Så hittar du företag som erbjuder Stöd och matchning

Comments

Transcription

Så hittar du företag som erbjuder Stöd och matchning
Stöd och matchning
Så hittar du företagen som erbjuder tjänsten
Innehåller ratinguppgifter för företagen
Version 3, 2016–12–22
1
1
Markera rutan Stöd och matchning.
Söka inom ett geografiskt område
1
2
3
2
I fältet Adress kan du skriva till exempel ett gatunamn, en ort eller ett postnummer.
När du börjar skriva visas förslag.
Markera det förslag du vill använda i sökningen.
3
Om du vill söka efter närmaste företag kan du i stället klicka på symbolen till höger i fältet Adress. Din dator
hämtar då din geografiska position och sökningen utgår från den.
Söka efter ett specifikt företag eller inriktning
4
5
2
4
Du kan söka på ett företags namn eller på ett ord
i företagets beskrivning, till exempel en inriktning
eller en kompetens du är intresserad av.
Skriv namnet eller ordet i fältet Fritext.
5
Du kan också söka efter företag som har kompetens
inom en viss yrkesinriktning.
Klicka på pilen i fältet Yrkesinriktning och markera den inriktning du är intresserad av.
7
6
6
Om du vill söka efter företag med kompetens
inom ett särskilt språk klickar du på pilen
i fältet Språk och markerar ett språk.
7
När du har fyllt i de uppgifter du vill ska ingå i sökningen klickar
du på knappen Sök.
8
9
8
Om du söker efter ett specifikt företag och känner till vilket KA-nummer
Arbetsförmedlingen har gett företaget kan du i stället klicka på Hämta med KA-nummer.
9
Fyll i numret i fältet.
10
Klicka på Hämta.
10
3
11
När du har klickat på Sök visas en träfflista med företagens namn och adress.
Om du har sökt på adress visar träfflistan alla företag inom 200 kilometer.
12
Vid fler än 10 träffar visas sökresultatet på flera sidor.
Klicka på bläddringsfunktionen för att byta sida.
13
Träffarna visas också som kartpunkter.
Om du för muspekaren över ett företag i listan hoppar kartpunkten som visar det företaget.
14
Om du klickar på en kartpunkt visas företagets namn och fullständiga adress.
Du kan också klicka på Vägbeskrivning som då öppnas i ett nytt fönster.
Namn på företaget
Adress till företaget
11
Namn på företaget
Adress till företaget
13
Namn på företaget
Adress till företaget
Namn på företaget
Adress till företaget
Företagets namn
Gatuadress
Ort
Vägbeskrivning
Namn på företaget
Adress till företaget
Namn på företaget
Adresspå
till företaget
företaget
Namn
Adress till företaget
Namn på företaget
Adress till företaget
Namn på företaget
Adress till företaget
Namn på företaget
Adress till företaget
<<
4
1
2
3
4
5
<<
12
14
15
Klicka på ett företags namn i listan för att visa all information om företaget.
16
Klicka på de olika flikarna för att läsa om företagets metoder och arbetssätt,
vilken kompetens de kan erbjuda och särskilda bransch- eller språkkunskaper.
17
För att komma tillbaka till träfflistan klickar du på Tillbaka till sökresultatet.
18
När du har valt företag antecknar du företagets KA-nummer som visas på fliken Om oss. Ta med KAnumret till din arbetsförmedlare.
16
15 Namn på företaget
Kontaktuppgifter
till företaget
KA-nummer: 00000000
18
17
5
Rating av Arbetsförmedlingens leverantörer
av Stöd och matchning
ALLA FYRA SPÅREN PUBLICERAS I DECEMBER RATINGEN.
PUBLICERAD 2016-12-23
Från och med denna publicering tar ratingen hänsyn till samtliga spår i tjänsten. För att säkerställa
beräkningarna för samtliga fyra spår måste leverantörerna haft minst 18 deltagare (tidigare 12 deltagare)
under mätperioden december 2014 – november 2015.
Leverantören får en, två eller tre stjärnor beroende på hur stor andel av deltagarna som fått jobb eller har
börjat studera efter avslutad tjänst med hänsyn tagen till deltagarnas individuella förutsättningar. De
rating-värden som presenteras från och med denna publicering ger en sammanvägd bild för deltagarna i
samtliga fyra spår. I tidigare publiceringar har endast deltagare i spår 1 legat till grund för rating-värdet.
Om en leverantör saknar ett rating-värde beror det på att leverantören har haft färre än 18 deltagare
som har gått igenom tjänsten under perioden december 2014 – november 2015. Detta kan bero på att
leverantören är ny.
Det finns fler leverantörer att välja bland än de som presenteras i denna lista. Det är så för att det
tillkommer nya leverantörer hela tiden men listan för ratingen uppdateras var tredje månad.
Du kan hitta alla leverantörer av Stöd och Matchning via söktjänsten på Arbetsförmedlingens webbplats.
När vi räknar ut ratingen tar vi bland annat hänsyn till hur lätt eller svårt det är att få jobb på orten, inom
yrkesområdet och personens utbildning.
6
Område
Under medel
Medel
Över medel
Färre än 18 deltagare eller ny = inga stjärnor
Leverantör



Rating
Arjeplog
Arjeplog
Astar AB
Sv Norrbotten
Arvidsjaur
Arvidsjaur
Arvidsjaur
Astar AB
Rtas AB (Svb)
Sv Norrbotten
Avesta
Avesta
Avesta
Avesta
AB Alphace Coaching & Education
Arbetslivsresurs Ar AB
Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
Miroi AB
Bengtsfors
Guldjobbet AB
Blekinge
Blekinge
Blekinge
Blekinge
Blekinge
Blekinge
Blekinge
Blekinge
Blekinge
Blekinge
Blekinge
Blekinge
Blekinge
AB Alphace Coaching & Education
AB C Kraften
Arbetsfabriken AB
Arbetslivsresurs Ar AB
Astar AB
Hermods AB
Hjälpredan i Södra Sverige AB
Humanus Utbildning Syd AB
Iris Hadar AB
Lernia Utbildning AB
Manpower Matchning AB
Montico Rekrytering AB
Rekryterings- och Etableringscentrum Sverige AB

Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Academedia Eductus AB
Arbetslivsresurs Ar AB
Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
Astar AB
Folkuniversitetet Stift Kursver Ksamheten V
Humanus Utbildning Syd AB
Jobbklar Sverige AB
Lernia Utbildning AB
Livek Sjuhärad AB
Manpower Matchning AB
Medborgarskolan Region Väst
Miroi AB
Studentconsulting Sweden AB (Publ)
Sv Sjuhärad

Eskilstuna
Eskilstuna
Eskilstuna
Eskilstuna
Eskilstuna
AB Alphace Coaching & Education
AB C Kraften
Access Education AB
Arbetsfabriken AB
Arbetslivsresurs Ar AB






















7
Borås
Område
8
Under medel
Medel
Över medel
Färre än 18 deltagare eller ny = inga stjärnor
Sv Sjuhärad
Leverantör



Rating
Arjeplog
Eskilstuna
Arjeplog
Eskilstuna
Eskilstuna
Arvidsjaur
Eskilstuna
Arvidsjaur
Eskilstuna
Arvidsjaur
Eskilstuna
Eskilstuna
Avesta
Eskilstuna
Avesta
Eskilstuna
Avesta
Eskilstuna
Avesta
Eskilstuna
Eskilstuna
Bengtsfors
Eskilstuna
Eskilstuna
Blekinge
Eskilstuna
Blekinge
Eskilstuna
Blekinge
Eskilstuna
Blekinge
Eskilstuna
Blekinge
Eskilstuna
Blekinge
Eskilstuna
Blekinge
Eskilstuna
Blekinge
Eskilstuna
Blekinge
Blekinge
Fagersta
Blekinge
Fagersta
Blekinge
Blekinge
Falun/Borlänge
Falun/Borlänge
Borås
Falun/Borlänge
Borås
Falun/Borlänge
Borås
Falun/Borlänge
Borås
Falun/Borlänge
Borås
Falun/Borlänge
Borås
Falun/Borlänge
Borås
Falun/Borlänge
Borås
Falun/Borlänge
Borås
Falun/Borlänge
Borås
Borås
Filipstad
Borås
Filipstad
Borås
Filipstad
Filipstad
Filipstad
Astar
AB
AB
Alphace
Coaching & Education
Sv
Norrbotten
AB C Kraften
Access Education AB
Astar
AB
Arbetsfabriken
AB
Rtas AB (Svb) Ar AB
Arbetslivsresurs
Sv
Norrbotten
Arcus
Utbildning & Jobbförmedling AB
Astar AB
AB Alphace
Coaching
& Education
Best
Bemanning
& Rekrytering
i Sverige AB
Arbetslivsresurs
Ar
AB
Cleverex i Örebro AB
Arcus Utbildning
& Jobbförmedling
AB
Ewertson
& T Utbildning
AB
Miroi
AB
Fiks Group AB
Goodstart Sweden AB
Guldjobbet
AB
Hermods AB
Iris Hadar AB
AB
Alphace
Jobbex
AB Coaching & Education
AB C Kraften
Kunskapscompaniet
Ankaret AB
Arbetsfabriken
AB
Manpower Matchning AB
Arbetslivsresurs
Ar AB
Miroi
AB
Astar
AB
Montico Rekrytering AB
Hermods
AB
Radix
Kompetens
AB
Hjälpredan i SödraSweden
Sverige AB
AB (Publ)
Studentconsulting
Humanus
Utbildning
Syd
AB
Work For You i Sverige AB
Iris Hadar AB
Lernia
Utbildning AB
Aros Folkbildningstjänst
AB
Manpower
Matchning
Radix
Kompetens
AB AB
Montico Rekrytering AB
Rekryteringsoch Etableringscentrum
Sverige AB
AB
Alphace Coaching
& Education
Arbetslivsresurs Ar AB
Academedia
Eductus
AB
Arcus
Utbildning
& Jobbförmedling
AB
Arbetslivsresurs
Ar
AB
Ewertson & T Utbildning AB
ArcusAB
Utbildning & Jobbförmedling AB
Feen
Astar
AB
Folkuniversitetet Stift Kursverksamheten Vi
Folkuniversitetet
Stift
Kursver Ksamheten
V
Inda
Kompetens &
Utveckling
AB
Humanus
Syd AB
Iris
Hadar Utbildning
AB
Jobbklar
Sverige
AB
Miroi AB
Lernia Utbildning AB
Studentconsulting
Sweden AB (Publ)
Livek
Sjuhärad
AB
Work For You i Sverige AB
Manpower Matchning AB
Medborgarskolan
Region Väst
A Till Ö Företagsutveckling
AB
Miroi AB
Arcus
i Skövde AB
Studentconsulting
Sweden AB (Publ)
Astar AB
Guldjobbet AB
Work For You i Sverige AB

Gotland
Gotland
Gotland
Folkuniversitetet Stift Kursverksamheten Vid Sto
Huab På Gotland AB
Miroi AB






































Område
Arjeplog
Gotland
Arjeplog
Gävle
Arvidsjaur
Gävle
Arvidsjaur
Gävle
Arvidsjaur
Gävle
Gävle
Avesta
Gävle
Avesta
Gävle
Avesta
Gävle
Avesta
Gävle
Gävle
Bengtsfors
Gävle
Gävle
Blekinge
Gävle
Blekinge
Gävle
Blekinge
Gävle
Blekinge
Gävle
Blekinge
Gävle
Blekinge
Gävle
Blekinge
Gävle
Blekinge
Gävle
Blekinge
Blekinge
Göteborg
Blekinge
Göteborg
Blekinge
Göteborg
Blekinge
Göteborg
Göteborg
Borås
Göteborg
Borås
Göteborg
Borås
Göteborg
Borås
Göteborg
Borås
Göteborg
Borås
Göteborg
Borås
Göteborg
Borås
Göteborg
Borås
Göteborg
Borås
Göteborg
Borås
Göteborg
Borås
Göteborg
Borås
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Under medel
Medel
Över medel
Färre än 18 deltagare eller ny = inga stjärnor
Leverantör
Astar AB
Radix
Kompetens AB
Sv Norrbotten
AB Alphace Coaching & Education
Astar
AB Sweden
AB Taktik
Rtas AB (Svb) Ar AB
Arbetslivsresurs
Sv
Norrbotten
Arcus
Utbildning & Jobbförmedling AB
Beliv In Your Self AB
AB AlphaceGlobal
Coaching
Clockwork
AB & Education
Arbetslivsresurs
Ar
AB AB
Ewertson & T Utbildning
Arcus Utbildning Stift
& Jobbförmedling
AB Vi
Folkuniversitetet
Kursverksamheten
Miroi
AB
Företagarskolan i Gävleborg AB
Iris Hadar AB
Guldjobbet
AB AB
Lernia Utbildning
Livek Sjuhärad AB
AB
AlphaceMatchning
Coaching AB
& Education
Manpower
AB C Kraften
Mentor
Självcoaching Sverige AB
Arbetsfabriken
Mentrum AB AB
Arbetslivsresurs
Ar AB
Miroi
AB
Astar
AB
Npf Solutions AB
Hermods
AB
Radix
Kompetens
AB
Hjälpredan
i Södra
Sverige
Work
For You
i Sverige
AB AB
Humanus
Utbildning
Syd
Öresundsbemanning AB AB
Iris Hadar AB
Lernia
AB
809000Utbildning
Sverige AB
Manpower
AB
AlphaceMatchning
Coaching AB
& Education
Montico
Rekrytering
AB
AB Bmcoach
Rekryteringsoch AB
Etableringscentrum Sverige AB
AS3
Employment
Abf Göteborg Vuxenutbildning AB
Academedia
Abf
Halland Eductus AB
Arbetslivsresurs
Ar ABAB
Academedia Eductus
Arcus
Utbildning
& Jobbförmedling
AB
Ad
Acto
Rekrytering
AB
Astar
AB
Adecco Sweden AB
Folkuniversitetet
Stift
Antenn
Consulting
ABKursver Ksamheten V
Humanus Utbildning
Syd AB
Arbetslivsresurs
Ar AB
Jobbklar
Sverige
AB
Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
Lernia Utbildning
AB
Coachning
och Utveckling
i Sverige AB
Livek
Sjuhärad
AB
Cuben Utbildning AB
Manpower Matchning
Distanssupport
i Väst, AB
Ekonomisk Fören
Medborgarskolan
Region
Väst
Enrival AB
Miroi AB & T Utbildning AB
Ewertson
Studentconsulting
Sweden
ABKsamheten
(Publ)
Folkuniversitetet Stift
Kursver
V
Guldjobbet AB
Handelsakademin i Göteborg AB
Hermods AB
Hero Kompetens AB
Humanus Utbildning Syd AB
Iis - Individens Integration i Samhället
Infoglob Ekonomisk Fören
Iris Hadar AB



Rating










































9
Område
10
Under medel
Medel
Över medel
Färre än 18 deltagare eller ny = inga stjärnor
Leverantör
Arjeplog
Göteborg
Arjeplog
Göteborg
Göteborg
Arvidsjaur
Göteborg
Arvidsjaur
Göteborg
Arvidsjaur
Göteborg
Göteborg
Avesta
Göteborg
Avesta
Göteborg
Avesta
Göteborg
Avesta
Göteborg
Göteborg
Bengtsfors
Göteborg
Göteborg
Blekinge
Göteborg
Blekinge
Göteborg
Blekinge
Göteborg
Blekinge
Göteborg
Blekinge
Göteborg
Blekinge
Göteborg
Blekinge
Blekinge
Hagfors
Blekinge
Hagfors
Blekinge
Blekinge
Halmstad
Blekinge
Halmstad
Blekinge
Halmstad
Halmstad
Borås
Halmstad
Borås
Halmstad
Borås
Halmstad
Borås
Halmstad
Borås
Halmstad
Borås
Halmstad
Borås
Halmstad
Borås
Halmstad
Borås
Halmstad
Borås
Borås
Haparanda
Borås
Haparanda
Borås
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Astar ABEducation AB
Jensen
Sv Norrbotten
Kamia,
Ekonomisk Fören
Lernia Utbildning AB
Astar Sjuhärad
AB
Livek
AB
Rtas AB
Lorini
AB(Svb)
Sv
Norrbotten
Manpower Matchning AB
Medborgarskolan Region Väst
AB
Alphace Coaching
Miljonbemanning
AB & Education
Arbetslivsresurs
Ar AB
Miroi
AB
Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
Qamar
Miroi AB
Radix
Kompetens AB
Rekryterings- och Etableringscentrum Sverige AB
Guldjobbet
AB
Sai-All
Installation
Samfundet Frälsningsarmén Ideell Fören Med Firma
AB Alphace
Coaching
Spira
Rekrytering
AB & Education
AB C Kraften
Studentconsulting
Sweden AB (Publ)
Arbetsfabriken
Sv
Sjuhärad AB
Arbetslivsresurs
Vital
Work AB Ar AB
Astar
AB You i Sverige AB
Work For
Hermods AB AB
Yrkesarkivet
Hjälpredan i Södra Sverige AB
Humanus
Utbildning
Syd AB
Arcus
Utbildning
& Jobbförmedling
AB
Iris Hadar AB
Personalsupport
Värmland AB
Lernia Utbildning AB
Manpower
AB
AlphaceMatchning
Coaching AB
& Education
Montico
Rekrytering
Abf
Norra
Halland AB
Rekryterings- ochArEtableringscentrum
Sverige AB
Arbetslivsresurs
AB
Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten
Academedia
Iris
Hadar ABEductus AB
Arbetslivsresurs
Jobbklar
SverigeAr
ABAB
Arcus Utbildning
& Jobbförmedling
AB
Manpower
Matchning
AB
Astar
AB
Medborgarskolan Region Väst
Folkuniversitetet
Mon
Avenue AB Stift Kursver Ksamheten V
Humanus
Utbildning AB
Syd AB
Montico Rekrytering
Jobbklar
Sverige AB
AB
Palm
& Partners
Lernia Kompetens
Utbildning AB
Radix
AB
Livek Sjuhärad ABSweden AB (Publ)
Studentconsulting
Manpower Matchning AB
Medborgarskolan
Region Väst
Miroi
AB
Miroi
AB
Sv
Norrbotten
Studentconsulting Sweden AB (Publ)
AB Alphace Coaching & Education
Jensen Education AB
Miroi AB
Propus AB
Work For You i Sverige AB
Hällefors
Enrival AB



Rating






































Område
Under medel
Medel
Över medel
Färre än 18 deltagare eller ny = inga stjärnor
Leverantör
Härjedalen
Arjeplog
Härjedalen
Arjeplog
Jensen
Astar
ABEducation AB
Work
For You i Sverige AB
Sv
Norrbotten
Jokkmokk
Arvidsjaur
Arvidsjaur
Arvidsjaur
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Avesta
Jönköping
Avesta
Jönköping
Avesta
Jönköping
Avesta
Jönköping
Jönköping
Bengtsfors
Jönköping
Jönköping
Blekinge
Jönköping
Blekinge
Blekinge
Jönköping
Blekinge
Jönköping
Blekinge
Jönköping
Jönköping
Blekinge
Blekinge
Kalmar
Blekinge
Kalmar
Blekinge
Kalmar
Blekinge
Kalmar
Blekinge
Kalmar
Blekinge
Kalmar
Blekinge
Kalmar
Borås
Kalmar
Borås
Kalmar
Borås
Kalmar
Borås
Karlskoga
Borås
Karlskoga
Borås
Karlskoga
Borås
Karlskoga
Borås
Karlskoga
Borås
Karlskoga
Borås
Karlskoga
Borås
Borås
Borås
Karlstad
Karlstad
Karlstad
Karlstad
Karlstad
Karlstad
Karlstad
Karlstad
Karlstad
Sv Norrbotten
Astar
AB
Rtas AB (Svb)
Sv
AB Norrbotten
Alphace Coaching & Education
Academedia Eductus AB
Antenn
Consulting
AB & Education
AB
Alphace
Coaching
Arbetslivsresurs Ar AB
Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
Enrival
Miroi
ABAB
Folkuniversitetet Stift Kursverksamheten Vid Sto
Hermods AB
Guldjobbet
AB
Iris Hadar AB
Lernia
Utbildning
AB & Education
AB
Alphace
Coaching
Livek
Sjuhärad AB
AB
C Kraften
Arbetsfabriken
AB
Manpower Matchning
AB
Arbetslivsresurs
Ar AB
Miroi AB
Astar
ABRekrytering AB
Montico
Studentconsulting
Sweden AB (Publ)
Hermods
AB
Hjälpredan i Södra Sverige AB
AB Alphace
Coaching
& Education
Humanus
Utbildning
Syd
AB
AB Hadar
Bmcoach
Iris
AB
Academedia
Eductus
Lernia
Utbildning
AB AB
Arbetslivsresurs
Ar ABAB
Manpower
Matchning
Folkuniversitetet
StiftAB
Kurs- Verksamheten
Montico
Rekrytering
Hos Bois AB och Etableringscentrum Sverige AB
RekryteringsKonsol
Academedia
Eductus
Lernia Utbildning
AB AB
Arbetslivsresurs
Proper Syd AB Ar AB
Arcus
Utbildning
Jobbförmedling AB Sverige AB
Rekryteringsoch&Etableringscentrum
Astar AB
Arcus Utbildning Stift
& Jobbförmedling
AB
Folkuniversitetet
Kursver Ksamheten
V
Astar AB Utbildning Syd AB
Humanus
Enrival AB
Jobbklar
Sverige AB
Manpower
Matchning
Lernia
Utbildning
AB AB
Miroi AB
Livek
Sjuhärad AB
Stift Acti'vaMatchning
i Örebro län
Manpower
ABFd Öah
Work For You i Sverige
Medborgarskolan
RegionAB
Väst
Miroi AB
Studentconsulting
Sweden AB
A Till Ö Företagsutveckling
AB (Publ)
Arbetslivsresurs Ar AB
Arbetslivssupport i Östergötland AB
Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
Astar AB
Ewertson & T Utbildning AB
Folkuniversitetet Stift Kursver Ksamheten V
Guldjobbet AB
Hos Bois AB



Rating







































11
12



Område
Under medel
Medel
Över medel
Färre än 18 deltagare eller ny = inga stjärnor
Leverantör
Arjeplog
Karlstad
Arjeplog
Karlstad
Karlstad
Arvidsjaur
Karlstad
Arvidsjaur
Karlstad
Arvidsjaur
Karlstad
Karlstad
Avesta
Karlstad
Avesta
Karlstad
Avesta
Karlstad
Avesta
Karlstad
Karlstad
Bengtsfors
Kiruna
Blekinge
Kiruna
Blekinge
Blekinge
Kramfors
Blekinge
Kramfors
Blekinge
Blekinge
Kristianstad
Blekinge
Kristianstad
Blekinge
Kristianstad
Blekinge
Kristianstad
Blekinge
Kristianstad
Blekinge
Kristianstad
Blekinge
Kristianstad
Blekinge
Kristianstad
Kristianstad
Borås
Kristianstad
Borås
Kristianstad
Borås
Kristianstad
Borås
Kristianstad
Borås
Kristianstad
Borås
Kristianstad
Borås
Kristianstad
Borås
Borås
Lidköping
Borås
Lidköping
Borås
Lidköping
Borås
Lidköping
Borås
Lidköping
Lidköping
Astar AB
Individ
& Företagstjänst i Karlstad AB
Sv Norrbotten
Iris
Hadar AB
Kanviva AB
Astar AB
Lernia
Utbildning AB
Rtas AB (Svb)
Manpower
Matchning AB
Sv Norrbotten
Miroi
AB
Personalsupport Värmland AB
AB Alphace
Coaching & Education
Proper
Syd AB
Arbetslivsresurs
AB
Radix KompetensArAB
Arcus
Utbildning
Rys
i Karlstad
AB& Jobbförmedling AB
Miroi
AB
Studentconsulting Sweden AB (Publ)
Work For You i Sverige AB
Guldjobbet AB
Miroi AB
AB
Alphace Coaching & Education
Sv Norrbotten
AB C Kraften
Arbetsfabriken
Allgencia
AB AB
Arbetslivsresurs
Ar AB
Hermods
AB
Astar AB
Hermods
ABCoaching & Education
AB
Alphace
Hjälpredan i Södra
Sverige
Academedia
Eductus
AB AB
Humanus
Utbildning
Syd
Arbetslivsresurs Ar AB AB
Iris Hadar
AB
Arcus
Utbildning
& Jobbförmedling AB
Lernia
Utbildning
AB
Enrival AB
Manpower Matchning
AB Verksamheten
Folkuniversitetet
Stift KursMontico
Rekrytering
AB
Hermods AB
Rekryteringsoch Etableringscentrum
Sverige AB
Humanus
Utbildning
Syd AB
Ideella Fören Furuboda Åhus Med Firma Furuboda K
Academedia
Eductus ABAB
Lilla
Kloster Utbildningar
Arbetslivsresurs
Ar ABAB
Manpower
Matchning
ArcusAB
Utbildning & Jobbförmedling AB
Miroi
Astar ABRekrytering AB
Montico
Folkuniversitetet
Pretium
Vita AB Stift Kursver Ksamheten V
Humanus
Utbildning
Radix
Kompetens
ABSyd AB
Jobbklar
Sverige
AB
Öresundsbemanning AB
Lernia Utbildning AB
Livek
Sjuhärad
AB AB
Academedia
Eductus
Manpower
Matchning
AB
Arcus
Utbildning
& Jobbförmedling
AB
Medborgarskolan
Region
Väst
Kamia, Ekonomisk Fören
Miroi AB
Medborgarskolan
Region Väst
Studentconsulting
AB (Publ)
Mirange UtbildningSweden
AB
Radix Kompetens AB

Ljungby
Ljungby
Ljungby
Ljungby
Ljungby
AB C Kraften
Arbetslivsresurs Ar AB
Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
Miroi AB
Montico Rekrytering AB
Rating












































Område
Under medel
Medel
Över medel
Färre än 18 deltagare eller ny = inga stjärnor
Leverantör



Rating
Arjeplog
Ljusdal
Arjeplog
Ljusdal
Ljusdal
Arvidsjaur
Ljusdal
Arvidsjaur
Arvidsjaur
Ludvika
Ludvika
Avesta
Ludvika
Avesta
Ludvika
Avesta
Ludvika
Avesta
Luleå
Bengtsfors
Luleå
Luleå
Blekinge
Luleå
Blekinge
Luleå
Blekinge
Luleå
Blekinge
Luleå
Blekinge
Luleå
Blekinge
Luleå
Blekinge
Luleå
Blekinge
Luleå
Blekinge
Luleå
Blekinge
Blekinge
Lycksele
Blekinge
Lycksele
Blekinge
Lycksele
Astar
AB
AB
Alphace
Coaching & Education
Sv Norrbotten
Miroi
AB
Propus AB
Astar For
AB You i Sverige AB
Work
Rtas AB (Svb)
Sv Norrbotten
AB
Alphace Coaching & Education
Enrival AB
AB Alphace
Coaching
& Education
Inda
Kompetens
& Utveckling
AB
Arbetslivsresurs
Ar
AB
Lernia Utbildning AB
ArcusAB
Utbildning & Jobbförmedling AB
Miroi
Miroi AB
Accretus Personalkooperativ Ekonomisk Fören
Guldjobbet
AB Ar AB
Arbetslivsresurs
Astar AB
AB
Alphace
Coaching
Education
Driva
- Utveckling
och &
Utbildning
AB
AB C Kraften
Hermods
AB
Arbetsfabriken
Iris
Hadar AB AB
Arbetslivsresurs
Ar AB
Miroi
AB
Astar ABKompetens AB
Nordisk
Hermods
Ponto
AB AB
Hjälpredan
Qr
Work ABi Södra Sverige AB
Humanus
Utbildning
Syd ABAB (Publ)
Studentconsulting
Sweden
Iris Norrbotten
Hadar AB
Sv
Lernia Utbildning AB
Manpower
Matchning AB
AB
C Kraften
Montico
Rekrytering
AB
Euniqem AB
Rekryteringsoch Etableringscentrum Sverige AB
Miroi
AB

Borås
Malmö
Borås
Malmö
Borås
Malmö
Borås
Malmö
Borås
Malmö
Borås
Malmö
Borås
Malmö
Borås
Malmö
Borås
Malmö
Borås
Malmö
Borås
Malmö
Borås
Malmö
Borås
Malmö
Malmö
Malmö
Malmö
Malmö
Malmö
Malmö
Malmö
Malmö
Academedia
Eductus AB
AB
Alphace Coaching
& Education
Arbetslivsresurs
Ar AB i Lund
AB
Företagsutveckling
ArcusEmployment
Utbildning &AB
Jobbförmedling AB
AS3
Astar
AB i Malmö AB
Abl
Konsult
Folkuniversitetet
Stift Kursver
Ksamheten V
Academedia
Eductus
AB
Humanus
Utbildning Syd AB
Ahead
Match
Jobbklar
Sverige
AB
All Competence Malmö
AB
Lernia AB
Utbildning AB
Ambit
Livek
Sjuhärad
AB AB
Antenn
Consulting
Manpower Matchning
AB
Arbetsfabriken
AB
Medborgarskolan
Region
Arbetslivsresurs Ar AB Väst
Miroi AB
Arcus
Utbildning & Jobbförmedling AB
Studentconsulting
Sweden AB (Publ)
Astar AB
Coachning och Utveckling i Sverige AB
Enrival AB
Europakontoret i Skåne AB
Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten
HB KG Konsult
Haga Rekrytering AB
Hermods AB
Hero Kompetens AB









































13
Område
14
Under medel
Medel
Över medel
Färre än 18 deltagare eller ny = inga stjärnor
Leverantör
Arjeplog
Malmö
Arjeplog
Malmö
Malmö
Arvidsjaur
Malmö
Arvidsjaur
Malmö
Arvidsjaur
Malmö
Malmö
Avesta
Malmö
Avesta
Malmö
Avesta
Malmö
Avesta
Malmö
Malmö
Bengtsfors
Malmö
Malmö
Blekinge
Malmö
Blekinge
Malmö
Blekinge
Malmö
Blekinge
Malmö
Blekinge
Malmö
Blekinge
Malmö
Blekinge
Malmö
Blekinge
Malmö
Blekinge
Malmö
Blekinge
Malmö
Blekinge
Malmö
Blekinge
Blekinge
Malung
Astar ABConsulting AB
Hesore
Sv Norrbotten
Humanus
Utbildning Syd AB
Ideella Fören Furuboda Åhus Med Firma Furuboda K
Astar
AB AB
Iris
Hadar
Rtas
AB
(Svb)
Jensen Education
AB
Sv Norrbotten
Jobbklar
Sverige AB
Jobstep Sverige AB
AB Alphace
Coaching
& AB
Education
Jobteam
Konsult
R.L.H.
Arbetslivsresurs
Lernia
UtbildningAr
ABAB
Arcus
Utbildning
& Jobbförmedling
AB
Lilla
Kloster
Utbildningar
AB
Miroi AB
Lorini
AB
Lönn-Sulic Mångfaldsmodeller AB
Guldjobbet Matchning
AB
Manpower
AB
Medborgarskolan Region Syd Utbildning AB
AB Alphace
Coaching
Education
Merit
Utbildning
Malmö&AB
AB C AB
Kraften
Misa
Arbetsfabriken
AB AB
Montico
Rekrytering
Arbetslivsresurs
ArAB
AB
P&P i Landskrona
Astar &
ABPartners AB
Palm
Hermods
AB AB
Peu-Teamet
Hjälpredan
i SödraAB
Sverige AB
Radix
Kompetens
Humanus
Utbildning
Syd AB
Start Introab AB
Iris Hadar AB
Studentconsulting
Sweden AB (Publ)
LerniaFor
Utbildning
AB AB
Work
You i Sverige
Manpower MatchningAB
AB
Öresundsbemanning
Montico Rekrytering AB
RekryteringsEtableringscentrum
Sverige AB
Work
For You och
i Sverige
AB
Borås
Mora
Borås
Borås
Nyköping
Borås
Nyköping
Borås
Nyköping
Borås
Nyköping
Borås
Nyköping
Borås
Nyköping
Borås
Nyköping
Borås
Borås
Oskarshamn
Borås
Oskarshamn
Borås
Oskarshamn
Academedia
ABAB
Work
For YouEductus
i Sverige
Arbetslivsresurs Ar AB
Arcus
Utbildning Ar
& Jobbförmedling
AB
Arbetslivsresurs
AB
Astar AB
Arcus
Utbildning & Jobbförmedling AB
Folkuniversitetet
Stift Kursver
Ewertson & T Utbildning
AB Ksamheten V
Humanus
Syd AB
Iris
Hadar Utbildning
AB
Jobbklar
Sverige
AB
Kunskapscompaniet Ankaret AB
LerniaAB
Utbildning AB
Miroi
Livek Sjuhärad
ABAB
Radix
Kompetens
Manpower Matchning AB
MedborgarskolanArRegion
Arbetslivsresurs
AB Väst
Miroi AB
Lernia
Utbildning AB
Studentconsulting
Sweden AB (Publ)
Miroi
AB
Pajala
Pajala
Miroi AB
Sv Norrbotten
Skellefteå
Skellefteå
Skellefteå
Skellefteå
AB C Kraften
Astar AB
Euniq'em AB
Iris Hadar AB



Rating





































Område
Arjeplog
Skellefteå
Arjeplog
Skellefteå
Skellefteå
Arvidsjaur
Skellefteå
Arvidsjaur
Arvidsjaur
Skövde
Skövde
Avesta
Skövde
Avesta
Skövde
Avesta
Skövde
Avesta
Skövde
Skövde
Bengtsfors
Skövde
Skövde
Blekinge
Skövde
Blekinge
Blekinge
Sollefteå
Blekinge
Sollefteå
Blekinge
Sollefteå
Blekinge
Sollefteå
Blekinge
Blekinge
Stockholm
Blekinge
Stockholm
Blekinge
Stockholm
Blekinge
Stockholm
Blekinge
Stockholm
Blekinge
Stockholm
Stockholm
Borås
Stockholm
Borås
Stockholm
Borås
Stockholm
Borås
Stockholm
Borås
Stockholm
Borås
Stockholm
Borås
Stockholm
Borås
Stockholm
Borås
Stockholm
Borås
Stockholm
Borås
Stockholm
Borås
Stockholm
Borås
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Under medel
Medel
Över medel
Färre än 18 deltagare eller ny = inga stjärnor
Leverantör
Astar
LerniaAB
Utbildning AB
Sv
Norrbotten Sverige AB
Personalpartner
Rtas AB (Svb)
Astar
UrkraftAB
Service AB
Rtas AB (Svb)
Sv
Norrbotten Ar AB
Arbetslivsresurs
Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
AB
Alphace
Enrival
AB Coaching & Education
Arbetslivsresurs
Ar AB
Hermods AB
Arcus
& Jobbförmedling
AB
Kamia,Utbildning
Ekonomisk
Fören
Miroi
LerniaAB
Utbildning AB
Livek Sjuhärad AB
Guldjobbet
AB
Manpower Matchning
AB
Medborgarskolan Region Väst
AB
Alphace
Coaching
Mirange
Utbildning
AB& Education
AB C Kraften
Arbetsfabriken
AB C Kraften AB
Arbetslivsresurs
Ar ABAB
Academedia Eductus
Astar
AB AB
Allgencia
Hermods AB
Hjälpredan i Södra Sverige AB
Humanus
UtbildningAB
Syd AB
A-Reco Stockholm
Iris
ABCoaching & Education
AB Hadar
Alphace
Lernia
Utbildning AB i Sverige
AB Arbetskonsulterna
Manpower
MatchningSverige
AB
AB Framtidsplatsen
Montico
Rekrytering AB
AB Fru Bryttmar
Rekryteringsoch Etableringscentrum Sverige AB
AB Osynliga Jobb
AS3 Employment AB
Academedia Eductus AB
Arbetslivsresurs
AB Med Firma Accepta Vi
Accepta Vi IdeellAr
Fören
Arcus
Utbildning & Jobbförmedling
Alma Folkhögskola
Uppdrag AB AB
Astar
ABConsulting AB
Antenn
Folkuniversitetet
Stift Kursver
Arbetscenter Stockholm
AB Ksamheten V
Humanus
Utbildning
Arbetsfabriken
AB Syd AB
Jobbklar
Sverige
ABAB
Arbetslivsresurs Ar
Lernia
Utbildning AB
Arbetslivssupport
i Östergötland AB
Livek
Sjuhärad AB
Arbetsmedlarna
i Sverige AB
Manpower
Matchning
AB
Arcus Utbildning
& Jobbförmedling
AB
Medborgarskolan
Region Väst
Astar AB
Miroi
AB
Bk Personalutveckling
AB
Studentconsulting
Sweden
AB (Publ)
Blå Vägen Flyktingoch ArbetsmarknadsVerksamh
Clustera Sverige AB
Coachning och Utveckling i Sverige AB
Diversitas AB
Elvira Kunskapsutveckling AB
EnRival AB
Ewertson & T Utbildning AB
Folkuniversitetet Stift Kursverksamheten Vi
Folkuniversitetet Stift Kursverksamheten Vid Sto



Rating













































15
Område
Stockholm
Arjeplog
Stockholm
Arjeplog
Stockholm
Stockholm
Arvidsjaur
Arvidsjaur
Stockholm
Arvidsjaur
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Avesta
Stockholm
Avesta
Stockholm
Avesta
Stockholm
Avesta
Stockholm
Stockholm
Bengtsfors
Stockholm
Stockholm
Blekinge
Stockholm
Blekinge
Blekinge
Stockholm
Blekinge
Stockholm
Blekinge
Stockholm
Stockholm
Blekinge
Stockholm
Blekinge
Stockholm
Blekinge
Stockholm
Blekinge
Stockholm
Blekinge
Stockholm
Blekinge
Stockholm
Blekinge
Stockholm
Blekinge
Stockholm
Borås
Stockholm
Borås
Stockholm
Borås
Stockholm
Stockholm
Borås
Stockholm
Borås
Stockholm
Borås
Stockholm
Borås
Stockholm
Borås
Stockholm
Borås
Stockholm
Borås
Stockholm
Borås
Borås
Borås
Sundsvall
Sundsvall
Sundsvall
Sundsvall
Sundsvall
Sundsvall
Sundsvall
Sundsvall
Sundsvall
16
Under medel
Medel
Över medel
Färre än 18 deltagare eller ny = inga stjärnor
Leverantör
Fortem
Astar ABHc i Stockholm AB
Frälsningsarmén
Sv Norrbotten
Goodstart Sweden AB
Hela
Huddinge- Botkyrka-Salem
AstarMänniskan
AB
Rtas AB (Svb)
Hermods
AB
Sv Norrbotten
Hero
Kompetens AB
Ibility Stockholm KB
Ideella
FörenCoaching
Studiefrämjandet
i Östergötlandmed
AB Alphace
& Education
Inst
För Social Yrkesinnovation
i Sverige AB
Arbetslivsresurs
Ar AB
Iris
Hadar
AB
Arcus
Utbildning
& Jobbförmedling AB
Itineris
Miroi AB
Jobbklar Sverige AB
Jobbkompass
Guldjobbet ABBy Agile Search AB
Jobblotsen Sverige AB
Kkp
Bemanning
AB & Education
AB Alphace
Coaching
Kunskapscompaniet
Ankaret AB
AB C Kraften
Arbetsfabriken
AB
Lavi
Gruppen AB
Arbetslivsresurs
Lernia
UtbildningAr
ABAB
Astar Sjuhärad
AB
Livek
AB
Manpower
Matchning AB
Hermods AB
Miljonbemanning
Hjälpredan i SödraAB
Sverige AB
Mindful
ABUtbildning Syd AB
Humanus
Misa
AB AB
Iris Hadar
Montico
Rekrytering
Lernia Utbildning
AB AB
Nordiska
AB
ManpowerUtbildningsspecialister
Matchning AB
Nyla
Säljkonsult
AB AB
Montico
Rekrytering
Palm
& Partners
RekryteringsochAB
Etableringscentrum Sverige AB
Polstjärnan i Sverige AB
Academedia
Praktus
AB Eductus AB
Arbetslivsresurs
Preo
Sweden ABAr AB
Arcus Utbildning
Proper
Syd AB & Jobbförmedling AB
Radix
Kompetens AB
Astar AB
Sensus
Studieförb
Folkuniversitetet
Stift Kursver Ksamheten V
Studentconsulting
Sweden
Humanus Utbildning
Syd ABAB (Publ)
Sweden
Connection
AB
Jobbklar East
Sverige
AB
Vlasta
Marcikic Konsult
Lernia Utbildning
AB AB
Värmekällan
i Väsby
Livek Sjuhärad
AB Ek. För.
Work
For You
i Sverige
AB
Manpower
Matchning
AB
Öresundsbemanning
AB Väst
Medborgarskolan Region
Miroi AB
Studentconsulting
Sweden
AB (Publ)
AB
Alphace Coaching
& Education
AB Taktik Sweden
Allgencia AB
Arbetslivsresurs Ar AB
Hermods AB
Manpower Matchning AB
Miroi AB
Personalpartner Sverige AB
Studentconsulting Sweden AB (Publ)



Rating













































Område
Under medel
Medel
Över medel
Färre än 18 deltagare eller ny = inga stjärnor
Leverantör



Rating
Arjeplog
Sundsvall
Arjeplog
Sundsvall
Astar For
AB You i Sverige AB
Work
Sv Norrbotteni Sundsvall AB
Yrkeskonsult


Arvidsjaur
Söderhamn
Arvidsjaur
Söderhamn
Arvidsjaur
Söderhamn
Söderhamn
Avesta
Avesta
Torsby
Avesta
Avesta
Tranås
Astar
AB
AB
Alphace
Coaching & Education
RtasCAB
(Svb)
AB
Kraften
Sv
Norrbotten
Propus AB
Work For You i Sverige AB
AB Alphace Coaching & Education
Arbetslivsresurs
AB
Arcus
Utbildning Ar
& Jobbförmedling
AB
Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
Miroi ABRekrytering AB
Montico

Bengtsfors
Trollhättan
Trollhättan
Blekinge
Trollhättan
Blekinge
Trollhättan
Blekinge
Trollhättan
Blekinge
Trollhättan
Blekinge
Trollhättan
Blekinge
Trollhättan
Blekinge
Blekinge
Umeå
Blekinge
Umeå
Blekinge
Umeå
Blekinge
Umeå
Blekinge
Umeå
Blekinge
Umeå
Umeå
Borås
Umeå
Borås
Umeå
Borås
Borås
Vetlanda
Borås
Vetlanda
Borås
Vetlanda
Borås
Borås
Vilhelmina
Borås
Borås
Vimmerby
Borås
Borås
Värnamo
Borås
Värnamo
Värnamo
Värnamo
Värnamo
Värnamo
Värnamo
Guldjobbet AB
Academedia
Eductus AB
Arbetslivsresurs Ar AB
AB Alphace
Hermods
ABCoaching & Education
AB C Kraften
Lernia
Utbildning AB
Arbetsfabriken
AB
Manpower
Matchning
AB
Arbetslivsresurs ArRegion
AB Väst
Medborgarskolan
Astar
AB
Sai-All Installation
Hermods AB
Studentconsulting
Sweden AB (Publ)
Hjälpredan i Södra Sverige AB
Humanus
Utbildning Syd AB
AB
C Kraften
Iris Hadar ABEductus AB
Academedia
Lernia UtbildningAr
ABAB
Arbetslivsresurs
Manpower
Astar
AB Matchning AB
Montico
Rekrytering
AB
Gf
Chansen
AB
RekryteringsIris
Hadar AB och Etableringscentrum Sverige AB
Radix Kompetens AB
Academedia
Rtas
AB (Svb)Eductus AB
Arbetslivsresurs ArSweden
AB
Studentconsulting
AB (Publ)
Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
Astar AB
Arcus
Utbildning & Jobbförmedling AB
Folkuniversitetet
Stift Kursver
Ewertson
& T Utbildning
AB Ksamheten V
Humanus
Utbildning
Syd
Montico Rekrytering AB AB
Jobbklar Sverige AB
LerniaAB
Utbildning AB
Miroi
Livek Sjuhärad AB
Manpower Matchning
Arbetslivsresurs
Ar ABAB
Medborgarskolan Region Väst
Miroi AB
Arcus
Utbildning & Jobbförmedling AB
StudentconsultingStift
Sweden
AB (Publ)
Folkuniversitetet
Kursverksamheten
Vid Sto
Lernia Utbildning AB
Manpower Matchning AB
Miroi AB
Radix Kompetens AB
Rekryterings- och Etableringscentrum Sverige AB




Västervik
Västervik
Arbetslivsresurs Ar AB
Carendo AB






























17
Område
18
Under medel
Medel
Över medel
Färre än 18 deltagare eller ny = inga stjärnor
Leverantör



Rating
Arjeplog
Västervik
Arjeplog
Västerås
Arvidsjaur
Västerås
Arvidsjaur
Västerås
Arvidsjaur
Västerås
Västerås
Avesta
Västerås
Avesta
Västerås
Avesta
Västerås
Avesta
Västerås
Västerås
Bengtsfors
Västerås
Västerås
Blekinge
Västerås
Blekinge
Västerås
Blekinge
Västerås
Blekinge
Västerås
Blekinge
Västerås
Blekinge
Västerås
Blekinge
Västerås
Blekinge
Västerås
Blekinge
Västerås
Blekinge
Västerås
Blekinge
Västerås
Blekinge
Västerås
Blekinge
Västerås
Astar ABRekrytering AB
Montico
Sv Norrbotten
AB Alphace Coaching & Education
Astar
AB Omställning & Utbildning
AB
Delta
Rtas AB (Svb)Eductus AB
Academedia
Sv Norrbotten Ar AB
Arbetslivsresurs
Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
AB Alphace
Coaching & AB
Education
Aros
Folkbildningstjänst
Arbetslivsresurs
Ar AB
Astar
AB
ArcusTo
Utbildning
Back
Work AB& Jobbförmedling AB
Miroi
AB
Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
Cleverex i Örebro AB
Guldjobbet
AB Utveckling i Sverige AB
Coachning och
Ewertson & T Utbildning AB
AB
Alphace Coaching
& Education
Folkuniversitetet
Stift Kursverksamheten
Vi
AB C Kraften
Goodstart
Sweden AB
Arbetsfabriken
Hermods AB AB
Arbetslivsresurs
Iris
Hadar AB Ar AB
Astar AB
Kunskapscompaniet
Ankaret AB
Hermods
AB AB
Lavi
Gruppen
Hjälpredan
i Södra
Sverige AB
Lernia
Utbildning
AB
Humanus Utbildning
Manpower
MatchningSyd
AB AB
Iris Hadar
Miroi
AB AB
Lernia
AB AB
MonticoUtbildning
Rekrytering
Manpower
Matchning
AB
Preo
Sweden
AB
Montico
Rekrytering
AB
Radix Kompetens AB
Rekryterings- och Etableringscentrum
Studentconsulting
Sweden AB (Publ) Sverige AB

Borås
Växjö
Borås
Växjö
Borås
Växjö
Borås
Växjö
Borås
Växjö
Borås
Växjö
Borås
Växjö
Borås
Växjö
Borås
Växjö
Borås
Växjö
Borås
Växjö
Borås
Växjö
Borås
Växjö
Växjö
Växjö
Växjö
Växjö
Växjö
Academedia
Eductus AB
AB
Alphace Coaching
& Education
Arbetslivsresurs
Ar
AB
Academedia Eductus AB
Arcus Utbildning Ar
& Jobbförmedling
AB
Arbetslivsresurs
AB
Astar AB
Arcus
Utbildning & Jobbförmedling AB
Folkuniversiteteti Väst,
Stift Kursver
Ksamheten
Distanssupport
Ekonomisk
Fören V
Humanus Utbildning
ABVerksamheten
Folkuniversitetet
StiftSyd
KursJobbklar Sverige
AB
Hermods
AB
Lernia Utbildning
AB
Hjälpredan
i Södra
Sverige AB
Livek
Sjuhärad
AB
Lernia Utbildning AB
Manpower Matchning AB
Medborgarskolan
Region Väst
Miroi AB
Miroi ABRekrytering AB
Montico
Studentconsulting
Sweden AB (Publ)
Palm & Partners AB
Radix Kompetens AB
Rekryterings- och Etableringscentrum Sverige AB
Studentconsulting Sweden AB (Publ)
Vitavis AB
Öresundsbemanning AB




Älmhult
Älmhult
AB C Kraften
Montico Rekrytering AB






































Område
Arjeplog
Älmhult
Arjeplog
Årjäng
Arvidsjaur
Arvidsjaur
Örebro
Arvidsjaur
Örebro
Örebro
Avesta
Örebro
Avesta
Örebro
Avesta
Örebro
Avesta
Örebro
Örebro
Bengtsfors
Örebro
Örebro
Blekinge
Örebro
Blekinge
Örebro
Blekinge
Örebro
Blekinge
Örebro
Blekinge
Örebro
Blekinge
Örebro
Blekinge
Örebro
Blekinge
Örebro
Blekinge
Örebro
Blekinge
Örebro
Blekinge
Örebro
Blekinge
Örebro
Blekinge
Örebro
Örebro
Borås
Borås
Örnsköldsvik
Borås
Örnsköldsvik
Borås
Örnsköldsvik
Borås
Örnsköldsvik
Borås
Borås
Östergötland
Borås
Östergötland
Borås
Östergötland
Borås
Östergötland
Borås
Östergötland
Borås
Östergötland
Borås
Östergötland
Östergötland
Östergötland
Östergötland
Östergötland
Östergötland
Östergötland
Östergötland
Östergötland
Under medel
Medel
Över medel
Färre än 18 deltagare eller ny = inga stjärnor
Leverantör
Astar AB
Vitavis
AB
Sv Norrbotten
Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
Astar AB
Rtas AB (Svb)Eductus AB
Academedia
Sv Norrbotten
Access
Education AB
Arbetslivsresurs Ar AB
AB Alphace
Coaching
& Education AB
Arcus
Utbildning
& Jobbförmedling
Arbetslivsresurs
Ar AB
Astar
AB
ArcusBemanning
Utbildning & Jobbförmedling
AB AB
Best
Rekrytering i Sverige
Miroi AB i Örebro AB
Cleverex
Enrival AB
Guldjobbet
Ewertson &AB
T Utbildning AB
Eyra Education AB
AB
Alphace Coaching
& Education
Folkuniversitetet
Stift Kursverksamheten
Vi
AB CBois
Kraften
Hos
AB
Arbetsfabriken
AB
Inda Kompetens
& Utveckling AB
Arbetslivsresurs
Ar AB
Inst
För Social Yrkesinnovation
i Sverige AB
AstarGruppen
AB
Lavi
AB
Hermods
AB
Lernia
Utbildning
AB
Hjälpredan Matchning
i Södra Sverige
Manpower
AB AB
Humanus
Utbildning AB
Syd AB
Montico
Rekrytering
Iris Hadar
AB AB
Nyla
Säljkonsult
LerniaSweden
Utbildning
Preo
AB AB
Manpower
Matchning
Radix
Kompetens
AB AB
Montico
Rekrytering
AB Fd Öah
Stift
Acti'va
i Örebro län
Rekryterings- och Etableringscentrum
Studentconsulting
Sweden AB (Publ) Sverige AB
Work For You i Sverige AB
Academedia Eductus AB
Arbetslivsresurs
Ar AB
AB C Kraften
Arcus Utbildning
& Jobbförmedling AB
Allgencia
AB
Astar AB
Arbetslivsresurs
Ar AB
Folkuniversitetet
Stift Kursver
Ksamheten V
Manpower
Matchning
AB
Humanus Utbildning Syd AB
Jobbklar
Sverige AB
AB
C Kraften
Lernia
Utbildning ABSverige
AB
Framtidsplatsen
Livek Sjuhärad
AB AB
Academedia
Eductus
Manpower Matchning
AB
Arbetsfabriken
AB
MedborgarskolanArRegion
Arbetslivsresurs
AB Väst
Miroi AB
Arbetslivssupport
i Östergötland AB
Studentconsulting
AB (Publ)
Arcus Utbildning &Sweden
Jobbförmedling
AB
Astar AB
Carendo AB
Enrival AB
Ewertson & T Utbildning AB
Goodstart Sweden AB
Hermods AB
Ideella Fören Studiefrämjandet i Östergötlandmed
Iris Hadar AB



Rating






































19
Område
20
Under medel
Medel
Över medel
Färre än 18 deltagare eller ny = inga stjärnor
Leverantör



Rating
Arjeplog
Östergötland
Arjeplog
Östergötland
Östergötland
Arvidsjaur
Östergötland
Arvidsjaur
Östergötland
Arvidsjaur
Östergötland
Östergötland
Avesta
Östergötland
Avesta
Östergötland
Avesta
Avesta
Östersund
Östersund
Bengtsfors
Östersund
Östersund
Blekinge
Östersund
Blekinge
Östersund
Blekinge
Östersund
Blekinge
Östersund
Blekinge
Östersund
Blekinge
Blekinge
Överkalix
Blekinge
Blekinge
Blekinge
Blekinge
Blekinge
Blekinge
Astar
ABEducation AB
Jensen
Sv Norrbotten
Jobbex
AB
Lernia Utbildning AB
Astar AB Matchning AB
Manpower
Rtas AB (Svb)
Miroi
Sv Norrbotten
Montico
Rekrytering AB
Radix Kompetens AB
AB Alphace Coaching
& Education
Studentconsulting
Sweden
AB (Publ)
Arbetslivsresurs
Ar AB AB
Work
For You i Sverige
Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
Miroi
AB Sweden
AB
Taktik
Academedia Eductus AB
GuldjobbetAB
AB
Allgencia
Arbetslivsresurs Ar AB
AB Alphace
Hermods
ABCoaching & Education
AB CFör
Kraften
Inst
Social Yrkesinnovation i Sverige AB
Arbetsfabriken
AB
Manpower
Matchning
AB
Arbetslivsresurs
Ar AB
Miroi
AB
Astar AB
Studentconsulting
Sweden AB (Publ)
Hermods AB
Hjälpredan
i Södra Sverige AB
Sv
Norrbotten
Humanus Utbildning Syd AB
Iris Hadar AB
Lernia Utbildning AB
Manpower Matchning AB
Montico Rekrytering AB
Rekryterings- och Etableringscentrum Sverige AB










Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Academedia Eductus AB
Arbetslivsresurs Ar AB
Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
Astar AB
Folkuniversitetet Stift Kursver Ksamheten V
Humanus Utbildning Syd AB
Jobbklar Sverige AB
Lernia Utbildning AB
Livek Sjuhärad AB
Manpower Matchning AB
Medborgarskolan Region Väst
Miroi AB
Studentconsulting Sweden AB (Publ)

























21
Stöd och matchning
Så hittar du företagen som erbjuder tjänsten
Innehåller ratinguppgifter för företagen
Version 3, 2016–12–23
22

Similar documents