Conservation Agriculture - Danmarks Naturfredningsforening

Comments

Transcription

Conservation Agriculture - Danmarks Naturfredningsforening
DN-temadag
Conservation Agriculture
Er det en ny rentabel dyrkningsform, der kan mindske landbrugets fodaftryk på
natur, miljø og klima?
Lørdag den 12. november 2016 fra kl. 10-15.30 afholder Danmarks Naturfredningsforening temadag om
Conservation Agriculture. Temadagen afholdes på:
Middelfart Bibliotek, Kulturøen
Havnegade 6, 5500 Middelfart
Hvad er Conservation Agriculture?
Conservtion Agriculture er en alternativ og langt fra ukendt dyrkningsform i landbruget. Den praktiseres
allerede mange steder rundt om på kloden, blandt andet fordi den giver større sikkerhed mod udpining af
jorden og er mindre omkostningsfuld for landmanden.
Herhjemme betegnes Conservation Agriculture også ofte som ’Reduceret Jordbearbejdning’. I Danmark har en
række landmænd taget dyrkningsformen til sig og praktiserer den. I ’Foreningen for Reduceret
jordbearbejdning i DanmarK’ (FRDK) udveksles erfaringer mv. omkring Conservation Agriculture.
Det overordnede princip i Conservation Agriculture er at genopbygge og bevare jordens strukturer, så
afgrødernes vækstforhold forbedres. Dyrkningsformen bygger på tre hovedprincipper:
• reduceret jordbehandling,
• udbygget sædskifte og
• brug af efterafgrøder
Conservation Agriculture som dyrkningsform kan være med til at mindske presset på natur og miljø fra
landbruget, idet der er et mindre gødskningsbehov, et reduceret behov for sprøjtegifte og resulterer i mindre
udledning af klimagasser fra dyrkningsjorden. Samtidig bygger dyrkningsformen på principper, der er
anerkendt for at gavne afgrødernes vækstbetingelser.
På temadagen introduceres Conservation Agriculture og nogle af de gavnlige effekter for natur, miljø og klima,
som dyrkningsformen har. Praktikere og forskere fortæller om muligheder og perspektiver for denne
dyrkningsform. På temadagen er der også lejlighed til at høre og drøfte perspektiver for at udvikle
dyrkningsformen inden for økologisk jordbrug. Der er afsat god tid i programmet til dialog om de enkelte
indlæg med oplægsholderne og i plenum.
Litteratur m.v.
Vil man gerne læse mere om Conservation Agriculture kan vi anbefale følgende artikler m.v.:
• Jørgen E. Olesen, Betragtninger over Conservation Agriculture i en dansk sammenhæng,
(plantekongres 2012): http://pure.au.dk/portal/en/publications/betragtninger-over-conservation-
•
•
agriculture-i-en-dansk-sammenhaeng(a2dfd425-aaca-4a28-87d1-347541745e34)/export.html
Hjemmesiden: http://www.conservationagriculture.dk/
Hjemmesiden: http://frdk.net/om.html
Videoen (en amerikansk landmand fortæller om sine erfaringer med Conservation Agriculture): link
Tilmelding til temadagen
Tilmelding sker på DNs hjemmeside http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=31200.
Praktiske oplysninger
Deltagelse i seminaret er gratis for aktive DN-medlemmer i bestyrelser, netværk og udvalg - og udgifter til
rejseomkostninger refunderes efter sædvanlige regler.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Lisbet Ogstrup, sekretariatet på mail: [email protected]
Program
09.30 – 10.00
Ankomst og morgenkaffe
10:00 – 10.15
Velkommen og præsentation af dagen
Ved: Lisbet Ogstrup, sekretariatet, Danmarks Naturfredningsforening
10:15 – 11:15
Hvad er ’Conservation Agriculture’? Introduktion til dyrkningsformen og praktiske erfaringer med
fokus på forskellen til traditionelt jordbrug.
Oplægsholder: presseansvarlig i FRDK Niels Damgaard Hansen, Foreningen for Reduceret
jordbearbejdning i DanmarK, FRDK
11:15 – 11:45
Kaffepause
11.45-12:25
’Conservation Agriculture’ set fra forskerens øjenhøjde, herunder hvorledes biologi og kemi i
jorden udvikler sig sammenlignet med traditionel dyrkning.
Oplægsholder: Professor Jørgen E. Olesen, Århus Universitet
12:25-13:05
Hvad sker der med jorden, når der dyrkes efter princippet ’Conservation Agriculture’?
Oplægsholder: PhD, seniorforsker Poul Henning Krogh, Århus Universitet
13:05 – 14:00
Frokost
14.00-14.40
Vidensopbygning og forskning omkring ’Conservation Agriculture’. Et overblik over
igangværende forsknings- og udviklingsprojekter for ’Conservation Agriculture’, og hvilken ny
viden, vi har brug for at opbygge i de kommende år.
Oplægsholder: næstformand i FRDK Søren Ilsøe, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i
DanmarK, FRDK
14.40 – 15.20
Er ’Conservation Agriculture’ en ny udviklingsvej for økologisk jordbrug?
Oplægsholder: chefkonsulent Janne Aalborg Nielsen, Økologisk Landsforening (ØL)
15:20-15.30
Farvel og tak

Similar documents