Invitasjon og påmeldingsskjema til

Comments

Transcription

Invitasjon og påmeldingsskjema til
Skadedyrbedriftenes Bransjeorganisasjon har
igjen gleden av å invitere til Skadedyrdager 2017
NYHETER – HMS –
Sølv- og Skjeggkre – Maur
PASSET: S
ENE ER TIL
FOREDRAG
ter
gmyndighe
ansjen • Fa
kadedyrbr
g•
• Forsikrin
r
e
t
e
h
ig
d
n
y
• Tilsynsm
Takstmenn
,
stituttet
n
i
e
s
l
e
h
ke
r fra Fol
e
t
e
h
d vekt på
y
e
n
m
d
S
e
M
m
H
ter
edrag om
aste pos
r
f
o
r
f
i
e
else av
v
p
r
r
å
m
å
i
e
f
j
t
e
k
e
r
e
m
e
/b
id
am
handling
r m.m. V
n
e
e
På progr
b
k
k
i
m
t
o
s
i
t
n
jon om e
ta
jo
s
s
s
a
,
a
t
m
e
m
r
t
r
o
a
f
o
r
f
n
i
in
kto
ppdatert
. Nyeste
t
o
Miljødire
e
d
h
e
r
e
m
k
t
k
t
a
si
g har vi t
maur.
kunders
n
k
i
g
k
r
o
o
d
t
r
n
S
o
e
f
å
g
p
e
p
sp
kre. På o
vedfoku
o
g
g
h
e
d
j
e
k
S
m
Sølv- og
aurarter
rekke m
onsorer.
p
s
g
o
e
r
le
ke utstil
k
e
r
n
e
a
fr
utstilling
l
i
t
s
s
a
l
p
r satt av
å
i
å
s
g
o
Vi har
Hovedsponsorer:
Scandic Oslo Airport Hotell - 08 – 09 MARS 2017
Bindende påmelding til Skadedyrdagene 8. – 9. mars 2017
Deltager:
E-post:
Arbeidsted:
Fakturaadresse:
Sett kryss
Jeg deltar 8. og 9. mars med overnatting og middag (husk å bestille overnatting selv)
Jeg deltar 8. og 9. mars uten overnatting
Arrangementet blir avholdt på Scandic Oslo Airport Hotell,
Gardermoen, telefon +47 23 15 59 00
Deltageravgift per person
Deltageravgift per person - Medlem av SkaBra
kr
kr
3.200,- eks. mva
2.440,- eks. mva
Inkluderer: Kursmappe, Møtelokalet , Foredragsholdere, Lunch, Kaffe m.m.
Bindene påmelding innen 31. januar 2017 med firmanavn (fakturaadresse) og navn på deltager.
Sendes per post eller på e-post: [email protected]
Postadresse: Skadedyrbedriftenes Bransjeorganisasjon SkaBra
Postboks 1, Ytre Arna
5889 BERGEN
Alle som ønsker overnatting bestiller og betaler dette selv. Vi har forhandlet fram følgende pris:
Per rom enkeltrom
kr 1.720,- inkl. mva.
• Inklusiv frokost
• Inklusiv 3 retters middag 8. mars 2017 (Drikke er ikke inkludert)
[email protected]
Oppgi referanse: BSKA070317
OBS!!!!!!
Hotellet har mange arrangementer, men SkaBra har holdt av hotellrom fram til 31. januar 2017,
etter dette kan vi ikke garantere rom.
NB!!! Vær raskt ute med bestilling da vi maksimalt kan håndtere 150 deltagere.
Førstemann til mølla…

Similar documents