månadsblad - Svenska Kyrkan

Comments

Transcription

månadsblad - Svenska Kyrkan
S:T NIKOLAI KYRKA
Måndagar Onsdagar 12:00 - Middagsbön
12:00 - Middagsbön
18:00Veckomässa
Lö 1 10:00 Lördagsmusik. Tommie Haglund festival.
Solomusik. Epilog to hymns to the night.
Dan ALmgren, violin. Celia Linde, gitarr.
Stefan LIndgren, piano.
14:00 Tommie Haglund festival. Panelsamtal kring
skapande. Lokal: Pingstkyrkan.
17:00 Konsert. Tommie Haglund festival. Göteborgs
operans orkester, Nova Cantica, S:t Nikolai
kören med flera. (90 min.)
20:30 Konsert. Kulturnatten. Halmstad Vokalensemble. Dir. Göran Persson.
22:00 Konsert. Kulturnatten. Halmstads Brass med
solister. Dir. Mikael Johansson.
Den helige Mikaels dag
Sö 2 10:00 Högmässa.Torbjörn Andersson.
To 6 10:00 Babysång. 0-12 mån.
Lö 10 10:00 Lördagsmusik. (60 min) Orgelkonsert.
Hans Fagius.
Tacksägelsedagen
Sö 9 10:00 Familjegudstjänst. Torbjörn Andersson. S:t Nikolai
barnkör. Barn från Vårhems förskola.
18:00 Gospelmässa. S:t Nikolai Gospel. Solister och kompgrupp. Ledare Per Henrik Johansson.
Susanna Tegberg, präst.
Lö 15 10:00 Lördagsmusik. Piano (50 min)
Stefan Arnold, Wien.
SJUKHUSKYRKAN
Sö 2
Sö 9
Sö 16
Sö 23
Sö 30
16:00 Nattvard. Jörgen Franzén
16:00 Andakt. Anders Carlwe
16:00Andakt.Thomas Andersson
16:00 Andakt. Elisabeth Eriksson
16:00 Andakt. Thomas Andersson
SPERLINGSHOLMS KYRKA
Sö 9
16:00
Skördegudstjänst. Maja Lundström.
SJÖMANSKYRKAN
Lö 22 14:30 Lördagscafé. Bland minor och andra
minnen. Elisabeth Högberg berättar. ÄLDREBOENDEN
On 5
To 6 To 6
To 6
Fr 7
Ti 11
To 13
To 27
To 27
14:30
11:00
14:00
15:00
15:00
14:00
14:00
14:00
15:00
Andakt Nissastrands äldreboende
Andakt Frennarps äldreboende
Andakt Boviva äldreboende
Andakt Aleris äldreboende
Andakt Karl XI:s äldreboende
Andakt Slottsparken
Andakt Nissabogatans äldreboende
NattvardVästersol
Mässa Krusbäret
Tel: Halmstads församling vx 035-282 20 00
S:T NIKOLAI FÖRSAMLINGSHEM
Fr
11:20 Stilla stund
11:30Sopplunch
Sö 2 18:00 Bibelförklaring. Bertil Hanberger.
To 13 14:00 Missionskretsen. Kyrkan i Indien. Kvinnors möjlig
heter och utmaningar. Karin Bodin, Kyrkans Hus berättar. To 27 14:00 Missionskretsen. Kvinnor möter kvinnor. Annica
Engdahl berättar om resan som Kvinnor för
mission gjorde till Zimbabwe i augusti 2016. 21:a söndagen e trefaldighet
Sö 16 10:00 Högmässa. Anders Pihl.
18:00 Requiem. Musik: Hans Kennemark och
Text: Alf Hambe. Hans Kennemark, fiol och gitarr. Greger Siljebo, fiol. Stefan
Wingefors, piano. Backa Hans Eriksson, bas. Göran Månsson, flöjter. S.t Nikolaikö
ren. Anders WIlhelmsson, dirigent.
Lö 22 10:00 Lördagsmusik. Kör & saxofon. (45 min)
Rilke-sånger. Per Thornberg, Jenny & Matthisa Grönroos. sax, sång och piano. S:t Nikolai Vocalis. Dir. P H Johansson.
22:a söndagen e trefaldighet
Sö 23 10:00 Högmässa. Anders Pihl. S:t Nikolai Nova.
Må 24 18:00 FN-gudstjänst. Talare Anders Kompass.
Kulturskolans körer Nova Cantica och
Cantabile. Samarr m. FN föreningen.
Lö 29 19:00 Lördagsmusik. Unga stråkmusiker.
Suzukielever fr. Kulturskolan.
23:e söndagen e trefaldighet
Sö 30 10:00 Högmässa. Torbjörn Andersson.
18:00 Stilla andakt. Katarina Bäckelin.
Mer info www.svenskakyrkan.se/halmstad
To 27 19:00 Föreläsningskväll. Existentiell vilsenhet bland
unga och vuxna idag. Conny Brandell.
23:e söndagen e trefaldighet
Sö 30 14:00 Söndagsgudstjänst m. önskepsalmer
Ulf Edlund. Christina Lindkvist. MÅNADSBLAD
oktober 2016
ANDERSBERGSKYRKAN
Måndagar
Tisdagar Torsdagar
14:00 Hjärtesångarna
14:00 - Språkcafé
11:15 Lunchmusik med andakt. 11:30 Sopplunch
Den helige Mikaels dag
Sö 2 11:00 Finsk mässa
14:00 Mässa. Ulf Edlund
Må 3 14:00 Föredrag – Jag flydde till Sverige för demokratin
och friheten och dessa tänker jag inte förlora,
Mojdeh Zandieh berättar om hur hon som ensam 13-åring kom till Sverige, om minnena från revolu-
tionen i Iran och om hur det är att anpassa sig i ett
nytt land. Fritt inträde
On 5 13:30 Finskt bibelstudium
Tacksägelsedagen
Sö 9 14:00 Mässa. Bengt Andersson
On 12 13:30 Finsk sånggrupp
21:a söndagen e trefaldighet
Sö 16 14:00 Bluesmässa. Bo Wallén. Oa Larsson,
Edward C Johansson, Carl Persson och
Stefan Wikrén
On 19 13:30 Finsk sånggrupp
22:a söndagen e trefaldighet
Sö 23 14:00 Mässa. Bengt Andersson. Karin Nordenfelt, sång
On 26 13:30 Finskt bibelstudium
14:00 Musikcafé – ”Min soldat” – Ulla Billquist i ord
och ton med Cecilia Sandgren
23:e söndagen e trefaldighet
Sö 30 14:00 Mässa. Bo Wallén. Kören Sånglust medverkar
HOLMS KYRKA
Den helige Mikaels dag
Sö 2 9:30 Söndagsgudstjänst. Maja Lundström
Tacksägelsedagen
Sö 9 9:30
Familjegudstjänst. Maja Lundström
21 söndagen e trefaldighet
Sö 16 9:30
Söndagsgudstjänst. Johannes Bäckman
22:a söndagen e trefaldighet
Sö 23 9:30
Söndagsmässa. Maja Lundström
23:e söndagen e trefaldighet
Sö 30 9:30
Musikgudstjänst. Johannes Bäckman.
HOLMS FÖRSAMLINGSHEM
To 6 14:00
To 13 14:00
To 20 14:00
To 27 14:00
Vi daglediga. Bara vara.
Vi daglediga. En salig blandning. Musikstund
med Åsa Harrysson.
Vi daglediga. Bara. vara.
Vi daglediga. Johannes Bäckman på besök.
KÄRLEKENS KYRKHEM
Tisdagar10:00
To 6 14:00
To 13 12:00
To 20 14:00
Promenadgrupp - samlas vid vårdcentralen
Hertig Knut på Kärleken. Avslutar med
Hälsofika.
Trivselträffen. Springa för livet.
Håkan Jonsson visar bilder och berättar.
Sopplunch.
Trivselträffen. Marina Bengtsson, tar oss
med på historisk matvandring med hjälp
av sina 400 kokböcker och tidsenlig musik.
KÄRLEKENS KYRKA
Den helige Mikaels dag
Sö 2 11:00 Familjemässa med dopfest. Johannes
Bäckman.
Tacksägelsedagen
Sö 9 11:00 Mässa i Kärleken. Anders Pihl.
To 13 11:30 Gudstjänst för döva och hörande.
21:a söndagen e trefaldighet
Sö 16 11:00 Mässa i Kärleken. Johannes Bäckman
22:a söndagen e trefaldighet
Sö 23 11:00 Mässa i Kärleken. Maja Lundström
23:e söndagen e trefaldighet
Sö 30 9:30
Mässa i Kärleken. Johannes Bäckman.
MARTIN LUTHERS KYRKA
Onsdagar 13.00 Sånglust - öppen sånggrupp
18:00 Veckomässa
19:00 Möte med Paulus - bibelstudium
Torsdagar 9:30 Lättare stavgång. Samling utanför kyrkan.
Den helige Mikaels dag
Sö 2 10:00 Högmässa. Bo Wallén
18:00 Livsnära stund – Frälsarkransmeditation.
Bo Wallén.
Anna-Karin Emanuelsson Rosén, flöjt
Ti 4 10:00 Babysång i ”Plåtkyrkan”. För barn mellan 0-12 månader
On 5 14:00 Träffpunkten – Osttillverkning. Bengt Bengtsson, Kvibille. Provsmakning.
Tacksägelsedagen
Sö 9 10:00 Högmässa. Bengt Andersson
18:00 Livsnära möte – Filmkväll – ”Trevligt folk” – om ett asyl-bandylag
Ti 11 18:30 Vardagspaus – andas ut, varva ner. Kravlöst få umgås med andra föräldrar utan barn.
On 12 14:00 Onsdagskaffe
18:00 Spaghettimässa. Kvällsmat serveras 17.15–
17.45. Anm. om mat till 282 21 20, eller på lista på förs. bokbord, senast 10/10.
21:a söndagen e trefaldighet
Sö 16 10:00 Högmässa. Anna-Maria Carlwe. MiMa-kören
18:00 Livsnära möte – Halmstad förr och nu –
Peter Lundqvist berättar
Ti 18 10:00 Babysång i ”Plåtkyrkan”. För barn 0-12
månader
On 19 14:00 Träffpunkten – Sång-quiz med kören Sång
lust under edning av Marita Björck
Lö 22 13-16 Drop-in-dop.
Mer info se www.svenskakyrkan.se
22:a söndagen e trefaldighet
Sö 23 10:00 Högmässa. Bengt Andersson. Karin Norden
felt, sång
18:00 Livsnära möte – Anders Kompass. Fd chef
för FN:s kontor för mänskliga rättigheter.
FN diplomaten som hyllats över hela världen
som orädd visselblåsare.
Ti 25 18:30 Vardagspaus – andas ut, varva ner. Kravlöst få umgås med andra föräldrar utan barn
On 26 14:00 Onsdagskaffe med ljusstöpning inför julmark
naden. Fika.
23:e söndagen e trefaldighet
Sö 30 10:00 Högmässa. Ulf Edlund
18:00 Livsnära möte – Resan i Martin Luthers fot
spår – bildvisning och reseminnen som i
nledning på Lutheråret 2017
OLAUS PETRI KYRKA
Månd 16.45
Tisd. 11:15
11:30
12:45
14:30
Ons 14:00
Tors. 14:00
To 27 14:00
Sångstunden. (10/10, 24/10)
Musik i kyrkan.
Sopplunch. Heliga danser (4/10, 18/10)
Olaus Petrikretsen (4/10, 18/10)
Pratstunden (12/10, 26/10)
Sticka och virka ( 6/10, 20/10)
Föredrag ornitolog Anders Wirdheim
därefter drop in våffelcafé
Den helige Mikaels dag
Sö 2 14:00 Söndagsgudstjänst. Magnus Aasa.
Tacksägelsedagen
Sö 9 14:00 Musikgudstjänst med skördefest.
Susanna Tegberg. Petrikören. Ulf
Blennerud. OP kretsens försäljning.
21:a söndagen e trefaldighet
Sö 16 14:00 Söndagsgudstjänst. Magnus Aasa.
Efter gudstjänsten ”Unga vuxna”
Må 17 19:00 Filmkväll. ”Om du kommer härifrån”
22:a söndagen e trefaldighet
Sö 23 14:00 Mässa. Susanna Tegberg.

Similar documents