Razstava študentov smeri Ilustracija

Comments

Transcription

Razstava študentov smeri Ilustracija
Presek dela na smeri Ilustracija v študijskem letu 2015/2016
Smer Ilustracija je ena mlajših smeri študija na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Uvedena je
bila skupaj s sistemom bolonjskega študija leta 2009 na oddelku za Oblikovanje vizualnih komunikacij. Za samostojno
študijsko smer Ilustracije je zaslužen pokojni prof. Zdravko Papič, ki je poskrbel, da se področje ilustracije obravnava
celostno in temeljito.
Študij Ilustracije je možen na dodiplomski in podiplomski stopnji. Tekom študija študenti krepijo risarske veščine, spoznavajo in preizkušajo različne izrazne tehnike od grafičnih in klasičnih izraznih tehnik pa vse do računalniške
grafike in prehoda od statične podobe do gibljive slike – animacije. Spoznavajo širino likovnega področja ilustracije, od
domišljijske do znanstvene ilustracije. Proučujejo različne vloge ilustracije ter različne medije, v katerih se ilustracija
lahko manifestira. Pomemben vidik pri uresničevanju ilustratorske zamisli predstavlja tudi analitično-raziskovalni pristop k obravnavanim temam ter kritični pogled na lastno ustvarjanje.
Mentorji razstavljenih del, Suzi Bricelj, Marija Nabernik, Tanja Semion, Junoš Miklavc in Roman Ražman, vam
predstavljamo presek našega dela na smeri Ilustracija v študijskem letu 2015/2016. Razstava zajema izbrana študentska dela od prvega letnika dodiplomskega študija do drugega letnika podiplomskega študija. Vključena so tudi dela,
nastala pri izbirnih predmetih ilustracije, ki jih imajo možnost obiskovati študenti drugih smeri ALUO.
Predstavljena dela so večinoma usmerjena k izdelavi končnega produkta v obliki makete. Tako lahko poleg
originalov predstavimo končne izdelke v obliki knjig in brošur; predstavljene ilustracije so lahko izdelane za embalažo,
naslovnico revije ali plakat. Nenazadnje morajo študenti poleg vsebine, ki jo ilustrirajo, znati osmisliti tudi produkcijski
proces, pot ilustracije od izdelave do trenutka njene objave, pa naj bo to reprodukcija ilustracije na tiskovini ali original.
Študente vselej spodbujamo k raziskovanju in iskanju lastnega likovnega izraza, kar se odraža v izjemni raznolikosti predstavljenih del. Kvaliteto ilustracij, ki so nastale med študijem, potrjujejo tudi uvrstitve na mednarodne
in domače selekcionirane razstave, kot sta španska Illustraciencia (za področje znanstvene naravoslovne ilustracije) in
Bienale slovenske ilustracije (področje domišljijske in poljudnoznanstvene ilustracije).
Ilustracija osvetljuje temo tako, da zavzema različne vloge glede na obravnavano vsebino. Lahko je dokumentarna, referenčna, informativna; lahko komentira, pripoveduje ali prepričuje. Kolikor ima lahko ilustracija vlog, toliko je
različnih področij, ki jih obravnava, in prav toliko je možnosti za uveljavljane del naših študentov, ki mu bomo priča tudi
v prihodnje.
doc. mag. Marija Nabernik
Razstavljajo študenti:
Kristina Bastelj
Jure Brglez
Toni Buršić
Matija Cipurić
Nuša Dostal
Polona Drobnič
Ena Đelmo
Manca Flajs
Klara Jager
Anže Jesenovec
Dora Kaštrun
Barbara Kocjančič
Janja Kosi
Manca Kovačič
Janže Lorber
Gregor Makovec
Lara Mastnak
Lena Miličevič
Danilo Milovanovič
Tereza Prepadnik
Peter Primožič
Eva Rauch
Nika Rebolj
Anja Rupar
Michaela Selmani
Neža Šivec
Tibor Tekavec
Sanja Zamuda
Maša Žmitek
Svet za umetnost Univerze v Ljubljani vabi na ogled razstave
študentov smeri Ilustracija UL ALUO.
Slovesnost ob odprtju bo v torek, 22. 11. 2016 ob 13.30
v Balkonski dvorani Galerije UL na Kongresnem trgu 12 v Ljubljani.
www.uni-lj.si/kultura
Izdajatelj: Svet za Umetnost Univerze v Ljubljani
Organizacija in priprava: UL ALUO
Ljubljana, november 2016
Maša Žmitek Se vam lahko pridružim?
svinčnik, 47.6 cm x 16.5 cm
1. letnik podiplomskega študija smeri Ilustracija (Ilustracija MA II),
študijsko leto: 2015/2016
mentorica: asist. doc. Suzana Bricelj
Toni Buršić Borba s ceri
(diplomska naloga Ilustrirana knjiga Veli Jože)
svinčnik in akvarel, 43.2 cm x 30 cm
3. letnik dodiplomskega študija smeri Ilustracija (Ilustracija VI),
študijsko leto: 2015/2016, mentorica: doc. mag. Marija Nabernik
Tibor Tekavec William Shakespeare, Vihar
digitalna tehnika, 30 cm x 40 cm
2. letnik dodiplomskega študija (Ilustracija IV)
študijsko leto: 2015/2016
mentorica: asist. doc. Suzana Bricelj
Sanja Zamuda Plankton – Small organisms of great importance
tempera, suhe barvice in digitalna obdelava, 42 cm x 29.7 cm,
3. letnik dodiplomskega študija smeri Ilustracija (Ilustracija VI),
študijsko leto: 2015/2016
mentorica: doc. mag. Marija Nabernik
Razstava del študentov Oddelka za oblikovanje vizualnih komunikacij
smeri Ilustracija UL ALUO.
Otvoritev razstave bo 22. 11. 2016 ob 13.30 v Balkonski dvorani
Galerije UL na Kongresnem trgu 12 v Ljubljani.
Ogled razstave je možen od pon. do pet. med 16. in 19. uro.
Za dodatne termine kontaktirajte [email protected]
www.uni-lj.si/kultura