Litteraturliste - Universitetet i Bergen

Comments

Transcription

Litteraturliste - Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap
AORG 209 Politisk styring og organisering
Litteraturliste vår 2017
Bøker (kan lånes på biblioteket eller kjøpes av studenten)

Braithwaite, J. (2008) Regulatory Capitalism, Kap. 1,2 3,4,6 og 8 (ca 150 s.)

Drahos , P. , Braithwaite. J (2002) Information Feudalism London UK : Earthscan Publications
Ltd. Hele boken

Giddens, A. (2011) The Politics of Climate Change. Polity Press (200 s.)
Bokutdrag/artikler - litteraturkiosken.uib.no

Burrage, M., Jarausch, K. og Siegrist, H. (1990) An actor-based framework for the study of the
professions

Erichsen, V (1985) Kunnskapsutvikling og profesjonalisering i Bleiklie, I. et.al (1985)
Politikkens Forvaltning (164-186)

Foucault, M. Governmentality I : Burchell, G., Gordon, C. and Miller, P. (eds.) (1991) “The
Foucault Effect: Studies in Governmentality”. Kap. 4. The University of Chicago Press (17 s.)

Jakobsen,K. "Opplysningskultur 2, Folkerett og evig fred. Innledning" i K. Jakobsen (red.)
(2010) Verdensborgerskapets historie.

Jaspers, K.(1968) . Citizen of the world ? i Hannah Arendt «Men of Dark Times» , Harcourct ,
Brace World , Inc.

Jensen, T. Ø. (2010). “Passivisert stat, politisert marked. Utviklingstrekk i marked og
styring”, i O. J. Madsen og S A Andersen (red), Markedets Fremtid, Cappelen
Akademiske, Oslo (s 79-112)
Bøker/artikler - oria.no
Boelie, E., Geels, F. W. and Green, K. (2004) System Innovation and the Transition to Sustainability.
Theory, Evidence and Policy. Cheltenham, UK: Edward Elgar
Følgende kapitler: 1-6 (137 s.)
Side 1 av 2
Universitetet i Bergen
Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap
Burris, S., Drahos, P. og Shearing, C. (2005) “Nodal Governance” i Australian Journal of Legal
Philosophy, vol. 30 (s. 30-48) (28 s.)
Flood, J. (2011) The re-landscaping of the legal profession: Large law firms and professional reregulation
Granovetter, M. (1973) “The Strength of Weak Ties” i American Journal of Sociology , Volume 78 (s.
1360-1380) (20 s.)
Hutchens, A. (2010) Changing big business: The Globalisation of the Fair Trade Movement. Edward
Elgar Publishing (197 s.)
Isin, E. F. and Turner, B. S. (eds.) (2002) Handbook of Citizenship Studies. Sage Publications Ltd.
Følgende kapitler:
- Kap. 5 - Burchell: Ancient Citizenship and its inheritors (14 s.)
Jensen, T. Ø. (1996) “Den europeiske unions utfordring: ny organisasjon og kultur omkring
avhengighetsskapende substanser” i Rosenqvist, P. og Skorpen, A.-M. (red.) Lakmedelskontroll: EU
och Norden. Helsingfors: Nordiska nämnden før alkohol- och drogforskning (NAD) (s. 123-143) (20 s.)
Ostrom, E. (2000) “Crowding out Citizenship” i Scandinavian Political Studies, 23 (2) (s. 3-14) (11 s.)
Rothstain & Teorell (2008) What is Quality of Government: A Theory of Impartial Institution,
Governance: 21 (2) 165 - 190
Sørensen, E. og Torfing, J. (2003) “Network Politics, Political Capital and Democracy” i International
Journal of Public Administration, 26 (6) (s. 609-34) (25 s.)
Side 2 av 2

Similar documents