Amningsfredag

Comments

Transcription

Amningsfredag
Amningsfredag
11 november 2016
Grönwallsalen ingång 70, Akademiska Sjukhuset
09.00
Välkommen
9.00-10.00
Interven9onerförexklusivamning, MatsMålqvist,docentochforskareIMCH
exempelfrånSwazilandoch
Vietnam
10.00-10.30
Frukt
Mingel
10.30-11.15
Amningsforskning
IngridBlixt,doktorand,KBH
KarinCato,doktorand,KBH
JennyEricson,doktorand,KBH
11.15-12.00
ESsamtalsanaly9sktperspek9vpå
amningsrådgivning
KlaraBer9ls,forskarassistentilingvis9k
12.00-13.30
Lunch
Påegenhand
13.30-14.15
Diabetesochamning
AlexandraGoldberg,legBarnmorska
14.15-14.30
Bensträckare
14.30-15.30
FöräldrarnasamningsmålsäSning-
kanbarnläkarenunderläSapå
vägen?
Chris/neRubertssonbarnmorska,docent,
universitetslektor
Anna-KarinEdstedtBonamy,överläkare,
docent,lakta9onskonsult
Föreläsningsdag för studenter och kliniskt verksam personal
Arrangerad av institutionen för Kvinnor och Barns hälsa Uppsala universitet