Ranteen anatomia, natiiviröntgen

Comments

Transcription

Ranteen anatomia, natiiviröntgen
HUS-Kuvantaminen
Radiologia
OPAS
Versio: 4
s. 1/2
Natiivi
Voimaantulopäivä: 1.1.2017
Ranteen anatomia, natiiviröntgen
Ranteen anatomia, natiiviröntgen
PA
SIVU
22
23
22
3
21
2
4
10
19
12
2
1
6
3
7
5
8
11
9
19
10
14
18
17
8
11
15
16
13
4
9
12
13
20
15
17
18
4
9
6
21
10
3
RANNEKANAVA, KARPAALITUNNELI
1 = 5. kämmenluun tyvi (basis ossis metacarpi)
2 = iso monikulmaluu (os trapezium)
3 = pieni monikulmaluu (os trapetzoideum)
4 = iso ranneluu (os capitatum)
5 = hakaluu (os hamatum)
6 = hakaluun haka (hamulus ossi hamati)
7 = kämmennivel (CMC-nivel, karpometakarpaalinivel,
articulatio metacarpali) (-----)
8 = kolmioluu (os triquetrum)
9 = herneluu (os pisiforme)
10 = veneluu (os scaphoideum)
11 = puolikuuluu (os lunatum)
12 = värttinäluun puikkolisäke (processus styloideus radii)
13 = ylempi rannenivel (radiokarpaalinivel, värttinäluun ja
luiden 2–6 välinen nivel, articulatio radioulnaris proximalis)
14 = alempi värttinä-kyynärluunivel (DRUJ,
distaalinen radioulnaarinivel, articulatio radioulnaris distalis)
15 = kyynärluun puikkolisäke (processus styloideus ulnae)
16 = extensor carpi ulnaris groove (ECUG)
17 = värttinäluu (radius)
18 = kyynärluu (ulna)
19 = veneluun rasvatyyny (scaphoideum fat stipe)
20 = sisäänkiertäjän rasvatyyny (pronator fat stripe/plane)
21 = skafo-trapetso-trapetsoidaali -nivel, STT, veneluun sekä
ison ja pienen monikulmaluun välinen nivel (-----)
22 = peukalo, 1. metakarpaali
23 = kämmenluiden 1–4 tyvet (basis ossis metacarpi)
HUS-Kuvantaminen
Radiologia
OPAS
Versio: 4
s. 2/2
Natiivi
Voimaantulopäivä: 1.1.2017
Ranteen anatomia, natiiviröntgen
Laatija: Merja Wirtanen
Muut laatijat: Maria Einola;Annikki Leinonen;Kirsi Metsämäki;Antti Pitkänen;Raija Seuri
Liittyy tutkimuksiin: ND1AA Ranteen natiiviröntgen; ND1YA Ranteen natiiviröntgen ilman lausuntoa;
Lisätieto: Muutos edelliseen: asettelu ja numerointi muutettu. Lisätty no 21.
Jakelu, intranet: Natiiviprosessi > Ohjeet omalle henkilökunnalle > 1_Natiivikuvantamisen ohjeet > 5_Yläraajojen natiiviröntgentutkimukset
internet: Ammattilaiselle > HUS-Kuvantamisen ohjeet > Natiivitutkimukset > Kuvausoppaat