sfi forum - Integrationsforum

Transcription

sfi forum - Integrationsforum
S F I - FORUM
Mötesplatsen för dig som arbetar inom sfi
26 oktober, 2016
Stockholm Waterfront Congress Centre
Talare
Sfx (svenska för yrkesutbildade
i Stockholms län):
Katarina Stiessel Fonseca
Samordnare
Södertälje kommun:
Kerstin Petersson
SFI-lärare, BAS
Linda Säinas
SFI-lärare, BAS
Örebro kommun:
Göteborgsregionens
kommunalförbund:
Sfx (svenska för yrkesutbildade i
Stockholms län:
Jenny Hostetter
Katarina Stiessel Fonseca
Projektledare - Pedagogiskt centrum Samordnare
Stockholms stad:
Lär dig att:
• Utveckla yrkesinriktad SFI som ger bäst resultat
för språkinlärningen
• Lära ut svenska till lågutbildade och analfabeter
med modersmålsundervisning som stöd
• Skapa en effektiv kartläggning av kunskapsnivån
Anna-Zarah Kurucz-Cao
Pedagog - SFI Centrum
Ylva Verwijst
Pedagog - SFI Centrum
Hermods:
Kicki Hammarlund
IT-Pedagog
Göteborgsregionens
kommunalförbund:
Jenny Hostetter
Projektledare - Pedagogiskt Centrum
MÅLGRUPP:
Konferensen vänder sig till personer som
arbetar inom:
- SFI
- Arbetsmarknadsenheten
- Vuxenutbildning
- Folkhögskola
• Organisera distansundervisning med
interaktiva verktyg och program som ökar
elevens språkinlärning
Utställare:
Johanna Eriksson
SFI-lärare, Komvux SFI
Jonas Gunnarsson
SFI-lärare, Komvux SFI
Arrangör:
www.integrationsforum.se
S F I - FORUM
Språket är nyckeln till integration. Flera studier visar att språkkunskaper är avgörande, både för att klara sig på arbetsmarknaden
och i samhället i stort. Nyanlända som läst klart SFI klarar sig betydligt bättre på arbetsmarknaden jämfört med dem som valt att
inte läsa enligt statistik från SCB.
Hur man bedriver SFI-undervisning varierar kraftigt mellan skolor och kommuner. Du som SFI-lärare har krav på dig att ge varje
nyanländ elev rätt pedagogiska förutsättningar för att utveckla språket. Samtidigt ska du inspirera eleverna att känna motivation
och även ge dem en grundläggande samhällsförståelse. Har du rätt verktyg för att ge varje enskild elev bästa tänkbara utbildning?
På denna lärorika heldagskonferens kommer du få de verktyg du söker för att skapa en lärande skolmiljö samt förbättra
förutsättningarna för snabbare integration och etablering i det svenska samhället.
Konferensens innehåll:
•
•
•
•
•
•
Praktiska erfarenheter från Stockholms stad om hur de har utformat kartläggningen för SFI-elever.
Glimåkra folkhögskola berättar om hur de motiverar och engagerar sina elever genom ett bra samarbetsklimat.
Digitalisering inom SFI-undervisningen som stärker elevens språkutveckling.
Örebro kommun visar hur man framgångsrikt organiserar distansundervisningen med interaktiva verktyg och
program som ökar elevens språkinlärning.
Bas Södertälje ger dig praktiska tips och verktyg på hur du lyckas med svenska läs- och skrivinlärningen för lågutbildade och analfabeter.
Yrkesinriktad SFI med Sfx (svenska för yrkesutbildade i Stockholms län) som leder till snabbare svenska inlärning
samt etablering på arbetsmarknaden.
Ta chansen och passa på att få konkreta och praktiska tips samt strategier för ert utvecklingsarbete, skapa värdefulla kontakter
och utbyt erfarenheter med kollegor och experter från hela landet.
Kontakta oss på [email protected] och anmäl dig redan idag för att säkerställa din plats på årets viktigaste
SFI konferens.
Väl mött den 26 oktober.
Mohamed Elmi
Projektledare Integrationsforum
e-post: [email protected]
telnr: 070-7240570
www.integrationsforum.se
Varför ska du gå på SFI-forum?
- Lär dig av framgångsrika skolor och verksamheter som lyckats med SFI-undervisningen
- Ta del utav goda exempel på framgångsrika samarbeten med externa aktörer inom yrkesinriktad SFI
- Lär dig mer om kartläggning och bedömning av kunskaper
- Nätverka, knyta kontakter och utbyta erfarenheter med kollegor och experter från hela landet
Sagt om våra tidigare konferenser inom integration och flyktingmottagning:
“Jag kommer ha bättre verktyg och kunskap till mitt arbete”
Titti Akbarnezadh, Stockholms Stad
“Inspirerande dag med nya perspektiv inom ett svårt och väldigt aktuellt ämne”
Therese Eriksson, Gävle kommun
“En inspirerande dag med proffsiga föreläsare. Jag åkte hem med många nya tankar och idéer”
Jenny Nilsson, Östra Göinge
www.integrationsforum.se
S F I - FORUM
26 OKTOBER 2016
08.15 Registrering och morgonkaffe
09.15 Ordförande öppnar konferensen
Malin Dahlström, Projektledare Nationellt centrum för svenska som
andraspråk, Stockholms universitet
PRAKTIKFALL:
09.20 Så lyckas du med kartläggning av elever inom SFI
• Så har vi utformat kartläggningen för SFI-elever i Stockholms stad
• Framgångsfaktorer för en bra kartläggning och samarbete med
utbildningsanordnare
• Vilka områden kan förbättras?
Anna-Zarah Kurucz-Cao, Pedagog - SFI Centrum, Stockholms stad
Ylva Verwijst, Pedagog - SFI Centrum, Stockholms stad
10.10 Förmiddagskaffe och nätverkande
14.10 Eftermiddagskaffe och nätverkande
PRAKTIKFALL:
14.40 Så bedriver vi en framgångsrik SFI för elever med
ingen eller kort utbildning
• Sfi-undervisning på suggestopedisk grund för högre inlärningstakt
• Så bedriver vi undervisning i omvärldskunskap, vardagsmatematik
och arbetsmarknadsintroduktion för snabbare etablering i
samhället
• Så underlättar vi språkinlärningen med hjälp av
modersmålsstödjare
• Elever från Bas berättar om sina erfarenheter
Kerstin Petersson, SFI-lärare BAS, Södertälje kommun
Linda Säinas, SFI-lärare BAS, Södertälje kommun
Kerstin Petersson och Linda Säinas samt elever berättar om Bas,
en grundläggande utbildning för nyanlända med ingen eller kort
studiebakgrund.
EXPERTANFÖRANDE:
PRAKTIKFALL:
10.40 Så motiverar och engagerar du elever
15.30 Sfx - Svenska för yrkesutbildade
• Ge eleverna chansen - med stöttning, struktur och hanterbara mål
• Innehåll på sfi – vad är det och hur blir det en motor för elevernas
motivation?
• Hur kan framgångsfaktorer inom yrkes-sfi bli lärdomar för sfi utan
yrkesinriktning?
Jenny Hostetter, Projektledare - Pedagogiskt Centrum,
Göteborgsregionens kommunalförbund
Jenny Hostetter är projektledare på Pedagogiskt Centrum i
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) med fokus på sfi och
nyanländas lärande. I sin roll på Pedagogiskt Centrum arbetar hon
bland annat med processtöd för sfi-anordnare i InVäst, ett treårigt
utvecklingsprojekt för sfi i Västsverige.
• Exempel på hur Stockholms Län arbetar med Sfx, Svenska för
yrkesutbildade
• Så kan man som kommun och region ta tillvarata nyanländas
yrkeskompetens
• Goda exempel på framgångsrika samarbeten med externa aktörer
inom Sfx
Katarina Stiessel Fonseca, Samordnare, Sfx (svenska för
yrkesutbildade i Stockholms län)
16.20 Ordföranden avslutar konferensen
PRAKTIKFALL:
11.30 Digitalisering inom SFI-undervisningen
• Så använder vi digitala verktyg som stärker elevens språkutveckling
• Så anpassar du din pedagogik till digitala verktyg
• Individanpassa undervisningen med hjälp av digitala verktyg
Anmäl dig idag!
- Fåtal platser kvar!
- www.integrationsforum.se/anmalan
Kicki Hammarlund, IT-Pedagog, Hermods SFI Norrtälje
12.20 Lunch och nätverkande
PRAKTIKFALL:
13.20 Så bedriver vi en interaktiv distansundervisning på
individens villkor
• Så organiserar vi distansundervisningen med interaktiva verktyg och
program som ökar elevens språkinlärning
• Lyhördhet och flexibilitet som ledord för att möta elevens
studiebehov
• Tips och råd till sfi-lärare som bedriver distansundervisning
Johanna Eriksson, SFI-lärare, Örebro kommun Komvux SFI
Jonas Gunnarsson, SFI-lärare, Örebro kommun Komvux SFI
Konferenskalender hösten 2016:
SFI-Forum26 oktober
Forum mot Extremism 10 november
Språkintrodagen 15 november
Kunskapsdag Afghanistan1 december
Integrationsforum - mötesplatsen för dig som arbetar med integration, flyktingmottagning och mångfald
S F I - FORUM
3 sätt att anmäla sig till SFI-Forum:
SFI-Forum: 26 oktober 2016
Konferenslokal:
Stockholm Waterfront Congress Centre
Nils Ericsons Plan 4
Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 08-5050 6000
www.integrationsforum.se/anmalan
[email protected]
Tel: 070-7240570
Priser
Pris
Konferens
4990 kr
Vi på Integrationsforum har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och kurser.
Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa
konferenser och kurser inom integration och flyktingmottagning.
SFI-Forum arrangeras utav Integrationsforum.
Konferensavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, kaffe och digital dokumentation.
Avbokning & överlåtelse av deltagarplats
Betalningen sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera
Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på fakturerat belopp med
avdrag för en administrativ kostnad på 500 kr exkl. moms. Värdebrevet är giltigt ett år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller en
kollega från din organisation på valfri kurs/evenemang hos Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar före
konferensstart uteblir värdebrev eller ersättning. I det fall Integrationsforum ställer in ett event/evenemang krediteras du 100% av det
inbetalda beloppet. Integrationsforum reserverar sig för mindre ändringar i programmet.
www.integrationsforum.se

Similar documents