תקנון מבצע פרוקטר - שופרסל

Comments

Transcription

תקנון מבצע פרוקטר - שופרסל
‫תקנון מבצע "חגיגת נקניקים"‬
‫‪ .1‬כללי‪:‬‬
‫בין התאריכים ‪ 31.33.3.‬ועד ‪ 33.31.3.‬שתוגדר להלן‪:‬תקופת המבצע‪ ,‬תערוך נקניק נהריה כשר זוגלובק בע"מ (להלן‪:‬‬
‫"זוגלובק" או "עורך המבצע")‬
‫‪ .2‬מבצע שיווק וקידום מכירות " (להלן‪":‬המבצע")‪.‬‬
‫המבצע פתוח לחברי מועדון שופרסל בלבד‪ ,‬כהגדרתו להלן‪.‬‬
‫‪ .3‬הגדרות‬
‫למונחים הבאים תהא במסמך זה ההגדרה המפורטת לצידם להלן ‪:‬‬
‫‪" . 3.1‬הוראות המבצע " ‪-‬‬
‫ההוראות המופיעות בתקנון זה‪.‬‬
‫‪" . 3.2‬עורך המבצע" ‪-‬‬
‫זוגלובק שכתובתה שד הגעתון ‪8‬נהריה‪ .‬ת‪.‬ד ‪ 07‬נהריה ‪11377‬‬
‫‪" . 3.3‬עוזר עורך המבצע" ‪-‬‬
‫אין‬
‫‪" .3.3‬חבר מועדון שופרסל" ‪-‬‬
‫אדם הרשום בשופרסל כחבר מועדון הלקוחות של שופרסל (לא כולל לקוחות עסקיים)‪.‬‬
‫‪" . 3.3‬שאלות הידע " – עליהם ידרשו לענות משתתפי המבצע‬
‫שאלות ידע הנוגעות לעור ך המבצע ו‪/‬או למוצרים המשתתפים במבצע ו‪/‬או בכל נושא אחר‬
‫הקשור לעורך המבצע‪,‬הכל לפי שיקול דעת עורך המבצע‪ ,‬אשר מענה עליהן אפשרי מתוך ידע‬
‫כללי ומאגרי מידע נגישים לרבות אתר האינטרנט של עורכת המבצע‪.‬‬
‫מענה נכון על השאל ות יקבע לפי התשובות המצויות במשרדי עורכת המבצע‪.‬‬
‫‪ . 3.3‬בנוסף תהי ה "שאלה פתוחה"‬
‫שאלה פתוחה ש עליה יידרש המשתתף להשיב לאחר מענה על שאלות הידע ‪ ,‬כדלקמן‪ :‬מדוע מגיע‬
‫לו לזכות בפרס?‬
‫‪ " .3.3‬זכות השתתפות במבצע" ‪-‬‬
‫במבצע רשאי להשתתף כל אדם שהנו חבר מועדון שופרסל‪ ,‬כהגדרתו להלן‪ ,‬אשר גילו מעל ‪ 38‬שנה‪ ,‬והנו תושב‬
‫ישראל או אזרח ישראל;‬
‫ההשתתפות במבצע אסורה על עורך המבצע‪ , ,‬משרד עו"ד לבנון אקוניס ושות'‪ ,‬רשת שופרסל‪ ,‬שופרסל דיל‪,‬‬
‫שופרסל דיל אקסטרה‪ ,‬שופרסל אקספרס‪ ,‬שופרסל שלי‪ ,‬שופרסל אונליין‪ ,‬וכן עובדיהם‪ ,‬מנהליהם‪ ,‬שותפיהם‬
‫ובני משפחותיהם‪.‬‬
‫‪" .3.3‬משתתף במבצע" ‪-‬‬
‫אדם בעל זכות השתתפות במבצע‪ ,‬כאמור לעיל‪ ,‬אשר במהלך תקופת המבצע רכש בסניפים המשתתפים במבצע‬
‫מוצרים מהמוצרים המשתתפים במבצע בסכום סופי של לפחות קניית פריט אחד ממגוון המוצרים המשתתפים‬
‫במבצע‪ ,‬כהגדרתו להלן‪ ,‬נרשם למבצע‪ ,‬מילא את הפרטים הדרושים להרשמה (שם פרטי‪ ,‬שם משפחה‪ ,‬ת‪.‬ז‪,.‬‬
‫מספר טלפון סלולארי‪ ,‬כתובת דואר אלקטרוני)‪ ,‬הקיש את מספר חשבונית הקניה‪ ,‬ענה של שאלות הידע שיוצגו‬
‫לו באתר המבצע‪ ,‬ענה על השאלה הפתוחה‪ ,‬ומילא אחר כל תנאי ההשתתפות המפורטים בתקנון זה‪.‬‬
‫‪" . 3.3‬הסניפים המשתתפים במבצע ‪-‬‬
‫כל סניפי שופרסל שלי‪ ,‬שו פרסל דיל‪ ,‬שופרסל דיל אקסטר ה ‪ ,‬שופרסל אקספרס ושופרסל‬
‫‪. Online‬‬
‫רכישת המוצרים המשתתפים בסניף שאינו אחד מהסניפים המשתתפים במבצע לא תקנה לרוכש את הזכות‬
‫להשתתף במבצע‪.‬‬
‫‪" . 3.13‬המוצרים המשתתפים במבצע" ‪-‬‬
‫נקניקים במעדניה ‪,‬נקניקים שרות עצמי‪,‬נקניק יבש ונקניקיות ‪.‬‬
‫‪" . 3.11‬אתר המבצע " ‪-‬‬
‫אתר ברשת האינטרנט שכתובתו ‪ / http://shufersal - trivia.co.il‬המכיל פרטים על המבצע‪ ,‬ואשר בו ניתן‬
‫להירשם למבצע‪.‬‬
‫ההרשמה למבצע אפשרית רק באמצעות אתר המבצע ‪.‬‬
‫אתר האינטרנט יהיה פתוח להרשמה בכל ימי המבצע‪.‬‬
‫לא תתאפשר הרשמה ללא חשבונית קניה‪ ,‬וזאת גם א ם הקניה בוצעה בתקופת המבצע‪.‬‬
‫‪" .3.12‬חשבונית הקניה" ‪-‬‬
‫חשבונית שקיבל המשתתף לפני תום תקופת המבצע‪ ,‬בגין מוצרים שרכש בתקופת המבצע‪ ,‬מפריט אחד לפחות‬
‫ומהסניפים‬
‫יש לשמור את חשבונית הקניה עד להכרזה על הזוכים ולהציגה לצורך בדיקת הזכאות לפרס‪.‬‬
‫שהוגדרו‬
‫הצגת החשבונית הנה תנאי לזכייה בפרס‪.‬‬
‫משתתף שחשבונית הקניה לא תהיה בידו במועד בדיקת זכאותו לזכייה‪ ,‬תיפסל השתתפותו‪ ,‬לא תיבדק‬
‫זכאותו לזכייה והוא לא יוכל לקבל את הפרס‪ .‬והפרס יעבור למשתתף הבא בתור מזוכי המילואים‪.‬‬
‫‪ " .3.13‬מועמד לזכייה " ‪-‬‬
‫משתתף במבצע אשר ענה נכונה של כל שאלות הידע שהוצגו לו באתר המבצע‪ ,‬ועל השאלה הפתוחה במהלך‬
‫תקופת המבצע‪ ,‬ובזמן המוקדם ביותר לעומת כל יתר המשתתפים במבצע באותו היום ‪ ,‬ואשר‬
‫עמד בכל תנאי תקנון זה ‪ ,‬ובלבד שלא זכה קודם לכן במבצע של עורך המבצע ‪.‬‬
‫‪" .3.13‬זוכה" ‪-‬‬
‫מועמד לזכייה שייבחר על ידי עורך המבצע בכל יום מימי המבצע*‪,‬כמי שענה נכונה ראשון כמפורט בסעיף ‪.‬‬
‫להלן‪.‬‬
‫במהלך המבצע ייבחרו עד ‪ 12‬זוכים‪.‬‬
‫*"יום מבצע " ‪ -‬לצורכי סעיף זה משמעו ימים א' ‪ -‬ה' משעה ‪ 77:73‬ועד לשעה ‪ 10:77‬למחרת ‪.‬‬
‫משתתף שזכה פעם אחת במבצע לא יוכל לזכות פעם נוספת במבצע‪.‬‬
‫‪" .3.13‬הפרס" ‪-‬‬
‫תווי קניה שהינם כרטיסים מגנטיים מסוג "תו הזהב ‪ "CASH‬בסך ‪ ₪ 3,777‬לרכישה במגוון רשתות וחנויות‪,‬‬
‫ביניהם חנויות רשת שופרסל‪ ,‬אשר ניתנים למימוש בכפוף לתנאים המפורטים על גביהם‪ ,‬בעלון המצורף להם‬
‫ובאתר תו הזהב ‪ .CASH‬רשימת הרשתות עשויה להשתנות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫במהלך המבצע יחולקו עד ‪ 12‬פרסים‪.‬‬
‫‪ " .3.13‬זוכי מילואים " ‪-‬‬
‫‪ 1‬משתתפים אשר ייבחרו בכל יום לאחר בחירת הזוכים‪ ,‬ואשר ישמשו כחליפים‪ ,‬למקרה שהזוכים לא יאותרו‬
‫ו‪/‬או ייפסלו‪ ,‬הכל כמפורט בתקנון זה‪ .‬בכל מקרה בו ייפסל ו‪/‬או לא יאותר זוכה בפרס‪ ,‬יבוא במקומו המשתתף‬
‫אשר נבחר מיד לאחר הזוכה שנפסל ו‪/‬או לא אותר‪ .‬מספר ניסיונות לאיתור הזוכה ‪.1:‬‬
‫‪ .3‬תקופת המבצע‬
‫‪ .3.1‬המבצע ייערך בין התאריכים ‪ 31.33.3.‬ועד ‪33.31.3.‬‬
‫‪ .3.2‬ההרשמה למבצע תיעשה באמצעות אתר המבצע בלבד‪ ,‬ובתקופת המבצע בלבד‪.‬‬
‫‪ .3.3‬עורך המבצע רשאי להאריך‪ ,‬לקצר או לשנות‪ ,‬או לבטל את תקופת המבצע‪ ,‬על‪-‬פי שיקול דעתו הבלעדי‪.‬‬
‫‪ .3‬התנאים להשתתפות במבצע‬
‫‪ .3.1‬במבצע זכאי להשתתף כל אדם שהנו משתתף במבצע‪ ,‬כהגדרתו בסעיף ‪ 1.2‬לעיל‪ ,‬אשר עומד בתנאי תקנון זה‪,‬‬
‫ואשר ביצע בתקופת המבצע את כל הפעולות המפורטות להלן‪:‬‬
‫‪ . 3.1.1‬רכש בתקופת המבצע‪ ,‬בסניפים המשתתפים במבצע‪ ,‬מוצרים מהמוצרים המשתתפים במבצע בסכום של‬
‫‪ ₪ 04‬לפחות‪ ,‬ברכישה אחת‪.‬‬
‫‪ .3.1.2‬קיבל לפני תום תקופת המבצע חשבונית קניה‪.‬‬
‫‪ .3.1.3‬נכנס לאתר האינטרנט‪ ,‬הקליד את מספר חשבונית הקניה ופרטים נוספים שיידרשו להרשמה‪ ,‬ענה על‬
‫שאלות הידע‪ ,‬וכן ענה על השאלה הפתוחה‪.‬‬
‫‪ .3.2‬רק משתתף שהנתונים שמסר בתקופת המבצע נקלטו בפועל ובאופן ברור באתר המבצע ישתתף במבצע‪.‬‬
‫משתתף שנתונים שמסר לא נקלטו ו‪/‬או לא נקלטו באופן לא ברור ו‪/‬או לא יכללו נתונים מלאים וברורים יפסל‬
‫ולא ישתתף במבצע‪ .‬האחריות על מסירת הנתונים והפרטים האישיים באתר המבצע חלה אך ורק על המשתתף‪.‬‬
‫לעורך המבצע ו‪/‬או לשופרסל אין ולא תהיה כל אחריות בדבר נכונות ו‪/‬או אי נכונות ו‪/‬או אי דיוק ו‪/‬או שיבוש‬
‫בפרטים שנקלטו במערכת כאמור‪.‬‬
‫‪ .3.3‬מובהר מפורשות כי עורך המבצע ו‪/‬או מי מטעמו עשוי לפרסם את התשובות לשאלה הפתוחה‪ ,‬כאמור לעיל‪,‬‬
‫באתר המבצע‪ ,‬לפי שיקול דעתו‪ ,‬והמשתתף במבצע נותן את הסכמתו מראש לכך‪.‬‬
‫‪ .3.3‬על המשתתף לוודא ולהבטיח שהתשובות לשאלה הפתוחה שתועלה על ידו לא יכיל תוכן כלשהו שהנו אחד או‬
‫יותר מהבאים‪ :‬בעל אופי או רמיזות מיניות‪ ,‬אלים‪ ,‬או מגנה קבוצה אתנית‪ ,‬גזע‪ ,‬מין‪ ,‬דת‪ ,‬מקצוע או גיל‪ ,‬או‬
‫מכיל עירום או תועבה ‪ ,‬או לא מוסרי‪,‬או מעודד או מקדם ביצוע פעולה לא חוקית ו‪/‬או שימוש בנשק‪ ,‬מוצרי‬
‫טבק‪ ,‬אלכוהול‪ ,‬פעילות מסוכנת‪ ,‬הימורים או מדיניות פוליטית כלשהי‪ ,‬מכיל שנאה לקבוצת אוכלוסין כלשהי‪,‬‬
‫השמצות ו‪/‬או הערות מעליבות על אדם‪ ,‬קבוצה ו‪/‬או גורם כלשהו‪ ,‬או מכיל פרטים אישיים של אדם או גורם‬
‫כלשהו‪ ,‬או פוגע בפרטיותו של אדם או גורם כלשהו‪ ,‬מכיל תכנים שכבר הועלו לאתר המבצע על ידי משתתפים‬
‫אחרים‪ ,‬מכיל סימנים מסחריים‪ ,‬לוגו‪ ,‬לבוש מסחרי של גורם או חברה כלשהם‪ ,‬או חומרים המוגנים בזכויות‬
‫יוצרים‪ ,‬מפר הוראת דין כלשהי או פוגע בזכות כלשהי של אדם או תאגיד כלשהו‪.‬‬
‫עורך המבצע יהיו רשאים לפסול כל תשובה לשאלה הפתוחה שאינה עומדת בדרישות האמורות לעיל‪.‬‬
‫‪ .3.3‬כאמור ההרשמה באתר המבצע אפשרית עם חשבונית קניה בלבד‪ .‬משתתף שמסיבה כלשהי לא תהיה בידו‬
‫חשבונית קניה בעת ההרשמה‪ ,‬לא יוכל להירשם למבצע‪.‬‬
‫‪ .3.3‬משתתף שנרשם פעם אחת למבצע‪ ,‬רשאי לבצע בתקופת המבצע רכישה נוספת בסכום של ‪ ,₪ 04‬לקבל בגינה‬
‫חשבונית נוספת ובאמצעותה להשתתף פעם נוספת במבצע‪ ,‬בכפוף להוראות תקנון זה‪ ,‬אך יוכל לזכות פעם‬
‫אחת בלבד‪.‬‬
‫‪ .3‬בחירת הזוכים ואיתורם‬
‫‪ . 3.1‬בתום כל יום מבצע ‪ ,‬למעט בימי שבת ‪ ,‬ייבחר כמועמד לזכיה משתתף אחד שענה נכונה על כל‬
‫שאלות הידע וראשון בזמן לעומת כל המשתתפים במבצע באותו יום מבצע‪ ,‬ובלבד שעמד בכל‬
‫תנאי תקנון זה‪ .‬השעון המותקן במערכות המבצע הוא שיקבע את מועד המענה על שאלות הידע ‪.‬‬
‫בימי שישי‪ ,‬ייבחר כמועמד לזכייה משתתף אחד ש ע נה נכונה על כל שאלות הידע ו ראשון בזמן‬
‫לעומת כל המשתתפים שנרשמו למבצע ביום שישי עד השעה ‪ . 32:17‬משתתפים שנרשמו למבצע‬
‫ביום שישי לאחר השעה ‪ 32:17‬ו‪/‬או ביום שבת יצטרפו לרשימת המשתתפים של יום ראשון‬
‫העוקב‪.‬‬
‫‪ . 3.2‬במידה ויהיה יותר ממשתתף אחד שענה נכון על כל שאלות הידע ובזמן המוקדם ביותר מבין כל‬
‫המשתתפים באותו יום מבצע‪ ,‬ייבחר מביניהם מועמד אחד לזכיה‪ ,‬אשר תשובתו לשאלה‬
‫הפתוחה נבחרה על ידי צוות השופטים‪.‬‬
‫"צוות השופטים" ‪ -‬צוות שופטים שידרג את התשובות לשאלת הפתוחות של המשתתפים במבצע לפי‬
‫קריטריונים של יצירתיות‪ ,‬מקוריות וכל שיקול אחר שייראה לצוות השופטים על‪-‬פי שיקול דעתם‪ .‬צוות‬
‫השופטים יורכב מנציגי עורך המבצע ‪.‬‬
‫‪ .3.3‬משתתף שזכה פעם אחת במבצע‪ ,‬לא יוכל לזכות פעם נוספת במבצע‪ ,‬וזאת גם אם השתתף במבצע מספר‬
‫פעמים באמצעות מספר חשבוניות‪.‬‬
‫‪ .3.3‬עורך המבצע ינסה לאתר טלפונית את המועמדים לזכייה‪ ,‬על פי מספר הטלפון שהקלידו בעת ההרשמה למבצע‪,‬‬
‫על מנת לבשר להם על זכייתם‪ .‬אם יאותרו המועמדים לזכייה‪,‬לאחר ‪ 1‬ניסיונות הבשורה על המועמדות לזכייה‬
‫תהיה טלפונית‪ ,‬אך ורק עם המועמד לזכייה‪ ,‬באופן אישי‪.‬‬
‫‪ .3.3‬הניסיונות ליצור קשר עם המועמדים לזכייה יעשו בימי חול בין השעות ‪ 74:77‬ועד ‪ ,30:77‬ובנוסף פעם אחת‬
‫בשעות הערב במרווחי זמן סבירים‪ .‬נציג עורך המבצע ינסה ליצור קשר עם המועמדים לזכייה בפרס עד שלוש‬
‫פעמים‪ .‬הניסיונות יתפרסו באופן סביר על פני שעות היום האמורות לעיל‪.‬‬
‫"יצירת קשר" משמעה – קיום שיחה בפועל עם המועמד לזכייה‪ .‬נציג עורך המבצע לא ישאיר למועמד לזכייה‬
‫הודעה בדבר מעמדו כמועמד לזכייה ולא יציג כל שאלה אלא למועמד לזכייה עצמו‪.‬‬
‫‪ .3.3‬אם יאותר המועמד לזכייה‪ ,‬הבשורה על מועמדותו לזכייה תהיה טלפונית‪ ,‬אך ורק עם המועמד לזכייה עצמו‪,‬‬
‫באופן אישי‪ ,‬וכך גם מסירת הפרסים‪ .‬עורך המבצע לא ישאיר למועמד לזכייה הודעה בדבר מעמדו כמועמד‬
‫לזכייה ולא יציג כל שאלה אלא למועמד לזכייה עצמו‪.‬‬
‫‪ .3.3‬במידה ולא ייווצר קשר עם מועמד לזכייה תוך שלושה ימים ממועד בחירת המועמד לזכייה ו‪/‬או המועמד‬
‫לזכייה אינו עומד בתנאי ההשתתפות במבצע כאמור בתקנון זה‪ ,‬יפסל המועמד לזכייה ולא תהיה לו זכות או‬
‫טענה כלשהי כלפי עורך המבצע‪ .‬נפסל מועמד לזכייה כאמור בסעיף זה ייבחר מועמד חלופי לזכייה מבין זוכי‬
‫המילואים‪.‬‬
‫‪ .3.3‬על המועמד לזכייה עמו נוצר קשר לשלוח למשרדי עורך המבצע‪ ,‬באמצעות פקס או מייל שפרטיו יימסרו לו‪ ,‬את‬
‫המסמכים הבאים‪:‬‬
‫‪ .3.3.1‬חשבונית הקניה שפרטיה זהים לפרטים שמסר באתר האינטרנט‪ ,‬אשר מעידה כי במהלך תקופת‬
‫המבצע‪ ,‬רכש באחד הסניפים המשתתפים במבצע מוצרים המשתתפים במבצע בסכום של ‪,₪ 04‬‬
‫ברכישה אחת לפחות‪ ,‬וזאת במועד שקדם למועד הרשמתו למבצע‪.‬‬
‫‪ .3.3.2‬על המועמד לזכייה להציג את חשבונית הקניה כשהיא תקינה וקריאה‪ .‬אם חשבונית הקניה לא‬
‫נשמרה על ידי המועמד לזכייה באופן תקין וקריא לא תיבדק המשך זכאותו לפרס‪ ,‬והוא לא יוכרז‬
‫כזוכה‪ .‬המשתתף מוותר על כל טענה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או תביעה בקשר לכך ו‪/‬או בקשר לאובדן ו‪/‬או‬
‫גניבה ו‪/‬או פגם כלשהו בחשבונית שאינו מאפשר זיהוי מלא וקריא של חשבונית הקניה ו‪/‬או תוכנה‪.‬‬
‫‪ .3.3.3‬טופס הצהרת מועמד לזכייה בנוסח המצ"ב כנספח א'‪ ,‬כשהוא חתום על ידי המועמד לזכייה‪.‬‬
‫‪ .3.3.3‬צילום תעודת זהות שפרטיה תואמים את הפרטים שמסר באתר האינטרנט‪.‬‬
‫‪ .3.3‬ככל שהמועמד לזכייה לא ימציא את המסמכים והפרטים המפורטים בסעיף ‪ 2.8‬לעיל בתוך ‪ 01‬שעות ממועד‬
‫יצירת הקשר עמו‪ ,‬יהיה עורך המבצע רשאי לפסלו‪ ,‬ובמקרה כאמור הוא לא יהיה זכאי לפרס כלשהו ואו לפיצוי‬
‫כלשהו‪ ,‬ולא תהיה לו כל תביעה ו‪/‬או טענה כלפי עורך המבצע ו‪/‬או שופרסל ו‪/‬או מי מטעמם‪.‬‬
‫‪ .3.13‬לאחר וידוא נכונות הפרטים והמסמכים של המועמד לזכייה וחתימת המועמד לזכייה על טופס הצהרת מועמד‬
‫לזכייה המצ"ב כנספח א'‪ ,‬כמפורט לעיל‪ ,‬וככל שאין מניעה אחרת‪ ,‬יוכרז המועמד לזכייה כזוכה ועורך המבצע‬
‫ישלח למועמד לזכייה אישור על הזכייה‪.‬‬
‫‪ .3.11‬הפרס יישלח לזוכים בדואר רשום לכתובת שתימסר על ידם לעורך המבצע‪.‬‬
‫‪ .3.12‬הפרס יהיה ניתן למימוש ברשתות‪/‬חנויות המפורטות על גבי שובר הפרס‪.‬‬
‫‪ .3.13‬הפרס יהיה ניתן למימוש עד לתאריך הנקוב על גבי שובר הפרס בלבד ‪ .‬לאחר מועד זה לא יהיה הפרס ניתן עוד‬
‫למימוש‪ ,‬וזוכה שלא מימש את הפרס עד למועד הנקוב לעיל‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪ ,‬לא יהיה זכאי לממשו עוד ולא‬
‫יהיה זכאי לפרס חלופי ו‪/‬או לשווי הפרס ובמקרה כאמור ולא תהיינה לו כל טענות בגין כך‪.‬‬
‫‪ .3.13‬מובהר‪ ,‬כי עצם השתתפותו של הזוכה במבצע תחשב להסכמתו לפרסום פרטיו‪ .‬במידה ויחליט עורך המבצע‬
‫לפרסם את פרטיו של הזוכה‪ ,‬יהווה הפרסום תנאי לקבלת הפרס ולהשתתפות במבצע‪.‬‬
‫‪ . 3.13‬כל אחד מהמועמדים לזכייה יחתום טרם הכרזתו כזוכה על נספח א' לתקנון זה‪ ,‬כתנאי להכרזתו כזוכה‪,‬‬
‫המהווה בין היתר את הסכמתו לפרסום שמו‪ ,‬פרטיו המלאים ותמונתו (לרבות בעת מימוש הפרס‪ ,‬בצילומי‬
‫וידאו ו‪/‬או סטילס)‪ ,‬בערוצי המדיה השונים‪ ,‬לרבות עיתונות‪ ,‬טלויזיה‪ ,‬אינטרנט‪ ,‬סלולאר וכיוצב'‪ .‬המשתתף‬
‫במבצע ו‪/‬או הזוכה מסכים ומאשר כי עורך המבצע רשאים לפרסם את שמו ו‪/‬או תמונתו ו‪/‬או פרטיו בעיתון‬
‫ו‪/‬או באתר האינטרנט של עורך המבצע ו‪/‬או בכל מדיה ו ‪/‬או אמצעי אחר בהתאם לשיקול דעת ם הבלעדי‪.‬‬
‫‪ .3‬אחריות‬
‫‪ .3.1‬הוראות מבצע זה ימצאו במשרדי עורך המבצע וכן באתר המבצע‪ ,‬ויהיה ניתן לעיין בהן בתיאום מראש‪.‬‬
‫‪ .3.2‬עורך המבצע ו‪/‬או שופרסל ו‪/‬או מי מעובדיהם ו‪/‬או מי מטעמם‪ ,‬לא יישאו באחריות כלשהי‪ ,‬ישירה או שילוחית‪,‬‬
‫לכל נזק שייגרם לגוף ו‪/‬או לרכוש‪ ,‬בין במישרין ובין בעקיפין‪ ,‬עקב או כתוצאה מהשתתפות במבצע ו‪/‬או בגין‬
‫מימוש הפרס‪.‬‬
‫‪ .3.3‬עורך המבצע ו‪/‬או שופרסל ו‪/‬או מי מעובדיהם ו‪/‬או מי מטעמם‪ ,‬אינם מתחייבים‪ ,‬כי המבצע יתקיים ללא‬
‫תקלות‪ ,‬שגיאות ‪ ,‬נפילת מערכות או טעות ולמשתתף לא יהיו כל טענה או תביעה כתוצאה מכך‪ .‬מבלי לגרוע‬
‫מכלליות האמור‪ ,‬בכל מקרה בו משתתף לא ישתתף במבצע ו‪/‬או לא יזכה בפרס עקב טעות של עורך המבצע‬
‫ו‪/‬או אשר אירעה בתום לב ו‪/‬או ברשלנות‪ ,‬לא תהיינה לו בגין כך כל טענות ו‪/‬או תביעות ו‪/‬או דרישות כנגד עורך‬
‫המבצע ו‪/‬או שופרסל‪.‬‬
‫‪ .3.3‬מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה מובהר‪ ,‬כי עורך המבצע ו‪/‬או שופרסל ו‪/‬או מי מעובדיהם ו‪/‬או מי מטעמם‪ ,‬לא‬
‫יישאו באחריות כלשהי במקרה של מעשה או מחדל של צד שלישי כלשהו שמימוש הפרס כרוך בהסכמתו ו‪/‬או‬
‫בפעולה שעליו לנקוט‪ ,‬לרבות מחלוקת בין צד שלישי כלשהו לבין עורך המבצע בקשר עם המבצע‪ ,‬העלולה‬
‫להשפיע על חלוקת הפרס ו‪/‬או על מימושו‪.‬‬
‫‪ .3.3‬עורך המבצע ו‪/‬או שופרסל ו‪/‬או מי מעובדיהם ו‪/‬או מי מטעמם‪ ,‬לא יישאו באחריות כלשהי במקרה של נזק‪,‬‬
‫מכל מין וסוג שהוא שייגרמו למשתתף או לזוכה‪ ,‬במישרין או בעקיפין‪ ,‬לרבות‪ ,‬אך לא רק‪ ,‬נזקים בגין עגמת‬
‫נפש הקשורים‪ ,‬במישרין או בעקיפין‪ ,‬בפרס ו‪/‬או במימושו‪.‬‬
‫‪ .3.3‬עורך המבצע‪ ,‬ו‪/‬או שופרסל אינם אחראים לפעילות התקינה של מערכות האינטרנט‪ ,‬הטלפון והתקשורת ו‪/‬או‬
‫מערכות ממוחשבות כלשהן‪ ,‬ואין ולא תהיה להם שום אחריות בגין אי קליטה ו‪/‬או קליטה משובשת של הודעות‬
‫ו‪/‬או נתונים ו‪/‬או שיבוש בקליטת ההודעה ו‪/‬או כל שיבוש אחר ו‪/‬או בגין כל תקלה אחרת הקשורה במערכות‬
‫אלה‪ ,‬וכן לכל ציוד אחר אשר אינו בשליטתם והם לא ישאו באחריות להפסקות ו‪/‬או הפרעות במתן השירות‬
‫אשר יגרמו לחלק מהמשתתפים בעיה בעת ההתקשרות‪.‬‬
‫‪ .3.3‬במקרה של תקלה כלשהי אשר תפריע להתנהלות התקינה של המבצע יינתן שיקול דעת מלא לעורך המבצע‬
‫להחליט האם ברצונם לבטל או לשנות או לקצר או לבצע כל פעולה בקשר למבצע ‪.‬‬
‫‪ .3.3‬תוצאות המבצע הן סופיות ולא ניתן לערער עליהן‪.‬‬
‫‪ .3.3‬לזוכה אין אפשרות להמיר או לשנות את הפרס וצורת מסירתו בכל אופן שהוא‪ .‬הפרס הוא אישי ואינו ניתן‬
‫להעברה‪.‬‬
‫‪ .3.13‬בכל מקרה של סתירה ו‪/‬או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר‬
‫המבצע‪ ,‬לרבות בעיתונים‪ ,‬תקבענה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין‪.‬‬
‫‪ .3.11‬עורך המבצע שומר לעצמו את הזכות לעשות ככל שיחליט עם הפרס‪ ,‬אם הפרס לא יחולק לאחר מועד סיום‬
‫המבצע‪.‬‬
‫‪ .3.12‬האחריות הבלעדית לאספקה‪ ,‬לטיב ולאיכות המוצרים שיקבל הזוכה באמצעות מימוש פרס תחול על ספק‬
‫המוצרים בהתאם לכל דין ובהתאם למקובל אצל ספק המוצרים‪ .‬עורך המבצע ו‪/‬או שופרסל לא יהיו אחראים‬
‫באופן כלשהו לטיב הפרסים‪/‬מוצרים כאמור‪ ,‬לאספקתם או לאיכותם‪ ,‬והמשתתף במבצע מוותר מראש על כל‬
‫טענה כלפי עורך המבצע ו‪/‬או שופרסל בגין כך‪.‬‬
‫נספח א'‬
‫לכבוד‬
‫זוגלובק בע"מ‬
‫הצהרת מועמד לזכייה‬
‫כתב הסכמה וויתור‬
‫אני החתום‪/‬חתומה מטה מצהיר‪/‬ה‪ ,‬מסכים‪/‬ה ומאשר‪/‬ת בזאת באופן בלתי חוזר‪ ,‬כדלקמן‪:‬‬
‫‪ .3‬השתתפתי במבצע " זוגלובק (להלן‪" :‬עורך המבצע") והוכרזתי כמועמד לזכייה בפרס המפורט להלן‪ :‬תווי קניה‬
‫שהינם כרטיסים מגנטיים מסוג "תו הזהב ‪ "CASH‬בסך ‪ ₪ 3,777‬לרכישה במגוון רשתות וחנויות‪ ,‬ביניהם רשת‬
‫שופרסל‪.‬‬
‫‪ .1‬ידוע לי שהכרזתי כמועמד לזכייה אינה הכרזה על זכייתי בפרס‪ ,‬וכי כל עוד לא אוכרז על ידכם בכתב כזוכה‪ ,‬איני‬
‫זכאי לזכות בפרס‪ /‬ו‪/‬או כל חלק ממנו‪.‬‬
‫‪ .1‬קראתי את תקנון המבצע ו‪/‬או ניתנה לי הזדמנות לקראו‪ ,‬ואני מצהיר כי אני מסכים לכל האמור בו ומתחייב לפעול‬
‫על פיו‪.‬‬
‫‪ .0‬ידוע לי כי מימוש הפרס אפשרי עד למועד הנקוב על גבי שוברי הפרס‪ ,‬וכי אם לא אממש את הפרס עד למועד זה‪,‬‬
‫מכל סיבה שהיא‪ ,‬לא אוכל לממשו כלל ולא אהיה זכאי לפרס אחר ו‪/‬או לפיצוי‪/‬שיפוי כלשהו‪ ,‬ואני מוותר על כל‬
‫טענה ו‪/‬או דרישה בגין כך‪ .‬אי מימוש הפרס במועד יגרום לפקיעת תוקפו‪ ,‬והוא לא יהיה ניתן עוד למימוש‪.‬‬
‫‪ .2‬אני מצהיר‪/‬ה על הסכמתי לפרסום פרטי האישיים‪ ,‬לרבות תמונתי וצילום וידיאו שלי ‪,‬וטקסט השאלה הפתוחה‬
‫‪,‬בכל מדיה‪ ,‬ללא תמורה‪ ,‬עפ"י שיקול דעתו של עורך המבצע‪.‬‬
‫‪ ..‬אני החתום‪/‬חתומה מטה מצהיר‪/‬ה ומאשר‪/‬ת כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו‪/‬או דרישות ו‪/‬או תביעות כלפי עורך‬
‫המבצע ו‪/‬או שופרסל ו‪/‬או מי מטעמם בקשר עם זכייתי ו‪/‬או הנובעות מזכייתי‪.‬‬
‫‪ .0‬אני מצהיר‪/‬ה כי אינני עובד אובן משפחה של עובד זוגלובק ו‪/‬או של שופרסל ואיני קרוב משפחה של עובד כאמור‬
‫וכן של‪ ,‬עובדיהם‪ ,‬מנהליהם‪ ,‬שותפיהם ובני משפחותיהם‪.‬‬
‫תאריך‪_____________________:‬‬
‫שם המועמד לזכייה (פרטי ‪ +‬משפחה)‪_________________________:‬‬
‫מספר ת‪.‬ז‪ ______________:.‬שנת לידה‪ _________:‬כתובת למשלוח דואר‬
‫‪____________________________:‬‬
‫מיקוד‪____________:‬‬
‫טלפון‪ __________________:‬טלפון נייד‪____________________:‬‬
‫חתימת המועמד לזכייה ‪__________________________:‬‬