - PH - Kompetansesenteret for sikkerhets, -fengsels- og rettspsykiatri
Handelshøyskolen BI
Norges idrettshøgskole
FSAT
SINTEF
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter
FSAT
SINTEF Byggforsk
Norsk Utenrikspolitisk institutt
Universitetet i Stavanger
Det teologiske menighetsfakultet. Biblioteket
Høgskolen i Østfold
CRIStin
Høgskolen i Hedmark
Stavanger Universitetssjukehus
NHH
Høgskulen i Volda
SINTEF Teknologi og samfunn
Vestre Viken HF, bibliotektjenesten
IFE
NSD
Frischsenteret
NOVA/HiOA
Høgskolen i Østfold
Uni Research
CRIStin
Veterinærinstituttet
Hanne Vibekk
Hege Eriksen Oswald
Hege Nedberg
Heidi Bodal
Helene Johannessen
Helge Børresen
Henriette F. Sundgaard
Hilde Midtbø
Hildegunn Hammer
Ida Eir Lauritzen
Ida Kristine Sangnes
Ingeborg Stensli
Ingeborg Teigland
Inger Henaug
Ingrid Eggen
Ingun Grytli
Ingvar Jensen
Ingvild Follestad
Ingvill Langgård Finnes
Irene Tabone
Jens Harald Aasheim
Johanne Longva
Jon Haakon Hustad
Jon Ingvald Nornes
Karen Lillo
Kari Mathisen
Kari Tofsrud
Kari Åse Homme
Kari-Anne Kristensen
Karin Rønningen
Kathrine Johansen
Katrine Weisteen Bjerde
Ketil Modh Isaksen
Kim Henrik Ruu
Kjell Ove Kjølaas
Kjersti Langslet Rygh
Kjersti Lassen
Klaus Jøran Tollan
Kristin Gåsemyr
Kristin Scheen
Laila Aksetøy
Lars Wenaas
Lena Elisabeth Brødreskift
Lill Magna Lekanger
Lina Melketiene
Linda Andreassen
Lisbeth Eriksen
Lise-Lotte Kristensen
Liv Avset
Liv Gaustad
FSAT
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Østfold, Biblioteket - Halden
Sykehuset i Vestfold HF
Helse Fonna
Høgskolen i Lillehammer (biblioteket)
Teknova AS
NILU - Norsk institutt for luftforskning
SINTEF
Haraldsplass Diakonale sykehus
Høgskolen i Sørsøst-Norge
Høyskolen Krsitiania
NIFU
Nord universitet
Handelshøyskolen BI
NIFU
Rbup Øst og Sør
St. Olavs Hospital
Nofima AS, avd Ås
CRIStin
Folkehelseinstiuttet
Institutt for samfunnsforskning
CRIStin
Institutt for energiteknikk
Nasjonalbiblioteket
Fsat
Norsk Regnesentral
Forskningsrådet
Frambu Kompetansesenter for sjeldne diagnoser
St. Olavs Hospital HF, Divisjon for Psykisk Helsevern
CRIStin
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for helsefag
Høgskolen i Østfold
Dronning Mauds Minne, Høgskole for barnehagelærere, biblioteket
Høgskolen i Oslo og Akershus
NTNU
NSD
UNIK - Universitetssenteret på Kjeller
SINTEF Energi AS
CRIStin
St. Olavs Hospital
Nordlandssykehuset HF
Sykehuset Innlandet HF
Høgskolen i Oslo og Akershus, fak LUI
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Nofima AS
NIVA
NTNU
Mari Løkken
Marian Tvedt
Marianne Lysne
Marit Henningsen
Martin-Arne Andersen
Michael Møller
Mona Hide Klausen
Monica Matheson
Nina Eskild Riege
Nina Hestnes
Nina Karlstrøm
Nina Slind
Nina Sundnes Drønen
Oda Rosenkilde
Odd Kjetil Rangnes
Ole Martin Nodenes
Pål Bakke
Ragnhild Overland
Randi Rørlien
Randi Østhus
Reidun Skårerhøgda
Roald Martin Hamnvik
Sandrine Schuhler-Slotten
Sidsel Kruuse-Meyer
Sidsel Moum
Sigrid Wolf
Solfrid Jakobsen Lunde
Sonja Johannessen
Sonja Semcesen
Stig Slipersæther
Susanne Mikki
Suvada Veledar
Synnøve Eifring
Tanja Høvin
Tatiana Volkova
Therese Stern
Tine Levin Granlund
Tone-Marie Bakke
Tonje Eimot
Tor Øyvind Fosse
Tordis Korvald
Tore Olavson Buarøy
Torhild Sager
Torill Eide
Tormod Strømme
Trond-Are Johnsen
Trude Kvalsvik
Vibeke Os
Vidar Røeggen
Yamuna Vallipuram
NTNU
Stiftelsen Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling
Helse Nord-Trøndelag
CRIStin
Universitetet i Tromsø, HSL-fakultetet
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
CRIStin
Bjørknes Høyskole
Forsvarets høgskole
HIOA
CRIStin
St. Olavs Hospital
VID - Misjonshøgskolen
Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology
NLA Høgskolen
FSAT
Oslo universitetssykehus
NTNU Samfunnsforskning AS
Universitetet i Oslo, JUS
UiT Norges arktiske universitet
Akershus universitetssykehus HF
FSAT
Sørlandet sykehus HF
UIT Norges Arktiske Universitet - campus Narvik
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Høgskolen i Oslo og Akershus
St. Olavs Hospital HF
Nasjonalbiblioteket/Norart
Kreftregisteret
Forskningsrådet
Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket i Stavanger, Universitetet i Stavanger
Forsvarets forskningsinstitutt
CRIStin
Høgskolen i Østfold
Helse Møre og Romsdal
SINTEF Teknologi og samfunn
OUS. Klinikk for radiologi og nukleærmedisin
FSAT
CRIStin
NOVA, HiOA
Høgskolen i Østfold
HiOA, NOVA
Handelshøyskolen BI
Universitetet i Bergen
Helse Møre og Romsdal HF
Transportøkonomisk institutt
UiT - Norges arktiske universitet
Universitets- og høgskolerådete
FSAT
Øyvind Fjeldbu
Øyvind Hauge
Sykehuset Østfold HF
CRIStin