WURTH 0557

Transcription

WURTH 0557
LEPLJENJE + ZAPTIVANJE (K+D)
Elastični materijali za lepljenje i zaptivanje
→ Kompletni asortiman materijala za lepljenje i zaptivanje uključujući
proizvode za pripremu površina (prajmeri).
→ Tehnički inovativno.
→ Perfektno međusobno usklađeni proizvodi.
→ Maksimalna sigurnost obrade i primene.
→ Lepljenje i zaptivanje u jednom radnom koraku.
→ Jednostavan izbor proizvoda i laka primena.
1 - komponentno,
očvršćavanje vlagom
Multifunkcionalan
Prijanjanja na
različite podloge
Elastičan sa visokom
rastegljivošću
Visoka inicijalna
čvrstoća
Dugo vreme obrade
Dinamički visoko
opteretiv
Može da se brusi i
lakira
UV postojan
Može da se koristi u
blizini hrane
SRB - MWF - 01/07 - 09834 - © •
Može se lakirati pre
i nakon obrazovanja
pokorice
Bez oznaka
upozorenja
(siguran proizvod)
Može da se koristi u
blizini hrane NSF –
reg. (P1)
566

Similar documents