DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

Comments

Transcription

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/01004-13 Søknad om oppmelding til eksamen - EX150S
Sak:
Studentmappe - Håkon Wikan - 313181 - FSV
Avsender:
Håkon Wikan
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FSV - Fakultet for samfunnsvitenskap /Marianne Haugane
Andersen
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
23.01.2017, Besvart med utgående dokument
Dok.:
U, 15/01029-6 Søknad om overføring av forskningsmidler grunnet rettighetsbaserte permisjoner, prosjektnr. 195306
Sak:
Service Innovation and Tourist Experiences in the High Nort; The Co-creation of Value for Consumers, Firms and the Tourist
industry , NFR , OIN
Mottaker:
Norges forskningsråd
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
HHN - Handelshøgskolen /Ellen Abelgård
Dok. dato:
17.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
081
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/01084-11 Karakterutskrift fra Augustana College
Sak:
Studentmappe - Endre Pettersen Golmen - 315442 - FSH Bodø
Avsender:
Endre Pettersen Golmen
Journaldato:
27.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Sølvi Irene
Skipnes
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
27.01.2017, Tatt til orientering
Dok.:
I, 15/01114-8 Søknad om forlengelse av stipendiatperiode
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Hilde Åsheim
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Personalavdeling /Wenche Lind
Dok. dato:
20.01.2017
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/01118-22 Tilleggskontrakt - Erasmus+ mobilitet - 2016-1-NO01-KA103-021847
Sak:
Stipendprogram - Erasmus+ - Global mobilitet - 2015 / 2016 / 2017 / 2018
Avsender:
Senter for internasjonalisering av utdanning
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FSV - Fakultet for samfunnsvitenskap /Ole Christian
Tidemann
Dok. dato:
26.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
073
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/01126-23 Søknad - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Alicia Isabelle Joø Rotset - 316519 - FSH Mo
Avsender:
Alicia Isabelle Joø Rotset
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/01187-9 Klage på karakterfastsetting - SYN183H ²
Sak:
Studentmappe - Marie Solberg - 317220 - PHS
Mottaker:
Brit Hustad
Lars Westvig
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ann Marit Bertheussen
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01188-5 Confirmation of attendance related to work
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
To whom it may concern
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Universitetsbiblioteket /Berit Eliassen
Dok. dato:
13.04.2016
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01192-27 Tilbud om direkte tilsetting i midlertidig stilling som avdelingsingeniør, st.nr. 30072437 - FBA
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Silje Svendsen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Personalavdeling /Bodil Blix Aase
Dok. dato:
16.01.2017
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/01214-18 Drop in avtale trening Stamina
Sak:
Bedriftsidrettslaget - Nord universitet B.I.L.
Avsender:
Stamina Trening, Bodø
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling /Sissel Bjørnli
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
255
Avskrevet:
26.01.2017, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 15/01564-2 Tildelingsbrev 2016 - Prosjekt 6165
Sak:
PhD i Det Norske Videnskaps-Akademi
Avsender:
Det norske videnskapsakademi
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FBA - Fakultet for biovitenskap og akvakultur /Hillgrun
Aune
Dok. dato:
28.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
66
Avskrevet:
25.01.2017, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 15/01564-3 Tildelingsbrev 2017 - Prosjekt 6165
Sak:
PhD i Det Norske Videnskaps-Akademi
Avsender:
Det norske videnskapsakademi
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FBA - Fakultet for biovitenskap og akvakultur /Hillgrun
Aune
Dok. dato:
18.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
66
Avskrevet:
25.01.2017, Tatt til etterretning
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/01620-5 Innvilgelse av foreldrepermisjon
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Krister Salamonsen
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling /Trine Moan Isaksen
Dok. dato:
13.01.2017
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01677-11 Regulering av fondskonto Norges Bank pr januar 2016
Sak:
Opprettelse av rentebærende fondskonto i Norges Bank
Mottaker:
SpareBank 1 Nord-Norge
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Utgår - Økonomiavdelingen /Cathrine Vasset Rasmussen
Dok. dato:
25.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
161
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01677-12 Regulering av fondskonto Norges Bank pr februar 2016
Sak:
Opprettelse av rentebærende fondskonto i Norges Bank
Mottaker:
SpareBank 1 Nord-Norge
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Utgår - Økonomiavdelingen /Cathrine Vasset Rasmussen
Dok. dato:
24.02.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
161
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01677-13 Regulering av fondskonto Norges Bank pr mars 2016
Sak:
Opprettelse av rentebærende fondskonto i Norges Bank
Mottaker:
SpareBank 1 Nord-Norge
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Utgår - Økonomiavdelingen /Cathrine Vasset Rasmussen
Dok. dato:
18.03.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
161
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01677-14 Regulering av fondskonto Norges Bank pr april 2016
Sak:
Opprettelse av rentebærende fondskonto i Norges Bank
Mottaker:
SpareBank 1 Nord-Norge
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Utgår - Økonomiavdelingen /Cathrine Vasset Rasmussen
Dok. dato:
26.04.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
161
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01677-15 Regulering av fondskonto Norges Bank pr mai 2016
Sak:
Opprettelse av rentebærende fondskonto i Norges Bank
Mottaker:
SpareBank 1 Nord-Norge
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Utgår - Økonomiavdelingen /Cathrine Vasset Rasmussen
Dok. dato:
27.05.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
161
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/01677-18 Regulering av fondskonto Norges Bank pr august 2016
Sak:
Opprettelse av rentebærende fondskonto i Norges Bank
Mottaker:
SpareBank 1 Nord-Norge
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Utgår - Økonomiavdelingen /Cathrine Vasset Rasmussen
Dok. dato:
29.08.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
161
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01677-19 Regulering av fondskonto Norges Bank pr september 2016
Sak:
Opprettelse av rentebærende fondskonto i Norges Bank
Mottaker:
SpareBank 1 Nord-Norge
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Utgår - Økonomiavdelingen /Cathrine Vasset Rasmussen
Dok. dato:
26.09.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
161
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01677-20 Regulering av fondskonto Norges Bank pr oktober 2016
Sak:
Opprettelse av rentebærende fondskonto i Norges Bank
Mottaker:
SpareBank 1 Nord-Norge
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Utgår - Økonomiavdelingen /Cathrine Vasset Rasmussen
Dok. dato:
25.10.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
161
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01677-21 Regulering av fondskonto pr november 2016
Sak:
Opprettelse av rentebærende fondskonto i Norges Bank
Mottaker:
SpareBank 1 Nord-Norge
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Utgår - Økonomiavdelingen /Cathrine Vasset Rasmussen
Dok. dato:
25.11.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
161
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01677-22 Regulering av fondskonto Norges Bank pr desember 2016
Sak:
Opprettelse av rentebærende fondskonto i Norges Bank
Mottaker:
SpareBank 1 Nord-Norge
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Utgår - Økonomiavdelingen /Cathrine Vasset Rasmussen
Dok. dato:
20.12.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
161
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/01729-13 Innvilgelse - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Statens Pensjonskasse
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling /Sissel Bjørnli
Dok. dato:
17.01.2017
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
26.01.2017, Tatt til etterretning
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/01772-11 Klage på karakterfastsetting - PED122L - Kand. 014
Sak:
Studentmappe - Renate Ovesen Mellem - 316262 - FLU Bodø
Mottaker:
Bente Tove Forsbakk
Anne Grete Solstad
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
20.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01784-111 Angående forespørsel om jobb - Renholder
Sak:
Samlemappe - Forespørsel / åpen søknad om jobb
Mottaker:
Marie-Luise Klinger
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personalavdeling /Solfrid Norum
Dok. dato:
19.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/01784-112 Søknad om sommerjobb
Sak:
Samlemappe - Forespørsel / åpen søknad om jobb
Avsender:
Ask Storjord Baraa
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Personalavdeling /Solfrid Norum
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/01784-113 Søknad på sommerjobb
Sak:
Samlemappe - Forespørsel / åpen søknad om jobb
Avsender:
Zoltan Albrecht
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personalavdeling /Solfrid Norum
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
26.01.2017, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 15/01784-115 Åpen søknad - renholder
Sak:
Samlemappe - Forespørsel / åpen søknad om jobb
Avsender:
Yasin Ali Mahamad
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Personalavdeling /Grethe Bratlie
Dok. dato:
26.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
27.01.2017, Tatt til orientering
Dok.:
I, 15/01801-6 Søknad om godkjenning av emner
Sak:
Studentmappe - Amin Haghighifard - 998594 - FSV Bodø
Avsender:
Amin Haghighifard
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
FSV - Fakultet for samfunnsvitenskap /Marianne Haugane
Andersen
Dok. dato:
26.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
26.01.2017, Besvart med utgående dokument
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/01904-1 Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
NAV Bodø
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling /Trine Moan Isaksen
Dok. dato:
19.01.2017
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
25.01.2017, Tatt til orientering
Dok.:
I, 15/01961-1 Søknad om redusert stilling
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Solrun Gjertine Holm
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Ann Karin
Størvold
Dok. dato:
19.01.2017
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/02031-5 Søknad om beregning av ny sluttdato
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Linda Helén Haukland
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Personalavdeling /Wenche Lind
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/02042-18 Innvilget søknad om permisjon og forlengelse i midlertidig stilling som stilling som stipendiat st.nr. 30071764
- FSV
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Johanne Hansen Kobberstad
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Personalavdeling /Wenche Lind
Dok. dato:
12.01.2017
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/02095-4 Underskrevet arbeidsavtale - stilling som kontorsjef / funksjonstittel lønningsleder - st nr 30071819 - Lønn
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Morten Johansen
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Personalavdeling /Grethe Bratlie
Dok. dato:
26.01.2017
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
27.01.2017, Tatt til orientering
Dok.:
U, 15/02098-26 Innvilget søknad om forlengelse av midlertidig stilling som stipendiat st.nr. 30071743 - FSV
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Guro Wisth Øydgard
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Personalavdeling /Wenche Lind
Dok. dato:
12.01.2017
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/02114-4 Oppnevning av sakkyndig bedømmelseskomite for vurdering av søknad om personlig opprykk fra førstelektor
til dosent - Torill Sæterstrand - FSH
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Hildfrid V. Brataas
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Personalavdeling /Bodil Blix Aase
Dok. dato:
13.01.2017
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/02114-5 Oppnevning av sakkyndig bedømmelseskomite for vurdering av søknad om personlig opprykk fra førstelektor
til dosent - Torill Sæterstrand - FSH
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Carl Christian Bachke
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Personalavdeling /Bodil Blix Aase
Dok. dato:
13.01.2017
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/02114-6 Oppnevning av sakkyndig bedømmelseskomite for vurdering av søknad om personlig opprykk fra førstelektor
til dosent - Torill Sæterstrand - FSH
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Bente Nordbye
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Personalavdeling /Bodil Blix Aase
Dok. dato:
13.01.2017
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/02114-7 Orientering om oppnevning av sakkyndig bedømmelseskomite for vurdering av søknad om personlig opprykk
fra førstelektor til dosent - Torill Sæterstrand - FSH
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Torill Margareth Sæterstrand
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Personalavdeling /Bodil Blix Aase
Dok. dato:
16.01.2017
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/02114-8 Vedrørende dosentsøknad
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Carl Christian Bachke
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Personalavdeling /Bodil Blix Aase
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/02156-6 Søknad om skattekort 2017 - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Skatt øst v/utland / Diplomat
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Utgår - Økonomiavdelingen /Julia Voronkova
Dok. dato:
27.12.2016
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/02273-14 Underskrevet arbeidsavtale i midlertidig tilsetting som dekan ²st.nr 30020379 ²FSH Bodø
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Bodil Svendsgård
Journaldato:
27.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Personalavdeling /Grethe Bratlie
Dok. dato:
27.01.2017
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
27.01.2017, Tatt til orientering
Dok.:
U, 15/02283-10 Innvilget søknad om permisjon uten lønn i stilling som høgskolelærer st.nr. 30071599 - FSH Bodø
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Lars Westvig
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Personalavdeling /Wenche Lind
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/02433-7 Søknad om ammefri
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Elena Popova
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Personalavdeling /Wenche Lind
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/02471-4 Oppfølgingsplan ved sykmelding 3 uker 16.01.17
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Innstranda legekontor
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling /Trine Moan Isaksen
Dok. dato:
17.01.2017
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/02475-6 Oppfølgingsplan ved sykmelding 3/7 uker 16.01.17
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
NAV Skanning
Sentrumslegene Bodø AS
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling /Trine Moan Isaksen
Dok. dato:
17.01.2017
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/02564-7 Resultat av klagebehandling - SYK305H - kand 003
Sak:
Studentmappe - Regina Aba - 314039 - FSH - Bodø
Avsender:
Zada Pajalic
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
17.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/02697-19 Oversendelsesbrev til klagesensur - EK232E - Kand. 030
Sak:
Studentmappe - Helene Berg Berri - 316000 - HHN Bodø
Mottaker:
Harald Bergland
Terje Andreas Mathisen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/02733-18 Oversendelsesbrev til klagesensur - EK232E - Kand. 061
Sak:
Studentmappe - Hilde Adriansen - 316096 - HHB
Mottaker:
Harald Bergland
Terje Andreas Mathisen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/02760-18 Omnummerering og avslutning av bankkonti
Sak:
Avtale om banktjenester fra 1.12.2014
Avsender:
SpareBank 1 Nord-Norge /Hilde Marlene Nikolaisen
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Økonomiavdeling /Marit Elisabeth Johnsen
Dok. dato:
18.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
120
Avskrevet:
23.01.2017, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 15/02762-26 Tilleggskontrakt - Erasmus+ mobilitet - 2016-1-NO01-KA103-021993
Sak:
Stipendprogram - Erasmus+ - Europa - KA103 - EUs utdanningsprogram 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018/ 2019 / 2020
Avsender:
Senter for internasjonalisering av utdanning
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Internasjonalisering /Elena Emilova Popova
Dok. dato:
26.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
072
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/02765-7 Underskrevet kontrakt undervisning - VFX1070 Compositing 1 - vår 2017
Sak:
Samlemappe - FSV - Arbeidskontrakter - bistillinger - timelærere
Avsender:
Einar Magnus Næss
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FSV - Fakultet for samfunnsvitenskap /Ellen Marie Helskog
Want
Dok. dato:
16.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/02781-16 Varsel om overdragelse av aksjer i Norsk Havbrukssenter AS - skjema vedr forkjøpsrett
Sak:
Norsk Havbrukssenter AS
Avsender:
Norsk Havbrukssenter AS
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Regnskap
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
321
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/02831-7 Klage på karakterfastsetting - SA271S - Kand. 016
Sak:
Studentmappe - Silje Lunde Lidal - 315540 - FSV
Mottaker:
Carina Fjelldal
Tommy Strøm
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/02833-7 Klage på karakterfastsetting - SA271S - Kand. 017
Sak:
Studentmappe - Cecilie Rynning Andresen - 315522 - FSV
Mottaker:
Carina Fjelldal
Tommy Strøm
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/02872-16 Klage på karakterfastsetting - MA107E - Kand. 058
Sak:
Studentmappe - Mette Bjune Sveen - 312774 - HHN Bodø
Mottaker:
Trond Abrahamsen
Per Sigurd Hundeland
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/02886-10 Klage på karakterfastsetting - RE215E ²
Sak:
Studentmappe - Håkon Weiberg - 316057 - HHB
Mottaker:
Inger Louise Dølvik
Bjørnar Johansen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ann Marit Bertheussen
Dok. dato:
18.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/02959-12 Klage på karakterfastsetting - EK369E ²
Sak:
Studentmappe - Torstein-Magnus Storesund - 314922 - HHB Bodø
Mottaker:
Øystein Gjerde
Kjell Henry Knivsflå
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ann Marit Bertheussen
Dok. dato:
18.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/02959-13 Svar fra klagesensor - EK369E - kand 007 - HHN Bodø
Sak:
Studentmappe - Torstein-Magnus Storesund - 314922 - HHB Bodø
Avsender:
Kjell Henry Knivsflå
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ann Marit Bertheussen
Dok. dato:
26.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/03050-13 Svarbrev fra klagekommisjonen - ST306L - Kand. 001
Sak:
Studentmappe - Line Jeanette Pedersen - 280909 - PHS
Mottaker:
Line Jeanette Pedersen
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
16.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/03240-8 Ettersendt dokumentasjon - Ønsket praksisregion H14
Sak:
Studentmappe - Lise Marie Krogh Vollan - 315470 - FSH Bodø
Avsender:
Lise Marie Krogh Vollan
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Sølvi Irene
Skipnes
Dok. dato:
20.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/03301-6 Transcript of records from Augustana College
Sak:
Studentmappe - Amanda Johanna Fresvik Jensen - 315413 - FSH
Avsender:
Amanda Johanna Fresvik Jensen
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Sølvi Irene
Skipnes
Dok. dato:
16.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
23.01.2017, Tatt til orientering
Dok.:
U, 15/03347-14 Tildeling North2North ansattstipend - Yan Zhao - FSV
Sak:
Stipendprogram - North2North - Arktisk Universitet - 2014 / 2015 / 2016 / 2017
Mottaker:
Yan Zhao
Journaldato:
27.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Internasjonalisering /Hanne Maren Reistad
Dok. dato:
05.12.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
073
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/03347-13 Tildeling North2North ansattstipend - Eva Robertson - PHS
Sak:
Stipendprogram - North2North - Arktisk Universitet - 2014 / 2015 / 2016 / 2017
Mottaker:
PHS - Profesjonshøgskolen /Eva Robertson
Journaldato:
27.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Internasjonalisering /Hanne Maren Reistad
Dok. dato:
05.12.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
073
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/03347-12 Tildeling North2North ansattstipend - Lise Jaastad - PHS
Sak:
Stipendprogram - North2North - Arktisk Universitet - 2014 / 2015 / 2016 / 2017
Mottaker:
Lise Jaastad
Journaldato:
27.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Internasjonalisering /Hanne Maren Reistad
Dok. dato:
05.12.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
073
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/03363-16 Opphør av midlertidig tilsetting i stilling som førstekonsulent st.nr. 30016118 - FSV
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Terje Sotberg
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Personalavdeling /Wenche Lind
Dok. dato:
18.01.2017
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/03417-11 Svar på klage - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Lars Harald Køste Solbakk - 316138 - FLU Bodø
Mottaker:
Lars Harald Køste Solbakk
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Rita Romarheim
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/03446-13 Utlysning av prosjektmidler for samarbeid innen rammen av University of the Arctic 2017 - 2018 ( UArctic )
Sak:
University of the Arctic - Arktisk universitet - UArctic
Avsender:
Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet
Journaldato:
27.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Internasjonalisering /Hanne Maren Reistad
Dok. dato:
27.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
081
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/03456-19 Tildeling av North2north ansattstipend - Yan Zhao - FSV
Sak:
Ansattutveksling - utreisende - innkommende - 2015 / 2016 / 2017
Mottaker:
Yan Zhao
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
05.12.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Internasjonalisering /Hanne Maren Reistad
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/03516-13 Klage på karakterfastsetting - SYK108H - Kand 6178
Sak:
Studentmappe - Maiken Augdal Friberg - 315594 - FSV
Avsender:
Maiken Augdal Friberg
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/03563-2 Klage på karakterfastsetting BE119E kand 069
Sak:
Studentmappe - Vilde Moland - 316549 - HHN Bodø
Avsender:
Vilde Moland
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/03677-6 Klage på karakterfastsetting - SYN183H ²
Sak:
Studentmappe - Faith Mwaambi Westeng - 317165 - PHS
Mottaker:
Brit Hustad
Lars Westvig
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ann Marit Bertheussen
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/03708-8 Ettersendt dokumentasjon
Sak:
Studentmappe - Ellen Cecilie Ytterøy Søreng - 311195 - FSH Bodø
Avsender:
Ellen Cecilie Ytterøy Søreng
Journaldato:
27.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Sølvi Irene
Skipnes
Dok. dato:
20.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/03725-4 Søknad om overgang fra MAGLU 5-10 samling til GLU5-10 samling
Sak:
Studentmappe - Malgosia Wroblewska - 314046 - PHS
Avsender:
Malgorzata Iwona Wroblewska
Journaldato:
27.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FLU - Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
/Hanne Mathisen
Dok. dato:
27.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/03759-12 Søknad om å skrive bacheloroppgave SYK180H alene
Sak:
Studentmappe - Linda Knutsen - 315433 - FSH
Avsender:
Linda Knutsen
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Sølvi Irene
Skipnes
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
26.01.2017, Tatt til orientering
Dok.:
U, 15/04241-2 Oversendelsesbrev til klagesensur - MA116F - 004
Sak:
Studentmappe - Anneli Hansen - 997026 - FBA
Mottaker:
Per Sigurd Hundeland
Trond Abrahamsen
Journaldato:
27.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ann Marit Bertheussen
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/04320-8 Innspill til anskaffelse av ny rammeavtale (2019) for betalings- og kontoholdstjenester for staten
Sak:
Direktoratet for økonomistyring - DFØ
Avsender:
Direktoratet for Økonomistyring
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Regnskap
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
121
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/04350-6 Klage på karakterfastsetting - SYN183H ²
Sak:
Studentmappe - Khanh Oanh Vuong - 317187 - FSH Bodø
Mottaker:
Brit Hustad
Lars Westvig
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ann Marit Bertheussen
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/04409-4 Svar på søknad om bytte av studie
Sak:
Studentmappe - Marianne Næss Winther - 318542 - FBA
Mottaker:
Marianne Næss Winther
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FBA - Fakultet for biovitenskap og akvakultur /Mats
Pedersen
Dok. dato:
13.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/04431-16 Klage på karakterfastsetting - BI247F ²
Sak:
Studentmappe - Marita Bakkerud - 319543 - FBA
Mottaker:
Øystein Ahlstrøm
Ørjan Hagen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ann Marit Bertheussen
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/04433-12 Mal for økonomirapportering pulje 1 UH (2015-2016)
Sak:
PHS - Prosjekt - Realfagskommuner pulje 1- 86341
Avsender:
Utdanningsdirektoratet
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FLU - Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
/Isabell Kibsgaard
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
665
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/04441-7 Klage på karakterfastsetting - HI109S - Kand. 222
Sak:
Studentmappe - Rasmus Simon Antonius Skoglund - 997361 - FLU Bodø
Mottaker:
Miriam Tveit
Stefan Figenschow
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
16.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/04458-2 Klage på karakterfastsetting - SYK108H - Kand 6199
Sak:
Studentmappe - Benedikte Bakke Gjertsen - 996871 - PHS
Avsender:
Benedikte Bakke Gjertsen
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/04569-11 Klage på karakterfastsetting - SYN183H ²
Sak:
Studentmappe - Isabell Kjosnes - 317171 - PHS
Mottaker:
Brit Hustad
Lars Westvig
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ann Marit Bertheussen
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/04618-11 Søknad om gjennopptak av studie
Sak:
Studentmappe - Anne Lahus Svenseid - 319207 - FSH
Avsender:
Anne Lahus Svenseid
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Sølvi Irene
Skipnes
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/04722-9 About Overlapping of Exam Schedule
Sak:
Studentmappe - Shotaro Shiratsuru - 320191 - FBA
Mottaker:
Shotaro Shiratsuru
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Brynjar Jørstad
Dok. dato:
28.11.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/04722-11 Application for credits transfer
Sak:
Studentmappe - Shotaro Shiratsuru - 320191 - FBA
Avsender:
Shotaro Shiratsuru
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
FBA - Fakultet for biovitenskap og akvakultur /Mats
Pedersen
Dok. dato:
25.07.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
26.01.2017, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 15/04722-12 Official Transcript - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Shotaro Shiratsuru - 320191 - FBA
Avsender:
Shotaro Shiratsuru
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
FBA - Fakultet for biovitenskap og akvakultur /Mats
Pedersen
Dok. dato:
21.11.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/04800-10 Klage på karakterfastsetting - SYK108H ²kand 6148 - Bodø - FSH
Sak:
Studentmappe - Vibeke Hansen - 318309 - FSH Bodø
Avsender:
Vibeke Hansen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/04806-5 Søknad - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Anita Larsen - 315934 - FSV
Avsender:
Anita Larsen
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/04806-6 Søknad om utvidet studierett
Sak:
Studentmappe - Anita Larsen - 315934 - FSV
Avsender:
Anita Larsen
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FSV - Fakultet for samfunnsvitenskap /Carine Louise
Nilsen
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/04807-20 Klage på karakterfastsetting SYK108H kand 6145
Sak:
Studentmappe - Ann Mari Bjørklund - 319220 - FSH Bodø
Avsender:
Ann Mari Bjørklund
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/04813-5 Klage på karakterfastsetting - SYN183H - kand 001 - FSH Bodø
Sak:
Studentmappe - Stian Moen - 317146 - FSH Bodø
Avsender:
Stian Moen
Journaldato:
27.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
26.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/04870-4 Klage på karakterfastsetting - HI109LS - Kand. 107
Sak:
Studentmappe - Jarl-Håkon Olsen - 310745 - FSV
Mottaker:
Miriam Tveit
Stefan Figenschow
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
16.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/04899-6 Søknad - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Anders Olsen - 312057 - HHN Bodø
Avsender:
Anders Olsen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
HHN - Handelshøgskolen /Ellen Sirnes
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Besvart med utgående dokument
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/04930-7 Underskrevet arbeidsavtale midlertidig stilling som bibliotekfullmektig 02.01.2017 - 23.06.2017
Sak:
Samlemappe 2015- 2016 - 2017 Kortere tilsettingsforhold - Universitetsbiblioteket - Bodø
Avsender:
Caroline Røsnes
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Universitetsbiblioteket
Dok. dato:
09.01.2017
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/04930-8 Underskrevet arbeidsavtale midlertidig stilling som bibliotekfullmektig 02.01.2017 - 23.06.2017
Sak:
Samlemappe 2015- 2016 - 2017 Kortere tilsettingsforhold - Universitetsbiblioteket - Bodø
Avsender:
Marit Isaksen Hauge
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Universitetsbiblioteket
Dok. dato:
09.01.2017
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/04930-9 Underskrevet arbeidsavtale midlertidig stilling som bibliotekfullmektig 02.01.2017 - 23.06.2017
Sak:
Samlemappe 2015- 2016 - 2017 Kortere tilsettingsforhold - Universitetsbiblioteket - Bodø
Avsender:
Thomas Olsen Nesset
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Universitetsbiblioteket
Dok. dato:
11.01.2017
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/05004-13 Vedrørende forslag til sammensetning av komite
Sak:
Ph.d. i akvakultur - Christopher Presslauer - 280187 - FBA
Avsender:
Christopher Presslauer
Journaldato:
27.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FBA - Fakultet for biovitenskap og akvakultur /Kristine
Vevik
Dok. dato:
27.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
622
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/05084-8 Søknad - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Livia Maira Barros Laub - 319575 - FLU Bodø
Avsender:
Livia Maira Barros Laub
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/05206-4 Søknad om godkjenning av emner
Sak:
Studentmappe - Edgar Manuel Tøllefsen Aarøen - 318205 - FSV
Avsender:
Edgar Manuel Tøllefsen Aarøen
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
FSV - Fakultet for samfunnsvitenskap /Marianne Haugane
Andersen
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
24.01.2017, Besvart med utgående dokument
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/05237-14 Utfordringer/hindringer for innvandrere med fluktbakgrunn og påbegynt utdanning i hjemlandet som ønsker
å fullføre sin utdanning i Norge
Sak:
Migrasjon og flyktningsituasjonen - hvordan møter universitetene- og høyskolene denne situasjonen ?
Avsender:
Universitets- og høgskolerådet
Journaldato:
27.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Studieavdeling /Elin Anne Sommerli
Dok. dato:
27.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
511
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/05246-5 Søknad om endret praksisregion - bachelor i sykepleie
Sak:
Studentmappe - Emma Sigridsdatter Jones - 319183 - FSH Bodø
Avsender:
Emma Sigridsdatter Jones
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Sølvi Irene
Skipnes
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05272-4 CRIStin konsortieløsning - tilgang
Sak:
UB - databaser - biblioteksystem m.m. 2016 - 2017
Mottaker:
CRIStin
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Universitetsbiblioteket /Berit Eliassen
Dok. dato:
04.04.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
044
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/05542-5 Etterlyser svar på klage sendt i februar 2016
Sak:
Studentmappe - Sindre Sandvin - 261804 - PHS
Avsender:
Sindre Sandvin
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
FLU - Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
/Charlotta Maria Langejan
Dok. dato:
26.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05588-12 Anmodning om forskuddsutbetaling til prosjektet Business Index North, FR sak 326/15 (2015-0521)
Sak:
NOR-15/0074 - BIN - Business Index North
Mottaker:
Nordland fylkeskommune
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HHN - Handelshøgskolen /Pernille Høgseth Hansen
Dok. dato:
19.12.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
666
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/05678-17 Takker nei til stilling som professor i sosiologi - st.nr. 20041911 - FSV
Sak:
Utlysing av to stillinger som professor i sosiologi, st. nr. 30051911 og 30051912 - FSV
Avsender:
Laurence Cox
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
21.11.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Avskrevet:
24.01.2017, Tatt til orientering
Personalavdeling /Grethe Bratlie
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/05727-6 Kontrakt med korrekturleser Good English
Sak:
Erasmus+ - funding for development projects KA2 sentralised projects
Avsender:
The Good English company /Linda March
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Avskrevet:
23.01.2017, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 15/05727-7 Tilbakemelding sluttrapport - EPLpd-2015/10093 - forlengelse av prosjektperiode
Sak:
Erasmus+ - funding for development projects KA2 sentralised projects
Avsender:
Senter for internasjonalisering av utdanning
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
16.09.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Avskrevet:
26.01.2017, Tatt til orientering
Dok.:
U, 15/05786-4 Klage på karakterfastsetting - RE133S - 068
Sak:
Studentmappe - Kristine Jacobsen - 315940 - FSV Bodø
Mottaker:
Jan-Kristian Kløkstad
Charlotte Marie Ringkjøb
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ann Marit Bertheussen
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Internasjonalisering /Monica Brobak
Internasjonalisering /Monica Brobak
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/05813-20 Ungdomstrinn i utvikling - Velkommen til fjerde samling for ressurslærere i pulje 4
Sak:
PHS - Prosjekt - Ungdomstrinn i utvikling - Pulje 4
Avsender:
Utdanningsdirektoratet
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FLU - Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
/Egil Solli
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
321
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05855-7 Oversendelsesbrev til klagesensur - EK232E - Kand. 069
Sak:
Studentmappe - Susanne Fjeldavli - 316097 - HHB
Mottaker:
Harald Bergland
Terje Andreas Mathisen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/05857-9 Resultat av klagebehandling - BI217F - kand 005
Sak:
Studentmappe - Tuomas Eemil Laakkonen - 315976 - FBA
Avsender:
Bård-Ove Karlsen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ann Marit Bertheussen
Dok. dato:
20.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/05873-8 Søknad om utsatt innleveringsfrist på eksamen
Sak:
Studentmappe - Dagmar Irene Brækkan - 314779 - PHS
Avsender:
Dagmar Irene Brækkan
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Sølvi Irene
Skipnes
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05906-8 Klage på karakterfastsetting - RG206E - Kand. 016
Sak:
Studentmappe - Morten Støversteen Dybvik - 316072 - HHB
Mottaker:
Kirsti Helene Rødfjell Meidelsen
Nina Vikdal
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
18.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05909-13 Oversendelsesbrev til klagesensur - EK232E - Kand. 046
Sak:
Studentmappe - Sunniva Hermansen - 315996 - HHN Bodø
Mottaker:
Harald Bergland
Terje Andreas Mathisen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/00025-6 Klage på karakterfastsetting - PO114S - Kand. 002
Sak:
Studentmappe - Anette Eide - 316469 - FSV Bodø
Mottaker:
Baard Herman Borge
Tanya Ellingsen
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
16.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/00025-7 Svar fra klagesensor - PO114S - kand 002 - FSV Bodø
Sak:
Studentmappe - Anette Eide - 316469 - FSV Bodø
Avsender:
Baard Herman Borge
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/00084-15 Klage på karakterfastsetting - PO304S - Kand. 001
Sak:
Studentmappe - Silje Bennett Munkvold - 314029 - FSV
Mottaker:
Ingrid Kvalvik
Asbjørn Røiseland
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
20.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 16/00131-11 Resultat av klagebehandling - OR225E - kand 504
Sak:
Studentmappe - Cathrine Silåmo - 318574 - HHB
Avsender:
Harald Torsteinsen
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ann Marit Bertheussen
Dok. dato:
19.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/00215-6 Klage på karakterfastsetting - MA107E - Kand. 006
Sak:
Studentmappe - Ingrid Larsen - 314007 - FBA
Mottaker:
Trond Abrahamsen
Per Sigurd Hundeland
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/00228-274 Underskrevet kontrakt ekstern sensor - MA132L Matematikk 1A, 5-10; Tallære, algebra og funksjonslære og
MA260L Matematikk 2A, 5-10 Kvantitative og kvalitative metoder. Matematikkdidaktisk forskning
Sak:
Samlemappe - ekstern sensor 2016 - PHS - Bodø
Avsender:
Peer Sverre Andersen
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Sølvi Irene
Skipnes
Dok. dato:
11.10.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
441
Avskrevet:
23.01.2017, Tatt til orientering
Dok.:
U, 16/00248-18 Oversendelsesbrev til klagesensur - EK232E - Kand. 063
Sak:
Studentmappe - Line Riksvold - 316090 - HHB
Mottaker:
Harald Bergland
Terje Andreas Mathisen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/00286-5 Klage på karakterfastsetting - EX120E-2 - Kand. 095, 229
Sak:
Klage, anke i forbindelse med eksamen - Emil Svendsen 318127 - Robin Solheim - 318627
Mottaker:
Knut Ims
Vivi Marie Lademoe Storsletten
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
20.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
445
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/00287-2 Søknad om delstudier i utlandet - Leeds Beckett University - H17 V18
Sak:
Studentmappe - Robin Solheim - 318627 - HHN Bodø
Avsender:
Robin Solheim
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Internasjonalisering /Elena Emilova Popova
Dok. dato:
01.11.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 16/00292-8 Bekreftelse på tilbud om utveksling
Sak:
Studentmappe Håkon Bolme Ree - 150713 - FSH Levanger
Avsender:
Håkon Bolme Ree
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Siri Gro
Steinnes
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
26.01.2017, Tatt til etterretning
Dok.:
U, 16/00428-23 Klage på karakterfastsetting - SPU1351 kand 214
Sak:
Studentmappe Lise Næss - 141164 - FSH Namsos
Mottaker:
Marit Mauset
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Kristen Okstad
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Trude Helene Selnes
Dok. dato:
13.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/00471-11 Karakterutskrift fra Augustana University, USA
Sak:
Studentmappe Leif Jone Huse Strømø 141090 -FLU Levanger
Avsender:
Leif Jone Huse Strømø
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Siri Gro
Steinnes
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
23.01.2017, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 16/00490-7 Klage på karakterfastsetting - SPU315 - kand 372 - FSH Levanger
Sak:
Studentmappe Ida-Helene Lægran - 141147 - Helse L
Avsender:
Ida-Helene Lægran
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ragnhild Stamnes
Prestmo
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/00491-14 Klage på karakterfastsetting - SPU1351 kand 290
Sak:
Studentmappe Amalie Baustad - 150813 - FSH Namsos
Mottaker:
Marit Mauset
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Kristen Okstad
Aina Nyborg Sæterbakken
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Trude Helene Selnes
Dok. dato:
13.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/00491-16 Søknad - Avskjermet
Sak:
Studentmappe Amalie Baustad - 150813 - FSH Namsos
Avsender:
Amalie Baustad
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Aashild Skei
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 16/00569-11 Svar på oppmelding til eksamen
Sak:
Studentmappe - Sindre Elias Ånes - 287063 - PHS Nesna
Mottaker:
Sindre Elias Ånes
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Anita Larsen
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/00578-9 Kopi av brev fra NTNU - vedrørende opptak i profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanningen og
skole
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Tanja Walla
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personalavdeling /Unn Storheil
Dok. dato:
23.10.2013
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
25.01.2017, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 16/00652-8 Klage på karakterfastsetting - SPU315 - kand 415 - FSH Levanger
Sak:
Studentmappe Cesilie Granaune Matberg - 141906 - FSH Levanger
Avsender:
Cesilie Granaune Matberg
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ragnhild Stamnes
Prestmo
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/00653-4 Søknad fullføring av studie
Sak:
Studentmappe Tommy Rønning - 111296 - LÆR Levanger
Avsender:
Tommy Rønning
Journaldato:
27.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FLU - Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
/Are Johansen
Dok. dato:
26.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/00675-5 Svar på søknad om redusert arbeidstid og ny beregnet sluttdato i stilling som stipendiat, FSH
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Hege Therese Bell
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Personalavdeling /Ann Karin Størvold
Dok. dato:
12.01.2017
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/00675-6 Underskrevet arbeidsavtale - 80% midlertidig stilling som stipendiat i farmasi - FSH - Namsos/NTNU
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Hege Therese Bell
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Personalavdeling /Hege Sofie Hjelde
Dok. dato:
17.01.2017
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 16/00681-10 Oversendelse til klagesensur GLU1401 kand 704
Sak:
Studentmappe Bjørn Andreas Skjervold - 151501 - FLU Steinkjer
Mottaker:
Per Jarle Sætre
FLU - Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag /Kirsten Lauritsen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ina Sivertsen
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/00696-25 Svar på søknad om gjennomføring av eksamen ved ²Universitetet Agder
Sak:
Studentmappe Nisreen Jamal Mohammad - 112571 - HEL Namsos
Mottaker:
Nisreen Jamal Mohammad
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Trude Helene Selnes
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/00753-9 Vedrørende studier - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Aina Mæhla - 990617 - FSH Namsos
Avsender:
Aina Mæhla
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Ole Evjen
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
24.01.2017, Tatt til orientering
Dok.:
I, 16/00753-10 Søknad - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Aina Mæhla - 990617 - FSH Namsos
Avsender:
Aina Mæhla
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Trude Helene Selnes
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/00764-10 Søknad om refusjon til databriller
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Gunhild Birgitte Sætren
Journaldato:
27.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Personalavdeling /Hege Sofie Hjelde
Dok. dato:
27.01.2017
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
27.01.2017, Tatt til orientering
Dok.:
I, 16/00772-12 Klage på karakterfastsetting - SPU315 - kand 407 - FSH Levanger
Sak:
Studentmappe Carina Skogstad - 141095 - FSH Levanger
Avsender:
Carina Skogstad
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ragnhild Stamnes
Prestmo
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 16/00849-12 Resultat av klagesensur ØKO381 kandidat 10
Sak:
Studentmappe Renate Vonoga - 152688 - NSN Steinkjer
Mottaker:
Renate Vonoga
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Narmina Mitchell
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/00856-5 Svar på søknad - Avskjermet
Sak:
Studentmappe Hong Chau Nguyen Hansen - 152078 - Helse Namsos
Mottaker:
Hong Chau Nguyen Hansen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Trude Helene Selnes
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/00856-6 Dokumentasjon - Avskjermet
Sak:
Studentmappe Hong Chau Nguyen Hansen - 152078 - Helse Namsos
Avsender:
Hong Chau Nguyen Hansen
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Trude Helene Selnes
Dok. dato:
13.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
23.01.2017, Tatt til etterretning
Dok.:
U, 16/00868-25 Svar på spørsmål om intern overflytting fra Sandnessjøen til Levanger 2. studieår
Sak:
Studentmappe - Nina Merethe Rosø - 190528 - FSH Sandnessjøen
Mottaker:
Nina Merethe Rosø
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Siri Gro
Steinnes
Dok. dato:
09.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/00960-8 Klage på karakterfastsetting - SPU315 - kand 385 - FSH Levanger
Sak:
Studentmappe Lillian Eide - 141049 - FSH Levanger
Avsender:
Lillian Eide
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ragnhild Stamnes
Prestmo
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/00971-5 Klage på karakterfastsetting - SPU315 - kand 398 - FSH Levanger
Sak:
Studentmappe Sandra Marianne Pawlik Carlson - 141041 - FSH Levanger
Avsender:
Sandra Marianne Pawlik Carlson
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ragnhild Stamnes
Prestmo
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 16/00991-9 Oversendelse til klagesensur GLB460 kand 126
Sak:
Studentmappe Julie Mæhre 131294 FLU Levanger
Mottaker:
FLU - Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag /Kirsten Lauritsen
Per Jarle Sætre
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ina Sivertsen
Dok. dato:
16.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/00991-11 Resultat av klagesensur GLB460 kand 126
Sak:
Studentmappe Julie Mæhre 131294 FLU Levanger
Mottaker:
Julie Mæhre
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ina Sivertsen
Dok. dato:
20.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/01051-14 Klage på karakterfastsetting - SPU315 ²kand 336 - FSH Namsos
Sak:
Studentmappe - Jenny Eian 141909 - FSH Namsos
Avsender:
Jenny Eian
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Trude Helene Selnes
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
30.01.2017, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 16/01052-13 Klage på karakterfastsetting - SPU315 - kand 342 - FSH Namsos
Sak:
Studentmappe - Silje Kallar 142189 - FSH Namsos
Avsender:
Silje Kallar
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Trude Helene Selnes
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
30.01.2017, Tatt til etterretning
Dok.:
U, 16/01068-7 Resultat av klagesensur GLU425 kand 631
Sak:
Studentmappe Ingebjørg Holbø 131403 LÆR
Mottaker:
Ingebjørg Holbø
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ina Sivertsen
Dok. dato:
20.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/01107-9 Offentleggjering av stortingsmeldinga Kvalitet i høgare utdanning
Sak:
Stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning
Avsender:
Kunnskapsdepartementet
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Studieavdeling /Jan-Atle Toska
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
008
Avskrevet:
25.01.2017, Tatt til etterretning
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 16/01253-17 Prøvingsrapport fra Labora AS. Gjelder Mørkvedbukta
Sak:
Månedlig helseoversikt NORD - Avdeling Mørkvedbukta - 2016
Avsender:
Labora AS
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FBA - Fakultet for biovitenskap og akvakultur /Robert
Arild Eliassen
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
666
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/01312-4 Søknad om godkjenning av emner
Sak:
Studentmappe - Thea Sommerseth - 315447 - HHN - Bodø
Avsender:
Thea Sommerseth
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
HHN - Handelshøgskolen
Dok. dato:
26.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/01369-7 Søknad om svangerskapspermisjon
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Lena-Mari Sjöblom
Journaldato:
27.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Personalavdeling /Hege Sofie Hjelde
Dok. dato:
27.01.2017
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/01390-19 Innvilgelse - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Statens Pensjonskasse
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FLU - Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
/Shirin Moradi
Dok. dato:
17.01.2017
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
26.01.2017, Tatt til orientering
Dok.:
U, 16/01466-12 Svar på søknad - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Chris Benny Mikkelsen - 285486 - HHB
Mottaker:
Chris Benny Mikkelsen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Anita Larsen
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/01466-13 Søknad om utvidet studieløp
Sak:
Studentmappe - Chris Benny Mikkelsen - 285486 - HHB
Avsender:
Chris Benny Mikkelsen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HHN - Handelshøgskolen /Bjørn-Åge Rånes
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
26.01.2017, Besvart med utgående dokument
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 16/01485-5 Oversendelse til klagesensur BLU131 kand 103
Sak:
Studentmappe - Dennis Sevilla Myhre - 130934 - LÆR Levanger
Mottaker:
Marit Semundseth
Avdeling for lærerutdanning - Nord-Trøndelag /Laila Lutnæs Sakshaug
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ina Sivertsen
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/01522-8 Underskrevet arbeidsavtale - stilling som rådgiver - st.nr. 30071000 - Eiendomsavdeling - Steinkjer
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Kirsti Sundfær Stubbe
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Personalavdeling /Grethe Bratlie
Dok. dato:
18.01.2017
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
24.01.2017, Tatt til orientering
Dok.:
I, 16/01565-15 Klage på karakterfastsetting - SPU315 ²kand 465 - FSH - Levanger
Sak:
Studentmappe Kamilla Hass 141106 FSH Levanger
Avsender:
Kamilla Hass
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ragnhild Stamnes
Prestmo
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/01595-4 Vedrørende utbetaling av Udir midler
Sak:
Lærekandidat - Avskjermet
Avsender:
Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor i Nord-Trøndelag
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Personalavdeling /Elisabeth Boye Okkenhaug
Dok. dato:
19.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
221
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/01608-4 Søknad - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Daniel Konstad - 151380 - HHN Stjørdal
Avsender:
Daniel Konstad
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Anne Marie Bekkedal
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/01608-5 Søknad - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Daniel Konstad - 151380 - HHN Stjørdal
Avsender:
Daniel Konstad
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
HHN - Handelshøgskolen /Anne Marie Bekkedal
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 16/01640-5 Klage på karakterfastsetting - SPU315 - kand 365 - FSH Levanger
Sak:
Studentmappe Thea Berger Oterholm - 141094 - FSH Levanger
Avsender:
Thea Berger Oterholm
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ragnhild Stamnes
Prestmo
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/01644-15 Klage på karakterfastsetting - SPU315 - kand 389 - FSH Levanger
Sak:
Studentmappe Siv Renate Øksnes - 120990 - FSH Levanger
Avsender:
Siv Renate Øksnes
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ragnhild Stamnes
Prestmo
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/01653-6 Klage på karakterfastsetting - SPU315 ²kand 334 - FSH Namsos
Sak:
Studentmappe - Runa Sørmo - 142021 - FSH Namsos
Avsender:
Runa Sørmo
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Trude Helene Selnes
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
30.01.2017, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 16/01655-5 Klage på karakterfastsetting - SPU315 ²kand 358- FSH Namsos
Sak:
Studentmappe - Christine Marie Tølløfsen - 120944 - FSH Namsos
Avsender:
Christine Marie Tølløfsen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Trude Helene Selnes
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
30.01.2017, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 16/01663-5 Klage på karakterfastsetting - SPU315 - kand 374 - FSH Levanger
Sak:
Studentmappe - Aril Gaundal - 120899 - FSH Levanger
Avsender:
Aril Gaundal
Journaldato:
27.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ragnhild Stamnes
Prestmo
Dok. dato:
27.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/01711-5 Klage på karakterfastsetting - SPU315 - kand 352 - FSH Namsos
Sak:
Studentmappe Sara Anna Kristin Nicolausson - 141194 - FSH Namsos
Avsender:
Sara Anna Kristin Nicolausson
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Trude Helene Selnes
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
30.01.2017, Tatt til etterretning
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 16/01715-6 Svar på klage - Avskjermet
Sak:
Studentmappe Birgitte Strand Helmersen 141217 FLU Levanger
Mottaker:
Birgitte Strand Helmersen
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FLU - Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
/Are Johansen
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/01771-8 Klage på karakterfastsetting - SPU315 - kand 384 - FSH Levanger
Sak:
Studentmappe Hameda Kohestani - 130598 - FSH Levanger
Avsender:
Hameda Kohestani
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ragnhild Stamnes
Prestmo
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/01780-11 Søknad om tildeling av selvvalgt bachelorgrad
Sak:
Studentmappe - Mathilde Eide Jenssen - 997035 - FSV Bodø
Avsender:
Mathilde Eide Jenssen
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål
Dok. dato:
26.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/01890-8 Bekreftelse på tilbud om utveksling
Sak:
Studentmappe - Julie Korneliussen - 150702 - FSH Levanger
Avsender:
Julie Røli Korneliussen
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Siri Gro
Steinnes
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
26.01.2017, Tatt til etterretning
Dok.:
U, 16/01923-5 Individuell utdanningsplan
Sak:
Studentmappe - Birgitte Karlsen Østgård 141647 - HELSE N
Mottaker:
Birgitte Karlsen Østgård
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Randi
Synnøve Sætervik
Dok. dato:
11.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/01992-7 Klage på karakterfastsetting - MA138L ²kand 002 - Bodø - FLU
Sak:
Studentmappe - Lise Mari Larsen Tindslett - 318975 - FLU
Avsender:
Lise Mari Larsen Tindslett
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
17.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 16/02011-9 Vedrørende studier - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Inge Kristensen - 062063 - HHN Stjørdal
Avsender:
Inge Kristensen
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
HHN - Handelshøgskolen /Anne Marie Bekkedal
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
26.01.2017, Tatt til etterretning
Dok.:
U, 16/02059-8 Klage på karakterfastsetting - BI247F ²
Sak:
Studentmappe - Jorid Bøe Bergsbakken - 319538
Mottaker:
Øystein Ahlstrøm
Ørjan Hagen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ann Marit Bertheussen
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/02072-4 Klage på karakterfastsetting - MA145F - Kand. 001
Sak:
Studentmappe - Lisbeth Okstad - 318444 - FBA
Mottaker:
Trond Abrahamsen
Per Sigurd Hundeland
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
18.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/02109-13 Report from the expert committee
Sak:
Stilling som professor/førsteamanuensis i bedriftsøkonomiske fag ved NSN - Steinkjer
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 25 første ledd
Saksbehandler:
HHN - Handelshøgskolen /Mildrid Synøve Pedersen
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/02121-7 Bekreftelse på studie - Bachelor i sosiologi
Sak:
Studentmappe - Susan Rose Achieng - 292056 - FSV Bodø
Avsender:
Susan Rose Achieng
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FSV - Fakultet for samfunnsvitenskap /Marianne Haugane
Andersen
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/02132-6 Dokumentasjon - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Fatemeh Hosseiny - 150794 - SYK Namsos
Avsender:
Fatemeh Hosseiny
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Siri Gro
Steinnes
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
23.01.2017, Tatt til etterretning
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 16/02269-7 Klage på karakterfastsetting - HI109S - Kand. 214
Sak:
Studentmappe - Lars Simones - 318660 - HHN Bodø
Mottaker:
Miriam Tveit
Stefan Figenschow
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
16.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/02269-9 Resultat av klagebehandling - OR225E - kand 111
Sak:
Studentmappe - Lars Simones - 318660 - HHN Bodø
Avsender:
Harald Torsteinsen
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ann Marit Bertheussen
Dok. dato:
19.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/02269-10 Søknad om delstudier i utlandet - University of Caen Basse Normandie - H17
Sak:
Studentmappe - Lars Simones - 318660 - HHN Bodø
Avsender:
Lars Simones
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 tredje led
Saksbehandler:
Internasjonalisering /Elena Emilova Popova
Dok. dato:
19.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/02301-8 Søknad - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Karl Erik Holmen - 314030 - FSV- Bodø
Avsender:
Karl Erik Holmen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/02305-19 New offer of employment -position as assosiate professor in VFX and compositing
Sak:
Stilling som professor/førsteamanuensis i VFX og Compositing ved FSV
Mottaker:
Andrew Brownridge
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personalavdeling /Grethe Bratlie
Dok. dato:
16.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/02350-4 Svar vedrørende eksamen i BLU301 våren - 17
Sak:
Studentmappe - Marte Loeng - 286603 - PHS Nesna
Mottaker:
Marte Loeng
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Anita Larsen
Dok. dato:
20.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 16/02350-5 Ettersendt dokumentasjon
Sak:
Studentmappe - Marte Loeng - 286603 - PHS Nesna
Avsender:
Marte Loeng
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål
Dok. dato:
11.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/02385-11 Orientering om tilsetting
Sak:
Fast 50% stilling som tekniker
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 25 første ledd
Saksbehandler:
HHN - Handelshøgskolen /Mildrid Synøve Pedersen
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/02470-3 Spørsmål vedrørende videreutdanning
Sak:
Studentmappe - Renathe Aspunvik - 190254 - PHS Nesna
Avsender:
Renathe Larsen Aspunvik
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FLU - Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Dok. dato:
21.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/02533-3 Klage på karakterfastsetting - KR211L - kand 021 - FLU Bodø
Sak:
Studentmappe - Christina Henriksen - 313031 - FLU Bodø
Avsender:
Christina Henriksen
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/02587-4 Vedrørende studier - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Stein Søraas 130491 - Helse N
Mottaker:
Stein Søraas
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Ole Evjen
Dok. dato:
10.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/02655-7 Klage på karakterfastsetting - SPU315 - kand 399 - FSH Levanger
Sak:
Studentmappe Ingrid Fossum - 121028 - FSH Levanger
Avsender:
Ingrid Fossum
Journaldato:
27.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ragnhild Stamnes
Prestmo
Dok. dato:
27.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 16/02675-6 Søknad - praksis
Sak:
Studentmappe Sandra Marie Bråten 251177 FLU Bodø
Avsender:
Sandra Marie Bråten
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FLU - Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
/Grete Forsmo
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/02675-7 Søknad om godkjenning av emner
Sak:
Studentmappe Sandra Marie Bråten 251177 FLU Bodø
Avsender:
Sandra Marie Bråten
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FLU - Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
/Hanne Mathisen
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/02834-3 Praksisvurdering
Sak:
Studentmappe -Stina Marlene Karijord Johansen - 285417 - FLU - Nesna
Avsender:
Kløvermarka barnehage
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
FLU - Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
/Christian Falck Kummernes
Dok. dato:
10.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
26.01.2017, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 16/02907-16 Klage på karakterfastsetting SYK108H kand 6783 FSH Mo i Rana
Sak:
Studentmappe - Vilde Harbak Skomedal - 319687 - FSH Mo i Rana
Avsender:
Vilde Harbak Skomedal
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/03046-8 Resultat av klagebehandling - OR225E - kand 133
Sak:
Studentmappe - Jonas Kvenseth - 318625 - HHN
Avsender:
Harald Torsteinsen
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ann Marit Bertheussen
Dok. dato:
19.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/03081-6 Svar på søknad om permisjon fra studiene
Sak:
Studentmappe Benedicte Hansen - 316058 - HHN
Mottaker:
Benedicte Hansen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HHN - Handelshøgskolen /Bjørn-Åge Rånes
Dok. dato:
05.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 16/03131-11 Svarbrev fra klagekommisjonen - AK205F - Kand. 024
Sak:
Studentmappe - Ole-Martin Laugen - 316572 - FBA Bodø
Mottaker:
Ole-Martin Laugen
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
16.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/03151-23 Tilbud om stilling ved Nord universitet - 30032041
Sak:
Stilling som stipendiat i entreprenørskap/ innovasjon - st.nr. 30032041 - HHN - Mo
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 25 første ledd
Saksbehandler:
Personalavdeling /Grethe Bratlie
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
216
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/03183-11 Svar på: Hovedtariffavtalen i staten 010516 - 300418 Forhandlinger 2.avtaleår Innspill fra institusjonene
Sak:
Samlemappe 2016 - 2.3.3 - lokale lønnsforhandlinger etter HTA pkt. 3.3.3 - Krav og protokoller
Mottaker:
Kunnskapsdepartementet
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personalavdeling /Elisabeth Boye Okkenhaug
Dok. dato:
20.12.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
231
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/03184-9 Oversendelsesbrev til klagesensur - BO200SL - 002
Sak:
Studentmappe - Karoline Cecilie Magnussen - 312734 - PHS Bodø
Mottaker:
Ellinor Myrvang
Hanne Værum Sørensen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ann Marit Bertheussen
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/03209-4 Tilbudsbrev på profileringsartikler
Sak:
Anskaffelse - Rammeavtale på profileringsartikler, gaver og profilbekledning
Avsender:
Aksess & Daylight AS
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl
§13.1pkt2
Saksbehandler:
Dok. dato:
31.08.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Regnskap /Trine Landsem Ekhorn
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/03209-10 Vi ber om innsyn i hele anbudet til Aksess & Daylight AS
Sak:
Anskaffelse - Rammeavtale på profileringsartikler, gaver og profilbekledning
Avsender:
IDÉ House of Brands AS
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
14.09.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Avskrevet:
Regnskap /Trine Landsem Ekhorn
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 16/03235-6 Pressemelding - Vil ha kultur for kvalitet i høyere utdanning
Sak:
KD Pressemeldinger
Avsender:
Kunnskapsdepartementet
Journaldato:
27.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Studieavdeling /Jan-Atle Toska
Dok. dato:
27.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
002
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/03311-8 Svar på søknad - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Elisabeth Haraldsvik - 141321 - HVP - Steinkjer
Mottaker:
Elisabeth Haraldsvik
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FBA - Fakultet for biovitenskap og akvakultur /Anita
Sundet
Dok. dato:
18.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/03323-8 Oversendelsesbrev til klagesensur - EK232E - Kand. 057
Sak:
Studentmappe - Cecilie Dragland Festvåg - 316216 - HHN
Mottaker:
Harald Bergland
Terje Andreas Mathisen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/03370-4 Avmelding av emne - SO214S
Sak:
Studentmappe - Kristina Grundstrøm - 316452 - FSV
Avsender:
Kristina Grundstrøm
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FSV - Fakultet for samfunnsvitenskap /Marianne Haugane
Andersen
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
23.01.2017, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 16/03374-8 Resultat av klagebehandling - OR225E - kand 505
Sak:
Studentmappe - Carina Mailen Rødfjell - 970815 - HHN
Avsender:
Harald Torsteinsen
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ann Marit Bertheussen
Dok. dato:
19.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/03422-7 Klagesak - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Knut Johan Hallsjø Aarvik - 141535 - NSN Stjørdal
Mottaker:
Avdeling for næring, samfunn og natur - Nord-Trøndelag /Petter Helmersen Bogfjellmo
Olav Krogstad
Journaldato:
27.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
HHN - Handelshøgskolen /Anne Marie Bekkedal
Dok. dato:
12.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 16/03571-14 Klage på karakterfastsetting - KJ103F ²
Sak:
Studentmappe - Helene Oldeide Helgedagsrud - 318547 - FBA
Mottaker:
Åge Mohus
Åse Strand
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ann Marit Bertheussen
Dok. dato:
20.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/03571-15 Resultat av klagebehandling - BI217F - kand 022
Sak:
Studentmappe - Helene Oldeide Helgedagsrud - 318547 - FBA
Avsender:
Bård-Ove Karlsen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ann Marit Bertheussen
Dok. dato:
20.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/03610-6 Klage på karakterfastsetting - SO330S - Kand. 011
Sak:
Studentmappe - Mathias Alexander Tessem - 990399 - FSV Bodø
Mottaker:
Jorid Krane Hanssen
Cecilie Omre
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
20.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/03657-12 Svar på søknad - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Tommy Skaug Karlsen - 318677 - HHN Bodø
Mottaker:
Tommy Skaug Karlsen
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
HHN - Handelshøgskolen /Bjørn-Åge Rånes
Dok. dato:
10.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/03657-13 Søknad om delstudier i utlandet - Kedge Business School - H17
Sak:
Studentmappe - Tommy Skaug Karlsen - 318677 - HHN Bodø
Avsender:
Tommy Skaug Karlsen
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Internasjonalisering /Elena Emilova Popova
Dok. dato:
03.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/03693-9 Klage på karakterfastsetting FARD170 kand 855 FSH Namsos
Sak:
Studentmappe - Line Thoresen - 151805 - FSH Namsos
Avsender:
Line Thoresen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Trude Helene Selnes
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 16/03695-6 Klage på karakterfastsetting - HI109NS ²kand 046 - FSV-Bodø
Sak:
Studentmappe - Andreas Utstøl Jakobsen - 318350 - FSV Bodø
Avsender:
Andreas Utstøl Jakobsen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/03695-7 Klage på formelle feil ved eksamen - HI114NS
Sak:
Studentmappe - Andreas Utstøl Jakobsen - 318350 - FSV Bodø
Avsender:
Andreas Utstøl Jakobsen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FSV - Fakultet for samfunnsvitenskap /Astrid Kjærefjord
Gaustad
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/03715-5 Søknad - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Per Eyvind Solheim - 315832 - HHN
Avsender:
Per Eyvind Solheim
Journaldato:
27.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål
Dok. dato:
27.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/03758-9 Resultat av klagebehandling - BI217F - kand 021
Sak:
Studentmappe - Juni Helén Jonas - 318558 - FBA Bodø
Avsender:
Bård-Ove Karlsen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ann Marit Bertheussen
Dok. dato:
20.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/03770-30 Nytt tilbud om tilsetting i stilling som stipendiat i hverdagsrehablilitering
Sak:
Utlysning av stipendiatstilling i Hverdagsrehabilitering
Mottaker:
Hanne Leirbekk Mjøsund
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Ann Karin
Størvold
Dok. dato:
10.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
216
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/03778-10 Innkalling til intervju
Sak:
Utlysning av stipendiatstilling i psykisk helse - HEL
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 25 første ledd
Saksbehandler:
FLU - Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
/Shirin Moradi
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
216
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 16/03778-11 Innkalling til intervju
Sak:
Utlysning av stipendiatstilling i psykisk helse - HEL
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 25 første ledd
Saksbehandler:
FLU - Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
/Shirin Moradi
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
216
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/03778-12 Innkalling til intervju
Sak:
Utlysning av stipendiatstilling i psykisk helse - HEL
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 25 første ledd
Saksbehandler:
FLU - Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
/Shirin Moradi
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
216
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/03778-13 RE: Innkalling til intervju
Sak:
Utlysning av stipendiatstilling i psykisk helse - HEL
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 25 første ledd
Saksbehandler:
FLU - Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
/Shirin Moradi
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
216
Avskrevet:
26.01.2017, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 16/03778-14 RE: Innkalling til intervju
Sak:
Utlysning av stipendiatstilling i psykisk helse - HEL
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 25 første ledd
Saksbehandler:
FLU - Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
/Shirin Moradi
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
216
Avskrevet:
26.01.2017, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 16/03778-15 RE: Innkalling til intervju
Sak:
Utlysning av stipendiatstilling i psykisk helse - HEL
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 25 første ledd
Saksbehandler:
FLU - Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
/Shirin Moradi
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
216
Avskrevet:
26.01.2017, Tatt til etterretning
Dok.:
U, 16/03778-16 RE: RE: Innkalling til intervju
Sak:
Utlysning av stipendiatstilling i psykisk helse - HEL
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 25 første ledd
Saksbehandler:
FLU - Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
/Shirin Moradi
Dok. dato:
26.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
216
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 16/03778-17 Innkalling til intervju
Sak:
Utlysning av stipendiatstilling i psykisk helse - HEL
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 25 første ledd
Saksbehandler:
FLU - Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
/Shirin Moradi
Dok. dato:
26.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
216
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/03863-14 Dispatch of applicant list - 30020381
Sak:
Stilling som Dekan - Biovitenskap og akvakultur - st.nr. 30020381
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 25 første ledd
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Personalavdeling /Grethe Bratlie
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/03896-9 Resultat av klagebehandling - OR225E - kand 166
Sak:
Studentmappe - Stine Eilertsen - 318633 - HHN - Bodø
Avsender:
Harald Torsteinsen
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ann Marit Bertheussen
Dok. dato:
19.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/03943-7 Klage på karakterfastsetting EX150S kand 494 FSV Bodø
Sak:
Studentmappe - Mahamed Farah Siad - 314413 - FSV Bodø
Avsender:
Mahamed Farah Siad
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/03946-5 Søknad - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Tarja-Mari Toivola Hansen - 319148 - PHS
Avsender:
Tarja-Mari Toivola Hansen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Sølvi Irene
Skipnes
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/03952-3 Klage på karakterfastsetting - HI221S - Kand. 027
Sak:
Studentmappe - Anders Meosli Melteig - 324728 - FSV Bodø
Mottaker:
Alf Ragnar Nielssen
Gunnar Winsnes Knutsen
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
16.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 16/04146-7 Klage på karakterfastsetting - KJ100F - Kand. 042
Sak:
Studentmappe - Anne Beathe Guldseth - 323317 - FBA
Mottaker:
Åse Strand
Åge Mohus
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
16.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/04165-3 Søknad om godkjenning av emner
Sak:
Studentmappe Bente Elise Saua 270265 FLU Nesna
Avsender:
Bente Saua
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FLU - Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
/Hanne Mathisen
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/04188-4 Klage på karakterfastsetting - SYK108H kand 6271
Sak:
Studentmappe - Aradhana Gosain - 323886 - PHS Bodø
Avsender:
Aradhana Gosain
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/04207-9 Vurdering av søkere - Avskjermet
Sak:
Stilling som stipendiat i studier av profesjonspraksis med fokus på naturfag/naturfagdidaktikk - st.nr. 30016238 - PHS / Lukk
Bodø
Avsender:
Ana Borissova
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Personalavdeling /Bodil Blix Aase
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
216
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/04221-7 Søknad om permisjon
Sak:
Studentmappe - Solfrid Aas Musum - 130786 - HEL Namsos
Avsender:
Solfrid Aas Musum
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Ole Evjen
Dok. dato:
22.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
23.01.2017, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 16/04227-2 Bekreftelse på tilbud om utveksling
Sak:
Studentmappe Mari Elise Kolsum Storaune 150686 HEL
Avsender:
Mari Elise Kolsum Storaune
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Siri Gro
Steinnes
Dok. dato:
03.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
26.01.2017, Tatt til etterretning
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 16/04228-2 Bekreftelse på tilbud om utveksling
Sak:
Studentmappe Sigrid Eithun 150726 - FSH Levanger
Avsender:
Sigrid Eithun
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Siri Gro
Steinnes
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
26.01.2017, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 16/04242-3 Utveksling Israel våren 2017 - utfylte skjemaer
Sak:
Studentmappe Anne Solem 150709 - FSH Levanger
Avsender:
Anne Solem
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Siri Gro
Steinnes
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
26.01.2017, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 16/04242-4 Bekreftelse på tilbud om utveksling
Sak:
Studentmappe Anne Solem 150709 - FSH Levanger
Avsender:
Anne Solem
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Siri Gro
Steinnes
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
26.01.2017, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 16/04243-3 Bekreftelse på tilbud om utveksling
Sak:
Studentmappe Trine Marie Engstrøm 150782 HEL Levanger
Avsender:
Trine Marie Engström
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Siri Gro
Steinnes
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
26.01.2017, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 16/04244-4 Bekreftelse på tilbud om utveksling
Sak:
Studentmappe Mathilde Johansen 150714 HEL
Avsender:
Mathilde Johansen
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Siri Gro
Steinnes
Dok. dato:
22.12.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
26.01.2017, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 16/04299-4 Søknad - Avskjermet
Sak:
Studentmappe Hildegunn Hjerpbakk 322380 FBA Bodø
Avsender:
Hildegunn Hjerpbakk
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 16/04329-6 Søknad - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Frode Rasmussen - 998463 - FSH Bodø
Avsender:
Frode Rasmussen
Journaldato:
27.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål
Dok. dato:
26.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/04343-8 Svar på søknad - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Ahmed Ali Mohamed 323631 - FSH Namsos
Mottaker:
Ahmed Ali Mohamed
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Trude Helene Selnes
Dok. dato:
17.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/04381-3 Korrespondanse vedrørende - Dannelsesemester
Sak:
Studentmappe - Brenda Blahim - 316449 - FSV
Avsender:
Brenda Blahim
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FSV - Fakultet for samfunnsvitenskap /Marianne Haugane
Andersen
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
23.01.2017, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 16/04400-6 Klage på vedtak - Avskjermet
Sak:
Klagesak - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studieavdeling /Cathrine Wettergreen Moseng
Dok. dato:
23.12.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Avskrevet:
25.01.2017, Tatt til etterretning
Dok.:
U, 16/04431-6 Klage på karakterfastsetting - KJ100F - Kand. 125
Sak:
Studentmappe June Saltkjelvik 322206 - PHS Bodø
Mottaker:
Åse Strand
Åge Mohus
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
16.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/04450-1 Bekreftelse på tilbud om utveksling
Sak:
Studentmappe Johanna Skånøy 150678 FSH Levanger
Avsender:
Johanna Skånøy
Journaldato:
27.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Siri Gro
Steinnes
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
26.01.2017, Tatt til etterretning
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 16/04483-4 Oversendelse til klagesensur ØKO326 kandidat 22
Sak:
Studentmappe - Anabelle Pusta Borgsø - 110858 - NSN Steinkjer
Mottaker:
Carl Anders Sjøli
Anders Berg Olsen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Narmina Mitchell
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/04498-6 Klage på karakterfastsetting - FAR150 ²studiested- Namsos
Sak:
Studentmappe - Sara Zakareia Ramadan - 323626 - FSH Namsos
Mottaker:
Hege Therese Bell
Nord universitet /Elisabeth Moen Rørvik
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Trude Helene Selnes
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/04502-9 SANORD subscription fees 20127
Sak:
South African Nordic Centre - SANORD
Avsender:
Southern African-Nordic Center ( SANORD) SANORD Central Office
Journaldato:
27.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Internasjonalisering /Monica Brobak
Dok. dato:
26.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
073
Avskrevet:
26.01.2017, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 16/04510-3 Bekreftelse på tilbud om utveksling
Sak:
Studentmappe Ane Geving - 150728 - FSH Levanger
Avsender:
Ane Geving
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Siri Gro
Steinnes
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
26.01.2017, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 16/04555-3 Klage på karakterfastsetting SYK108H kand 6152 FSH Bodø
Sak:
Studentmappe Kristin Bjørgan - 284316 - FSH Bodø
Avsender:
Kristin Bjørgan
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/04610-5 Sensur - Avskjermet
Sak:
Studentmappe Eirik Dahlin Sæter 323842 FLU Levanger
Avsender:
Ole Enge
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ina Sivertsen
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 16/04626-3 Søknad - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Martin Torbergsen - 319604 - HHB Mo
Avsender:
Martin Torbergsen
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/04634-3 Søknad - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Vibeke-Maria Gill - 998797 - FLU Bodø
Avsender:
Vibeke-Maria Giil
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/04670-6 Søknad om permisjon
Sak:
Studentmappe - Yngvild Wolden Staver - 322847 - FBA Steinkjer
Avsender:
Yngvild Wolden Staver
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FBA - Fakultet for biovitenskap og akvakultur /Anita
Sundet
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
24.01.2017, Besvart med utgående dokument
Dok.:
U, 16/04676-15 Oversendelse av rapport fra sakkyndig bedømmelseskomite - 30067729
Sak:
Stilling som stipendiat i studier av profesjonspraksis med fokus på sykepleie, st.nr. 30067729 , FSH Bodø
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 25 første ledd
Saksbehandler:
Personalavdeling /Bodil Blix Aase
Dok. dato:
02.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/04684-5 Klage på karakterfastsetting - KJ100F - Kand. 050
Sak:
Studentmappe Martin Nikolai Rølvåg Engelsen - 323707 - FBA
Mottaker:
Åse Strand
Åge Mohus
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
16.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/04707-6 Dokumentasjon søknad - Avskjermet
Sak:
Studentmappe Stine Mentzoni Sørli - 151433 - HHN Stjørdal
Avsender:
Stine Mentzoni Sørli
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Anne Marie Bekkedal
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 16/04724-4 Bekreftelse av at utdanningskravene til autorisert regnskapsfører er oppfylt
Sak:
Studentmappe Oddrun Herdis Ofte 231893 HHN Bodø
Mottaker:
Oddrun Herdis Ofte
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
HHN - Handelshøgskolen /Bjørn-Åge Rånes
Dok. dato:
04.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/04775-5 Klage på karakterfastsetting - SPU1351- kand 246
Sak:
Studentmappe Signe Aminda Bech - 323480 - Helse Namsos
Mottaker:
Marit Mauset
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Kristen Okstad
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Trude Helene Selnes
Dok. dato:
13.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/04811-2 Klage på karakterfastsetting - BUL100L - Kand 148
Sak:
Studentmappe - Vebjørn Olsen - 318926 - PHS
Avsender:
Vebjørn Olsen
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
20.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/04857-5 Svar på søknad om forlengelse av permisjon
Sak:
Studentmappe - Tanja Hoff - 316217 - HHN
Mottaker:
Tanja Hoff
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HHN - Handelshøgskolen /Bjørn-Åge Rånes
Dok. dato:
10.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/04868-4 Invitasjon til møte - bekreftelse på deltakelse
Sak:
Overordnet samarbeidsorgan ( OSO ) - kommunene og Nordlandssykehuset helseforetak
Mottaker:
Helgelandssykehuset
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Bodil
Helene Svendsgård
Dok. dato:
10.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
014
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/05009-6 Svar på spørsmål
Sak:
Studentmappe - Therese Flak Vik - 324189 - HHB Steinkjer
Mottaker:
Therese Flak Vik
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FBA - Fakultet for biovitenskap og akvakultur /Anita
Sundet
Dok. dato:
11.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 16/05053-4 Søknad - Avskjermet
Sak:
Studentmappe Matilde Vang 323013 FBA Bodø
Avsender:
Matilde Vang
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål
Dok. dato:
26.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/05063-2 EBSCO - anskaffelsesprotokoll - Academic Search Premier
Sak:
UB - innkjøp - databaser 2017
Mottaker:
EBSCO Information Services /Sandra Mickwitz
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 23 tredje ledd
Saksbehandler:
Universitetsbiblioteket /Clara Agathe Hagtvedt Lunndal
Dok. dato:
14.10.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
044
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/05063-3 EBSCO - anskaffelsesprotokoll - Cinahl with Full Text
Sak:
UB - innkjøp - databaser 2017
Mottaker:
EBSCO Information Services /Sandra Mickwitz
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 23 tredje ledd
Saksbehandler:
Universitetsbiblioteket /Clara Agathe Hagtvedt Lunndal
Dok. dato:
14.10.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
044
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/05063-4 EBSCO - anskaffelsesprotokoll - SportDiscus with full Text
Sak:
UB - innkjøp - databaser 2017
Mottaker:
EBSCO Information Services /Sandra Mickwitz
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 23 tredje ledd
Saksbehandler:
Universitetsbiblioteket /Clara Agathe Hagtvedt Lunndal
Dok. dato:
14.10.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
044
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/05079-4 Klage på karakterfastsetting - FAR150 ²FSH Namsos
Sak:
Studentmappe - Aleksandra Ivanovic 323635 - HEL Namsos
Mottaker:
Hege Therese Bell
Nord universitet /Elisabeth Moen Rørvik
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Trude Helene Selnes
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/05082-3 Søknad om utveksling til PCA 2017/18
Sak:
Studentmappe - Adrian Birkeland - 111103 -NSN Steinkjer
Avsender:
Adrian Birkeland
Journaldato:
27.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FSV - Fakultet for samfunnsvitenskap /Ole Christian
Tidemann
Dok. dato:
20.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 16/05135-5 Resultat av klagesensur BLU2101 kand. 203
Sak:
Studentmappe Marita Kvamstad 120962 LÆR Levanger
Mottaker:
Marita Kvamstad
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ina Sivertsen
Dok. dato:
18.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/05151-2 Utveksling Italia våren 2017 - utfylte skjemaer
Sak:
Studentmappe Ann Helen Ranheim - 150710 - FSH Levanger
Avsender:
Ann Helen Overvik Ranheim
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Siri Gro
Steinnes
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
26.01.2017, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 16/05157-4 Databehandleravtale Nettovervåkning ²Sikkerhetsanalyse signert
Sak:
Rammeavtale med UNINETT
Avsender:
UNINETT AS
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Digitaliserings- og IT-avdeling /Odd Asbjørn Halseth
Dok. dato:
20.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
053
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/05167-13 Orientering om tilsetting
Sak:
Stilling som overingeniør/avdelingsingeniør - KOM Namsos
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 25 første ledd
Saksbehandler:
Dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Solrun
Moen
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Personal
Klasse:
212
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/05173-5 Opphør av midlertidig tilsetting i stilling som avdelingsingeniør st.nr. 30016195 - FBA
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Anja Jensen Hervik
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Personalavdeling /Wenche Lind
Dok. dato:
18.01.2017
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/05191-11 Forhåndsvurdering av søknad - ikke med i den videre prosessen - 30015961
Sak:
Utlysing av stilling som førsteamanuensis i historie, st. nr. 30015961 - FSV
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 25 første ledd
Saksbehandler:
Personalavdeling /Grethe Bratlie
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 16/05191-12 Forhåndsvurdering av søknad - videre i prosessen - oppdatering av søknad - 30015961
Sak:
Utlysing av stilling som førsteamanuensis i historie, st. nr. 30015961 - FSV
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 25 første ledd
Saksbehandler:
Personalavdeling /Grethe Bratlie
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/05191-13 Forhåndsvurdering av søknad - videre i prosessen - oppdatering av søknad - 30015961
Sak:
Utlysing av stilling som førsteamanuensis i historie, st. nr. 30015961 - FSV
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 25 første ledd
Saksbehandler:
Personalavdeling /Grethe Bratlie
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/05191-14 Forhåndsvurdering av søknad - videre i prosessen - oppdatering av søknad - 30015961
Sak:
Utlysing av stilling som førsteamanuensis i historie, st. nr. 30015961 - FSV
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 25 første ledd
Saksbehandler:
Personalavdeling /Grethe Bratlie
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/05191-15 Forhåndsvurdering av søknad - videre i prosessen - oppdatering av søknad - 30015961
Sak:
Utlysing av stilling som førsteamanuensis i historie, st. nr. 30015961 - FSV
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 25 første ledd
Saksbehandler:
Personalavdeling /Grethe Bratlie
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/05191-17 Informasjon om oppdatering av søknad - videre i prosessen - 30015961
Sak:
Utlysing av stilling som førsteamanuensis i historie, st. nr. 30015961 - FSV
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 25 første ledd
Saksbehandler:
Personalavdeling /Grethe Bratlie
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/05218-8 Rapport fra sakkyndig bedømmelseskomite - vurdering av søkere til stilling som stipendiat i naturfag/
naturfagdidaktikk - FLU Levanger
Sak:
Stipendiatstilling i naturfag/ naturfagdidaktikk
Avsender:
Idar Mestad
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
20.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Avskrevet:
25.01.2017, Tatt til etterretning
Personalavdeling /Bodil Blix Aase
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 16/05218-9 Oversendelse av rapport fra sakkyndig bedømmelseskomite
Sak:
Stipendiatstilling i naturfag/ naturfagdidaktikk
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 25 første ledd
Saksbehandler:
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
FLU - Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
/Shirin Moradi
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/05223-3 Svar på søknad om utsatt innlevering av master
Sak:
Studentmappe - Grete Sophie Høvik Ulvang 130454 - HEL Namsos
Mottaker:
Grete Sophie Høvik Ulvang
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Ole Evjen
Dok. dato:
11.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/05224-2 Veiledningsavtale masteroppgaven i psykisk helsearbeid
Sak:
Studentmappe - Grete Katrine Fagerheim 130453 - FSH Namsos
Avsender:
Grete Katrine Fagerheim
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Anne
Beate Øvereng Moe
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
25.01.2017, Tatt til orientering
Dok.:
U, 16/05240-3 Svar på søknad om utsatt innleveringsfrist på masteroppgave
Sak:
Studentmappe - Inger Jepsen 062134 - Helse N
Mottaker:
Inger Jepsen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Ole Evjen
Dok. dato:
11.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/05244-13 Orientering om oppnevning av sakkyndig bedømmelseskomite
Sak:
Stilling som førsteamanuensis i statsvitenskap
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
27.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 25 første ledd
Saksbehandler:
Dok. dato:
27.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
HHN - Handelshøgskolen /Mildrid Synøve Pedersen
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/05265-9 Oppnevning av bedømmelseskomite for vurdering av søkere til stilling som stipendiater - 4 stillinger- st.nr.
30066494
Sak:
Stilling som stipendiat- fire midlertidige stillinger, st. nr. 30066494 ,30066495,30034337 og 30067888- FSV - Ny utlysning
Mottaker:
Berit Skorstad
Jorid Krane Hanssen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personalavdeling /Grethe Bratlie
Dok. dato:
13.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 16/05270-7 Oppnevning av bedømmelseskomite for vurdering av søkere til stilling som stipendiat innenfor: Innovasjon,
ledelse og likestilling/diversitet - to midlertidige stillinger- st. nr. 30066442 og st. nr. 30066665 - FSV
Sak:
Stilling som stipendiat innenfor: Innovasjon, ledelse og likestilling/diversitet - to midlertidige stillinger- st. nr. 30066442 og
st. nr. 30066665 - FSV
Mottaker:
Johan Elvemo Ravn
Elisabet Carine Ljunggren
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personalavdeling /Grethe Bratlie
Dok. dato:
13.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/05313-7 Oppnevning av sakkyndig bedømmelseskomite for vurdering av søkere til utlyste stillinger som
professor/førsteamanuensis innen sykepleie/helsevitenskap - FSH
Sak:
To faste stillinger som professor/førsteamanuensis innen sykepleie- og helsevitenskap ved Avdeling for helsefag
Mottaker:
Ove Hellzen
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personalavdeling /Bodil Blix Aase
Dok. dato:
12.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/05313-8 Oppnevning av sakkyndig bedømmelseskomite for vurdering av søkere til utlyste stillinger som
professor/førsteamanuensis innen sykepleie/helsevitenskap - FSH
Sak:
To faste stillinger som professor/førsteamanuensis innen sykepleie- og helsevitenskap ved Avdeling for helsefag
Mottaker:
Venke M. Sørlie
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personalavdeling /Bodil Blix Aase
Dok. dato:
12.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/05313-9 Oppnevning av sakkyndig bedømmelseskomite for vurdering av søkere til utlyste stillinger som
professor/førsteamanuensis innen sykepleie/helsevitenskap - FSH
Sak:
To faste stillinger som professor/førsteamanuensis innen sykepleie- og helsevitenskap ved Avdeling for helsefag
Mottaker:
Ingela Christina Enmarker
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personalavdeling /Bodil Blix Aase
Dok. dato:
12.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/05339-46 Vurderingsprotokoll - SYK103 1
Sak:
Samlemappe - Vurderingsprotokoller høst 2016 PHS Nesna
Avsender:
Tone Anita Lund
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Anita Larsen
Dok. dato:
04.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
442
Avskrevet:
23.01.2017, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 16/05339-47 Vurderingsprotokoll - MAT21 1 1
Sak:
Samlemappe - Vurderingsprotokoller høst 2016 PHS Nesna
Avsender:
Maria Klaussen Herset
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Anita Larsen
Dok. dato:
28.12.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
442
Avskrevet:
23.01.2017, Tatt til etterretning
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 16/05339-48 Vurderingsprotokoll - BLU501 1
Sak:
Samlemappe - Vurderingsprotokoller høst 2016 PHS Nesna
Avsender:
Mette Gårdvik
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Anita Larsen
Dok. dato:
03.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
442
Avskrevet:
23.01.2017, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 16/05340-9 Rapport fra bedømmelseskomite - vurdering av søker til stilling som professor II i musikk - FLU Levanger
Sak:
Utlysning av stilling som professor II i musikk - LÆR Levanger
Avsender:
Frode Fjellheim
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personalavdeling /Bodil Blix Aase
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
24.01.2017, Tatt til etterretning
Dok.:
U, 16/05340-11 Oversendelse av rapport fra sakkyndig bedømmelseskomite
Sak:
Utlysning av stilling som professor II i musikk - LÆR Levanger
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 25 første ledd
Saksbehandler:
FLU - Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
/Shirin Moradi
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/05341-9 Oppnevning av sakkyndig bedømmelseskomite for vurdering av søkerne til utlyst stilling innen vernepleie FSH - Namsos
Sak:
Utlysning av vikariater som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i helse- og sosialfag tilknyttet
vernepleierutdanningen - HEL Namsos
Mottaker:
Gørill Haugan
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personalavdeling /Bodil Blix Aase
Dok. dato:
13.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/05341-10 Oppnevning av sakkyndig bedømmelseskomite for vurdering av søkerne til utlyst stilling innen vernepleie FSH - Namsos
Sak:
Utlysning av vikariater som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i helse- og sosialfag tilknyttet
vernepleierutdanningen - HEL Namsos
Mottaker:
Ottar Ness
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personalavdeling /Bodil Blix Aase
Dok. dato:
13.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 16/05341-11 Oppnevning av sakkyndig bedømmelseskomite for vurdering av søkerne til utlyst stilling innen vernepleie FSH - Namsos
Sak:
Utlysning av vikariater som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i helse- og sosialfag tilknyttet
vernepleierutdanningen - HEL Namsos
Mottaker:
Leif Lysvik
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personalavdeling /Bodil Blix Aase
Dok. dato:
13.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/05341-15 Rapport fra sakkyndig bedømmelseskomite - vurdering av søkerne til utlyst stilling innen vernepleie - FSH Namsos
Sak:
Utlysning av vikariater som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i helse- og sosialfag tilknyttet
vernepleierutdanningen - HEL Namsos
Avsender:
Gøril Haugan
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personalavdeling /Bodil Blix Aase
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
30.01.2017, Tatt til etterretning
Dok.:
U, 16/05341-17 Oversendelse av rapport fra sakkyndig bedømmelseskomite
Sak:
Utlysning av vikariater som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i helse- og sosialfag tilknyttet
vernepleierutdanningen - HEL Namsos
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
27.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 25 første ledd
Saksbehandler:
FLU - Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
/Shirin Moradi
Dok. dato:
27.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/05503-4 Søknad - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Hana Tesfay Abraham - 323267 - PHS - Bodø
Avsender:
Hana Tesfay Abraham
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/05551-7 Oppnevning av sakkyndig bedømmelseskomite for vurdering av søkerne til fagstilling innen RLE - FLU Levanger
Sak:
Utlysning av 1-2 vikariater innen RLE - Avdeling for lærerutdanning
Mottaker:
Åste Dokka
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
12.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Avskrevet:
Personalavdeling /Bodil Blix Aase
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 16/05551-8 Oppnevning av sakkyndig bedømmelseskomite for vurdering av søkerne til fagstilling innen RLE - FLU Levanger
Sak:
Utlysning av 1-2 vikariater innen RLE - Avdeling for lærerutdanning
Mottaker:
Kristin Graff-Kallevåg
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
12.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Personalavdeling /Bodil Blix Aase
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/05551-9 Oppnevning av sakkyndig bedømmelseskomite for vurdering av søkerne til fagstilling innen RLE - FLU Levanger
Sak:
Utlysning av 1-2 vikariater innen RLE - Avdeling for lærerutdanning
Mottaker:
Geir Afdal
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
12.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Personalavdeling /Bodil Blix Aase
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/05556-3 Oversendelsesbrev til klagesensur - SYK100H - Kand. 121
Sak:
Studentmappe - Mariam Mohammadi - 318722 - FSH - Bodø
Mottaker:
Gunilla Kulla
Hans Inderhaug
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/05591-3 Søknad om permisjon fra studiene
Sak:
Studentmappe - Hennika Petrusjka Brunstad Lillo-Stenberg - 316151 - FSV - Bodø
Avsender:
Hennika Petrusjka Brunstad Lillo-Stenberg
Journaldato:
27.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FSV - Fakultet for samfunnsvitenskap /Marianne Haugane
Andersen
Dok. dato:
20.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
27.01.2017, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 16/05647-2 Klage på karakterfastsetting SYK108H kand 6269
Sak:
Studentmappe - Anna Enderlé Flæte - 323231 - PHS Bodø
Avsender:
Anna Enderlé Flæte
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/05682-8 Oversendelsesbrev til klagesensur - SYK100H - Kand. 182
Sak:
Studentmappe - Zohra Anish - 324341 - PHS
Mottaker:
Gunilla Kulla
Hans Inderhaug
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 16/05701-11 Karakterutskrift fra NMBU
Sak:
Studentmappe - Helene Funner Gjerjordet - 321971 - FBA
Mottaker:
Helene Funner Gjerjordet
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
FBA - Fakultet for biovitenskap og akvakultur /Gro Eli
Stoltenberg
Dok. dato:
19.08.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/05701-13 Svar på søknad om bytte av studium
Sak:
Studentmappe - Helene Funner Gjerjordet - 321971 - FBA
Mottaker:
Helene Funner Gjerjordet
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FBA - Fakultet for biovitenskap og akvakultur /Gro Eli
Stoltenberg
Dok. dato:
19.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/05805-4 Resultat av klagesensur GLU472 kand 313
Sak:
Studentmappe - Tonje Selbekk - 120796 - FLU Levanger
Mottaker:
Tonje Selbekk
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ina Sivertsen
Dok. dato:
17.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/05828-4 Klage på karakterfastsetting - MA107E - Kand. 001
Sak:
Studentmappe - Erlend Holm - 316428 - FBA
Mottaker:
Trond Abrahamsen
Per Sigurd Hundeland
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/05831-4 Klage på karakterfastsetting - KJ100F - Kand. 087
Sak:
Studentmappe - Jørgen Magnus Olsen - 316431 - FBA
Mottaker:
Åse Strand
Åge Mohus
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
16.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/05832-4 Klage på karakterfastsetting - MA107E - Kand. 020
Sak:
Studentmappe - Markus Pettersen - 316424 - FBA
Mottaker:
Trond Abrahamsen
Per Sigurd Hundeland
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 16/05860-14 Report from the expert committee - 30040755
Sak:
Stilling som professor i engelsk didaktikk st.nr. 30040755 - FLU
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 25 første ledd
Saksbehandler:
Personalavdeling /Bodil Blix Aase
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/05860-15 Ny rapport fra bedømmelseskomite - vurdering av søkere til stilling som professor i engelsk fagdidaktikk, st.nr.
30040755 , FLU Bodø
Sak:
Stilling som professor i engelsk didaktikk st.nr. 30040755 - FLU
Avsender:
Stephen Dougherty
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personalavdeling /Bodil Blix Aase
Dok. dato:
13.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
30.01.2017, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 16/05862-3 Søknad om praksis i Narvik
Sak:
Studentmappe - Margrete Wold Berg - 324851 - FLU Nesna
Avsender:
Margrete Wold Berg
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FLU - Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
/Christian Falck Kummernes
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/05878-7 Klage på karakterfastsetting - EK336E - Kand. 018
Sak:
Studentmappe - Maren Sivertsen - 313277 - HHN Bodø
Mottaker:
Finn Jørgensen
Anita Michalsen
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
18.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/05936-2 Svar på søknad om godkjenning av emner
Sak:
Studentmappe - Nina Kristiansen - 991127 - FSV Bodø
Mottaker:
Nina Kristiansen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FSV - Fakultet for samfunnsvitenskap /Carine Louise
Nilsen
Dok. dato:
05.12.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/05952-5 Søknad VRI Mobilitet opplevelsesebasert reiseliv
Sak:
Bærekraftig fremtid for opplevelsesbasert reiseliv
Mottaker:
Nordland fylkeskommune
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HHN - Handelshøgskolen /Pernille Høgseth Hansen
Dok. dato:
13.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
666
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 16/05960-5 Svar på klagesensur - Avskjermet
Sak:
Klage, anke i forbindelse med eksamen - Erik Vatningen 321534 - Svanhild Wien 324642 - NSN
Mottaker:
Erik Vatningen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
HHN - Handelshøgskolen /Anne Marie Bekkedal
Dok. dato:
05.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
445
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/05983-4 Vedtak i klagenemnda ved Nord universitet
Sak:
Klagesak - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
HHN - Handelshøgskolen /Cathrine Wettergreen Moseng
Dok. dato:
22.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
445
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/05987-5 Resultat av klagebehandling - BI217F - kand 028
Sak:
Studentmappe - Bethina Emilie Dahl Jensen - 316936 - FBA Bodø
Avsender:
Bård-Ove Karlsen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ann Marit Bertheussen
Dok. dato:
20.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/05987-8 Svar på henvendelse - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Bethina Emilie Dahl Jensen - 316936 - FBA Bodø
Avsender:
Bethina Emilie Dahl Jensen
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FBA - Fakultet for biovitenskap og akvakultur /Tone Rove
Nilsen
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/05989-4 Underskrevet arbeidsavtale i midlertidig tilsetting som professor II skuespillerutdanning - st.nr. xxx - FLU Verdal
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Margarete Schuler
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Personalavdeling /Bodil Blix Aase
Dok. dato:
17.01.2017
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
26.01.2017, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 16/05990-4 Underskrevet arbeidsavtale i midlertidig tilsetting som professor II skuespillerutdanning - st.nr. xxx - FLU Verdal
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Viola Schmidt
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Personalavdeling /Bodil Blix Aase
Dok. dato:
12.01.2017
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
26.01.2017, Tatt til etterretning
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 16/06005-4 Resultat av klagesensur GLU472 kand 303
Sak:
Studentmappe Mari Hansø Rogne - 320914 FLU Levanger
Mottaker:
Mari Hansø Rogne
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ina Sivertsen
Dok. dato:
17.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/06014-2 Spørsmål vedr opptak til studie
Sak:
Studentmappe William Steel 320245 HHN Bodø
Mottaker:
William Steel
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Opptak og førstelinje /Siv-Anita Eriksen Molid
Dok. dato:
13.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/06031-2 Svar på søknad om godkjenning av emne
Sak:
Studentmappe - Kim Thien Nguyen 324659 - Helse N
Mottaker:
Kim Thien Nguyen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Ole Evjen
Dok. dato:
11.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/06032-3 Resultat av klagebehandling - OR225E - kand 515
Sak:
Studentmappe Celine Johansen Nygård 318482 - HHN Bodø
Avsender:
Harald Torsteinsen
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ann Marit Bertheussen
Dok. dato:
19.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
FBA - Fakultet for biovitenskap og akvakultur /Trine
Åsheim Bernhardsen
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/06039-3 Informasjon - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Michal Georg Olsen - 314491 - FBA
Mottaker:
Michal Georg Olsen
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Dok. dato:
20.12.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/06042-3 Resultat av klagebehandling - FE313E- kandnr 055
Sak:
Studentmappe Iselin-Mari Sørensen Myrvoll - 310743 HHN
Avsender:
Marit Hanne Heller
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ann Marit Bertheussen
Dok. dato:
20.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 16/06049-2 Søknad om permisjon
Sak:
Studentmappe Wah Paw Win - 150696 - Helsefag Levanger
Avsender:
Wah K Paw Win
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Siri Gro
Steinnes
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/06050-1 Oppsigelse avtale nr 403905 - betalingsterminal
Sak:
Oppsigelse avtale betalingsterminal
Mottaker:
Nets Branch Norway
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
09.12.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Utgår - Økonomiavdelingen /Marit Elisabeth Johnsen
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/06050-3 Returskjema for betalingsterminal 403905
Sak:
Oppsigelse avtale betalingsterminal
Avsender:
Nets Branch Norway
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Økonomiavdeling /Marit Elisabeth Johnsen
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/06052-2 Klage på karakterfastsetting - AK202F ²
Sak:
Klage, anke i forbindelse med eksamen- Martin Kvalnes 313194 -Terese Olsen Wetting 318218 - Johannes Lorentzen 319828
- Victoria Pettersen 318233 - FBA Bodø
Mottaker:
Arne Kittelsen
Åge Mohus
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ann Marit Bertheussen
Dok. dato:
13.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
445
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/06052-3 Resultat av klagebehandling - AK202F - kand 006 - 007 - 013 - 020
Sak:
Klage, anke i forbindelse med eksamen- Martin Kvalnes 313194 -Terese Olsen Wetting 318218 - Johannes Lorentzen 319828
- Victoria Pettersen 318233 - FBA Bodø
Avsender:
Arne Kittelsen
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ann Marit Bertheussen
Dok. dato:
17.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
445
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/06115-2 Klage på karakterfastsetting - RE215E ²
Sak:
Studentmappe Ruben Karlsen Olsen 318610 HHN
Mottaker:
Inger Louise Dølvik
Bjørnar Johansen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ann Marit Bertheussen
Dok. dato:
18.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 16/06121-2 Klage på karakterfastsetting - BE338E ²
Sak:
Studentmappe Per Steffen Naurstad - 997157 HHN
Mottaker:
Anatoli Bourmistrov
Jørn Anders Bjørhovde
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ann Marit Bertheussen
Dok. dato:
18.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/06122-4 Klage på karakterfastsetting - KJ100F - Kand. 088
Sak:
Studentmappe - Emilie Slettli - 323293 - FBA
Mottaker:
Åse Strand
Åge Mohus
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
16.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/06125-2 Klage på karakterfastsetting - RG211E - Kand. 025
Sak:
Studentmappe Hanne-Grete Korsaksel Svendsgård 315963 HHN
Mottaker:
Nina Vikdal
Kirsti Helene Rødfjell Meidelsen
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
17.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/06129-3 Resultat av klagebehandling - OR225E - kand 525
Sak:
Studentmappe Aileen May Tamboboy Kildal 318570 HHN
Avsender:
Harald Torsteinsen
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ann Marit Bertheussen
Dok. dato:
19.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/06132-2 Klage på karakterfastsetting - KJ103F ²
Sak:
Studentmappe - Ellen Haugsbak Fløan - 323012 - FBA
Mottaker:
Åge Mohus
Åse Strand
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ann Marit Bertheussen
Dok. dato:
20.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/06135-2 Klage på karakterfastsetting - RG211E - Kand. 001
Sak:
Studentmappe - Sissel Merete Strøm - 311407 - HHN
Mottaker:
Nina Vikdal
Kirsti Helene Rødfjell Meidelsen
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
17.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 16/06137-2 Klage på karakterfastsetting - KJ100F - Kand. 072
Sak:
Studentmappe - Hallgeir Rolandsen - 323720 - FBA
Mottaker:
Åse Strand
Åge Mohus
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
16.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/06173-3 Svar på søknad - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Ida Marie Knutsen - 997029 - HHN Bodø
Mottaker:
Ida Marie Knutsen
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
HHN - Handelshøgskolen /Bjørn-Åge Rånes
Dok. dato:
10.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/06215-4 Resultat av klagesensur GLU472 kand 314
Sak:
Studentmappe - Emilie Talmoen Nessø - 322574 - FLU Levanger
Mottaker:
Emilie Talmoen Nessø
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ina Sivertsen
Dok. dato:
17.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/06218-2 Klage på karakterfastsetting - HI118S - Kand. 001
Sak:
Studentmappe - Roj Horori - 319534 - FSV - Bodø
Mottaker:
Ole Georg Moseng
Roar Ketil Madsen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
18.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/06219-2 Klage på karakterfastsetting - OR323E ²
Sak:
Klage, anke i forbindelse med eksamen - Frank Sjøvold 316623 - Majken Hauknes 280698 - HHN
Mottaker:
Tom Karp
Kjell Ove Ernes
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ann Marit Bertheussen
Dok. dato:
13.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
445
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/06247-4 Søknad om delstudier i utlandet - Kedge Business School - H17
Sak:
Studentmappe - Aarcha Zenya - 318635 - HHN Bodø
Avsender:
Aarcha Zenya
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Internasjonalisering /Elena Emilova Popova
Dok. dato:
03.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 16/06248-3 Oppsummering fra møte mellom Helse Midt-Norge RHF og Nord universitet
Sak:
Samarbeid om utdanning og praksisstudier mellom Nord universitet og Helse Midt-Norge
Avsender:
Helse Midt-Norge RHF
Journaldato:
27.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Dok. dato:
26.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
081
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/06253-3 Resultat av klagebehandling - BI217F - kand 026
Sak:
Studentmappe - Linda Hernes - 318535 - FBA Bodø
Avsender:
Bård-Ove Karlsen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ann Marit Bertheussen
Dok. dato:
20.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/06255-3 Klage på karakterfastsetting - HI109S - Kand. 218
Sak:
Studentmappe Bjørn Wulff Tyldum - 322121 - FSV
Mottaker:
Miriam Tveit
Stefan Figenschow
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
16.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/06255-4 Klage på karakterfastsetting - HI221S - Kand. 007
Sak:
Studentmappe Bjørn Wulff Tyldum - 322121 - FSV
Mottaker:
Gunnar Winsnes Knutsen
Alf Ragnar Nielssen
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
16.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/06258-2 Klage på karakterfastsetting - BE113E ²
Sak:
Studentmappe Renèe Christin Myrset 322358 HHN
Mottaker:
Odd Birger Hansen
Frode Kjærland
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ann Marit Bertheussen
Dok. dato:
18.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/06262-4 Admission to the PhD program at The Business School - Mesfin Ghirmai Abraham
Sak:
Ph.d. i bedriftsøkonomi - HHN ²Mesfin Ghirmai Abraham - 993886
Mottaker:
Mesfin Ghirmai Abraham
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HHN - Handelshøgskolen /Grete Ingemann Knudsen
Dok. dato:
21.12.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
622
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 16/06267-2 Klage på karakterfastsetting - OR323E ²
Sak:
Klage, anke i forbindelse med eksamen - Charlotte Beck 314680 - Anja Thoreløkken 314855
Mottaker:
Kjell Ove Ernes
Tom Karp
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ann Marit Bertheussen
Dok. dato:
13.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
445
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/06268-2 Klage på karakterfastsetting - KKK100L - Kand. 119
Sak:
Studentmappe Helle Thu Olsen 322751 - FLU Bodø
Mottaker:
Marte Liset
Rune Mathisen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
20.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/06273-4 Resultat av klagesensur GLB321 kand. 127
Sak:
Studentmappe Silje Lilleøen 140932 LÆR Levanger
Mottaker:
Silje Lilleøen
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ina Sivertsen
Dok. dato:
16.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/06274-3 Resultat av klagebehandling - OR225E - kand 140
Sak:
Studentmappe Anne-Marie Sveli 318675 HHN Bodø
Avsender:
Harald Torsteinsen
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ann Marit Bertheussen
Dok. dato:
19.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/06276-4 Admission to the ph.d. program at The Business School - Vu Le Tran
Sak:
Ph.d. i bedriftsøkonomi - HHN - Vu Le Tran - 325193
Mottaker:
Vu Le Tran
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HHN - Handelshøgskolen /Grete Ingemann Knudsen
Dok. dato:
21.12.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
622
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/06280-2 Klage på karakterfastsetting - KJ100F - Kand. 028
Sak:
Studentmappe - Katrine Susort Vårvik - 323298 - FBA
Mottaker:
Åse Strand
Åge Mohus
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
16.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 16/06288-2 Klage på karakterfastsetting Nasjonal deleksamen i matematikk
Sak:
Studentmappe Ine Mari Haugerøy 323992 Lær Levanger
Mottaker:
NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ina Sivertsen
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/06290-2 Oversendelse til klagesensur GLNDM000 Nasjonal deleksamen matematikk
Sak:
Studentmappe Ingrid Kristine Årmo 323833 Lær Levanger
Mottaker:
NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ina Sivertsen
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/06295-2 Klage på karakterfastsetting - SPU1351 kand 217
Sak:
Studentmappe Tor Oddvar Aasen 150978 FSH Namsos
Mottaker:
Marit Mauset
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Kristen Okstad
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Trude Helene Selnes
Dok. dato:
13.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/06301-2 Oversendelse til klagesensur ØKO386FU kandidat 515
Sak:
Studentmappe - Charlotte Gisholt - 320439 - HHN Steinkjer
Mottaker:
Ingun Grønli
Alf Einar Fornes
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Narmina Mitchell
Dok. dato:
17.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/06301-3 Resultat av klagesensur ØKO386FU kandidat 515
Sak:
Studentmappe - Charlotte Gisholt - 320439 - HHN Steinkjer
Mottaker:
Charlotte Gisholt
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Narmina Mitchell
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/06301-4 Sensur - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Charlotte Gisholt - 320439 - HHN Steinkjer
Avsender:
Ingun Grønli
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Narmina Mitchell
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
26.01.2017, Tatt til etterretning
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 16/06302-2 Klage på karakterfastsetting - SPU1351 kand 187
Sak:
Studentmappe - Paal Ingar Person - 323481 - FSH Namsos
Mottaker:
Marit Mauset
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Kristen Okstad
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Trude Helene Selnes
Dok. dato:
13.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/06302-3 Klage på karakterfastsetting - SPU1351 - Kand 6472
Sak:
Studentmappe - Paal Ingar Person - 323481 - FSH Namsos
Avsender:
Paal Ingar Person
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Trude Helene Selnes
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/06303-3 Resultat av klagebehandling - FE313E- kandnr 047 og 051
Sak:
Klage, anke i forbindelse med eksamen - Asif Ijaz 321921 - Riaz Uddin Ahmed 321897 - HHN
Avsender:
Marit Hanne Heller
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ann Marit Bertheussen
Dok. dato:
20.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
445
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00002-2 Oversendelse til klagesensur ØKO122 kandidat 158
Sak:
Studentmappe - Max Ernst Menz - 322948 - HHN Steinkjer
Mottaker:
Avdeling for næring, samfunn og natur - Nord-Trøndelag /Astrid Helland
Morten Kringstad
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Narmina Mitchell
Dok. dato:
18.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00002-3 Svar fra klagesensor - ØKO122 - kand 158 - HHN Steinkjer
Sak:
Studentmappe - Max Ernst Menz - 322948 - HHN Steinkjer
Avsender:
Morten Kringstad
Journaldato:
27.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål
Dok. dato:
27.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00004-3 Klage på karakterfastsetting - EX120E-2 - Kand. 315
Sak:
Studentmappe - Maiken Kristin Nilsen - 324653 - HHN Mo
Mottaker:
Knut Ims
Vivi Marie Lademoe Storsletten
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
20.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 17/00006-2 Oversendelse til klagesensur ØKO122 kandidat 143
Sak:
Studentmappe - Fredrik Bakkmyr Haga - 322997 - HHN - Steinkjer
Mottaker:
Avdeling for næring, samfunn og natur - Nord-Trøndelag /Astrid Helland
Morten Kringstad
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Narmina Mitchell
Dok. dato:
18.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00006-3 Svar fra klagesensor - ØKO133 - kand 143 - HHN Steinkjer
Sak:
Studentmappe - Fredrik Bakkmyr Haga - 322997 - HHN - Steinkjer
Avsender:
Morten Kringstad
Journaldato:
27.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål
Dok. dato:
27.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00007-2 Oversendelsesbrev til klagesensur - MF105E - 177
Sak:
Studentmappe - Kjersti Therese Hangeland Øvergård - 322713 - HHN Vesterålen
Mottaker:
Frode Fjelldal-Soelberg
Hildegunn Loftesnes
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ann Marit Bertheussen
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00008-2 Klage på karakterfastsetting - FAD260 kand 14
Sak:
Studentmappe - Stine Grong Ruud - 140291 - FSH Namsos
Mottaker:
Aileen Cathrine Lien
Ane Gedde-Dahl
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Trude Helene Selnes
Dok. dato:
16.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00009-2 Klage på karakterfastsetting - EX120E-2 - Kand. 036, 080
Sak:
Klage, anke i forbindelse med eksamen - Emilie Slettli 323293 - Bethina Westerås 323320 - HHN
Mottaker:
Knut Ims
Vivi Marie Lademoe Storsletten
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
20.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
445
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00011-2 Klage på karakterfastsetting - BE113E ²
Sak:
Studentmappe - Tommy Larsen - 321796 - HHN Bodø
Mottaker:
Odd Birger Hansen
Frode Kjærland
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ann Marit Bertheussen
Dok. dato:
18.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 17/00015-2 Oversendelsesbrev til klagesensur - EK232E - Kand. 053
Sak:
Studentmappe - Solvår Myren - 316205 - HHN - Mo i Rana
Mottaker:
Harald Bergland
Terje Andreas Mathisen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00016-2 Klage på karakterfastsetting - KJ100F - Kand. 016
Sak:
Studentmappe - Elise Bye - 318321 - FBA Bodø
Mottaker:
Åse Strand
Åge Mohus
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
16.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00017-2 Oversendelsesbrev til klagesensur - EK232E - Kand. 075
Sak:
Studentmappe - Andreas Sund Heien - 314141 - HHN - Mo i Rana
Mottaker:
Harald Bergland
Terje Andreas Mathisen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00018-2 Oversendelsesbrev til klagesensur - SYK100H - Kand. 041
Sak:
Studentmappe - Therese Hammer Hansen - 323885 - FSH Bodø
Mottaker:
Hans Inderhaug
Gunilla Kulla
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00019-2 Oversendelsesbrev til klagesensur - MA116F - kand 006
Sak:
Studentmappe - Anette Teresa Kivi - 318453 - FBA Bodø
Mottaker:
Trond Abrahamsen
Per Sigurd Hundeland
Journaldato:
27.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ann Marit Bertheussen
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00020-3 Oversendelse til klagesensur ØKO122 kandidat 163
Sak:
Studentmappe - Hilde Nordtug Derås - 151085 - HHN Steinkjer
Mottaker:
Avdeling for næring, samfunn og natur - Nord-Trøndelag /Astrid Helland
Morten Kringstad
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Narmina Mitchell
Dok. dato:
18.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 17/00020-4 Svar fra klagesensor - ØKO122 - kand 163 - HHN Steinkjer
Sak:
Studentmappe - Hilde Nordtug Derås - 151085 - HHN Steinkjer
Avsender:
Morten Kringstad
Journaldato:
27.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål
Dok. dato:
27.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00026-2 Oversendelse til klagesensur SOS105 kandidat 9
Sak:
Studentmappe - Roy Farbo - 322276 - FSV - Steinkjer
Mottaker:
Avdeling for næring, samfunn og natur - Nord-Trøndelag /Berit Irene Vannebo
Elin Birgitte Ljunggren
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Narmina Mitchell
Dok. dato:
18.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00029-2 Oversendelse til klagesensur SOS105 kandidat 30
Sak:
Studentmappe - Åse Elisabeth Jessen - 150870 - FSV Steinkjer
Mottaker:
Elin Birgitte Ljunggren
FSV - Fakultet for samfunnsvitenskap /Berit Irene Vannebo
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Narmina Mitchell
Dok. dato:
18.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00032-2 Oversendelse til klagesensur ØKO1440 kandidat 4
Sak:
Studentmappe - Åshild Bakken - 321655 - HHN Steinkjer
Mottaker:
Nord universitet /Kjell Aage Gotvassli
Geir Odd Hyrve
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Narmina Mitchell
Dok. dato:
19.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00038-2 Oversendelsesbrev til klagesensur - SYK100H - Kand. 253
Sak:
Studentmappe - Christina Skarheim - 323870 - FSH Vesterålen
Mottaker:
Gunilla Kulla
Hans Inderhaug
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00039-2 Oversendelsesbrev til klagesensur - SYK100H - Kand. 043
Sak:
Studentmappe - Jelena Zdravkovic- 323867 - FSH Bodø
Mottaker:
Gunilla Kulla
Hans Inderhaug
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 17/00040-2 Oversendelse til klagesensur SOS105 kandidat 87
Sak:
Studentmappe - Emilia Kristine Wassdahl - 322227 - FSV Steinkjer
Mottaker:
Elin Birgitte Ljunggren
Avdeling for næring, samfunn og natur - Nord-Trøndelag /Berit Irene Vannebo
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Narmina Mitchell
Dok. dato:
18.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00043-2 Klage på karakterfastsetting - SPU1351 kand 220
Sak:
Studentmappe - Ingrid Wold - 324590 - FSH Namsos
Mottaker:
Marit Mauset
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Kristen Okstad
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Trude Helene Selnes
Dok. dato:
13.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00044-2 Oversendelsesbrev til klagesensur - SYK100H - Kand. 257
Sak:
Studentmappe - Amalie Celius Rørtveit - 323863 - FSH Vesterålen
Mottaker:
Gunilla Kulla
Hans Inderhaug
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00046-2 Klage på karakterfastsetting - EX120E- Kand. 213, 301
Sak:
Klage, anke i forbindelse med eksamen - Anette Normann 318619 - Stine Eilertsen 318633 - HHN Bodø
Mottaker:
Knut Ims
Vivi Marie Lademoe Storsletten
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
20.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
445
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00047-2 Klage på karakterfastsetting - SPU1351 kand 174
Sak:
Studentmappe - Carine Hopland Strand - 323487 - FSH Namsos
Mottaker:
Marit Mauset
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Kristen Okstad
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Trude Helene Selnes
Dok. dato:
13.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00048-4 Svar på søknad om utsettelse på innlevering av PS211H OP3
Sak:
Studentmappe - Kari Lysøy - 997642 - FSH Bodø
Mottaker:
Kari Lysøy
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Sølvi Irene
Skipnes
Dok. dato:
10.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 17/00050-2 Underskrevet timelæreravtale- FLU- Levanger
Sak:
Samlemappe 2017 - FLU - Timelærerkontrakter
Avsender:
Ingunn Øren Kvande
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Dok. dato:
17.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Avskrevet:
26.01.2017, Tatt til orientering
Dok.:
U, 17/00061-2 Svar på søknad om klage på karakterfastsetting - ØKO1420FU kand 504
Sak:
Studentmappe Peter Løtveit 325041 HHN Steinkjer
Mottaker:
[email protected]
Peter Løtveit
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Narmina Mitchell
Dok. dato:
18.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
FLU - Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
/Shirin Moradi
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00062-2 Klage på karakterfastsetting - VPL111 kand - 119
Sak:
Studentmappe Philip Rene Nilsen 323535 FSH Namsos
Mottaker:
Hilde Guddingsmo
Laila Luteberget
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Trude Helene Selnes
Dok. dato:
16.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00062-3 Svar fra klagesensor - VPL111 - kand 119
Sak:
Studentmappe Philip Rene Nilsen 323535 FSH Namsos
Avsender:
Hilde Guddingsmo
Journaldato:
27.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Trude Helene Selnes
Dok. dato:
27.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
27.01.2017, Tatt til etterretning
Dok.:
U, 17/00065-4 Oversendelse til klagesensur GLU1401 kand 703
Sak:
Studentmappe - Andrea Aune Grønsletten 151061 FSH Namsos
Mottaker:
Per Jarle Sætre
FLU - Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag /Kirsten Lauritsen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ina Sivertsen
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00069-2 TLB305 (12.12.16) - oversendelse til klagesensur
Sak:
Studentmappe Pål Kristiansen Dyrstad 121524 HHN Stjørdal
Mottaker:
Olav Krogstad
HHN - Handelshøgskolen /Petter Helmersen Bogfjellmo
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Anne Marie Bekkedal
Dok. dato:
12.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 17/00070-2 Oversendelse til klagesensur ØKO122 kandidat 140
Sak:
Studentmappe Prince Celest Makita Hamir 322952 HHN Steinkjer
Mottaker:
Avdeling for næring, samfunn og natur - Nord-Trøndelag /Astrid Helland
Morten Kringstad
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Narmina Mitchell
Dok. dato:
18.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00070-3 Svar fra klagesensor - ØKO122 - kand 140 - HHN Steinkjer
Sak:
Studentmappe Prince Celest Makita Hamir 322952 HHN Steinkjer
Avsender:
Morten Kringstad
Journaldato:
27.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål
Dok. dato:
27.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00084-4 Resultat av klagesensur BLD340 kand 136
Sak:
Studentmappe - Konrad Hopen - studentnr 131764- FSH - Namsos
Mottaker:
Konrad Hopen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ina Sivertsen
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00085-4 Svar på søknad - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Jill Julianne Jakobsen - 316222 - HHN Mo
Mottaker:
Jill Julianne Jakobsen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
HHN - Handelshøgskolen /Bjørn-Åge Rånes
Dok. dato:
06.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00086-2 Klage på karakterfastsetting - HI109S - Kand. 231
Sak:
Studentmappe - Kristian Herringbotn - 312771 - FSV
Mottaker:
Miriam Tveit
Stefan Figenschow
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
16.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00088-2 Klage på karakterfastsetting - MF104E - Kand. 51
Sak:
Studentmappe - Anette Normann - 318619 HHN
Mottaker:
Hildegunn Loftesnes
Frode Fjelldal-Soelberg
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
16.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 17/00089-3 Klage på karakterfastsetting - MF104E - Kand. 032
Sak:
Studentmappe - Haakon Kellari Røen - 318665 - HHN
Mottaker:
Hildegunn Loftesnes
Frode Fjelldal-Soelberg
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
16.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00094-3 Sensur - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Ingrid Oddan - 325017 - FLU Lev
Avsender:
Yvonne Grimeland
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ina Sivertsen
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00106-3 Oversendelse til klagesensor HUS111 kandidat 20
Sak:
Studentmappe Kajsa Linn Milling 322382 FBA Steinkjer
Mottaker:
Aud Sakshaug
Lars Erik Ruud
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Narmina Mitchell
Dok. dato:
19.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00106-4 Oversendelse til klagesensur HUS130 kandidat 24
Sak:
Studentmappe Kajsa Linn Milling 322382 FBA Steinkjer
Mottaker:
Avdeling for næring, samfunn og natur - Nord-Trøndelag /Geir Næss
Elisabeth Schei-Berg
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Narmina Mitchell
Dok. dato:
22.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00109-3 Oversendelse til klagesensur ØKO1421 kandidat 409
Sak:
Studentmappe Christine Nordgaard 322985 HHN Steinkjer
Mottaker:
Avdeling for næring, samfunn og natur - Nord-Trøndelag /Thor Atle Thøring
Jon Gunnar Nesse
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Narmina Mitchell
Dok. dato:
22.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00122-2 Oversendelse til klagesensur ØKO283 kandidat 86
Sak:
Studentmappe - Anzhela Bulygina - 131985 - HHN Steinkjer
Mottaker:
Anders Kjøren
Jon T. Settemsdal
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Narmina Mitchell
Dok. dato:
22.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 17/00123-2 Oversendelse til klagesensur ØKO386FU kandidat 513
Sak:
Studentmappe - Kathrine Dysvik - 324831 - HHN xxx
Mottaker:
Alf Einar Fornes
Ingun Grønli
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Narmina Mitchell
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00129-2 Klage på karakterfastsetting - EX120E-2 - Kand. 340, 310, 356
Sak:
Klage, anke i forbindelse med eksamen Torbjørn T Olsen 322359, Evita Bakken Sandvær 318065 og Martin Hallin Ekman
323128 HHN Mo i Rana
Mottaker:
Knut Ims
Vivi Marie Lademoe Storsletten
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
20.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
445
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00136-2 Angående klage på karakterfastsetting GLU472
Sak:
Studentmappe - Oddbjørn Haugen - 322569 - FLU Levanger
Mottaker:
Oddbjørn Haugen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ina Sivertsen
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00138-2 Oversendelse til klagesensur ØKO1421 kandidat 313
Sak:
Studentmappe - Øystein Ingarson Elgevasslien - 322814 - HHN Steinker
Mottaker:
Jon Gunnar Nesse
Avdeling for næring, samfunn og natur - Nord-Trøndelag /Thor Atle Thøring
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Narmina Mitchell
Dok. dato:
22.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00141-3 Svar på søknad - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Azad Mustafa Zewy - 323612 - FSH Namsos
Mottaker:
Azad Mustafa Zewy
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Trude Helene Selnes
Dok. dato:
18.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00141-4 Klage på karakterfastsetting - FAR150 kand 808 FSH Namsos
Sak:
Studentmappe - Azad Mustafa Zewy - 323612 - FSH Namsos
Mottaker:
Hege Therese Bell
Nord universitet /Elisabeth Moen Rørvik
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Trude Helene Selnes
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 17/00145-3 Bekreftelse aksept tilsagn, deres ref; 16/6351
Sak:
Prosjekt: SFI - Innovasjon i arktiske feltoperasjoner - 415/2016 (2016-0266)
Mottaker:
Nordland fylkeskommune
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HHN - Handelshøgskolen /Pernille Høgseth Hansen
Dok. dato:
13.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
666
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00146-2 Klage på karakterfastsetting - OR310E ²kand 023, 093 og 099
Sak:
Klage, anke i forbindelse med eksamen - Jørn Røsdal 997598 -Ole-Ivar Øverleir 200161 - Drew Jacobsen 324539
Mottaker:
Gro Kvåle
Dag Øyvind Lotsberg
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ann Marit Bertheussen
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
445
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00147-2 Klage på karakterfastsetting - EX120E-2 - Kand. 074, 140
Sak:
Klage, anke i forbindelse med eksamen - Ole Christian Lorentsen 322915 - Morten Bach Nymo 313461
Mottaker:
Knut Ims
Vivi Marie Lademoe Storsletten
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
20.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
445
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00149-2 Svar på søknad - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Kirstin Klement - 993694 - HHN Bodø
Mottaker:
Kirstin Klement
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
HHN - Handelshøgskolen /Bjørn-Åge Rånes
Dok. dato:
09.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00152-2 Oversendelse til klagesensur ØKO1421 kandidat 441
Sak:
Studentmappe - Martin Alexander Blikeng Johnsen - 320180 - HHN Steinkjer
Mottaker:
Jon Gunnar Nesse
Avdeling for næring, samfunn og natur - Nord-Trøndelag /Thor Atle Thøring
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Narmina Mitchell
Dok. dato:
22.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00153-2 Oversendelsesbrev til klagesensur - SYK100H - Kand. 165
Sak:
Studentmappe - Mats Runar Fredriksen - 994605 - FSH Bodø
Mottaker:
Gunilla Kulla
Hans Inderhaug
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 17/00154-2 Svar på søknad om godkjenning av emne
Sak:
Studentmappe - Magnus Ervik Fossheim - 321227 - HHN Bodø
Mottaker:
Magnus Ervik Fossheim
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HHN - Handelshøgskolen /Anita Kransvik
Dok. dato:
10.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00156-2 Klage på karakterfastsetting - FAR150 ²studiested- Namsos
Sak:
Studentmappe - Stine Grøtnes Torgersen - 323630
FSH Namsos
Mottaker:
Hege Therese Bell
Nord universitet /Elisabeth Moen Rørvik
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Trude Helene Selnes
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00161-2 Søknad North2North - utveksling
Sak:
Studentmappe - Taimur Sarfraz Mirza- 321913 - FSV Bodø
Avsender:
Taimur Sarfraz Mirza
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Internasjonalisering /Hanne Maren Reistad
Dok. dato:
20.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00162-3 Søknad North2North - utveksling
Sak:
Studentmappe - Umer Naseer - 311813 - FSV Bodø
Avsender:
Umer Naseer
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Internasjonalisering /Hanne Maren Reistad
Dok. dato:
20.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00167-2 Søknad om godkjenning av emne
Sak:
Studentmappe - Tone Uthaug - 321287 - HHN Steinkjer
Avsender:
Tone Uthaug
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
HHN - Handelshøgskolen /Anita Kransvik
Dok. dato:
26.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
26.01.2017, Besvart med utgående dokument
Dok.:
U, 17/00174-3 Svar på søknad om permisjon
Sak:
Studentmappe - Tanya Branum Johansen - 322718 - HHN Vesterålen
Mottaker:
Tanya Branum Johansen
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HHN - Handelshøgskolen /Bjørn-Åge Rånes
Dok. dato:
10.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 17/00191-5 Recognition of course units by Nord University for student Tran Ha Phoung
Sak:
Studentmappe - Tran Ha Phuong - 321885 - FBA Bodø
Mottaker:
Tran Ha Phuong
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
FBA - Fakultet for biovitenskap og akvakultur /Mats
Pedersen
Dok. dato:
11.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00199-2 Svar på søknad om permisjon
Sak:
Studentmappe - Jan-Arild Olsen Nylund 290725 - FSH Namsos
Mottaker:
Jan-Arild Olsen Nylund
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Dok. dato:
11.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Ole Evjen
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00201-2 Tilbud om direkte tilsetting i midlertidig stilling som førsteamanuensis ved kompetansesenter for kultur, helse
og omsorg, Levanger - st. nr. 30072459 - FSH
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Wenche Torrissen
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Personalavdeling /Bodil Blix Aase
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00202-2 Klage på karakterfastsetting - PO113LS - Kand. 010
Sak:
Studentmappe Charlotte Rønning Todnem 318173 FSV Bodø
Mottaker:
Arild Gjertsen
Torbjørn Pedersen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00203-1 Bekreftelse
Sak:
Studentmappe - Trine Skaufel - 020064 - FLU - Nesna
Mottaker:
Trine Skaufel
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Opptak og førstelinje /Brit Eva Huskebakk
Dok. dato:
11.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00212-7 Avtale om praksisopplæring 2016 / 2017
Sak:
Samlemappe - Avtaler om praksisopplæring 2017 - FLU Nesna
Avsender:
Kulstad skole
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FLU - Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
/Christian Falck Kummernes
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
435
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 17/00215-2 Klage på karakterfastsetting - RE217E - Kand. 025
Sak:
Studentmappe Per Terje Årsandøy 318605 - HHN Bodø
Mottaker:
Inger Louise Dølvik
Bjørnar Johansen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00235-2 Klage på karakterfastsetting - MF104E - Kand. 076
Sak:
Studentmappe Emil Svendsen 318127 - HHN Bodø
Mottaker:
Hildegunn Loftesnes
Frode Fjelldal-Soelberg
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
16.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00273-4 Underskrevet timelærerkontrakt - SPU 359 - Vår 2017
Sak:
FSH - Samlemappe timelærerkontrakter 2017
Avsender:
Karsten Ingar Johansson
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Ann Karin
Størvold
Dok. dato:
20.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
23.01.2017, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 17/00273-5 Underskrevet timelærerkontrakt - SPU154/155 - Vår 2017
Sak:
FSH - Samlemappe timelærerkontrakter 2017
Avsender:
Kristin Skjelstad
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Ann Karin
Størvold
Dok. dato:
20.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
23.01.2017, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 17/00273-6 Underskrevet timelærerkontrakt - SPU 359 Vår 2017
Sak:
FSH - Samlemappe timelærerkontrakter 2017
Avsender:
Sølvi Irene Lorentzen
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Ann Karin
Størvold
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
23.01.2017, Tatt til etterretning
Dok.:
U, 17/00294-2 Svar på søknad om godkjenning av emner
Sak:
Studentmappe - Hilde Kristine Krokengen - 322930 - HHN Bodø
Mottaker:
Hilde Kristine Krokengen
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HHN - Handelshøgskolen /Bjørn-Åge Rånes
Dok. dato:
16.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 17/00295-2 Svar på søknad - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Hildegunn Hjelmstad - 310544 - HHN Bodø
Mottaker:
Hildegunn Hjelmstad
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
HHN - Handelshøgskolen /Bjørn-Åge Rånes
Dok. dato:
16.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00304-2 Oversendelsesbrev til klagesensur
Sak:
Studentmappe - Arnt Henning Vinsnesbakk - 131951 - FSV Namsos
Mottaker:
Kjersti Tommelstad
Knut Magne Sten
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Trude Helene Selnes
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00321-2 Klage på karakterfastsetting - OR310E ²
Sak:
Klage, anke i forbindelse med eksamen - Renate Nilsen 321218 - Terese Simonsen 321272 - Siv Simonsen Kibsgaard 221657 Bodø
Mottaker:
Gro Kvåle
Dag Øyvind Lotsberg
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ann Marit Bertheussen
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
445
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00322-2 Søknad - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Benedicte Helen Hansen - 319114 - FSV Bodø
Avsender:
Benedicte Helen Hansen
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00324-1 Møteinnkalling - Avskjermet
Sak:
Klagesak - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ina Sivertsen
Dok. dato:
17.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
445
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00324-6 Forhåndsvarsel - Avskjermet
Sak:
Klagesak - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ina Sivertsen
Dok. dato:
17.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
445
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 17/00330-2 Svar på søknad om opptak til lærerskolen gjennom UNG-ordningen
Sak:
Opptak - Reiulf A. Arntsen
Mottaker:
Reiulf Arntsen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Opptak og førstelinje /Aina Johnsen
Dok. dato:
18.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
511
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00335-1 Søknad med vedlegg
Sak:
HHN Prosjekt 947002 SITT Simulatortrening i trafikkopplæringen
Mottaker:
Norges forskningsråd
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HHN - Handelshøgskolen /Anne Sofie Andaas Elgseter
Dok. dato:
18.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
666
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00335-3 Samarbeidsavtale med NTNU Samfunnsforskning
Sak:
HHN Prosjekt 947002 SITT Simulatortrening i trafikkopplæringen
Mottaker:
NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HHN - Handelshøgskolen /Anne Sofie Andaas Elgseter
Dok. dato:
18.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
666
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00337-1 Søknad - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Mawa Mohammed Balloh - 130952 - HHN/Steinkjer
Avsender:
Mawa Mohammed Balloh
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
HHN - Handelshøgskolen /Anita Sundet
Dok. dato:
05.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
24.01.2017, Besvart med utgående dokument
Dok.:
U, 17/00338-2 Søknad til Erasmus
Sak:
HNN Prosjekt 957092 Modernized teaching material and methodology for road safety educators
Mottaker:
Senter for internasjonalisering av utdanning
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
31.03.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
HHN - Handelshøgskolen /Anne Sofie Andaas Elgseter
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00339-2 Tilbud og forslag til kontrakt - personalseminar FLU
Sak:
Anskaffelse - Personalseminar FLU mars 2017
Avsender:
Scandic Hell
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
18.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Avskrevet:
FLU - Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
/Ove Anders Voldseth
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 17/00346-1 Brev - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.11.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Avskrevet:
19.01.2017, Tatt til orientering
Dok.:
I, 17/00346-2 Brev - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.11.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Avskrevet:
19.01.2017, Tatt til orientering
Dok.:
I, 17/00346-3 Brev - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Dok. dato:
23.11.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Avskrevet:
19.01.2017, Tatt til orientering
Dok.:
U, 17/00362-2 Klage på karakterfastsetting - EX120E-2 - Kand. 015, 167
Sak:
Klage, anke i forbindelse med eksamen - Margareth Grøtting 322021 - Oda Myhre 323724 - Bodø
Mottaker:
Knut Ims
Vivi Marie Lademoe Storsletten
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
20.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
445
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Karin
Anette Indbryn
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Karin
Anette Indbryn
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Karin
Anette Indbryn
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00389-2 Ad gransking
Sak:
Bruk av eksterne granskningsfirmaer i institusjoner under KD
Mottaker:
[email protected]
Kunnskapsdepartementet
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling Økonomi og HR /Anita Eriksen
Dok. dato:
22.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
002
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00402-1 Søknad om godkjenning av emner
Sak:
Studentmappe - Kine-Annett Rydningen Schart - 315950 - FSV Bodø
Avsender:
Kine-Annett Rydningen Schart
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FSV - Fakultet for samfunnsvitenskap /Marianne Haugane
Andersen
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
23.01.2017, Besvart med utgående dokument
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 17/00404-1 Søknad om godkjenning av emner
Sak:
Studentmappe - Ragnhild Kvalheim - 141371 - FBA Steinkjer
Avsender:
Ragnhild Kvalheim
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FBA - Fakultet for biovitenskap og akvakultur /Anita
Sundet
Dok. dato:
13.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
23.01.2017, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 17/00405-1 Ettersendt dokumentasjon
Sak:
Studentmappe - Veronika Kristin Solbakk - 323219 - FLU
Avsender:
Veronika Kristin Solbakk
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FLU - Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
/Hanne Mathisen
Dok. dato:
07.12.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00406-1 Søknad om godkjenning av emner
Sak:
Studentmappe - Iselin Esp Pettersen - 322114 - FBA/Steinkjer
Avsender:
Iselin Esp Pettersen
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
08.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Avskrevet:
23.01.2017, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 17/00407-1 Søknad - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Eli Vatshaug Stene - 915110 - HHN Steinkjer
Avsender:
Eli Vatshaug Stene
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål
Dok. dato:
20.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
FBA - Fakultet for biovitenskap og akvakultur /Anita
Sundet
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00408-1 Klage på karakterfastsetting - SYK108H - Kand 6744
Sak:
Studentmappe - Kristina Jovic - 323335 - FSH Mo i Rana
Avsender:
Kristina Jovic
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
20.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00409-1 Klage på karakterfastsetting - SPU1351 - Kand 6540
Sak:
Studentmappe - Heidi Annie Halvorsen - 323433 - FSH Levanger
Avsender:
Heidi Annie Halvorsen
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ragnhild Stamnes
Prestmo
Dok. dato:
21.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 17/00410-1 Klage på karakterfastsetting - SYK108H - Kand 6718
Sak:
Studentmappe - Camilla Konradsen Selo - 323347 - FSH Mo i Rana
Avsender:
Camilla Konradsen Selo
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
21.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00412-1 Klage på karakterfastsetting - SYK108H kand 6782
Sak:
Studentmappe Oline Lovise Gressnes - 324344 - FSH Mo i Rana
Avsender:
Oline Lovise Gressnes
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00414-1 Søknad om gjennomføring av eksamen ved studiested Steinkjer OR336E
Sak:
Studentmappe Torill Rebbestad 46611 HHN Bodø
Avsender:
Torill Rebbestad
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Arna Jacobsen Lagesen
Dok. dato:
04.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00416-1 Avtale om tilrettelegging av nettundervisning og eksamen for studenter i grunnskolelærerutdanning 1-7
Sak:
Avtale vedr nettundervisning og eksamen for grunnskolelærerutdanning 1-7 Vefsn
Mottaker:
Studiesenteret RKK Vefsn
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FLU - Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
/Margrete Norheim
Dok. dato:
12.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
409
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00421-1 Delvis underskrevet praksisavtale mellom Leirfjord barne- og ungdomsskole og Nord universitet om
oppfølging, veiledning og organisering av praksis for lærerstudenter
Sak:
Samlemappe - Avtaler om praksisopplæring 2017 - 2022 - FLU
Avsender:
Leirfjord barne og ungdomsskole
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FLU - Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
/Margrete Norheim
Dok. dato:
10.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
435
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00421-2 Signert praksisavtale Leirfjord barne- og ungdomsskole
Sak:
Samlemappe - Avtaler om praksisopplæring 2017 - 2022 - FLU
Avsender:
Leirfjord barne og ungdomsskole
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FLU - Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
/Fredrik Nesland Boksasp
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
435
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 17/00422-1 Klage på karakterfastsetting - TLB110 - Kand 206
Sak:
Studentmappe - Daniel Folladal - 151628 - HHN Stjørdal
Avsender:
Daniel Folladal
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Anne Marie Bekkedal
Dok. dato:
22.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00423-1 Klage på karakterfastsetting - ØKO1450 - Kand 027
Sak:
Studentmappe - Fredrik R.Y. Mortensen - 321654 - HHN Steinkjer
Avsender:
Fredrik R. Mortensen Y.
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00424-1 Klage på karakterfastsetting - SPU1351 - Kand 6582
Sak:
Studentmappe - Emilie Ianssen Lundh - 310532 - FSH Levanger
Avsender:
Emilie Ianssen Lundh
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ragnhild Stamnes
Prestmo
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00426-1 Søknad - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Maren Måøy - 151567 - FLU Levanger
Avsender:
Maren Måøy
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00431-1 Søknad om godkjenning av emner
Sak:
Studentmappe - Frank Stjern Larsen - 151165 - FBA Steinkjer
Avsender:
Frank Stjern Larsen
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FBA - Fakultet for biovitenskap og akvakultur /Anita
Sundet
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
27.01.2017, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 17/00432-1 Høring av forvaltningsplaner for Almdalen-Ekorndalen-, Lødding-, Ausvasstormyra- og Fosnes Prestegård
naturreservat i Namsos, Overhalla og Namsskogan kommuner
Sak:
Høring - Forvaltningsplaner for Almdalen, Ekorndalen, Lødding, Ausvasstormyra og Fosnes prestegård naturreservat
Avsender:
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Journaldato:
23.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FBA - Fakultet for biovitenskap og akvakultur /Tom
Kilskar
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
008
Avskrevet:
25.01.2017, Tatt til etterretning
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 17/00433-1 Søknad - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Kine Helene Heide Larsen - 321261 - HHN Bodø
Avsender:
Kine Helene Heide Larsen
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Arna Jacobsen Lagesen
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00435-1 Underskrevet kontrakt ekstern sensor NO251L Norsk 2B for GLU1-7 2017
Sak:
Samlemappe ekstern sensor 2017 - FLU
Avsender:
Marit Sundelin
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FLU - Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
/Frode Thomassen
Dok. dato:
20.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
441
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00436-1 Klage på karakterfastsetting - SYK105H ²kand 068 og 085 - FSH - Bodø
Sak:
Klage, anke i forbindelse med eksamen - Andreas Hjemaas 319515 - Martin Lien Larsen 313028 - FSH Bodø
Avsender:
Andreas Hjemaas
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
20.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
445
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00437-1 Avslutning av studiet Videreutdanning i hverdagsrehabilitering
Sak:
Lisa Andreassen Hartveit 324812 FSH Bodø
Avsender:
Lisa Andreassen Hartveit
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Lars Røed
Hansen
Dok. dato:
22.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00438-1 Søknad - Avskjermet
Sak:
Studentmappe Marit Hauge 150772 FSH Levanger
Avsender:
Marit Hauge
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Siri Gro
Steinnes
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00439-1 Søknad om innlevering av masteroppgave før fristen 1.mai 2017
Sak:
Studentmappe Eva-Alice M. Slettevoll 211937 FSH Bodø
Avsender:
Eva-Alice Slettevoll
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Sølvi Irene
Skipnes
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 17/00443-1 Klage - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Edvard Haug - 994621 - HHN Bodø
Avsender:
Edvard Haug
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00444-1 Søknad om godkjenning av emner
Sak:
Studentmappe - Kristin Åsrønning Broen - 151115 - HHN/Steinkjer
Avsender:
Kristin Åsrønning Broen
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HHN - Handelshøgskolen /Anita Sundet
Dok. dato:
05.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
24.01.2017, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 17/00452-1 Education verification
Sak:
Studentmappe Vidar Skaar 900217 HHN Bodø
Avsender:
Korn Ferry AS
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
HHN - Handelshøgskolen
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00454-1 Klage på karakterfastsetting ME119E kand 032 HHN Vesterålen
Sak:
Studentmappe Trond Fjeld 250645 HHN Vesterålen
Avsender:
Trond Fjeld
Journaldato:
24.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00458-1 Søknad - Avskjermet
Sak:
Studentmappe Marte Djupvik 315616 FSV Bodø
Avsender:
Marte Djupvik
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00459-1 Klage på karakterfastsetting - SYK105H kand 97, 101, 137 og 132
Sak:
Klage på karakterfastsetting - gruppeinnlevering Ebru Dagan Kayhan 319441, Maria Trones 319150, Lill Katrin Nikolaisen
997272 og Silje Helen Magnussen 319138
Avsender:
Silje Helen Magnussen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
445
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 17/00461-1 Søknad om endring av valgfag
Sak:
Studentmappe Karianne Hanssen Holm 324601 FLU Bodø
Avsender:
Karianne Hanssen Holm
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FLU - Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00462-1 Klage på karakterfastsetting EX105S kand 533
Sak:
Studentmappe Stian Bjørsvik 324348 FSV Bodø
Avsender:
Stian Bjørsvik
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00463-1 Søknad om bytte fra samlingsbasert studie til campusstudie
Sak:
Studentmappe Kristian Andersen Bakjord 313957 FLU Mo i Rana
Avsender:
Kristian Andersen Bakjord
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FLU - Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00464-1 Klage på karakterfastsetting H114S kand 018
Sak:
studentmappe Johannes Ragnar Bimal Bjørkèn 322491 FSV Bodø
Avsender:
Johannes Ragnar Bimal Bjørkén
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00464-2 Klage på karakterfastsetting HI109NS kand 060
Sak:
studentmappe Johannes Ragnar Bimal Bjørkèn 322491 FSV Bodø
Avsender:
Johannes Ragnar Bimal Bjørkén
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00465-1 Underskrevet arbeidsavtale - Åremålskontrakt som Dekan - FSH
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Trine Karlsen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Personalavdeling /Grethe Bratlie
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
27.01.2017, Tatt til orientering
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 17/00466-1 Klage på karakterfastsetting SPU1351 kand 6610
Sak:
Studentmappe Susann Ervik 323485 FSH Namsos
Avsender:
Susann Ervik
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Trude Helene Selnes
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00467-1 Klage på karakterfastsetting SYK108H kand 6143
Sak:
Studentmappe Nikolai Tetlie 311054 FSH Bodø
Avsender:
Nikolai Tetlie
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00469-1 Søknad - Avskjermet
Sak:
Studentmappe Eline Ringen Pedersen 322552 FSH Bodø
Avsender:
Eline Ringen Pedersen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Sølvi Irene
Skipnes
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00471-1 Oppsigelse av stilling
Sak:
Personalmappe Andreas Førde 290876 43962 FLU Bodø
Avsender:
Andreas Førde
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Personalavdeling /Wenche Lind
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00472-1 Klage på karakterfastsetting SPU1351 kand 133
Sak:
Studentmappe Heidi Olsen 323371 FSH Levanger
Avsender:
Heidi Olsen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ragnhild Stamnes
Prestmo
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00473-1 Status for Norges posisjon vis-a-vis ESFRI Roadmap 2018 og 2020
Sak:
ESFRI Roadmap 2018 og 2020
Avsender:
Norges forskningsråd
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Forskningsadministrasjonen
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
669
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 17/00475-1 Klage på karakterfastsetting BI229F kand 035
Sak:
Studentmappe Mikkel Lundås 312838 FBA Bodø
Avsender:
Mikkel Lundås
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00476-1 Appeal of examination result SA218 S Bodø FSV
Sak:
Studentmappe Anna Stanskova 316722 FSV Bodø
Avsender:
Anna Stanskova
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00477-1 Underskrevet avtale om bygningsmessige oppdrag - etter regning - Diverse oppdrag
Sak:
Statsbygg - Diverse avtaler om bygningsmessige oppdrag - 2017
Avsender:
Statsbygg Midt-Norge
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eiendomsavdeling
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
032
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00479-1 Prøvingsrapport -gjelder Mørkvedbukta
Sak:
Månedlig helseoversikt NORD - Avdeling Mørkvedbukta - 2017
Avsender:
Labora AS
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FBA - Fakultet for biovitenskap og akvakultur /Robert
Arild Eliassen
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
666
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00480-1 Klage på karakterfastsetting - EX150S ²kand 545 - FSV - Bodø
Sak:
Studentmappe - Kevin Rishaug - 320926 - FSV - Bodø
Avsender:
Kevin Rishaug
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00482-1 Klage på karakterfastsetting - SPU315²kand 340 - FSH - Namsos
Sak:
Studentmappe - Nora Engan Sivertsen Leraand - studentnr - 141201 FSH - Namsos
Avsender:
Nora Engan Sivertsen-Leraand
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Trude Helene Selnes
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
30.01.2017, Tatt til etterretning
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 17/00483-1 Klage på karakterfastsetting - SPU315 ²kand 339 - FSH Namsos
Sak:
Studentmappe - Ida Larsen - 141182 - FSH Namsos
Avsender:
Ida Larsen
Journaldato:
25.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Trude Helene Selnes
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
30.01.2017, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 17/00484-1 Klage på karakterfastsetting - SPU315 - kand 371 - FSH Levanger
Sak:
Studentmappe - Elisabeth Wohlen - 141145 - FSH Levanger
Avsender:
Elisabeth Wohlen
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ragnhild Stamnes
Prestmo
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00485-1 Klage på karakterfastsetting - SPU315 - kand 382 - FSH Levanger
Sak:
Studentmappe - Brita Sandvik Wilks - 121129 - FSH Levanger
Avsender:
Brita Sandvik Wilks
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ragnhild Stamnes
Prestmo
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00486-1 Klage på karakterfastsetting - SPD310 - kand 319 - FSH Levanger
Sak:
Studentmappe - Marte Morkemo Berntsen - 130721 - FSH Levanger
Avsender:
Marte Morkemo Berntsen
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ragnhild Stamnes
Prestmo
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00487-1 Klage på karakterfastsetting - SPU315 - kand 444 - FSH Levanger
Sak:
Studentmappe - Mari Silje Anderssen Norum - 141146 - FSH Levanger
Avsender:
Mari Silje Anderssen Norum
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ragnhild Stamnes
Prestmo
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00488-1 Klage på karakterfastsetting - SPU315 - kand 436 - FSH Levanger
Sak:
Studentmappe - Marit Haug - 130657 - FSH Levanger
Avsender:
Marit Haug
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ragnhild Stamnes
Prestmo
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 17/00489-1 Klage på karakterfastsetting - SPU315 - kand 401 - FSH Levanger
Sak:
Studentmappe - Elisabeth Austheim - 130673 - FSH Levanger
Avsender:
Elisabeth Rafelsen Austheim
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ragnhild Stamnes
Prestmo
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00490-1 Klage på karakterfastsetting - SPU315 - kand 397 - FSH Levanger
Sak:
Studentmappe - Tonje Marie Landsem - 141048 - FSH Levanger
Avsender:
Tonje Marie Landsem
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ragnhild Stamnes
Prestmo
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00491-1 Klage på karakterfastsetting - SPU315 - kand 422 - FSH Levanger
Sak:
Studentmappe - Marte Alise Burheim - 141126 - FSH Levanger
Avsender:
Marte Alise Burheim
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ragnhild Stamnes
Prestmo
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00492-1 Klage på karakterfastsetting - SPU1351 - kand 6551 - FSH Namsos
Sak:
Studentmappe - Hanne Dypveit - 323474 - FSH Namsos
Avsender:
Hanne Dypveit
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Trude Helene Selnes
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00494-1 Søknad - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Jannike R. Overvik - 090882 - FLU Levanger
Avsender:
Jannike R Overvik
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FLU - Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00495-1 Søknad om godkjenning av emner
Sak:
Studentmappe - Nina Kristin Fredriksen - 151111 - HHN Steinkjer
Avsender:
Nina Kristin Fredriksen
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
HHN - Handelshøgskolen
Dok. dato:
26.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 17/00496-1 Tildeling av forskningsmidler til prosjekt nr 269726 - What is egg quality in spotted wolffish (Anarhichas minor).
The key to reproductive performance evaluation
Sak:
Prosjekt 269726 RFF - What is egg quality in spotted wolffish (Anarhichas minor). The key to reproductive performance
evaluation - ES584005
Avsender:
Regionale Forskningsfond Nord-Norge
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 fjerde ledd
Saksbehandler:
FBA - Fakultet for biovitenskap og akvakultur /Hillgrun
Aune
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
666
Avskrevet:
26.01.2017, Tatt til etterretning
Dok.:
U, 17/00496-2 Prosjektsøknad - ES584005
Sak:
Prosjekt 269726 RFF - What is egg quality in spotted wolffish (Anarhichas minor). The key to reproductive performance
evaluation - ES584005
Mottaker:
Regionale Forskningsfond Nord-Norge
Journaldato:
27.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 fjerde ledd
Saksbehandler:
FBA - Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Dok. dato:
27.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
666
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00503-1 Forskningsdagene 2018 - samarbeid om ei NORD-uke
Sak:
Forskningsdagene 2018
Avsender:
Nordland legeforening
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Kommunikasjonsenheten
Dok. dato:
26.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
332
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00506-1 Søknad om delstudier i utlandet - Leeds Beckett University - H17
Sak:
Studentmappe - Ingrid Tidemann - 318626 - HHN Bodø
Avsender:
Ingrid Tidemann
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Internasjonalisering /Elena Emilova Popova
Dok. dato:
20.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00509-1 Søknad om fullføring av studie
Sak:
Studentmappe - Jan Arne Vatnan - 040791 - FSH xxx
Avsender:
Jan Arne Vatnan
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Lars Røed
Hansen
Dok. dato:
26.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00511-1 Søknad - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Henrik Øhrn - 091794 - HHN Bodø
Avsender:
Henrik Øhrn
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål
Dok. dato:
26.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 17/00512-1 Søknad om delstudier i utlandet - Leeds Beckett University - H17
Sak:
Studentmappe - Silje Vedøy Henriksrud - 319571 - FSV Bodø
Avsender:
Silje Vedøy Henriksrud
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Internasjonalisering /Elena Emilova Popova
Dok. dato:
19.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00513-1 Klage på karakterfastsetting - SPU315 - kand 452 - FSH Levanger
Sak:
Studentmappe - Maja Nordseth - 141059 - FSH Levanger
Avsender:
Maja Nordseth
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål /Ragnhild Stamnes
Prestmo
Dok. dato:
26.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00515-1 Søknad om delstudier i utlandet - Kedge Business School - H17
Sak:
Studentmappe - Nicholas Eriksen Solhaug - 319473 - HHN Bodø
Avsender:
Nicholas Eriksen Solhaug
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Internasjonalisering /Elena Emilova Popova
Dok. dato:
18.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00518-1 Søknad om delstudier i utlandet - Kedge Business School - H17
Sak:
Studentmappe - Sunniva Antonsen Remmen - 318622 - HHN Bodø
Avsender:
Sunniva Antonsen Remmen
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Internasjonalisering /Elena Emilova Popova
Dok. dato:
03.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00519-1 Søknad - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Heidi Larsen - 323827 - FLU Levanger
Avsender:
Heidi Larsen
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Eksamen, timeplan og vitnemål
Dok. dato:
26.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00520-1 Søknad om delstudier i utlandet - Leuven University College - H17
Sak:
Studentmappe - Jacob Johan Opshaug - 321149 - HHN Bodø
Avsender:
Jacob Johan Opshaug
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 tredje led
Saksbehandler:
Internasjonalisering /Elena Emilova Popova
Dok. dato:
11.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 17/00521-1 Bekreftelse på tilbud om utveksling
Sak:
Studentmappe Emma Dybdal - 150699 - FSH Levanger
Avsender:
Emma Dybdal
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Avskrevet:
26.01.2017, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 17/00524-1 Bekreftelse på tilbud om utveksling
Sak:
Studentmappe Miriam Sletvold - 150688 - FSH Levanger
Avsender:
Miriam Sletvold
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Avskrevet:
26.01.2017, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 17/00525-1 Bekreftelse på tilbud om utveksling
Sak:
Studentmappe Jorunn Fjellheim - 140985 - FSH Levanger
Avsender:
Jorunn Fjellheim
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Dok. dato:
25.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Avskrevet:
26.01.2017, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 17/00526-1 Bekreftelse på tilbud om utveksling
Sak:
Studentmappe Lise Søraker - 150770 - FSH Levanger
Avsender:
Lise Søraker
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Dok. dato:
28.12.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Avskrevet:
26.01.2017, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 17/00527-1 Bekreftelse på tilbud om utveksling
Sak:
Studentmappe Kristin Austheim Krokstad - 150783 - FSH Levanger
Avsender:
Kristin Austheim Krokstad
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Dok. dato:
26.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Avskrevet:
26.01.2017, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 17/00528-1 Søknad N2N - innveksling
Sak:
Studentmappe - Iana Larina - xxx - Bodø
Avsender:
Iana Larina
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Internasjonalisering /Hanne Maren Reistad
Dok. dato:
24.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Siri Gro
Steinnes
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Siri Gro
Steinnes
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Siri Gro
Steinnes
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Siri Gro
Steinnes
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Siri Gro
Steinnes
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 17/00529-1 Søknad om utveksling PCA 2017/18
Sak:
Studentmappe - Audur Gudmundsdottir - 150555 - FSV Steinkjer
Avsender:
Audur Gudmundsdottir
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FSV - Fakultet for samfunnsvitenskap /Ole Christian
Tidemann
Dok. dato:
20.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00530-1 Søknad om utveksling PCA 2017/18
Sak:
Studentmappe - Mette Marybelle Sundfær - 324618 - FSV Steinkjer
Avsender:
Mette Sundfær
Journaldato:
27.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FSV - Fakultet for samfunnsvitenskap /Ole Christian
Tidemann
Dok. dato:
20.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00531-1 Søknad om utveksling PCA 2017/18
Sak:
Studentmappe - Stein-Erik Rutledal - 323790 - FSV Steinkjer
Avsender:
Stein-Erik Rutledal
Journaldato:
27.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FSV - Fakultet for samfunnsvitenskap /Ole Christian
Tidemann
Dok. dato:
20.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00532-1 Søknad om utveksling Saxion UoAS 2017/18
Sak:
Studentmappe - Trym Lie Rannem - 323572 - FSV Steinkjer
Avsender:
Trym Lie Rannem
Journaldato:
27.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FSV - Fakultet for samfunnsvitenskap /Ole Christian
Tidemann
Dok. dato:
20.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00533-1 Søknad om utveksling Saxion UoAS 2017/18
Sak:
Studentmappe - Erlend Brodal - 323579 - FSV Steinkjer
Avsender:
Erlend Brodal
Journaldato:
27.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FSV - Fakultet for samfunnsvitenskap /Ole Christian
Tidemann
Dok. dato:
20.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00534-1 Søknad om utveksling Saxion UoAS 2017/18
Sak:
Studentmappe - Espen Lindahl - 323575 - FSV Steinkjer
Avsender:
Espen Kvamstrø Lindahl
Journaldato:
27.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FSV - Fakultet for samfunnsvitenskap /Ole Christian
Tidemann
Dok. dato:
20.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 17/00535-1 Søknad om utveksling Saxion UoAS 2017/18
Sak:
Studentmappe - Per Kristian Sørensen - 323574 - FSV Steinkjer
Avsender:
Per Kristian Sørensen
Journaldato:
27.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FSV - Fakultet for samfunnsvitenskap /Ole Christian
Tidemann
Dok. dato:
20.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00536-1 Søknad om utveksling NTHV Breda
Sak:
Studentmappe - Jonathan Hetty - 323564 - FSV Steinkjer
Avsender:
Jonathan Hetty
Journaldato:
27.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FSV - Fakultet for samfunnsvitenskap /Ole Christian
Tidemann
Dok. dato:
20.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00537-1 Søknad om utveksling NTHV Breda 2017/18
Sak:
Studentmappe - Stephane Ehrhardt - 151339 - FSV Steinkjer
Avsender:
Stephane Andre Olim Ehrhardt
Journaldato:
27.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FSV - Fakultet for samfunnsvitenskap /Ole Christian
Tidemann
Dok. dato:
20.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00538-1 Søknad om utveksling UCM 2017/18
Sak:
Studentmappe - Tarald Østby - 151343 - FSV Steinkjer
Avsender:
Tarald Østby
Journaldato:
27.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FSV - Fakultet for samfunnsvitenskap /Ole Christian
Tidemann
Dok. dato:
20.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 17/00543-1 Engasjement som timelærer ved Nord universitet våren 2017
Sak:
Samlemappe 2017 - HHN - Arbeidskontrakter - bistillinger - timelærere
Mottaker:
Einar Marnburg
Journaldato:
26.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
HHN - Handelshøgskolen /Mildrid Synøve Pedersen
Dok. dato:
23.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00544-1 Søknad - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Elin Christine Holst - 291462 - HHN Bodø
Avsender:
Elin Christine Holst
Journaldato:
27.01.2017
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
HHN - Handelshøgskolen /Bjørn-Åge Rånes
Dok. dato:
11.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
27.01.2017, Besvart med utgående dokument
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
23.01.2017
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.01.2017
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 17/00555-1 Søknad om permisjon fra studiet Ledelse- og personalarbeid
Sak:
Studentmappe - Tor Erik Rønne - 081952 - FSV Steinkjer
Avsender:
Tor Erik Rønne
Journaldato:
27.01.2017
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FSV - Fakultet for samfunnsvitenskap /Ole Christian
Tidemann
Dok. dato:
20.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
27.01.2017, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 17/00556-1 Høring av forslag om barns rett til å samtykke til deltakelse i forskning
Sak:
Høring av forslag om barns rett til å samtykke til deltakelse i forskning
Avsender:
Helse- og omsorgsdepartementet
Journaldato:
27.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Forsknings- og innovasjonsstøtte
Dok. dato:
27.01.2017
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
008
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00557-1 Søknad om forhåndsgodkjenning av emner
Sak:
Studentmappe - Ruben Notkevich Imingen - 252063 - FLU Bodø
Avsender:
Ruben Notkevich Imingen
Journaldato:
27.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FLU - Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Dok. dato:
27.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00561-1 Søknad om fulføring av studiene
Sak:
Studentmappe - Paal Christian Næss - 930137 - FSH Bodø
Avsender:
Paal Christian Holstad Næss
Journaldato:
27.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FSH - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap /Sølvi Irene
Skipnes
Dok. dato:
27.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 17/00562-1 Avslutning av studie
Sak:
Studentmappe - Thomas Selfors - 322489 - FSV Bodø
Avsender:
Thomas Selfors
Journaldato:
27.01.2017
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FSV - Fakultet for samfunnsvitenskap
Dok. dato:
27.01.2017
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet: