Fångstredskap som får användas i Sverige

Comments

Transcription

Fångstredskap som får användas i Sverige
Senast uppdaterad 2017-02-01
SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY
Kontakt: [email protected]
Fångstredskap som får användas i Sverige
Tekniska beskrivningar finns på Naturvårdsverkets hemsida. I vissa fall saknas dessa då fångstredskapet
kan vara mönsterskyddat och inte är avsett för egen tillverkning. I vissa fall kan användandet av dessa
fångstredskap vara förenat med villkor. Villkoren framgår av beslut om typgodkännande eller i bekräftelse
av anmälan. Vid tillverkning ska tillverkaren se till att fångstredskapet väderbeständigt märks med
fångstredskapets typbeteckning.
Dödande fångstredskap
Typnr.
Namn
Avsett för
Beslut
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33
S34
S35
S36
S37
S38
S39
Trapper, mård 90°
Trapper, mård 180°
Kirunafällan, modifierad
Lazzefällan, mård (tg)
Lazzefällan, mink (tg)
Ihjäl, råtta
Ihjäl, mus
Slagfälla, mus
Dörarpsfällan
Trapper, mink 90°
Ihjäl, mård
Ihjäl, mink
Slagfälla, råtta
Trapper, mink 180°
Ripsnaran
Gävleborgsfällan, mård (tg)
Gävleborgsfällan, mink (tg)
Giljotti, mus
Stockfällan
Le-Ho-fällan
Tyko för mus
Dubbelstöten, mus
Slagfälla, mus
Slagfälla, råtta (plast)
Coni-bear 330-2
utgår
Giljotti, råtta
utgår
utgår
Sidensjöfällan
Lazzefällan, mård, bg
Nya fällan
Hasselafällan M/Larsson
Slagfälla M/KJ
Selåfällan
Minicat
Gävleborgsfällan, mink M/Sösdala
utgår
Mjölner
mård, mink
mård, mink
mård
mård, mink
mink, mård
råtta (200 gr), mus
mus (20 gr)
mus (20 gr)
mink, mård
mink, mård
mård, mink
mink, mård
råtta (200 gr), mus
mink, mård
ripa
mård, mink
mink, mård
mus (20 gr)
mård
mink, mård
mus (20 gr)
mus (20 gr)
mus (20 gr)
råtta (200 gr), mus
bäver
170/85
170/85
170/85
170/85
170/85
170/85
40/86
84/87
40/86
40/86
40/86
40/86
40/86
84/87
74 A/88
196/87
196/87
196/87
77/88
300/87
300/87
300/87
222/88
128/90
128 /90
råtta (200 gr)
196/87
mård, mink
mård, mink
mus, råtta (200 gr)
mård, mink
mård, mink
mård, mink
mus (20 gr)
mink, mård
120/90
120/90
120/90
74/91
74/91
74/91
74/91
41/94
mus
27/97
Typnr.
Namn
Avsett för
Beslut
S40
S41
S42
S43
S44
S45
S46
S47
S48
S49
S50
S51
S51
S52
S53
S54
S55
S56
S57
S58
S59
Rapp 2
Gävleborgsfällan M/Sidensjö
Gävleborgsfällan M/Sidensjö
Vålsjöfällan
Mink-killer
Rat Zapper 2000
Mickymos
Happy End
Victor, elmusfälla
Mangsfällan
Radar
Duke 330
Wisetrap
Wisebox
Belisle Super X 120
Belisle 330
Talpirid/Tomcat
SuperCat sorkfälla
TopCat sorkfälla
Goodnature A24
Gorilla Mouse Trap
mus
mink
mård
mård, mink
mink
mus, råtta
mus
mus
mus
mård, mink
mus
bäver
mus, råtta
mus, råtta
mård
bäver
mullvad
sork
sork
råtta, hermelin
mus
27/97
110/98
110/98
17/01
417-6345-99
417-268-01
03-01-08
417-659-03
417-6226-03
417-1147-03
417-2926-05
417-4264-06
417-8772-09
NV-05496-11
NV-11465-11
NV-02196-14
NV-11420-11
NV-02853-11
NV-03781-12
NV-06926-16
NV-08291-16
Icke-dödande fångstredskap
Typnr.
Namn
Avsett för
Beslut
Ll
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20
L21
L22
L23
L24
L25
L26
L27
L28
L29
L30
L31
L32
L33
L34
Ottenbyfällan
Kråkbåset
Orrfälla, M/Grimsö
Grävlingsfälla, M/Knöppel
Hökbur, M/Knöppel
Rådjursfälla, M/Ö-M
Fångstbur, fasaner, M/Ö-M
Bävertunnel, M/Butorp
Dansk skatfälla
Leufstabruksfällan
Vindrarpsfällan
Norsk kråkfälla
Fälla för stadsduva, M/Mörling
Hökbur, M/Knöppel o. Hamilton
Musfälla, burmodell
Råttfälla, burmodell
Slagnät för hök
Håll truten
Tynset Universal
Lulesnaran
Åbergs fotsnara
Jan’s Catcher
Tomahawk live trap
Östgötafällan, mink
Grävlingsfälla, M/Lillienberg
Dubbel Låda-fälla
Minkfälla, M/Butorp
Plåtfälla, M/S-Ö
Knöppelska minkfällan
Bergstrands Tunnelfälla
Minkhotell
Bolåda för minkfångst
Enkelfälla, M/Bergstrand
Lagofällan, mink
vadarfåglar
kråka, skata, mås
orre
grävling
duvhök, kråka, skata
rådjur
fasan, rapphöna, gräsand
grävling, bäver
skata, kråka
kråka, skata
skata, kråka
kråka, skata
stadsduva
duvhök, kråka, skata
mus
råtta
hök, skata
trut
mårdhund, grävling
rödräv
rödräv
rödräv
grävling, hare
mink
grävling
mink
mink
mink
mink
mink
mink
mink
mink
mink
40/86
40/86
40/86
84/87
40/86
40/86
40/86
84/87
40/86
40/86
40/86
40/86
40/86
40/86
41/94
41/94
77/88
77/88
77/88
31/89
31/89
31/89
196/87
300/87
300/87
300/87
300/87
300/87
300/87
300/87
300/87
300/87
300/87
300/87
L35
Smådjursfällan
mink
300/87
Typnr.
Namn
Avsett för
Beslut
L36
L37
L38
L39
L40
L41
L42
L43
L44
L45
L46
L47
L48
L49
L50
L51
L52
L53
L54
L55
L56
L57
L58
L59
L60
L61
L62
L63
L64
L65
L66
L67
L68
L69
L70
L71
L72
L73
L74
L75
L76
L77
L78
L79
L80
L81
L82
L83
L84
L85
L86
L87
L88
L89
L90
L91
L92
L93
L94
L95
L96
L97
L98
L99
Finn-Mink
Vippfälla, mink
Lådfällan, mink
Gårdviksfällan, mink
Minkfällan
Å-fällan, mink
Vippfälla, M/Johansson, mink
Enkel tunnelfälla, M/Grönbo, mink
Färilafällan, mink
Nätfällan
Automatfälla M/Raymond
Valsjöfällan, mink
Mårdhund- o. grävlingsfälla, M/Eklund
Skatfälla, M/Gävlebors
Ej färdigtestad
Nätfälla, M/AB E. Sjöbergs
Minkfälla, M/Gävleborg
Nyborgsfällan
Skatfälla, M/Gotland
Fångstbur för tamduvor
Duvfälla, M/Gävlebors
Värmländsk tunnelfälla
Småländsk rävfälla
Rävfälla, M/Lillienberg
Vallåkrafällan
Ö-M-fällan
Tunnfällan
Kombifällan, M/S-Ö
Genomgångsfälla av tomfat
Kråkfälla, M/S-Ö
Nyåkersfällan
Skånefällan för duvhök
Finn-Räv
Rävfälla M/Österbotten
Olssafällan
Bisammjärde
Bisamgången
Vitfågelfälla
Ej färdigtestad
Ej färdigtestad
Harfälla M/Markström
Ej färdigtestad
Fågelfällan ROMME HUMAN
LOTIN, mink
LOTIN, mink doublé
LOTIN, räv
LOTIN, grävling
LOTIN, grävling doublé
Kråkfälla M/Trolle-Ljungby
Ölandsfällan
Ölandsbåset
Virginfällan
Smålandsfällan
Grödingefällan
KB 1.
Brogårdsfällan
Rävfälla m\Hallstahammar
Åbrånsfällan
Lofälla, modell Grimsö
Tunnefälla, modell Söderholm
Nyborgsfällan à la Janne
Grävlingsfinkan
Vippfälla
Sinkabirum
mink
mink
mink
mink
mink
mink
mink
mink
mink
mink
mink
mink
mårdhund, grävling
skata, kråka
300/87
300/87
300/87
300/87
300/87
300/87
300/87
300/87
300/87
300/87
300/87
300/87
300/87
222/88
mink
räv, grävling, duvhök
skata, kråka
duvor
duvor
räv, grävling
räv, grävling
räv, grävlim
grävling, räv
räv, grävling
räv, grävling
räv, grävling
grävling
kråka, skata
räv, grävling
duvhök, kråka
räv, grävling
räv, grävling
räv, grävling
bisam
bisam
kråk- och måsfälla
222/88
222/88
222/88
222/88
222/88
222/88
222/88
222/88
222/88
222/88
222/88
222/88
222/88
222/88
222/88
120/90
222/88
120/90
120/90
120/90
41 /94
41 /94
41/94
hare
41/94
duvor, kråk- och måsfåglar
mink
mink
räv
grävling
grävling
kråka, skata
kråka, skata
kråka, skata
räv, grävling
räv, grävling
mink
räv, grävling
kråka, skata
räv, grävling
räv, grävling
räv, grävling, lo
räv, grävling, lo
räv, grävling, duvhök
grävling
mus, råtta
räv, grävling, lodjur
41/94
3/95
3/95
3/95
3/95
3/95
3/95
81/95
81/95
1/97
1/97
110/98
110/98
110/98
17\01
17\01
17\01
17\01
17\01
17\01
17\01
417-1636-02
L100
Bjälbofälla
räv, grävling
417-2868-02
Typnr.
Namn
Avsett för
Beslut
L101
L102
L103
L104
L105
L106
L107
L108
L109
L110
L111
L112
L113
L114
L114
L115
L115
L116
L117
L118
L119
L120
L121
L122
L123
Sinkabirum
Kombiburen
Tin Cat
Wippo-Matic
Lagadalens viltvårdsfälla
Täckt rävfälla
Romme Human Micro
LJ-fällan
LH-fällan
Fasanfällan
Rapphönsfällan
Sinkabirum kombi
Push-up
Lotin enkel
Lotin enkel
Lotin dubbel
Lotin dubbel
Söderberg
Panthera MultiTrap 7.5 m2
Panthera MultiTrap 14 m2
Sinkabirum Modifierad
Panthera Multitrap 30 m2
Panthera Enkel
Malåsnaran
JP Bur
grävling
mink
mus
råtta, mus
kråka, skata
räv, grävling
småfåglar
räv, grävling
räv, grävling
fasan
rapphöna
räv, vildsvin, grävling, lo
gråsäl
räv, grävling
vildsvin
räv, grävling
vildsvin
vildsvin
vildsvin
vildsvin
vildsvin
vildsvin
vildsvin
räv
vildsvin
417-3382-03
417-2861-02
417-3583-04
417-1111-04
417-2701-03
417-2071-04
417-833-04
417-6699-04
417-4781-06
417-5850-06
417-5850-06
417-1135-07
NV-05496-11
NV-02062-11
NV-04436-13
NV-02063-11
NV-04437-13
NV-11446-11
NV-11464-11
NV-01980-13
NV-06362-12
NV-01982-13
NV-06345-12
NV-02640-11
NV-08825-12

Similar documents