Inbjudan som pdf - Svenska Cykelförbundet

Comments

Transcription

Inbjudan som pdf - Svenska Cykelförbundet
Stockholm
18 oktober 2016
GANBARIMASU SCF Talang- och Landslagsläger
Talang- och landslagsläger 2016
När: 18-20 november 2016
Samling fredag den 18 november från kl. 13.00, samtliga på plats kl. 17.00
Lägret avslutas på söndag den 20 november kl. 14.00
Samtransport kommer att ordnas till och från flygplats (Ängelholm) och
tågstation (Laholm)
Var: Hotell Riviera, Båstad
Hur: Anmäl via denna länk, senast fredag 28 oktober. Besked om antagning ges
senast 3 november via mejl.
Svenska Cykelförbundet
Idrottens Hus
Box 11016, SE-100 61 STOCKHOLM
Telefon: +46 8 699 60 00
[email protected]
www.scf.se
Mål










Samla landslag och talangfulla ungdomar ur licensgruppen P/F 15-16
Lära känna varandra – över alla gränser
Svetsa samman landslag, ungdomar, förbundskaptener och ledare
Utbyta erfarenheter och kunskap
Utveckla ny kunskap och skapa inspiration och motivation
Träna, på cykel och annan aktivitet
Förmedla gemensam målbild för SCF landslagssatsning
Introducera P/F 15-16 mot landslagsverksamhet
Genomföra ett styrelsemöte för SCF styrelse i faktiskt verksamhetsmiljö
Ha kul!
Syfte





Utveckla och befästa en logisk och attraktiv utveckling från
ungdomscykling upp mot elit- & landslagsnivå
Samla och utveckla befintligt landslag i samtliga sju grenar
Ge möjlighet för landslagsklara cyklister och potentiella
landslagscyklister att mötas och byta erfarenheter
Utveckla Svensk Cykel mot målet  fler medaljer vid stora mästerskap
(Mål = Tokyo 2020, OS 2024 samt VM i resp. gren)
Talang- & landslagslägret skall vara en årligt återkommande
höstaktivitet
Vilka omfattas






Intresserade och utvalda landslagsåkare i samtliga grenar Junior, U23
och Elit
Talangfull ungdom, P/F 15-16 ur samtliga grenar
Samtliga förbundskaptener
Sportchef
Landslagsledare ut samtliga grenar (kontaktas direkt av respektive
förbundskapten).
Ledare talangfull ungdom
Svenska Cykelförbundet
Idrottens Hus
Box 11016, SE-100 61 STOCKHOLM
Telefon: +46 8 699 60 00
[email protected]
www.scf.se


Förbundsstyrelsen
Kanslipersonal
Kostnad
SCF betalar boende och kost för samtliga deltagare
Uttagna P/F 15-16 uttagna betalar en symbolkostnad på 500:- för lägret.
Förening eller familj bekostar resa t&r. Resa från Öppet Hus på Rig (för de som
är anmälda dit), Skara kommer att samordnas och bekostas av SCF.
Landslagsuttagna – SCF betalar resa t&r. Samordning och billigast
transportalternativ ska eftersträvas och redovisas samt ersätts i efterhand mot
uppvisande av originalkvitto.
Ansök om en plats på talang- och landslagslägret!
Talanglägret
Har du licens under 2016 i klassen P/F 15-16, oberoende av gren? Har du talang
och potential för att tävla för landslaget i framtiden? Känner du att du har stor
tävlingsvana och träningslust? Vill du verkligen ta chansen att satsa på din idrott
med fokus på att bli en av de bästa inom din gren? I så fall – SÖK till Talang och
landslagslägret i Båstad 18-20 november.
Uttagning, begränsat antal platser. Urval sker utifrån anmälningar i samråd
mellan sportchef och förbundskapten samt i vissa fall kontakt med lokal
förening. Totalt 60 ungdomar kommer att tas ut.
Landslagslägret
Har du under 2016 licens i klasserna Junior, U23 eller Elit oberoende av gren
kommer du att komma i anspråk för uttagning till landslagslägret.
Svenska Cykelförbundet
Idrottens Hus
Box 11016, SE-100 61 STOCKHOLM
Telefon: +46 8 699 60 00
[email protected]
www.scf.se
Uttagning, begränsat antal platser. Urval sker utifrån anmälningar i samråd
mellan sportchef och förbundskapten. Totalt 80 Junior/U23/Elit kommer att tas
ut.
Utrustning
Samtliga grenar, utom bana, kommer att ges möjlighet till grenspecifik träning.
Tag med cykel anpassad för årstiden.
I övrigt utrustning för vinterträning utomhus och även träning inomhus.
Oömma kläder för gemensamma aktiviteter inomhus och utomhus.
Eventuella allergier
Var vänlig informera om ev. allergier eller specialkost i anmälan
Svenska Cykelförbundet
Idrottens Hus
Box 11016, SE-100 61 STOCKHOLM
Telefon: +46 8 699 60 00
[email protected]
www.scf.se

Similar documents