opplevelser utstillinger besøk oss samlingene forskning tjenester

Comments

Transcription

opplevelser utstillinger besøk oss samlingene forskning tjenester
Søk
SKRIV UT SKRIV UT PDF
IN ENGLISH
OPPLEVELSER UTSTILLINGER BESØK OSS
SAMLINGENE FORSKNING TJENESTER
HJEM
OM MUSEET
FOR BARN OG UNGE
FOR GRUPPER
REISELIVET
FOR MEDIA
Norsk Folkemuseum / Forskning / Vitenskapelig publisering
VITENSKAPELIG PUBLISERING
Norsk Folkemuseum utgir årboken By og bygd, som inneholder fagartikler av
Forskere
museets ansatte og eksterne bidragsytere. I tillegg skriver museets
Kompetansekatalog
fagpersonal bøker og tidsskriftartikler som viser bredden i Norsk Folkemuseums
Museets årbok By og Bygd
forskning og formidling. Mange av publikasjonene er å finne på museets bibliotek.
Et utvalg nyere publikasjoner presenteres her. En utfyllende liste over publikasjoner
SE OGSÅ
finnes på siden til den enkelte forsker.
Vitenskapelig publisering
Norsk etnologisk gransking
Prosjekter
Bogstad gård
Publikasjoner 2009 – 2014
Bygdø Kongsgård
Studentstipend
Eidsvoll 1814
Ibsenmuseet
Norsk
Maritimt Museum
Gjestestuene
Konservatorer 1894 –
Thomas Michael Walle: Masculinities Beyond
Otherness: Cricket, Gender and Ethnicity in Oslo, Norway.
I Nauright, Cobley og Wiggins (red.): Beyond CLR James:
Shifting Boundaries of Race and Ethnicity in Sport, s. 211238. University of Arkansas Press, Arkansas. 2014
Museumsstemmer
Anne Kristin Moe: Broderte bunader. Hundre år med
norsk bunadhistorie. Durán Publishing. 2014. ISBN 97891-980785-2-7.
Nye bøker
Tre nye bøker av museets
konservatorer selges nå i
Museumsbutikken.
Thomas Michael Walle: Negotiating their right to play:
Asian-specific cricket teams and leagues in the UK and
Norway. I Identities 22(2), s. 230-246. Sammen med
Thomas Fletcher. 2014
Eldre publikasjoner
I over 100 år har Norsk
Folkemuseum utgitt
vitenskapeliger publikasjoner.
Morten Bing: «Wessels gate 15: Autentisitet og
fortelling.» I Festskrift til Lars Roede. Byminner 2014:2/3
Thomas Michael Walle: Cricket as ‘utopian homeland’ in
the Pakistani diasporic imagination. I South Asian Popular
Culture 11(3), s. 301-312. 2013
Thomas Michael Walle: Participation and othering in
documenting the present. I Berliner Blätter 63/2013, s. 8394. 2013
Kari-Anne Pedersen: Folkedrakt blir bunad.
CappelenDamm 2013. ISBN 9788202389406
Gjertrud Sæter: «Svigermors stemme. En
overskriftsanalyse av svigermors fortellinger i ukepressen».
Sakprosa 2012:1. Fulltekst PDF
Sverre Bagge, John Peter Collett & Audun Kjus (red):
P.A. Munch. Historiker og nasjonsbygger. Dreyer 2012.
Audun Kjus, Ines Espås Bartolo, Anne Eriksen, Ellen
Krefting, Lise Camilla Ruud, Anne Birgitte Rønning, Jon
Vidar Sigurdsson og Kristoffer Vadum: Autoritet og
eksempel. Rhetorica Scandinavica 2011: Nr. 58 , 57-78.
Audun Kjus: Død som straff i middelalderen. Unipub
2011.
Morten Bing, Torgeir Kjos og Birte Sandvik: En
historiebok i tre etasjer. Capellen Damm 2011.
Gjertrud Sæter og Øystein Gullvåg Holter: «Min
ektemann – mammas gutt». Kjønn, makt og normalitet i
diskursen om mammadalten. Tidsskrift for
kjønnsforskning 2011:4
Gjertrud Sæter: «Familieforskningens doxa». I Prismet.
2011:2
Artikkelen vant første premie i Prismets
artikkelkonkurranse over temaet Familie. Les juryen
begrunnelse her.
Kari-Anne Pedersen: «Det är stygnen som skapar
helheten: norskt yllebroderi i Norsk folkemuseums
samlingar». I Annhelén Olsson m.fl. (red.) : Yllebroderier :
berättande folkkonst från Norden. 2010.
Personae - klær, kropp, kultur. 2010:4
Anne Kristin Moe: Kronen på verket.
Thomas Walle og Anne Kristin Moe: «Rødt er gledens
farge».
Food and Meals at Cultural Crossroads. Patricia Lysaght
(red.) i samarbeid med Ann Helene Bolstad Skjelbred.
2010.
Erika Ravne Scott: Ritual Interaction and Menu Adaption:
A Case Study of the Birthday Party in Multicultural School
Classes in Oslo.
Thomas Michael Walle: Goat Cheese and Mangoes:
Negotiating Belonging and National Pride through Food.
Anne Kristin Moe: Bunad – fra bønder til byfolk. Personae
– klær, kropp, kultur. 2010:2
Audun Kjus: Eksemplet Sofie Johannesdatter. Tidsskrift
for kulturforskning. 2010:2.
Tidsskrift for kulturforskning. 2009:2
Morten Bing: Hjem og boskikk.
Kari Bjørg Halvorsen: Bygningar på museum - vern bruk - tilpassing?: ein museumsbygning skifter tid.
Birte Sandvik: Hjemme igjen – metoder for innredning av
«hjem» på museum.
På sporet av den tapte samtid. Odd Are Berkaak (red.).
2009.
Leif Pareli: Samefolkets dag: en ny festdag i en
mangfoldig samtid.
Ann Helene Bolstad Skjelbred: Gjør døren høy. Nye
ritualer i kirken.
Morten Bing: Fra bolig til tidsmaskin. Årbok for
Foreningen for norske fortidsminnesmerkers bevaring.
2009.
Kari Telste: Visittstuen som speilbilde av global handel?:
Handelspatrisiat, selskapsliv og forbruk i Christiania
omkring 1760, Heimen 2009:4
Norsk Folkemuseum
Åpningstider
Ansvarlig redaktør
Museumsv. 10, Bygdøy. Tlf. 22 12 37 00
Alle dager 10-18
Astrid Santa
Postboks 720 Skøyen, N-0214 Oslo
Besøk oss
© Norsk Folkemuseum
Kontakt oss

Similar documents