JUNG Product data sheet

Comments

Transcription

JUNG Product data sheet
Product data sheet
LED universaldimmer, touch
Reference number
1224 LED UDE
LED-Universal-Tastdimmer
Forskriftsmessig bruk
- Koble og dimme av glødelamper, HV-halogenpærer, dimmbare HV-LED-lamper,
dimmbare kompaktlysrør, dimmbare induktive trafoer med NV-halogen- eller NVLED-pærer, dimmbare elektroniske trafoer med NV-halogen- eller NV-LED-pærer
- Montering i apparatkontakt iht. DIN 49073
- Drift med egnet ytterdel
- Ved tilkobling av HV-LED- eller kompaktlysstoffrør må det kun kobles til lamper fra en
produsent og samme type.
- HV-LED og kompaktlysrør oppretter streke impulsaktige strømninger, hvis de drives i
fasesnitt. Ettersom byggeform og nominell effekt til disse lysmidlene kan
tilkoblingseffekten avvike fra angitte verdier.
Produktegenskaper
- Apparatet virker etter fasesnitt- eller faseavsnittsprinsippet
- Automatisk eller manuell innstilling av dimmeprinsippet som passer til lasten
- Visning av den innstilte driftsmodusen med LED
- Apparatet kan også drives uten nøytralleder
- Slå på med lampeskånende mykstart
- Innkoplingslysstyrken kan lagres permanent
- Den minimale lysstyrken kan lagres permanent
- Tilkobling av biapparater mulig
- Elektronisk kortslutningsvern med varig utkopling senest etter 7 sekunder
- Elektronisk overtemperaturvern
- Effektutvidelse er mulig gjennom effektøkninger I kombinasjon med effektutvidelser
må det ikke koples til HV-LED- eller kompaktlysrør.
Finden Sie die richtige Dimmer-/Leuchtmittel-Kombination: JUNG Dimm-Assistent
Tekniske data
Nominell spenning:
AC 230 V ~, 50/60 Hz
Standbyeffekt:
max. 0,5 W
Effekttap:
max. 4,5 W
Omgivelsestemperatur:
+5 ... +45 °C
Kontakttype:
Tilkoblingseffekt ved 25 °C
Leistungsangaben einschließlich
Trafoverlustleistung.
Induktive Trafos mit mindestens 85 %
Nennlast betreiben.
ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
Glødelamper:
20 ... 420 W
Høyvoltshalogenpærer:
20 ... 420 W
Tronic-trafoer:
20 ... 420 W
induktive trafoer:
20 ... 420 VA
Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail [email protected]
21.12.2016
1 of 2
Beim Betrieb ohne Neutralleiter erhöht sich
die Mindestlast für Glühlampen, HVHalogenlampen, Tronic-Trafos und induktive
Trafos auf 50 W.
HV-LED-Lampen dimmbar:
typ. 3 ... 100 W
Kompaktleuchtstofflampen dimmbar:
typ. 3 ... 100 W
oohmsk-kapasitiv:
20 ... 420 W
kapasitiv-induktiv:
ikke tillatt
ohmsk-induktiv:
20 ... 420 VA
Bei ohmsch-induktiver Mischlast max. 50 %
Anteil ohmsche Last. Andernfalls kann es zu
falschem Einmessen des Dimmers kommen.
Beim Betrieb ohne Neutralleiter erhöht sich
die Mindestlast für ohmsch-kapazitive und
ohmsch-induktive Mischlast auf 50 W.
ohmsch und HV-LED:
typ. 3 ... 100 W
ohmsch und Kompaktleuchtstoffl.:
typ. 3 ... 100 W
Leistungsreduzierung
pro 5 °C Überschreitung von 25 °C:
−10 %
bei Einbau in Holz- oder
Trockenbauwand:
−15 %
bei Einbau in Mehrfachkombinationen:
−20 %
Leistungszusätze:
siehe Anleitung Leistungszusatz
Tilkobling:
Skruklemme
enkel ledning:
max. 4 mm2
fintrådet uten åreendehylse:
max. 4 mm2
fintrådet med åreendehylse:
max. 2,5 mm2
Anzahl Nebenstellen
ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
Nebenstellen-Einsatz 2-Draht Art.Nr.: 1220 NE:
unbegrenzt
Nebenstellen-Einsatz 3-Draht Art.Nr.: 1223 NE:
5
unbeleuchtete Installationstaster:
unbegrenzt
Totallengde biapparatledning:
maks. 100 m
Totallengde lastledning:
maks. 100 m
Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail [email protected]
21.12.2016
2 of 2

Similar documents