kopplingsschema

Comments

Transcription

kopplingsschema
SANDNET 2016-03
KOPPLINGSSCHEMA
Koppla in din utrustning i fiberboxen enligt nedan instruktioner. På sandnet.se hittar du detaljerade
instruktioner för bredband, TV och telefoni samt exempel på vanligt förekommande kopplingar.
1
2
LAN 3
3
F-kontakt
4
5
TEL 1
(Teletek bredbandstelefoni)
TV
TV
Sandnet TV
analogt basutbud**
1
ROUTER
Sandnet TV
digitalt basutbud**
Fiberbox
2 Port (LAN 3) för Sandnet
bredband och bredbandstelefoni
övriga leverantörer
3
Uttag för ström
4
ort (TEL 1) för Teletek
P
bredbandstelefoni
DIGITALBOX
CA-MODUL
5 Uttag för Sandnet TV
* Sandnet TV måste ligga som grundtjänst för att du ska kunna komplettera med fler kanaler eller kanalpaket från vår tjänsteleverantör Svenska Cantab.
** I Sandnet TV (BAS 1 och BAS 2) ingår en mängd digitala kanaler till en valfri TV-apparat samt analoga kanaler till samtliga TV-apparater i ditt hushåll.

Similar documents