malli: paikallinen sopimus 2016

Comments

Transcription

malli: paikallinen sopimus 2016
MALLI: PAIKALLINEN SOPIMUS
2016
Työntekijä / Työntekijöiden edustaja
Työnantajan edustaja
SOPIMUKSEN OSAPUOLET
SOPIMUKSEN AIHE
Sopimusta sovelletaan:
a) koko yritykseen
SOPIMUKSEN SOVELTAMINEN
b) tiettyyn osaan henkilöstöstä/yrityksestä
MITÄ SOVITAAN
(sopimuksen tarkoitus, sovitut asiat
ja sopimuksen osaksi mahdollisesti
tulevat liitteet)
(esimerkiksi x kk:n välein)
MITEN SOPIMUKSEN TOIMIVUUTTA TARKASTELLAAN
irtisanomisaika TES:in mukainen
toistaiseksi
SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO
irtisanomisajaksi sovittu:_____________________
määräajaksi
voimassaoloaika:__________________________
Paikka ja päivämäärä:
PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
Työnantajan edustaja
Työntekijä / Työntekijöiden edustaja