Markedsfokus Island

Comments

Transcription

Markedsfokus Island
Økonomiske tendenser
Markedsfokus Island
DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på
di.dk > policy og analyser > markedsfokus
Markedsfokus på Island er et særligt markedsfokus lavet i forbindelse med den islandske præsidents Guðni Th. Jóhannessons statsbesøg i Danmark d. 24. – 26. januar 2017
Tabel 1: Islandske nøgletal
Island
Danmark
Markedsforhold
Befolkning, mio.
0,3
Forsørgerbyrden1
49
55
17
50.277
45.666
300
53.300
45.054
Opstart af virksomhed - rangering i Doing Business
34
25
Handel over grænsen - rangering i Doing Business
66
7
Udenlandske investeringer og handel
Danske investeringer (beholdn. i mia.kr.)
Udenlandske investeringer (beholdn. i pct. af BNP)
Investeringskvote, investeringer i pct. af BNP.
9,0
46,3
19,2
61,4
21,0
Økonomiske forhold
Offentligt budgetoverskud (% af BNP)
-2,3
-0,8
Offentlig bruttogæld, pct. af BNP
50,6
44,8
Offentlig nettogæld, pct. af BNP
Inflation (%, forbrugerpriser).
Betalingsbalancen (% af BNP)
Ledighed (% af arbejdsstyrken).
Andel af arbejdstyrken med videregående uddannelse, pct.
67,6
2,0
4,2
4,0
32,1
59,5
0,4
6,8
6,5
32,3
BNP (mia. US$)
BNP pr. indbygger (US$)
BNP pr. indbygger (købekraftskorrigeret, US$)
1: Forsørgerbyrden er summen af de 0-14 årige og de over 65 årige delt med antallet af 15-64 årige
5,6
Økonomiske tendenser
Figur 1: Eksport og import i Island
Sæsonkorrigeret mængdeindeks
2000 = 100
250
2000 = 100
250
200
200
150
150
100
100
50
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Import
50
Eksport
Kilde: Macrobond, sidste obs. 3. kvt. 2016
Figur 2: Forbrug og investeringer i Island
Sæsonkorrigeret mængdeindeks
2000 = 100
250
2000 = 100
250
200
200
150
150
100
100
50
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Offentligt forbrug
Privat forbrug
Kilde: Macrobond, sidste obs. 3. kvt. 2016
Investeringer
50
Økonomiske tendenser
Figur 3: Industriproduktionen i Island
Sæsonkorrigeret, 3 mdr. gns.
2005 = 100
250
2005 = 100
250
200
200
150
150
100
100
50
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
50
Kilde: Macrobond, sidste obs. sep. 2016
Figur 4: Ledigheden i Island
Sæsonkorrigeret
Pct.
10
Pct.
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
04
05
06
07
08
09
Kilde: Macrobond, sidste obs. 2. kvt. 2016
10
11
12
13
14
15
16
0
Økonomiske tendenser
Figur 5: Forbrugertillid i Island
Sæsonkorrigeret i indikator
Balance
160
Balance
160
140
140
120
120
100
100
80
80
60
60
40
40
20
20
0
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
0
Kilde: Macrobond, sidste obs. okt. 2016
Figur 6: Udviklingen i den islandske valutakurs
DKK pr. 100 ISK
12
U.S. Dollars pr. 100 ISK
1.8
1.6
10
1.4
1.2
8
1.0
6
0.8
0.6
4
0.4
2
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
DKK pr. 100 ISK
Kilde: Danmarks Nationalbank
U.S. Dollars pr. 100 ISK
0.2
Økonomiske tendenser
Figur 7: Vareeksport til Island
Sum over seneste 12 måneder
Indeks, 2000=100
180
Indeks, 2000=100
180
160
160
140
140
120
120
100
100
80
80
60
60
40
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
EU (15)
40
Danmark
Kilde: DI, Eurostat (Comext)
Figur 8: Dansk eksport og import til Island
Sum over seneste 12 måneder
Mia. kr.
3.5
Mia. kr.
3.5
3.0
3.0
2.5
2.5
2.0
2.0
1.5
1.5
1.0
1.0
0.5
0.5
0.0
05
06
07
Eksport
08
09
10
11
12
13
14
15
16
0.0
Import
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. sep. 2016
Markedsfokus er en del af DI's løbende overvågning af dansk og international økonomi, og den er baseret
på statistikkilder, som DI finder troværdig: Macrobond, Eurostat, Consensus Economics, IMF, WTO,
OECD, Danmarks Nationalbank, Verdensbanken og FN. Gengivelse af materiale fra Markedsfokus skal ske
med DI anført som kilde.
DI • 1787 København V
Tlf. 3377 3377 • Fax 3377 3300 • [email protected] • www.di.dk

Similar documents