Se gældende priser for serviceydelser i

Comments

Transcription

Se gældende priser for serviceydelser i
Priser for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
Indhold
PrivatFRI
3
Lån og kreditter
4
Betalinger og overførsler
9
Betalinger til/fra udlandet
10
Betalingskort
12
Værdipapirhandel/Investeringspleje
15
Netbank/mobilbank
20
Forsikringer
22
Kundeboks
22
Øvrige serviceydelser
22
Pantebreve
24
Særligt for erhverv
25
2
Priser for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
PrivatFRI
- gebyrfri hverdagsøkonomi i sparekassen
Hvad er PrivatFRI?
Ideen bag PrivatFRI er ligetil. Vi har ganske enkelt samlet en lang række af de produkter og
services, du typisk har brug for i hverdagen, i én gratis og praktisk pakkeløsning.
Hvad indeholder PrivatFRI?
 Gratis hævning af danske kroner i alle
pengeautomater i Danmark
 Gratis hævning af euro i sparekassens
pengeautomater






Gratis kontoudskrifter (elektronisk)
Gratis årsudskrifter (elektronisk)
Gratis kuvertbetaling
Gratis BeskedService på sms
Gratis Netbank*
Med PrivatFRI kan du desuden få følgende betalingskort
 Gratis Visa/Dankort**
 Gratis MasterCard Debit Standard
Med PrivatFRI kan du også få et billigt
MasterCard Guld Kredit
 Få et attraktivt MasterCard Guld
Kredit** med udvidet rejse- og elektronikforsikring til blot 295 kr. om året.
* Årligt gebyr, overførsler i danske kroner (inkl. kvittering), betaling af indbetalingskort, budget og
BeskedService.
** Kræver kreditgodkendelse.
Gratis Mobilbank
Sådan får du PrivatFRI
Du får en gebyrfri hverdagsøkonomi med PrivatFRI på baggrund af din husstands samlede
kundeforhold med sparekassen. I nedenstående skema kan du se, hvad der skal til.
eller
eller
*
=
Lån / Kredit
Opsparing / Depot
Produkter
Over 100.000 kr.*
Over 250.000 kr.*
Tre produkter
eller flere* **
PrivatFRI
Gratis
Samt NemKonto.
** Produkter omfatter skadesforsikringer, pensionskonto, gruppelivsforsikring, Totalkredit- eller DLRlån samt investerings-, pulje- eller formueplejeaftale formidlet gennem sparekassen. Hver type
produkt tæller med én gang pr. husstand. Kunder over 65 år skal minimum have to produkter.
KONTAKT OS, HVIS DU HAR SPØRGSMÅL - LOKALT OG DIGITALT
Hvis du har spørgsmål om PrivatFRI, er du velkommen til at kigge forbi eller
kontakte din lokale sparekasse. Du kan også læse mere og finde gældende
vilkår for PrivatFRI på www.spks.dk/privatfri.
3
Priser for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
Lån og kreditter
Priser pr. 15.10.2016
Privatlån og kreditter(*)
Privatkredit
Ekspeditionsgebyr
Stiftelsesprovision
Aktionærkredit
Ekspeditionsgebyr
Stiftelsesprovision
Xaktkredit/Xaktlån
Ekspeditionsgebyr
Stiftelsesprovision
Øvrige lån
Ekspeditionsgebyr
Stiftelsesprovision
1.575 kr.
2%
(min. 1.200 kr.)
0 kr.
0%
500 kr.
0%
1.575 kr.
2%
(min. 1.200 kr.)
(*) Er der sikkerheder tilknyttet, skal du også se omkostninger under punktet ”Sikkerhed”.
Billån
Ekspeditionsgebyr
Stiftelsesprovision
Pantebreve/ejerpantebreve, udfærdigelse pr. stk.
Panthaverdeklaration, udfærdigelse/ændring pr. stk. (*)
Panthaverdeklaration, anslået gebyr til forsikringsselskab
Tinglysningsafgift til staten
Stempelafgift til staten
(*) Gebyrfrit ved bilforsikring i Købstædernes Forsikring formidlet via sparekassen.
1.575 kr.
2%
(min. 1.200 kr.)
1.000 kr.
600 kr.
950 kr.
1.660 kr.
1,5 %
Bolig- og kreditforeningslån
Boliglån
Ekspeditionsgebyr
Stiftelsesprovision
Pantebreve/ejerpantebreve, udfærdigelse pr. stk.
Tinglysning af enhver art, pr. stk.
Tinglysningsafgift til staten
Stempelafgift til staten
Boligkredit
Ekspeditionsgebyr
Stiftelsesprovision
Pantebreve/ejerpantebreve, udfærdigelse pr. stk.
Tinglysning af enhver art, pr. stk.
Tinglysningsafgift til staten
Stempelafgift til staten
BoligFRI 60+ (Lånet kan oprettes indtil 31.10.2016)
Ekspeditionsgebyr (ved ejerskifte 1.575 kr.)
Stiftelsesprovision (ved ejerskifte 1 %, min. 1.200 kr.)
Pantebreve/ejerpantebreve, udfærdigelse pr. stk.
Tinglysning af enhver art, pr. stk.
Tinglysningsafgift til staten
Stempelafgift til staten
1.575 kr.
2%
(min. 1.200 kr.)
1.000 kr.
1.000 kr.
1.660 kr.
1,5 %
1.575 kr.
2%
(min. 1.200 kr.)
1.000 kr.
1.000 kr.
1.660 kr.
1,5 %
0 kr.
0%
0 kr.
0 kr.
1.660 kr.
1,5 %
4
Priser for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
Andelsboliglån
Ekspeditionsgebyr
Stiftelsesprovision
1.575 kr.
1%
(min. 1.200 kr.)
1.000 kr.
1.000 kr.
1.660 kr.
1,5 %
Pantebreve/ejerpantebreve, udfærdigelse pr. stk.
Tinglysning af enhver art, pr. stk.
Tinglysningsafgift til staten
Stempelafgift til staten
Byggelån/Byggekredit
Ekspeditionsgebyr
Stiftelsesprovision
5.000 kr.
2%
(min. 1.200 kr.)
(max. 10.000 kr.)
2.000 kr.
Rateeftersyn og eftersyn før a conto udbetaling
Totalkredit
Stiftelsesprovision
Ændring af refinansieringsaftale
4.000 kr.
850 kr.
Boligpakker
Omlægning/
Tillægslån
Deponering købesum og
opgørelse deponeringskonto
Købesumsgaranti
Forhåndslånsgaranti
Hjemtagelse af lån
Indfrielse/aflysning pantebreve
Korrespondance med advokat, ejendomsmægler og
øvrige rådgivere
Låneovervågning
Notering af transport
Oprettelse af sikringskonto
Overførsel af kreditforeningsobligationer
Udfærdigelse/ændring af
dokument
Rådgivning
Rådgivning om forskudsopgørelse
Sletning af retsanmærkninger
Tingbogsattest
Tinglysningsekspedition
Vurdering af ejendom
Pakkepris
Ejendomskøb
Ejendomssalg med
indfrielser
Ejendomssalg uden
indfrielser
X
X
X
Nybyggeri/
omprioritering
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6.500 kr.
X
X
X
6.900 kr.
X
X
4.900 kr.
X
1.900 kr.
X
X
X
8.500 kr.
5
Priser for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
Øvrige gebyrer – ejendomskøb/ejendomssalg/omlægning kreditforeningslån
Deponeringsgebyr
Indeståelse
Indfrielse/ekstraordinært afdrag på kreditforeningslån
Kreditforeningsdepot, handel til og fra
Kurskontrakt
Notering af transport/håndpant/udlæg
Omlægning af Totalkreditlån for kunder uden kundeforhold i sparekassen
Overtagelse af ejerpantebrev fra sælger ved køb af ejendom
Vurdering af ejendom, uden efterfølgende finansiering i/via Sparekassen/Totalkredit/DLR
600 kr.
1.500 kr.
2.000 kr.
370 kr.
650 kr.
1.250 kr.
7.100 kr.
2.000 kr.
2.000 kr.
Garantier
Arbejdsgaranti (AB92 og AB93)
Ekspeditionsgebyr
Stiftelsesprovision
Garantiprovision, min. 300 kr. pr. kvartal
Betalingsgaranti og Toldgaranti
Ekspeditionsgebyr
Stiftelsesprovision
Garantiprovision, min. 300 kr. pr. kvartal
Garanti – Ejendomskøb (ved finansiering via Totalkredit/DLR)
Ekspeditionsgebyr
Stiftelsesprovision
Garanti - Ejendomskøb (ved finansiering via anden kreditforening)
Ekspeditionsgebyr
Stiftelsesprovision
Garanti - Forhåndslån
Ekspeditionsgebyr
Stiftelsesprovision
Garantiprovision, min. 300 kr. pr. kvartal
Garanti – Ejendomskøb, typehus/projektlejlighed, hvor totalentreprenør
står for under 90 % af entreprisesummen
Ekspeditionsgebyr
Stiftelsesprovision
Garantiprovision, min. 300 kr. pr. kvartal
Garanti – Ejendomskøb, typehus/projektlejlighed, hvor totalentreprenør
står for mindst 90% af entreprisesummen, løbetid under 1 år
Ekspeditionsgebyr
Stiftelsesprovision
Garantiprovision
Garanti – Ejendomskøb til typehus/lejlighed, hvor totalentreprenør står for
mindst 90% af entreprisesummen, løbetid op til 2 år
Ekspeditionsgebyr
Stiftelsesprovision
Garantiprovision
Garanti – Utinglyst pantebrev
Ekspeditionsgebyr
Stiftelsesprovision
Øvrige gebyrer
Nedskrivning af garanti pr. gang
1.675 kr.
0,25 %
4,00 %
1.675 kr.
0,25 %
4,00 %
0 kr.
0%
1.675 kr.
0%
0 kr.
0%
2,00 % p.a.
1.675 kr.
0,25 %
2,00 % p.a.
0 kr.
5.000 kr.
0%
0 kr.
10.000 kr.
0%
1.675 kr.
0,25 %
350 kr.
6
Priser for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
Bevilget overtræk
Bevilget overtræk – privatkunde op til 10.000 kr.
Bevilget overtræk – privatkunde fra 10.001 kr. til 25.000 kr.
Bevilget overtræk – privatkunde over 25.000 kr. samt alle erhvervskunder
250 kr.
350 kr.
1,1 %
(min. 750 kr.)
(max. 10.000 kr.)
Valutakonti
Valutalån
Ekspeditionsgebyr
Stiftelsesprovision
Valutakredit
Ekspeditionsgebyr
Stiftelsesprovision
Øvrige gebyrer
Førtidsindfrielse
Omlægning (skift af valuta)
Omveksling fra valutakonto til konto i danske kroner
Overførsel til andet pengeinstitut
2.625 kr.
2%
(min. 2.400 kr.)
1.675 kr.
2%
(min. 2.400 kr.)
2.900 kr.
1.750 kr.
110 kr.
1.500 kr.
Erhvervslån og kreditter
Byggekredit/Byggelån
Ekspeditionsgebyr
Stiftelsesprovision
Rateeftersyn og eftersyn før a conto udbetaling
Erhvervskredit
Ekspeditionsgebyr
Stiftelsesprovision
Erhvervslån
Ekspeditionsgebyr
Stiftelsesprovision
Lærlingelån
Ekspeditionsgebyr
Stiftelsesprovision
5.000 kr.
2%
(min. 2.400 kr.)
(max. 25.000 kr.)
2.000 kr.
1.675 kr.
2%
(min. 2.400 kr.)
1.675 kr.
2%
(min. 2.400 kr.)
0 kr.
0%
Sikkerheder
Bil- og campingvogn
Pantebreve/ejerpantebreve, udfærdigelse pr. stk.
Panthaverdeklaration, udfærdigelse/ændring pr. stk.
Panthaverdeklaration, gebyr til forsikringsselskab
Tinglysningsafgift til staten
Stempelafgift til staten
1.000 kr.
600 kr.
950 kr.
1.660 kr.
1,5 %
7
Priser for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
Ejendom
Aflysning af sikkerhed/underpant
Ejendomsvurderingsgebyr ekskl. fakturabeløb fra vurderingsmand
Ejendomsvurderingsgebyr foretaget af sparekassen
Pantebreve/ejerpantebreve, udfærdigelse/påtegning/overdragelse pr. stk.
Pantebreve/ejerpantebreve, udfærdigelse/påtegning/overdragelse inkl. tinglysning pr. stk.
Pantsætningsforbud, udfærdigelse
Tingbogsoplysning
Tinglysning af enhver art, pr. stk.
Tinglysningsafgift til staten
Stempelafgift til staten
Kaution
Lån/kredit med kaution, pr. kautionist
350 kr.
450 kr.
1.500 kr.
1.000 kr.
2.000 kr.
2.100 kr.
0 kr.
1.000 kr.
1.660 kr.
1,5 %
1.000 kr.
Øvrige priser – lån og kreditter
Brev til kautionist/håndpantsætter
Fakturabelåning pr. faktura
Fremsendelse af dokumenter til underskrift i andet pengeinstitut
Førtidsindfrielse af lån/kredit/garanti
Genforhandling/forlængelse private kreditter/lån
Genforhandling/forlængelse erhvervskreditter/lån
Gennemgang af regnskab (udenfor normal genforhandling/forlængelse på erhvervskreditter/lån)
Låneafslag, dokumentation til kommunen
Modtagelse af dokumenter til underskrift fra andet pengeinstitut
Registerindsigt – pr. side
Registerudskrift – ekskl.. gebyr til Erhvervs- og selskabsstyrelsen
Rykkerbrev
Sagsgebyr
Ydelsesopkrævning via betalingsservice
Ydelsesopkrævning via indbetalingskort
200 kr.
600 kr.
850 kr.
750 kr.
900 kr.
1.500 kr.
750 kr.
175 kr.
850 kr.
55 kr.
185 kr.
100 kr.
525 kr.
40 kr.
50 kr.
Beta
8
Priser for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
Betalinger og overførsler
Priser pr. 15.10.2016
Overførsler mellem konti
Kontooverførsler via netbank/mobilbank privat
Kontooverførsel (standard)
Kontooverførsel (straks overførsel) (*/**)
Særskilt kvittering til afsender eller modtager (*)
Kontooverførsler via Swipp
Kontooverførsel
Kvittering via SMS
Kontooverførsler udført af sparekassen
Kontooverførsel (standard)
Kontooverførsel (sammedags overførsel)
Særskilt kvittering til afsender eller modtager
Kontooverførsler – øvrig valuta end DKK
Se særskilt prisliste under Betalinger til/fra udlandet
Øvrige gebyrer
Huslejebetaling, gebyr for kvittering
Returnering af uanbringelig overførsel
(*) Gratis for PrivatFRI kunder
(**) Gratis for straks overførsler under 10.000 kr. for øvrige kunder
0 kr.
1 kr.
25 kr.
0 kr.
0 kr.
40 kr.
40 kr.
25 kr.
80 kr.
75 kr.
Betaling af giro/indbetalingskort
Giro/indbetalingskort via netbank
Almindelige og elektroniske giro/indbetalingskort (*/**)
Giro/indbetalingskort via kuvertservice
Almindelige giro/indbetalingskort (*)
Giro/indbetalingskort betalt i sparekassen
Almindelige giro/indbetalingskort
Almindelige giro/indbetalingskort (ikke kunder)
Øvrige gebyrer
Rekvirering af elektronisk indbetalingskort
Rekvirering af indløst giro/indbetalingskort
(*) Gratis for PrivatFRI kunder
(**) Gratis for tidligere VIP-garanter
3 kr.
12 kr.
40 kr.
80 kr.
75 kr.
550 kr.
Betaling med check
Brevchecks
Indløsning, pr. stk.
Udstedelse, pr. stk.
Checkhæfte
Indløsning, pr. stk.
Udstedelse, pr. checkhæfte
Gavecheck
Fremsendt til modtager
Udleveret i sparekassen
Øvrige gebyrer
Brevchecks med logo, pr. bestilling (ekskl. leverandørpris)
Dækningsgaranti, pr. check
Rekvirering af indløst check
Spærring/kontramandering, pr. check
13 kr.
12 kr.
13 kr.
125 kr.
65 kr.
105 kr.
800 kr.
200 kr.
550 kr.
250 kr.
Fælles indbetalingskort
Oprettelse som kreditor
Løbende abonnement, pr. kvartal
Rejectgebyr ved fejl i indbetalingskort, pr. stk.
700 kr.
60 kr.
8 kr.
9
Priser for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
Betalinger til/fra udlandet
Priser pr. 15.10.2016
Betalinger til udlandet
Betaling til udlandet – privatkunder(*)
Overførsler til udlandet via netbank
Overførsel i EURO (SEPA)
Overførsel i øvrige valutaer – 2 dages valør
Ekspres overførsel – 1 dags valør
Overførsler til udlandet udført i sparekassen
Overførsel i EURO (SEPA)
Overførsel i øvrige valutaer – 2 dages valør
Ekspres overførsel – 1 dags valør
Turistoverførsel
Ændring/tilbagekaldelse
Tilbagekaldelse/ændring af udenlandsk overførsel, ekskl. udenlandske omkostninger
Betaling til udlandet – erhvervskunder(*)
Overførsler til udlandet via netbank
Overførsel i EURO (SEPA)
Ekspres overførsel – 1 dags valør
Økonomioverførsel – 3 dages valør
Overførsler til udlandet udført i sparekassen
Overførsel i EURO (SEPA)
Ekspres overførsel – 1 dags valør
Økonomioverførsel – 3 dages valør
Ændring/tilbagekaldelse
Tilbagekaldelse/ændring af udenlandsk overførsel
Øvrige gebyrer
Overførsel til udlandet, notakopi
Overførsel til udlandet, teleadvisering
Overførsel via Nationalbanken
Returnering af uanbringelig overførsel
45 kr.
130 kr.
475 kr.
+ 1 0/00
(max. 5.000 kr.)
220 kr.
250 kr.
475 kr.
+ 1 0/00
(max. 5.000 kr.)
500 kr.
600 kr.
45 kr.
475 kr.
+ 1 0/00
(max. 5.000 kr.)
45 kr.
220 kr.
475 kr.
+ 1 0/00
(max. 5.000 kr.)
250 kr.
600 kr.
215 kr.
215 kr.
250 kr.
75 kr.
(*) For overførsler til udlandet, hvor du har valgt at betale udenlandske bankomkostninger, hæves
differencebeløbet efterfølgende på din konto, hvis de faktiske omkostninger overstiger 225 kr.
10
Priser for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
Betaling fra udlandet
Rejsecheck
Indløsning, pr. stk.
Udenlandsk check
I danske kroner - trukket på dansk bank
Udenlandsk overførsel
Overførsel i EURO (SEPA)
Overførsel i øvrige valutaer
International Cash Management
Etablering af aftale
Løbende abonnement, pr. måned pr. tilsluttet konto
Overførsel, pr. stk.
Remburs
Generelle gebyrer
Forudadvisering
Transferingsprovision
Ændringsgebyr
Eksportremburs
Adviseringsgebyr
Bekræftelsesprovision, pr. påbegyndt måned
Notering af udbetalingsordre og transport
Noteringsprovision
Udbetaling-/negotering- og dokumentprovision
Importremburs
Acceptgebyr, pr. gang
Acceptprovision, antal dage
Acceptprovision og provision for udskudt betaling, pr. måned
Afvisningsgebyr
Dokumentprovision af nominel værdi
Etableringsgebyr
Fristillelse af varer, pr. stk.
Teleomkostninger
Udstedelsesprovision, antal dage
Inkasso
Acceptprovision – udland, eksport
Fristillelse af varer – udland, import pr. gang
Inkassoprovision – udland, import – af kursværdien
Protestgebyr – udland, import
Returgebyr – udland, import/eksport
Rykningsgebyr – udland, import/eksport pr. gang
Udleveringsgebyr – udland, eksport
Ændringsgebyr – udland, import/eksport
Betalingskort
50 kr.
(min. 300 kr.)
315 kr.
45 kr.
55 kr.
1.325 kr.
90 kr.
40 kr.
300 kr.
5,8 0/00
(min. 2.000 kr.)
725 kr.
825 kr.
1,85 0/00
(min. 450 kr.)
1.650 kr.
900 kr.
1,95 0/00
(min. 900 kr.)
725 kr.
1,8 %
1,8 0/00
725 kr.
1,8 0/00
825 kr.
500 kr.
275 kr.
1,8 %
650 kr.
625 kr.
3,1 0/00
(min. 650 kr.)
(max. 3.700 kr.)
450 kr.
550 kr.
250 kr.
550 kr.
350 kr.
Priser pr.
15.10.2016
11
Priser for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
Visa/Dankort, Dankort, MasterCard Debit og
MasterCard Kredit
Visa/Dankort
Årligt kortgebyr (*)
Årligt kortgebyr, tidligere VIP-garanter og unge u/28 år
Eget design på kort
Genudstedelse/erstatningskort (*)
Genudstedelse/erstatningskort (pga. uautoriserede tilbagevendende betalinger)
Hastebestilling
Indsigelse, uberettiget (selvforskyldt)
Nulstilling af forbrug/forbrugsgrænse
Pinkode, genbestilling
Pinkode, ophævelse af spærring
Rekvirering af nota
Returnering af betaling pga. manglende dækning
Spærring af kort pga. misbrug
(*) Gratis for PrivatFRI kunder
Dankort
Årligt kortgebyr
Årligt kortgebyr, tidligere VIP-garanter og unge u/28 år
Genudstedelse/erstatningskort
Genudstedelse/erstatningskort (pga. uautoriserede tilbagevendende betalinger)
Hastebestilling
Indsigelse, uberettiget (selvforskyldt)
Nulstilling af forbrug/forbrugsgrænse
Pinkode, genbestilling
Pinkode , ophævelse af spærring
Rekvirering af nota
Returnering af betaling pga. manglende dækning
Spærring af kort pga. misbrug
MasterCard Debit
Årligt kortgebyr, MasterCard Debit Standard (*/**)
Årligt kortgebyr, MasterCard Debit Standard (inkl. Young- og Silverkort), tidligere VIP-garanter og unge u/28 år
Årligt kortgebyr, MasterCard Debit Guld
Årligt kortgebyr, MasterCard Debit Platinium
Eget design på kort (et design pr. år gratis for unge u/18 år)
Genudstedelse/erstatningskort (*)
Genudstedelse/erstatningskort (pga. uautoriserede tilbagevendende betalinger)
Indsigelse, uberettiget (selvforskyldt)
Nulstilling af forbrug/forbrugsgrænse
Pinkode, genbestilling
Pinkode , ophævelse af spærring
Rekvirering af nota
Returnering af betaling pga. manglende dækning
Spærring af kort pga. misbrug
(*) Gratis for PrivatFRI kunder og kort på Basiskonto
(**) Herunder MasterCard Debit Standard som Indbetalingskort
MasterCard Kredit
Årligt kortgebyr, MasterCard Standard
Årligt kortgebyr, MasterCard Guld (*)
195 kr.
0 kr.
225 kr.
195 kr.
0 kr.
275 kr.
550 kr.
300 kr.
55 kr.
30 kr.
550 kr.
500 kr.
500 kr.
0 kr.
0 kr.
0 kr.
0 kr.
275 kr.
550 kr.
300 kr.
55 kr.
30 kr.
550 kr.
500 kr.
500 kr.
195 kr.
0 kr.
825 kr.
1.895 kr.
225 kr.
195 kr.
0 kr.
550 kr.
300 kr.
55 kr.
30 kr.
550 kr.
500 kr.
500 kr.
400 kr.
825 kr.
12
Priser for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
Årligt kortgebyr, MasterCard Guld, tidligere VIP-garanter
Årligt kortgebyr, MasterCard Platinium
Årligt kortgebyr, MasterCard Standard Familiekort u/forsikringer (lukket for nyoprettelser)
Årligt kortgebyr, MasterCard Guld Familiekort u/forsikringer (lukket for nyoprettelser)
Årligt kortgebyr, MasterCard Platinium Familiekort u/forsikringer (lukket for nyoprettelser)
Afregningsnota på papir
Genudstedelse/erstatningskort
Genudstedelse/erstatningskort (pga. uautoriserede tilbagevendende betalinger)
Hastebestilling
Indsigelse, uberettiget (selvforskyldt)
Nulstilling af forbrug/forbrugsgrænse
Pinkode, genbestilling
Pinkode , ophævelse af spærring
Priority Pass til MasterCard Platinium, pr. besøg (12 gratis pr. år)
Rekvirering af nota
Returnering af betaling pga. manglende dækning
Spærring af kort pga. misbrug
(*) Årligt kortgebyr for PrivatFRI kunder er 295 kr.
Beregning af
ÅOP på MasterCard
Årligt kortgebyr
400 kr.
250 kr.
Kreditmaksimum
30.000 kr.
50.000 kr.
295 kr.
1.895 kr.
250 kr.
575 kr.
620 kr.
25 kr.
195 kr.
0 kr.
425 kr.
550 kr.
300 kr.
55 kr.
30 kr.
30 USD
550 kr.
500 kr.
500 kr.
Debetrente 0,0% (saldoen afvikles med 100%
hver måned)
ÅOP(*) ved udnyttelse af kreditten på:
100%
50%
25%
Standard
5,5%
11,4%
24,5%
Guld (Privat2,0%
4,1%
8,4%
FRI, tidligere
VIP-garanter)
Guld
825 kr.
50.000 kr.
6,9%
14,4%
31,4%
Platinium
1.895 kr.
100.000 kr.
8,0%
16,7%
37,1%
Platinium
1.895 kr.
250.000 kr.
3,1%
6,3%
13,1%
(*) Iht. kreditaftaleloven er beregningen af ÅOP med udgangspunkt i, at kreditmaksimum er gældende
for 3 måneder.
Gebyr ved hævning i pengeautomater
I sparekassens
pengeautomater
indenfor
åbningstid(*)
0 kr.
I sparekassens
pengeautomater
udenfor
åbningstid(**)
8 kr.
Visa/Dankort
0 kr.
8 kr.
8 kr.
Dankort
0 kr.
8 kr.
8 kr.
2%
(min. 75 kr.)
2%
(min. 75 kr.)
2%
(min. 75 kr.)
MasterCard Debit
MasterCard Kredit
I øvrige pengeautomater i Danmark(**)
8 kr.
I øvrige pengeautomater i udlandet
2%
(min. 75 kr.)(***)
1%
(min. 30 kr.)
Kan ikke
anvendes
2%
(min. 75 kr.)
(*) Gælder også Sparekassen Fyns pengeautomater.
(**) Gratis for PrivatFRI kunder, tidligere VIP-garanter og ungdomskunder u/28 år på MasterCard
Debit, Visa/Dankort og Dankort. For ungdomskunder u/28 år, dog kun 4 gratis hævninger i øvrige
pengeautomater i Danmark pr. måned. På Basiskonto og Basiskonto Plus, dog kun gratis
hævninger i sparekassens egne pengeautomater.
(***) For ungdomskunder u/28 år og på Basiskonto Plus er prisen 1% (min. 30 kr.).
Beløbsgrænser ved
hævning i pengeautomater pr. dag
I sparekassens
pengeautomater
(bankdage fra kl.
I sparekassens
pengeautomater
(øvrige tidspunk-
I øvrige pengeautomater i
Danmark
I øvrige pengeautomater i udlandet
13
Priser for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
9-18)
ter)
MasterCard Debit
Visa/Dankort
Dankort
10.000 kr.
10.000 kr.
10.000 kr.
10.000 kr.
6.000 kr.
6.000 kr.
5.000 kr.
2.000 kr.
2.000 kr.
MasterCard Kredit
Standard
MasterCard Kredit
Guld
MasterCard Kredit
Platinium
10.000 kr.
10.000 kr.
3.000 kr.
5.000 kr.
2.000 kr.
Kan ikke anvendes
3.000 kr.
10.000 kr.
10.000 kr.
6.000 kr.
6.000 kr.
10.000 kr.
10.000 kr.
10.000 kr.
10.000 kr.
Beløbsgrænser ved brug
af kort(*)
MasterCard Debit
Visa/Dankort
Dankort
MasterCard Kredit Standard
MasterCard Kredit Guld
MasterCard Kredit Platinium
Kontanthævninger i udlandet pr.
løbende 30 dage
15.000 kr.
25.000 kr.
Kan ikke anvendes
15.000 kr.
30.000 kr.
50.000 kr.
Forbrug i udlandet i alt pr. løbende
30 dage (inkl. hævning i pengeautomat)
Indestående på kontoen (**)
25.000 kr.
Kan ikke anvendes
30.000 kr.
50.000 kr.
100.000/250.000 kr.
(afhænger af maksimum på kredit)
(*) Sparekassen modtager provision ved Mastercardets anvendelse i forretninger m.v.
Når du bruger dit kort i forretninger, der overvejende tilbyder spil og væddemål, herunder kasinoer,
forhandlere af lotterisedler, væddeløbsbaner m.fl., kan der være begrænsning i brug af kortet.
Forbruget pr. døgn er begrænset til 5.000 kr.
(**) Der vil være et dagligt maksimum for MasterCard Debit standardkort på 30.000 kr., MasterCard
Guld på 50.000 kr. og MasterCard Platinium på 250.000 kr.
Omregningskurs ved brug af kort i udlandet
Brug af Visa/Dankort i europæiske valutaer
Brug af Visa/Dankort i øvrige valutaer
Brug af MasterCard i europæiske valutaer
Brug af MasterCard i øvrige valutaer
Ikke dagligt noterede kurser omregnes til USD – der efterfølgende omregnes til
danske kroner, jf. ovenfor
Tillæg til Nets offentlige kurser(*)
+ 1,0 %
+ 1,5 %
+ 1,5 %
+ 2,0 %
(*) Se Nets offentlige kurser på www.nets.eu/valutakurser
14
Priser for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
Værdipapirhandel/Investeringspleje
Priser pr. 15.10.2016
Formuepleje/investeringsaftale
Formuepleje
Formueplejeaftale, gebyr pr. år
Formuepleje obligationer
Formueplejeaftale obligationer – af depotværdi, pr. år
Investeringsaftale
Investeringsaftale, gebyr pr. år (tilskrives halvårligt)
Provision af depotværdi fra 0-500.000 kr. pr. år (*)
Provision af depotværdi fra 500.001-1.000.0000 kr. pr. år (*)
Provision af depotværdi fra 1.000.0000 kr. pr. år (*)
Kurtage ved handel med værdipapirer
Deludbetaling frie midler (en gratis pr. år)
Ændring af investeringsprofil
Puljeaftaler
Puljeaftale pensionskonti årligt puljegebyr
3.000 kr.
0,10 %
(beløb tillægges
25% moms)
625 kr.
(beløb er inkl.
25% moms)
1,1875 %
(beløb er inkl. 25%
moms)
0,8125 %
(beløb er inkl. 25%
moms)
0,375 %
(beløb er inkl. 25%
moms)
0,15 %
800 kr.
800 kr.
1,00 % p.a.
(min. 250 kr.)
Puljeskift, sammenlægning af aftaler eller anden ændring, pr. ændring
225 kr.
(*) Provisionen beregnes kvartalsvis på baggrund af den højeste kursværdi i depotet, og tilskrives
halvårligt.
Opbevaring af værdipapirer i depot
Aktier og investeringsbeviser registreret i Værdipapircentralen
Beholdningsændring – advisering fra Værdipapircentralen, pr. stk.
Øvrig ændring – advisering fra Værdipapircentralen, pr. stk.
Beholdningsændring køb/salg m.v. af værdipapir, pr. transaktion
Øvrige ændringer, pr. transaktion
Omsætningsgebyr, handel med aktier og investeringsbeviser
Opbevaring og registreringer af Sparekassen Sjælland-Fyn A/S aktier
Obligationer registreret i Værdipapircentralen
Beholdningsændring – advisering fra Værdipapircentralen, pr. stk.
Øvrig ændring – advisering fra Værdipapircentralen, pr. stk.
Beholdningsændring køb/salg m.v. af værdipapir, pr. transaktion
Øvrige ændringer, pr. transaktion
Depot/kontogebyr, Værdipapircentralen(*)
18 kr.
22,50 kr.
(beløb er inkl.
25% moms)
35 kr.
43,75 kr.
(beløb er inkl.
25% moms)
0,02 0/00
Gratis
18 kr.
22,50 kr.
(beløb er inkl.
25% moms)
35 kr.
43,75 kr.
(beløb er inkl.
25% moms)
75 kr.
(beløb er inkl.
25% moms)
15
Priser for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
Fondskodegebyr pr. obligationsserie/afdeling
Meddelelser om renter, udtrækning m.v., pr. stk.
Omsætningsgebyr, handel med obligationer
Udenlandske værdipapirer (**)
Valutakursværdien fra 0-500.000 kr.
Valutakursværdien over 500.000 kr.
Emissionsnota, pr. stk.
Meddelelser om renter, udbytte, udtrækning, geninvestering m.v.
Udenlandske værdipapirer – Grækenland (**)
Valutakursværdien fra 0-500.000 kr.
Valutakursværdien over 500.000 kr.
Emissionsnota, pr. stk.
Meddelelser om renter, udbytte, udtrækning, geninvestering m.v.
Øvrige effekter
Livspolicer, testamenter m.v., pr. stk.
Øvrige værdipapirer samt pantebreve
Nominel depotværdi fra 0-500.000 kr.
Nominel depotværdi over 500.000 kr.
43,75 kr.
(beløb er inkl.
25% moms)
22,50 kr.
(beløb er inkl.
25% moms)
0,02 0/00
3,90 0/00
(min. 345 kr.)
(beløb tillægges
25% moms)
2,60 0/00
(beløb tillægges
25% moms)
40 kr.
(beløb er inkl.
25% moms)
32,50 kr.
(beløb er inkl.
25% moms)
8 0/00
(min. 345 kr.)
(beløb tillægges
25% moms)
7 0/00
(beløb tillægges
25% moms)
40 kr.
(beløb er inkl.
25% moms)
32,50 kr.
(beløb er inkl.
25% moms)
200 kr.
(beløb er inkl.
25% moms)
3,10 0/00
(min. 230 kr.)
(beløb tillægges
25% moms)
2,10 0/00
(beløb tillægges
25% moms)
(*) Indeholder depotet aktier i Værdipapircentralen nedsættes gebyrer forholdsmæssigt. Indeholder
depotet kun aktier i Værdipapircentralen beregnes gebyret ikke. Er depotet tomt men tilmeldt
Værdipapircentralen beregnes normalt depot/kontogebyr.
(**) Udenlandske omkostninger som ADR og GDR pålignes kunden.
16
Priser for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
Kurtage ved handel med værdipapirer via sparekassen
Aktier og investeringsbeviser – noteret på dansk børs(*)
Kursværdien fra 0-100.000 kr.
Kursværdien over 100.000 kr.
Køb og salg af Sparekassen Sjælland-Fyn A/S aktier
Aktier og investeringsbeviser – noteret på svensk/norsk børs
Kursværdien fra 0-100.000 kr.
Kursværdien over 100.000 kr.
Aktier og investeringsbeviser – noteret på øvrige udenlandske børser
Kursværdien
Aktier og investeringsbeviser – unoterede danske(*)
Kursværdien
Aktie- og tegningsretter
Kursværdien
Obligationer – noteret på dansk børs(**)
Kursværdien fra 0-3.000.000 kr.
Kursværdien over 3.000.000 kr.
Obligationer – noteret på svensk/norsk børs
Kursværdien (hertil lægges udenlandske bankers kurtage/provision og afviklingsomkostninger min. 200 kr.)
Obligationer – noteret på øvrige udenlandske børser/ markeder
Kursværdien (hertil lægges udenlandske bankers kurtage/provision og afviklingsomkostninger min. 200 kr.)
0,75 %
(min. 180 kr.)
(max. 500 kr.)
0,50 %
Gratis
0,75 %
(min. 300 kr.)
(max. 500 kr.)
0,50 %
1,25 %
(min. 500 kr.)
1%
(min. 200 kr.)
1%
(min. 120 kr.)
1,5 0/00
(min. 180 kr.)
(max. 3.000 kr.)
1 0/00
0,25 %
(min. 500 kr.)
0,25 %
(min. 500 kr.)
Kurtage ved handel med værdipapirer via netbank
Aktier og investeringsbeviser – noteret på dansk børs(*)
Kursværdien
Køb og salg af Sparekassen Sjælland-Fyn A/S aktier
Aktier og investeringsbeviser – noteret på svensk/norsk børs
Kursværdien
Aktier og investeringsbeviser – unoterede (*)
Kursværdien
Aktie- og tegningsretter
Kursværdien
Obligationer(**)
Kursværdien
0,30 %
(min. 50 kr.)
Gratis
0,30 %
(min. 50 kr.)
0,75 %
(min. 90 kr.)
0,30 %
(min. 50 kr.)
1 0/00
(min. 90 kr.)
Øvrige værdipapirer
Se pris under ”Kurtage ved handel med værdipapirer via Sparekassen”
(*)/(**)(***) Se note side 18.
Kurtage ved handel med værdipapirer for Private Banking og
17
Priser for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
formueplejekunder
Aktier og investeringsbeviser – noteret på dansk/svensk/norsk børs(*)
Kursværdien – kunder med årlig omsætning fra 0-3.000.000
Kursværdien – kunder med årlig omsætning fra 3.000.000-5.000.000
Kursværdien – kunder med årlig omsætning fra 5.000.000-15.000.000
Kursværdien – kunder med årlig omsætning over 15.000.000
Køb og salg af Sparekassen Sjælland-Fyn A/S aktier
Aktier og investeringsbeviser – noteret på øvrige udenlandske børser/markeder(*)
Kursværdien – kunder med årlig omsætning fra 0-3.000.000
Kursværdien – kunder med årlig omsætning fra 3.000.000-5.000.000
Kursværdien – kunder med årlig omsætning fra 5.000.000-15.000.000
Kursværdien – kunder med årlig omsætning over 15.000.000
Obligationer(**)
Kursværdien
0,50 %
(min. 50 kr. via
netbank)
(min. 180 kr. via
sparekassen)
0,37 %
(min. 50 kr. via
netbank)
(min. 180 kr. via
sparekassen)
0,25 %
(min. 50 kr. via
netbank)
(min. 180 kr. via
sparekassen)
0,175 %
(min. 50 kr. via
netbank)
(min. 180 kr. via
sparekassen)
Gratis
1%
(min. 500 kr.)
0,75 %
(min. 500 kr.)
0,60 %
(min. 500 kr.)
0,50 %
(min. 500 kr.)
0,10 %
(min. 90 kr. via
netbank)
(min. 180 kr. via
sparekassen)
Øvrige værdipapirer
Se pris under ”Kurtage ved handel med værdipapirer via Sparekassen” og ”Kurtage ved handel med værdipapirer via netbank”
Kapitalandele i pensionsdepot – unoterede(*/***)
Kurtage af kursværdien
1%
(min. 1.500 kr.)
Orientering til Skat pga. manglende oplysning af ultimokurs
500 kr.
Overførsel fra andet pengeinstitut, pr. effekt/selskab
500 kr.
Rykker for indhentning af ultimokurs til PAL-beregning
250 kr.
(*) Tillæg på minimum 500 kr. ved handel med aktier på Dansk OTC – og minimum 1.000 kr. ved
handel med fysiske aktier på Dansk OTC.
(**) Obligationshandel:
Ved strakshandel og markedskurshandel beregnes tillæg/fradrag på 0,20 kurspoint.
Ved hjemtagelse og indfrielse af realkreditlån beregnes tillæg/fradrag på 0,20 kurspoint.
Ved kurssikring vil der tillige være et terminstillæg/fradrag, hvis størrelse afhænger af periodens
længde.
(***) Der betales almindelige depotgebyrer for opbevaring.
Øvrige gebyrer ved værdipapirhandel
18
Priser for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
Frigivelse af penge eller papirer ved handel hos anden værdipapirhandler end
sparekassen, pr. frigivelse
Handel til og fra kreditforeningsdepot
Notagebyr ved fondshandel i sparekassens filialer
Nytegning/Købstilbud/Tvangsindløsning pr. handel
315 kr.
370 kr.
20 kr.
200 kr.
Øvrige depotgebyrer
Flytning af effekter i depot
Depot, etableringsgebyr
Effekter i Værdipapircentralen, pr. effekt
Fysiske effekter, pr. effekt
Flytning/handel af effekter mellem depoter i sparekassen
Flytning af udenlandske værdipapirer, pr. effekt (med tillæg af udenlandske omkostninger og ekspeditionsgebyr til evt. anden depotbank)
Flytning af udenlandske værdipapirer fra andet pengeinstitut
Overførsel af unoterede kapitalandele fra andet pengeinstitut
Information
Depotudskrift
Investeringsoversigt
Årsudskrift – placeringsoversigt, på papir
Årsudskrift – placeringsoversigt via netbank/netboks
Øvrige
Afregning af rente/udbyttekupon indleveret i sparekassens filialer, pr. fondskode
Indløsning af VP-beviser ved tvangsindløsning, pr. bevis
Tilbagesøgning af udbytteskat (med tillæg af udenlandske omkostninger)
Oprettelse/Ændring af geninvesteringsaftale i VP
Geninvestering pr. stk.
85 kr.
240 kr.
(max. 960 kr. pr.
depot)
240 kr.
(max. 960 kr. pr.
depot
240 kr.
(max. 960 kr. pr.
depot
610 kr.
Udenlandske omkostninger
500 kr.
55 kr.
100 kr.
25 kr.
12,50 kr.
210 kr.
300 kr.
6%
(min. 480 kr.)
(max. 1.800 kr.)
125 kr.
35 kr.
19
Priser for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
Netbank/mobilbank
Priser pr. 15.10.2016
Netbank/mobilbank privat
Abonnement
Unge under 28 år, pr. måned
Tidligere VIP-garanter, pr. måned
Øvrige kunder, pr. måned (*)
Betalinger og overførsler i Danmark
Betaling med eDankort
Check, udstedelse (*)
Giro/indbetalingskort samt elektroniske indbetalingskort, tidligere VIP-garanter
Giro/indbetalingskort samt elektroniske indbetalingskort, øvrige kunder (*)
Overførsel i danske kroner, standard
Overførsel i danske kroner, til rådighed hos modtager med det samme (*/**)
Overførsel i EURO
Særskilt kopi af elektronisk indbetalingskort
Særskilt kvittering til afsender eller modtager (*)
Betalinger og overførsler til udlandet
Overførsel i EURO (SEPA)
Overførsel i øvrige valutaer – 2 dages valør
Manglende IBAN nr. på betaling foretaget i netbank
Øvrig tilrettelse på betaling foretaget i netbank
Budget
Budgetgebyr, pr. budget, pr. måned (*)
Information
Beskedservice (*)
Kurtage – aktier og investeringsbeviser(***)
Aktier og investeringsbeviser (noterede – dansk børs)
Aktier og investeringsbeviser (unoterede – dansk børs)
Aktier – svensk og norsk børs
Aktie- og tegningsretter
Kurtage – obligationer(****)
Obligationer
0 kr.
0 kr.
9 kr.
0 kr.
40 kr.
0 kr.
4 kr.
0 kr.
1 kr.
40 kr.
75 kr.
25 kr.
45 kr.
130 kr.
75 kr.
50 kr.
3 kr.
0,80 kr.
0,30 %
(min. 50 kr.)
0,75 %
(min. 90 kr.)
0,30 %
(min. 50 kr.)
0,30 %
(min. 50 kr.)
1 0/00
(min. 90 kr.)
Øvrige værdipapirer
Se pris under ”Kurtage ved handel med værdipapirer via Sparekassen”
(*) Gratis for PrivatFRI kunder
(**) Gratis for straks overførsler under 10.000 kr.
(***) Tillæg på minimum 500 kr. ved handel med aktier på Dansk OTC – og minimum 1.000 kr. ved
handel med fysiske aktier på Dansk OTC.
(****) Obligationshandel: Ved strakshandel og markedskurshandel beregnes tillæg/fradrag på 0,20
kurspoint.
20
Priser for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
Netbank erhverv
Abonnement
Erhvervskunder (herunder erhvervsdrivende foreninger, andels-og ejerforeninger), pr. måned
Foreninger (kulturelle, sportslige, velgørende foreninger), pr. måned
Betalinger og overførsler i Danmark
Betaling med eDankort
Check, udstedelse
Giro/indbetalingskort samt elektroniske indbetalingskort
Overførsel i danske kroner, standard
Overførsel i danske kroner, til rådighed hos modtager samme dag eller straks
Overførsel i EURO
Særskilt kopi af elektronisk indbetalingskort
Særskilt kvittering til afsender eller modtager
Betalinger og overførsler til udlandet
Overførsel i EURO (SEPA)
Overførsel i øvrige valutaer – 3 dages valør
Ekspres overførsel – 1 dags valør
Manglende IBAN nr. på betaling foretaget i netbank
Øvrig tilrettelse på betaling foretaget i netbank
Information
Beskedservice
Kurtage – aktier og investeringsbeviser(*)
Aktier og investeringsbeviser (noterede – dansk børs)
Aktier og investeringsbeviser (unoterede – dansk børs)
Aktier – svensk og norsk børs
Aktie- og tegningsretter
Kurtage – obligationer(**)
Obligationer
Øvrige værdipapirer
Se pris under ”Kurtage ved handel med værdipapirer via Sparekassen”
Øvrige
Ny kode
Nøglekort
Oprettelse af Netbank Erhverv aftale
Oprettelse af Bank Connect aftale
Ændring af aftale / ændring af brugere
75 kr.
0 kr.
0 kr.
40 kr.
1 kr.
0 kr.
2 kr.
40 kr.
75 kr.
25 kr.
45 kr.
45 kr.
475 kr.
+ 1 0/00
(max. 5.000 kr.)
30 kr.
50 kr.
0,80 kr.
0,30 %
(min. 50 kr.)
0,75 %
(min. 90 kr.)
0,30 %
(min. 50 kr.)
0,30 %
(min. 50 kr.)
1 0/00
(min. 90 kr.)
50 kr.
0 kr.
600 kr.
600 kr.
250 kr.
(*) Tillæg på minimum 500 kr. ved handel med aktier på Dansk OTC – og minimum 1.000 kr. ved
handel med fysiske aktier på Dansk OTC.
(**) Obligationshandel:
Ved strakshandel og markedskurshandel beregnes tillæg/fradrag på 0,20 kurspoint.
21
Priser for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
Forsikringer
Gruppelivsforsikring via sparekassen
Gruppelivsordning, oprettelse
Priser pr.
15.10.2016
100 kr.
Kundeboks
Priser pr. 15.10.2016
Leje af kundeboks
Oprettelse
Årlig leje – lille boks
Årlig leje – mellem boks
Årlig leje – stor boks
Årlig leje – speciel boks
Øvrige gebyrer
Opbrydning af boks/ændring af lås (ekskl. udgift til låsesmed)
300 kr.
(beløb er inkl.
25% moms)
600 kr.
700 kr.
900 kr.
1.750 kr.
850 kr.
Øvrige serviceydelser
Priser pr. 15.10.2016
Konto/renteinformationer m.v.
Beskedservice
Besked via SMS, pr. stk. (+ alm. takst) (*)
Engagementsoversigt
Fast udskrift pr. periode
Kontoudskrifter via netbank/netboks
Ved fuld side
Kontoudskrifter på papir
Ekstraordinær, pr. side
Fast frekvens, pr. side
Genudskrivning, pr. side
Ved fuld side
Renteadvisering
Besked via brev
Besked via netbank/netboks
Årsudskrifter via netbank/netboks
Kontooversigt (*)
Årsudskrifter på papir
Kontooversigt
0,80 kr.
425 kr.
0 kr.
30 kr.
30 kr.
30 kr.
15 kr.
30 kr.
0 kr.
15 kr.
30 kr.
(*) Gratis for PrivatFRI kunder
22
Priser for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
Opgørelse af konti og sikkerheder
Indlån
Flytning/opgørelse af almindelig indlånskonto
Flytning af bolig/uddannelsesopsparing (statsordninger)
Flytning af børnebørnsopsparing
Flytning af børneopsparing
Depoter
Flytning af depot
Flytning af effekter i depot (VP-effekter), maks. 960 kr. pr. depot
Flytning af effekter i depot (øvrige effekter), maks. 960 kr. pr. depot
Flytning af udenlandske aktier/obligationer, ekskl.. evt. gebyr til udenlandsk
pengeinstitut
Pensionsordninger
Flytning af pensionsordning – uden depot
Flytning af pensionsordning – med depot
Opgørelse af pensionsordning – uden depot
Opgørelse af pensionsordning – med depot
Opgørelse i forbindelse med skilsmisse/bodeling
Opgørelse i forbindelse med afgiftsberigtigelse af kapitalpension (herunder omlægning fra kapital- til aldersopsparing)
Startudbetaling eller ændring af udbetalingsperiode på ratepension
Deludbetaling kapitalpension og aldersopsparing – uden depot*
Deludbetaling kapitalpension og aldersopsparing – med depot*
Sikkerheder
Aflysning af sikkerhed/underpant
Udlån
Flytning/opgørelse af kreditter/lån/garanti
Valutalån
Flytning til valutalån/kredit
Opgørelse af valutalån/kredit
0 kr.
200 kr.
200 kr.
200 kr.
250 kr.
240 kr.
240 kr.
610 kr.
450 kr.
800 kr.
325 kr.
450 kr.
800 kr.
900 kr.
800 kr.
325 kr.
450 kr.
350 kr.
750 kr.
1.500 kr.
2.900 kr.
Boopgørelse
Anmeldelse af krav i dødsbo/konkursbo
Proforma/boopgørelse – alm. indlån (overførsel til maks. 2 konti)
Proforma/boopgørelse – alm. indlån (overførsel til mere end 2 konti)
Proforma/boopgørelse – depot
Proforma/boopgørelse – pensionsordning uden depot (med 1 arving)
Proforma/boopgørelse – pensionsordning uden depot (med 2-3 arvinger)
Proforma/boopgørelse – pensionsordning uden depot (med flere end 3 arvinger)
Proforma/boopgørelse – pensionsordning med depot (med 1 arving)
Proforma/boopgørelse – pensionsordning med depot (med mere end 1 arving)
Proforma/boopgørelse – udlån
(*) Første deludbetaling gratis hvert år
575 kr.
575 kr.
1.000 kr.
(eller timelønssats)
575 kr.
325 kr.
650 kr.
Timelønssats
450 kr.
Timelønssats
575 kr.
Øvrige serviceydelser
Afvisning på grund af manglende dækning (betaling/betalingsservice/overførsel/ lønoverførsel m.v.)
Afvisning på grund af manglende dækning (betalinger med checks eller kort)
Budgetkonto, ekstraordinære ændringer
Budgetkonto, årlig gennemgang
Dataløn, stopgebyr til Bluegarden
Etableringskonto, genbeskatning
Fotokopier, pr. stk.
Fremfinding af kontonr. samt bogføring uden kontonr.
Id-kort, udstedelse
Introduktionsbrev/skrivelse til udlandet
100 kr.
500 kr.
475 kr.
950 kr.
250 kr.
800 kr.
40 kr.
(min. 50 kr.)
55 kr.
400 kr.
500 kr.
23
Priser for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
Kontogebyr, årligt gebyr på Basiskonto og Basiskonto Plus
Lønforskud
Lønoverførsler, manuelle
Møntoptælling (gratis for unge u/18 år og beløb u/1.500 kr. pr. uge)
Møntoptælling (ikke kunder)
Orienteringsskrivelse til 3.mand
PAL-skat, fritagelse for valutaudlændinge
Private Banking, kontingent, pr. kvartal
Ratepension, rettelse af for meget indbetalt
Registreringsattest/certifikat, udlevering til bilforhandler
Sagsgebyr
Timelønssats
Udbetaling på konti i fremmed pengeinstitut
Valutakøb/salg – Tidligere VIP-garanter og unge fra 18 til og med 27 år
Valutakøb/salg (EURO) – via sparekassens pengeautomater (*)
Valutakøb/salg – øvrige kunder
Valutakøb/salg – (ikke kunder) - både kontant og pengeautomat
180 kr.
250 kr.
20 kr.
(min 100 kr.)
1%
1%
+ 270 kr.
200 kr.
600 kr.
600-650 kr.
600 kr.
100 kr.
525 kr.
900 kr.
375 kr.
0 kr.
55 kr.
55 kr.
110 kr.
(*) Gratis for PrivatFRI kunder
Pantebreve
Priser pr. 15.10.2016
Pantebrevsadministration
Information
Fotokopi af pantebrev
Skriftlig oplysning/opgørelse
Telefonisk oplysning/opgørelse
Manglende betaling
Fremsendelse til inkasso
Henstand af ydelse
Opsigelse
Påkravsbrev
Ydelsesopkrævning
Ordinær terminsydelse
Ændringer
Ejerskifte/ekstraordinær ændring/indbetaling – 1. pantebrev
Ejerskifte/ekstraordinære ændring/indbetaling – efterfølgende pantebreve
Indfrielse ved udløb
Øvrige gebyrer
Rekvisition af indbetalingskort
285 kr.
440 kr.
285 kr.
1.575 kr.
(beløb inkl. moms)
850 kr.
862,50 kr.
(beløb inkl. moms)
287,50 kr.
(beløb inkl. moms)
85 kr.
(beløb inkl. moms)
580 kr.
230 kr.
393,75 kr.
(beløb inkl. moms)
110 kr.
24
Priser for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
Særligt for erhverv
Priser pr. 15.10.2016
Døgnboks og erhvervsindbetalinger
Døgnboks, etableringsgebyr
Døgnboks, fejl i indhold/optælling
Indbetalinger via døgnboks/kasse (de første 15 stk. pr. kvartal er gratis)
Indbetaling via døgnboks med overførsel til andet pengeinstitut
Indbetalinger via pengeautomat
Møntoptælling
Møntoptælling (gratis for unge u/18 år og beløb u/1.500 kr. pr. uge)
Møntoptælling (ikke kunder)
Møntruller
Månedsabonnement – 0-10 ruller pr. måned
Månedsabonnement – 11-30 ruller pr. måned
Månedsabonnement – 31-100 ruller pr. måned
Månedsabonnement – over 100 ruller pr. måned
Swipp Erhverv Mobilnummer
Oprettelse/Swipp-betaling
450 kr.
25 kr.
30 kr.
350 kr.
0 kr.
1%
1%
+ 270 kr.
25 kr.
100 kr.
300 kr.
1.000 kr.
0 kr.
25

Similar documents