Kiviaines ja asfaltti tutkimustilaus

Comments

Transcription

Kiviaines ja asfaltti tutkimustilaus
TUTKIMUSTILAUS
Tilaaja, osoite
Laskutusosoite, laskun merkki/viite. (Ly- tai henkilötunnus, jos uusi asiakas.)
Työmaa/tutkimus/urakka
Näytteenottopaikka
Näytteenottoaika
Näytteenottaja
Näytteiden merkintä (tarvittaessa päällysteiden näytteenottolomake), lisätietoja
Näytteet:
kpl
kpl
KaM ________
KaS ________
SrM ________
SrS _________
Lohkarenäyte
Raidesepeli_______
kpl
AB ________
SMA _______
ABK _______
PAB- _______
___________
___________
Savi/siltti, -moreeni
Hiekka/sora, -moreeni
____________________
____________________
____________________
____________________
Näytteistä tutkittava:
Kiviainekset
Raidesepelitestit
Geotekniset tutkimukset
Rakeisuus, kuivaseulonta (933-1)
Rakeisuus (933-1), luokka ____
Maalajin määritys (rakeisuus)
Rakeisuus, pesuseulonta (933-1)
Muotoarvo (933-4)
Vesipitoisuus
Rakeisuus, Hydrometri (PANK 2103)
Kiintotiheys- ja vedenimeyt.(1097-6)
Proctor-koe, raekoko__________
Litteysluku lajitteesta_____ (933-3)
Micro-Deval –arvo (1097-1)
Murtopintaluku lajit.______(933-4)
Micro-Deval –arvo, 1 testi (1097-1)
Humus, 800oC, GLO-85, 1 määr.
___________________________
Los Angeles –luku (1097-2)
Los Angeles –luku (1097-2)
___________________________
Kuulamyllyarvo (1097-9)
___________________________
Vedenimeytymiskorkeus (1097-10)
Asfalttimassat ja päällysteet
___________________________
Kiintotih.- ja vedenimeyt.(1097-6)
Sideainepit., rakeisuus (12697-1,-2)
___________________________
lajitteesta_______________________
Tyhjätila (12697-8)
___________________________
Humus, NaOH-menetelmä (1744-1)
Paksuus (12697-29, -36 )
___________________________
Ominaispinta-ala (PANK 2401)
Massamäärä (PANK 4201)
___________________________
Veden adsorptio (PANK 2108)
___________________________
___________________________
Tulosten jakelu
Lähetyspaikka ja päivä
Lähettäjä ja puhelinnumero
/
20
Savonia-ammattikorkeakoulu oy
Käyntiosoite: Opistotie 2, KUOPIO Postiosoite: PL 88, 70101 KUOPIO
Heli Kinnunen Puh. 044 785 6272, Jenni Koivuniemi 044 785 6002
Näytteiden saapumisaika/vastaanottaja
/
20
Tutkimusnumero
Huomautukset, näytteiden kunto perillä
Testinäytteiden
minimimäärät
Kiviainekset:
Rakeisuus, litteysluku tai murtopintaluku: Näytemäärä maksimiraekoon
mukaan, taulukko 1.
Los Angeles –luku: Koe tehdään raekoosta 10-14 mm, jota näytteessä oltava
vähintään 15 kg. Esim. mursketta 0/32 tarvitaan n.100 kg, 0/22 noin 40 kg,
8/16 noin 20 kg.
Kuulamyllyarvo: Koe tehdään raekoosta 11,2-16 mm, jota näytteessä oltava
vähintään 6 kg. Esim. murske 0/16 tarvitaan 30 kg, sepeliä 8/16 tarvitaan 10
kg.
Los Angeles –luku ja kuulamyllyarvo lohkarenäytteestä: Lohkareita max koko
10 cm x 10 cm, vajaa muuttolaatikollinen.
Vedenimeytymiskorkeus: Maksimiraekoko 16 mm näytemäärä 20 kg,
maksimiraekoko 32 mm näytemäärä 60 kg.
Kiintotiheys- ja vedenimeytyminen: Maksimiraekoko 63 mm näytemäärä 15
kg, maksimiraekoko 32 mm näytemäärä 5 kg.
Humus, NaOH-menetelmä: 1 kg.
Ominaispinta-ala, veden adsorptio: Kokeet tehdään raekoosta 0-0,063 mm,
jota näytteessä oltava n. 100 g.
Raidesepelitestit:
Rakeisuus, muotoarvo, kiintotiheys ja vedenimeytyminen: Raidesepeli
31,5/50 näytemäärä 30 kg, raidesepeli 31,5/63 näytemäärä 45 kg.
Micro-Deval –arvo: Koe tehdään raekokoosta 31,5/50 mm, jota oltava
vähintään 25 kg.
Los Angeles –luku: Koe tehdään raekokoosta 31,5/50 mm, jota oltava
vähintään 15 kg.
Los Angeles –luku ja micro-Deval -arvo lohkarenäytteestä: Lohkareita max
koko 10 cm x 10 cm, reilu muuttolaatikollinen.
Asfalttimassat ja päällysteet:
Taulukko 1.
max raekoko
≤4
8
16
22,4
32
45
63
100
125
näytemäärä
min kg
0,2
0,6
2,6
5,6
10
23
45
76
100
Taulukko 2.
max raekoko
D
≤11,2
11,2/16
16/22,4
22,4/32
näytemäärä
min kg
1,5
2
2,5
3
Näytteiden pakkausten on
oltava puhtaita ja kestettävä
kuljetuksesta aiheutuva
rasitus.
Sideainepitoisuus ja rakeisuus, massan maksimitiheys: Näytemäärä
maksimiraekoon mukaan, taulukko 2.
Tyhjätila, paksuus, massamäärä: Porapaloista, täytetään erillinen
päällysteiden ottolomake.
Toimitusosoite:
Geotekniset tutkimukset:
Rakeisuus: Näytemäärä maksimiraekoon mukaan, taulukko 1.
Proctor-koe: Raekoko 0/16 näytemäärä 10 kg, maksimiraekoko yli 16 mm
näytemäärä 30 kg.
Humus, polttomenetelmä: 2 kg.
Savonia-amk oy
Yhdyskuntatekniikan
laboratorio
Opistotie 2
70200 KUOPIO